“Hạnh phúc là đấu tranh” - bài học muôn đời
(Baohatinh.vn) - Các Mác là nhà tư tưởng vĩ đại. Ông đã cùng với Ph. Ăng-ghen tạo dựng và phát triển chủ nghĩa cộng sản. Câu nói nổi tiếng của ông: “Hạnh phúc là đấu tranh” đã được cả thế giới coi là bài học sâu sắc.
9ebbxa6f4xbdf5x12d28xec51xbafcx11014x1250exdc79xX7xd0b7x109e7x126c8x11d67xe4dexeeacxX5xf1a0xXaxee25xa0a5xdf7fxa1a4x13171xX1xX3xXbxX1x135e4xX4xX3xX5x13f04xX3xa02cxdaafxfc05xX3xXex11d93xX6xX16xX1x1269bxX3x126e5xX3xc632xX1fxXdxX3xX1xc1c3xX4xX3xe9fbxX23xb031xX16xX3xX21x13e38xXdxX0x10f9dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6x11ed1xXaxX12x12feaxe4f3xX4xX3x13040xX55xX4xX3xX5xX1fxX3xX16xX1xX1fxX3xXex13b07xX3xXexX64x12288xX16xa7a5xX3x13877xb3daxX3xX21xX15xXdx10b34xX3x1147fxX16xX6axX3xX21xe53dxX3xX4x12202xX16xX6axX3xX6cx13e0cxXdxX3xa267xX1xX72xX3x10a6exX16xX6axX2cxX6axX1xX10xX16xX3xXexX15xa827xX3xX51xc858xX16xX6axX3xX6cxX1fxX3xXbxX1xX55xXexX3xXexX26xXdx121ebxX16xX3xX4xX1x13d30xX3xX16xX6axX1xX6dxX6xX3xX4x11ff6xX16xX6axX3xX7xf7c4xX16xX72xX3xX54xdb6cxX23xX3xX16x13dfexXdxX3xX16xf861xXdxX3xXexXdx13086xX16xX6axX3xX4xXaaxX6xX3xX38xX16xX6ax135f9xX3xX13xX14xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX2axX3xX21xX79xX3xX21xX64xbcf7xX4xX3xX4xXb8xX3xXexX1xXcaxX3xX6axXdxX81xXdxX3xX4xX93xXdxX3xX5xX1fxX3xX2exX1fxXdxX3xX1xX33xX4xX3xX7xXbdxX23xX3xX7xf12fxX4xX72xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx143b0xX93xX51x121a6xXaxX12xX0xXdxX36xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX16xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxb662xXdxX51xXexX1xXd5xX3x1128exX2xefddxXbxe19axf23bxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexXd5xX3xece9xX2xcae0xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX72xX2exX6xX93xX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xX6cxX16xX3fxX16xX10xX14cxX7xX3fxae1cxX2xX2x10dd4xX3fxX2xX164xX153xX51xbd43xX164xX155xX18exX164xX162xX2xXexX153xX185xX185xX5xX2xX164xX2cxe2ecxX164xX51xX18exX164xX164xX185xX185xX2xX153xXexX162xX188xX164xX18exX5xX18exX2cxX4xX6xX72x12a06xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX2axX3xX2cxX3xX2exX1fxXdxX3xX1xX33xX4xX3xX36xX23xX38xX16xX3xX21xX3cxXdxXaxX3xX14cxXdxX51xXexX1xX9xXaxX153xX2xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX93xX16xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX157xXexX2cxX6xX5xXdxX6axX16xXd5xX3xX1b2xX23xX7xXexXdx123c1xX12dxX158xXaxX12xX14xaa45xX3xXexX64xX3xXexX64xX68xX16xX6axX3xX4xXaaxX6xX3xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX6cxc46cxX3xX4xX1xef5fxX16xX1xX3xXexX26xeda8xbccaxX3xef45xXcxX2cx103b4xX14xX3xX21xX79xX3xX4xXc1xX3xX16xX1xd0ebxX16xX6axX3xXb8xX16xX1xX3xX1xX64xX68xX16xX6axX3xX7xXbdxX23xX3xX7xX118xX4xX3xXexX81xXdxX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xX15xXdxX3xX38xX16xX6axX3xX7xc72axX16xX6axX3xX6cxX1fxX3xX36xX79xXdxX3xX7xX6xX23xX3xX16xX1fxX12dxX72xX0xX10xX36xX12xX3xdf4axX16xX1xX3xXdxX16xXexX10xX26xX16xX10xXexX0xX3fxX10xX36xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX6axX1fxX12dxX3xX155xX3fxX155xX3fxX2xX188xX2xX188xX3xX68xX3xXcxb169xX2cxX26xXdxX2cxX6cxX2f1xX3xXexX1xX23xXb3xX4xX3xX16xX64xX81xX4xX3xX84xX1xXc5xX72xX3xX54xX1xX6xX3xX4xXaaxX6xX3xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX5xX1fxX3xX5xX23x143f5xXexX3xX7xX64xX72xX3xXcxX1xX3cxXdxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxfe62xX16xX25dxX3xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX1xX33xX4xX3xX4xX1xX23xX12dxX332xX16xX3xX16xX6axX1fxX16xX1xX3xX5xX23xX31exXexX3xX6cxX1fxX3xXexX26xXdxXcaxXexX3xX1xX33xX4xX25dxX3xXexebc1xX16xX6axX3xX5xX1fxX3xX4xX1xXaaxX3xX2exX1bxXexX3xX2exX55xX93xX72xX3xX14xX23axX3xXexX64xX3xXexX64xX68xX16xX6axX3xX4xXaaxX6xX3xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX6cxX252xX3xX4xX1xX256xX16xX1xX3xXexX26xX25cxX25dxX3xX25fxXcxX2cxX262xX14xX3xX21xX79xX3xX4xXc1xX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xXb8xX16xX1xX3xX1xX64xX68xX16xX6axX3xX7xXbdxX23xX3xX7xX118xX4xX3xXexX81xXdxX3xXexX1xX3cxXdxX3xX21xX15xXdxX3xX38xX16xX6axX3xX7xX295xX16xX6axX3xX6cxX1fxX3xX36xX79xXdxX3xX7xX6xX23xX3xX16xX1fxX12dxX72xX3xX14xX6xXdxX3xXexX55xX4xX3xXbxX1x12d29xX36xX3xX16xXc5xXdxX3xXexXdxXcaxX16xX6axX3xX4xXaaxX6xX3xX38xX16xX6axX3xX5xX1fxX3xXcxX23xX12dxX332xX16xX3xX16xX6axX38xX16xX3xX4xXaaxX6xX3xba2cxXb8xX16xX6axX3xX54xXb3xX16xX6axX3xX7xXb8xX16xX3xfaeaxX7xX93xX15xX16xX3xX4xX7cxX16xX6axX3xX84xX1xX72xX3xX88xX16xX6axX2cxX6axX1xX10xX16xb82fxX3xX6cxX1fxX3xX2exXb3xX3xXcxX64xX3xX2exXb8xX16xX3xXexX363xX16xX6axX3xX21xX64xXf5xX4xX3xfc84xX332xX2cxX16xXdxX16xX3xX6cxX1fxX3xX4xX55xX4xX3xX16xX1xX1fxX3xXexX64xX3xXexX64xX68xX16xX6axX3xX16xX6axX1xXdxX332xX16xX3xX4x141bbxX23xX3x13304x10524xX72xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12xX54xXbdxX23xX3xX16xXc1xXdxX3xX16xXc5xXdxX3xXexXdxXcaxX16xX6axX3xX4xXaaxX6xX3xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xXd5xX3xX13xX14xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX2axX3xX21xXcaxX16xX3xX16xX6xX12dxX3xX6cxf1f1xX16xX3xX21xX64xXf5xX4xX3xX4xX93xXdxX3xX16xX1xX64xX3xX4xX1xXbdxX36xX3xX16xX6axX38xX16xX3xX7xX295xX16xX6axX3xX6cxX1fxX3xX1xX1fxX16xX1xX3xX21xXb3xX16xX6axX3xX4xXaaxX6xX3xX16xX1xXdxX252xX23xX3xX16xX6axX64xX3cxXdxX72xX3xX418xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX295xX16xX6axX3xX5xX15xXdxX3xX55xXbxX3xX2exX479xX4xX25dxX3xX2exX22xXexX3xX4xX38xX16xX6axX25dxX3xX4xX1xX295xX16xX6axX3xX5xX15xXdxX3xX47cxd5c1xX3xX157xXbdxX36xX3xX5xX64xXf5xX4xX3xX21xXa5xX3xX6axXdxX1fxX16xX1xX3xX5xX22xX12dxX3xX21xXb3xX4xX3xX5xX31exXbxX25dxX3xXexX96xX3xX51xX93xX72xX3xX418xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX6cxX81xXdxX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX47cxX543xX3xX1xX23xX16xX6axX3xX2exX15xX93xX3xX6axXdxX10xX93xX3xX26xX118xX4xX3xX4xX1xXdxXcaxX16xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX21xXa5xX3xX2exXb8xX93xX3xX6cxX23axX3xX1xe955xX6xX3xX2exdc76xX16xX1xX3xX6cxX1fxX3xX7xX96xX3xX7xX295xX16xX6axX72xX3xX418xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX6cxX81xXdxX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX5xX295xXdxX3xX36xX5abxX16xX3xX4xd01fxX3xX47cxX47dxX25dxX3xX5xX15xX4xX3xX1xX31exX23xX3xXexX26xX93xX16xX6axX3xXexX64xX3xX51xX23xX12dxX3xX21xXa5xX3xX6cxX64xX2f1xX16xX3xXexX81xXdxX3xX6cx142cbxX16xX3xX36xXdxX16xX1xX25dxX3xXexXdxXcaxX16xX3xX2exXb3xX72xX3xX418xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX6cxX81xXdxX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX47cxX543xX3xXexX1xX6xX36xX3xX16xX1xX5dcxX16xX6axX25dxX3xX157xX22xX23xX3xX157xX6xX3xX21xXa5xX3xX2exXb8xX93xX3xX6cxX23axX3xX4xX38xX16xX6axX3xX2exedc8xX16xX6axX3xX6cxX1fxX3xX5xc530xX3xXbxX1xXb8xXdxX72xX3xX418xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX6cxX81xXdxX3xX4xX55xXdxX3xX55xX4xX3xX21xXa5xX3xX2exXb8xX93xX3xX6cxX23axX3xX4xX55xXdxX3xXexX1xXdxX23axX16xX72xX3xX418xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX6cxX81xXdxX3xX7xX96xX3xX5xX23axX4xX1xX3xX5xX15xX4xX3xX21xXa5xX3xX2exXb8xX93xX3xX6cxX23axX3xX7xX96xX3xX21xX1bxX16xX6axX3xX21xX118xX16xX72xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12xX0xXdxX36xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX16xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX51xXexX1xXd5xX3xX153xX2xX155xXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexXd5xX3xX162xX2xX164xXbxX157xX158xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX72xX2exX6xX93xX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xX6cxX16xX3fxX16xX10xX14cxX7xX3fxX185xX2xX2xX188xX3fxX19dxX164xX51xX18exX164xX164xX185xX162xX2xX18exXexX18exX18exX164xX5xX2xX164xX2cxX23xX16xX16xX6xX36xX10xX51xX72xX1b2xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX2axX3xX2cxX3xX2exX1fxXdxX3xX1xX33xX4xX3xX36xX23xX38xX16xX3xX21xX3cxXdxXaxX3xX14cxXdxX51xXexX1xX9xXaxX153xX2xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX93xX16xXaxX12xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX426xXexX26xX55xXdxX43dxX3xX6cxX1fxX3xX84xX1xX72xX3xX88xX16xX6axX2cxX6axX1xX10xX16xX72xX0xX10xX36xX12xX3xX2adxX16xX1xX3xXdxX16xXexX10xX26xX16xX10xXexX0xX3fxX10xX36xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12x1289bxX96xX3xX16xX6axX1xXdxX23axXbxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX6axXdxXb8xXdxX3xXbxX1xXc1xX16xX6axX3xX51xXbdxX16xX3xXexXb3xX4xX3xX4xXaaxX6xX3xX4xX55xX4xX3xX16xX64xX81xX4xX3xXexX26xX332xX16xX3xXexX1xXcaxX3xX6axXdxX81xXdxX3xX21xXa5xX3xX6axXdxX1fxX16xX1xX3xX5xX22xX12dxX3xX1xX5abxX6xX3xX2exX5afxX16xX1xX25dxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX4xXaaxX6xX3xXexX93xX1fxX16xX3xX51xXbdxX16xX25dxX3xX5xX1fxX3xX47cxX1xX38xX16xX6axX3xX16xX6axX363xX16xX6axX3xX16xX6axX1xfd63xX72xX3xX54xX7cxX16xX6axX3xX6cxX81xXdxX3xXexX1xXcaxX3xX6axXdxX81xXdxX25dxX3xXexX26xX93xX16xX6axX3xX7xX23xX295xXexX3xXexX1xXcaxX3xX47cx11b28xX3xX262xX262xX25dxX3xd7e1xX1xXbdxX16xX3xX51xXbdxX16xX3x10046xXdxX23axXexX3xX8a9xX6xX36xX3xX51xX64xX81xXdxX3xX7xX96xX3xX5xX79xX16xX1xX3xX21xX15xX93xX3xX4xXaaxX6xX3xX418xXb8xX16xX6axX3xX21xX79xX3xX47cxX1xX38xX16xX6axX3xX16xX6axX363xX16xX6axX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX6cxX81xXdxX3xX47cxX543xX3xXexX1xX7cxX3xX157xXbdxX36xX3xX5xX64xXf5xX4xX3xX21xXa5xX3xX6axXdxX1fxX16xX1xX3xX5xX22xX12dxX3xXexX96xX3xX51xX93xX3xX6cxX1fxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX4xX1xX93xX3xXexX93xX1fxX16xX3xX51xXbdxX16xX3xXexXb3xX4xX72xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX4xX5dcxX16xX6axX3xX47cxX1xd218xX16xX6axX3xX21xX25cxX16xX1xXd5xX3xX13xX8a9xX252xX16xX3xX51xXbdxX16xX3xX4xX1xXaaxX3xX5xX1fxX3xX4xX93xX16xX3xX21xX64xX3cxX16xX6axX3xX51xX4d5xX16xX3xXexX81xXdxX3xX54xX8a9xX262xX14xX2axX72xX3xe510xc6e3xX16xX3xX185xX164xX164xX3xX16xX604xX36xX3xX21xX79xX3xXexX26xX38xXdxX3x14919xX23xX6xX25dxX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX16xX1xX31exX16xX3xX21xX25cxX16xX1xX3xX22xX12dxX3xX21xXcaxX16xX3xX16xX6xX12dxX3xX6cxX4d5xX16xX3xX4xX5abxX16xX3xX16xX6axX23xX12dxX332xX16xX3xX6axXdxX55xX3xXexX26xX25cxX72xX3xX418xX295xXdxX3xX6cxX81xXdxX3xX8b2xXdxX23axXexX3xX8a9xX6xX36xX25dxX3xX16xX604xX36xX3xX2xb3cdxX162xX155xX25dxX3xX16xX64xX81xX4xX3xX8b2xXdxX23axXexX3xX8a9xX6xX36xX3x11d46xXbdxX16xX3xX4xX1xXaaxX3xX4xXb3xX16xX6axX3xX1xX5abxX6xX3xX26xX6xX3xX21xX3cxXdxX3xX21xX79xX3xXexX1xX6xX12dxX3xXexX1xXcaxX3xX4xX1xX93xX3xX4xX1xXcaxX3xX21xXb3xX3xX99exX23xXbdxX16xX3xX4xX1xXaaxX3xX426xX6cxX23xX6xX3xX5xX1fxX36xX3xX4xX1xXaaxX43dxX3xXexX26xX64xX81xX4xX3xX21xXc1xX72xX3xXcxX26xX93xX16xX6axX3xX4xX38xX16xX6axX3xX4xX23xXb3xX4xX3xX21xXc5xXdxX3xX36xX81xXdxX25dxX3xX418xXb8xX16xX6axX3xXexX6xX3xX5xX23xX38xX16xX3xX47cxXdxX332xX16xX3xX21xX25cxX16xX1xX3xX16xX6axX23xX12dxX332xX16xX3xXexX118xX4xX3xXexX22xXexX3xX4xXb8xX3xX99exX23xX12dxX252xX16xX3xX5xX96xX4xX3xX16xX1xX1fxX3xX16xX64xX81xX4xX3xXexX1xX23xXb3xX4xX3xX6cxX252xX3xX8a9xX1xXbdxX16xX3xX51xXbdxX16xX25dxX3xX47cxX1xX38xX16xX6axX3xX16xX6axX363xX16xX6axX3xX157xXbdxX12dxX3xX51xX96xX16xX6axX3xX16xX252xX16xX3xX51xXbdxX16xX3xX4xX1xXaaxX3xX262xX14xX54xX8a9xX72xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12xX8b2xX252xX3xX36x13975xXexX3xX157xX79xX3xX1xXb3xXdxX25dxX3xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX21xX252xX3xX4xX6xX93xX3xX6cxX6xXdxX3xXexX26xX5abxX3xX47cxXdxXcaxX16xX3xXexX15xX93xX25dxX3xX157xXbdxX12dxX3xX21xX118xXbxX3xX157xX79xX3xX1xXb3xXdxX3xX4xXaaxX6xX3xX4xX93xX16xX3xX16xX6axX64xX3cxXdxX3xX6cxX81xXdxX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX51xX6xX16xX1xX3xX16xX6axX38xX16xX3xX16xXc5xXdxX3xXexXdxXcaxX16xX6axXd5xX3xX13xX54xX93xX16xX3xX16xX6axX64xX3cxXdxX3xX5xX1fxX3xXexXc5xX16xX6axX3xX1xX5abxX6xX3xX4xX55xX4xX3xX36xX295xXdxX3xX99exX23xX6xX16xX3xX1xX23axX3xX157xX79xX3xX1xXb3xXdxX2axX25dxX3xX13xX456xX25cxX4xX1xX3xX7xb9e5xX3xX47cxX1xX38xX16xX6axX3xX5xX1fxX36xX3xX6axX5afxX3xX4xXb8xX25dxX3xX16xXc1xX3xX47cxX1xX38xX16xX6axX3xXexX15xX93xX3xX26xX6xX3xX6cxX38xX3xX6cxX1fxX16xX3xX4xXaaxX6xX3xX4xXb8xXdxX25dxX3xX16xXc1xX3xX47cxX1xX38xX16xX6axX3xX4xX1xXdxXcaxX16xX3xX21xX22xX23xX72xX3xX54xX1xX256xX16xX1xX3xX4xX93xX16xX3xX16xX6axX64xX3cxXdxX25dxX3xX4xX93xX16xX3xX16xX6axX64xX3cxXdxX3xXexX1xX31exXexX3xX7xX96xX3xX21xX6xX16xX6axX3xX7xX295xX16xX6axX25dxX3xX21xX79xX3xX5xX1fxX36xX3xXexX22xXexX3xX4xXb8xX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX21xXdxX252xX23xX3xX21xXc1xX2axX72xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12xX456xX25cxX4xX1xX3xX7xXb96xX3xXexX1xXcaxX3xX6axXdxX81xXdxX3xX21xX79xX3xX4xX1xX479xX16xX6axX3xX36xXdxX16xX1xX25dxX3xX4xX93xX16xX3xX16xX6axX64xX3cxXdxX3xX21xX79xX3xXexX15xX93xX3xX26xX6xX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xXexX96xX23xX3xX47cxX1xX93xX6xX3xX1xX33xX4xX25dxX3xX47cxX47dxX3xXexX1xX23xX31exXexX25dxX3xX4xX38xX16xX6axX3xX16xX6axX1xX23axX25dxX3xX6cxX604xX16xX3xX1xXc1xX6xX25dxX3xX6cxX604xX16xX3xX1xX33xX4xX3xX2cxX3xX16xX6axX1xX23axX3xXexX1xX23xX31exXexX25dxX3xX47cxXdxX16xX1xX3xXexXcaxX25dxX3xX21xXaf7xX4xX3xX2exXdxX23axXexX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX4xX23xXb3xX4xX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX21xXa5xX3xX2exXb8xX93xX3xX6cxX23axX3xX1xX5abxX6xX3xX2exX5afxX16xX1xX25dxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX47cxX1xX118xXbxX3xX16xX604xX36xX3xX4xX1xXbdxX23xX3xX2exX295xX16xX3xX2exXdxXa5xX16xX72xX3xX8a9xX64xX81xX4xX3xX8b2xXdxX23axXexX3xX8a9xX6xX36xX3xX4xX5dcxX16xX6axX3xX21xX64xXf5xX4xX3xX51xX96xX16xX6axX3xX157xXbdxX12dxX3xX16xX332xX16xX3xX2exX68xXdxX3xX4xX55xX4xX3xXexX98bxX16xX6axX3xX5xX81xXbxX3xX16xX1xXbdxX16xX3xX51xXbdxX16xX3xX4xX98bxX16xX3xX4xX7cxX25dxX3xXexX1xX38xX16xX6axX3xX36xXdxX16xX1xX25dxX3xX47cxXdxX332xX16xX3xX4xX64xX3cxX16xX6axX3xX6cxX1fxX3xX51xX5dcxX16xX6axX3xX4xXb8xX36xX3xXexX363xX3xX21xX3cxXdxX3xX16xX1fxX12dxX3xX7xX6xX16xX6axX3xX21xX3cxXdxX3xX47cxX1xX55xX4xX72xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12xX0xXdxX36xX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX16xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX12dxX5xX10xX9xXaxX14cxXdxX51xXexX1xXd5xX3xX153xX2xX155xXbxX157xX158xX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexXd5xX3xX9edxX185xX18exXbxX157xX158xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX72xX2exX6xX93xX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xX6cxX16xX3fxX16xX10xX14cxX7xX3fxX185xX2xX2xX188xX3fxX19dxX164xX51xX18exX164xX164xX185xX155xX2xX188xXexX19dxX18exX2xX188xX5xX18exX2cxXbxX1xX93xXexX93xX2cxX2xX2cxX2xX155xX19dxX153xX2xX9edxX9edxX185xX19dxX164xX19dxX185xX72xX1b2xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX2axX3xX2cxX3xX2exX1fxXdxX3xX1xX33xX4xX3xX36xX23xX38xX16xX3xX21xX3cxXdxXaxX3xX14cxXdxX51xXexX1xX9xXaxX153xX2xX155xXaxX3xX1xX10xXdxX6axX1xXexX9xXaxX9edxX185xX18exXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX93xX16xXaxX12xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX6cxX1fxX3xX16xX6axX64xX3cxXdxX3xX6cxXf5xX3xX157xXdxX16xX1xX3xX21xc9ccxXbxX25dxX3xXexX1fxXdxX3xX16xX604xX16xX6axX3xX98axXdxX10xX16xX2cxX16xX12dxX72xX0xX10xX36xX12xX3xX2adxX16xX1xX3xXdxX16xXexX10xX26xX16xX10xXexX0xX3fxX10xX36xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX4xX5dcxX16xX6axX3xXexX363xX16xX6axX3xX16xX1xX31exX16xX3xX21xX25cxX16xX1xXd5xX3xX13xX58xfd69xXdxX3xX36xXb3xXexX3xX2exX64xX81xX4xX3xX6cxX31exX16xX3xX21xXb3xX16xX6axX3xXexX1xX31exXexX3xX7xX96xX3xX99exX23xX6xX16xX3xXexX26xX33xX16xX6axX3xX1xX2f1xX16xX3xX36xXb3xXexX3xXexX55xX3xX4xX64xX2f1xX16xX6axX3xX5xX6dxX16xX1xX2axX72xX3xX7f7xX6xX23xX3xX16xX1fxX12dxX25dxX3xX12axX55xX4xX3xX14xd3d9xX3xX4xX1xX1bxX16xX6axX3xXexX6xX3xX4xX5dcxX16xX6axX3xX21xX252xX3xX4xX6xX93xX3xX6cxXdxX23axX4xX3xX16xX93xXdxX3xX6axX64xX2f1xX16xX6axX3xX4xXaaxX6xX3xX4xX55xX16xX3xX2exXb3xX25dxX3xX21xXb8xX16xX6axX3xX6cxXdxX332xX16xX3xXexX26xX93xX16xX6axX3xX6cxXdxX23axX4xX3xX5xX1fxX36xX3xX1xX650xX16xX6axX3xX16xX6axX1fxX12dxX72xX3xX8a9xX6axX64xX3cxXdxX3xX16xXc1xXdxXd5xX3xX13xX58xXb3xXexX3xXexX22xX36xX3xX6axX64xX2f1xX16xX6axX3xX7xX295xX16xX6axX3xX4xX5abxX16xX3xX4xXc1xX3xX6axXdxX55xX3xXexX26xX25cxX3xX1xX2f1xX16xX3xX36xXb3xXexX3xXexX26xX604xX36xX3xX2exX1fxXdxX3xX51xXdx13082xX16xX3xX6cxX604xX16xX3xXexX23xX12dxX332xX16xX3xXexX26xX23xX12dxX252xX16xX2axX72xX3xX8a9xX6axX64xX3cxXdxX3xX5xX23xX38xX16xX3xX51xXaf7xX16xX3xX51xX5abxX3xX4xX55xX16xX3xX2exXb3xX25dxX3xX21xXb8xX16xX6axX3xX6cxXdxX332xX16xXd5xX3xX13xX456xX3cxXdxX3xX16xXc1xXdxX3xXbxX1xXb8xXdxX3xX21xXdxX3xX21xX38xXdxX3xX6cxX81xXdxX3xX6cxXdxX23axX4xX3xX5xX1fxX36xX2axX72xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX93xX51xX12dxXaxX12xX54xX5abxX16xX3xX16xX1xXdxX252xX23xX3xX6cxX1fxX3xX26xX22xXexX3xX16xX1xXdxX252xX23xX3xX51xX6xX16xX1xX3xX16xX6axX38xX16xX3xX16xX650xX36xX3xXexX26xX93xX16xX6axX3xX1xX23axX3xXexX64xX3xXexX64xX68xX16xX6axX25dxX3xXexX26xXdxXcaxXexX3xX1xX33xX4xX3xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX25dxX3xXexX26xX93xX16xX6axX3xX21xXc1xX3xX4xXc1xX3xX4xXbdxX23xX3xX16xXc1xXdxX3xX16xXc5xXdxX3xXexXdxXcaxX16xX6axXd5xX3xX13xX14xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX2axX3xX36xX79xXdxX3xX5xX1fxX3xX2exX1fxXdxX3xX1xX33xX4xX3xX99exX23xe9a9xX3xX4xX1xX93xX3xX36xX23xX38xX16xX3xX21xX3cxXdxX72xX3xX25fxX1xX38xX16xX6axX3xX4xX1xX87dxX3xX1xX38xX36xX3xX16xX6xX12dxX3xX36xX1fxX3xX36xX6xXdxX3xX7xX6xX23xX25dxX3xX16xX1xXbdxX16xX3xX5xX93xX15xXdxX3xX6cxX4d5xX16xX3xX7xX658xX3xX4xX5abxX16xX3xX16xX1xX31exX16xX3xX26xX6xX3xXexX26xX93xX16xX6axX3xXexX64xX3xXexX64xX68xX16xX6axX3xX54xX55xX4xX3xX58xX55xX4xX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX6axXdxX55xX3xXexX26xX25cxX3xXexX93xX3xX5xX81xX16xX3xX21xXa5xX3xXexX96xX3xX36xX5afxX16xX1xX3xXexX1xX6xX12dxX3xX21xXc5xXdxX3xXexX64xX3xX51xX23xX12dxX25dxX3xXexX96xX3xX36xX5afxX16xX1xX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX36xX15xX16xX1xX3xX36xX658xX3xX21xXa5xX3xX6axXdxX1fxX16xX1xX3xX5xX22xX12dxX3xX4xX23xXb3xX4xX3xX7xX295xX16xX6axX3xX22xX36xX3xX16xX93xX25dxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX4xX1xX93xX3xX4xX1xX256xX16xX1xX3xX36xX5afxX16xX1xX25dxX3xXexX96xX3xX36xX5afxX16xX1xX3xX1xX1fxX16xX1xX3xX21xXb3xX16xX6axX3xX21xXa5xX3xX6axXc1xXbxX3xXbxX1xX98bxX16xX3xX4xXb8xXdxX3xXexX15xX93xX3xX6cxX1fxX3xXexX1xX6xX12dxX3xX21xXc5xXdxX3xX157xX79xX3xX1xXb3xXdxX25dxX3xXexX1xX6xX12dxX3xX21xXc5xXdxX3xXexX1xXcaxX3xX6axXdxX81xXdxX72xX0xX3fxXbxX12xX0xX51xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xX26xX10xX5xX6xXexX10xX51xXaxX12xX0xX7xXexX26xX93xX16xX6axX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX332xX16xX3xX99exX23xX6xX16xXd5xX0xX3fxX7xXexX26xX93xX16xX6axX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2cxXexX1xX23xX36xX2exX2cxX6xX16xX51xX2cxX7xX6xXbxX93xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX1fxX16xX1xX3xXexX26xX5afxX16xX1xX3xX36xX7cxX6xX3xX157xX23xXbdxX16xX3xX4xXaaxX6xX3xX418xXb8xX16xX6axXaxX3xX1xX26xX10xX234xX9xXaxX3fxX4xX1xXdxX16xX1xX2cxXexX26xXdxX3fxX1xX6xX16xX1xX2cxXexX26xXdxX16xX1xX2cxX36xX23xX6xX2cxX157xX23xX6xX16xX2cxX4xX23xX6xX2cxX51xX6xX16xX6axX3fxX185xX164xX153xX188xX185xX185xX72xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX6axX3xX7xX26xX4xX9xXaxX3fxX36xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX185xX164xX3fxX16xX10xX14cxX7xX3fxX185xX2xX164xX153xX3fxX153xX9edxX51xX162xX2xX19dxX155xX185xX2xX2xXexX19dxX9edxX18exX164xX162xX5xX164xX72xX1b2xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX2axX3xX2cxX3xX2exX1fxXdxX3xX1xX33xX4xX3xX36xX23xX38xX16xX3xX21xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX26xX93xX16xX6axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX1fxX16xX1xX3xXexX26xX5afxX16xX1xX3xX36xX7cxX6xX3xX157xX23xXbdxX16xX3xX4xXaaxX6xX3xX418xXb8xX16xX6axXaxX3xX1xX26xX10xX234xX9xXaxX3fxX4xX1xXdxX16xX1xX2cxXexX26xXdxX3fxX1xX6xX16xX1xX2cxXexX26xXdxX16xX1xX2cxX36xX23xX6xX2cxX157xX23xX6xX16xX2cxX4xX23xX6xX2cxX51xX6xX16xX6axX3fxX185xX164xX153xX188xX185xX185xX72xX1xXexX36xXaxX12xX14xX1fxX16xX1xX3xXexX26xX5afxX16xX1xX3xX36xX7cxX6xX3xX157xX23xXbdxX16xX3xX4xXaaxX6xX3xX418xXb8xX16xX6axX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX26xX93xX16xX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xX262xX23xXbdxX16xX3xX185xX164xX185xX2xX3xX21xX79xX3xX6cxX252xX3xXexX26xX332xX16xX3xX21xX22xXexX3xX16xX64xX81xX4xX25dxX3xX99exX23xX332xX3xX1xX64xX2f1xX16xX6axX3xXexX1xXbdxX16xX3xX12dxX332xX23xX72xX3xX7f7xX6xX23xX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX16xX6axX1fxX12dxX3xX21xX38xX16xX6axX3xX6axXdxX55xX3xX5xX15xX16xX1xX25dxX3xX6cxX15xX16xX3xX6cxX31exXexX3xX5xX15xXdxX3xX2exX363xX16xX6axX3xXexX1xX479xX4xX25dxX3xX4xX604xX16xX6axX3xXexX26xX1fxX16xX3xX16xX1xX96xX6xX3xX7xX295xX16xX6axX72xX3xX58xX68xX3xX4xX55xX16xX1xX3xX4xXb96xX6xX3xX5xX5abxX16xX6axX3xX36xX5afxX16xX1xX3xX21xXc1xX16xX3xX36xX7cxX6xX3xX157xX23xXbdxX16xX25dxX3xX21xXc1xX16xX3xX36xX7cxX6xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX1xX31exXexX3xXexX1xX479xX3xX9edxX2xX3xX4xXaaxX6xX3xX418xXb8xX16xX6axX25dxX3xX4xX1xX1bxX16xX6axX3xXexX6xX3xX4xX1fxX16xX6axX3xXexX1xX332xX36xX3xX36xX363xX16xX6axX3xX6cxX23xXdxX3xX1xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX25dxX3xXexXdxX16xX3xX12dxX332xX23xX3xX6cxX1fxX3xX47cx13798xX3xX6cxX33xX16xX6axX72xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX6cxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f7xX55xX16xX6axX3xX36xX79xXdxX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX6cxX98bxX16xX3xXexX1xX2f1xX3xX6cxX252xX3xX418xXb8xX16xX6axXaxX3xX1xX26xX10xX234xX9xXaxX3fxX6cxX6xX16xX2cxX1xX93xX4xX3fxX7xX6xX16xX6axX2cxX36xX6xXdxX2cxX16xX1xX23xX16xX6axX2cxX6cxX6xX16xX2cxXexX1xX93xX2cxX6cxX10xX2cxX51xX6xX16xX6axX3fxX185xX164xX153xX2xX162xX164xX72xX1xXexX36xXaxX12xX0xXdxX36xX6axX3xX7xX26xX4xX9xXaxX3fxX36xX10xX51xXdxX6xX3fxX2xX185xX164xX3fxX16xX10xX14cxX7xX3fxX185xX2xX164xX162xX3fxX19dxX164xX51xX153xX185xX185xX18exX2xX162xX2xXexX162xX2xX9edxX188xX5xX2xX2cxX18exX7xX72xX1b2xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX1xX3xXbxX1xX1bxX4xX3xX5xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xXexX26xX6xX16xX1xX2axX3xX2cxX3xX2exX1fxXdxX3xX1xX33xX4xX3xX36xX23xX38xX16xX3xX21xX3cxXdxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX51xXdxX6cxX12xX0xX7xXexX26xX93xX16xX6axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7f7xX55xX16xX6axX3xX36xX79xXdxX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX6cxX98bxX16xX3xXexX1xX2f1xX3xX6cxX252xX3xX418xXb8xX16xX6axXaxX3xX1xX26xX10xX234xX9xXaxX3fxX6cxX6xX16xX2cxX1xX93xX4xX3fxX7xX6xX16xX6axX2cxX36xX6xXdxX2cxX16xX1xX23xX16xX6axX2cxX6cxX6xX16xX2cxXexX1xX93xX2cxX6cxX10xX2cxX51xX6xX16xX6axX3fxX185xX164xX153xX2xX162xX164xX72xX1xXexX36xXaxX12xX7f7xX55xX16xX6axX3xX36xX79xXdxX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX6cxX98bxX16xX3xXexX1xX2f1xX3xX6cxX252xX3xX418xXb8xX16xX6axX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX26xX93xX16xX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX1xX2f1xX3xX6cxXdxXcaxXexX3xX6cxX252xX3xX418xXb8xX16xX6axX3xX51xX33xX4xX3xXexX1xX10xX93xX3xX1xX1fxX16xX1xX3xXexX26xX5afxX16xX1xX3xX9edxX2xX3xX16xX604xX36xX3xXexX363xX3xX47cxX1xXdxX3xXexX1xX1fxX16xX1xX3xX5xX31exXbxX3xX21xXcaxX16xX3xX16xX6xX12dxX3xX16xX1xX64xX3xX36xXb3xXexX3xX4xX23xX295xX16xX3xX2exXdxX332xX16xX3xX16xXdxX332xX16xX3xX7xXb96xX3xX6axX1xXdxX3xX5xX15xXdxX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX4xXb8xX36xX3xX16xX1xX31exX16xX3xX7xXbdxX23xX3xX7xX118xX4xX3xX4xXaaxX6xX3xX4xX55xX4xX3xX16xX1xX1fxX3xXexX1xX2f1xX3xX99exX23xX6xX3xX16xX1xX26dxX16xX6axX3xX4xX1xXaf7xX16xX6axX3xX21xX64xX3cxX16xX6axX3xXexX26xX6xX16xX1xX3xX21xX22xX23xX3xX6cxX543xX3xX6cxX6xX16xX6axX72xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX51xXdxX6cxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX23xX5xX12xX0xX51xXdxX6cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX26xXaxX12xX0xX3fxX51xXdxX6cxX12xX0xX3fxX51xXdxX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9b8xX23xXexX1xX93xX26xXaxX12xX12axX7cxXdxX3xX58xXdxX16xX1xX3xX14xX23xX23axX0xX3fxXbxX12
Bùi Minh Huệ