Hà Tĩnh gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị mỗi ứng cử viên phải vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung xây dựng chương trình hành động để vận động bầu cử trong thời gian tới.
9fdexaab4xc8adxaba1xf0f0xaf0exd51cx11920x103f0xX7xa2d0x11c76xb5cexb1a7xb1bdxf885xX5xcb90xXaxb24execd4xe3d1xX3xXcx101a5xcca9xX1xX3xcd5exa069xXbxX3x11172xX1cxXexX3xX4xe1bbxX4xX3xc64dxX18xX1bxX3x1195fxXdx11fc0xX18xX3xad81xdee2xXdxX3xb18exXdxce8fx10f73xX3xc309xX37xfad3xX4xX3xX1xa804xXdx11885xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xa12dx117bcxf499xX3xXexa76axX18xX1xX0xdc7cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xe597xXaxX12x11866x10d41xX3xXexX1xdd37xX3xXcxX52xX18xX1xX3xa266xc3d6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX13xbab6xX14xX18xX1bxX3xXcxae57xX37xX18xX1bxX3xX4fxb3a4xX18xX1bxX3xX30xd61cxX3xX18xX1bxX1xe299xX3xX1fxd21fxXdxX3xX27xX18xX1bxX3xX4x10ceaxX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xXbxX1xd60fxXdxX3xX2bxc156xX6xX3xXexX1xfb22xX4xX3xX1xXdx100c6xX18xX3xXexX3bxXexX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2bx1014cxX3xX4xX1xX37xX78xX2dxX18xX3xX1fx1173fxX18xX41xX3xX2bxXb1xX6xX3xXexf099xXbxX3xXexX89xX37xX18xX1bxX3xc440xdd6exX78xX3xX68xXb6xX18xX1bxX3xX4xX1xX70xd485xX18xX1bxX3xXexX89x11b72xX18xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX30xX3fxX18xX1bxX3xX30xX36xX3xX2bxXdcxX18xX3xX30xX3fxX18xX1bxX3xX34xade4xX37xX3xX4xXa4xX3xXexX89xX83xX18xX1bxX3xXexX1xce1dxXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xXexced0xXdx117aaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxeed9xX10xX18xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxe4d1xXdxX68xXexX1x10d4cxX3xX2xX2x116fdxb71bxXbxXe5xbabfxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX162xX3x10608xadc6xX167xXbxXe5xX16axXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX12bxX34xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12bxX2bxX18xX56xX18xX10xX15dxX7xX56xb39axX2xX2xX174xX56xX2x1181fxX2xX68xX166xX167xcf12xX166xX1a2xX167xX174xXexX1a2xX167xX19dxX167xX166xX5xX167xX12bxf7c4xXbxX1bxbe1exX89xX9xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX4xX3xX1xX3fxXdxX41xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xXaxX3xX15dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX2xX166xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX174xX175xX167xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX1fxX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1bxX9xXaxX167xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX68xX68xXdxX18xX1bxX9xXax11ad0xXaxX12xX0xXexX34xX83xX68xX78xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xa0fbxX24xX18xX1bxX3xX197xX1a2xX56xX166xX41xX3xX6bxX6xX18xX3xXcxX1xX70xX120xX18xX1bxX3xXexX89xXb6xX4xX3xf76dxX78xX3xX34xX6xX18xX3xf00exXcxXcxX39xX3xXexX52xX18xX1xX3xXexf529xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX18xX1bxX70xX120xXdxX3xX30xX70xb485xX4xX3xX1bxXdxX129xXdxX3xXexX1xXdxXbbxX37xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xcd5dxX1xe726xX6xX3x1102ax111f6xX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxfb27xX2fcxX2fcxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7x11b1dxX3xX197xX167xX197xX2xX3xdb41xX3xX197xX167xX197xX175xX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX6bxX6cxX3xXexX1xX70xX3xXcxX52xX18xX1xX3xX77xX78xX3xb5ebxX3xX14exX1xX77xX3xXexX99xX4xX1xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX13xX83xX14xX18xX1bxX3xXcxX89xX37xX18xX1bxX3xX4fxX8fxX18xX1bxX41xX3xX14exX1xX77xX3xXexX99xX4xX1xX3xdc3cxX6bxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX2ddx10755xX3xXcxX89xd8adxX18xX1bxX3xX13xXadxXdxX3xX2bxX14xX3xX4xX24xX4xX3xX294xX78xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX6bxX6xX18xX3xXcxX1xX70xX120xX18xX1bxX3xX2bxXc9xX3xXcxX52xX18xX1xX3xX77xX78xX3xX4xe46dxX18xX1bxX3xX68xXb6xX12bxX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX89xX12xX0xX56xXexX34xX83xX68xX78xX12xX0xX56xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14exX10xX18xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX68xXexX1xX162xX3xX2xX2xX166xX167xXbxXe5xX16axX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX162xX3xX174xX175xX167xXbxXe5xX16axXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX12bxX34xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12bxX2bxX18xX56xX18xX10xX15dxX7xX56xX197xX2xX2xX174xX56xX2xX19dxX2xX68xX166xX167xX1a2xX166xX174xX256xb380xXexX19dxX174xX19dxX167xX174xX5xX167xX12bxX1b0xXbxX1bxX1b3xX89xX9xX19dxX19dxX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX4xX3xX1xX3fxXdxX41xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xXaxX3xX15dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX2xX166xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX174xX175xX167xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe5xXexX339xX6xX5xXdxX1bxX18xX162xX3xX1b0xX37xX7xXexXdxd67exX78xX16axXaxX12xX14exX1xX77xX3xXexX99xX4xX1xX3xX294xX78xX3xX34xX6xX18xX3xX29bxXcxXcxX39xX3xXexX52xX18xX1xX3xXcxX89xX112xX18xX3xX4exX1xXdcxXexX3xXcxXe6xX18xX3xX2bxX14xX3xX4xX24xX4xX3xc2e6xX1xX2d9xX3xX14exX1xX77xX3xXexX99xX4xX1xX3xX294xX78xX3xX34xX6xX18xX3xX29bxXcxXcxX39xX3xXexX52xX18xX1xX3xX4xX1xX77xX3xXexX89xXf7xX3xX1xX3fxXdxX3xX18xX1bxX1xX99xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xXcxX31xXdxX3xX34xX37xX2a6xXdxX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX41xX3xX5x118e6xX18xX1xX3xX30xX31xX83xX3xX294xX78xX3xX34xX6xX18xX3xX29bxXcxXcxX39xX3xXexX52xX18xX1xX3xX30xX575xX3xXexX1xXd3xX18xX1bxX3xd2e5xX37xX6xX3xX68xX6xX18xX1xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX2xX19dxX3xX18xX1bxX70xX120xXdxX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX3xX2bxX14xX3xX1a2xX2xX3xX18xX1bxX70xX120xXdxX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX2fcxX2fcxX2fcxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7xX307xX3xX197xX167xX197xX2xX3xX30exX3xX197xX167xX197xX175xX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX4dxX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX4xX8fxX18xX1bxX3xX30xX70xX2bdxX4xX3xX18xX1bxX1xX10xX3xX1xX70xX129xX18xX1bxX3xX68xbd12xX18xX3xX2bxXdxXbbxX4xX3xX2bxXdcxX18xX3xX30xX3fxX18xX1bxX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xX30xX3bxXdxX3xX2bxX129xXdxX3xX18xX1bxX70xX120xXdxX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX12bxX3xXcxX1xX10xX83xX3xX30xX2d9xX41xX3xX2bxXdxXbbxX4xX3xX2bxXdcxX18xX3xX30xX3fxX18xX1bxX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xXbxX1xXadxXdxX3xX30xX70xX2bdxX4xX3xXexXdxee96xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX68xXe6xX18xX3xX4xX1xX77xX41xX3xX4xXd3xX18xX1bxX3xX2d7xX1xX6xXdxX41xX3xX34xXf7xX18xX1xX3xX30xf455xX18xX1bxX41xX3xX30xd8f3xX18xX1bxX3xXbxX1xX24xXbxX3xX5xX37xXdcxXexX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX4fxXb6xX3xX2d7xXdxX6afxX18xX3xXexX1xX120xXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xX2bxXdcxX18xX3xX30xX3fxX18xX1bxX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xX7x10dc1xX3xX34xf173xXexX3xX30xX112xX37xX3xXexXb1xX3xX18xX1bxX14xX78xX3xX19dxX56xX256xX3xX30xX6afxX18xX3xXexX89xX70xX129xX4xX3xX174xX1xX3xX7xX24xX18xX1bxX3xX18xX1bxX14xX78xX3xX197xX197xX56xX256xX56xX197xX167xX197xX2xX3xXexX1xX10xX83xX3xX197xX3xX1xXf7xX18xX1xX3xXexX1xX27xX4xX162xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1bxf703xX41xX3xXexXdxX6afxXbxX3xXe5xX6d7xX4xX3xX2bxX129xXdxX3xX4xXa4xX3xXexX89xXdxX3xXexX31xXdxX3xX1xX3fxXdxX3xX18xX1bxX1xX99xX3xXexXdxX6afxXbxX3xXe5xX6d7xX4xX3xX4xXa4xX3xXexX89xXdxX3xa101xX3xX30xX99xX6xX3xXbxX1xX70xXf1xX18xX1bxX3xX18xXf1xXdxX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxX14xX3xXexX1xXd3xX18xX1bxX3xX597xX37xX6xX3xXbxX1xX70xXf1xX18xX1bxX3xXexXdxXbbxX18xX3xXexX1xXd3xX18xX1bxX3xXexXdxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX4xX1xX6d7xX18xX1bxX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14exX10xX18xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX68xXexX1xX162xX3xX2xX2xX166xX167xXbxXe5xX16axX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX162xX3xX174xX175xX167xXbxXe5xX16axXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX12bxX34xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12bxX2bxX18xX56xX18xX10xX15dxX7xX56xX197xX2xX2xX174xX56xX2xX19dxX2xX68xX166xX167xX1a2xX256xX441xX19dxX167xXexX197xX256xX166xX175xX166xX5xX167xX12bxX1b0xXbxX1bxX1b3xX89xX9xX174xX19dxX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX4xX3xX1xX3fxXdxX41xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xXaxX3xX15dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX2xX166xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX174xX175xX167xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xX51fxX1xX2d9xX3xX14exX1xX77xX3xXexX99xX4xX1xX3xXcxX1xX70xX120xX18xX1bxX3xXexX89xXb6xX4xX3xX369xX6bxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX4exX1bxX37xX78x1029bxX18xX3xX13x10cbcxX18xX1bxX3xf6afxX17xX18xX1xX3xX34xX24xX83xX3xX4xX24xX83xX3xXexX2d9xX1fxX3xXexX720xXexX3xX2bxX94xX3xX2d7xX6afxXexX3xX597xX37xXadxX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX89xXdxX36xX18xX3x11261xXcxX339xX2dcxX13xX3xXexX89xX83xX18xX1bxX3xX18xad3bxX1fxX3xX197xX167xX197xX167xX3xX2bxX14xX3xX166xX3xXexX1xX24xX18xX1bxX3xX30xX112xX37xX3xX18xX957xX1fxX3xX197xX167xX197xX2xX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX14exX8fxX18xX1bxX3xXexX31xXdxX3xX34xX37xX2a6xXdxX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX41xX3xX5xX575xX18xX1xX3xX30xX31xX83xX3xX369xX6bxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX30xX575xX3xXexX1xXd3xX18xX1bxX3xX34xX24xX83xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX2d7xX6afxXexX3xX597xX37xXadxX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX89xXdxX36xX18xX3xX2d7xXdxX18xX1xX3xXexX6afxX3xX339xX3xXe5xX575xX3xX1xX3fxXdxX3xX4xX77xX6xX3xXexX52xX18xX1xX3xX18xX957xX1fxX3xX197xX167xX197xX167xX3xX2bxX14xX3xX166xX3xXexX1xX24xX18xX1bxX3xX30xX112xX37xX3xX18xX957xX1fxX3xX197xX167xX197xX2xX41xX3xX18xX1xc4fdxX18xX1bxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2bxXc9xX3xXexX89xX378xX18xX1bxX3xXexXe6xX1fxX3xXexX89xX83xX18xX1bxX3xXexX1xX120xXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xXexX129xXdxX3xX30xX36xX3xX18xX1xXa1axX18xX1bxX3xX18xX1bxX70xX120xXdxX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7xX307xX3xX197xX167xX197xX2xX3xX30exX3xX197xX167xX197xX175xX3xXe5xXe6xX78xX3xX68xXb6xX18xX1bxX3xX4xX1xX70xXf1xX18xX1bxX3xXexX89xXf7xX18xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX30xX3fxX18xX1bxX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xX34xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX1fxXexX89xX10xX18xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1bxX9xXaxX167xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX68xX68xXdxX18xX1bxX9xXaxX256xXaxX12xX0xXexX34xX83xX68xX78xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX68xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xXexX68xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX89xX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX68xX3xX4xX83xX5xX7xXbxX6xX18xX9xXaxX197xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe5xXexX339xX6xX5xXdxX1bxX18xX162xX3xX1b0xX37xX7xXexXdxX4ebxX78xX16axXaxX12xXcxXf7xX18xX1xX3xX1xXf7xX18xX1xX3xX94axXcxX339xX2dcxX13xX3xX166xX3xXexX1xX24xX18xX1bxX3xX30xX112xX37xX3xX18xX957xX1fxX3xX197xX167xX197xX2xX3xXexXdxX6afxXbxX3xXexXc9xX4xX3xXe5xX37xX3xX1xX70xX129xX18xX1bxX3xXbxX1xXc9xX4xX3xX1xX91bxXdxX41xX3xX2a6xX18xX3xX30xX99xX18xX1xX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXexX3xX18xX1xXa1axX18xX1bxX3xX2d7xX6afxXexX3xX597xX37xXadxX3xXexX6cxX4xX1xX3xX4xXb6xX4xX12bxX3xX279xXadxX18xX3xXe5xX37x1083fxXexX3xX2bxXc9xX3xX30xXd3xX18xX1bxX3xX30xX31xXexX3xX2d7xX6afxXexX3xX597xX37xXadxX3xX2d7xX1xX24xX3xXexX83xX14xX18xX3xX68xXdxXbbxX18xX41xX3xX4xX24xX4xX3xX68xX99xX4xX1xX3xX34xXbbxX18xX1xX3xXexX89xX2dxX18xX3xX30xX14xX18xX3xX2bxXdcxXexX3xX18xX37xXd3xXdxX3xX30xX6xX18xX1bxX3xX30xX70xX2bdxX4xX3xX2d7xXdxX36xX1fxX3xX7xX83xX24xXexX12bxX3xXcxX2a6xX18xX1bxX3xX7xXadxX18xX3xX5xX70xX2bdxX18xX1bxX3xXexX1xX77xX78xX3xX7xXadxX18xX3xX166xX3xXexX1xX24xX18xX1bxX3xX70xX129xX4xX3xX30xX31xXexX3xX2xX175xX12bxX2xX174xX167xX3xXexXbc0xX18xX41xX3xXexX957xX18xX1bxX3xX19dxX41xX256xX2xfd2cxX3xX7xX83xX3xX2bxX129xXdxX3xX4xX3a6xX18xX1bxX3xX2d7xX307xX12bxX3xX14exX1xX52xX3xX7xX3bxX3xX7xXadxX18xX3xXe5xX37xXbc0xXexX3xXexX83xX14xX18xX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xX4xXd3xX18xX1bxX3xX18xX1bxX1xXdxXbbxXbxX3xX70xX129xX4xX3xXexX957xX18xX1bxX3xX197xX2xX41xX256xX2xXc58xX3xX7xX83xX3xX2bxX129xXdxX3xX4xX3a6xX18xX1bxX3xX2d7xX307xX12bxX3xX94axXdxX1fxX3xX18xX1bxX31xX4xX1xX3xXe5xX37xXbc0xXexX3xX2d7xX1xd038xX37xX3xX70xX129xX4xX3xX30xX31xXexX3xX256xX174xX19dxX41xX256xX1a2xX3xXexX89xXdxXbbxX37xX3xX369xX279xX4fxX41xX3xXexX957xX18xX1bxX3xX1a2xX256xX41xX167xX174xXc58xX12bxX3xXcxX1xX37xX3xX18xX1bxXe6xX18xX3xX7xX24xX4xX1xX3xX30xX6afxX18xX3xX1xX6afxXexX3xXexX1xX24xX18xX1bxX3xX166xX3xX70xX129xX4xX3xX30xX31xXexX3xX166xX12bxX175xX167xX256xX3xXexd938xX3xX30xX91bxX18xX1bxX12bxX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX89xX12xX0xX56xXexX34xX83xX68xX78xX12xX0xX56xXexX6xX34xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14exX10xX18xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX68xXexX1xX162xX3xX2xX2xX166xX167xXbxXe5xX16axX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX162xX3xX174xX175xX167xXbxXe5xX16axXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX12bxX34xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12bxX2bxX18xX56xX18xX10xX15dxX7xX56xX197xX2xX2xX174xX56xX2xX19dxX2xX68xX166xX2xX167xX167xX166xX197xX256xXexX441xX441xX256xX1a2xX256xX5xX167xX12bxX1b0xXbxX1bxX1b3xX89xX9xX174xX2xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX4xX3xX1xX3fxXdxX41xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xXaxX3xX15dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX2xX166xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX174xX175xX167xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe5xXexX339xX6xX5xXdxX1bxX18xX162xX3xX1b0xX37xX7xXexXdxX4ebxX78xX16axXaxX12xX6bxX6cxX3xXexX1xX70xX3xX4dxXadxX18xX1bxX3xX77xX78xX3xXe5xX575xX3xXcxX1xX31xX4xX1xX3xX2ddxX957xX18xX3x10226xXcxX1xX31xX4xX1xX3xX13xX14xef54xX3xXcxX89xX112xX18xX3xXcxX1xX99xX3xX13xX83xX6xX3xX339xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX4xX1xX83xX3xX89x11d16xX18xX1bxX41xX3xXexX52xX18xX1xX3xX4xX112xX18xX3xX4xX2d9xX3xX1xX70xX129xX18xX1bxX3xX68xX63cxX18xX3xX597xX37xX78xX3xX30xX99xX18xX1xX3xXexXdxX6afxXbxX3xXe5xX6d7xX4xX3xX4xXa4xX3xXexX89xXdxX3xXexX89xX83xX18xX1bxX3xX34xX3bxXdxX3xX4xXadxX18xX1xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX1xXdxXbbxX18xX3xXbxX1xd214xX18xX1bxX3xX4xX1xX3bxX18xX1bxX3xX68xX99xX4xX1xX3xX14exX83xX2bxXdxX68xX339xX2xX1a2xX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xXcxX1xX6xX78xX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX2fcxX2fcxX2fcxX41xX3xX6bxX6cxX3xXexX1xX70xX3xXcxX52xX18xX1xX3xX77xX78xX3xX13xX83xX14xX18xX1bxX3xXcxX89xX37xX18xX1bxX3xX4fxX8fxX18xX1bxX3xX18xX1xXbc0xX18xX3xX1fxX31xX18xX1xX162xX3xXaxX29bxX9cxXdxX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX4xX112xX18xX3xXe5xX10xX1fxX3xX30xXe6xX78xX3xX5xX14xX3xX18xXdxX94xX1fxX3xX2bxXdxX18xX1xX3xX68xXb6xX3xX5xX129xX18xX3xX18xX1xX70xX18xX1bxX3xX4xX8fxX18xX1bxX3xX5xX14xX3xXexX89xX24xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX18xX1cxX18xX1bxX3xX18xX94xX3xXexX89xX70xX129xX4xX3xX4xXa4xX3xXexX89xXdxX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX14exX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xXbxX1xXadxXdxX3xX2bxXb1xX6xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX1xXdxXbbxX18xX3xXexX3bxXexX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2bxXc9xX3xX4xX1xX37xX78xX2dxX18xX3xX1fxXd3xX18xX41xX3xX2bxXb1xX6xX3xXexXdcxXbxX3xXexX89xX37xX18xX1bxX3xXe5xXe6xX78xX3xX68xXb6xX18xX1bxX3xX4xX1xX70xXf1xX18xX1bxX3xXexX89xXf7xX18xX1xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX30xX3fxX18xX1bxX3xX30xX36xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX1xXdxXbbxX18xX3xX2bxXdxXbbxX4xX3xX2bxXdcxX18xX3xX30xX3fxX18xX1bxX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xXaxX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14exX10xX18xXexX10xX89xX3xX68xXexX1xX37xX1fxX34xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX68xXexX1xX162xX3xX2xX2xX166xX167xXbxXe5xX16axX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX162xX3xX174xX256xX174xXbxXe5xX16axXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX12bxX34xX6xX83xX1xX6xXexXdxX18xX1xX12bxX2bxX18xX56xX18xX10xX15dxX7xX56xX197xX2xX2xX174xX56xX2xX167xX256xX68xX166xX2xX2xX197xX2xX19dxX256xXexX19dxX167xX256xX166xX175xX5xX167xX12bxX1b0xXbxX1bxX1b3xX89xX9xX1a2xX174xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX4xX3xX1xX3fxXdxX41xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xXaxX3xX15dxXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX2xX166xX167xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX174xX256xX174xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX6xXbxXexXdxX83xX18xXaxX12xX6bxX6cxX3xXexX1xX70xX3xXcxX52xX18xX1xX3xX77xX78xX3xX13xX83xX14xX18xX1bxX3xXcxX89xX37xX18xX1bxX3xX4fxX8fxX18xX1bxX3xXexX1xX6xX78xX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXbxX1xX24xXexX3xX34xXdxX36xX37xX3xXexX31xXdxX3xX1xX3fxXdxX3xX18xX1bxX1xX99xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX6bxX6cxX3xXexX1xX70xX3xXcxX52xX18xX1xX3xX77xX78xX3xX4xX8fxX18xX1bxX3xXexX1xXd3xX18xX1bxX3xXexXdxX18xX3xXexX1xX2dxX1fxX3xX1fxX3fxXexX3xX7xX3bxX3xX2d7xX6afxXexX3xX597xX37xXadxX3xX18xX2a6xXdxX3xX34xXdcxXexX3xX2bxX94xX3xX4xXd3xX18xX1bxX3xXexX24xX4xX3xXe5xXe6xX78xX3xX68xXb6xX18xX1bxX3xX4dxXadxX18xX1bxX3xX2bxX14xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexX89xXdxX36xX18xX3xX2d7xXdxX18xX1xX3xXexX6afxX3xXe5xX575xX3xX1xX3fxXdxX3xX4xX77xX6xX3xXexX52xX18xX1xX3xXexX89xX83xX18xX1bxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7xX307xX3xX597xX37xX6xX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX4dxX91bxX18xX1bxX3xXexX1xX120xXdxX41xX3xX78xX2dxX37xX3xX4xX112xX37xX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX2bxX14xX3xX4xX24xX4xX3xX4xXbc0xXbxX41xX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX41xX3xX30xX99xX6xX3xXbxX1xX70xXf1xX18xX1bxX3xXexXdxX6afxXbxX3xXexXc9xX4xX3xXexX89xXdxX36xX18xX3xX2d7xX1xX6xXdxX3xX30xX91bxX18xX1bxX3xX34xX3fxX3xX4xX24xX4xX3xX1bxXdxXadxXdxX3xXbxX1xX24xXbxX3xX30xX36xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX1xXdxXbbxX18xX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2bxXc9xX3xX2d7xXdxX18xX1xX3xXexX6afxX3xX339xX3xXe5xX575xX3xX1xX3fxXdxX3xX30xX575xX3xX30xX94xX3xX89xX6xX3xXexX89xX83xX18xX1bxX3xX18xX957xX1fxX3xX197xX167xX197xX2xX12bxX3xXcxXdcxXbxX3xXexX89xX37xX18xX1bxX3xX4xX6xX83xX3xXbxX1xXf0cxX18xX1bxX3xX4xX1xX3bxX18xX1bxX3xX68xX99xX4xX1xX3xX14exX83xX2bxXdxX68xX339xX2xX1a2xX3xX2bxX14xX3xX4xX24xX4xX3xX68xX99xX4xX1xX3xX34xXbbxX18xX1xX3xXexX89xX2dxX18xX3xX4xXe6xX78xX3xXexX89xX91bxX18xX1bxX3xX2bxXdcxXexX3xX18xX37xXd3xXdxX41xX3xX18xX1xXbc0xXexX3xX5xX14xX3xX68xX99xX4xX1xX3xXexXadxX3xX5xX2bdxX18xX3xX4xX1xXe6xX37xX3xX51fxX1xXdxX41xX3xX34xXbbxX18xX1xX3xX2bxXdxX2dxX1fxX3xX68xX6xX3xX18xX2a6xXdxX3xX4xXc9xX4xX3xXexX89xX2dxX18xX3xXexX89xXe6xX37xX3xX34xXf0cxX12bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX83xX68xX78xXaxX12xX4dxXcc2xX78xX3xX1fxX31xX18xX1xX3xX4xXd3xX18xX1bxX3xXexX24xX4xX3xXexX37xX78xX2dxX18xX3xXexX89xX37xX78xX94xX18xX3xX2bxX94xX3xX4xX37xX3fxX4xX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xX4xX24xX4xX3xX4xXbc0xXbxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7xX307xX3xX197xX167xX197xX2xX339xX197xX167xX197xX175xX16axX3xX5xX2dxX18xX3xX24xX18xX3xX18xX1xXa1axX18xX1bxX3xX30xX3bxXdxX3xXexX70xX2bdxX18xX1bxX3xX5xX2bdxXdxX3xX68xXc9xX18xX1bxX3xX4xX37xX3fxX4xX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xX30xX36xX3xX18xX2d9xXdxX3xXe5xXbc0xX37xX41xX3xXexX1xXd3xX18xX1bxX3xXexXdxX18xX3xX7xX6xXdxX3xX5xXbbxX4xX1xX12bxX3xX4dxXcc2xX78xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX6afxX18xX3xX30xX3fxX3xXe5xXe6xX78xX3xX18xX1xX14xX3xX2bxX957xX18xX3xX1xX2d9xX6xX3xX4xX3fxX18xX1bxX3xX30xX91bxX18xX1bxX3xXexX89xX24xX18xX1xX3xXexX89xX6d7xX3xX34xX575xX83xX3xX5xX8fxX3xX4xX1xX83xX3xX18xX1bxX70xX120xXdxX3xX68xXe6xX18xed5bxX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX89xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX339xXexX1xX37xX1fxX34xX339xX6xX18xX68xX339xX7xX6xXbxX83xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX14xX18xX1bxX3xX5xX378xX4xX41xX3xX5xXb6xX6xX3xX4xX1xX378xX18xX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX77xX3xX30xX27xX4xX41xX3xX30xX77xX3xXexX14xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX19dxX3xX5xX112xX18xX3xX1xXdxXbbxXbxX3xXexX1xX70xXf1xX18xX1bxXaxX3xX1xX89xX10xX4ebxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX18xX1xX339xXexX89xXdxX56xX1xX6xX339xXexXdxX18xX1xX339xX7xX6xX18xX1bxX339xX5xX83xX4xX339xX5xX37xX6xX339xX4xX1xX83xX18xX339xX4xX6xX4xX339xX37xX18xX1bxX339xX4xX37xX339xX2bxXdxX10xX18xX339xX68xX37xX339xX68xX37xX4xX339xX68xX37xX339xXexX6xXdxX339xX7xX6xX37xX339xX19dxX339xX5xX6xX18xX339xX1xXdxX10xXbxX339xXexX1xX37xX83xX18xX1bxX56xX197xX2xX167xX256xX441xX197xX12bxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX56xX1fxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX197xX167xX56xX18xX10xX15dxX7xX56xX197xX2xX2xX197xX56xX2xX197xX1a2xX68xX167xX197xX2xX19dxX166xX19dxX256xXexX1a2xX167xX174xX19dxX19dxX5xX167xX12bxX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX4xX3xX1xX3fxXdxX41xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX89xX83xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX14xX18xX1bxX3xX5xX378xX4xX41xX3xX5xXb6xX6xX3xX4xX1xX378xX18xX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX77xX3xX30xX27xX4xX41xX3xX30xX77xX3xXexX14xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX19dxX3xX5xX112xX18xX3xX1xXdxXbbxXbxX3xXexX1xX70xXf1xX18xX1bxXaxX3xX1xX89xX10xX4ebxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX18xX1xX339xXexX89xXdxX56xX1xX6xX339xXexXdxX18xX1xX339xX7xX6xX18xX1bxX339xX5xX83xX4xX339xX5xX37xX6xX339xX4xX1xX83xX18xX339xX4xX6xX4xX339xX37xX18xX1bxX339xX4xX37xX339xX2bxXdxX10xX18xX339xX68xX37xX339xX68xX37xX4xX339xX68xX37xX339xXexX6xXdxX339xX7xX6xX37xX339xX19dxX339xX5xX6xX18xX339xX1xXdxX10xXbxX339xXexX1xX37xX83xX18xX1bxX56xX197xX2xX167xX256xX441xX197xX12bxX1xXexX1fxXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7xX14xX18xX1bxX3xX5xX378xX4xX41xX3xX5xXb6xX6xX3xX4xX1xX378xX18xX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX77xX3xX30xX27xX4xX41xX3xX30xX77xX3xXexX14xXdxX3xX7xX6xX37xX3xX19dxX3xX5xX112xX18xX3xX1xXdxXbbxXbxX3xXexX1xX70xXf1xX18xX1bxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX89xX83xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX279xX6xX37xX3xX19dxX3xX5xX112xX18xX3xX1xXdxXbbxXbxX3xXexX1xX70xXf1xX18xX1bxX3xX2bxX129xXdxX3xX1fxXc9xX4xX3xXexXdxX2dxX37xX3xX5xXbc0xX78xX3xX4xX1xXbc0xXexX3xX5xX70xX2bdxX18xX1bxX3xX18xX1xXe6xX18xX3xX7xXb6xX3xX5xX14xX1fxX3xXexX89xX378xX18xX1bxX3xXexXe6xX1fxX41xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX30xX575xX3xda67xX7xX14xX18xX1bxX3xX5xX378xX4xd958xX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX27xX18xX1bxX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xX4xX24xX4xX3xX4xXbc0xXbxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7xX307xX3xX197xX167xX197xX2xX3xX339xX3xX197xX167xX197xX175xX3xX30xXadxX1fxX3xX34xXadxX83xX3xX30xX77xX3xX30xX27xX4xX41xX3xX30xX77xX3xXexX14xXdxX41xX3xX30xX31xXdxX3xX68xXdxXbbxX18xX3xX4xX1xX83xX3x10b07xX3xX4xX1xX6cxX41xX3xX18xX1bxX37xX78xXbbxX18xX3xX2bxX378xX18xX1bxX3xX2bxX14xX3xX597xX37xX78xX94xX18xX3xX5xX14xX1fxX3xX4xX1xX77xX3xX4xX77xX6xX3xX4exX1xXe6xX18xX3xX68xXe6xX18xX12bxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX2bxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX197xX441xX167xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xXexX2a6xX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xXexX31xXdxX3xX2ddxX8fxX3xX39xX37xX6xX18xX1bxX3xX30xX70xX2bdxX4xX3xXexXdcxXbxX3xX1xX37xXbc0xX18xX3xX18xX1bxX1xXdxXbbxXbxX3xX2bxXc9xXaxX3xX1xX89xX10xX4ebxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX18xX1xX339xXexX89xXdxX56xX197xX441xX167xX339xXexX1xX6xX18xX1xX339xX2bxXdxX10xX18xX339xXexX83xX339xX34xX6xX37xX339xX4xX37xX339xXexX6xXdxX339xX2bxX37xX339xX597xX37xX6xX18xX1bxX339xX68xX37xX83xX4xX339xXexX6xXbxX339xX1xX37xX6xX18xX339xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX339xX2bxX37xX56xX197xX2xX167xX166xX1a2xX166xX12bxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX56xX1fxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX197xX167xX56xX18xX10xX15dxX7xX56xX197xX2xX2xX175xX56xX2xX166xX1a2xX68xX166xX2xX174xX166xX1a2xX167xX174xXexX2xX167xX1a2xX256xX441xX5xX167xX12bxX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX4xX3xX1xX3fxXdxX41xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX89xX83xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX197xX441xX167xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xXexX2a6xX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xXexX31xXdxX3xX2ddxX8fxX3xX39xX37xX6xX18xX1bxX3xX30xX70xX2bdxX4xX3xXexXdcxXbxX3xX1xX37xXbc0xX18xX3xX18xX1bxX1xXdxXbbxXbxX3xX2bxXc9xXaxX3xX1xX89xX10xX4ebxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX18xX1xX339xXexX89xXdxX56xX197xX441xX167xX339xXexX1xX6xX18xX1xX339xX2bxXdxX10xX18xX339xXexX83xX339xX34xX6xX37xX339xX4xX37xX339xXexX6xXdxX339xX2bxX37xX339xX597xX37xX6xX18xX1bxX339xX68xX37xX83xX4xX339xXexX6xXbxX339xX1xX37xX6xX18xX339xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX339xX2bxX37xX56xX197xX2xX167xX166xX1a2xX166xX12bxX1xXexX1fxXaxX12xX197xX441xX167xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xXexX2a6xX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xXexX31xXdxX3xX2ddxX8fxX3xX39xX37xX6xX18xX1bxX3xX30xX70xX2bdxX4xX3xXexXdcxXbxX3xX1xX37xXbc0xX18xX3xX18xX1bxX1xXdxXbbxXbxX3xX2bxXc9xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX89xX83xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX197xX441xX167xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xXexX1xX37xX3fxX4xX3xX174xX167xX3xXexX2a6xX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xX4xX24xX4xX3xX4xXbc0xXbxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7xX307xX3xX197xX167xX197xX2xX3xX339xX3xX197xX167xX197xX175xX3xX4xX77xX6xX3xX2ddxX8fxX3xX39xX37xX6xX18xX1bxX3xXe7fxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXe88xX3xX30xX575xX3xX30xX70xX2bdxX4xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX1bxXdxX6xX3xXexXdcxXbxX3xX1xX37xXbc0xX18xX3xX18xX1bxX1xXdxXbbxXbxX3xX2bxXc9xX3xX2bxX94xX3xX4xXd3xX18xX1bxX3xXexX24xX4xX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX12bxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX2bxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX112xX37xX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xX4xX24xX4xX3xX4xXbc0xXbxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7xX307xX3xX197xX167xX197xX2xX3xX339xX3xX197xX167xX197xX175xX162xX3xX184dxX14exX1xX378xX18xX3xX1fxX1cxXexX3xX12bxX12bxX12bxXaxX3xX1xX89xX10xX4ebxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX18xX1xX339xXexX89xXdxX56xX34xX6xX37xX339xX4xX37xX339xX68xX34xX597xX1xX339xX2d7xX1xX83xX6xX339xXe5xX2bxX339xX2bxX6xX339xX68xX6xXdxX339xX34xXdxX10xX37xX339xX1xX68xX18xX68xX339xX4xX6xX4xX339xX4xX6xXbxX339xX18xX1xXdxX10xX1fxX339xX2d7xX78xX339xX197xX167xX197xX2xX339xX197xX167xX197xX175xX339xX4xX1xX83xX18xX339xX1fxX6xXexX339xX1bxX37xXdxX339xX2bxX6xX18xX1bxX56xX197xX2xX167xX166xX19dxX166xX12bxX1xXexX1fxXaxX12xX0xXdxX1fxX1bxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX56xX1fxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX197xX167xX56xX18xX10xX15dxX7xX56xX197xX2xX2xX175xX56xX2xX197xX174xX68xX19dxX2xX256xX167xX166xX256xX166xXexX174xX441xX1a2xX166xX5xX441xX339xX6xX18xX1xX339xX68xX6xXdxX339xX68xXdxX10xX18xX12bxX1b0xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1cxXexX3xX4xX24xX4xX3xX27xX18xX1bxX3xX2bxXdxX2dxX18xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX39xX37xX3bxX4xX3xX1xX3fxXdxX41xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX2bxX12xX0xX7xXexX89xX83xX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX112xX37xX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xX4xX24xX4xX3xX4xXbc0xXbxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7xX307xX3xX197xX167xX197xX2xX3xX339xX3xX197xX167xX197xX175xX162xX3xX184dxX14exX1xX378xX18xX3xX1fxX1cxXexX3xX12bxX12bxX12bxXaxX3xX1xX89xX10xX4ebxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX18xX1xX339xXexX89xXdxX56xX34xX6xX37xX339xX4xX37xX339xX68xX34xX597xX1xX339xX2d7xX1xX83xX6xX339xXe5xX2bxX339xX2bxX6xX339xX68xX6xXdxX339xX34xXdxX10xX37xX339xX1xX68xX18xX68xX339xX4xX6xX4xX339xX4xX6xXbxX339xX18xX1xXdxX10xX1fxX339xX2d7xX78xX339xX197xX167xX197xX2xX339xX197xX167xX197xX175xX339xX4xX1xX83xX18xX339xX1fxX6xXexX339xX1bxX37xXdxX339xX2bxX6xX18xX1bxX56xX197xX2xX167xX166xX19dxX166xX12bxX1xXexX1fxXaxX12xX6bxX112xX37xX3xX4xXa4xX3xX4dxX6bxX39xX13xX3xX2d7xX1xX2d9xX6xX3xX2dcxX2ddxX3xX2bxX14xX3xX30xX31xXdxX3xX34xXdxX36xX37xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xX4xX24xX4xX3xX4xXbc0xXbxX3xX18xX1xXdxXbbxX1fxX3xX2d7xX307xX3xX197xX167xX197xX2xX3xX339xX3xX197xX167xX197xX175xX162xX3xX184dxX14exX1xX378xX18xX3xX1fxX1cxXexX3xX12bxX12bxX12bxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX89xX83xX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX4dxX36xX3xX18xX1bxX14xX78xX3xX34xX112xX37xX3xX4xXa4xX3xX68xXdxX917xX18xX3xX89xX6xX3xX34xXadxX83xX3xX30xXadxX1fxX3xX30xX6d7xX18xX1bxX3xX5xX37xXdcxXexX41xX3xX68xXe6xX18xX3xX4xX1xX77xX41xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX7xXb6xX3xX5xX14xX3xX18xX1bxX14xX78xX3xX1xX3fxXdxX3xX4xX77xX6xX3xXexX83xX14xX18xX3xX68xXe6xX18xX41xX3xX4xXadxX3xX1xXbbxX3xXexX1xX3bxX18xX1bxX3xX4xX1xX6cxX18xX1xX3xXexX89xX99xX3xX79fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX30xX6xX18xX1bxX3xXexX6cxX4xX1xX3xX4xXb6xX4xX3xXexX1xXb6xX4xX3xX1xXdxXbbxX18xX3xX4xXd3xX18xX1bxX3xXexX24xX4xX3xX4xX1xX37xXcc2xX18xX3xX34xX99xX12bxX3xX51fxX2ddxX3xX6bxX24xX83xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX30xX575xX3xX4xX2d9xX3xX4xX37xX3fxX4xX3xXexX89xX6xX83xX3xX30xX2a6xXdxX3xX2bxX129xXdxX3xXd3xX18xX1bxX3xXcxX89xX112xX18xX3xXcxX6d7xX3xdd3dxX18xX1xX3xX339xX3xX51fxX1xX2d9xX3xX14exX1xX77xX3xXexX99xX4xX1xX3xXcxX1xX70xX120xX18xX1bxX3xXexX89xXb6xX4xX3xX13xX4dxX4exX4fxX3xXexX52xX18xX1xX3xX2bxX94xX3xX18xX3fxXdxX3xX68xX37xX18xX1bxX3xX18xX14xX78xX12bxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX2bxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX37xX5xX12xX0xX68xXdxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX89xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX2bxX12xX0xX56xX68xXdxX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7dxX37xXexX1xX83xX89xXaxX12xXcxX1xX3a6xX78xX3xX4fxX70xXf1xX18xX1bxX3xX339xX3xX1f7dxX18xX1xX3xXcxXbc0xX18xX0xX56xXbxX12
Thùy Dương - Anh Tấn