ARMEPHACO tặng thiết bị y tế 1 tỷ đồng cho xã Tượng Sơn
(Baohatinh.vn) - Sáng 18/6, Công ty Dược và Trang thiết bị y tế quân đội ARMEPHACO đã trao tặng một số trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.
b0e3x158c6xbd57x15abdxdd2fx17206x153f1xcb5ex151f6xX7x10b7ax179cdxc466x158dex16d07xcc72xX5x161f8xXax151c1x10f82x11296xc342x14fc6xbe40x10e88xX13xb52ax11192xX3xXex1632dxd474xe27bxX3xXexX1xXdx13608xXexX3x17b0exc4a3xX3x133dexX3xXexX25xX3xX2xX3xXexd6e1xX3x15294x1775dxX1fxX20xX3xX4xX1x13ddexX3xb862x17d91xX3xXcx13e1ex1170dxX1fxX20xX3xed72x15223xX1fxX0x11677xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xf88exXaxX12xX47xecffxX1fxX20xX3xX2x144aexX4bxee56x14dabxX3xX1ax17196xX1fxX20xX3xXexX2bxX3x1259bxX42xX43xX4xX3x17e25xbaccxX3xXcx16b0exX6xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX3xXexX25xX3xbb5ex125ccxed00xX1fxX3xX35x1210dxXdxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX13xX1axX1bxX3xX35xX3fxX3xXexX7cxX6xX3cxX3xXexX1exX1fxX20xX3x11dbcxX95xXexX3xX7x13115xX3xXexX7cxX6xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX3xXexX25xX3xX4xX1xX3cxX3xXcxX7cxc479xXafxX3x17802xX3xXexX25xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX43xX1fxX20xX3xX47xX48xX1fxX69xX3xX1xX90xX2bx12d07xX1fxX3xXcxX1xXd0xX4xX1xX3xX18xX79xc020xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1198dxX3cxX5dxX2bxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3exXex14dacxX6xX5xXdxX20xX1fxb723xX3xX4xX10xX1fxXexX10xX7cxec59xXaxX12xX0xXdxXafxX20xX3xX6xX5xXexX9xXaxX6xX7cxXafxX10xXbxX1xX6xX4xX3cxX3xXexX6xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX28xXdxX3xX2bxX3xXexX10xX3xX2xX3xXexX2bxX3xX5dxX3cxX1fxX20xX3xX4xX1xX3cxX3xX3exX6xX3xXexX90xX3cxX1fxX20xX3xX7xX3cxX1fxXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX4bxX4bxXdxXf4xX28xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX1fxX1xXf4xX78xX1fxX4bxX1fxX10x14af3xX7xX4bxX2xe049x12185x1399fxX4bxX2x10264xX18bxX5dxX18fxX2xX18bxXexX18axX68xX18fxe94exX5xX18fxXf4xc965xXbxX20xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX186xXdxX5dxXexX1xX11bx142a9xX1afxX18fxXbxX3exX123xX1xX10xXdxX20xX1xXexX11bxX199xX68xX18axXbxX3exXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX3cxX5dxX2bxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX13xX1axX1bxX3xX35xX3fxX3xXexX7cxX6xX3cxX3xXexX1exX1fxX20xX3xXcxX7cxXd0xXafxX3xXd3xX3xXexX25xX3xX3exX3fxX3xXcxX42xX43xX1fxX20xX3xX47xX48xX1fxX3xX2xX18bxX3xX7x13af1xX1fxX3xXbxX1x100bdxXafxX69xX3xX28xX6xX3cxX3xX20xX36xXafxX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX28xX29xX3xX4xX1xXb4xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xd5a2xX1fxX123xX3xXafxX61xX2bxX3xX7xXdxe702xX90xX3xX91xXafxX3xX73xX3cxXbxXbxX5xX10xX7cxX3xXafxX79xX90xX3xX18cxX73xX123xX3xXafxX61xX2bxX3xX35xXdxXe9xX1fxX3xXexXdxXafxX3xX2xX18bxX3x17915xX239xX1fxX1xX123xX3xX1fxX36xXdxX3xX1x146ffxXbxX3xXexXdxXe9xXexX3xXexX7cx12953xX1fxX20xX123xX3xX20xXdxX42x12f1fxX1fxX20xX3xX28xXe9xX1fxX1xX3xX1fxX1xX91xX1fxX123xX3xXexdbd6xX3xX35x15913xX90xX3xX20xXdxX42xX27cxX1fxX20xX123xX3xXexX28cxX3xXexX1xX90xXb4xX4xX123xX3xX3exX10xX3xX35xX211xX2bxX3xX4xX26axXbxX3xXbxX1xX61xXexX3xXexX1xX90xXb4xX4xX123xX3xX1xX95xXbxX3xX1xX26axXbxX3xX28x14004xX1fxX20xX3xX28xX6cxX1fxX20xX3xX78xX79xX3xXafxX95xXexX3xX7xXb4xX3xXexX1xb5baxX4xX3xXbxX1xX211xXafxX3xX4xX1xe7e4xX4xX3xX1fx10337xX1fxX20xXf4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX3cxX5dxX2bxXaxX12x10c4dxX91xX2bxX3xX5xX79xX3xX4xX61xX4xX3xXexX7cxX6xX1fxX20xX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX28xX29xX3xX2bxX3xXexX25xX3xX4xX28fxX1fxX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX1fxX1xX2c4xXafxX3xX1fxX91xX1fxX20xX3xX4xX6xX3cxX3xX4xX1xX26axXexX3xX5xX42xX43xX1fxX20xX3xX25fxX1xX61xXafxX3xX4xX1xe2e5xX6xX3xX28xXe9xX1fxX1xX3xX4xX1xX3cxX3xX1fxX20xX42xX27cxXdxX3xX5dxX91xX1fxX3xXcxX42xX43xX1fxX20xX3xX47xX48xX1fxXf4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX90xXexX1xX3cxX7cxXaxX12xXcxX1x13e69xX2bxX3xec6fxX90xeaf1xX1fxX1xX0xX4bxXbxX12
Thúy Quỳnh