Cáp quang biển quốc tế AAG đã khôi phục 90% dung lượng kênh truyền
VNPT vừa cho biết, đối tác quốc tế đã tiến hành cấu hình nguồn trên tuyến cáp biển AAG, tính đến 23h16 ngày 8/1/2018 đã khôi phục được 90% dung lượng. Dự kiến, đến ngày 20/1/2018, việc cấu hình lại hệ thống AAG sẽ được hoàn tất, khôi phục 100% dung lượng.
18c4x4595x350ax85b6x90fdx857dx33c5x89f9xa5e2x36d0x6baex8e09x28caxacafx3be6x7d16xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax4394x799fx399axXexX0x57fdxXaxX17xX18xX19xXexX0x1b19x2fcaxX19x480axXexX0xXax262bxX9x97edxXdxX18x84fbxX2fx9f3fx8650x6abcxX5xa642xXbxXdxX17xX32xXexX4x1a21xX33xX9xb703x1920xX18x914cx9e60xX9xX23xX35xa90fxX42xX9xX3fxX40x2ae9xX2cxX9xXbx1bd0xX9x1dd3xX52xbfdaxX9x9edfxac73xX9x6f2bxXax1d16xX35xX9xX33xXaxa7f1xX2cxX9x3a45x7c4fx2272xX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdx51c7xaeb3xX42xX43xX9xX59x2db4xX42xXaxX9xXbxc0fcxX40xX26x353bxX42xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x54b5xX17xX18xX19xX32xXex28b3xa5b4xX7xX5xX9x2683xb715xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX50xXbx7c4bxX9xX56xX4cxX35xX9xXbxX3cxX2cxX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xX56xX57xX9xXbxX35xX50xX42xX9xXax7238xX42xXaxX9xX2cx8acdxX40xX9xXax8244xX42xXaxX9xX42xX43xX40x2ff2xX42xX9xXbxX78xX73xX42xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX52xX52xX54xXa4xX9xXbx4b01xX42xXaxX9xX56xX50xX42xX9xaf0ax64e7xXaxX2ax4111xX9xX42xX43xXbfxX26xX9x2170xX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxX9xX56xX57xX9xX59xXaxX5bxX35xX9xX33xXaxX60xX2cxX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX63xX64xX65xX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX6dxX6exX42xX43x8a6cxX9xX2xac35xX9xX59xX35xX50xX42xXa4xX9xX56xX50xX42xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xXf4xX64xX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxXa4xX9xX98xX35xba3cxX2cxX9xX2cxXc4xX40xX9xXaxXc8xX42xXaxX9xXdx7154xX35xX9xXaxX149xX9xXbxXaxX4cxX42xX43xX9xX52xX52xX54xX9xX2fx7051xX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xXaxX24xXbfxX42xX9xXbxXc4xXbxXa4xX9xX59xXaxX5bxX35xX9xX33xXaxX60xX2cxX9xX2axX64xX64xX65xX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX128xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX78xX43xX35xX42x3022xX9xXf4xX33x6f5axX9xX18xX40xXbxX24x6ec1xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX78xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX43xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX2cxX18xX33xX9xX3fxX40xX18xX42xX43xX9xX23xX35xX17xX42xX9xX3fxX40xX24xX2cxX9xXbxX17xX9xX18xX18xX43xX9xX19xX18xX9xX59xXaxX24xX35xX9xX33xXaxX40xX2cxX9xX63xX64xX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX40xX24xX42xX43xX9xX59xX17xX42xXaxX9xXbxX78xX40xX26xX17xX42xX32xX9xX2fxX78xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1aaxX1cxX1cxX35xX128xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX128xX98xX42xX1cxX42xX17x9b14xX2fxX1cxX2axXffxX64xXf4xX1cxX2axX64xXf4xX19xXf5xX64xX63xXf4xXf4xX2axX64xXbxX63xaca7xXffxXdxX64xX128xc47axX33xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX78xXexX0xXbxX78xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1aexXbx3ce1xX18xXdxX35xX43xX42xX1aaxX9xX24axX40xX2fxXbxX35xa778xX26xX1b4xX32xXexX5xXaxX5bxX42xX43xX9xXbxX35xX42xX9xXcx65a1xX35xX9xX42xXaxXc4xXbxX9xXbxX99xX9xX93xX94xX7xX5xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xXa4xX9xX19xX12bxX9xX59xX35xX50xX42xX9xX56xX50xX42xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xXf4xX64xX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX3fxX40xX18xX42xX43xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xX52xX52xX54xX9xX2fxX167xX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX59xXaxX5bxX35xX9xX33xXaxX60xX2cxX9xX2axX64xX64xX65xX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX9xX59xX50xXbxX9xX42xX4cxX35xX9x9ebfxX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9x9c24x6f30xX42xXaxX9xXcxX35xX42xXaxX9xXax6a1axX18xX128xX9xX94xX43xX40xXcfxX42xX1aaxX9xX31exX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxc3e5xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX78xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x7a8fxX24xX19xX26xX32xXexX5xX78xX6dxX29fxX2cxX9xX56x399exXa4xX9xX42xXaxX6dxX9xX31exX4xX5xX42xX17xX230xX2fxX9xX56xX57xX9xXbxXaxX5bxX42xX43xX9xXbxX35xX42xXa4xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX42xXaxXbfxX9xX2cxX40xX42xX43xX9xX2cxXc4xX33xX9xX19x6425xX2cxXaxX9xX98xX60xX9xX31exX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxX9xX32fxX31ex55e1xX7xX34dxX9xXbxX156xX35xX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX9xX56xX57xX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX2cxX3cxX2cxX9xX56xX4cxX35xX9xXbxX3cxX2cxX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xXbxXaxX5bxX42xX43xX9xX23xX3cxX24xXa4xX9xXbxX99xX9xX64xXaxX9xX42xX43xXbfxX26xX9xXf8xX1cxX2axX9xX56xX50xX42xX9xXf4xXf4xXaxX64xX64xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xX245xX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxXa4xX9xXaxX149xX9xXbxXaxX4cxX42xX43xX9xX2cxX3cxX33xX9xX3fxX40xX18xX42xX43xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xX52xX7xX54xX9xXbxX35xX50xX42xX9xXaxXbfxX42xXaxX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX40xX26xX47xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xXbxX156xX35xX9xX3c5xX35xX42xX43xX18xX33xX24xX78xX17xX9xX33xXaxX60xX2cxX9xX98xX60xX9xX98xX35xX149xX2cxX9xXcxa549xX9xX78x39a6xX42xX43xX9xX2fx265exX42xX9xX23xX18xX26xX9xX4xXaxX18xX42xX43xX35xX9xX2cx5a87xX18xX9xX4xXaxXecxX42xXaxX9xX33xXaxX494xX9xX3c5xX35xX42xX43xX18xX33xX24xX78xX17xX128xX9xX93xXbfxX24xX9xX19xX3b3xX33xX9xX42xXbfxX26xXa4xX9xX2fxX12bxX9xX2cxX4cxX9xX1aex2bccxX26xX9xX78xX18xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xXf4xXf5xX1cxX2axX2axX1cxXf4xX64xX2axX245xX9xXbxX78xX73xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX42xXaxX3cxX42xXaxX9xXaxX6dxX29fxX42xX43xX9xX59xX50xXbxX9xX42xX4cxX35xX9xXbxX99xX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX9xX56xX35xX9xX3c5xX35xX42xX43xX18xX33xX24xX78xX17xX9xX2cxX494xX18xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX52xX7xX54xX9xX2cxad9dxX42xX43xX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX1aex4ec0xX9xXdxa91bxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX377xX24xX19xX26xX32xXexX377xX73xX42xX9xX2cxX156xX42xXaxX9xX56xX384xXa4xX9xX56xX4cxX35xX9xX98xX29fxX35xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX3fxX40xX18xX42xX43xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xX52xX52xX54xXa4xX9xX56xX4cxX35xX9xXbxX3cxX2cxX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xX56xX57xX9xXdxX73xX42xX9xX59xX50xX9xXaxX24xX156xX2cxXaxX9xX2cxXc4xX40xX9xXaxXc8xX42xXaxX9xXdxX156xX35xX9xX42xX43xX40xXcfxX42xX9xXbxX78xX24xX42xX43xX9xXbxXax2fa0xX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXbxX99xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xXf8xX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxX9xX98xXbfxX9xX19xX12bxX9xX59xX35xX50xX42xX9xXaxX24xXbfxX42xX9xXbxXaxXbfxX42xXaxX9xX98xXbfxX24xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xX63xX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX377xX24xX19xX26xX32xXexX5xX78xX24xX42xX43xX9xXbxXaxX5bxX42xX43xX9xXbxX35xX42xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx4c34xX9xX98xX29fxX35xX9xX31exX4xX5xX42xX17xX230xX2fxX9xX98xXbfxX24xX9xXbxX4cxX35xX9xX42xX18xX26xXa4xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xX63xX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxXa4xX9xX93xX94xX7xX5xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX50xXbxXa4xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX56x88dexX42xX43xX9xX59xX50xX9xXaxX24xX156xX2cxXaxXa4xX9xX42xXax350fxX42xX43xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xX98xX99xX18xX9xX3fxX40xX18xXa4xX9xX56xX4cxX35xX9xXbxX3cxX2cxX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xX56xX57xX9xXbxX35xX50xX42xX9xXaxXbfxX42xXaxX9xX2cxXc4xX40xX9xXaxXc8xX42xXaxX9xX42xX43xX40xXcfxX42xX9xXbxX78xX73xX42xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX3fxX40xX18xX42xX43xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX52xX52xX54xX9xX98xXbfxX9xX56xX50xX42xX9xXf4xXf5xXaxX2axXf8xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xXffxX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxXa4xX9xX56xX57xX9xX59xXaxX5bxX35xX9xX33xXaxX60xX2cxX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX63xX64xX65xX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX9xX59xX73xX42xXaxX9xXbxX78xX40xX26xX7bxX42xX9xXbxX78xX73xX42xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX42xXbfxX26xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX377xX24xX19xX26xX32xXexX5xX40xX26xX9xX42xXaxX35xX73xX42xXa4xX9xX56xX156xX35xX9xX19xX35xX149xX42xX9xX93xX94xX7xX5xX9xX2cxX51bxX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xXa4xX9xXbxXaxX5b1xX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXaxX24xXbfxX42xX9xXbxXaxXbfxX42xXaxX9xX2cxXc4xX40xX9xXaxXc8xX42xXaxX9xXdxX156xX35xX9xXaxX149xX9xXbxXaxX4cxX42xX43xX9xX2cxX3cxX33xX9xX52xX52xX54xX9xX23xX3b3xX9xXdx19c0xX35xX9xXax41f9xX42xX9xX2fxX24xX9xX98xX29fxX35xX9xX59xX50xX9xXaxX24xX156xX2cxXaxX9xXbxX78xX6dxX29fxX2cxX9xX56xX384xXa4xX9xX19xX12bxX9xX59xX35xX50xX42xX9xX2fxX167xX9xXaxX24xXbfxX42xX9xXbxXc4xXbxX9xX98xXbfxX24xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xXf4xX64xX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxX128xX9xb5d6xXaxX35xX9xX56xX384xXa4xX9xX59xX50xXbxX9xX42xX4cxX35xX9xX31exX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxX9xXbxX99xX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX9xX56xX35xX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xXbxX78xX73xX42xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX3fxX40xX18xX42xX43xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX42xXbfxX26xX9xX2fxX167xX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX59xXaxX5bxX35xX9xX33xXaxX60xX2cxX9xXaxX24xXbfxX42xX9xXbxX24xXbfxX42xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX377xX24xX19xX26xX32xXex6caaxX3cxX42xX43xX9xXcxX99xX42xX43xX9xXdxXbfxX9xXbxX78xX6dxX29fxX2cxX9xX56xX384xXa4xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX3fxX40xX18xX42xX43xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX52xX7xX54xX9xX56xX57xX9xXaxX24xXbfxX42xX9xXbxXaxXbfxX42xXaxX9xX98xX35xX149xX2cxX9xX19xX3b3xX2cxXaxX9xX2cxXaxX40xX26xX47xX42xXa4xX9xX59xXax1ce7xX2cxX9xX33xXaxX60xX2cxX9xX2fxX12bxX9xX2cxX4cxX9xX2fxX29fxXcxX9xXaxX79bxX42xX9xX2fxX24xX9xX98xX29fxX35xX9xX19xX12bxX9xX59xX35xX50xX42xX128xX9xX4xX60xX9xXbxXaxX47xXa4xX9xX56xX50xX42xX9xX2ax90bbxXax53bbxX8e4xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xXf8xX1cxX2axX1cxXf4xX64xX2axXffxXa4xX9xX56xX4cxX35xX9xXbxX3cxX2cxX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xX56xX57xX9xXaxX24xXbfxX42xX9xXbxXaxX35xX149xX42xX9xX98xXbfxX9xX59xXaxX5bxX35xX9xX33xXaxX60xX2cxX9xX2axX64xX64xX65xX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX9xXbxX78xX73xX42xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX42xXbfxX26xX128xX9xX94xXaxX6dxX9xX98x55bcxX26xXa4xX9xXbx6d6bxX42xX43xX9xXbxXaxX5b1xX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXbxXaxX12bxX2cxX9xXaxX35xX149xX42xX9xX19xX3b3xX2cxXaxX9xX2cxXaxX40xX26xX47xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX33xXaxX60xX2cxX9xX98xX60xX9xXcxX47dxX9xX78xX480xX42xX43xX9xX2fxX485xX42xX9xX23xX18xX26xX9xX4xXaxX18xX42xX43xX35xX9xX32fxX3c5xX35xX42xX43xX18xX33xX24xX78xX17xX34dxX9xX2cxXax1a91xX9xXcxXc4xXbxX9xXaxX79bxX42xX9xX2axX8e4xX9xX43xX35xX5b1xXa4xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX98xXc8xX9xXf4xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xX42xXaxX6dxX9xX59xX50xX9xXaxX24xX156xX2cxXaxX9xX56xX57xX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX56xX4cxX35xX9xXbxX3cxX2cxX9xX2cxX5bxX42xX43xX9xX23xX4cxX9xXbxX78xX6dxX29fxX2cxX9xX56xX485xX26xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX377xX24xX19xX26xX32xXexX4xX3cxX2cxX9xX2cxXaxX40xX26xX73xX42xX9xX43xX35xX18xX9xX42xXaxX951xX42xX9xX56xX3b3xX42xXaxX9xX52xX52xX54xX9xX98xXbfxX9xX52xX7xX54xX9xXdxXbfxX9xXf4xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX3fxX40xX18xX42xX43xX9xX59xX50xXbxX9xX42xX4cxX35xX9xX31exX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xX2cxXaxXecxX42xXaxX9xX2cxX494xX18xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX42xXaxXbfxX9xXcxX156xX42xX43xX9xXbxX156xX35xX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX128xX9xX5xXaxX17xX24xX9xX2fxX4cxX9xXdxX35xX149xX40xX9xXbxXaxX4cxX42xX43xX9xX59xX73xX9xX2cxX494xX18xX9xX5xX78xX40xX42xX43xX9xXbxX485xXcxX9xX31exX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX9xX32fxX93xX94xX94xX31exX4xX34dxXa4xX9xXaxX35xX149xX42xX9xX42xX18xX26xX9xXbxX956xX42xX43xX9xX23x8baexX42xX43xX9xXbxXaxX5bxX42xX43xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX59xX50xXbxX9xX42xX4cxX35xX9xX31exX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xX2cxX494xX18xX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX9xXdxXbfxX9xX8e4xXa4xXf5xX5xX23xX33xX2fxXa4xX9xXbxX78xX24xX42xX43xX9xX42xX6dxX29fxX2cxX9xXdxXbfxX9xXf4xX5xX23xX33xX2fxX128xX9xX2xX24xX9xX56xX384xXa4xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX2cxXaxX40xX26xX73xX42xX9xX43xX35xX18xXa4xX9xX98xX35xX149xX2cxX9xX2cxX4c0xX9xXf4xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX52xX52xX54xX9xX98xXbfxX9xX52xX7xX54xX9xX56xX7bxX40xX9xX43xX35xX3cxX42xX9xX56xX24xX156xX42xX9xXdxX35xX73xX42xX9xXdxX156xX2cxX9xXbxX78xX24xX42xX43xX9xXf4xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xX2cxX40xX4cxX35xX9xXbxX40x6025xX42xX9xX98xX99xX18xX9xX3fxX40xX18xX9xX98xX7bxX9xXdxX528xX9xXbxXaxX40xX26xX50xXbxX9xX43xX485xX26xX9xX4c0xX42xXaxX9xXaxX6dxX47dxX42xX43xX9xXdxX29fxX42xX9xXbxX29fxX35xX9xX98xX35xX149xX2cxX9xX59xX50xXbxX9xX42xX4cxX35xX9xX31exX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxX9xX3fxX40xX4cxX2cxX9xXbxX50xX9xXbxX156xX35xX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX1b4xX9xXbxX40xX26xX9xX42xXaxX35xX73xX42xX9xX56xX485xX26xX9xXdxXbfxX9xX98xX35xX149xX2cxX9xX43xX35xX3cxX42xX9xX56xX24xX156xX42xX9xX2cxX384xX9xX59xX50xX9xXaxX24xX156xX2cxXaxXa4xX9xX42xb95bxXcxX9xXbxX78xX24xX42xX43xX9xX59xX35xX47xXcxX9xX2fxX24xX3cxXbxX9xX2cxX494xX18xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX31exX3c5xX7xX9xX98xXbfxX9xX78xX79bxX35xX9xX98xXbfxX24xX9xXf4xX9xX42xX43xXbfxX26xX9xX2cxX40xX4cxX35xX9xXbxX40xXb9bxX42xX9xX2cxX384xX9xXdxX6dxX40xX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX9xXbxXaxXc4xX33xX9xXaxX79bxX42xX9xX23xXc8xX42xXaxX9xXbxXaxX6dxX5b1xX42xX43xX9xX78xXc4xXbxX9xX42xXaxX35xX7bxX40xXa4xX9xX42xX73xX42xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX31exX3c5xX7xX9xX56xX7bxX40xX9xX56xX57xX9xX2cxXaxX494xX9xX56xX480xX42xX43xX9xXcxX47dxX9xXbxXaxX73xXcxX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX9xX47dxX9xX2cxX3cxX2cxX9xXaxX6dxX29fxX42xX43xX9xX59xXaxX3cxX2cxXa4xX9xX56xX3b3xX42xXaxX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xXdxX156xX35xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXaxX6dxX29fxX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX4cxX35xX9xX6dxX40xX9xX56xX47xX9xX56xX4c0xXcxX9xX23xX4c0xX24xX9xX2cxXaxXc4xXbxX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX9xX2cxX40xX42xX43xX9xX2cxXc4xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xX59xXaxX3cxX2cxXaxX9xXaxXbfxX42xX43xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX377xX24xX19xX26xX32xXexX5xX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX52xX52xX54xX9xX2cxX384xX9xXbxX956xX42xX43xX9xX2cxXaxX35xX7bxX40xX9xX19xXbfxX35xX9xXf4xX64xX128xX64xX64xX64xX9xX59xXcxX9xX98xXbfxX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX9xXbxXaxX35xX50xXbxX9xX59xX50xX9xX56xX156xXbxX9xX56xX50xX42xX9xXf4xX9xX5xX17xX78xX18xX23xX35xXbxX1cxX43xX35xX485xX26xXa4xX9xX59xX50xXbxX9xX42xX4cxX35xX9xXbxX78xX12bxX2cxX9xXbxX35xX50xX33xX9xX59xXaxX40xX9xX98xX12bxX2cxX9xX85fxX5bxX42xX43xX9xX94xX18xXcxX9x4252xX9xX98xX29fxX35xX9x6ef7x2dc0xX128xX9xX85fxX6dxX6exX2cxX9xX2cxXaxXecxX42xXaxX9xXbxXax2b3axX2cxX9xX56xX6dxX18xX9xX98xXbfxX24xX9xX98xX951xX42xX9xXaxXbfxX42xXaxX9xXbxX99xX9xXbxXaxX3cxX42xX43xX9xX2axX2axX1cxXf4xX64xX64xX63xXa4xX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX3fxX40xX18xX42xX43xX9xX42xXbfxX26xX9xX23xX8b1xXbxX9xX56xXb9bxX40xX9xXbxX99xX9xXdb5xX18xXdxX18xX26xX2fxX35xX18xX9xX98xXbfxX9xX59xX50xXbxX9xX2cxX40xX4cxX35xX9xXbxX156xX35xX9xXdb5xXdb6xXa4xX9xX98xX29fxX35xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX56xX35xX47xXcxX9xX2cxX951xX33xX9xX23xX5b1xX9xXbxX156xX35xX9xXdb5xX17xX78xX2fxX35xX42xX43xX9xX32fxXdb5xX18xXdxX18xX26xX2fxX35xX18xX34dxXa4xX9xX4xXaxX18xX42xX43xX35xX9xX32fxX3c5xX35xX42xX43xX18xX33xX24xX78xX17xX34dxXa4xX9xX3c5xX78xX35xX9x7bcexX18xX2cxXaxX18xX9xX32fxX5xXaxX3cxX35xX9x3990xX18xX42xX34dxXa4xX9xX5xX40xX42xX43xX59xX40xX9xX32fxX377xX78xX40xX42xX17xX26xX34dxXa4xX9xX93xX51bxX42xX43xX9xX5xXbfxX40xX9xX32fxX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX34dxXa4xX9xX4xX40xX78xX78xX35xXcxX18xX24xX9xX32fxX7xXaxX35xXdxX35xX33xX33xX35xX42xX17xX2fxX34dxXa4xX9xX3c5xX24xX40xXbxXaxX9xXe78xX18xX42xXbxX18xX40xX9xX32fxX8dxX24xX42xX43xX9xX7e0xX24xX42xX43xX34dxXa4xX9xX54xX40xX18xXcxX9xX32fxXdb5xXdb6xX34dxXa4xX9xX8dxX18xX230xX18xX35xX35xX9xX32fxXdb5xXdb6xX34dxX128xX128xX128xX9xX94xXaxX3cxX42xXaxX9xX2cxX3cxX33xX9xX78xX167xX9xX98xXbfxX24xX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX9xX42xXc23xXcxX9xXbxX78xX24xX42xX43xX9xX56xX24xX156xX42xX9xX3c5xX2axX9xX2cxX384xX9xX2cxXaxX35xX7bxX40xX9xX19xXbfxX35xX9xXf5xX2axX8e6xX9xX59xXcxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX377xX24xX19xX26xX32xXexXe78xXbfxX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX23xX35xX47xX42xX9xXcxX29fxX35xXa4xX9xX52xX7xX54xX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX56xX6dxX18xX9xX98xXbfxX24xX9xX98xX951xX42xX9xXaxXbfxX42xXaxX9xXbxXaxX525xX9xX42xX43xXaxX35xX149xXcxX9xXbxX99xX9xX2cxX40xX4cxX35xX9xXbxXaxX3cxX42xX43xX9xX2axX64xX1cxXf4xX64xX2axXf8xX9xX98xXbfxX9xX98xX951xX42xX9xXaxXbfxX42xXaxX9xX2cxXaxXecxX42xXaxX9xXbxXaxXdc6xX2cxXa4xX9xX33xXaxX60xX2cxX9xX98xX60xX9xX59xXaxX3cxX2cxXaxX9xXaxXbfxX42xX43xX9xXbxX99xX9xX59xXaxX24xX4c0xX42xX43xX9xX43xX35xX66cxX18xX9xXbxXaxX3cxX42xX43xX9xX2axXf4xX1cxXf4xX64xX2axXf8xXa4xX9xX2fxX18xX40xX9xX8e6xX9xX42xXad5xXcxX9xXbxX78xX35xX47xX42xX9xX59xXaxX18xX35xX9xX56xXb9bxX40xX9xXbxX6dxX128xX9xX4xX384xX9xX2fxX12bxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43xX35xX18xX9xX56xXb9bxX40xX9xXbxX6dxX9xX2cxX494xX18xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX42xXaxXbfxX9xXcxX156xX42xX43xX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxX9xX93xX94xX7xX5xXa4xX9xX93xX35xX17xXbxXbxX17xXdxXa4xX9xbbe4xX7xX5xX9xX5xX17xXdxX17xX2cxX24xXcxX9xX98xXbfxX9xX4xXdb5xX4xX9xX5xX17xXdxX17xX2cxX24xXcxXa4xX9xX52xX7xX54xX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX42xXaxX951xX42xX9xX56xX3b3xX42xXaxX9xX2fxX167xX9xX43xX384xX33xX9xX33xXaxXb9bxX42xX9xXcxX18xX42xX43xX9xXdxX156xX35xX9xX56xX6dxX5b1xX42xX43xX9xXbxX78xX40xX26xX7bxX42xX9xX956xX42xX9xX56xX3b3xX42xXaxX9xX98xX29fxX35xX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX9xXdxX29fxX42xX9xXaxX79bxX42xX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX43xX6dxX5b1xX35xX9xX19xX797xX42xX43xX9xX31exX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxX9xXbxX156xX35xX9xX93xX35xX149xXbxX9xX94xX18xXcxXa4xX9xX42xXaxXc4xXbxX9xXdxXbfxX9xXbxX78xX24xX42xX43xX9xX23xX4cxX35xX9xX2cxX4c0xX42xXaxX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX52xX52xX54xX9xXbxXaxX6dxX5b1xX42xX43xX9xX1aexX40xX26xX73xX42xX9xX43x5d81xX33xX9xX2fxX12bxX9xX2cxX4cxX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX377xX24xX19xX26xX32xXexX93xX29fxX35xX9xXbxX956xX42xX43xX9xX2cxXaxX35xX7bxX40xX9xX19xXbfxX35xX9xX59xXaxX24xX4c0xX42xX43xX9xX2axX64xX128xX8e6xX64xX64xX9xX59xXcxXa4xX9xX52xX7xX54xX9xX2cxX384xX9xX59xXaxX4c0xX9xX42xXad5xX42xX43xX9xX2cxX40xX42xX43xX9xX2cxXc4xX33xX9xX23xXad5xX42xX43xX9xXbxXaxX5bxX42xX43xX9xXbxX29fxX35xX9xX8e4xX8e6xX9xX5xX23xX1cxX2fxX9xX98xXbfxX9xX2cxX24xX42xX9xX2fxX4cxX9xX42xXbfxX26xX9xXcxX18xX42xX43xX9xXdxX156xX35xX9xXbxX4cxX2cxX9xX56xX480xX9xX31exX42xXbxX17xX78xX42xX17xXbxX9xX42xXaxX18xX42xXaxX9xXaxX79bxX42xX9xX59xXaxX24xX4c0xX42xX43xX9xX43xXb9bxX42xX9xXf4xX64xX9xXdxXb9bxX42xX9xX42xX50xX40xX9xX2fxX24xX9xX98xX29fxX35xX9xX52xX52xX54xX128xX9xX52xX7xX54xX9xXdxXbfxX9xXbxX40xX26xX50xX42xX9xX2cxX3cxX33xX9xX23xX35xX47xX42xX9xX2fxX525xX9xX19xX60xX42xX43xX9xX2cxX5bxX42xX43xX9xX42xX43xXaxX149xX9xXcxX29fxX35xX9xX42xXaxXc4xXbxX1aaxX9xX8e6xX64xX54xX23xX33xX2fxX1cxX2axX9xX23xX6dxX29fxX2cxX9xX2fxX384xX42xX43xX9xX32fxX2cxX384xX9xX59xXaxX4c0xX9xX42xXad5xX42xX43xX9xX2cxXaxX40xX26xX47xX42xX9xXdxX73xX42xX9xX2cxX5bxX42xX43xX9xX42xX43xXaxX149xX9xX2axX64xX64xX54xX23xX33xX2fxX1cxX2axX9xX23xX6dxX29fxX2cxX9xX2fxX384xX42xX43xX34dxX9xX43xX35xX65cxX33xX9xX59xX50xXbxX9xX42xX4cxX35xX9xXbxX78xX12bxX2cxX9xXbxX35xX50xX33xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX42xX6dxX29fxX2cxX9xX2cxXaxX485xX40xX9xXdafxX9xX282xX9xX5xXaxX3cxX35xX9xX377xXc8xX42xXaxX9xX2xX6dxX79bxX42xX43xX9xX56xX50xX42xX9xX2cxX3cxX2cxX9xX42xX7bxX42xX9xX59xX35xX42xXaxX9xXbxX50xX9xXdxX29fxX42xX1aaxX9xXdb5xXdb6xXa4xX9x9aadxX2cxXa4xX9x7130xX42xX9xX85fxX480xXa4xX9xX2cxXaxX485xX40xX9xX7xXaxX35xX9xX98xX29fxX35xX9xX19xX40xX42xX43xX9xXdxX6dxX6exX42xX43xX9xXdxX29fxX42xX9xXbxX99xX9xX56xX384xX9xX56xX3cxX33xX9xXdc6xX42xX43xX9xX2fxX12bxX9xXbxXad5xX42xX43xX9xXbxX78xX6dxX47dxX42xX43xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXc4xX33xX9xX2fxX4cxX9xX42xXaxX485xX42xX9xX42xXaxX40xX9xX2cxXb9bxX40xX9xX23xXad5xX42xX43xX9xX78xX480xX42xX43xX9xX59xXaxX40xX9xX98xX12bxX2cxX9xX2cxXaxX485xX40xX9xXdafxX128xX9xX2xX12bxX9xX3cxX42xX9xX52xX7xX54xX9xX56xX57xX9xXbxXaxX40xX9xXaxX65cxXbxX9xX56xX6dxX6exX2cxX9xX42xXaxX35xX7bxX40xX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX42xX43xXaxX35xX149xX33xX9xX98xX35xb1f7xX42xX9xXbxXaxX5bxX42xX43xX9xXdxX29fxX42xX9xX2cxX494xX18xX9xX2cxXaxX485xX40xX9xXdafxX9xX42xXaxX6dxX9xX94xX5xX5xX9xX2xX24xX2cxX24xXcxX24xX9xX32fxX94xXaxX951xXbxX9xX377xX4c0xX42xX34dxXa4xX9xX4xXaxX35xX42xX18xX9xX5xX17xXdxX17xX2cxX24xXcxX9xX32fxX5xX78xX40xX42xX43xX9xb509xX40xX4cxX2cxX34dxX9xXaxX18xX26xX9xX7e0xX5xX9xX32fxX8dxXbfxX42xX9xX1390xX40xX4cxX2cxX34dxX128xX128xX128xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX3c5xX24xX40xX78xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX31exX4xX5xX42xX17xX230xX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe