Tọa đàm về ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đối ngoại
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đồng thời cũng là một học giả có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc tọa đàm.
3ac2xb2f8x576cxdc7bxc490x5eb8xa6b1xa7ffx6344xX7xebddxc10cx9745xdb9bx4448xaddaxX5x7f2cxXaxc161xXcxc82dxX6xX3xbe07x7c1exb297xX3xa07dx670exX3x5878xb091xX1xX3xX1xa99exa3c2xX1fx8e01xX3xX4x3d1axX6xX3xd305xX1xX29xX3xXex6cafxX4xX1xX3xcb5bx5562xX3xX2cxX1xe60axX3x3f53xXdxX1fxX1xX3xXex599ex4b2axX1fxX26xX3xX17x469bxXdxX3xX1fxX26xX43xdf17xXdxX0x514axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6x829axXaxX12xde54xX4exXdxX3xX7x8b54xX3xX66xe3e8xX1fxX26xX3xX66x9b26xX1fxX1xX3x6f5ax7917xac3fx887dxX3xXcxX42xX23xX24xX1fxX26xX3xad77xX1xa1f1xXdxX3xX17xX43xX18xX1fxX3xXcxX1xX23x4274xX1fxX26xX3xXexX42x4ab5xX4xX3x8c2fxXdx9e4axXexX3x7f86xX6xX19xX3xXexX4exXdxX3x3f60xXdx6f90xX1fxX3xX1x7d6axXbxX3xaa22xX78xX48xX4xX7axX3xX17xX36xX1fxX26xX3xXexX1xX90xXdxX3xX4x8668xX1fxX26xX3xX5xX18xX3xX19x6e1fxXexX3xX1xX14xX4xX3xX26xXdxX1exX3xX4x4f8cxX3xX1fxX1xXdxX1cxX78xX3xX1fxa669xX19xX3xX1fxX26xX1xXdxXa8xX1fxX3xX4xX6bxX78xX3xX1bxX1cxX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xX17xe71cxX3xX4xX1xX29xX3xXexX42xX73xX3xX4xX78xXc8xX4xX3xXexX14xX6xX3xX17xX18xX19x5a69xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX1fxXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxX19xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX19xX7xd5a6xXbxX1xX43xXexX43xXaxX3xX7xXexe304xX5xX10xX9xXaxX63xXdxX7xXbxX5xX6xX14bxb1d7xX3x4af3xX5xX43xX4x46a4xb645xX3xX19xX6xX42xX26xXdxX1fxX141xX5xX10x98cexXexX157xX3xX6xX78xXexX43xX15exX3xX19xX6xX42xX26xXdxX1fxX141xX42xXdxX26xX1xXexX157xX3xX6xX78xXexX43xX15exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1xX3xX1xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX17xX48xXdxX3xX1fxX26xX43xX4exXdxX3xX1xX73xX1fxX1xX3xX1exX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX11axX159xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX11axX1bxX1fxX51xX1fxX10xe91cxX7xX51x3c9fx6e2exX1f4xX1f5xX51xX2xX1f4x9f56xX63x587cxX1f5x9510xX1f4xX1fbxX1f5x935fxXexX2x6f60xc3b3xX1fbxX5xX2xX11ax58fdxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1xX3xX1xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX17xX48xXdxX3xX1fxX26xX43xX4exXdxXaxX3xX63xX6xXexX6xX141xXbxX1xX43xXexX43xX141xX43xX42xXdxX26xXdxX1fxX6xX5xX141xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX157xX51xX51xX4xX63xX1fxXdxX19xX26xX11axX1bxXdxX10xXexX1fxX6xX19xXbxX5xX78xX7xX11axX1bxX1fxX51xXexX206xX1f4xX1f5xX51xX78xXbxX5xX43xX6xX63xX10xX63xX51xX1fxX26xXexX1fxX1fxX1fxX51xX1f4xX1f5xX1f4xX1f5x4320xX1f5xX207xX2a5xX1f4xX1f5xX51xX1f4xX1f5xX1f5xX207xX1xX4xX19xX11axX20cxXbxX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX43xX1fxXaxX12xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xXexXdx9b57xXbxX3xX66xX43xX18xX1fxX3xX17xX4exXdxX3xX159xXdx5f49xX78xX3xX1fxX1xcc75xX1fxX3xX7x858dxX3xXexX42xX3axX3xXexX1xX6bxX4xX3xX3cxe188xX3xXbxX1xX1exX1fxX3xX17xX48xXdxX3xX4xX1xXdxX2eaxX1fxX3xXexX42xX6xX1fxX1xX3xX24xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3x5e16xX2xX203xX51xX2xX51xX2xX1ffxX206xX203x4965xX11axX3xX32fxdd28xX1fxX1xX157xX3xXcxX23xX3xX5xXdxX9bxX78xX3xXcxXcx84b7xX99xX9exX339xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5a7xX43xX63xX14bxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xXbxX1xXd4xX1fxX26xX3xX1bxXdxXa8xX1fxX3xXcxXcxX34cxX99xX9exX3xXexX4exXdxX3xXa6xXdxXa8xX1fxX3xX1xXacxXbxX3xXafxX78xX48xX4xX7axX3xX1fxX1xX2fdxX1fxX3xX63xX31xXbxX3xX15dx924dxX3xX1fxXdxX9bxX19xX3xX2xX1fdxX1f5xX3xX1fxXddxX19xX3xX1fxX26xX18xX14bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX7axX3xX1fxX26xX18xX14bxX3xX2xX1ffxX51xX207xX3xX32fxX26xXdxX90xX3xX17xX31xX6xX3xXbxX1xX23xb6b9xX1fxX26xX339xX7axX3xXbxX1xX85xXdxX3xX17xX43xX18xX1fxX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xXexX4exXdxX3xXa6xXdxXa8xX1fxX3xX1xXacxXbxX3xXafxX78xX48xX4xX3xXbxX1xX48xXdxX3xX1xXacxXbxX3xX4x9921xX1fxX26xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX3ddxX3xXafxX78xX6xX1fxX3xX17xX4exXdxX3xX63xXdxX9bxX1fxX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xXexX4exXdxX3xX35xX43xX6xX3x42b5x57f5xX3xX1bxX18xX3xX35xXc8xXdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1bxXdxXa8xX1fxX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xXexX4exXdxX3xX9exX10xX1f1xX3xa50dxX43xX42xX15dxX3xX1bxX18xX3xX35fxX43xX7xXexX43xX1fxX3xXexe2c4xX3xX4xX1xX6bxX4xX3xX159xX78xX471xXdxX3xXexX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexX42xX96xX4xX3xXexX78xX14bxX2eaxX1fxX3xX1bx4f1cxXdxX3xX4xX1xX29xX3xX17xX1cxX3xd3a6xX2cxX78xXc8xX4xX3xX17xX90xXdxX7axX3xXexX23xX3xXexX23xX24xX1fxX26xX3xX1bxX18xX3xX7xX96xX3xX1fxX26xX1xXdxX9bxXbxX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX11ax6a81xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12x4ea0xX96xX3xX15dxXdxX9bxX1fxX3xX4xXd4xX3xX7xX96xX3xXexX1xX6xX19xX3xX63xX96xX3xX4xX29xX6xX3xX26xdbd9xX1fxX3xX2xX1f5xX1f5xX3xX17xX4exXdxX3xX63xXdxX9bxX1fxX3xX4xX85xX1fxX3xX159xXc8xX7axX3xX17xX1exX1fxX26xX3xX1bxXdxXa8xX1fxX3xX4xX85xX4xX3xX4xX3ddxX3xXafxX78xX6xX1fxX3xX17xX4exXdxX3xX63xXdxX9bxX1fxX3xX1bxX18xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1bxXdxXa8xX1fxX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xXexX4exXdxX3xXexX1xX29xX3xX17x49b0xX3x6975xX6xX7xX1xXdxX1fxX26xXexX43xX1fxX3xb788xX2cxX3xX1bxX18xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX18xX1fxX1xX3xXbxX1xX48xX3xX9exX10xX1f1xX3xX461xX43xX42xX15dxX3xX1bxX18xX3xX35fxX43xX7xXexX43xX1fxX3xX1fxX1xbfd1xX19xX3xXexX73xX19xX3xX1xXdxX2f8xX78xX3xX1bxX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x73acxX3xXexX1xX54fxX1fxX26xX3xXexXdxX1fxX3xX1bxX1cxX3xX1bxX31xX3xX5xX104xX1fxX1xX3xXex9eecxX3xX17xX85xX1fxX26xX3xX15dxX3axX1fxX1xX3xX4xX29xX6xX3xX63xX2fdxX1fxX3xXexXc8xX4xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX7axX3xX19xXc8xXexX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX1fxX1x78edxX1fxX26xX3xX1fxX26xX23xX90xXdxX3xX4xXd4xX3xXexX4f9xX19xX3xX1exX1fxX1xX3xX1xX23xX24xX1fxX26xX3xXexX42xXa8xX1fxX3xXexX1xX2eaxX3xX26xXdxX491xXdxX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX1bxXdxX9bxX4xX3xX4xX1x9b33xX19xX3xX63xX6bxXexX3xX4xX1xX29xX3xX1fxX26xX1xX301xX6xX3xXexX1xX96xX4xX3xX63xX2fdxX1fxX3xX4xXc0xX1fxX26xX3xX1fxX1xX23xX3xXexX4exX43xX3xX17xXdxX1cxX78xX3xX15dxXdxX9bxX1fxX3xX4xX1xX43xX3xX7xX96xX3xXbxX1xX85xXexX3xXexX42xXdxX2f8xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX85xX4xX3xX63xX2fdxX1fxX3xXexXc8xX4xX3xX17xXc8xX4xX3xX5xe2e3xXbxX3xX1fxX43xX1fxX3xXexX42xX59axX3xX7xX6xX78xX3xX1fxX18xX14bxX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX66xX4exXdxX3xX7xX6bxX3xX66xX6exX1fxX26xX3xX66xX73xX1fxX1xX3xX77xX78xX79xX7axX3xXcxX42xX23xX24xX1fxX26xX3xX83xX1xX85xXdxX3xX17xX43xX18xX1fxX3xXcxX1xX23xX90xX1fxX26xX3xXexX42xX96xX4xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xXexX4exXdxX3xXa6xXdxXa8xX1fxX3xX1xXacxXbxX3xXafxX78xX48xX4xX3xX7axX3xX17xX36xX1fxX26xX3xXexX1xX90xXdxX3xX4xXc0xX1fxX26xX3xX5xX18xX3xX19xXc8xXexX3xX1xX14xX4xX3xX26xXdxX1exX3xX4xXd4xX3xX1fxX1xXdxX1cxX78xX3xX1fxXddxX19xX3xX1fxX26xX1xXdxXa8xX1fxX3xX4xX6bxX78xX3xX1bxX1cxX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xX17xX104xX3xX4xX1xX29xX3xXexX42xX73xX3xX4xX78xXc8xX4xX3xXexX14xX6xX3xX17xX18xX19xX7axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX59axX3xX42xX616xXexX3xX1fxX1xXdxX1cxX78xX3xXexX1xX54fxX1fxX26xX3xXexXdxX1fxX3xX159xX471xX3xX3axX4xX1xX3xX1bxX1cxX3xXexX23xX3xXexX23xX24xX1fxX26xX7axX3xX4xX78xXc8xX4xX3xX17xX90xXdxX3xX4xXc0xX1fxX26xX3xX1fxX1xX23xX3xX7xX96xX3xX1fxX26xX1xXdxX9bxXbxX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX66xX4exXdxX3xX7xX6bxX3xX66xX6exX1fxX26xX3xX66xX73xX1fxX1xX3xX77xX78xX79xX3xX7axX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xX17xX104xX3xX17xX2f8xX3xX5xX4exXdxX3xX42xX616xXexX3xX1fxX1xXdxX1cxX78xX3xX63xXdxX3xX7xX1exX1fxX3xXafxX78xX79xX3xX159xX85xX78xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX85xX4xX3xXexX1xX2eaxX3xX1xX9bxX3xX19xX6xXdxX3xX7xX6xX78xX7axX3xX1fxX1xX23xX1fxX26xX3xX63xXdxX3xX7xX1exX1fxX3xX5xX491xX1fxX3xX5xX6xX43xX3xX1fxX1xX616xXexX3xX4xX1xX3axX1fxX1xX3xX5xX18xX3xX7xX96xX3xX4xX48xX1fxX26xX3xX1xXdxX2eaxX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX1fxX26xX23xX90xXdxX3xX4xX1xX43xX3xX7xX96xX3xX1fxX26xX1xXdxX9bxXbxX3xX26xXdxX1exXdxX3xXbxX1xXd4xX1fxX26xX3xX63xX2fdxX1fxX3xXexXc8xX4xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xXa6xX31xX4xX1xX3xX7xb30cxX3xX17xX104xX3xX1fxX1xX73xX1fxX3xX1fxX1xX66exX1fxX3xX1fxX2eaxX78xX3xX15dxX1xX54fxX1fxX26xX3xX4xXd4xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX7axX3xX63xX23xX491xXdxX3xX7xX96xX3xX5xX104xX1fxX1xX3xX17xX4exX43xX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX7axX3xX26xXdxX18xX1fxX1xX3xX17xX23xXacxX4xX3xX17xXc8xX4xX3xX5xX66exXbxX3xX159xX585xX1fxX26xX3xX7xX6bxX4xX3xX19xX4exX1fxX1xX3xX4xX29xX6xX3xX63xX2fdxX1fxX3xXexXc8xX4xX3xX19xX73xX1fxX1xX3xXexX1xX73xX3xX4xXc0xX1fxX26xX3xX7xb3c7xX3xX15dxX1xXd4xX3xX4xXd4xX3xXbxX1xX43xX1fxX26xX3xXexX42xX18xX43xX3xX4xX85xX4xX3xX1fxX23xX491xX4xX3xX1bxX412xX1fxX26xX3xX5xXa8xX1fxX3xX26xXdxX18xX1fxX1xX3xX17xXc8xX4xX3xX5xX66exXbxX3xX1bxX18xX3xX159xX78xXc8xX4xX3xX83xX1xX85xXbxX3xX1bxX18xX3xX4xX85xX4xX3xX1fxX23xX491xX4xX3xXexX1xX96xX4xX3xX63xX2fdxX1fxX3xX15dxX1xX85xX4xX3xXexX42xX6xX43xX3xXexX42xX1exX3xX5xX4exXdxX3xXexX1xX78xXc8xX4xX3xX17xX31xX6xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX2cxX1xX3axX1fxX1xX3xX1fxX1xX90xX3xXexX4f9xX19xX3xX1exX1fxX1xX3xX1xX23xX24xX1fxX26xX3xX5xX491xX1fxX3xX5xX6xX43xX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxX3xX19xX18xX3xX7xX6xX78xX3xX15dxX1xXdxX3xX17xX616xXexX3xX1fxX23xX491xX4xX3xX26xXdxX18xX1fxX1xX3xX17xX23xXacxX4xX3xX17xXc8xX4xX3xX5xX66exXbxX7axX3xXexX96xX3xX63xX43xX3xX1fxXddxX19xX3xX2xX1ffx4790xX207xX7axX3xX1fxX1xXdxX1cxX78xX3xX1fxX1xX2fdxX1fxX3xX7xX301xX7axX3xXexX42xX3axX3xXexX1xX6bxX4xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX15dxXdxX1cxX78xX3xXex9d39xX3xX15dxX1x7245xXbxX3xX1fxX3ddxXdxX3xXexX42xXa8xX1fxX3xXexX1xX2eaxX3xX26xXdxX491xXdxX3xX17xX104xX3xXafxX78xX14bxX2eaxXexX3xX17xX31xX1fxX1xX3xXexX42xX24xX3xX1bxX1cxX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xX4xX1xX78xX1fxX26xX3xXexX6xX14bxX3xX4xX1xX616xX1fxX3xX1xX23xX1fxX26xX3xX17xX616xXexX3xX1fxX23xX491xX4xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX55cxXdxX3xX7xX1exX1fxX3xX5xX491xX1fxX3xXexX1xX6bxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX3axX1fxX1xX3xX5xX18xX3xXexX23xX3xXexX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX1fxX1xXdxX1cxX78xX3xX5xX301xX1fxX1xX3xX1bxX96xX4xX11axX3xXcxX42xX43xX1fxX26xX3xX5xX301xX1fxX1xX3xX1bxX96xX4xX3xX1fxX26xX43xX4exXdxX3xX26xXdxX6xX43xX7axX3xXexX23xX3xXexX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxX3xX42xX616xXexX3xX42xe7dexX3xX42xX18xX1fxX26xX3xX1bxX18xX3xXbxX1xX43xX1fxX26xX3xXbxX1x3db2xX11axX3xXcxX1xX2eaxX3xX26xXdxX491xXdxX3xXafxX78xX6xX1fxX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xX4xX1xX3axX1fxX1xX3xX5xX18xX3xX4xX85xX4xX1xX3xX9exX26xX23xX90xXdxX3xX5xX78xX54fxX1fxX3xX1fxX1xX73xX1fxX3xXexX1xX2eaxX3xX26xXdxX491xXdxX3xXexX1xX10xX43xX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xX63xbbc9xX1fxX26xX3xX4xX1xX1exX14bxX7axX3xd48bxX78xX3xX1xX23xX491xX1fxX26xX3xX5xX491xX1fxX7axX3xX17xX85xX1fxX1xX3xX26xXdxX85xX3xX17xXb2fxX1fxX26xX3xX1bxX6xXdxX3xXexX42xXb7fxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX85xX4xX3xX1fxX23xX491xX4xX3xX1bxX18xX3xX6bxX1fxX26xX3xXb89xX8a3xX3xXexX54fxX1fxX3xXexX42xX14xX1fxX26xX3xX4xX85xX4xX3xX1fxX23xX491xX4xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX66xX4exXdxX3xX7xX6bxX3xX66xX6exX1fxX26xX3xX66xX73xX1fxX1xX3xX77xX78xX79xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX59axX3xX17xXdxX1cxX78xX3xX54fxX1fxX26xX3xXexX2fdxX19xX3xX17xXa40xX4xX3xX1fxX1xX616xXexX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xXafxX78xX85xX3xXexX42xX73xX1fxX1xX3xX1fxX26xX1xXdxXa8xX1fxX3xX4xX6bxX78xX3xX1bxX1cxX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xX7axX3xX17xXd4xX3xX5xX18xX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xX3xX4xXd4xX3xX15dxX1xX1exX3xX1fxXddxX1fxX26xX3xX63xX96xX3xX159xX85xX43xX3xX42xX616xXexX3xXexX18xXdxX3xXexX73xX1fxX1xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX54fxX1fxX26xX7axX3xX19xXc8xXexX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xX5xX79xX3xX63xX43xX3xX15dxX1xXdxX2eaxX1fxX3xX9exX26xX23xX90xXdxX3xX4xXd4xX3xX17xX23xXacxX4xX3xX15dxX1xX1exX3xX1fxXddxX1fxX26xX3xX17xXd4xX3xX5xX18xX3xX159xX24xXdxX3xX9exX26xX23xX90xXdxX3xX17xX104xX3xXexX1xX616xX19xX3xX1fxX1xX78xX4f9xX1fxX3xX4xX85xX4xX1xX3xXexX23xX3xX63xX78xX14bxX3xX9exX26xXc0xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX29xX6xX3xXbxX1xX23xX3ddxX1fxX26xX3xX66xX54fxX1fxX26xX3xX32fxX159xXdxX2eaxXexX3xX1fxX26xX23xX90xXdxX7axX3xX159xXdxX2eaxXexX3xXexX6xX7axX3xX159xXdxX2eaxXexX3xXexX1xX90xXdxX3xXexX1xX2eaxX7axX3xX159xXdxX2eaxXexX3xX63xXa3cxX1fxX26xX3xX1bxX18xX3xX159xXdxX2eaxXexX3xX159xXdxX2eaxX1fxX339xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xXcxX23xX3xX63xX78xX14bxX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxX3xX141xX3xX15dxX1xXdxX3xXexX1xX90xXdxX3xXexX1xX2eaxX3xXexX1xX6xX14bxX3xX17xX471xXdxX7axX3xX17xX48xXdxX3xXexX85xX4xX3xXexX1xX6xX14bxX3xX17xX471xXdxX3xXexX1xX73xX3xX19xX73xX1fxX1xX3xX4xXc0xX1fxX26xX3xXbxX1xX1exXdxX3xXexX1xX6xX14bxX3xX17xX471xXdxX3xX141xX3xX5xX18xX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xX17xXdxX1cxX78xX3xX1xX2eaxXexX3xX7xX6bxX4xX3xX26xXdxX1exX1fxX3xX63xX31xX7axX3xX17xXb2fxX1fxX26xX3xX17xXa40xX1fxX3xX1bxX18xX3xX4xXb7fxX1fxX3xX1fxX26xX78xX14bxXa8xX1fxX3xX26xXdxX85xX3xXexX42xX31xX3xX85xXbxX3xX63xX5b2xX1fxX26xX3xX1bxX18xX43xX3xX4xX85xX4xX3xX5xX301xX1fxX1xX3xX1bxX96xX4xX3xX4xX29xX6xX3xX17xX90xXdxX3xX7xX48xX1fxX26xX3xX1xXdxX9bxX1fxX3xXexX4exXdxX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xX4xXc0xX1fxX26xX3xX5xX18xX3xX1fxX26xX23xX90xXdxX3xX5xX78xX54fxX1fxX3xX4xX1xXb2fxX3xXexX42xX14xX1fxX26xX3xXbxX1xX85xXexX3xX1xX78xX14bxX3xX7xX6bxX4xX3xX19xX4exX1fxX1xX3xX63xX2fdxX1fxX3xXexXc8xX4xX7axX3xX17xX43xX18xX1fxX3xX15dxX2eaxXexX3xX63xX2fdxX1fxX3xXexXc8xX4xX3xX1bxX18xX3xX17xX43xX18xX1fxX3xX15dxX2eaxXexX3xXafxX78xX48xX4xX3xXexX2eaxX7axX3xX17xX23xX6xX3xX1fxX23xX491xX4xX3xXexX6xX3xX17xXdxX3xXexXa3cxX3xXexX1xXa40xX1fxX26xX3xX5xXacxXdxX3xX1fxX18xX14bxX3xXexX491xXdxX3xXexX1xXa40xX1fxX26xX3xX5xXacxXdxX3xX15dxX1xX85xX4xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xXa6xX18xX3xX19xXc8xXexX3xX1fxX1xX18xX3xX1xX43xX4exXexX3xX17xXc8xX1fxX26xX3xX1fxX26xX43xX4exXdxX3xX26xXdxX6xX43xX3xX17xX6xX3xXbxX1xX23xX3ddxX1fxX26xX3xXexX4exXdxX3xXa6xXdxXa8xX1fxX3xX1xXacxXbxX3xXafxX78xX48xX4xX7axX3xX66xX4exXdxX3xX7xX6bxX3xX66xX6exX1fxX26xX3xX66xX73xX1fxX1xX3xX77xX78xX79xX3xX15dxX1xb573xX1fxX26xX3xX17xX31xX1fxX1xX3xX54fxX1fxX26xX3xXexX1xX616xX14bxX3xX15dxX1xXd4xX3xX4xXd4xX3xX5xX104xX1fxX1xX3xX17xX4exX43xX3xX4xX29xX6xX3xX1fxX23xX491xX4xX3xX1fxX18xX43xX3xX1xX14bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1bxX73xX3xX5xXacxXdxX3xX3axX4xX1xX3xX63xX2fdxX1fxX3xXexXc8xX4xX3xX1fxX1xX23xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xX11axX3xX2cxX1exX3xX4xX78xXc8xX4xX3xX17xX90xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxX3xX4xX48xX1fxX26xX3xX1xXdxX2eaxX1fxX3xX1xX43xX18xX1fxX3xXexX43xX18xX1fxX3xX1bxX73xX3xX63xX2fdxX1fxX3xXexXc8xX4xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX7axX3xX15dxX1xX54fxX1fxX26xX3xX1xX1cxX3xX4xXd4xX3xX19xXc8xXexX3xX4xX1xXb2fxXexX3xX5xXacxXdxX3xX3axX4xX1xX3xX42xXdxXa8xX1fxX26xX3xXexX23xX3xX63xX412xX3xX1fxX1x3c8exX3xX1fxX1xX616xXexX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX66xX4exXdxX3xX7xX6bxX3xX66xX6exX1fxX26xX3xX66xX73xX1fxX1xX3xX77xX78xX79xX3xX4xXc0xX1fxX26xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX59axX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xX159xX585xX1fxX26xX3xX4xX1xX6bxX1fxX26xX3xX5xX31xX4xX1xX3xX7xX8a3xX3xXexX1xX78xX14bxX2eaxXexX3xXbxX1xX5b2xX4xX3xX17xX2f8xX3xX4xX85xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1bxXdxXa8xX1fxX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xX1xX14xX4xX3xXexX66exXbxX3xX24xX3xX1fxX23xX491xX4xX3xX1fxX26xX43xX18xXdxX3xX1xXdxX2f8xX78xX3xX1xX3ddxX1fxX3xX1bxX1cxX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xX7axX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xX1bxXddxX1fxX3xX15dxXdxX9bxX1fxX7axX3xXexX18xXdxX3xX5xXdxX9bxX78xX7axX3xX1bxX18xX3xXexX85xX4xX3xXbxX1x4da4xX19xX3xX1bxXddxX1fxX3xXexX1xX3ddxX3xX4xX29xX6xX3xX35fxX85xX4xX3xX17xX2f8xX3xX4xX85xX4xX3xX10xX19xX3xX4xXd4xX3xX17xX23xXacxX4xX3xXexX1xX54fxX1fxX26xX3xXexXdxX1fxX3xX4xX1xX78xX10daxX1fxX3xXb89xX85xX4xX3xX1bxX18xX3xXexX96xX3xX19xX73xX1fxX1xX3xX4xXd4xX3xXexX1xX2f8xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX59axX3xX1bxX491xXdxX3xX159xX4exX1fxX3xX159x7b21xX3xXafxX78xX48xX4xX3xXexX2eaxX3xX1xX43xX6exX4xX3xXbxX1xX1exX1fxX3xX159xX85xX4xX3xX5xX4exXdxX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xXexX1xX54fxX1fxX26xX3xXexXdxX1fxX3xX7xX6xXdxX3xX5xX9bxX4xX1xX3xXexX1xXdxX2eaxX78xX3xX15dxXdxX2f8xX19xX3xX4xX1xX6bxX1fxX26xX3xXexXa3cxX3xXexX42xXa8xX1fxX3xX19xX4exX1fxX26xX3xXb89xX104xX3xX1xXc8xXdxX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12x7232xX1fxX26xX3xX4xXc0xX1fxX26xX3xX26xXdxX1exXdxX3xX17xX85xXbxX3xX1fxX1xXdxX1cxX78xX3xX4xX2fdxX78xX3xX1xX1011xXdxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX85xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1bxXdxXa8xX1fxX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xX5xXdxXa8xX1fxX3xXafxX78xX6xX1fxX3xX1bxX616xX1fxX3xX17xX1cxX3xX1bxX66exX1fxX3xX63xX5b2xX1fxX26xX3xXexX23xX3xXexX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX35fxX85xX4xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX17xX31xX1fxX1xX3xX1xX23xX491xX1fxX26xX3xX17xX48xXdxX3xX1fxX26xX43xX4exXdxX3xX4xX29xX6xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xXexX73xX1fxX1xX3xX1xX73xX1fxX1xX3xX1xXdxX9bxX1fxX3xX1fxX6xX14bxX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX4dexXdxX1fxX1xX3xX1bxXdxXa8xX1fxX3xX159xX85xX43xX3xX4xX1xX3axX3xX9exX26xX78xX14bxd590xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX35xX43xX6xX3xXexX1xX78xXc8xX4xX3xXexX42xX23xX90xX1fxX26xX3xX66xX4exXdxX3xX1xX14xX4xX3xX83xX1xXdxX5xXdxXbxX3xX3cxX10xX42xX42xXdxX5xX5xX3xX4xX1xX43xX3xX159xXdxX2eaxXexX3xX4xX54fxX3xXexX1xX616xX14bxX3xX4xX78xXc8xX4xX3xXexX42xX6xX43xX3xX17xX471xXdxX3xX42xX616xXexX3xX26xXdxX18xX78xX3xXexX1xX54fxX1fxX26xX3xXexXdxX1fxX3xX159xX471xX3xX3axX4xX1xX3xX1bxX18xX3xX1xX616xXbxX3xX63xb34axX1fxX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX83xX1xX85xXexX3xX159xXdxX2f8xX78xX3xXexX4exXdxX3xX159xX78xX471xXdxX3xXexX14xX6xX3xX17xX18xX19xX7axX3xX66xX4exXdxX3xX7xX6bxX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xXexX4exXdxX3xX3cxX30dxX3xX35xX18xX3xX43cxXdxX19xX3xX9exX26xX14xX4xX3xX15dxX1xXf42xX1fxX26xX3xX17xX31xX1fxX1xX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xXbxX1xX2fdxX1fxX3xXexX3axX4xX1xX3xX4xX29xX6xX3xX66xX4exXdxX3xX7xX6bxX3xX66xX6exX1fxX26xX3xX66xX73xX1fxX1xX3xX77xX78xX79xX3xX4xX1xX43xX3xXexX1xX616xX14bxX3xX4xX85xX4xX1xX3xXexXdxX2eaxXbxX3xX4xX66exX1fxX3xX42xX616xXexX3xX15dxX1xX43xX6xX3xX1xX14xX4xX7axX3xX42xX616xXexX3xX7xX2fdxX78xX3xX1bxX18xX3xXexX43xX18xX1fxX3xX63xXdxX9bxX1fxX7axX3xX26xXdxXb2fxXbxX3xX4xX1xX43xX3xX4xX85xX4xX3xX4xX85xX1fxX3xX159xXc8xX7axX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX7axX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1bxXdxXa8xX1fxX3xX17xX6xX1fxX26xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxXdxX9bxX4xX3xX1bxX18xX3xX1xX14xX4xX3xXexX66exXbxX3xXexX4exXdxX3xX3cxX30dxX3xX1fxXd4xXdxX3xX42xXdxXa8xX1fxX26xX3xX1bxX18xX3xX1fxX26xX23xX90xXdxX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xX1fxXd4xXdxX3xX4xX1xX78xX1fxX26xX3xX4xXd4xX3xXexX1xXa8xX19xX3xX15dxXdxX2eaxX1fxX3xXexX1xX6bxX4xX3xXexX73xX19xX3xX1xXdxX2f8xX78xX3xX1bxX18xX3xX1xX14xX4xX3xXexX1xX10xX43xX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xX63xXdxX3xX7xX1exX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX11a5xX1fxX26xX3xX4xX1xX43xX3xX42xX585xX1fxX26xX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xX159xX18xXdxX3xX1xX14xX4xX3xX17xX48xXdxX3xX1fxX26xX43xX4exXdxX3xX4xX29xX6xX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xX3xX42xX616xXexX3xX26xX4f9xX1fxX3xX26xXc0xXdxX3xX1bxX18xX3xX1fxX1xX5e0xX1fxX26xX3xX4xX85xX1fxX3xX159xXc8xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxXdxX9bxX4xX3xXexX4exXdxX3xX1fxX23xX491xX4xX3xX1fxX26xX43xX18xXdxX3xX4xXd4xX3xXexX1xX2f8xX3xX1bxX66exX1fxX3xX63xX5b2xX1fxX26xX3xX19xXc8xXexX3xX4xX85xX4xX1xX3xXexX1xXdxX2eaxXexX3xXexX1xX96xX4xX3xX1bxX18xX43xX3xX4xX54fxX1fxX26xX3xX1bxXdxX9bxX4xX3xX4xX29xX6xX3xX19xX73xX1fxX1xX11axX51xX11axX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX12xX0xXdxX19xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX19xX7xX141xXbxX1xX43xXexX43xX3xX63xXexX1xX78xX19xX159xX3xX63xX1xXdxX63xX10xXaxX3xX7xXexX14bxX5xX10xX9xXaxX1f1xXdxX63xXexX1xX157xX3xX206xX2xX1fdxXbxXb89xX15exX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX157xX3xXa15xX1f5xX1ffxXbxXb89xX15exX3xX63xXdxX7xXbxX5xX6xX14bxX157xX3xX159xX5xX43xX4xX15dxX15exX3xX19xX6xX42xX26xXdxX1fxX141xX5xX10xX169xXexX157xX3xX6xX78xXexX43xX15exX3xX19xX6xX42xX26xXdxX1fxX141xX42xXdxX26xX1xXexX157xX3xX6xX78xXexX43xX15exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1xX3xX1xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX17xX48xXdxX3xX1fxX26xX43xX4exXdxX3xX1xX73xX1fxX1xX3xX1exX1fxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX51xX51xXdxX11axX159xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX11axX1bxX1fxX51xX1fxX10xX1f1xX7xX51xX1f4xX1f5xX1f4xX1f5xX51xX2xX1f4xX1fbxX63xX1fdxX1f5xX1ffxX1f4xXa15xX1f5xX1ffxXexX1f4xX1ffxX203xXa15xX203xX5xX1f5xX11axX20cxXbxX26x4791xX42xX9xX2xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1xX3xX1xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX17xX48xXdxX3xX1fxX26xX43xX4exXdxXaxX3xX63xX6xXexX6xX141xXbxX1xX43xXexX43xX141xX43xX42xXdxX26xXdxX1fxX6xX5xX141xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX157xX51xX51xX4xX63xX1fxXdxX19xX26xX11axX1bxXdxX10xXexX1fxX6xX19xXbxX5xX78xX7xX11axX1bxX1fxX51xXexX206xX1f4xX1f5xX51xX78xXbxX5xX43xX6xX63xX10xX63xX51xX1fxX26xXexX1fxX1fxX1fxX51xX1f4xX1f5xX1f4xX1f5xX2a5xX1f5xX207xX2a5xX1f4xX1f5xX51xX1f4xX1f5xX1f5xX207xX1xX4xX19xX11axX20cxXbxX26xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX42xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX7xXexX42xX43xX1fxX26xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxXa8xX1fxX3xXafxX78xX6xX1fxX157xX0xX51xX7xXexX42xX43xX1fxX26xX12xX0xX78xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX141xXexX1xX78xX19xX159xX141xX6xX1fxX63xX141xX7xX6xXbxX43xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9exX26xX23xX90xXdxX3xX63xX2fdxX1fxX3xX35xX18xX3xXcxX301xX1fxX1xX3xXexX23xX24xX1fxX26xX3xX1fxX1xX491xX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xX3xX63xX31xXbxX3xX2xX1fdxX1f5xX3xX1fxXddxX19xX3xX1fxX26xX18xX14bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxXaxX3xX1xX42xX10xX169xX9xXaxX51xX1fxX78xXdxX141xX1xX43xX1fxX26xX141xX7xX43xX1fxX26xX141xX5xX6xX51xX1fxX26xX78xX43xXdxX141xX63xX6xX1fxX141xX1xX6xX141xXexXdxX1fxX1xX141xXexX78xX43xX1fxX26xX141xX1fxX1xX43xX141xX159xX6xX4xX141xX1xX43xX141xX63xXdxXbxX141xX2xX1fdxX1f5xX141xX1fxX6xX19xX141xX1fxX26xX6xX14bxX141xX7xXdxX1fxX1xX141xX4xX78xX6xX141xX1fxX26xX78xX43xXdxX51xX2xX1ffxX1f4xX1fdxX207xX1ffxX11axX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX26xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX51xX19xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1f4xX1f5xX51xX1fxX10xX1f1xX7xX51xX1f4xX1f5xX1f4xX1f5xX51xX2xX1fdxX1fbxX63xX2xX1f4xX1f4xX1f4xX2xX2xX207xXexX2xX1fbxX1ffxX203xX1fdxX5xX1f5xX11axX20cxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1xX3xX1xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX17xX48xXdxX3xX1fxX26xX43xX4exXdxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX42xX43xX1fxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9exX26xX23xX90xXdxX3xX63xX2fdxX1fxX3xX35xX18xX3xXcxX301xX1fxX1xX3xXexX23xX24xX1fxX26xX3xX1fxX1xX491xX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xX3xX63xX31xXbxX3xX2xX1fdxX1f5xX3xX1fxXddxX19xX3xX1fxX26xX18xX14bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxXaxX3xX1xX42xX10xX169xX9xXaxX51xX1fxX78xXdxX141xX1xX43xX1fxX26xX141xX7xX43xX1fxX26xX141xX5xX6xX51xX1fxX26xX78xX43xXdxX141xX63xX6xX1fxX141xX1xX6xX141xXexXdxX1fxX1xX141xXexX78xX43xX1fxX26xX141xX1fxX1xX43xX141xX159xX6xX4xX141xX1xX43xX141xX63xXdxXbxX141xX2xX1fdxX1f5xX141xX1fxX6xX19xX141xX1fxX26xX6xX14bxX141xX7xXdxX1fxX1xX141xX4xX78xX6xX141xX1fxX26xX78xX43xXdxX51xX2xX1ffxX1f4xX1fdxX207xX1ffxX11axX1xXexX19xXaxX12xX9exX26xX23xX90xXdxX3xX63xX2fdxX1fxX3xX35xX18xX3xXcxX301xX1fxX1xX3xXexX23xX24xX1fxX26xX3xX1fxX1xX491xX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xX3xX63xX31xXbxX3xX2xX1fdxX1f5xX3xX1fxXddxX19xX3xX1fxX26xX18xX14bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX42xX43xX1fxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX85xX1fxX26xX3xX207xX3xX1bxX1cxX7axX3xX1fxX26xX23xX90xXdxX3xX63xX2fdxX1fxX3xX35xX18xX3xXcxX301xX1fxX1xX3xX5xX4exXdxX3xX159xX36xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX1fxX1xX491xX3xX35fxX85xX4xX11axX3xX9exX1xX5e0xX1fxX26xX3xX1bxXdxX9bxX4xX3xX5xX18xX19xX3xXexX78xX14bxX3xX1fxX1xX1011xX3xX1fxX1xX23xX1fxX26xX3xX4xX1xX6bxX6xX3xX17xX96xX1fxX26xX3xX159xXdxX2eaxXexX3xX159xX6xX43xX3xXexX73xX1fxX1xX3xX4xX1exX19xX7axX3xX7xX96xX3xXexX42xXdxX3xX2fdxX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX4xX85xX4xX3xXexX1xX2eaxX3xX1xX9bxX3xX1fxX26xX23xX90xXdxX3xX63xX2fdxX1fxX3xX35xX18xX3xXcxX301xX1fxX1xX3xX1bxX491xXdxX3xX4xX54fxX1fxX26xX3xX5xX6xX43xX3xXexX42xX90xXdxX3xX159xXdxX2f8xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX9exX26xX23xX90xXdxX11axX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX42xXdxX2f8xX1fxX3xX5xX104xX19xX3xXexX42xX96xX4xX3xXexX78xX14bxX2eaxX1fxX3xX26xXdxX491xXdxX3xXexX1xXdxX9bxX78xX3xX207xX1f5xX1f5xX3xX4xX78xX48xX1fxX3xX7xX85xX4xX1xX3xX1bxX1cxX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xXaxX3xX1xX42xX10xX169xX9xXaxX51xX1bxX6xX1fxX141xX1xX43xX6xX141xX1xX6xX141xXexXdxX1fxX1xX51xXexX42xXdxX10xX1fxX141xX5xX6xX19xX141xXexX42xX78xX4xX141xXexX78xX14bxX10xX1fxX141xX26xXdxX43xXdxX141xXexX1xXdxX10xX78xX141xX207xX1f5xX1f5xX141xX4xX78xX43xX1fxX141xX7xX6xX4xX1xX141xX1bxX10xX141xX159xX6xX4xX141xX1xX43xX51xX2xX1ffxX1f4xX1fdxXa15xX2xX11axX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX26xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX51xX19xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1f4xX1f5xX51xX1fxX10xX1f1xX7xX51xX1f4xX1f5xX1f4xX1f5xX51xX2xX1f4xX1fbxX63xX2xX2xX207xX2xX1fdxX1f5xX1fbxXexX206xX1f5xX203xX1f4xX5xX2xX11axX20cxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1xX3xX1xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX17xX48xXdxX3xX1fxX26xX43xX4exXdxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX42xX43xX1fxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX42xXdxX2f8xX1fxX3xX5xX104xX19xX3xXexX42xX96xX4xX3xXexX78xX14bxX2eaxX1fxX3xX26xXdxX491xXdxX3xXexX1xXdxX9bxX78xX3xX207xX1f5xX1f5xX3xX4xX78xX48xX1fxX3xX7xX85xX4xX1xX3xX1bxX1cxX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xXaxX3xX1xX42xX10xX169xX9xXaxX51xX1bxX6xX1fxX141xX1xX43xX6xX141xX1xX6xX141xXexXdxX1fxX1xX51xXexX42xXdxX10xX1fxX141xX5xX6xX19xX141xXexX42xX78xX4xX141xXexX78xX14bxX10xX1fxX141xX26xXdxX43xXdxX141xXexX1xXdxX10xX78xX141xX207xX1f5xX1f5xX141xX4xX78xX43xX1fxX141xX7xX6xX4xX1xX141xX1bxX10xX141xX159xX6xX4xX141xX1xX43xX51xX2xX1ffxX1f4xX1fdxXa15xX2xX11axX1xXexX19xXaxX12xXcxX42xXdxX2f8xX1fxX3xX5xX104xX19xX3xXexX42xX96xX4xX3xXexX78xX14bxX2eaxX1fxX3xX26xXdxX491xXdxX3xXexX1xXdxX9bxX78xX3xX207xX1f5xX1f5xX3xX4xX78xX48xX1fxX3xX7xX85xX4xX1xX3xX1bxX1cxX3xX35fxX85xX4xX3xX35xX36xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX42xX43xX1fxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX9exX1xX2fdxX1fxX3xX15dxX398xX3xX1fxXdxX9bxX19xX3xX2xX1fdxX1f5xX3xX1fxXddxX19xX3xX9exX26xX18xX14bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xX32fxX2xX1ffxX51xX207xX51xX2xX1fbxX1ffxX1f5xX141xX2xX1ffxX51xX207xX51xX1f4xX1f5xX1f4xX1f5xX339xX7axX3xXcxX1xX23xX3xX1bxXdxX9bxX1fxX3xX77xX78xX48xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX99xXdxX9bxXexX3xX9exX6xX19xX3xXexX471xX3xX4xX1xX6bxX4xX3xXexX42xXdxX2f8xX1fxX3xX5xX104xX19xX3xX7xX85xX4xX1xX3xX15dxX398xX3xX1fxXdxX9bxX19xX3xX2xX1fdxX1f5xX3xX1fxXddxX19xX3xX9exX26xX18xX14bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xXexX1xX10xX43xX3xX1xX73xX1fxX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xXexX42xX96xX4xX3xXexX78xX14bxX2eaxX1fxX11axX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa6xX18xX19xX3xXexX1xX10xX43xX3xX4xX1xe3abxX3xX63xX12e9xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX35fxX85xX4xX3xX17xX2f8xX3xXafxX78xcd31xXexX3xX7xX4exX4xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX1fxX26xX1xX301xX6xX3xX4xX85xX3xX1fxX1xX2fdxX1fxX7axX3xX5xX18xX19xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX7xX4exX4xX1xX3xX66xX1exX1fxX26xXaxX3xX1xX42xX10xX169xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX1fxX1xX141xXexX42xXdxX51xX5xX6xX19xX141xXexX1xX10xX43xX141xX4xX1xXdxX141xX63xX6xX1fxX141xX4xX78xX6xX141xX159xX6xX4xX141xX63xX10xX141xXafxX78xX10xXexX141xX7xX6xX4xX1xX141xX4xX1xX78xX141xX1fxX26xX1xXdxX6xX141xX4xX6xX141xX1fxX1xX6xX1fxX141xX5xX6xX19xX141xXexX42xX43xX1fxX26xX141xX7xX6xX4xX1xX141xX63xX6xX1fxX26xX51xX2xX1ffxX1f4xX1fdxXa15xX203xX11axX1xXexX19xXaxX12xX0xXdxX19xX26xX3xX7xX42xX4xX9xXaxX51xX19xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX1f4xX1f5xX51xX1fxX10xX1f1xX7xX51xX1f4xX1f5xX1f4xX1f5xX51xX2xX1f4xX1fbxX63xX2xX2xX206xX1f5xX1f5xXa15xX2xXexXa15xX1fbxX1fbxX1ffxX1f4xX5xX1f5xX11axX20cxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX1xX3xX1xX23xX24xX1fxX26xX3xX4xX29xX6xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX17xX48xXdxX3xX1fxX26xX43xX4exXdxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX42xX43xX1fxX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa6xX18xX19xX3xXexX1xX10xX43xX3xX4xX1xX1d7dxX3xX63xX12e9xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX35fxX85xX4xX3xX17xX2f8xX3xXafxX78xX1d90xXexX3xX7xX4exX4xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX1fxX26xX1xX301xX6xX3xX4xX85xX3xX1fxX1xX2fdxX1fxX7axX3xX5xX18xX19xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX7xX4exX4xX1xX3xX66xX1exX1fxX26xXaxX3xX1xX42xX10xX169xX9xXaxX51xX4xX1xXdxX1fxX1xX141xXexX42xXdxX51xX5xX6xX19xX141xXexX1xX10xX43xX141xX4xX1xXdxX141xX63xX6xX1fxX141xX4xX78xX6xX141xX159xX6xX4xX141xX63xX10xX141xXafxX78xX10xXexX141xX7xX6xX4xX1xX141xX4xX1xX78xX141xX1fxX26xX1xXdxX6xX141xX4xX6xX141xX1fxX1xX6xX1fxX141xX5xX6xX19xX141xXexX42xX43xX1fxX26xX141xX7xX6xX4xX1xX141xX63xX6xX1fxX26xX51xX2xX1ffxX1f4xX1fdxXa15xX203xX11axX1xXexX19xXaxX12xXa6xX18xX19xX3xXexX1xX10xX43xX3xX4xX1xX1d7dxX3xX63xX12e9xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX35fxX85xX4xX3xX17xX2f8xX3xXafxX78xX1d90xXexX3xX7xX4exX4xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX1fxX26xX1xX301xX6xX3xX4xX85xX3xX1fxX1xX2fdxX1fxX7axX3xX5xX18xX19xX3xXexX42xX43xX1fxX26xX3xX7xX4exX4xX1xX3xX66xX1exX1fxX26xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX42xX43xX1fxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX471xX1fxX26xX3xX35fxX3axX3xXexX1xX23xX7axX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX1fxX23xX491xX4xX3xX9exX26xX78xX14bxX1277xX1fxX3xX83xX1xXb2fxX3xXcxX42xX14xX1fxX26xX3xX17xX104xX3xX1fxX1xX616xX1fxX3xX19xX4exX1fxX1xX3xX17xXdxX1cxX78xX3xX1fxX18xX14bxX3xXexX4exXdxX3xXa6xX1277xX3xX15dxX398xX3xX1fxXdxX9bxX19xX3xX2xX1fdxX1f5xX3xX1fxXddxX19xX3xX9exX26xX18xX14bxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX2cxX1xX29xX3xXexX31xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX2cxX1xX3axX3xX3cxXdxX1fxX1xX3xX7xX85xX1fxX26xX3xX1fxX6xX14bxX3xX2xX1fbxX51xX207xX3xXexX4exXdxX3xX35xX18xX3xX9exXc8xXdxX11axX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX78xX5xX12xX0xX63xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX42xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xX51xX63xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35fxX43xX63xX14bxXaxX3xX7xXexX14bxX5xX10xX9xXaxXexX10xXb89xXexX141xX6xX5xXdxX26xX1fxX157xX3xX42xXdxX26xX1xXexX15exXaxX12xX0xX10xX19xX12xXcxX1xX10xX43xX3xX35xX1exXdxX3xX99xX2fdxX1fxX141xX35xX5e0xX78xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX32fxXcxXcxX34cxX99xX9exX51xX99xXdxX10xXexX1fxX6xX19x416fxX339xX0xX51xX10xX19xX12xX0xX51xXbxX12