Kiên quyết loại bỏ dần những hủ tục trong việc cưới, việc tang, lễ hội
(Baohatinh.vn) - Hiệu quả phong trào xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội tại cơ sở chưa như mong muốn, thậm chí thời gian gần đây còn có phần lắng xuống.
45abx8fccxacd9xdf8cxa550x99acx6811xae01x6946xX7x99a1xd9afxbab1x77b9x8132x9e4axX5xc4e9xXax6943x867cxXdxccd5x5196xX3xc0cfxbfcfx7940x7a21xXexX3xX5x5613x63adxXdxX3x85e7x5240xX3x984cxcf3axX16xX3xX16xX1x6d49xX16xc11dxX3xX1xa237xX3xXexdadbxX4xX3xXexcc75xX1fxX16xX2exX3x485fxXdx53e6xX4xX3xX4x9331x92e3xXdx6165xX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xXexX6xX16xX2exX46xX3xX5x9dcdxX3xX1x6d44xXdxX0x46a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbbcbxX10xX6xX26xXaxX12xX69xXdxX3fxX19xX3xX18xX19x9176xX3xXbxX1xX1fxX16xX2exX3xXexX38xbdefxX1fxX3x7e63xc3c2xX1axX3xX26x48dfxX16xX2exX3xX16xX1bxXbxX3xX7xb295xX16xX2exX3xX3dxb152xX16xX3x9e20xXdxX16xX1xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xXexX6xX16xX2exX3xX3dxX80xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxX3xXexX20xXdxX3xX4x4bfaxX3xX7xd6dexX3xX4xX1xX43xX6xX3xX16xX1xX43xX3xX99xX1fxX16xX2exX3xX99xX19xX91xX16xX46xX3xXexX1x7729xX99xX3xX4xX1x95c4xX3xXexX1x8154xXdxX3xX2exXdxX6xX16xX3xX2exX27xX16xX3x9bd6xX84xX1axX3xX4xc6b2xX16xX3xX4xb79axX3xXbxX1xX27xX16xX3xX5x9f7fxX16xX2exX3xX83xX19xX91xX16xX2ex48e3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a48xX1fxX26xX1axXaxX12x7a72xXfcxX3xX5xX80xX3xXf3x9d2axX16xX1xX3xX2exXdxX12axX3xX4xX31xX6xX3x7402xXc6xX3x9231xX69xXcxXcx5a6bxb5b2x96c3xX3xX69xX80xX3xXcx701bxX16xX1xX3xXexX20xXdxX3xX23xX19xb9b6xXdxX3xXexb0c5xX6xX3xXf3xX80xX99xX3xX23xX80xX16xX3xX2exXdxX76xXdxX3xXbxX1xX12axXbxX3xX16xX84xX16xX2exX3xX4xX6xX1fxX3xX4xX1x6d3exXexX3xX5xX43x9803xX16xX2exX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3fxX16xX3xX16xX1bxXbxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xXexX6xX16xX2exX3xX3dxX80xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxX46xX3xX26xXdxX54xX16xX3xX38xX6xX3xX7xX12axX16xX2exX3xX16xX6xX1axX3x4d8bx4c1fxX5axX2xX2xd6b5xX10dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX83xXexcdeexX6xX5xXdxX2exX16x9392xX3xX4xX10xX16xXexX10xX38x8e32xXaxX12xX0xXdxX99xX2exX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxbc22xXdxX26xXexX1xX1fcxba04xb8d2xX21axXbxX83xX204xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1fcxc049xX21axX21axXbxX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax6d01xXdxX10xX16xX3xX18xX19xX1axX10xXexX3xX5xX1fxX6xXdxX3xX23xX1fxX3xX26xX6xX16xX3xX16xX1xX19xX16xX2exX3xX1xX19xX3xXexX19xX4xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX10xX4xX3xX4xX19xX1fxXdxX3xX3dxXdxX10xX4xX3xXexX6xX16xX2exX3xX5xX10xX3xX1xX1fxXdxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fcxX5axX5axXdxX10dxX23xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xX10dxX3dxX16xX5axX16xX10xX213xX7xX5axX2xb1e4xX226x9c9bxX5axX2xX21axX219xX26x5c88xX2x9144xX29bxX299xX21axX2a3xXexX219xX2xX2a3xX226xX5xX21axX10dx4f4fxXbxX2exXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX12xXcxX1xXe7xXdxX3xX2exXdxX6xX16xX3xX18xX19xX6xX46xX3xX16xX2exX80xX16xX1xX3xX139xX69xXcxXcxX13dxX13exX13fxX3xXf3x8049xX3xXexXe3xX4xX1xX3xX4xX88xX4xX3xXbxX1xX91xXdxX3xX1xX178xXbxX3xX3dxX44xXdxX3xX4xX12axX4xX3xX4xX173xXbxX46xX3xX16xX2exX80xX16xX1xX3xX3dxX80xX3xX4xX12axX4xX3xXexX14fxX3xX4xX1xa6e8xX4xX3xXf3xX1fxX80xX16xX3xXexX1xa8f2xX3xX232xX1xb3b4xX16xX2exX3xX16xX2exaffaxX16xX2exX3xXf3x559cxX1axX3xX99xX20xX16xX1xX3xX4xX32bxX16xX2exX3xXexX12axX4xX3xXexX19xX1axX15xX16xX3xXexX38xX19xX1ax9252xX16xX46xX3xX3dxXdexX16xX3xXf3xX57xX16xX2exX3xX4xX12axX16xX3xX23xX57xX46xX3xX16xX1xX84xX16xX3xX26xX84xX16xX3xX16xX15xX19xX3xX4xX6xX1fxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX27xX16xX3xXexX88xX3xX2exXdxX12axX4xX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3fxX16xX3xX16xX2exX1xXdxX15xX99xX3xXexc32axX4xX3xc85cxX1xace3xX3xXexX1xa7a3xX3xd0ccxX299xX1f6xX39exXcxX5axXcxd56fxX3xX16xX2exX80xX1axX3xX2xX3a6xX5axX2xX5axX2xX2a3xX2a3xX1d0xX3xX4xX31xX6xX3xX11dxX57xX3xX39exX1xXe3xX16xX1xX3xXexX38xX3a4xX3xX1cfxX232xX1xXfcxX6xX3xX139xd1bbxX3d6xX3d6xX1d4xX46xX3xX39exX1xX3a0xX3xXexX1xX3a4xX3xX7xX91xX3xX3a6xX21axX1f6xX39exXcxX5axXcx9f72xX3xX16xX2exX80xX1axX3xX3a6xX21axX5axX2a1xX5axX3a6xX21axX2xX3a6xX3xX4xX31xX6xX3xX11dxXcxX139xX3xXcxX3a0xX16xX1xX3xX31xX1axX3xX3dxX351xX3xXaxXcxX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3fxX16xX3xX16xX1bxXbxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xXexX6xX16xX2exX3xX3dxX80xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxXaxX204xX3xXexX331xX16xX2exX3xX23xX43xX44xX4xX3xXf3xX336xX1axX3xX5xb5b0xXdxX3xX1xX20xX16xX3xX4xX1xX1bxX46xX3xXexba7fxX16xX3xXexX20xXdxX3xX4xX14fxX3xX1xX31xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xXexX14fxX3xX4xX1xX31dxX4xX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xXexX6xX16xX2exX3xX3dxX80xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxX46xX3xX2exXfcxXbxX3xXbxX1xX27xX16xX3xX23xX76xX1fxX3xXexX472xX16xX46xX3xXexX32bxX16xX3xX3dxXdxX16xX1xX3xX4xX12axX4xX3xX2exXdxX12axX3xXexX38xX3a4xX3xX23xX76xX16xX3xX7xX104xX4xX3xX3dxX96xX16xX3xX1xXfcxX6xX3xXexX38xX19xX1axX351xX16xX3xXexX1xX91xX16xX2exX3xX4xX31xX6xX3xX18xX19xX15xX3xX1xX43xXc3xX16xX2exX10dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX83xXexX1f6xX6xX5xXdxX2exX16xX1fcxX3xX4xX10xX16xXexX10xX38xX204xXaxX12xX0xXdxX99xX2exX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX213xXdxX26xXexX1xX1fcxX219xX21axX21axXbxX83xX204xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1fcxX226xX21axX21axXbxX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX232xXdxX10xX16xX3xX18xX19xX1axX10xXexX3xX5xX1fxX6xXdxX3xX23xX1fxX3xX26xX6xX16xX3xX16xX1xX19xX16xX2exX3xX1xX19xX3xXexX19xX4xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX10xX4xX3xX4xX19xX1fxXdxX3xX3dxXdxX10xX4xX3xXexX6xX16xX2exX3xX5xX10xX3xX1xX1fxXdxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fcxX5axX5axXdxX10dxX23xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xX10dxX3dxX16xX5axX16xX10xX213xX7xX5axX2xX299xX226xX29bxX5axX2xX21axX219xX26xX2a1xX2xX2a3xX29bxX299xX21axX2a3xXexX2a1xX2a3xX219xX3a6xX5xX2xX10dxX2b0xXbxX2exXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX83xXexX1f6xX6xX5xXdxX2exX16xX1fcxX3xX2b0xX19xX7xXexXdxaf7bxX1axX204xXaxX12xX0xX23xX12xd1dexX1xXfcxX3xX4xX1xX31xX3xXexX3a4xX4xX1xX3xX3eexX11dx79c4xX13exX3xX1xX19xX1axX3fxX16xX3xX39exX6xX16xX3xX13fxX57xX4xX3xX11dxX465xXdxX3xX69xX19xX1axX3xX39exX43xXe7xX16xX2exX1fcxX3xX0xX5axX23xX12xX0xX10xX99xX12xcce9xX39exX27xX16xX3xXf3xX336xX1axX3xX99xX20xX16xX1xX3xX4xX32bxX16xX2exX3xXexX12axX4xX3xXexX19xX1axX15xX16xX3xXexX38xX19xX1axX351xX16xX3xXexX1xX6xX1axX3xXf3xX14fxXdxX3xX16xX1xXdexX16xX3xXexX1xX31dxX4xX3xX4xX31xX6xX3xX16xX2exX43xXe7xXdxX3xX26xX84xX16xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3fxX16xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX1xX43xXc3xX16xX2exX3xX43xX44xX4xX3xXc6xX3xX4xX173xXbxX3xXexX1xX32bxX16xX46xX3xX83xXfcxX99xX46xX3xX232xX1xX91xXdxX3xXbxX1xX91xX3xXexX1xX32bxX16xX46xX3xX83xXfcxX99xX3xX3dxX80xX3xXexX96xX16xX2exX3xX4xX43xXe7xX16xX2exX3xX4xX1xX1bxX3xXexX80xXdxX3xX83xdb5fxX3xX5x94d7xX3xX1xX80xX16xX1xX3xX4xX1xXe3xX16xX1xX3xX4xX12axX4xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX99xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX4xX12axX16xX3xX23xX57xX46xX3xX4xX32bxX16xX2exX3xX4xX1xX31dxX4xX3xX3dxX80xX3xX16xX1xX84xX16xX3xX26xX84xX16x6aa1xX10dxX0xX5axX10xX99xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX12xXcxX19xX1axX3xX16xX1xXdxX15xX16xX46xX3xX1xXdxX3fxX19xX3xX18xX19xX76xX3xXbxX1xX1fxX16xX2exX3xXexX38xX80xX1fxX3xX83xX84xX1axX3xX26xX88xX16xX2exX3xX16xX1bxXbxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xXexX6xX16xX2exX3xX3dxX80xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxX3xXexX20xXdxX3xX4xXc3xX3xX7xXc6xX3xX3dx874bxX16xX3xX4xX1xX43xX6xX3xXf3xX20xXexX3xXf3xX43xX178xX4xX3xX16xX1xX43xX3xX99xX1fxX16xX2exX3xX99xX19xX91xX16xX46xX3xXexX1xXdexX99xX3xX4xX1xXe3xX3xXexX1xXe7xXdxX3xX2exXdxX6xX16xX3xX2exX27xX16xX3xXf3xX84xX1axX3xX4xXfcxX3xXbxX1xX27xX16xX3xX5xX104xX16xX2exX3xX83xX19xX91xX16xX2exX10dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX12xXcxX20xXdxX3xX23xX19xX14fxXdxX3xXexX153xX6xX3xXf3xX80xX99xX46xX3xX4xX12axX4xX3xXf3xX20xXdxX3xX23xXdxX327xX19xX3xXf3xX2eaxX3xX4xXfcxX3xX16xX1xXdxX351xX19xX3xX6ecxX3xX232xXdxX1bxX16xX3xXbxX1xX84xX16xX3xXexXe3xX4xX1xX3xXexX1xX88xX4xX3xXexX38xX20xX16xX2exX46xX3xX232xX1bxXexX3xX18xX19xX76xX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3fxX16xX3xX16xX1bxXbxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xXexX6xX16xX2exX46xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxX46xX3xXf3xX472xX16xX2exX3xXexX1xXe7xXdxX3xX4xX1xX3a0xX3xX38x8bd4xX3xX16xX2exX19xX1axX15xX16xX3xX16xX1xX84xX16xX46xX3xX1xX20xX16xX3xX4xX1xX1bxX3xX26xX7aaxX16xX3xXf3xX1bxX16xX3xX3dxXdxX3xXbxX1xX20xX99xX3xX4xX12axX4xX3xX18xX19xX1axX3xXf3xX3a4xX16xX1xX10dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX83xXexX1f6xX6xX5xXdxX2exX16xX1fcxX3xX4xX10xX16xXexX10xX38xX204xXaxX12xX0xXdxX99xX2exX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX213xXdxX26xXexX1xX1fcxX219xX21axX21axXbxX83xX204xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1fcxX226xX21axX21axXbxX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX232xXdxX10xX16xX3xX18xX19xX1axX10xXexX3xX5xX1fxX6xXdxX3xX23xX1fxX3xX26xX6xX16xX3xX16xX1xX19xX16xX2exX3xX1xX19xX3xXexX19xX4xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX10xX4xX3xX4xX19xX1fxXdxX3xX3dxXdxX10xX4xX3xXexX6xX16xX2exX3xX5xX10xX3xX1xX1fxXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX26xXexX1xX19xX99xX23xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fcxX5axX5axXdxX10dxX23xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xX10dxX3dxX16xX5axX16xX10xX213xX7xX5axX2xX299xX226xX29bxX5axX2xX21axX219xX26xX2a1xX2xX2a3xX29bxX299xX21axX2a3xXexX29bxX21axX1d0xX226xX5xX3a6xX10dxX2b0xXbxX2exXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX83xXexX1f6xX6xX5xXdxX2exX16xX1fcxX3xX2b0xX19xX7xXexXdxX60bxX1axX204xXaxX12xX0xX23xX12xX11dxXe3xX3xXexX1xX43xX3xX123xX76xX16xX2exX3xX31xX1axX3xX232xX1xX91xXdxX3xX4xX12axX4xX3xX4xXc3xX3xX18xX19xX6xX16xX3xXexX3a0xX16xX1xX3xXcxX38xX27xX16xX3xXcxX1xX1bxX3xX13ex8492xX16xX2exX0xX5axX23xX12xX1fcxX0xX10xX99xX12xX3xXaxX39exX27xX16xX3xXbxX1xX12axXexX3xX1xX19xX1axX3xX1xX1bxXexX3xXexX38xX12axX4xX1xX3xX16xX1xXdxX3fxX99xX3xX4xX31xX6xX3xX16xX2exX43xXe7xXdxX3xXf3xX31dxX16xX2exX3xXf3xX27xX19xX3xX4xX12axX4xX3xX4xX173xXbxX3xX31xX1axX3xX123xX76xX16xX2exX46xX3xX4xX1xXe3xX16xX1xX3xX18xX19xX1axX351xX16xX46xX3xX99x9693xXexX3xXexX38xXdexX16xX3xX3dxX80xX3xX4xX12axX4xX3xXexX14fxX3xX4xX1xX31dxX4xX3xXf3xX1fxX80xX16xX3xXexX1xX327xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX18xX19xX76xX16xX3xX5xX6ecxX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xXexX6xX16xX2exX204xX3xXexX1xb68exX16xX2exX3xXexX1xX104xX16xX3xX16xX1xX104xX4xX3xX16xX1xXc6xX3xX4xX1xX173xX16xX3xX4xX1xX3a0xX16xX1xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX20xX99xX3xX5xX80xX99xX3xX4xX1xX19xX1axX327xX16xX3xX23xXdxX1bxX16xX3xX16xX1xXdexX16xX3xXexX1xX31dxX4xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX4xX12axX16xX3xX23xX57xX46xX3xX16xX1xX84xX16xX3xX26xX84xX16xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3fxX16xX3xX16xX1bxXbxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xXexX6xX16xX2exX3xX3dxX80xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxX729xX10dxX0xX5axX10xX99xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX12xX39exX12axX4xX3xX6ecxX3xX232xXdxX1bxX16xX3xX4xXa33xX16xX2exX3xXf3xX43xX6xX3xX38xX6xX3xX4xX12axX4xX3xX2exXdxX76xXdxX3xXbxX1xX12axXbxX46xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX80xXdxX3xX16xX1xa287xX99xX3xX232xX1xX104xX4xX3xXbxX1xX34xX4xX3xX1xX20xX16xX3xX4xX1xX1bxX3xXexX472xX16xX3xXexX20xXdxX3xXf3xX327xX3xX16xX84xX16xX2exX3xX4xX6xX1fxX3xX4xX1xX173xXexX3xX5xX43xX178xX16xX2exX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3fxX16xX3xX16xX1bxXbxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xXexX6xX16xX2exX3xX3dxX80xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxX46xX3xXf3xX43xX6xX3xX16xX1bxXbxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX1xXfcxX6xX3xX16xX2exX80xX1axX3xX4xX80xX16xX2exX3xXf3xXdxX3xX7xX84xX19xX3xX3dxX80xX1fxX3xXf3xXe7xXdxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX99xX57xXexX3xX4xX12axX4xX1xX3xXexX1xX88xX4xX3xX4xX1xX173xXexX3xX3dxX80xX3xX1xXdxX3fxX19xX3xX18xX19xX76xX46xX3xX2exXfcxXbxX3xXbxX1xX27xX16xX3xX18xX19xX6xX16xX3xXexX38xX153xX16xX2exX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX83xX84xX1axX3xX26xX88xX16xX2exX3xXbxX1xX1fxX16xX2exX3xXexX38xX80xX1fxX3xX64axXcxX1fxX80xX16xX3xX26xX84xX16xX3xXf3xX1fxX80xX16xX3xX232xX1bxXexX3xX83xX84xX1axX3xX26xX88xX16xX2exX3xXf3xXe7xXdxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX1xXfcxX6xX729xX46xX3xXbxX1xX1fxX16xX2exX3xXexX38xX80xX1fxX3xX64ax88c3xX84xX1axX3xX26xX88xX16xX2exX3xX16xX32bxX16xX2exX3xXexX1xX32bxX16xX3xX99xX44xXdxX46xX3xXf3xX32bxX3xXexX1xX3a4xX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX729xX10dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX83xXexX1f6xX6xX5xXdxX2exX16xX1fcxX3xX4xX10xX16xXexX10xX38xX204xXaxX12xX0xXdxX99xX2exX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX213xXdxX26xXexX1xX1fcxX219xX21axX21axXbxX83xX204xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1fcxX226xX21axX21axXbxX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX232xXdxX10xX16xX3xX18xX19xX1axX10xXexX3xX5xX1fxX6xXdxX3xX23xX1fxX3xX26xX6xX16xX3xX16xX1xX19xX16xX2exX3xX1xX19xX3xXexX19xX4xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX10xX4xX3xX4xX19xX1fxXdxX3xX3dxXdxX10xX4xX3xXexX6xX16xX2exX3xX5xX10xX3xX1xX1fxXdxXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fcxX5axX5axXdxX10dxX23xX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xX10dxX3dxX16xX5axX16xX10xX213xX7xX5axX2xX299xX226xX29bxX5axX2xX21axX219xX26xX2a1xX2xX2a3xX29bxX299xX21axX2a3xXexX2a1xX29bxX3a6xX226xX5xX2a1xX10dxX2b0xXbxX2exXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39exX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX83xXexX1f6xX6xX5xXdxX2exX16xX1fcxX3xX2b0xX19xX7xXexXdxX60bxX1axX204xXaxX12xX0xX23xX12xX613xX1xXfcxX3xX23xX6xX16xX3xXcxX19xX1axX15xX16xX3xX2exXdxX12axX1fxX3xXcxX3a0xX16xX1xX3xX31xX1axX3xX69xX80xX3xXcxXdxX1bxX16xX3xX13fxX6xX99xX1fcxX0xX5axX23xX12xX0xX10xX99xX12xX3xX64axX622xX2exX80xX16xX1xX3xX139xX69xXcxXcxX13dxX13exX13fxX3xX4xX27xX16xX3xXexX96xX16xX2exX3xX4xX43xXe7xX16xX2exX3xXbxX1xX91xXdxX3xX1xX178xXbxX3xX3dxX44xXdxX3xX4xX12axX4xX3xX4xX173xXbxX3xX31xX1axX3xX123xX76xX16xX2exX3xX4xXc3xX3xX7xXc6xX46xX3xX4xX12axX4xX3xX4xX173xXbxX46xX3xX16xX2exX80xX16xX1xX46xX3xXexX14fxX3xX4xX1xX31dxX4xX3xXf3xX1fxX80xX16xX3xXexX1xX327xX3xXexX1xX43xXe7xX16xX2exX3xX83xX19xX1axX15xX16xX3xX232xXdxX327xX99xX3xXexX38xX6xX3xX2exXdxX12axX99xX3xX7xX12axXexX46xX3xX232xX3a4xXbxX3xXexX1xXe7xXdxX3xX83xX6e9xX3xX5xX6ecxX3xX4xX1xX173xX16xX3xX4xX1xX3a0xX16xX1xX3xX7xX6xXdxX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX4xX12axX16xX3xX23xX57xX3xXf3xX76xX16xX2exX3xX3dxXdxX15xX16xX3xX5xX80xX99xX3xX2exX43xXc3xX16xX2exX3xX16xX1xXbb5xX99xX3xX2exXdxX76xX99xX3xX23xX44xXexX3xX4xX12axX4xX3xX1xX31xX3xXexX34xX4xX3xX5xX20xX4xX3xX1xXdexX19xX3xXbxX1xX76xX16xX3xX4xX76xX99xX46xX3xX2exX84xX1axX3xXexX91xX16xX3xX232xab00xX99xc188xX3xX0xX5axX10xX99xX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX12xcfcbxXdxX12axX99xX3xXf3xX91xX4xX3xX136xXc6xX3xX139xX69xXcxXcxX13dxX13exX13fxX3xX11dxX465xXdxX3xXce7xX19xX84xX16xX3xXcxX1xXdexXbxX3xX2exX1xXdxX3xX16xX1xXdexX16xX3xX4xX12axX4xX3xX6ecxX3xX232xXdxX1bxX16xX3xXf3xXfcxX16xX2exX3xX2exXfcxXbxX3xX4xX31xX6xX3xX4xX12axX4xX3xXf3xX20xXdxX3xX23xXdxX327xX19xX3xX3dxX80xX3xX4xX1xX1fxX3xX23xXdxX1bxXexX46xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xXexX1xXe7xXdxX3xX2exXdxX6xX16xX3xXexX44xXdxX46xX3xX16xX2exX80xX16xX1xX3xX7x4fe5xX3xX4xX1xX31xX3xXf3xX57xX16xX2exX3xXbxX1xX91xXdxX3xX1xX178xXbxX3xX3dxX44xXdxX3xX4xX12axX4xX3xX16xX2exX80xX16xX1xX46xX3xX4xX12axX4xX3xX4xX173xXbxX46xX3xX4xX12axX4xX3xXexX14fxX3xX4xX1xX31dxX4xX3xXf3xX1fxX80xX16xX3xXexX1xX327xX46xX3xXexXdexXbxX3xXexX38xX19xX16xX2exX3xX5xX80xX99xX3xXexX91xXexX3xX4xX32bxX16xX2exX3xXexX12axX4xX3xX18xX19xX76xX16xX3xX5xX6ecxX3xX16xX1xX80xX3xX16xX43xX44xX4xX204xX3xX4xX1xX3a0xX3xXf3xX20xX1fxX3xX4xX12axX4xX3xXbxX1xX1fxX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX1xXfcxX6xX3xX1xX19xX1axX3fxX16xX3xXexX1xX3a4xX46xX3xXexX1xX80xX16xX1xX3xXexX96xX16xX2exX3xX4xX43xXe7xX16xX2exX3xX4xX32bxX16xX2exX3xXexX12axX4xX3xXexX19xX1axX15xX16xX3xXexX38xX19xX1axX351xX16xX3xX232xX3a4xXbxX3xXexX1xXe7xXdxX3xXexX1xX6xX99xX3xX99xX43xX19xX3xX4xX1xX1fxX3xXexX3a0xX16xX1xX3xX23xX6xX16xX3xX1xX80xX16xX1xX3xX4xX12axX4xX3xX18xX19xX1axX3xXf3xX3a4xX16xX1xX46xX3xX4xX1xXe3xX16xX1xX3xX7xX12axX4xX1xX3xX1xcb7axX3xX4xX12axX4xX3xXf3xX3a4xX6xX3xXbxX1xX43xXc3xX16xX2exX3xXexX96xX16xX2exX3xX4xX43xXe7xX16xX2exX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX4xX1xX1bxX3xX3dxX96xX16xX3xX1xXfcxX6xX3xX4xXc3xX3xX7xXc6xX3xX3dxX80xX3xXexX96xX16xX2exX3xX4xX43xXe7xX16xX2exX3xXexX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3fxX16xX3xX16xX2exX1xXdxX15xX99xX3xXexX39bxX4xX3xX39exX1xX3a0xX3xXexX1xX3a4xX3xX7xX91xX3xX3a6xX299xX1f6xX3xX39exXcxX5axXcxX3adxX46xX3xX39exX1xX3a4xX3xXexX1xX3a4xX3xX3a6xX21axX3xX4xX31xX6xX3xX11dxXcxX139xX3xXcxX3a0xX16xX1xX3xX31xX1axX3xX3dxX351xX3xXaxXaxXcxX1xX88xX4xX3xX1xXdxX3fxX16xX3xX16xX1bxXbxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xXexX6xX16xX2exX3xX3dxX80xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxXaxX3xX23xXbb5xX16xX2exX3xX16xX1xX2cxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX5xX80xX99xX3xX4xX34xX3xXexX1xX327xX204xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX1fxX26xX1axXaxX12xXcxX14fxX3xX4xX1xX31dxX4xX3xX232xX6ecxX3xX4xX6xX99xX3xX232xX1bxXexX3xXexX14fxX3xX4xX1xX31dxX4xX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xXexX6xX16xX2exX3xXf3xX76xX99xX3xX23xX76xX1fxX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX46xX3xXexXdxX1bxXexX3xX232xXdxX3fxX99xX204xX3xX83xX84xX1axX3xX26xX88xX16xX2exX3xX99xX32bxX3xX1x6945xX16xX1xX3xXexX14fxX3xX4xX1xX31dxX4xX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xXexX6xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX99xXdxX16xX1xX46xX3xXexXdxX1bxXexX3xX232xXdxX3fxX99xX46xX3xX5xX1fxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX26xX27xX16xX3xX16xX1xX2cxX16xX2exX3xX1xX31xX3xXexX34xX4xX3xXexX38xX1fxX16xX2exX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xX4xX43xX44xXdxX46xX3xX3dxXdxX3fxX4xX3xXexX6xX16xX2exX46xX3xX5xX54xX3xX1xX57xXdxX3xX16xX1xXbb5xX99xX3xX83xX84xX1axX3xX26xX88xX16xX2exX3xX99xX32bxXdxX3xXexX38xX43xXe7xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX1xXfcxX6xX3xX5xX80xX16xX1xX3xX99xX20xX16xX1xX3xXf3xX43xX6xX3xX16xX1bxXbxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX3dxX96xX16xX3xX1xXfcxX6xX3xX16xX2exX80xX1axX3xX4xX80xX16xX2exX3xXf3xXdxX3xX7xX84xX19xX3xX3dxX80xX1fxX3xXf3xXe7xXdxX3xX7xX91xX16xX2exX3xX99xX57xXexX3xX4xX12axX4xX1xX3xXexX1xX88xX4xX3xX4xX1xX173xXexX3xX3dxX80xX3xX1xXdxX3fxX19xX3xX18xX19xX76xX46xX3xX2exXfcxXbxX3xXbxX1xX27xX16xX3xXbxX1xX12axXexX3xX1xX19xX1axX3xX16xX1xX2cxX16xX2exX3xX2exXdxX12axX3xXexX38xX3a4xX3xXexX91xXexX3xXf3x612cxXbxX3xX99xX6xX16xX2exX3xXf3xXdexX99xX3xX23xX76xX16xX3xX7xX104xX4xX3xX3dxX96xX16xX3xX1xXfcxX6xX3xX4xX31xX6xX3xX26xX84xX16xX3xXexX57xX4xX10dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbeb2xX19xXexX1xX1fxX38xXaxX12x7075xX19xX6xX16xX2exX3xX136xX12axX16xX2exX0xX5axXbxX12
Quang Sáng