BVĐK Hà Tĩnh gắp viên thuốc nguyên vỉ sắc nhọn trong thực quản ông cụ 96 tuổi
(Baohatinh.vn) - Sáng 11/10, Khoa Chẩn đoán hình ảnh BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tiến hành nội soi gắp viên thuốc còn nguyên vỉ sắc nhọn trong thực quản của bệnh nhân Lê Tự Q. (96 tuổi), trú tại Thạch Tân, Thạch Hà).
db3dxe613x1040cxe700x12c4fxea6dx1107bx1547fx13f4fxX7xde2fx157d5xf12dxed06xed1cx133e4xX5x106efxXaxedadx153c5x14d55xdc8cx14dc0xX3x12833x11f30xX3xXcx13d04x10808xX1xX3x108bdx12cd2xXbxX3x154bexXdx15b1fxX1dxX3xXexX1x14ad2x13632xX4xX3xX1dxX20xX2bxff35xX26xX1dxX3xX24xe2c9xX3xX7xX21xX4xX3xX1dxX1x1140cxX1dxX3xXexe9b6xf615xX1dxX20xX3xXexX1x13681xX4xX3x10e44xX2bx1116exX1dxX3x1529exX1dxX20xX3xX4x13cabxX3x10a71xe925xX3xXexX2bx13088xXdxX0x117dbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6x120f6xXaxX12xdc5ax11d1axX1dxX20xX3xX2xX2xX61xX2xf27ax153e4xX3xX16xX1xX44xX6xX3x12a38xX1x10b97xX1dxX3xe8e0xX44xX77xX1dxX3xX1x156d1xX1dxX1xX3xX4fxX1dxX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX37xX1dxX1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXexXdx129f5xX1dxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX1dxe363xXdxX3xX7xX44xXdxX3xX20xX21xXbxX3xX24xXdxX26xX1dxX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX3xX4x10d73xX1dxX3xX1dxX20xX2bxX32xX26xX1dxX3xX24xX37xX3xX7xX21xX4xX3xX1dxX1xX3fxX1dxX3xXexX43xX44xX1dxX20xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX2bxX4fxX1dxX3xX4xddc5xX6xX3xecedx13c25xX1dxX1xX3xX1dxX1x118cdxX1dxX3x1320exX26xX3xXcxX4axX3xfe68x15309xX3x13d85xX59xX5axX3xXexX2bxX5exXdx12ab3xX80xX3xXexX43x11452xX3xXex11a41xXdxX3xXcxX1xX11bxX4xX1xX3xXcxXffxX1dxX80xX3xXcxX1xX11bxX4xX1xX3xX18xX19xX113xX109xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX73xX32xX3xXbxX87xX10xX1dxXexX10xX43xXaxX12xX0xXdx14cd1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX1dxXexX10xX43xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXax12030xXdxX73xXexX1x148abxX3xX5axX2x1525cxXbxff9fxf61exX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX171xX3xX175xX2xX7fxXbxX177xX178xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX61xX61xXdxX109xXf8xX6xX44xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX109xX24xX1dxX61xX1dxX10xX16cxX7xX61xX2xX59xX175xX7fxX61xX5axX59xX73x1562fxX2xX1b2x1537ex14167xX1b2xX7fxXexX2xX2xX2xeef9xX5xX59xf14axX2xX1b5xX1b5xX73xX1b2xX2xX175xX7fxX7fxX1b2xX175xXexX1b6xX1b6xX175xX7fxX175xX5xX7fxX109x13323xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xXbxX3xX24xXdxX26xX1dxX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX3xX1dxX20xX2bxX32xX26xX1dxX3xX24xX37xX3xX7xX21xX4xX3xX1dxX1xX3fxX1dxX3xXexX43xX44xX1dxX20xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX2bxX4fxX1dxX3xX52xX1dxX20xX3xX4xX57xX3xX59xX5axX3xXexX2bxX5exXdxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX44xX1dxXaxX12xX87xX77xX4xX3xXf8xX77xX4xX3xX7xea8axX3xXexXdxXaexX1dxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX1dxXb7xXdxX3xX7xX44xXdxX3xX20xX21xXbxX3xX73x11df8xX3xX24x12bf8xXexX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX73xX32xXaxX12xX16xX1xX44xX4fxX1dxX20xX3xX1bdxX7fxX1xX3xX1dxX20xX19xX32xX3xX59xX61xX2xX7fxX80xX3xX52xX1dxX20xX3xX108xX109xX3xX2bxX2cxX1dxX20xX3xX4x11fccxX1dxX20xX3xX5xX118xX4xX3xX4xX4fxX3xX1dxX21xX152xX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX3xX24xX19xX3xX24xX52xX3xXexX92xX1dxX1xX3xX2bxX2cxX1dxX20xX3xX1dxX1xe943xX152xX3xX24xXdxX26xX1dxX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX3xX4xX1x11896xX6xX3xXexX77xX4xX1xX3x108bcxX1x12b47xXdxX3xX24xX37xX109xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX73xX32xXaxX12xX16xX1xX44xX4fxX1dxX20xX3xX2xX3xXexXdxXaexX1dxX20xX3xX7xX6xX2bxX3xX2e6xX1xXdxX3xX2bxX2cxX1dxX20xX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX80xX3xX52xX1dxX20xX3xXexX1x1439exX32xX3xX2e6xX1x12285xX3xX4xX1xX26axX2bxX80xX3xX8cxX6xX2bxX3xX24xX2a7xX1dxX20xX3xX4xX5exX80xX3xXf8xX2bx1481bxX1dxX3xX1dxX52xX1dxX3xX24xX19xX3xX4xX4fxX152xX3xX20xXdxX77xX4xX3xX24xX2dex10a2fxX1dxX20xX3xX2e6xX1xXdxX3xX1dxX2bxX2cxXexX109xX3xXcxX2bxX32xX3xX1dxX1xXdxX26xX1dxX80xX3xX1dxX20xX2dex1097cxXdxX3xX1dxX1xX19xX3xX52xX1dxX20xX3xX108xX109xX3xX2e6xX1xX52xX1dxX20xX3xX8cxX2dexX6xX3xXf8xXf9xX1dxX1xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX8cxXdxX3xX2e6xX1xX77xX152xX3xX1dxX20xX6xX32xX3xX152xX19xX3xX8cx109eexX3xX8cxefe4xXdxX3xX1x10fe4xX1dxX3xX152xXb7xXexX3xX1dxX20xX19xX32xX3xXexX1xX10xX44xX3xX73x142b4xXdxX3xXexX11bxXdxX3xX1dxX1xX19xX109xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX73xX32xXaxX12xX15xXaexX1dxX3xX7xX77xX1dxX20xX3xX2xX2xX61xX2xX7fxX80xX3xXf8xXf9xX1dxX1xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xXexe89axX1dxX20xX3xX4xX3b3xX1dxX3xX8cxX6xX2bxX3xX24xX19xX3xX2e6xX1xX331xX3xX4xX1xX26axX2bxX3xX1dxX26xX1dxX3xX8cx15445xX3xX8cxX2dexX3afxX4xX3xX8cxX2dexX6xX3xX24xX19xX44xX3xX24xXdxXf9xX1dxX3xXexX1xX400xX152xX3xX2e6xX1xX77xX152xX109xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX73xX32xXaxX12x1531bxX20xX6xX32xX3xX2e6xX1xXdxX3xXexXdxXaexXbxX3xX1dxX1xX26dxX1dxX80xX3xXf8xX77xX4xX3xX7xX1cxX3xX2e6xX1xX77xX152xX3xXf8xXf9xX1dxX1xX3xX1dxX20xX1xXdxX3xX1dxX20xX379xX3xXf8xXf9xX1dxX1xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX4xX331xX3xX73xX26axX3xX24xX26dxXexX3xX8cxX2dexX379xX1dxX20xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX2bxX4fxX1dxX3xX1dxX26xX1dxX3xX4xX1xX37xX3xX8cxX26axX1dxX1xX3xX1dxXb7xXdxX3xX7xX44xXdxX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX2bxX4fxX1dxX3xX1c0xX3xX73xX11bxX3xX73xX19xX32xX3xX2e6xXdxX3acxX152xX3xXexX43xX6xX109xX3xX87xX77xX4xX3xXf8xX77xX4xX3xX7xX1cxX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xXdxXf9xX1dxX3xX4xX331xX3xX73xX26axX3xX24xX26dxXexX3xX1dx15875xX152xX3xdc60xX3xX2xX61xX1b5xX3xX8cxX44xX11bxX1dxX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX2bxX4fxX1dxX3xX4xX5exX3xXbxX1x148a0xX6xX3xX73xX2dexX35dxXdxX3xX4xXf5xX6xX3xXf8xXf9xX1dxX1xX3xX1dxX1xXffxX1dxX109xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX73xX32xX3xXbxX87xX10xX1dxXexX10xX43xXaxX12xX0xXdxX152xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX87xX10xX1dxXexX10xX43xX3xX73xXexX1xX2bxX152xXf8xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX16cxXdxX73xXexX1xX171xX3xX5axX2xX1b2xXbxX177xX178xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX171xX3xX175xX2xX7fxXbxX177xX178xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX61xX61xXdxX109xXf8xX6xX44xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX109xX24xX1dxX61xX1dxX10xX16cxX7xX61xX2xX59xX175xX7fxX61xX2xX1b5xX1b5xX73xX1b2xX2xX175xX7fxX1bdxX1bdxeedfxXexX2xX59xX7fxX2xX59xX5xX7fxX109xX1d5xXbxX20xf97dxX43xX9xX59xX7fxX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xXbxX3xX24xXdxX26xX1dxX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX3xX1dxX20xX2bxX32xX26xX1dxX3xX24xX37xX3xX7xX21xX4xX3xX1dxX1xX3fxX1dxX3xXexX43xX44xX1dxX20xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX2bxX4fxX1dxX3xX52xX1dxX20xX3xX4xX57xX3xX59xX5axX3xXexX2bxX5exXdxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX6xXbxXexXdxX44xX1dxXaxX12x12ff8xX26axX3xX24xX26dxXexX3xX7xX6xX2bxX3xX2e6xX1xXdxX3xX8cxX2dexX3afxX4xX3xX20xdbc8xXbxX3xX43xX6xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xX4xX52xX1dxX20xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX73xX32xXaxX12xX16xX511xXbxX3xX1dxXb7xXdxX3xX7xX44xXdxX3xX8cxX41dxX3xXexXdxXaexX1dxX3xX1xX19xX1dxX1xX3xX20xX21xXbxX3xX73xX26axX3xX24xX26dxXexX3xX5xX19xX3xX152xXb7xXexX3xX24xXdxX26xX1dxX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX3xX5xf871xX1dxX3xX24xX2e8xX3xX10bxXexX1xX2bxX2cxX4xX3xX4xX1xX2dexX6xX3xXexX77xX4xX1xX3xX2e6xX1xX2e8xXdxX3xX24xX37xX113xX3xX2e6xX511xX4xX1xX3xXexX1xX2dexX35dxX4xX3xX1bdxX3xX177xX3xX1bdxX4xX152xX109xX3xX76xX6xX2bxX3xX7xX44xXdxX3xX20xX21xXbxX80xX3xXf8xXf9xX1dxX1xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX8cx13262xX3xX8cxX6xX2bxX3xX24xX2a7xX1dxX20xX3xX4xX5exX80xX3xX1xXaexXexX3xX4xX4fxX152xX3xX20xXdxX77xX4xX3xX24xX2dexX35dxX1dxX20xX80xX3xX1xXaexXexX3xXf8xX2bxX348xX1dxX3xX1dxX52xX1dxX80xX3xX1dxX2bxX2cxXexX3xX8cxX2dexX3afxX4xX109xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX73xX32xXaxX12xX13xX77xX4xX3xX7xX1cxX3xXcxX1xX77xXdxX3xXcxX1xX26axX3xX18xX2bxX32x1117bxX1dxX3xXcxX43xX6xX1dxX20xX3xX1c0xX3xX16xX1xX44xX6xX3xX87xX1xX2bxX89xX1dxX3xX8cxX44xX77xX1dxX3xX1xX92xX1dxX1xX3xX4fxX1dxX1xX3xX4xX1xX44xX3xXf8xXdxXaexXexX171xX3xX14xX35dxXdxX3xXexX511xX1dxX1xX3xX4xX1xX32cxXexX3xX7xX21xX4xX3xX1dxX1xX3fxX1dxX3xX4xXf5xX6xX3xX152xX4fxX1dxX1xX3xX24xX37xX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX80xX3xX1dxXaexX2bxX3xX2e6xX1xX52xX1dxX20xX3xX5xX32cxX32xX3xX43xX6xX3xX2e6xX26axXbxX3xXexX1xX379xXdxX3xX4xX331xX3xXexX1xX3acxX3xX20xXffxX32xX3xXexX1xXf5xX1dxX20xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX2bxX4fxX1dxX3xX24xX19xX3xX20xXffxX32xX3xX4xX77xX4xX3xX24xXaexXexX3xX177xX2dexX35dxX4xX80xX3xX43xX77xX4xX1xX3xX1xX44xX64cxX4xX3xX4xX1xX4fxX32xX3xX152xX77xX2bxX3xXexX11bxXdxX3xX1dxX1xXdxX757xX2bxX3xX24xX26axX3xXexX43xX511xX3xX2e6xX1xX77xX4xX3xX152xX19xX3xX1dxX331xX3xXexXdxXaexXbxX3xX177xX118xX4xX109xX0xX61xXbxX12xX0xX73xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX73xX43xX10xX5xX6xXexX10xX73xXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1c0xXexX1xX2bxX152xXf8xX1c0xX6xX1dxX73xX1c0xX7xX6xXbxX44xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX10xX3xX4xX1xX331xX3xX4xX1xX2bxXdxX3xX24xX19xX44xX3xXexX6xXdxX80xX3xXf8x15376xX3xX20xX77xXdxX3xX2xX7fxX3xXexX2bxX5exXdxX3xX4f7xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX7xX2bx14666xXexX3xXf8xX26axX3xX8cxXdxXaexX4xXaxX3xX1xX43xX10x111ddxX9xXaxX61xX32xX1c0xXexX10xX61xX24xX10xX1c0xX4xX1xX44xX1c0xX4xX1xX2bxXdxX1c0xX24xX6xX44xX1c0xXexX6xXdxX1c0xXf8xX10xX1c0xX20xX6xXdxX1c0xX2xX7fxX1c0xXexX2bxX44xXdxX1c0xX44xX1c0xX1xX6xX1c0xXexXdxX1dxX1xX1c0xX7xX2bxX32xXexX1c0xXf8xXdxX1c0xX73xXdxX10xX4xX61xX2xX1b6xX5b4xX1b5xX1b6xX5axX109xX1xXexX152xXaxX12xX0xXdxX152xX20xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX61xX152xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX1bdxX7fxX61xX1dxX10xX16cxX7xX61xX2xX59xX1b5xX175xX61xX2xX7fxX5b4xX73xX5axX2xX5b4xX2xX1b6xX2xX5b4xXexX2xX1b5xX175xX175xX5xX7fxX1c0xX24xX24xX24xX109xX1d5xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xXbxX3xX24xXdxX26xX1dxX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX3xX1dxX20xX2bxX32xX26xX1dxX3xX24xX37xX3xX7xX21xX4xX3xX1dxX1xX3fxX1dxX3xXexX43xX44xX1dxX20xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX2bxX4fxX1dxX3xX52xX1dxX20xX3xX4xX57xX3xX59xX5axX3xXexX2bxX5exXdxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX24xX12xX0xX7xXexX43xX44xX1dxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX10xX3xX4xX1xX331xX3xX4xX1xX2bxXdxX3xX24xX19xX44xX3xXexX6xXdxX80xX3xXf8xX890xX3xX20xX77xXdxX3xX2xX7fxX3xXexX2bxX5exXdxX3xX4f7xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX7xX2bxX8aaxXexX3xXf8xX26axX3xX8cxXdxXaexX4xXaxX3xX1xX43xX10xX8b9xX9xXaxX61xX32xX1c0xXexX10xX61xX24xX10xX1c0xX4xX1xX44xX1c0xX4xX1xX2bxXdxX1c0xX24xX6xX44xX1c0xXexX6xXdxX1c0xXf8xX10xX1c0xX20xX6xXdxX1c0xX2xX7fxX1c0xXexX2bxX44xXdxX1c0xX44xX1c0xX1xX6xX1c0xXexXdxX1dxX1xX1c0xX7xX2bxX32xXexX1c0xXf8xXdxX1c0xX73xXdxX10xX4xX61xX2xX1b6xX5b4xX1b5xX1b6xX5axX109xX1xXexX152xXaxX12xX14xX10xX3xX4xX1xX331xX3xX4xX1xX2bxXdxX3xX24xX19xX44xX3xXexX6xXdxX80xX3xXf8xX890xX3xX20xX77xXdxX3xX2xX7fxX3xXexX2bxX5exXdxX3xX4f7xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX7xX2bxX8aaxXexX3xXf8xX26axX3xX8cxXdxXaexX4xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX43xX44xX1dxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX13xX77xX4xX3xX7xX1cxX3xX4f7xX3xX13xXf9xX1dxX1xX3xX24xXdxXf9xX1dxX3xX15xX6xX3xX2e6xX1xX44xX6xX3xX1xX2bxX32xXf9xX1dxX3xX15x101acxX4xX3xXcxX1xX3fxX3xX10bxX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX113xX3xX24xfcb5xX6xX3xX20xX21xXbxX3xX43xX6xX3xX4xX44xX1dxX3xX24xX10xX3xX4xX1xX331xX3xXexX43xX44xX1dxX20xX3xXexX6xXdxX3xXf8xX890xX3xX20xX77xXdxX3xX2xX7fxX3xXexX2bxX5exXdxX3xX4f7xX3xX177xX41dxX3xX16xXdxX152xX3xX102xXb7xX4xX80xX3xX1xX2bxX32xXf9xX1dxX3xX87xX6xX1dxX3xX102xXb7xX4xX109xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX24xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14b89xX2dexX3b3xX1dxX20xX3xX4xX77xX3xX73xX19xXdxX3xX1b5xX80xX1b2xX3xX4xX152xX3xX8cxXffxX152xX3xXexX1xXf5xX1dxX20xX3xX43xX2bxXb7xXexX3xX152xXb7xXexX3xXbxX1xX57xX3xX1dx1005cxX3xX4f7xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xXaxX3xX1xX43xX10xX8b9xX9xXaxX61xX32xX1c0xXexX10xX61xX177xX2bxX44xX1dxX20xX1c0xX4xX6xX1c0xX73xX6xXdxX1c0xX1b5xX1c0xX1b2xX1c0xX4xX152xX1c0xX73xX6xX152xX1c0xXexX1xX2bxX1dxX20xX1c0xX43xX2bxX44xXexX1c0xX152xX44xXexX1c0xXbxX1xX2bxX1c0xX1dxX2bxX1c0xX44xX1c0xX1xX6xX1c0xXexXdxX1dxX1xX61xX2xX1b6xX1b6xX5axX5axX1b2xX109xX1xXexX152xXaxX12xX0xXdxX152xX20xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX61xX152xX10xX73xXdxX6xX61xX2xX1bdxX7fxX61xX1dxX10xX16cxX7xX61xX2xX59xX1b5xX1bdxX61xX2xX1b2xX1bdxX73xX5axX2xX1b2xX175xX2xX1b2xX2xXexX1b6xX2xX1bdxX1bdxX7fxX5xX7fxX109xX1d5xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX20xX21xXbxX3xX24xXdxX26xX1dxX3xXexX1xX2bxX2cxX4xX3xX1dxX20xX2bxX32xX26xX1dxX3xX24xX37xX3xX7xX21xX4xX3xX1dxX1xX3fxX1dxX3xXexX43xX44xX1dxX20xX3xXexX1xX4axX4xX3xX4dxX2bxX4fxX1dxX3xX52xX1dxX20xX3xX4xX57xX3xX59xX5axX3xXexX2bxX5exXdxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX73xXdxX24xX12xX0xX7xXexX43xX44xX1dxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb34xX2dexX3b3xX1dxX20xX3xX4xX77xX3xX73xX19xXdxX3xX1b5xX80xX1b2xX3xX4xX152xX3xX8cxXffxX152xX3xXexX1xXf5xX1dxX20xX3xX43xX2bxXb7xXexX3xX152xXb7xXexX3xXbxX1xX57xX3xX1dxXb60xX3xX4f7xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xXaxX3xX1xX43xX10xX8b9xX9xXaxX61xX32xX1c0xXexX10xX61xX177xX2bxX44xX1dxX20xX1c0xX4xX6xX1c0xX73xX6xXdxX1c0xX1b5xX1c0xX1b2xX1c0xX4xX152xX1c0xX73xX6xX152xX1c0xXexX1xX2bxX1dxX20xX1c0xX43xX2bxX44xXexX1c0xX152xX44xXexX1c0xXbxX1xX2bxX1c0xX1dxX2bxX1c0xX44xX1c0xX1xX6xX1c0xXexXdxX1dxX1xX61xX2xX1b6xX1b6xX5axX5axX1b2xX109xX1xXexX152xXaxX12xXb34xX2dexX3b3xX1dxX20xX3xX4xX77xX3xX73xX19xXdxX3xX1b5xX80xX1b2xX3xX4xX152xX3xX8cxXffxX152xX3xXexX1xXf5xX1dxX20xX3xX43xX2bxXb7xXexX3xX152xXb7xXexX3xXbxX1xX57xX3xX1dxXb60xX3xX4f7xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX43xX44xX1dxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX73xXaxX12xX87xX1xXdxXaexX4xX3xX177xX2dexX3b3xX1dxX20xX3xX4xX77xX3xX73xX19xXdxX3xX1b5xX80xX1b2xX3xX4xX152xX3xX8cxXffxX152xX3xX177xX2bxX32xX26xX1dxX3xX43xX2bxXb7xXexX80xX3xX73xX511xX1dxX1xX3xX24xX19xX44xX3xX152xX11bxX4xX3xX1dxX2cxXdxX3xX24xX19xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXf8xX57xX1dxX20xX3xX2e6xX1xXdxXaexX1dxX3xX1dxXb60xX3xXf8xXf9xX1dxX1xX3xX1dxX1xXffxX1dxX3xX1b5xX1b2xX3xXexX2bxX5exXdxX3xX4f7xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX8cxX6xX2bxX3xXf8xX57xX1dxX20xX3xXffxX152xX3xX37xX3xX24xX2a7xX1dxX20xX3xX1xX11bxX3xX24xX26axX80xX3xX24xX2a7xX1dxX20xX3xX1xX2cxX3xX4xX1xX26dxX2bxX3xX7xX2bxX2cxXexX3xX1dxX1xXdxX757xX2bxX3xX1dxX20xX19xX32xX109xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX73xXdxX24xX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX2bxX5xX12xX0xX73xXdxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX43xXaxX12xX0xX61xX73xXdxX24xX12xX0xX61xX73xXdxX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1189cxX2bxXexX1xX44xX43xXaxX12xfe45xX109xX108xX0xX61xXbxX12
P.Q