BVĐK huyện Hương Khê tuyển dụng 23 lao động
BVĐK huyện Hương Khê thông báo tuyển dụng 23 lao động hợp, cụ thể như sau: Cử nhân điều dưỡng 4 chỉ tiêu; cao đẳng điều dưỡng 13 chỉ tiêu; cao đẳng kỹ thuật viên xét nghiệm 2 chỉ tiêu; cao đẳng hộ sinh 3 chỉ tiêu; kế toán viên cao đẳng 1 chỉ tiêu.
5efax9d35xd8ccx7531x10aa4x5f5bx82ccxaf4bx107ddxX7xa95ax9503xe1cdx6d47x105cex10b41xX5xde4cxXaxfccax6802xc69ex10da2xe9e1xX3xX1xfd99xefd5xa5c0x6e27xX3xe113x71a4xa42exX1cxda01xX3xX16xX1x711axX3xXexX19xX1axbbd6xX1cxX3xb99bxae1dxX1cxX22xX3xebcbx10d3dxX3xX5xX6x640bxX3x7395x867cxX1cxX22xX0x9d56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6xX2exXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1cxX22xX3xX16xX1xX26xX3xXexX1x10486xX1cxX22xX3x8750xee5exX38xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX3xX33xX34xX3xX5xX6xX38xX3xX3axX3bxX1cxX22xX3xX1x9bb3xXbxe4b2xX3xX4xX2fxX3xXexX1xX2bxX3xX1cxX1xX1fxX3xX7xX6xX19x904dxX3xf2c6x653cxX3xX1cxX1x114c0xX1cxX3xX3axXdx12414xX19xX3xX2exX1fx10b7dxX1cxX22xX3x85f5xX3xX4xX1xbda2xX3xXexXdxX26xX19xd018xX3xX4xX6xX38xX3xX3ax88c2xX1cxX22xX3xX3axXdxXa9xX19xX3xX2exX1fxXaexX1cxX22xX3xX2xX34xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19xXbcxX3xX4xX6xX38xX3xX3axXc3xX1cxX22xX3x97ccx11666xX3xXexX1xX19x105f2xXexX3x8f4fxXdxX26xX1cxX3xba3dx6516xXexX3xX1cxX22xX1xXdxX1bxbc85xX3xX33xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19xXbcxX3xX4xX6xX38xX3xX3axXc3xX1cxX22xX3xX1xX3bxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX34xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19xXbcxX3xXe8x10a08xX3xXexX38xX70xX1cxX3xXf1xXdxX26xX1cxX3xX4xX6xX38xX3xX3axXc3xX1cxX22xX3xX2xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19x10175xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexa174xX6xX5xXdxX22xX1cxX9dxX3xX4xX10xX1cxXexX10xfeecxXbcxXaxX12xX0xX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12xXcxX1xX6bxX1cxX22xX3xX6fxX70xX38xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX3xX1xX8bxXbxX3xX3ax9418xX1cxX22xX3xX5xX6xX38xX3xX3axX3bxX1cxX22xX3xX1cx83dcxXffxX3xX33xcd53xX33xX1b0xX0xX3fxX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX9fxX1acxX1cxX3xX4xe53bxX3xX14xX1acxX1cxX3xX6fx11b51xX1cxX3xX7x112c9xX3xcbfcxa5c8xd18fxbb48xX3fx9fb3xX13x84f6x6fc3xX16bxX1eaxX9fxX2xX3xX1cxX22xaac4xX1axX3xX33xX1e5xX3fxX1e5xX3fxX33xX1b0xX33xX1b0xX3xX4x88b5xX6xX3xX1e8xX13xX1eaxX1ebxX3xXexXb6xX1cxX1xX3xXf1xXa9xX3xXf1xXdxX1bxX4xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX3xXf1xXdxX26xX1cxX3xX4xX1xX1d6xX4xX3xX1cxX1acxXffxX3xX33xX1b0xX33xX1b0xXbcxX3xX4xX1acxX1cxX3xX4xX1d6xX3xX14xX1acxX1cxX3xX6fxX1ddxX1cxX3xX7xX1e1xX3xX33xX1e3xX34xX34xX3fx11468xb1d8xXcxX16bxXcxX9fxX9fxX13xX8dxX3xX1cxX22xX1f3xX1axX3xae69xX3fxX25bxX3fxX33xX1b0xX33xX1b0xX3xX4xX201xX6xX3xX24cx9ed5xX3xX24dxX3xXexX12bxX3xXf1xXa9xX3xXf1xXdxX1bxX4xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX3xX1xX8bxXbxX3xX3axX19exX1cxX22xX3xX5xX6xX38xX3xX3axX3bxX1cxX22xX3xX1cxX1acxXffxX3xX33xX1b0xX33xX1b0xXbcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1cxX22xX3xX16xX1xX26xX3xXexX1xX6bxX1cxX22xX3xX6fxX70xX38xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX3xX5xX6xX38xX3xX3axX3bxX1cxX22xX3xX1xX8bxXbxX3xX3axX19exX1cxX22xX3xX1cxX1acxXffxX3xX33xX1b0xX33xX1b0xX3xX1cxX1xX1fxX3xX7xX6xX19xX9dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX0xX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12xX2xX14axX3xX24cxX1e1xX3xX5xX1fxX8bxX1cxX22xX8dxX3xXf1xad08xX3xXexX178x9d53xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX9dxX0xX3fxX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xXcxX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX3xX33xX34xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xXcxX178xX38xX1cxX22xX3xX3ax80cdxX9dxX3xX9fxXa0xX3xX1cxX1xXa4xX1cxX3xX3axXdxXa9xX19xX3xX2exX1fxXaexX1cxX22xX3xXb2xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19xXbcxX3xX4xX6xX38xX3xX3axXc3xX1cxX22xX3xX3axXdxXa9xX19xX3xX2exX1fxXaexX1cxX22xX3xX2xX34xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19xXbcxX3xX4xX6xX38xX3xX3axXc3xX1cxX22xX3xXe8xXe9xX3xXexX1xX19xXeexXexX3xXf1xXdxX26xX1cxX3xXf6xXf7xXexX3xX1cxX22xX1xXdxX1bxXffxX3xX33xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19xXbcxX3xX4xX6xX38xX3xX3axXc3xX1cxX22xX3xX1xX3bxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX34xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19xXbcxX3xXe8xX12bxX3xXexX38xX70xX1cxX3xXf1xXdxX26xX1cxX3xX4xX6xX38xX3xX3axXc3xX1cxX22xX3xX2xX3xX4xX1xXb6xX3xXexXdxX26xX19xX14axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12x95f1xX3xX1exd712xX1cxX1xX3xXexX1xX1d6xX4xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX9dxX3x124a4xXf7xXexX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX450xX3xX1exX19exX3xX7xX20xX3xXf6xXf7xXexX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xd46cxXbxX1xXdxX12bxX19xX3xX3axX1acxX1cxX22xX3xXe8xa58dxX3xX2ex922cxX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xXex11713xXdxX3xXbxX1xX2fxX3xX5xX2fxX4xX3xXexX1xX10xX38xX3xX1eaxX22xX1xX32bxX3xX3axX32bxX1cxX1xX3xX7xX1e1xX3xX2xX2xX1e3xX3fxX33xX1b0xX33xX1b0xX3fxX1eaxX15xX16bxX9fxdd79xX3xX1cxX22xX1f3xX1axX3xX33xX1e3xX3fxX25bxX3fxX33xX1b0xX33xX1b0xX3xX4xX201xX6xX3xX9fxX1xX32fxX1cxX1xX3xXbxX1xX201xc437xX14axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX450xX3xXcxX1xedeaxXdxX3xX22xXdxX6xX1cxX3xX1cxX1xXeexX1cxX3xX1xX19exX3xX7xX20xX3xXf1xX1f3xX3xXf6xXf7xXexX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX9dxX3xXcx12278xX3xX1cxX22xX1f3xX1axX3xX2xX3fxX2xX1b0xX3xX3axX12bxX1cxX3xX1xX12bxXexX3xX1cxX22xX1f3xX1axX3xX34xX1b0xX3fxX2xX1b0xX3fxX33xX1b0xX33xX1b0xX14axX3xX1eaxX3bxXbxX3xX1xX19exX3xX7xX20xX3xXf1xXa9xX3xX4dbxX1x11ad2xX1cxX22xX3xXcx11e8bxX3xX4xX1xX1d6xX4xX3xX1xX1f3xX1cxX1xX3xX4xX1xX32fxX1cxX1xX3xX16bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1cxX22xX3xX16xX1xX26xX14axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX0xX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12xX33xX14axX3xX1ebxX4a8xX3xXe8xXdxX12bxX1cxX3xXexX1xX514xXdxX3xX22xXdxX6xX1cxX3xXf6xXf7xXexX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX9dxX0xX3fxX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX450xX3xX14xX56axX1cxX22xX3xX2xX9dxX3xX1eaxX22xX1f3xX1axX3xXb2xX3fxX2xX2xX3fxX33xX1b0xX33xX1b0xX3xXexX4b1xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1cxX22xX3xX16xX1xX26xX8dxX3xXexXb6xX1cxX1xX3xX1exX1f3xX3xXcx12330xX1cxX1xX14axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX450xX3xX14xX56axX1cxX22xX3xX33xX9dxX3xX1eaxX22xX1f3xX1axX3xX2xX1e3xX3fxX2xX33xX3fxX33xX1b0xX33xX1b0xX3xXexX4b1xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1cxX22xX3xX16xX1xX26xX8dxX3xXexXb6xX1cxX1xX3xX1exX1f3xX3xXcxX62exX1cxX1xX14axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX450xX3xX15xX32bxX6xX3xX3axXdxX2bxXffxX3xX1cxX1xXeexX1cxX3xX1xX19exX3xX7xX20xX3xXf1xX1f3xX3xXf6xXf7xXexX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX9dxX3xX9fxX70xX4xX3xXexX1xX32fxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX4xX38cxX3xX1cxX22xX19xX1axX1bxX1cxX3xXf1xa3fbxX1cxX22xX3xX3axX1acxX1cxX22xX3xXe8xX4a5xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX3xXexX178xX4a8xX4xX3xXexXdxX12bxXbxX3xX5xXdxX26xX1cxX3xX1xX1bxX3xXexX1xX10xX38xX3xX3axX32bxX6xX3xX4xX1xXb6xX9dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1cxX22xX3xX16xX1xX26xX3xX16bxX3xX7xX1e1xX3xX33xX1e4xX8dxX3xX3axX1fxX514xX1cxX22xX3xd369xX26xX3xX1ex6918xX19xX3xXcxX178xX70xX4xX8dxX3xXexX1xX32bxX3xXexX178x6091xX1cxX3xX1exX1fxX20xX1cxX22xX3xX16xX1xX26xX8dxX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1cxX22xX3xX16xX1xX26xX8dxX3xXexXb6xX1cxX1xX3xX1exX1f3xX3xXcxX62exX1cxX1xX14axX3xXcxX178xX38xX1cxX22xX3x1229bxX19xX70xX3xXexX178xX453xX1cxX1xX3xX5xX1f3xXffxX3xX1xX19exX3xX7xX20xX8dxX3xXexX1xX32fxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1f3xX38xX3xX4xX38cxX3xXf1xX747xX1cxX3xX3axXa9xX3xX22xX453xX3xXf1xX1fxc849xX1cxX22xX3xXffxe078xX4xX3xXf6xXdxX1cxX3xX5xXdxX26xX1cxX3xX1xX1bxX3xX3axXdxX1bxX1cxX3xXexX1xX38xX4b1xXdxX3xX1b0xX25bxX1e4xX34xX3xX1e6xX34xX1e4xX1e3xX1e6xX1e4xX14axX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX12xX0xXdxXffxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2exXexX1xX19xXffxX6fxX3xX2exX1xXdxX2exX10xX3xXdxX9fxX10xX1cxXexX10xX178xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax7a1dxXdxX2exXexX1xX9dxX3xX1e6xX33xX1b0xXbxXf6xXbcxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9dxX3xXb2xX2xXb2xXbxXf6xXbcxXaxX3xX7xX178xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14axX6fxX6xX38xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX14axXf1xX1cxX3fxX1cxX10xX814xX7xX3fxX33xX1b0xXb2xX1b0xX3fxX1e4xX1e6xX2exXb2xX1b0xX1e5xX34xX1e5xX1e3xX33xXexX1e5xX2xX25bxX34xX5xX1e6xX16bxXexX19xX1axX10xX1cxX16bxX2exX19xX1cxX22xX16bxX6fxX6xX4xX16bxX7xX1axX16bxX2xX33xX14ax9d9dxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX20xX1cxX22xX3xX16xX1xX26xX3xXexX19xX1axX2bxX1cxX3xX2exX2fxX1cxX22xX3xX33xX34xX3xX5xX6xX38xX3xX3axX3bxX1cxX22xXaxX3xX814xXdxX2exXexX1xX9xXaxX1e6xX33xX1b0xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXb2xX2xXb2xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexX16bxX6xX5xXdxX22xX1cxX9dxX3xX178xXdxX22xX1xXexXbcxXaxX12xX0xX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12x8f88xXdxX70xXffxX3xX3axX1e1xX4xX9dxX3xX0xX3fxX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX38xX2exX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXf6xXexX16bxX6xX5xXdxX22xX1cxX9dxX3xX178xXdxX22xX1xXexXbcxXaxX12xX0xX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12xX4dbxX1xX6xX1cxX3xXcxX178xX1fxX514xX1cxX22xX3xX24cxX6xX1cxX22xX0xX3fxX7xXexX178xX38xX1cxX22xX12xX0xX3fxXbxX12