Khi cấp trên “hỏi xoáy”…
Sau triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, phong cách lãnh đạo, điều hành của cán bộ, đặc biệt là những người đứng đầu, giữ cương vị chủ chốt ở một số cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ được giao có sự chuyển biến mạnh mẽ. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng, cho thấy Nghị quyết T.Ư 4 hợp ý Đảng, lòng dân và từng bước đi vào cuộc sống.
33bx3122x2594x74c3x6c42x3784x2c5fx75a8x1610x5248x2f8bxX4xX7x7c78xX4x1c24x5349xX6x2d7cx5edcx454bx62fxX2x15f8x61e3xX3xX4xX11x67bcxX5xX9xX2x1b67xX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x1767xX17x8684x65exX11xX4xX6xX7xX9x30b5xX27xX11xX13x5ab0xX2xX34x201ex759axX4xX2xX4x51d2xX2xX4xX3cx5899xX13xX12xX0x6164xX1xX30xX0xX34x54e4xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX2axX11xX4xX6xX7xX9xX30x45f5xX34xX11xX2xX1fx91axX1xX2xX4x4ba8x129dxX13xX2x6405xX34x5920xX11xX2xXcxX37x6960xX5x8868x2e18xX0xX44xX34xX49xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xb28xX7xXfx62cdxX9xX30xX27xXfxX17xX2xX4xX7fxX11x44d9xX13xX2x20d0xX34xXfxX11xX2x5947xX12xX34x6cb3xX2x578xX17xX5x14fcxX4xX2xX2ax8928x596bxX2x817xX2x285exXcaxX34xa70xXfxX2x407cx5169x4387xX2xX83x1321x42c4xX4xX2xX3x878cxX2x1bfcxX7bxX13xX2x859ax5258xX2xX1fxX7bxX1xX2xX29xX8axX1fxX34xX2xXf2xXf7xX2xX1fx28faxX13xX12xX2xX4xX8axX1fxX2xXcx6d80xX5xX2xXbdx219fxX13xX12xX2x45ebx86b1xX13xX12xX2xX34xX11x31e5xX13xX2xX13xXfxX5xX8cx7a19xX2xX1xX34xX37xX13xX12xX2xX1fxX8axX1fxX34xX2xX6x2f30xX13xX34xX2xXf6xX38xX37xX125xX2xXf6xX11xXf7xX17xX2xX34xecaxX13xX34xX2xX1fx50ccxXfxX2xX1fxX8axX13xX2xX29xXecxX125xX2xXf6x6b57xX1fxX2xX29xX11xX11exX4xX2xX6xX142xX2xX13xX34x66b1xX13xX12xX2xX13xX12xX3cx84exX11xX2xXf6x6518xX13xX12xX2xXf6x79f7xX17xX125xX2xX12xX11xX160xX2xX1fxX3cx2cf8xX13xX12xX2xXf2xXd2xX2xX1fxX34xX147xX2xX1fxX34xXf0xX4xX2xX40xX2x18b6xXecxX4xX2xX3xXf0xX2xX1fxX17axX2xXd4xX17xXfxX13xX125xX2xXf6xX17axX13xX2xXf2xXd2xX2xXf6xXf0xX11xX2xXf2x6cccxX11xX2xX13xX34xX11xX11exX18cxX2xXf2x83c2xX2xXf6xX3cx5670xX1fxX2xX12xX11xXfxX37xX2xX1fxXe3xX2xX3xX113xX2xX1fxX34xX17xX5xXc7xX13xX2xX29xX11xXd7xX13xX2xX18cxX38xX13xX34xX2xX18cx21dfxXdbxX2xX117xX10fxX5xX2xXf6xX3cxX1b6xX1fxX2xXcxX7xX18cxX2xX6xX142xX2xX4x5b4axX13xX2xX34xX11xX11exX17xX2xXf6xX8axX13xX12xX2xX18cx160cxX13xX12xX125xX2xX1fxX34xX37xX2xX4xX34xX7bxX5xX2xXcfxX12xX34xXd2xX2xXd4xX17xX5xXd7xX4xX2xX2axXdbxXdcxX2xXdexX2xX34xX1b6xX1xX2x25c0xX2xX117xX118xX13xX12xX125xX2xX6x2a1exX13xX12xX2xXbdxX10fxX13xX2xXf2xX142xX2xX4xX1f8xX13xX12xX2xX29xX3cxX1a8xX1fxX2xXf6xX11xX2xXf2xX142xX37xX2xX1fxX17xXecxX1fxX2xX3xXf0xX13xX12xXdbxX0xX44xX1xX30xX0xX4xXfxX29xX6xX7xX2xXfxX6xX11xX12xX13xX8xX9xX6xX7xX1bxX4xX9xX2xf87xX11xXbdxX4xX34xX8xX9x7583x3078xX26axX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX3xX1xXfxX1fxX11xX13xX12xX8xX9xX49xX9xX2xX1fxX7xX6xX6xX1xXfxXbdxXbdxX11xX13xX12xX8xX9xX49xX9xX2xX29xX37xX7fxXbdxX7xX7fxX8xX9xX26axX9xX30xX0xX4xX29xX37xXbdxX5xX30xX0xX4xX7fxX30xX0xX4xXbdxX30xX0xX11xX18cxX12xX2xX3xX7fxX1fxX8xX9xX44xX44xX11xXdbxX29xXfxX37xX34xXfxX4xX11xX13xX34xXdbxXf2xX13xX44xX13xX7xX262xX3xX44xX49x7b9xX49x1d7exX44xX49xX26ax299axXbdxXdexX49xX2c9xX269xX2cbxX26axX26axX4xX269x2b0dx6761xX2cfxX2cbxX6xX26axXdbxX16xX1xX12xX9xX2xX44xX30xX0xX44xX4xXbdxX30xX0xX44xX4xX7fxX30xX0xX4xX7fxX30xX0xX4xXbdxX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x34d7xXfxX1xX4xX11xX37xX13xX9xX30x7642xX13xX34xX2xX18cxX11xX13xX34xX2xX34x754dxXfxX0xX44xX4xXbdxX30xX0xX44xX4xX7fxX30xX0xX44xX4xX29xX37xXbdxX5xX30xX0xX44xX4xXfxX29xX6xX7xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x7c61xX37xXbdxX5xX9xX30xX2axX34xX7xX37xX2xX18cxXecxX4xX2xX3xXf0xX2xXf6xX37xX142xX13xX2xX1fxX106xX13xX12xX2xX4xX8axX1fxX2xXf2xXf7xX2xX1fxX17axX2xX3xX40xX125xX2xX4xX106xX11xX2xXf6xX3cxX1b6xX1fxX2xX29xX11xXd7xX4xX125xX2xX18cxXecxX4xX2xX3xXf0xX2xXf6x70b1xX13xX12xX2xX1fxX34xX1eaxX2xX6xX133xX13xX34xX2xXf6xX38xX37xX2xX1fxX34xX147xX2xX1fxX34xXf0xX4xX2xX40xX2xX1fxX7bxX1xX2xX4x32b6xX13xX34xX125xX2xX1fxX7bxX1xX2xX34xX17xX5xX11exX13xX2xX4x64f0xX2xX1fxX34xX16bxX1fxX2xX1fxX8axX1fxX2xX1fxX17xXecxX1fxX2xXf6xXf0xX11xX2xX4xX34xX37xX38xX11xX2xX4xX7fxX113xX1fxX2xX4xX11xXd7xX1xX2xXf2xX1a8xX11xX2xX1fxX8axX13xX2xX29xXecxX125xX2xXf6xX118xX13xX12xX2xXf2xX11xX80xX13xX2xXf2xX142xX2xX13xX34xX10fxX13xX2xXbdxX10fxX13xXdbxX2xX117xX11xXf7xX17xX2xX34xXfxX5xX2xX13xX34xX7bxX4xX2xX6xX142xX2xX13xX34xX11xXf7xX17xX2xX1fxX10fxX17xX2xX83xX34xX85xX11xX2xXcxX37xX8axX5xX8cxX2xX34xXd7xX4xX2xX3xX16bxX1fxX2xX34xXe3xX1fxX2xX29x3e55xXfxX2xXf6xX133xX2xXf6xX3cxX1b6xX1fxX2xXf6xX3cxXfxX2xX7fxXfxX125xX2xXcaxX34xX11xXd7xX13xX2xXcaxX34xX106xX13xX12xX2xX1eaxX4xX2xX1fxX8axX13xX2xX29xXecxX2xX1fxX7bxX1xX2xXbdxX3cxX1a8xX11xX2xX1xX34xX118xX11xX2xX83xX13xXe3xX13xX12xX2xX18cxX153xX4xX2xXf6xX85xX2xX4xXfxX11xX8cxX125xX2xXcaxX34xX106xX13xX12xX2xXcaxX34xX1eaxX2xX40xX2xX1fxX8axX1fxX2xX34xXecxX11xX2xX4xX7fxX3cxX167xX13xX12xX2xXf2x1260xX2xX4xX34xXd7xX2xX1fx3c2dxX13xX12xX2xX4xX7fxX40xX2xX13xX80xX13xX2xX83xX13xXe3xX13xX12xX8cxX2xX34xX17axX13xXdbxX0xX44xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX358xX37xXbdxX5xX9xX30xXcfxX34xX11xXf7xX17xX2xXf2xX7bxX13xX2xXf6xXf7xX2xX29x848axX13xX2xXcaxX34xX37xX507xX13xX2xXf2xXf7xX2xXf2xX11xX11exX1fxX2xX4xX7fxX11xXc7xX13xX2xXcaxX34xXfxX11xX2xX1fxX8axX1fxX2xX1fxX34xX147xX2xX4xX7fxX3cxX17axX13xX12xX125xX2xX1fxX17axX2xX1fxX34xXd7xX125xX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xX3xX8axX1fxX34xX2xX4xX7fxX80xX13xX2xX1fxX8axX1fxX2xX6x836fxX13xX34xX2xXf2xX113xX1fxX2xX13xX34xX3cxX2xX34xX17xX5xX2xXf6xXecxX13xX12xX2xX13xX12xX17xX399xX13xX2xX6xX113xX1fxX125xX2xX4xX34xX113xX1fxX2xX34xX11xX11exX13xX2xX1fxX17axX2xX1fxX34xXd7xX2xX34x64c0xX2xX4xX7fxX1b6xX2xX6xX133xX11xX2xX3xX17xX7bxX4xX125xX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xX3xX8axX1fxX34xX2xX3cxX17xX2xXf6xX133xX11xX2xX4xX7fxX37xX13xX12xX2xX1xX34xX8axX4xX2xX4xX7fxX11xXc7xX13xX2xX13xX106xX13xX12xX2xX13xX12xX34xX11xX11exX1xX2xX4xX34xX7xX37xX2xXd4xX17xX5xXd7xX4xX2xXf6xXd2xX13xX34xX2xX29xXfxX13xX2xX34xX142xX13xX34xX2xX1fxX147xXfxX2xX4xX3baxX13xX34x71cbxX2xXcaxX34xX118xX2xX13xX507xX13xX12xX2xX13x429axX18cxX2xX29xX5eexX4xX125xX2xX1fxX34xX17xX5xXc7xX13xX2xX4xX118xX11xX2xX4xX34xX106xX13xX12xX2xX4xX11xX13xX125xX2xX1fxX34xX147xX2xX4xX7fxX3cxX17axX13xX12xX2xX1fxX4b1xX13xX12xX2xX13xX34xX3cxX2xX13xX507xX13xX12xX2xX6xX113xX1fxX2xX1fxX147xXfxX2xXf6xXecxX11xX2xX13xX12xX4b1xX2xX1fxX8axX13xX2xX29xXecxX2xX1fxX7bxX1xX2xX1fxX17axX2xX3xX40xX125xX2xX13xX34xX160xX13xX12xX2xX29xX7bxX4xX2xX1fx2dabxX1xX2xX12xX11xX160xXfxX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xX3xX8axX1fxX34xX2xXf2xX142xX2xX5xX80xX17xX2xX1fxX170xX17xX2xX1fxX147xXfxX2xX4xX34xX113xX1fxX2xX4xX11x7d8xX13xX8dxX2xXe0xX13xXe3xX11xX2xX4xXe3xX18cxX2xX6xX38xX11xX2xX6xX142xX2xX13xX34xX160xX13xX12xX2xXf6xX11xXc7xX18cxX2xX83xX13xX12xX34xX1d6xX13xX8cxX2xX118xX13xX34xX2xX34xX3cxX40xX13xX12xX2xXf6xXd7xX13xX2xX34xX11xX11exX17xX2xXd4xX17xX118xX2xXf6xX11xXf7xX17xX2xX34xX142xX13xX34xX2xX1fxX147xXfxX2xX29xXecxX2xX18cxX8axX5xX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xXd4xX17xX5xXf7xX13xX2xX1fxX4b1xX13xX12xX2xX13xX34xX3cxX2xXd4xX17xX5xX2xX4xX7fxX4aaxX13xX34xX2xX4xX3caxX2xX1fxX34xX16bxX1fxX2xX4xX34xX113xX1fxX2xX34xX11xX11exX13xX2xXf6xXc7xX2xX1fxX8axX1fxX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xX3xX8axX1fxX34xX2xXf6xX11xX2xXf2xX142xX37xX2xX1fxX17xXecxX1fxX2xX3xXf0xX13xX12xXe8xX2xXf6xXf7xX17xX2xXf6xX3cxX1b6xX1fxX2xX29xXe3xX1fxX2xX4xX8axX1fxX34xX2xX18cxXecxX4xX2xX1fxX8axX1fxX34xX2xX7fxX38xX1fxX34xX2xX7fxX224xX11xX2xXf6xXc7xX2xXcxX7xX18cxX2xXcx6e35xX4xX2xXf2xX142xX2xX4xX4aaxX18cxX2xX1xX34xX3cxX17axX13xX12xX2xX8axX13xX2xX12xX11xX118xX11xX2xXd4xX17xX5xXd7xX4xXdbxX0xX44xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX358xX37xXbdxX5xX9xX30xX117xXf0xX11xX2xX4xX34xX37xX38xX11xX2xXf2xX1a8xX11xX2xX1fxX7bxX1xX2xXbdxX3cxX1a8xX11xX2xX29x4901xX13xX12xX2xX13xX34xX160xX13xX12xX2xX1fxX10fxX17xX2xX83xX34xX85xX11xX2xXcxX37xX8axX5xX8cxX2xX34xXd7xX4xX2xX3xX16bxX1fxX2xX34xXe3xX1fxX2xX29xX444xXfxX2xX1fxX34xX37xX2xX4xX34xX7bxX5xX2xX13xX12xX3cxX167xX11xX2xX6xX133xX13xX34xX2xXf6xX38xX37xX125xX2xXf6xX11xXf7xX17xX2xX34xX142xX13xX34xX2xXcaxX34xX106xX13xX12xX2xX1fxX34xX3baxX2xX13xX5eexX18cxX2xXf2xX160xX13xX12xX125xX2xX34xX11xXc7xX17xX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xX3xX8axX1fxX34xX2xX18cxX142xX2xX1fxX224xX13xX2xX4xX34xX7bxX18cxX2xX13xX34xX17xX170xX13xX125xX2xX29xX11xXd7xX13xX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xX3xX8axX1fxX34xX2xX4xX34xX142xX13xX34xX2xX1xX34xX3cxX17axX13xX12xX2xX1fxX34xX10fxX18cxX2xX34xX142xX13xX34xX2xXf6xXecxX13xX12xX125xX2xX18cxXfxX13xX12xX2xX6xX38xX11xX2xXd4xX17xX5xXf7xX13xX125xX2xX6xX1b6xX11xX2xX1eaxX1fxX34xX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xXf6xX8axX13xX12xX2xX1fxX34xX37xX2xX13xX34xX10fxX13xX2xXbdxX10fxX13xXdbxX2xXcfxXd7xX17xX2xX1fxX8axX13xX2xX29xXecxX2xX6xX444xX13xX12xX2xX4xX444xX13xX12xX2xX4xX7fxX37xX13xX12xX2xX13xX5eexX18cxX2xX1fxX34xX147xX2xX4xX7fxX3cxX17axX13xX12xX2xX4xX34xX4aaxX2xX3xX1d6xX2xXcaxX34xXe3xX2xX1fxXe3xX2xXf6xX3cxX1b6xX1fxX2xX4xX34xX142xX13xX34xX2xX1fxX106xX13xX12xX2xX4xX7fxX37xX13xX12xX2xX4xX34xX113xX1fxX2xX4xX11xX67bxX13xXdbxX2x4a90xX4aaxX2xX1fxX34xX3cxXfxX2xX4xX34xX7bxX18cxX2xX13xX34xX17xX170xX13xX2xX1fxX34xX147xX2xX4xX7fxX3cxX17axX13xX12xX2xX13xX80xX13xX2xXcaxX34xX106xX13xX12xX2xX1eaxX4xX2xXf6xXd2xXfxX2xX1xX34xX3cxX17axX13xX12xX2xX4xX1b2xX4xX2xX34xX652xX17xX2xX3xX37xX2xXf2xX1a8xX11xX2xX3xX113xX2xX1xX34xX8axX4xX2xX4xX7fxX11xXc7xX13xX2xX1fxX34xX17xX13xX12xX125xX2xX18cxX142xX2xX4xX7fxX8axX1fxX34xX2xX13xX34xX11xX11exX18cxX2xX4xX7fxX3cxX1a8xX1fxX2xX4xX11xX80xX13xX2xX4xX34xX17xXecxX1fxX2xXf2xXf7xX2xX13xX34xX160xX13xX12xX2xX6xX133xX13xX34xX2xXf6xX38xX37xX2xX1fxX34xX147xX2xX1fxX34xXf0xX4xX2xXexX2xX13xX34xX160xX13xX12xX2xX13xX12xX3cxX167xX11xX2xXf6xX3cxX1b6xX1fxX2xX117xX118xX13xX12xX2xXf2xX142xX2xXbdxX10fxX13xX2xX12xX11xXfxX37xX2xX13xX34xX11xX11exX18cxX2xXf2xX1b2xX2xXd4xX17xXfxX13xX2xX4xX7fxX315xX13xX12xXdbxX0xX44xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX358xX37xXbdxX5xX9xX30xX302xX34x611bxX13xX12xX2xX34xX38xX13xX125xX2xX6xX142xX2xXf6xXd2xXfxX2xX29xX142xX13xX2xX3xX118xX13xX2xXcxX17xX7bxX4xX2xX13xX106xX13xX12xX2xX13xX12xX34xX11xX11exX1xX125xX2xX3xX37xX13xX12xX2xXf2x7d65xX13xX2xX1fxX224xX13xX2xX4xX4aaxX13xX34xX2xX4xX7fxX38xX13xX12xX2xX1fxX8axX13xX2xX29xXecxX2xX1fxX34xX147xX2xX1fxX34xXf0xX4xX2xXcaxX34xX11xX2xXf6xX3cxX1b6xX1fxX2xXf6xXf0xX11xX2xX4xX34xX37xX38xX11xX2xXf2xXf7xX2xX34xX3cxX1a8xX13xX12xX2xXf6xX11xX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xX4xX7fxX37xX13xX12xX2xXf6xXf7xX2xX8axX13xX2xX1xX34xX8axX4xX2xX4xX7fxX11xXc7xX13xX2xX3xX118xX13xX2xXcxX17xX7bxX4xX125xX2xX13xX10fxX13xX12xX2xX1fxXfxX37xX2xX4xX34xX17xX2xX13xX34xX652xX1xX2xX1fxX147xXfxX2xXf6xXd2xXfxX2xX1xX34xX3cxX17axX13xX12xX2xX18cxX4aaxX13xX34xX2xX18cxX142xX2xXf2xXa21xX13xX2xX12xX133xX11xX2xXf6xX170xX17xX125xX2xX12xX133xX11xX2xX4xXfxX11xX2xXcaxX34xX106xX13xX12xX2xX4xX7fxX118xX2xX6xX167xX11xX2xXf6xX3cxX1b6xX1fxXdbxX2xX117xX11xXc7xX18cxX2xX83xX13xX12xX34xX1d6xX13xX8cxX2xX13xX142xX5xX2xX1fxX34xX5eexX1fxX2xX1fxX34xX5eexX13xX2xXcaxX34xX106xX13xX12xX2xX1xX34xX118xX11xX2xXbdxX37xX2xX1fxX17axX2xX1fxX34xXd7xX125xX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xX3xX8axX1fxX34xX2xX18cxX142xX2xXbdxX37xX2xX1fxX34xX1eaxX13xX34xX2xX13xX34xX160xX13xX12xX2xX13xX12xX3cxX167xX11xX2xX4xX34xX1f8xXfxX2xX34xX142xX13xX34xX125xX2xX13xX34xX160xX13xX12xX2xX83xX1fxX106xX13xX12xX2xX29xXecxX1fxX8cxX2xX1fxX147xXfxX2xX13xX34xX10fxX13xX2xXbdxX10fxX13xX2xX1fxX34xX3cxXfxX2xX12xX5eexX13xX2xX29xXe3xX125xX2xX3xX10fxX17xX2xX3xX8axX4xX2xXf2xX1a8xX11xX2xX13xX34xX10fxX13xX2xXbdxX10fxX13xX125xX2xX4xX34xX11xXd7xX17xX2xX13xX34xX11xX11exX4xX2xX4xX4aaxX13xX34xX125xX2xX4xX10fxX18cxX2xX34xX17xX5xXd7xX4xX2xXf2xX142xX2xX34xX17axX13xX2xX34xXd7xX4xX2xX6xX142xX2xX4xX34xX11xXd7xX17xX2xX4xX7fxX8axX1fxX34xX2xX13xX34xX11xX11exX18cxX2xX1fxX4b1xX13xX12xX2xX13xX34xX3cxX2xX1fxX8axX11xX2xX83xX4xX10fxX18cxX8cxX2xX1fxX147xXfxX2xX13xX12xX3cxX167xX11xX2xXf6xX118xX13xX12xX2xXf2xX11xX80xX13xXdbxX0xX44xX1xX30xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xX4xX7xXcxX4xXexXfxX6xX11xX12xX13xX14xX2xX16xX17xX3xX4xX11xX1bxX5xX9xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1xX358xX37xXbdxX5xX9xX30xX358xX142xX11xX2xX34xX315xX1fxX2xX7fxX444xX4xX2xX7fxXfxX2xX6xX142xX14xX2xXf6xX17axX13xX2xXf2xXd2xX2xX13xX315xX125xX2xXf6xXd2xXfxX2xX1xX34xX3cxX17axX13xX12xX2xXcaxX11xXfxX2xX13xXd7xX17xX2xX1fxX224xX13xX2xX13xX34xX160xX13xX12xX2xX6xX133xX13xX34xX2xXf6xX38xX37xX2xXd4xX17xXfxX13xX2xX6xX11xX80xX17xX125xX2xX34xX4aaxX13xX34xX2xX4xX34xX16bxX1fxX125xX2xX5xXd7xX17xX2xXcaxX74fxX18cxX2xX13xX507xX13xX12xX2xX6xX113xX1fxX125xX2xX4xX34xX11xXd7xX17xX2xX3xX10fxX17xX2xX3xX8axX4xX2xX4xX34xX113xX1fxX2xX4xX11xX67bxX13xX125xX2xX17xX13xX12xX2xXbdxX17xX13xX12xX125xX2xXf6xX550xX13xX34xX2xXf6xX38xX1fxX2xXf2xX1a8xX11xX2xXf2xXd2xX2xX4xX7fxX1eaxX2xX1fxX147xXfxX2xX18cxX4aaxX13xX34xX125xX2xXf2xX17xX13xX2xXf2xX74fxX13xX2xX6xX1b6xX11xX2xX1eaxX1fxX34xX2xX1fxX34xX37xX2xX29xX118xX13xX2xX4xX34xX10fxX13xX125xX2xX4xX34xX167xX2xX17axX2xXf2xX1a8xX11xX2xX13xX34xX160xX13xX12xX2xX18cxX37xX13xX12xX2xX18cxX17xXf0xX13xX125xX2xX13xX34xX17xX2xX1fxX170xX17xX125xX2xX13xX12xX17xX5xX11exX13xX2xXf2xX315xX13xX12xX2xX1fxX147xXfxX2xX13xX34xX10fxX13xX2xXbdxX10fxX13xX2xX4xX34xX4aaxX2xX34xX133xX5xX2xX4xX113xX2xXf6xX3caxX11xX2xX18cxX1a8xX11xX125xX2xX4xX113xX2xX1fxX34xX3baxX13xX34xX2xXf6xXf0xX13xX2xX1xX34xX3cxX17axX13xX12xX2xX1xX34xX8axX1xX125xX2xX4xX3cxX2xXbdxX17xX5xX2xX34xX142xX13xX34xX2xXf6xXecxX13xX12xX125xX2xXcaxX34xX5eexX1fxX2xX1xX34xX1b2xX1fxX2xX34xX38xX13xX2xX1fxX34xXd7xX125xX2xXcaxX34xX17xX5xXd7xX4xX2xXf6xX11xXc7xX18cxX2xXf6xXc7xX2xXcxX16bxX13xX12xX2xXf6xX8axX13xX12xX2xXf2xX1a8xX11xX2xX13xX11xXf7xX18cxX2xX4xX11xX13xX125xX2xXcax6c44xX2xXf2xX315xX13xX12xX2xX1fxX147xXfxX2xX13xX34xX10fxX13xX2xXbdxX10fxX13x37d0xX0xX44xX1xX30xX0xX1xX2xX1fxX6xXfxX3xX3xX8xX9xX1x16d9xX17xX4xX34xX37xX7fxX9xX30xXbaxX17xX5xXf7xX13xX2x657dxX34xX3cxX17axX13xX12xX0xX44xX1xX30
Huyền Phương