Vào ăn thịt dê, “thượng đế” dùng kiếm chém nhau
(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố đối tượng Lê Anh Đức (SN 1987) trú tại phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
e0f6x10851x12d46xe9d0x114eex15aa9x12969x139a0xf79fxX7x111e3x13e20x1549bxe8dax104e0x10a78xX5x1451dxXaxecffx15e1dx1340bxf8e5xX3x137a9x157acxX3xXexX1x10aaaxXexX3x15cd0xf242x16541xX3x11642xXexX1xf591x11f85xX18x1611cxX3xee04x14820x1629cxX3xX1fx12ac2xX18xX29xX3xf31axXdxX2cxed44xX3xX4xX1x1376dxX37xX3xX18xX1xX6xf813xX0x103f8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1440axX10xX6xX1fxXaxX12x104dfx153e4xX3x11114xX41xX6xX18xX3xX58x13a13xX18xX1xX3xX7xe6e0xXexX3xX2bxXdxec22xX41xX3xXex146bdxX6xX3xX58x13d91xX18xX29xX3xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3x133e8x1291axX3x126a8x164f0xX3x11470xX18xX1xX3x11830xX3xX52xX14xX3xXcxe632xX18xX1xX3x154a5x12271xX6xX3xX6fxX6xX3xX5bxX41xeda6xX2cxXexX3xX2bxX1cxX18xX1xX3xX34xX1x15144xXdxX3xXex13bebxX3xX2bxXaaxXdxX3xXexX26xX27xX18xX29xX3x15bddxX20xX3xX84xX18xX1xX3xf60fx122c0xX4xX3x142a9x13961x163e3xX3xX2x14a5ex1524dx11e62x16150xX3xXexX6fx13b38xX3xXex12cc8xXdxX3xXbxX1xX26xf345xX18xX29xX3xX81xX82xX3xXb6xXdxX20xX18xX3xXc1xXexX1xX1cxX3xX7exX7fxX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xXc9xX3xX92xX6bxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX92xXdxX3xX23xX58xXaaxX3x14110xX3xX29x10296xX9bxX3xXexX1xX26xX59xX18xX29xX3xXex13fccxX4xX1xX2dxef69xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx118e3xX15xX1fxX9bxX3xXbxX58xX10xX18xXexX10xX6fxXaxX12xX0xXdxX37xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX58xX10xX18xXexX10xX6fxXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXax10ea1xXdxX1fxXexX1x14c10xX3xeedexX2x128b0xXbxX7ex16819xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX152xX3x16861xX2xfbb1xXbxX7exX159xXaxX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX43xX43xXdxX113xe8c1xX6xX15xX1xX6xXexXdxX18xX1xX113xX92xX18xX43xX18xX10xX14dxX7xX43xX2xXc7xX163xX156xX43xX2xX165xXc7xX1fxX163xX165xXc7x132f9x12316xX156xX154xXexX198xXc7xX165xX197xX5xX165xX88xX163xX156xX156xXc8xXc7xX198xX198xX197xX88xX163xX154xXc8xX197xXc6xX2xX197xX197xX165xX163xX154xX113x1050fxXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXexX1xX26xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX1fxX30xX18xX29xX3xX34xXdxX2cxX37xX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX18xX1xX6xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX15xX18xXaxX12xXbdxXaaxXdxX3xXexX26xX27xX18xX29xX3xXb6xX20xX3xX84xX18xX1xX3xXbdxXbexX4xX3xXc1xX61xX18xX1xX3xX18xX1xf50dxXc9xX113xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX15xX1fxX9bxXaxX12xXcxX6fxX26x119cdxX4xX3xX2bx1426fxX21xX3xX34xX1xX15xX61xX18xX29xX3xX2xXc7xX1xX2xX156x135cfxX3xX18xX29xX14xX9bxX3xXc6xX43xX2xX165xX43xX197xX165xX2xXc7xX21xX3xXb6xX20xX3xX84xX18xX1xX3xXbdxXbexX4xX3xX4xX30xX18xX29xX3xX18xX1xX248xX37xX3xX179xXd0xX18xX21xX3xX29x110b7xX37xX152xX3xXcxX6fx135fexX18xX3xXbdxXd0xXdxX3xXc3xX29xX1xX8exX6xX3xXc1xXc2xXc3xX3xX2xXc6xXc6xXc8xXc9xX3xXa6xX3xXbxX1xX26xXd6xX18xX29xX3xX81xX82xX3xXb6xXdxX20xX18xX21xX3xX52xX15xX14xX18xX29xX3xXcxX6fx153f9xX18xX29xX3xXbdxXbexX4xX3xXc1xXc2xXc3xX3xX2xXc6xXc6xXc7xXc9xX3xXexX6fxXcdxX3xXexXd0xXdxX3xX7exX7fxX3xX81xX82xX3xXb6xX27xXdxX3xXc1xXcx12dc1xX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xXc9xX159xX3xXc3xX29xX41xX9bx14731xX18xX3xX13xX17xX18xX3xX123xX3bxX3xXc1xXc2xXc3xX3xX2xXc6xXc6xXc8xXc9xX3xXa6xX3xX7exX7fxX3xX81xX82xX3xXcxX104xX18xX3xXc1xX1xX41xX9bx10302xX18xX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xXc9xX3xX92xX14xX3xXc3xX29xX41xX9bxX2f0xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xXcxX1x1199fxX9bxX3xXc1xXc2xXc3xX3xX2xXc6xXc7xX156xXc9xX3xXexX6fxXcdxX3xXexXd0xXdxX3xXbxX1xX26xXd6xX18xX29xX3xX58x134fbxX6xX3xXc3xX6xX37xX21xX3xXcx10652xX3xX13xXdxX18xX1xX3xXc1xXc3xX29xX1xX314xX3xX84xX18xXc9xX3xX2bxX2cxX18xX3xX17xX18xX3xX41xXaaxX18xX29xX3xXexXd0xXdxX3xX5bxX41xX66xX18xX3x12fdfxX20xX3xX52xX26xX59xX18xX29xX3xXc2xX59xX18xX3xXc1xXexf6d0xX3xX1fxX104xX18xX3xXbxX1xXaaxX3xXb6xXdxX20xX18xX3xX355xX1xXcdxX21xX3xXbxX1xX26xXd6xX18xX29xX3xX81xX82xX3xXb6xXdxX20xX18xX21xX3xXcxX2e1xX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xXc9xX113xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX15xX1fxX9bxXaxX12xXbdxX2cxX18xX3xX197xX2xX1xX3xX4xX30xX18xX29xX3xX18xX29xX14xX9bxX21xX3xXbdxXbexX4xX3xX4xX30xX18xX29xX3xX18xX1xX248xX37xX3xX179xXd0xX18xX3xX4xX32fxX6xX3xX37xee89xX18xX1xX3xX6fxX6xX3xX92xX6bxX3xXexX1xX3f8xX3xX7exX61xX9bxX3xX6fxX6xX3xX7exX10fxX4xX1xX3xX37xX10fxX4xX1xX3xX92xX244xXdxX3xX179xX14xX18xX3xX179xX20xX18xX3xX4xXd0xX18xX1xX3xX29xX284xX37xX152xX3xX52xX15xX14xX18xX29xX3xXbdxX3f8xX18xX1xX3xXcxX1xX2bbxX3xXc1xXc2xXc3xX3xX2xXc6xXc6xX2xXc9xX3xX92xX14xX3xXb6xX20xX3xX52xX15xX14xX18xX29xX3xX84xX18xX1xX3xXc1xXc2xXc3xX3xX2xXc6xXc6xX163xXc9xX3xX4xX30xX18xX29xX3xXexX6fxXcdxX3xXexXd0xXdxX3xXbxX1xX26xXd6xX18xX29xX3xX81xX82xX3xX355xX1xX26xX59xX18xX29xX3xXc1xXcxX2e1xX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xXc9xX113xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX15xX1fxX9bxXaxX12xf1dfxXdx11c33xX6xX3xXcxX1xX2bbxX3xX92xX14xX3xXbdxXbexX4xX3xX7exX61xX9bxX3xX6fxX6xX3xX4xX7fxXdxX3xX92xX7fxX3xX1fx11aafxX18xX3xX2bxX2cxX18xX3xX7exX73xX3xX7exX66xXexX113xX3xXbdxXbexX4xX3xX1fxX30xX18xX29xX3xX37x15eaexXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX34xXdxX2cxX37xX3xXex13b10xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX1xX3bxX37xX3xXcxX1xX2bbxX3xX92xX14xX3xX84xX18xX1xX3xX179xX1cxX3xXexX1xX26xX59xX18xX29xX21xX3xXbxX1xX61xXdxX3xX2bxXdxX3xX4x11177xXbxX3xX4xXbexX41xX113xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX15xX1fxX9bxXaxX12xXc3xX1x1565cxX18xX3xX2bxX26xX27xX4xX3xXexXdxX18xX3xX179xX66xX15xX21xX3xX58xX73xX18xX29xX3xX6xX18xX3xXcxX2e1xX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xX3xX2bxX7fxX3xX4xX248xX3xX37x106c1xXexX3xX34xX1cxXbxX3xXexX1xXd6xXdxX3xX179x110c9xXexX3xX29xXdxX4a1xX3xX4xX66xX4xX3xX2bxXaaxXdxX3xXexX26xX27xX18xX29xX3xX5xXdxX20xX18xX3xX5bxX41xX6xX18xX113xX3xXcxXd0xXdxX3xX58xX59xX3xX5bxX41xX6xX18xX3xX58xX61xX18xX1xX3xX7xX66xXexX3xX2bxXdxX6bxX41xX3xXexX6fxX6xX21xX3xX2bxXaaxXdxX3xXexX26xX27xX18xX29xX3xXb6xX20xX3xX84xX18xX1xX3xXbdxXbexX4xX3xX34xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX52exX18xX3xXexX15xX14xX18xX3xX179xX4d7xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX92xXdxX3xX4xX32fxX6xX3xX37xX3f8xX18xX1xX113xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX15xX1fxX9bxXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX34xX2cxXexX3xX5bxX41xX61xX3xX29xXdxX66xX37xX3xX2bxX1cxX18xX1xX21xX3xX6xX18xX1xX3xXb6xX20xX3xX52xX15xX14xX18xX29xX3xX84xX18xX1xX3xX179xX1cxX3xXexX1xX26xX59xX18xX29xX3xXexX10fxX4xX1xX3xX2xX198x110dexX159xX3xX6xX18xX1xX3xX52xX15xX14xX18xX29xX3xXbdxX3f8xX18xX1xX3xXcxX1xX2bbxX3xX1xXdxX314xX18xX3xX2bxX6xX18xX29xX3xX179xX1cxX3xXexX1xX26xX59xX18xX29xX3xX18xX558xX18xX29xX3xX4xX510xXbxX3xX4xXbexX41xX3xXexXd0xXdxX3xX123xX314xX18xX1xX3xX92xXdxX20xX18xX3xXcxX6fxX41xX18xX29xX3xX26xX59xX18xX29xX3xX52xX41xX2cxX113xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX15xX1fxX9bxXaxX12xX13xfc8cxX3xX92xXdxX314xX4xX3xX2bxX6xX18xX29xX3xX2bxX26xX27xX4xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX695xX4xX3xX7exX34cxX3xX5xX101xX3xXexX1xX10xX15xX3xX5bxX41xX9bxX3xX2bxX1cxX18xX1xX113xX0xX43xXbxX12xX0xX1fxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxX6fxX10xX5xX6xXexX10xX1fxXaxX12xX0xX41xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX88xXexX1xX41xX37xX179xX88xX6xX18xX1fxX88xX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX156xX3xX2bxXaaxXdxX3xXexX26xX27xX18xX29xX3xX29xXdxX2cxXexX3xX18xX29xX26xXd6xXdxX3xXexX6fxX20xX18xX3x11f7cxXb6xX3xX2xX84xXaxX3xX1xX6fxX10x163d5xX9xXaxX43xX6xX18xX88xX18xXdxX18xX1xX88xXexX6fxX6xXexX88xXexX41xX43xX34xX1xX15xXdxX88xXexX15xX88xX156xX88xX1fxX15xXdxX88xXexX41xX15xX18xX29xX88xX29xXdxX10xXexX88xX18xX29xX41xX15xXdxX88xXexX6fxX10xX18xX88xX5bxX5xX88xX2xX6xX43xX2xX154xX197xXc7xX198xX197xX113xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX29xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX43xX37xX10xX1fxXdxX6xX43xX2xX197xX165xX43xX18xX10xX14dxX7xX43xX2xXc7xX163xX197xX43xX2xX2xX165xX1fxX154xX197xX2xX163xX154xX163xX154xXexXc6xX198xX156xX5xX163xX88xX2xX163xX2xX1fxX154xX197xX2xX2xX197xX165xX156xXexX163xX165xX165xX197xX5xX165xX88xX6xX113xX1b8xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXexX1xX26xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX1fxX30xX18xX29xX3xX34xXdxX2cxX37xX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX18xX1xX6xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX1fxXdxX92xX12xX0xX7xXexX6fxX15xX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX156xX3xX2bxXaaxXdxX3xXexX26xX27xX18xX29xX3xX29xXdxX2cxXexX3xX18xX29xX26xXd6xXdxX3xXexX6fxX20xX18xX3xX730xXb6xX3xX2xX84xXaxX3xX1xX6fxX10xX73axX9xXaxX43xX6xX18xX88xX18xXdxX18xX1xX88xXexX6fxX6xXexX88xXexX41xX43xX34xX1xX15xXdxX88xXexX15xX88xX156xX88xX1fxX15xXdxX88xXexX41xX15xX18xX29xX88xX29xXdxX10xXexX88xX18xX29xX41xX15xXdxX88xXexX6fxX10xX18xX88xX5bxX5xX88xX2xX6xX43xX2xX154xX197xXc7xX198xX197xX113xX1xXexX37xXaxX12xX81xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX156xX3xX2bxXaaxXdxX3xXexX26xX27xX18xX29xX3xX29xXdxX2cxXexX3xX18xX29xX26xXd6xXdxX3xXexX6fxX20xX18xX3xX730xXb6xX3xX2xX84xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX6fxX15xX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX355xX1xf1ffxX18xX29xX3xX58xX61xX18xX1xX3xX7xX66xXexX3xX52xX3f8xX18xX1xX3xX7xX4e6xX3xX58xX73xX18xX29xX3xX6xX18xX3xXex1688exX18xX1xX3xX52xX14xX3xXcxX8exX18xX1xX3xX92xX93xX6xX3xX6fxX6xX3xX5bxX41xX9bxX2cxXexX3xX2bxX1cxX18xX1xX3xX34xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX92xX695xX3xX66xX18xX21xX3xX34xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX179xX1cxX3xX4xX6xX18xX3xX92xX6bxX3xXexX4d7xXdxX3xX23xX29xXdxX2cxXexX3xX18xX29xX26xXd6xXdxX2dxX3xXexX6fxX20xX18xX3xX730xXb6xX3xX2xX84xX21xX3xX2bxX15xXd0xX18xX3xX5bxX41xX6xX3xX7exX7fxX3xX81xX82xX3xXbdxX284xX18xX29xX21xX3xX1xX41xX9bxX314xX18xX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xX3xXc1xX52xX14xX3xXcxX8exX18xX1xXc9xX113xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX1fxXdxX92xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX18xX1xX248xX37xX3xX2bxX66xX18xX1xX3xX23xX1xX4d7xXdxX3xX2bxX284xX18xX29xX2dxX3xXexXd0xXdx15e2dxX3xX2bxX66xX37xX3xX4xX26xX244xXdxX3xf07exXaxX3xX1xX6fxX10xX73axX9xXaxX43xX6xX18xX88xX18xXdxX18xX1xX88xXexX6fxX6xXexX88xXexX41xX43xX34xX1xX15xXdxX88xXexX15xX88xX18xX1xX15xX37xX88xX1fxX6xX18xX1xX88xX1xX15xXdxX88xX1fxX15xX18xX29xX88xX88xX1fxX6xX37xX88xX4xX41xX15xXdxX43xX2xX156xXc6xX165xXc8xX154xX113xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX29xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX43xX37xX10xX1fxXdxX6xX43xX2xX197xX165xX43xX18xX10xX14dxX7xX43xX2xXc7xX198xX2xX43xX2xX165xX156xX1fxX165xX165xXc7xX2xX197xX197xXc8xXexXc8xXc6xXc8xXc6xX5xX165xX88xXdxX37xX29xX88xX2xX163xX2xX163xX113xX1b8xXbxX10xX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXexX1xX26xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX1fxX30xX18xX29xX3xX34xXdxX2cxX37xX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX18xX1xX6xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX1fxXdxX92xX12xX0xX7xXexX6fxX15xX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX81xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX18xX1xX248xX37xX3xX2bxX66xX18xX1xX3xX23xX1xX4d7xXdxX3xX2bxX284xX18xX29xX2dxX3xXexXd0xXdxX9c5xX3xX2bxX66xX37xX3xX4xX26xX244xXdxX3xX9d0xXaxX3xX1xX6fxX10xX73axX9xXaxX43xX6xX18xX88xX18xXdxX18xX1xX88xXexX6fxX6xXexX88xXexX41xX43xX34xX1xX15xXdxX88xXexX15xX88xX18xX1xX15xX37xX88xX1fxX6xX18xX1xX88xX1xX15xXdxX88xX1fxX15xX18xX29xX88xX88xX1fxX6xX37xX88xX4xX41xX15xXdxX43xX2xX156xXc6xX165xXc8xX154xX113xX1xXexX37xXaxX12xX81xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX18xX1xX248xX37xX3xX2bxX66xX18xX1xX3xX23xX1xX4d7xXdxX3xX2bxX284xX18xX29xX2dxX3xXexXd0xXdxX9c5xX3xX2bxX66xX37xX3xX4xX26xX244xXdxX3xX9d0xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX6fxX15xX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX58xX73xX18xX29xX3xX6xX18xX3xX1xX41xX9bxX314xX18xX3xX52xX26xX59xX18xX29xX3xX81xX1xX20xX3xX92xX93xX6xX3xX6fxX6xX3xX5bxX41xX9bxX2cxXexX3xX2bxX1cxX18xX1xX3xX34xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX92xX695xX3xX66xX18xX21xX3xX34xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX179xX1cxX3xX4xX6xX18xX3xX92xX14xX3xX6fxX6xX3xX5xX314xX18xX1xX3xX179xX565xXexX3xXexXd0xX37xX3xX29xXdxX6xX37xX3xX18xX1xX248xX37xX3xX2bxXaaxXdxX3xXexX26xX27xX18xX29xX3xXa6xX3xX7exX7fxX3xX52xX26xX59xX18xX29xX3xXb6xX104xX37xX3xXc1xX52xX26xX59xX18xX29xX3xX81xX1xX20xX21xX3xX52xX14xX3xXcxX8exX18xX1xXc9xX3xX92xX6bxX3xXexX4d7xXdxX3xX4xXaaxX3xX101xX3xX29xX104xX9bxX3xXexX1xX26xX59xX18xX29xX3xXexX10fxX4xX1xX113xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX1fxXdxX92xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc3xX29xX1xXdxX3xX18xX29xXd6xX3xX4xXd0xX9bxX3xX4xX34cxX6xX3xX37xX66xXdxX3xXexX73xX18xX21xX3xX34xX3bxX15xX3xX23xX5bxX41xX104xX18xX2dxX3xX1xe5d1xX18xX3xX4xX1xXdxX2cxX18xX3xXexXd0xXdxX3xX5bxX41xX66xX18xX3xX34xX6xX6fxX6xX15xX34xX10xXaxX3xX1xX6fxX10xX73axX9xXaxX43xX6xX18xX88xX18xXdxX18xX1xX88xXexX6fxX6xXexX88xXexX41xX43xX18xX29xX1xXdxX88xX18xX29xX15xX88xX4xX6xX9bxX88xX4xX41xX6xX88xX37xX6xXdxX88xXexX15xX18xX88xX34xX10xX15xX88xX5bxX41xX6xX18xX88xX1xX15xX18xX88xX4xX1xXdxX10xX18xX88xXexX6xXdxX88xX5bxX41xX6xX18xX88xX34xX6xX6fxX6xX15xX34xX10xX43xX2xX156xXc7xX156xX156xX198xX113xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX29xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX43xX37xX10xX1fxXdxX6xX43xX2xX197xX165xX43xX18xX10xX14dxX7xX43xX2xXc7xX198xX165xX43xXc6xX154xX1fxX197xX2xXc8xX197xX197xX163xX2xXexX197xX156xX198xX5xXc8xX88xX197xX88xX4xX1xX41xX88xXexX7exX88xX34xX9bxX88xX6xX18xX1xX88xX4xX15xXbxX9bxX113xX1b8xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXexX1xX26xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX1fxX30xX18xX29xX3xX34xXdxX2cxX37xX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX18xX1xX6xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX1fxXdxX92xX12xX0xX7xXexX6fxX15xX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXc3xX29xX1xXdxX3xX18xX29xXd6xX3xX4xXd0xX9bxX3xX4xX34cxX6xX3xX37xX66xXdxX3xXexX73xX18xX21xX3xX34xX3bxX15xX3xX23xX5bxX41xX104xX18xX2dxX3xX1xXc60xX18xX3xX4xX1xXdxX2cxX18xX3xXexXd0xXdxX3xX5bxX41xX66xX18xX3xX34xX6xX6fxX6xX15xX34xX10xXaxX3xX1xX6fxX10xX73axX9xXaxX43xX6xX18xX88xX18xXdxX18xX1xX88xXexX6fxX6xXexX88xXexX41xX43xX18xX29xX1xXdxX88xX18xX29xX15xX88xX4xX6xX9bxX88xX4xX41xX6xX88xX37xX6xXdxX88xXexX15xX18xX88xX34xX10xX15xX88xX5bxX41xX6xX18xX88xX1xX15xX18xX88xX4xX1xXdxX10xX18xX88xXexX6xXdxX88xX5bxX41xX6xX18xX88xX34xX6xX6fxX6xX15xX34xX10xX43xX2xX156xXc7xX156xX156xX198xX113xX1xXexX37xXaxX12xXc3xX29xX1xXdxX3xX18xX29xXd6xX3xX4xXd0xX9bxX3xX4xX34cxX6xX3xX37xX66xXdxX3xXexX73xX18xX21xX3xX34xX3bxX15xX3xX23xX5bxX41xX104xX18xX2dxX3xX1xXc60xX18xX3xX4xX1xXdxX2cxX18xX3xXexXd0xXdxX3xX5bxX41xX66xX18xX3xX34xX6xX6fxX6xX15xX34xX10xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX6fxX15xX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xX58xX59xX3xX5bxX41xX6xX18xX3xX4xX61xX18xX1xX3xX7xX66xXexX3xX2bxXdxX6bxX41xX3xXexX6fxX6xX3xX58xX73xX18xX29xX3xX6xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX7exX7fxX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xX3xX88xX3xX52xX14xX3xXcxX8exX18xX1xX3xX92xX93xX6xX3xX6fxX6xX3xX5bxX41xX9bxX2cxXexX3xX2bxX1cxX18xX1xX3xX34xX1xXa6xXdxX3xXexXaaxX3xX197xX3xX2bxXaaxXdxX3xXexX26xX27xX18xX29xX152xX3xXc3xX29xX41xX9bxX2f0xX18xX3xX13xX17xX18xX3xX123xX3bxX3xXc1xXc2xXc3xX3xX2xXc6xXc6xXc8xXc9xX21xX3xXexX6fxXcdxX3xXexXd0xXdxX3xX7exX7fxX3xX81xX82xX3xXcxX104xX18xX21xX3xX1xX41xX9bxX314xX18xX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xX3xX92xX14xX3xX52xX15xX14xX18xX29xX3xXcxX6fxX2bbxX18xX29xX3xXbdxXbexX4xX3xXc1xXc2xXc3xX3xX2xXc6xXc6xXc7xXc9xX3xXexX6fxXcdxX3xXexXd0xXdxX3xX7exX7fxX3xX81xX82xX3xXb6xX27xXdxX21xX3xXexX1xX1cxX3xX7exX7fxX3xX81xX82xX3xX84xX18xX1xX3xXc1xX52xX14xX3xXcxX8exX18xX1xXc9xX3xX92xX6bxX3xX1xX14xX18xX1xX3xX92xXdxX3xX23xX58xXaaxX3xX101xX3xX29xX104xX9bxX3xXexX1xX26xX59xX18xX29xX3xXexX10fxX4xX1xX2dxX113xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX1fxXdxX92xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12b54xX104xX41xX3xXexX1xX41xX4bexX18xX3xXexXd0xXdxX3xX2bxX66xX37xX3xX4xX26xX244xXdxX21xX3xX18xX6xX37xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX20xX18xX3xX179xX1cxX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX18xX29xX41xX9bxX3xX34xX1cxX4xX1xXaxX3xX1xX6fxX10xX73axX9xXaxX43xX6xX18xX88xX18xXdxX18xX1xX88xXexX6fxX6xXexX88xXexX41xX43xX37xX6xX41xX88xXexX1xX41xX6xX18xX88xXexX6xXdxX88xX1fxX6xX37xX88xX4xX41xX15xXdxX88xX18xX6xX37xX88xXexX1xX6xX18xX1xX88xX18xXdxX10xX18xX88xX179xXdxX88xX4xX1xX10xX37xX88xX18xX29xX41xX9bxX88xX34xXdxX4xX1xX43xX2xX156xXc7xXc6xX163xX165xX113xX1xXexX37xXaxX12xX0xXdxX37xX29xX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX43xX37xX10xX1fxXdxX6xX43xX2xX197xX165xX43xX18xX10xX14dxX7xX43xX2xXc7xX198xX2xX43xXc8xXc8xX1fxX163xX165xXc6xX165xX198xX2xX2xXexXc6xXc6xX2xX197xX5xX197xX88xX2xX198xX154xX1fxX163xX165xXc8xX156xX163xX197xX197xXexX2xX156xX198xX156xX5xX154xX88xX198xX113xX1b8xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxXexX3xX1fxX20xX21xX3xX23xXexX1xX26xX27xX18xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX1fxX30xX18xX29xX3xX34xXdxX2cxX37xX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX18xX1xX6xX41xXaxX3xX43xX12xX0xX43xX6xX12xX0xX1fxXdxX92xX12xX0xX7xXexX6fxX15xX18xX29xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXf96xX104xX41xX3xXexX1xX41xX4bexX18xX3xXexXd0xXdxX3xX2bxX66xX37xX3xX4xX26xX244xXdxX21xX3xX18xX6xX37xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX20xX18xX3xX179xX1cxX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX18xX29xX41xX9bxX3xX34xX1cxX4xX1xXaxX3xX1xX6fxX10xX73axX9xXaxX43xX6xX18xX88xX18xXdxX18xX1xX88xXexX6fxX6xXexX88xXexX41xX43xX37xX6xX41xX88xXexX1xX41xX6xX18xX88xXexX6xXdxX88xX1fxX6xX37xX88xX4xX41xX15xXdxX88xX18xX6xX37xX88xXexX1xX6xX18xX1xX88xX18xXdxX10xX18xX88xX179xXdxX88xX4xX1xX10xX37xX88xX18xX29xX41xX9bxX88xX34xXdxX4xX1xX43xX2xX156xXc7xXc6xX163xX165xX113xX1xXexX37xXaxX12xXf96xX104xX41xX3xXexX1xX41xX4bexX18xX3xXexXd0xXdxX3xX2bxX66xX37xX3xX4xX26xX244xXdxX21xX3xX18xX6xX37xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX20xX18xX3xX179xX1cxX3xX4xX1xX3bxX37xX3xX18xX29xX41xX9bxX3xX34xX1cxX4xX1xX0xX43xX6xX12xX0xX43xX7xXexX6fxX15xX18xX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1fxXaxX12xXcxXaaxXdxX3xX18xX29xX14xX9bxX3xX2xX43xXc7xX21xX3xX73xX18xX29xX3xXc3xX29xX41xX9bxX2f0xX18xX3xX52xX4a1xX41xX3x14951xX18xX1xX3x11d83xX3xXcxX6fxX26xXa6xX18xX29xX3xX58xX73xX18xX29xX3xX6xX18xX3xX7exX7fxX3xXcxX1xXd0xX4xX1xX3xXcxX1xX565xX18xX29xX21xX3xX1xX41xX9bxX314xX18xX3xXcxX1xXd0xX4xX1xX3xX52xX14xX3xXc1xX52xX14xX3xXcxX8exX18xX1xXc9xX3xX4xX1xX15xX3xX179xXdxX2cxXexX21xX3xXexX6fxX20xX18xX3xX2bxX1cxX6xX3xX179xX14xX18xX3xX7exX7fxX3xX92xX93xX6xX3xX7exX61xX9bxX3xX6fxX6xX3xX92xX695xX3xX18xX6xX37xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX20xX18xX3xX179xX1cxX3xX4xX1xX3bxX37xX3xXexXd0xXdxX3xX2bxX66xX37xX3xX4xX26xX244xXdxX3xXbxX1xX61xXdxX3xX18xX1xX52exXbxX3xX92xXdxX314xX18xX3xX4xX510xXbxX3xX4xXbexX41xX3xXexX6fxX15xX18xX29xX3xXexX3f8xX18xX1xX3xXexX6fxXd0xX18xX29xX3xX18xX29xX41xX9bxX3xX34xX1cxX4xX1xX113xX0xX43xXbxX12xX0xX43xX1fxXdxX92xX12xX0xX43xX5xXdxX12xX0xX43xX41xX5xX12xX0xX1fxXdxX92xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX6fxXaxX12xX0xX43xX1fxXdxX92xX12xX0xX43xX1fxXdxX92xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX41xXexX1xX15xX6fxXaxX12xXb6xX26xX59xX18xX29xX3xX81xX1xX66xX18xX1xX0xX43xXbxX12
Lương Khánh