Lộc Hà làm mới 32 km đường giao thông nông thôn
(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2018 đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) làm mới gần 32 km đường giao thông nông thôn (GTNT), đạt 89,86% so với kế hoạch.
6b6cx7ad4xbc49x9658x91f3xb858x8402x9171xe1a3xX7xb9a6x793dx96d6x8d0exec38xae8bxX5xc86fxXaxb273x8c5cxcd93xX4xX3x7d3dx915bxX3xX5xX18x713exX3xX1cxa03dxXdxX3xf151xdce1xX3xc10dxX1cxX3xe9acxd955xabd7xd92bxd789xX3xX2cxXdxX6x9f63xX3xXexX1x779exX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxX0x8bc4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX10xX6x6eaexXaxX12xXcxb7efxX3xX28xa7a3xcd60xX3xX2bxf918xX1cxX3xX23xdde5xX2xb1bdxX3xX28x9514xX2bxX3xX2bxX6x868dxccdcxX3xX4xc534xX4xX3xX28xf928xX6xX3xXbxX1xX29xec87xX2bxX2cxX3xXexdd0fxe79axX2bxX3xX28xX76xX6xX3xe8f0xX18xX2bxX3xX1xX5dxX6exc83exX2bxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xc7c8xX17xX18xX3xXcxc902xX2bxX1xbb61xX3xX5xX18xX1cxX3xX1cxX1fxXdxX3xX2cxX5cxX2bxX3xX22xX23xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxX3xX9axe672xXcxc810xXcxXa2xX6fxX3xX28xf758xXexX3xX66xa960xX6fxX66x734cxa2abxX3xX7xX31xX3xafdcxX1fxXdxX3xX25xX69xX3xX1xX31xXdaxX4xX1xc404xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb5cxX31xX55xX6exXaxX12xXcxX81xX31xX2bxX2cxX3xX28xb3bexX6fxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xXexX81xf850xX4xX3xe99bx86e5xX3xX64xX6fxX2xXe1xX3xX25xX1cxX6fxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xXexX81xX11bxX4xX3xXexX1xX35xX2bxX3xX2xXe1xX3xX25xX1cxX6fxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2bxX2cxda7fxX3xXexX1xX35xX2bxX3xXe1xX6fxX2xb38cxX3xX25xX1cxX3xXe7xX18xX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xXexX81xX11bxX4xX3xX4xX1xf0d0xX2bxX1xX3xX2bxX14xXdxX3xX28xddd4xX2bxX2cxX3xXdexX6fxXe1xX3xX25xX1cxXf3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX31xX55xX6exX3xXbxa965xX10xX2bxXexX10xX81xXaxX12xX0xXdxX1cxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX191xX10xX2bxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXax8eccxXdxX55xXexX1xcecfxX3xXe1xX2x8ec0xXbxX11exb199xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1baxX3x948cxX2xX64xXbxX11exX1c1xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1baxX43xX43xXdxXf3xX89xX6xX31xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf3xXe7xX2bxX43xX2bxX10xX1b5xX7xX43xX2xX66xX1cbxX23xX43xX2xX64xX66xX55xX64xX2xX22xX1bexXdexX1bexX64xXexXdexX64xXdexX23xX5xX22xa899xX2xX22xX1bexX55xX22xX64xXe1xX2xX153xX2xX64xXexX1cbxXdexXe1xXe1xX5xX2xX20axX2xXf3x9e4exXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX5xX18xX1cxX3xX1cxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX31xX2bxXaxX12xXd4xX1xXdxd908xX5dxX3xXexa318xX3xX4xX1xcfc2xX4xX6fxX3xX4xX72xX3xX2bxX1xce46xX2bxX3xX4xX1xX5dxX2bxX2cxX3xXexX6xX6exX3xX1xaf45xX3xXexX81xee6fxX3xX28xX76xX6xX3xXbxX1xX29xX7cxX2bxX2cxX3xX5xX18xX1cxX3xXd2xXcxXd4xXcxXf3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX10xX2bxXexX10xX81xXaxX12xX0xXdxX1cxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX191xX10xX2bxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX55xXexX1xX1baxX3xXe1xX2xX1bexXbxX11exX1c1xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1baxX3xX1cbxX2xX64xXbxX11exX1c1xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1baxX43xX43xXdxXf3xX89xX6xX31xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf3xXe7xX2bxX43xX2bxX10xX1b5xX7xX43xX2xX66xX1cbxX23xX43xX2xX22xXdexX55xXe1xX2xX23xX2xX22xX1bexX2xXexX1cbxXe1xX23xX5xX64xX20axX23xXf3xX220xXbxX2cxa33exX81xX9xX66xXdexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX5xX18xX1cxX3xX1cxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX31xX2bxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxXexX10xX11exXexX20axX6xX5xXdxX2cxX2bxX1baxX3xX220xX5dxX7xXexXdx85bfxX6exX1c1xXaxX12xXcxXdaxXdxX3xX11exX11fxX3xXcxX289xX2bxX3xX13xX14xX4xX3xX9axX13xX14xX4xX3xX17xX18xXa2xX6fxX3xX2bxX1xXdxX278xX5dxX3xX28xX31xXdaxX2bxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xXexX81xX11bxX4xX3xXexX1xX35xX2bxX3xX28xX29xX29bxX4xX3xX11exX289xX6exX3xX55xbf63xX2bxX2cxX3xX28xX171xX2bxX2cxX3xX89xX14xX6fxX3xXe7xX1fxXdxX3xX81xX11fxX2bxX1xX3xXexX1xX31xX72xXexX3xX2bxX29xX1fxX4xX3xX1xX6xXdxX3xX89xX82xX2bxX3xXe7xX18xX3xX4xX110xX3xX2bxa433xXbxX3xX28xa72bxX6exXf3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX31xX55xX6exXaxX12xX191x8440xX2bxX2cxX3xXe7xX1fxXdxX3xX5xX18xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX6fxX3xXexX31xX18xX2bxX3xX1xX5dxX6exX90xX2bxX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX28xX11fxX3xX4xX7cxX3xX89xf4a7xX2bxX3xX1xX31xX18xX2bxX3xXexX1xX18xX2bxX1xX3xXe7xXdxX90xX4xX3xX5xX18xX1cxX3xX81xX11fxX2bxX1xX3xXexX1xX31xX72xXexX3xX2bxX29xX1fxX4xX3xXexX81xX31xX2bxX2cxX3xX25xX1xX5dxX3xX55xX289xX2bxX3xX4xX29xXf3xX3xXcxX1xX10xX31xX3xX28xX110xX6fxX3xX4xX72xX4xX3xX28xX76xX6xX3xXbxX1xX29xX7cxX2bxX2cxX3xXexX81xX31xX2bxX2cxX3xX1xX5dxX6exX90xX2bxX3xX28xX11fxX3xX5xX18xX1cxX3xX1cxX1fxXdxX3xXexX81xX82xX2bxX3xX23xX64xX3xX25xX1cxX3xX81xX11fxX2bxX1xX3xXexX1xX31xX72xXexX3xX2bxX29xX1fxX4xX6fxX3xX28xXdaxXexX3xX2cxX5cxX2bxX3xXdexX1cbxXe2xX3xX7xX31xX3xXe7xX1fxXdxX3xX25xX69xX3xX1xX31xXdaxX4xX1xXf3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX31xX55xX6exX3xXbxX191xX10xX2bxXexX10xX81xXaxX12xX0xXdxX1cxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX191xX10xX2bxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxX1b5xXdxX55xXexX1xX1baxX3xXe1xX2xX1bexXbxX11exX1c1xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX1baxX3xX1cbxX2xX64xXbxX11exX1c1xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1baxX43xX43xXdxXf3xX89xX6xX31xX1xX6xXexXdxX2bxX1xXf3xXe7xX2bxX43xX2bxX10xX1b5xX7xX43xX2xX66xX1cbxX23xX43xX2xX64xX66xX55xX64xX2xX22xX1bexX153xX2xX2xXexX66xX153xX64xX2xX5xX64xX20axX2xX22xXdexX55xXe1xX2xX23xX23xX64xX22xX1cbxXexX153xX2xXe1xX2xX5xX2xX20axX22xXf3xX220xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX5xX18xX1cxX3xX1cxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX191xX6xXbxXexXdxX31xX2bxXaxX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxXexX10xX11exXexX20axX6xX5xXdxX2cxX2bxX1baxX3xX220xX5dxX7xXexXdxX3adxX6exX1c1xXaxX12x853cxX11fxX3xX17xX171xX2bxX2cxX3xX13xX14xX4xX3xX2bxX297xX3xX5xX3f0xX4xX3xX1xX31xX18xX2bxX3xXexX1xX18xX2bxX1xX3xXexXdxX82xX5dxX3xX4xX1xX168xX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX28xa59fxX3xXe7xX278xX3xX28xX168xX4xX1xX3xXd4xXcxcb45xX3xXe7xX18xX31xX3xX4xX5dx8da8xXdxX3xX2bxX60xX1cxX3xX23xX64xX2xX66xXf3xX3xX0xX10xX1cxX12xXcxX81xX31xX2bxX2cxX3xX469xX2bxX1xX1baxX3xXd4xX2cxX29xX2axXdxX3xX55xX289xX2bxX3xX17xX171xX2bxX2cxX3xX13xX14xX4xX3xX5xX18xX1cxX3xXd2xXcxXd4xXcxX3xXe7xX1fxXdxX3xX7xX3f0xX3xX1xX297xX3xXexX81xX29bxX3xX4x8d4exX6xX3xX2bxX1xXdxX278xX5dxX3xX4xX7cxX3xb48bxX5dxX6xX2bxX6fxX3xX28xX7cxX2bxX3xXe7xX76xX3xXexX81xd613xX2bxX2cxX3xXe7xX18xX3xX2bxX2cxX31xX18xXdxX3xX1xX5dxX6exX90xX2bxXf3xX0xX43xX10xX1cxX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX31xX55xX6exXaxX12xX191xX72xX4xX3xX11exX11fxX3xXexX1xX3f0xX4xX3xX1xXdxX90xX2bxX3xXexX666xXexX3xX25xX69xX3xX1xX31xXdaxX4xX1xX3xX5xX18xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xXd2xXcxXd4xXcxX3xX2bxX60xX1cxX3xX23xX64xX2xX66xX3xX5xX18xX1baxX3xXcxX1xXdaxX4xX1xX3xX65ex7401xX6fxX3xXcxX1xXdaxX4xX1xX3xX191xX1xX289xX5dxX6fxX3xX65exX6xXdxX3x95a2xX1xX11bxX6fxX3xac4exX4xX1xX3xX17xX424xX5dxX6fxX3xX17xX171xX2bxX2cxX3xX13xX14xX4xX6fxX3xXcxX289xX2bxX3xX13xX14xX4xX6fxX3xXe7xX18xX3xXcxX1xX76xX2bxX1xX3xX13xX14xX4xXf3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX31xX55xX6exXaxX12xa365xX29xX29bxX4xX3xX89xXdxX69xXexX6fxX3xX28xX69xX2bxX3xX2bxX6xX6exX6fxX3xX4xX72xX4xX3xX28xX76xX6xX3xXbxX1xX29xX7cxX2bxX2cxX3xXexX81xX31xX2bxX2cxX3xX1xX5dxX6exX90xX2bxX3xX28xX11fxX3xX2bxX1xX424xX2bxX3xX28xX29xX29bxX4xX3xX1xX7cxX2bxX3xXe1xXf3xX64xX64xX64xX3xXexb900xX2bxX3xX11exXdxX3xX1cxX60xX2bxX2cxX3xX1xX297xX3xXexX81xX29bxX3xXexX59xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX7d3xXbxX3xX28xX652xX3xX11exX289xX6exX3xX55xX3f0xX2bxX2cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xXd2xXcxXd4xXcxXf3xX0xX43xXbxX12xX0xX55xXdxXe7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX81xX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX5dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX20axXexX1xX5dxX1cxX89xX20axX6xX2bxX55xX20axX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax7055x7c44xX3x97c4xX2bxX1xX3xX1xX31xX18xX2bxX3xXexX1xX18xX2bxX1xX3xX2cxX5cxX2bxX3xX66xX64xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xXe7xX18xX3xX1cxX29xX7cxX2bxX2cxX3xXexX1xX31xX72xXexX3xXexX1xX469xXdxXaxX3xX1xX81xX10xX3adxX9xXaxX43xX55xX6xX5dxX20axXexX5dxX43xX25xX6exX20axX6xX2bxX1xX20axX1xX31xX6xX2bxX20axXexX1xX6xX2bxX1xX20axX2cxX6xX2bxX20axX66xX64xX20axX25xX1cxX20axX55xX5dxX31xX2bxX2cxX20axX2cxXdxX6xX31xX20axXexX1xX31xX2bxX2cxX20axXe7xX6xX20axX1cxX5dxX31xX2bxX2cxX20axXexX1xX31xX6xXexX20axXexX1xX6xXdxX43xX2xXe1xX2xXdexXdexX1bexXf3xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX2cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX43xX1cxX10xX55xXdxX6xX43xX2xX23xX64xX43xX2bxX10xX1b5xX7xX43xX2xX66xX1cbxX64xX43xXe1xX22xX55xX1cbxX64xXe1xX23xXe1xX23xX66xXexX23xX1cbxX1cbxX1cbxX5xX66xX20axX25xX6exX20axXbxX1xX5dxXf3xX220xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX5xX18xX1cxX3xX1cxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxXe7xX12xX0xX7xXexX81xX31xX2bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX850xX851xX3xX853xX2bxX1xX3xX1xX31xX18xX2bxX3xXexX1xX18xX2bxX1xX3xX2cxX5cxX2bxX3xX66xX64xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xXe7xX18xX3xX1cxX29xX7cxX2bxX2cxX3xXexX1xX31xX72xXexX3xXexX1xX469xXdxXaxX3xX1xX81xX10xX3adxX9xXaxX43xX55xX6xX5dxX20axXexX5dxX43xX25xX6exX20axX6xX2bxX1xX20axX1xX31xX6xX2bxX20axXexX1xX6xX2bxX1xX20axX2cxX6xX2bxX20axX66xX64xX20axX25xX1cxX20axX55xX5dxX31xX2bxX2cxX20axX2cxXdxX6xX31xX20axXexX1xX31xX2bxX2cxX20axXe7xX6xX20axX1cxX5dxX31xX2bxX2cxX20axXexX1xX31xX6xXexX20axXexX1xX6xXdxX43xX2xXe1xX2xXdexXdexX1bexXf3xX1xXexX1cxXaxX12xX850xX851xX3xX853xX2bxX1xX3xX1xX31xX18xX2bxX3xXexX1xX18xX2bxX1xX3xX2cxX5cxX2bxX3xX66xX64xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xXe7xX18xX3xX1cxX29xX7cxX2bxX2cxX3xXexX1xX31xX72xXexX3xXexX1xX469xXdxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX81xX31xX2bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxX59xX3xX28xX5cxX5dxX3xX2bxX60xX1cxX3xX28xX69xX2bxX3xX2bxX6xX6exX6fxX3xX4xX72xX4xX3xX28xX76xX6xX3xXbxX1xX29xX7cxX2bxX2cxX3xX1xX5dxX6exX90xX2bxX3xX850xX851xX3xX853xX2bxX1xX3xX9axX17xX18xX3xXcxX9fxX2bxX1xXa2xX3xX28xX11fxX3xXexX424xXbxX3xXexX81xX5dxX2bxX2cxX3xX11exX289xX6exX3xX55xX3f0xX2bxX2cxX3xX28xX29xX29bxX4xX3xX2cxX5cxX2bxX3xX66xX64xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxX3xXe7xX18xX3xX81xX11fxX2bxX1xX3xXexX1xX31xX72xXexX3xX2bxX29xX1fxX4xX3xadd5xX3xX4xX72xX4xX3xX11exX11fxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxX3xX1cxX1fxXdxXf3xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxXe7xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX18xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX6fxX3xX850xXdxX1cxX3xX13xX14xX4xX3xX25xX1xX35xX2bxX2cxX3xX4xX1xX5cxX2bxX3xX4xX1xX59xe7b6xXaxX3xX1xX81xX10xX3adxX9xXaxX43xX25xXdxX2bxX1xX20axXexX10xX43xX5xX6xX1cxX20axX55xX5dxX31xX2bxX2cxX20axX2cxXdxX6xX31xX20axXexX1xX31xX2bxX2cxX20axX25xXdxX1cxX20axX5xX31xX4xX20axX25xX1xX31xX2bxX2cxX20axX4xX1xX6xX2bxX20axX4xX1xX5dxX43xX2xXe1xX2xX1cbxX153xX22xXf3xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX2cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX43xX1cxX10xX55xXdxX6xX43xX2xX23xX64xX43xX2bxX10xX1b5xX7xX43xX2xX66xX22xX66xX43xX2xX22xXdexX55xX64xX2xXdexX1bexX153xX23xXdexXexX153xX153xX22xX64xX5xX64xX20axX25xX5xX23xXf3xX220xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX5xX18xX1cxX3xX1cxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxXe7xX12xX0xX7xXexX81xX31xX2bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX18xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX6fxX3xX850xXdxX1cxX3xX13xX14xX4xX3xX25xX1xX35xX2bxX2cxX3xX4xX1xX5cxX2bxX3xX4xX1xX59xXb64xXaxX3xX1xX81xX10xX3adxX9xXaxX43xX25xXdxX2bxX1xX20axXexX10xX43xX5xX6xX1cxX20axX55xX5dxX31xX2bxX2cxX20axX2cxXdxX6xX31xX20axXexX1xX31xX2bxX2cxX20axX25xXdxX1cxX20axX5xX31xX4xX20axX25xX1xX31xX2bxX2cxX20axX4xX1xX6xX2bxX20axX4xX1xX5dxX43xX2xXe1xX2xX1cbxX153xX22xXf3xX1xXexX1cxXaxX12xX13xX18xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX6fxX3xX850xXdxX1cxX3xX13xX14xX4xX3xX25xX1xX35xX2bxX2cxX3xX4xX1xX5cxX2bxX3xX4xX1xX59xXb64xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX81xX31xX2bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX850xX1xX35xX2bxX2cxX3xX4xX1xb893xX3xXbxX1xX7d3xX2bxX3xX28xX7d3xX5dxX3xX1xX31xX18xX2bxX3xXexX1xX18xX2bxX1xX3xXexXdxX82xX5dxX3xX4xX1xX168xX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX6fxX3xX11exX11fxX3xX850xXdxX1cxX3xX13xX14xX4xX6fxX3xX1xX5dxX6exX90xX2bxX3xX191xX6xX2bxX3xX13xX14xX4xX3xX9axX17xX18xX3xXcxX9fxX2bxX1xXa2xX3xX4xf6ddxX2bxX3xX28xede8xXexX3xX1cxX11bxX4xX3xXexXdxX82xX5dxX1baxX3xX65exX297xXdxX3xXexX1xX35xX2bxX3xX11exX289xX6exX3xX55xX3f0xX2bxX2cxX3xX1cxX14xXexX3xXexX5dxX6exX69xX2bxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX25xXdxX652xX5dxX3xX1cxf2c6xX5dxXf3xX3xX65exX11bxX4xX3xXexXdxX82xX5dxX3xX2bxX18xX6exX3xX28xX6xX2bxX2cxX3xX28xX29xX29bxX4xX3xX2bxX2cxX29xX2axXdxX3xX55xX289xX2bxX3xX1xX29xXb04xX2bxX2cxX3xX280xX2bxX2cxX3xXexX168xX4xX1xX3xX4xX3f0xX4xX3xX89x8c1bxX2bxX2cxX3xX2bxX1xf253xX2bxX2cxX3xX1xX18xX2bxX1xX3xX28xX14xX2bxX2cxX3xXexX1xXdxX69xXexX3xXexX1xX3f0xX4xXf3xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxXe7xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX5dxX6exX90xX2bxX3xX1cxXdxX278xX2bxX3xX2bxe038xXdxX3xX17xX29xX7cxX2bxX2cxX3x99f8xX7cxX2bxX3xXe7xX29xX29bxXexX3xX25xX69xX3xX1xX31xXdaxX4xX1xX3xX5xX18xX1cxX3xXd2xXcxXd4xXcxXaxX3xX1xX81xX10xX3adxX9xXaxX43xX55xX6xX5dxX20axXexX5dxX43xX1xX5dxX6exX10xX2bxX20axX1cxXdxX10xX2bxX20axX2bxX5dxXdxX20axX1xX5dxX31xX2bxX2cxX20axX7xX31xX2bxX20axXe7xX5dxX31xXexX20axX25xX10xX20axX1xX31xX6xX4xX1xX20axX5xX6xX1cxX20axX2cxXexX2bxXexX43xX2xXe1xX64xX23xXe1xX66xXf3xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX2cxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX43xX1cxX10xX55xXdxX6xX43xX2xX23xX64xX43xX2bxX10xX1b5xX7xX43xX2xX66xX22xX1bexX43xXdexX1cbxX55xX1cbxX64xXe1xX2xX23xX2xXdexXexXdexX23xX23xX153xX5xX66xX20axXdxX1cxX2cxX20axX23xX22xXdexX20axX4xX31xXbxX6exXf3xX220xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xX5xX18xX1cxX3xX1cxX1fxXdxX3xX22xX23xX3xX25xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX55xXdxXe7xX12xX0xX7xXexX81xX31xX2bxX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17xX5dxX6exX90xX2bxX3xX1cxXdxX278xX2bxX3xX2bxXe0exXdxX3xX17xX29xX7cxX2bxX2cxX3xXe17xX7cxX2bxX3xXe7xX29xX29bxXexX3xX25xX69xX3xX1xX31xXdaxX4xX1xX3xX5xX18xX1cxX3xXd2xXcxXd4xXcxXaxX3xX1xX81xX10xX3adxX9xXaxX43xX55xX6xX5dxX20axXexX5dxX43xX1xX5dxX6exX10xX2bxX20axX1cxXdxX10xX2bxX20axX2bxX5dxXdxX20axX1xX5dxX31xX2bxX2cxX20axX7xX31xX2bxX20axXe7xX5dxX31xXexX20axX25xX10xX20axX1xX31xX6xX4xX1xX20axX5xX6xX1cxX20axX2cxXexX2bxXexX43xX2xXe1xX64xX23xXe1xX66xXf3xX1xXexX1cxXaxX12xX17xX5dxX6exX90xX2bxX3xX1cxXdxX278xX2bxX3xX2bxXe0exXdxX3xX17xX29xX7cxX2bxX2cxX3xXe17xX7cxX2bxX3xXe7xX29xX29bxXexX3xX25xX69xX3xX1xX31xXdaxX4xX1xX3xX5xX18xX1cxX3xXd2xXcxXd4xXcxX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX81xX31xX2bxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xX78cxXd58xXexX3xX81xX6xX3xX4xX1xXd04xX3xXexXdxX82xX5dxX3xX25xX1xX72xX3xX4xX6xX31xX3xX2bxX1xX29xX2bxX2cxX3xX2bxX1xX2axX3xX7xX3f0xX3xXe7xX18xX31xX3xX4xX5dxX14xX4xX3xX6b9xX5dxX6exX69xXexX3xX5xXdxX90xXexX6fxX3xX1xX5dxX6exX3xX28xX14xX2bxX2cxX3xX1xXdxX90xX5dxX3xX6b9xX5dxX469xX3xX4xX72xX4xX3xX2bxX2cxX5dxX171xX2bxX3xX5xX3f0xX4xX6fxX3xX25xX69xX3xX1xX31xXdaxX4xX1xX3xX11exX289xX6exX3xX55xX3f0xX2bxX2cxX3xX25xX1xX469xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX82xX2bxX3xX55xX43dxX3xX1cxX1fxXdxX3xX4xX5dxX666xXdxX3xXexX1xX72xX2bxX2cxX3xX66xX6fxX3xX4xX72xX4xX3xX28xX76xX6xX3xXbxX1xX29xX7cxX2bxX2cxX3xXb04xX3xX1xX5dxX6exX90xX2bxX3xX17xX29xX7cxX2bxX2cxX3xXe17xX7cxX2bxX3xX20axX3xX17xX18xX3xXcxX9fxX2bxX1xX3xX28xX11fxX3xX1xX31xX18xX2bxX3xXexX1xX18xX2bxX1xX3xX2cxX5cxX2bxX3xX2xX64xX1bexXe2xX3xX25xX69xX3xX1xX31xXdaxX4xX1xX3xX5xX18xX1cxX3xX28xX29xX2axX2bxX2cxX3xX2cxXdxX6xX31xX3xXexX1xX35xX2bxX2cxX3xX2bxX35xX2bxX2cxX3xXexX1xX35xX2bxX3xX9axXd2xXcxXd4xXcxXa2xX3xX2bxX60xX1cxX3xX23xX64xX2xX66xXf3xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX55xXdxXe7xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX5dxX5xX12xX0xX55xXdxXe7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX81xXaxX12xX0xX43xX55xXdxXe7xX12xX0xX43xX55xXdxXe7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX853xX5dxXexX1xX31xX81xXaxX12xXcxX81xX6c8xX2bxX2cxX3xXcxX5dxX90xX0xX43xXbxX12
Trọng Tuệ