Cau trầu, chuối thờ chờ tết... tăng giá
(Baohatinh.vn) - Giáp Tết Nguyên Đán 2019, nhiều mặt hàng tăng giá trên thị trường Hà Tĩnh. Trong đó, giá cau trầu, chuối xanh - thứ không thể thiếu trên mỗi mâm thờ bất ngờ tăng giá mạnh, cao gấp nhiều lần so với ngày thường.
fc9x470cx264dx3bc7x441cx6d5fx8201x60f9x203bxX7x9644x8b82xa4e7x3838x3a0cx5c3exX5x2aeexXax741bx7d41xX6x3632xX3xXex6234x46c0xX15x9b9axX3xX4xX1xX15xb5a8xXdxX3xXexX1x31d6xX3xX4xX1xX25xX3xXexaa4axXex47fexX2exX2exX3xXex8ae8x49a5x9b5dxX3xX35xXdx834dxX0x4490xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7286xX10xX6x919dxXaxX12x640exXdxX39xXbxX3xXcxX2cxXexX3x2b51xX35xX15x24f2x88b3xX34xX3x2eb6xX39xX34xX3xa550x906dxX2x231dxX1bxX3xX34xX1xXdx1460xX15xX3x9b7fx5604xXexX3xX1x4869xX34xX35xX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xX3xXexX18xX5dxX34xX3xXexX1xadfbxX3xXexX18x62e9xX25xX34xX35xX3xX4axX75xX3xXcx2943xX34xX1xX2exX3xXcxX18x58ccxX34xX35xX3xa1d4x4f3axX1bxX3xX35xXdxX39xX3xX4xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xad40xX6xX34xX1xX3x34a5xX3xXexX1x75cfxX3x372fxX1x5741xX34xX35xX3xXexX1x2dedxX3xXexX1xXdxX2cxX15xX3xXexX18xX5dxX34xX3xX70x764exXdxX3xX70x7fdfxX70xX3xXexX1xX25xX3x76d7x3eacxXexX3xX34xX35xX25xX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xX3xX70x98d8xX34xX1xX1bxX3xX4xX6xX9dxX3xX35xXe6xXbxX3xX34xX1xXdxX6dxX15xX3xX5xX19xX34xX3xX7xX9dxX3x2978xa209xXdxX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX1xX8dxX25xX34xX35xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa56fxX34xXexX10xX18xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX50xXdxX39xX3xX4xX6xX15xX3xXexX2cxXexX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXe6xXbxX3xX64xX3x733exX3xabc1xX3xX5xX19xX34xX3xX7xX9dxX3xX111xX112xXdxX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX1xX8dxX25xX34xX35xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9fd6xX9dxX4dxX5cxXaxX12xac1cxX1x6eebxX9dxX3xX7xX39xXexX3xXexXf7xXdxX3xX4xX1x9311xX3xXexX1xX75xX34xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX3xXexX18xX9dxX34xX35xX3xX34xX35xX75xX5cxX3xX64xb168xX3xXexX2cxXexX1bxX3xX4xX6xX15xX3xX4xXa2xX3xX35xXdxX39xX3xad3cxX2exX65xX65xX65xX3xXbexX3x8ff5xX2exX65xX65xX65xXa1x6dd8xX34xX35xX3bx6ae2xX15xX184xX1bxX3xX5xX9dxXf7xXdxX3xXa1xa362xXbxX3xX5xX75xX3x436dxX2exX65xX65xX65xX3xX153xX3xX1b1xX2exX65xX65xX65xXa1xX1d1xX34xX35xX3bxX1d5xX15xX184xX2exX3x9977xXc2xX4xX3xX35xXdxX39xX3xX34xX75xX5cxX3xX4xX6xX9dxX3xX1x3d78xX34xX3xX7xX9dxX3xX111xX112xXdxX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX1xX8dxX25xX34xX35xX3xX64xX3xX153xX3xX155xX3xX5xX19xX34xX1bxX3xXexX1x6d95xX70xX3xX4xX1xb4ecxX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX20exX34xX3xX7xX9dxX3xX111xX112xXdxX3xX4dxX89xXbxX3xXexX2cxXexX3xX34xX33xX70xX3xX34xX35xX9dxX39xXdxX3xX155xX3xX153xX3xX1c3xX3xX35xXdxX39xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxXaxX12xX182xX1xXc6xX34xX35xX3xX4xX1x9adexX3xX4xX6xX15xX1bxX3xXexX18xX19xX15xX3xX4x238fxX34xX35xX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xX3xXa1xaf81xXexX3xXe5xXdxX2cxX34xX3xX111x4bc6xX3xX34xX33xX70xX3xX34xX6xX5cxX3xXexX1xX25xXdxX3xXexXdxX2cxXexX3xX7xX8dxX20exX34xX35xX3xX70xX15xX20xXdxX3xX34xX5dxX34xX3xX7xX184xX34xX3xX5xX8dxX191xX34xX35xX3xXexX18xX19xX15xX3xXe5xX89xX3xX35xXdxX184xX70xX3xX70xXf7xX34xX1xX2exX3xXcxX1xX10xX9dxX3xXa1xXa2xX1bxX3xX2xX3xX5xXdxX6dxX34xX3xXexX18xX19xX15xX3xX4xXa2xX3xX35xXdxX39xX3xXex32ffxX3xX2xX1cbxX2exX65xX65xX65xX3xX153xX3xX64xX65xX2exX65xX65xX65xXa1xX1d1xX34xX35xX1bxX3xX4xX6xX9dxX3xX35xXe6xXbxX3xXa1xXc6xXdxX3xX7xX9dxX3xX111xX112xXdxX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX1xX8dxX25xX34xX35xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxX3xXbxX13xX10xX34xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX70xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX34xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxa401xXdxX4dxXexX1x6bcbxX3x493fxX2xX1cbxXbxXb9x6507xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX375xX3xX1c3xX2xX65xXbxXb9xX37cxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX375xX3bxX3bxXdxX2exXe5xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX34xX1xX2exX111xX34xX3bxX34xX10xX370xX7xX3bxX2xX67xX65xX1c3xX3bxX2xX2xX1e6xX4dxX377xX65xX1b1xX65xX1c3xX1cbxX64xXexX1b1xX1c3xX1c3xX377xX1e6xX5xX65xX2ex696dxXbxX35x14c6xX18xX9xX1e6xX1cbxX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX25xX3xXexX2cxXexX2exX2exX2exX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9dxX34xXaxX12xX59xX1xX15xX3xX4xX19xX15xX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX2cxXexX3xXexX33xX34xX35xX3xX4xX6xX9dxX3xXc4xX1xXdxX2cxX34xX3xX35xXdxX39xX3xX4xX6xX15xX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXe6xXbxX3xX64xX3xXbexX3xX155xX3xX5xX19xX34xX3xX7xX9dxX3xX111xX112xXdxX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX1xX8dxX25xX34xX35xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX4xX39xX4xX3xXexXdxXccxX15xX3xXexX1xX8dxX20exX34xX35xX3xXe5xX15xXc6xX34xX3xX4xX6xX15xX3xXexXf7xXdxX3xX4xX1xX191xX3xXexX1xX75xX34xX1xX3xXbxX1xX20xX3xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX1bxX3xX7xa6c0xX3xX4dxX96xX3xX4xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xX3xX4dxX89xXbxX3xXexX2cxXexX3xX5xX75xX3xX4dxX9dxX3xX111xX75xX9dxX3xX4dxX89xXbxX3xX34xX75xX5cxX1bxX3xX34xX1xX15xX3xX4xX19xX15xX3xXexXdexX70xX3xX5xXdxX34xX1xX3xX5x6d4cxX3xXa1xX19xX15xX3xX34xX33xX70xX3xXexX33xX34xX35xX3xX70xXf7xX34xX1xX3xX34xX1xX8dxX34xX35xX3xXa1x1a30xX3xX1d5xX15xX6xX3xX111x5e0dxX3xXexX1xX15xX3xX1xX9dxXf7xX4xX1xX3xX4xX6xX15xX3xX34xX5dxX34xX3xX34xX35xX15xX1d1xX34xX3xX4xX15xX34xX35xX3xXc4xX1xX6xX34xX3xX1xXdxX2cxX70xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxX3xXbxX13xX10xX34xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX70xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX34xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX370xXdxX4dxXexX1xX375xX3xX377xX2xX1cbxXbxXb9xX37cxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX375xX3xX1c3xX2xX65xXbxXb9xX37cxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX375xX3bxX3bxXdxX2exXe5xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX34xX1xX2exX111xX34xX3bxX34xX10xX370xX7xX3bxX2xX67xX65xX1c3xX3bxX2xX2xX1e6xX4dxX377xX65xX1b1xX65xX1cbxX65xX67xXexX155xX2xX67xX1cbxX1b1xX5xX65xX2exX3c7xXbxX35xX3caxX18xX9xX377xX65xX1cbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX25xX3xXexX2cxXexX2exX2exX2exX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9dxX34xXaxX12xX13xX6xX15xX3xX4xX1x6433xX3xX5cxX2cxX15xX3xXa1xX8dxX191xX4xX3xX34xX1xX231xXbxX3xX111xX6dxX3xXexX301xX3xX4axX184xXdxX3x4898xX1x93e1xX34xX35xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxXaxX12xX13xXa2xX3xXexX1xXdexX70xX3xX34xXdxX5dxX34xX3xX1xX20exX34xX3xX155xX65xX3xX34xX33xX70xX3xXe5xX15xXc6xX34xX3xX4xX6xX15xX1bxX3xXe5xX75xX3x20eaxX6xX34xX3xX153xX3xXexXdxXccxX15xX3xXexX1xX8dxX20exX34xX35xX3xXexXf7xXdxX3xX4xX1xX191xX3xXcxX648xX3xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX3xX4xX1xX9dxX3xXe5xXdxX2cxXexX375xX3x514ax6644xX20xX3xX5xX8dxX191xX34xX35xX3xX34xX35xX8dxX25xXdxX3xXexX18xX1d1xX34xX35xX3xX4xX6xX15xX3xXexX18xX5dxX34xX3xXa1xX89xX6xX3xXe5xX75xX34xX3xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX3xXa1xX6xX34xX35xX3xX34xX35xX75xX5cxX3xX4xX75xX34xX35xX3xX236xXexX2exX3x408cxX2a4xX3xX111xX231xX5cxX1bxX3xX4xX1x9586xX34xX35xX3xXexXc6xXdxX3xXexX1xX8dxX25xX34xX35xX3xXbxX1xX184xXdxX3xX34xX1xX231xXbxX3xX4xX6xX15xX3xXexX301xX3xX4axX184xXdxX3xX648xX1xX64axX34xX35xX3xX111xX6dxX2exX3xX13xX29bxX34xX35xX3xXexX1xX5dxX70xX3xX4xX8dxX112xX4xX3xXbxX1xX236xX3xX111xX231xX34xX3xX4xX1xX15xX5cxXccxX34xX3xX34xX5dxX34xX3xX35xXdxX39xX3xX4xX28dxX34xX35xX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX20exX34xX2exX3x3ddaxXdxX5dxX34xX35xX3xX5xX39xX3xXexX18xX19xX15xX3xXexX1xX2a4xX3xX4b6xX3xX111xb42axX34xX35xX3xXcxX1xXf7xX4xX1xX3xX17cxX75xX34xX1bxX3xXcxX1xXf7xX4xX1xX3xX60xX280xX34xX1xX3x88b7xXcxX1xXf7xX4xX1xX3xX4axX75x7dbcxX3xX111xX75xX3xX4axX8dxX20exX34xX35xX3xX182xX1xX5dxX1bxX3xX4axX8dxX20exX34xX35xX3xX6b7xX20exX34xX3xX4xX28dxX34xX35xX3xXa1xX62exX3xXa1xXccxX3xX4xX15xX34xX35xX3xX4xXe6xXbxX3xX4xX1xX9dxX3xXexX1xX89xX3xXexX18xX8dxX25xX34xX35xae4fxX2exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxX3xXbxX13xX10xX34xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX70xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX34xXexX10xX18xX3xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX370xXdxX4dxXexX1xX375xX3xX377xX2xX1cbxXbxXb9xX37cxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX375xX3xX1c3xX2xX65xXbxXb9xX37cxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX375xX3bxX3bxXdxX2exXe5xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX34xX1xX2exX111xX34xX3bxX34xX10xX370xX7xX3bxX2xX67xX65xX1c3xX3bxX2xX2xX1e6xX4dxX377xX65xX1b1xX65xX1cbxX64xX377xXexX377xX1c3xX1e6xX1b1xX1c3xX5xX65xX2exX3c7xXbxX35xX3caxX18xX9xX1c3xX1b1xX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX25xX3xXexX2cxXexX2exX2exX2exX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9dxX34xXaxX12xX13xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX3xX5xX75xX3xX5xX4faxX3xX111xX231xXexX3xXc4xX1xXc6xX34xX35xX3xXexX1xXccxX3xXexX1xXdxX2cxX15xX3xXexX18xX5dxX34xX3xX70xXdexX70xX3xXexX1xX25xX3xXex4bd1xX3xXexXdxX5dxX34xX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX2cxXexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxXaxX12xX1fdxX71xX4xX3xX4dxX779xX3xX35xXdxX39xX3xX4xX184xX3xXexX33xX34xX35xX3xX4xX6xX9dxX3xX34xX1xX8dxX34xX35xX3xX4xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX3xX5xX75xX3xX5xX4faxX3xX111xX231xXexX3xXc4xX1xXc6xX34xX35xX3xXexX1xXccxX3xXexX1xXdxX2cxX15xX3xXexX18xX5dxX34xX3xXe5xX75xX34xX3xXexX1xX25xX3xXexX18xX9dxX34xX35xX3xX34xX1x35c7xX34xX35xX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX2cxXexX2exX3xX6f8xX2a4xX3xX111xX231xX5cxX1bxX3xX34xX1xX968xX34xX35xX3xXb9xX10xX3xX4xX1xX4b6xX3xX4xX6xX15xX3xXexX301xX3xX4axX184xXdxX3xX648xX1xX64axX34xX35xX3xX111x2ddcxX34xX3xXc4xX1xXc6xX34xX35xX3xX34xX35xX301xX34xX35xX3xX4xX231xXbxX3xXe5xX2cxX34xX3xXa1xXccxX3xXexX1xX10xX9dxX3xXexX1xX8dxX20exX34xX35xX3xX5xX39xXdxX3xX111xX6dxX3xX4xX39xX4xX3xX34x61d0xX9dxX3xX1d5xX15xX5dxX3xX34xX1x318axX70xX3xX4xX15xX34xX35xX3xX4xXe6xXbxX3xX34xX35xX15xX1d1xX34xX3xX1xX75xX34xX35xX3xX4xX1xX9dxX3xXe5xX75xX3xX4xX9dxX34xX3xX111xX15xXdxX3xXexX2cxXexX3xXa1xXa2xX34xX3xXb9xX15xXdexX34xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX34xXexX10xX18xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xX13xX1xX15xX20xXdxX3xXexX2cxXexX3xXa1xX1e0xXbxX3xX4xXa2xX3xX35xXdxX39xX3xX111xX75xXdxX3xXexX18xX33xX70xX3xX34xX35xX1xX2a4xX34xX3xXa1xX1d1xX34xX35xX3bxX34xX184xXdxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxXaxX12xX59xX35xX9dxX75xXdxX3xX4xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xX4xX28dxX34xX35xX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xX3xXa1xX29bxXexX3xXe5xXdxX2cxX34xX2exX3xXcxX1xX10xX9dxX3xX4xX39xX4xX3xXexXdxXccxX15xX3xXexX1xX8dxX20exX34xX35xX3xXe5xX15xXc6xX34xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX1bxX3xXexX301xX3xX34xX35xX75xX5cxX3xX64xX377xX3xXexX2cxXexX1bxX3xXexX18xX15xX34xX35xX3xXe5xX2a4xX34xX1xX3xX70xXdaxXdxX3xX34xX35xX75xX5cxX1bxX3xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX3xXa1xXa2xX34xX3xXexX301xX3xX155xX65xX3xX153xX3xX155xX1cbxX3xXb9xX10xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX301xX3xX60x8199xX4xX3xX687xXaffxX4xX1bxX3xX59xX1xX6xX3xXcxX18xX6xX34xX35xX3xX111xX6dxX2exX3xX4axXdx92aaxX34xX3xXexXf7xXdxX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX4xXa2xX3xX35xXdxX39xX3xXexX301xX3xX377xX65xX2exX65xX65xX65xX3xX153xX3xX1e6xX65xX2exX65xX65xX65xXa1xX1d1xX34xX35xX3bxX34xX184xXdxX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xX70xX20xX4xX3xX4xXa2xX3xX35xXdxX39xX3xXexX301xX3xX2xX65xX65xX2exX65xX65xX65xX3xX153xX3xX2xX1cbxX65xX2exX65xX65xX65xX3xXa1xX1d1xX34xX35xX3bxX34xX184xXdxX1bxX3xXexX1xX231xX70xX3xX4xX1xX236xX3xX34xX1xX968xX34xX35xX3xX34xX184xXdxX3xXa1xX1e0xXbxX3xX4xXa2xX3xX35xXdxX39xX3xX64xX65xX65xX2exX65xX65xX65xXa1xX1d1xX34xX35xX3bxX34xX184xXdxX2exX3xX1fdxXc2xX4xX3xX35xXdxX39xX3xX34xX75xX5cxX3xX4xX6xX9dxX3xX35xXe6xXbxX3xX155xX3xX153xX3xX2xX65xX3xX5xX19xX34xX3xX7xX9dxX3xX111xX112xXdxX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX1xX8dxX25xX34xX35xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxX3xXbxX13xX10xX34xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX70xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX34xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX370xXdxX4dxXexX1xX375xX3xX377xX2xX1cbxXbxXb9xX37cxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX375xX3xX1c3xX2xX65xXbxXb9xX37cxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX375xX3bxX3bxXdxX2exXe5xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX34xX1xX2exX111xX34xX3bxX34xX10xX370xX7xX3bxX2xX67xX65xX1c3xX3bxX2xX2xX1e6xX4dxX377xX65xX1b1xX65xX1cbxX1c3xX64xXexX1c3xX2xX1b1xX1cbxX377xX5xX65xX2exX3c7xXbxX35xX3caxX18xX9xX1c3xX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX25xX3xXexX2cxXexX2exX2exX2exX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9dxX34xXaxX12xX13xX1xX15xX20xXdxX3xX5xX75xX3xX70xX71xXexX3xX1xX75xX34xX35xX3xX4xXa2xX3xX35xXdxX39xX3xXa1xXaffxXexX3xXa1x6c05xX1bxX3xXexX33xX34xX35xX3xX4xX6xX9dxX3xX34xX1xXe6xXexX3xXexX18xX9dxX34xX35xX3xX4dxX89xXbxX3xXexX2cxXexX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxXaxX12xX13xX1xX89xX3xX4axXdxXb17xXbxX3xX153xX3xXexXdxXccxX15xX3xXexX1xX8dxX20exX34xX35xX3xXe5xX15xXc6xX34xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexXf7xXdxX3xX4xX1xX191xX3xXcxX648xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX3xX4xX1xX9dxX3xXe5xXdxX2cxXexX375xX3xX6b6xX59xX33xX70xX3xX34xX6xX5cxX1bxX3xXexX1xX25xXdxX3xXexXdxX2cxXexX3xXc4xX1xXc6xX34xX35xX3xX35xXdxX39xX3xX5xXf7xX34xX1xX3xX34xX5dxX34xX3xX4xX39xX4xX3xXexXdxXccxX15xX3xXexX1xX8dxX20exX34xX35xX3xXe5xX15xXc6xX34xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xX4xX28dxX34xX35xX3xX34xX1xX231xXbxX3xX1xX75xX34xX35xX3xX111xX6dxX3xX70xX15xX29bxX34xX3xX1xX20exX34xX3xX111xX2a4xX3xX7xX191xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xX4xX1xX236xX34xX3xX7xX112xX70xX2exX3xX59xX1xX231xXbxX3xX1xX75xX34xX35xX3xX111xX6dxX3xX70xX15xX29bxX34xX3xX34xX5dxX34xX3xX34xX35xX15xX1d1xX34xX3xX4xX15xX34xX35xX3xXc4xX1xX6xX34xX3xX1xXdxX2cxX70xX1bxX3xX111xX2a4xX3xX111xX231xX5cxX3xX70xX75xX3xX35xXdxX39xX3xXexX1xX75xX34xX1xX3xX4xX28dxX34xX35xX3xX4xX6xX9dxX3xX1xX20exX34xX7d8xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxXaxX12xX13xX28dxX34xX35xX3xXexX1xX10xX9dxX3xX4xX1xX89xX3xX4axXdxXb17xXbxX1bxX3xX70xX71xX4xX3xX4dxX779xX3xX35xXdxX39xX3xXexX1xX75xX34xX1xX3xXa1xXaffxXexX3xXa1xXcddxX3xX34xX1xX8dxX34xX35xX3xX70xX71xXexX3xX1xX75xX34xX35xX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXb9xX6xX34xX1xX3xX111xX99dxX34xX3xX7xX20xXexX3xXb9xX2a4xX34xX1xX3xXb9xX89xX4xX1xX2exX3xX60xX71xX4xX3xXe5xXdxXb17xXexX1bxX3xX34xX1xXdxX6dxX15xX3xX34xX35xX8dxX25xXdxX3xX4dxXdexX34xX3xX5xX779xX34xX35xX3xX70xX15xX6xX3xX4xX39xX4xX3xX34xX184xXdxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXb9xX6xX34xX1xX3xX1d5xX15xX184xX3xX5xX9cfxX3xX34xX1xX8dxX3xX2xX1cbxX1bxX3xX2xX1e6xX1bxX3xX2xX67xX1bxX3xX4xXa2xX3xX18xXdexX15xX3xX4dxX75xXdxX3xXa1xX1e0xXbxX3xX70xXaffxXexX3xXe5xX4b6xXdxX3xXexX1xX10xX9dxX3xX1d5xX15xX6xX34xX3xX34xXdxXb17xX70xX3xXexX18xX15xX5cxX6dxX34xX3xXexX1xX20xX34xX35xX1bxX3xXexX1xXaffxXbxX3xX1xX8dxX20exX34xX35xX3xX4xX39xX4xX3xX5xX9dxXf7xXdxX3xX1d5xX15xX184xX3xX4xXa2xX3xX7xX20xX3xX5xX8dxX191xX34xX35xX3xX5xX9cfxX3xX7x1603xX3xX70xX6xX34xX35xX3xXa1xX2cxX34xX3xX70xX6xX5cxX3xX70xXaffxX34xX3xX4xX1xX9dxX3xX4xX184xX3xX34xX33xX70xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxX3xXbxX13xX10xX34xXexX10xX18xXaxX12xX0xXdxX70xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX34xXexX10xX18xXaxX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX370xXdxX4dxXexX1xX375xX3xX377xX2xX1cbxXbxXb9xX37cxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX375xX3xX1c3xX2xX65xXbxXb9xX37cxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX375xX3bxX3bxXdxX2exXe5xX6xX9dxX1xX6xXexXdxX34xX1xX2exX111xX34xX3bxX34xX10xX370xX7xX3bxX2xX67xX65xX1c3xX3bxX2xX2xX1e6xX4dxX377xX65xX1b1xX65xX377xX65xX64xXexX377xX1cbxX1cbxX1b1xX1b1xX5xX65xX2exX3c7xXbxX35xX3caxX18xX9xX155xX155xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX25xX3xXexX2cxXexX2exX2exX2exX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX9dxX34xXaxX12xX13xX1xX15xX20xXdxX3xXb9xX6xX34xX1xX3xX1d5xX15xX184xX3xX5xX9cfxX3xX34xX1xX8dxX3xX2xX1cbxX1bxX3xX2xX1e6xX1bxX3xX2xX67xX1bxX3xX5xX9dxXf7xXdxX3xXa1xX1e0xXbxX1bxX3xXexX1xX231xX70xX3xX4xX1xX236xX3xX4xXa2xX3xX35xXdxX39xX3xX64xX65xX65xX2exX65xX65xX65xX3xXa1xX1d1xX34xX35xX3bxX34xX184xXdxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX9dxX4dxX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX9dxX3xX4dx42fbxX3xXa1xX9dxX39xX34xX3xX4xX62exX6xX3xX34xX1xXdxX6dxX15xX3xXexX1xX8dxX20exX34xX35xX3xX5xX39xXdxX1bxX3xXexX301xX3xX34xX6xX5cxX3xXa1xX2cxX34xX3xX4xX1xXdxX6dxX15xX3xX155xX65xX3xXexX2cxXexX1bxX3xX4xX39xX4xX3xX70xX71xXexX3xX1xX75xX34xX35xX3xX4xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXb9xX6xX34xX1xX3xX7xXf26xX3xX111xX99dxX34xX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xX3xX5xX5dxX34xX3xXexX301xX34xX35xX3xX34xX35xX75xX5cxX3xX111xX2a4xX3xX34xX1xX15xX3xX4xX19xX15xX3xX70xX15xX6xX3xX4xX6xX15xX3xXexX2cxXexX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX2cxXexX3xXexX1xX8dxX25xX34xX35xX3xX35xXe6xXbxX3xX2xX65xXbexX64xX65xX3xX5xX19xX34xX3xX7xX9dxX3xX111xX112xXdxX3xX34xX35xX75xX5cxX3xXexX1xX8dxX25xX34xX35xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xX4dxXdxX111xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4dxX18xX10xX5xX6xXexX10xX4dxXaxX12xX0xX7xXexX18xX9dxX34xX35xX12xXcxXdxX34xX3xX5xXdxX5dxX34xX3xX1d5xX15xX6xX34xX375xX0xX3bxX7xXexX18xX9dxX34xX35xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXbexXexX1xX15xX70xXe5xXbexX6xX34xX4dxXbexX7xX6xXbxX9dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX191xX3xXexX2cxXexX3xXbexX3xXc4xX1xXc6xX34xX35xX3xX35xXdxX6xX34xX3xX111xX33xX34xX3xX1xXa2xX6xX3xXa1xX29bxX4xX3xXa1xX39xX9dxXaxX3xX1xX18xX10x7aadxX9xXaxX3bxX111xX10xXbexX1xX6xXbexXexXdxX34xX1xX3bxX4xX1xX9dxXbexXexX10xXexXbexXc4xX1xX9dxX34xX35xXbexX35xXdxX6xX34xXbexX111xX6xX34xXbexX1xX9dxX6xXbexX4dxX9dxX4xXbexX4dxX6xX9dxX3bxX2xX377xX1e6xX377xX64xX1e6xX2exX1xXexX70xXaxX12xX0xXdxX70xX35xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3bxX70xX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX64xX65xX3bxX34xX10xX370xX7xX3bxX2xX67xX65xX155xX3bxX1e6xX65xX4dxX1cbxX2xX67xX1cbxX1b1xX1c3xX2xXexX1e6xX1e6xX2xX1b1xX2xX5xX65xX2exX3c7xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX25xX3xXexX2cxXexX2exX2exX2exX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX111xX12xX0xX7xXexX18xX9dxX34xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX191xX3xXexX2cxXexX3xXbexX3xXc4xX1xXc6xX34xX35xX3xX35xXdxX6xX34xX3xX111xX33xX34xX3xX1xXa2xX6xX3xXa1xX29bxX4xX3xXa1xX39xX9dxXaxX3xX1xX18xX10xX11dfxX9xXaxX3bxX111xX10xXbexX1xX6xXbexXexXdxX34xX1xX3bxX4xX1xX9dxXbexXexX10xXexXbexXc4xX1xX9dxX34xX35xXbexX35xXdxX6xX34xXbexX111xX6xX34xXbexX1xX9dxX6xXbexX4dxX9dxX4xXbexX4dxX6xX9dxX3bxX2xX377xX1e6xX377xX64xX1e6xX2exX1xXexX70xXaxX12xX13xX1xX191xX3xXexX2cxXexX3xXbexX3xXc4xX1xXc6xX34xX35xX3xX35xXdxX6xX34xX3xX111xX33xX34xX3xX1xXa2xX6xX3xXa1xX29bxX4xX3xXa1xX39xX9dxX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX18xX9dxX34xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX13xX1xX191xX3xXexX2cxXexX3xXexX301xX3xXb9xX8dxX6xX3xXa1xX2cxX34xX3xX34xX6xX5cxX3xXc4xX1xXc6xX34xX35xX3xX4xX1xX280xX3xX5xX75xX3xX34xX20exXdxX3xXa1xXccxX3xX35xXdxX6xX9dxX3xXexX1xX8dxX20exX34xX35xX3xXe5xX15xXc6xX34xX3xXe5xX39xX34xX3xX70xX75xX3xX4xX64axX34xX3xX5xX75xX3xX34xX20exXdxX3xX6b6xXexX18xX2a4xX34xX1xX3xX4dxXdxX4faxX34xX7d8xX3xX34xX1xX968xX34xX35xX3xX34x97b0xXexX3xX111xX33xX34xX3xX1xXa2xX6xX3xXexX18xX15xX5cxX6dxX34xX3xXexX1xX20xX34xX35xX2exX3xX13xX1xX191xX3xXexX2cxXexX3xX35x7189xXdxX3xX111xX6dxX3xXexX18xX9dxX34xX35xX3xXexXdexX70xX3xXexX1xXc2xX4xX3xX34xX35xX8dxX25xXdxX3xXa1xX2cxX34xX3xX4xX1xX191xX3xX34xX1xX968xX34xX35xX3xX1xX9dxX75xXdxX3xX34xXdxXb17xX70xX3xX4xX28dxX3xXb9xX8dxX6xX2exX3xX17cxX4b6xXdxX3xXexX1xX2cxX1bxX3xX34xX1xX968xX34xX35xX3xXbxX1xXdxX5dxX34xX3xX4xX1xX191xX3xXexX2cxXexX3xX111xX99dxX34xX3xX5xX15xXc6xX34xX3xX5xX75xX3xX70xX29bxXexX3xXbxX1xX19xX34xX3xX1d5xX15xX6xX34xX3xXexX18xX13cbxX34xX35xX3xXexX18xX9dxX34xX35xX3xXc4xX1xXc6xX34xX35xX3xX35xXdxX6xX34xX3xX111xX33xX34xX3xX1xXa2xX6xX3xXexX2cxXexX3xX6f8xXdxXb17xXex4cb9xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX111xX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2cxXexX3xX6f8xXdxXb17xXexX3xX34xX20exXdxX3xXb9xX6xX3xXb9xXc2xXaxX3xX1xX18xX10xX11dfxX9xXaxX3bxXb9xX6xXbexX1d5xX15xX10xX3bxXexX10xXexXbexX111xXdxX10xXexXbexX34xX9dxXdxXbexXb9xX6xXbexXb9xX15xX3bxX2xX377xX1e6xX64xX67xX1c3xX2exX1xXexX70xXaxX12xX0xXdxX70xX35xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3bxX70xX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX64xX65xX3bxX34xX10xX370xX7xX3bxX2xX67xX65xX64xX3bxX2xX155xX1b1xX4dxX1cbxX64xX155xX64xX1c3xX1c3xX1e6xXexX155xX65xX1cbxX2xX67xX5xX65xX2exX3c7xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX25xX3xXexX2cxXexX2exX2exX2exX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX111xX12xX0xX7xXexX18xX9dxX34xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX2cxXexX3xX6f8xXdxXb17xXexX3xX34xX20exXdxX3xXb9xX6xX3xXb9xXc2xXaxX3xX1xX18xX10xX11dfxX9xXaxX3bxXb9xX6xXbexX1d5xX15xX10xX3bxXexX10xXexXbexX111xXdxX10xXexXbexX34xX9dxXdxXbexXb9xX6xXbexXb9xX15xX3bxX2xX377xX1e6xX64xX67xX1c3xX2exX1xXexX70xXaxX12xXcxX2cxXexX3xX6f8xXdxXb17xXexX3xX34xX20exXdxX3xXb9xX6xX3xXb9xXc2xX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX18xX9dxX34xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xXcxX2cxXexX3xX5xX75xX3xX70xX29bxXexX3xX5xX4faxX3xXexX18xX13cbxX34xX35xX3xXa1xX19xX5cxX3xXe6xX70xX3xX39xXbxX3xX111xX75xX3xXexX1xXdxX5dxX34xX35xX3xX5xXdxX5dxX34xX35xX3xX4xX62exX6xX3xX4dxXdexX34xX3xXexX29bxX4xX2exX3x3817xX779xX3xX4b6xX3xXbxX1xX8dxX20exX34xX35xX3xXexX18xX25xXdxX3xX34xX75xX9dxX1bxX3xX34xX1xX968xX34xX35xX3xX4xXc6xX34xX35xX3xX4dxXdexX34xX3xX6f8xXdxXb17xXexX3xX111xX99dxX34xX3xX5xX15xXc6xX34xX3xX1xX8dxX112xX34xX35xX3xX5xX64axX34xX35xX3xX70xX2a4xX34xX1xX3xX111xX6dxX3xX34xX1xX968xX34xX35xX3xXbxX1xX9dxX34xX35xX3xXexX51cxX4xX3xXexX231xXbxX3xX1d5xX15xX39xX34xX3xX4xX8efxX3xXexX18xX15xX5cxX6dxX34xX2exX3xX182xX1xXc6xX34xX35xX3xX111xX6dxX3xX1d5xX15xX5dxX3xXa1xXa2xX34xX3xXexX2cxXexX1bxX3xX34xX35xX8dxX25xXdxX3xX6f8xXdxXb17xXexX3xXb9xX6xX3xXb9xXc2xX3xXexX18xX5dxX34xX3xXc4xX1xXaffxXbxX3xXexX1xX2cxX3xX35xXdxX112xXdxX3xXa1xXa2xX34xX3xXexX2cxXexX3xXe5xX9d8xX34xX35xX3xX34xXdaxXdxX3xX34xX1xX112xX1bxX3xXe5xX9d8xX34xX35xX3xXc4x7a13xX3xXc2xX4xX3xX111xX75xX3xX34xX1xX968xX34xX35xX3xX7x9d10xX6xX3xX7xX9dxXf7xX34xX3xXc4xX1xX39xX4xX3xX34xX1xX6xX15xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX111xX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b6xXcxX1xX62exX3xXbxX1xX62exX3xX5xX39xX3xX4dxX9dxX34xX35xX7d8xX3xX5xX112xX34xX3xX34xX1xXe6xXexX3xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX3xX1xX20xXdxX3xX1xX184xX3xX111xX75xX9dxX3xX111xX51cxX3xXexX2cxXexXaxX3xX1xX18xX10xX11dfxX9xXaxX3bxX111xX10xXbexX1xX6xXbexXexXdxX34xX1xX3bxXexX1xX15xXbexXbxX1xX15xXbexX5xX6xXbexX4dxX9dxX34xX35xXbexX5xX9dxX34xXbexX34xX1xX6xXexXbexX1xX6xXbexXexXdxX34xX1xXbexX1xX9dxXdxXbexX1xX6xXbexX111xX6xX9dxXbexX111xX15xXbexXexX10xXexX3bxX2xX377xX1e6xX64xX155xX377xX2exX1xXexX70xXaxX12xX0xXdxX70xX35xX3xX7xX18xX4xX9xXaxX3bxX70xX10xX4dxXdxX6xX3bxX2xX64xX65xX3bxX34xX10xX370xX7xX3bxX2xX67xX65xX64xX3bxX2xX155xX64xX4dxX1cbxX65xX65xX64xX1b1xX1c3xX67xXexX1c3xX2xX1c3xX67xX155xX5xX65xX2exX3c7xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX19xX15xX1bxX3xX4xX1xX15xX20xXdxX3xXexX1xX25xX3xX4xX1xX25xX3xXexX2cxXexX2exX2exX2exX3xXexX33xX34xX35xX3xX35xXdxX39xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxX6xX12xX0xX4dxXdxX111xX12xX0xX7xXexX18xX9dxX34xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6b6xXcxX1xX62exX3xXbxX1xX62exX3xX5xX39xX3xX4dxX9dxX34xX35xX7d8xX3xX5xX112xX34xX3xX34xX1xXe6xXexX3xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX3xX1xX20xXdxX3xX1xX184xX3xX111xX75xX9dxX3xX111xX51cxX3xXexX2cxXexXaxX3xX1xX18xX10xX11dfxX9xXaxX3bxX111xX10xXbexX1xX6xXbexXexXdxX34xX1xX3bxXexX1xX15xXbexXbxX1xX15xXbexX5xX6xXbexX4dxX9dxX34xX35xXbexX5xX9dxX34xXbexX34xX1xX6xXexXbexX1xX6xXbexXexXdxX34xX1xXbexX1xX9dxXdxXbexX1xX6xXbexX111xX6xX9dxXbexX111xX15xXbexXexX10xXexX3bxX2xX377xX1e6xX64xX155xX377xX2exX1xXexX70xXaxX12xX6b6xXcxX1xX62exX3xXbxX1xX62exX3xX5xX39xX3xX4dxX9dxX34xX35xX7d8xX3xX5xX112xX34xX3xX34xX1xXe6xXexX3xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX3xX1xX20xXdxX3xX1xX184xX3xX111xX75xX9dxX3xX111xX51cxX3xXexX2cxXexX0xX3bxX6xX12xX0xX3bxX7xXexX18xX9dxX34xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4dxXaxX12xX13xX231xX34xX3xXexX2cxXexX1bxX3xX34xX20exXdxX3xXa1xX8dxX191xX4xX3xX70xXb17xX34xX1xX3xX4dxX6xX34xX1xX3xX5xX75xX3xXaxXexX1xX62exX3xXbxX1xX62exX3xX5xX39xX3xX4dxX9dxX34xX35xXaxX3xX5xX112xX34xX3xX34xX1xXe6xXexX3xX4axX75xX3xXcxX96xX34xX1xX3xX34xX9d8xX70xX3xX4b6xX3xXexX1xXc6xX34xX3xX6f8xX96xX34xX1xX3xX648xX1xX702xX4xX1bxX3xXb9xX515xX3xX60xXc2xX4xX3xX6f8xX96xX34xX1xX3xX793xX60xXc2xX4xX3xXcxX1xX13cbxX79cxX3xX5xXf7xXdxX3xXexXe6xXexX3xXe5xX231xXexX3xXexX301xX3xX7xX39xX34xX35xX3xXa1xX2cxX34xX3xXexX20xXdxX3xX70xX89xXexX2exX3xX59xX35xX8dxX25xXdxX3xX34xX35xX8dxX25xXdxX1bxX3xX34xX1xX75xX3xX34xX1xX75xX3xXe5xX231xX34xX3xX18xX29bxX34xX3xX4xXaffxXexX3xXexX280xX6xX1bxX3xXexX1xX15xX3xX1xX9dxXf7xX4xX1xX3xX34xX1xX968xX34xX35xX3xX111xX8dxX25xX34xX3xX4dxX9dxX34xX35xX3xX4xXa2xX3xX5xX39xX3xXexX9dxX3xXa1xX1e0xXbxX3xX111xX231xX34xX3xX4xX1xX15xX5cxXccxX34xX3xXa1xX2cxX34xX3xXc4xX1xXaffxXbxX3xX34xX20exXdxX3xXexX18xX9dxX34xX35xX3xXexX280xX34xX1xX3xXa1xXccxX3xXbxX1xX51cxX4xX3xX111xX51cxX3xX34xX35xX8dxX25xXdxX3xX4dxXdexX34xX3xX35xXa2xXdxX3xXe5xX39xX34xX1xX3xX4xX1xX8dxX34xX35xX2exX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxX4dxXdxX111xX12xX0xX3bxX5xXdxX12xX0xX3bxX15xX5xX12xX0xX4dxXdxX111xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX18xXaxX12xX0xX3bxX4dxXdxX111xX12xX0xX3bxX4dxXdxX111xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx64adxX15xXexX1xX9dxX18xXaxX12x1fcaxX15xX6xX34xX35xX3xX1fdxXdxX34xX1xX0xX3bxXbxX12
Quang Minh