Thế giới ngày qua: Thủ tướng Israel cảnh báo khả năng tiến hành cuộc chiến mới ở Gaza.
(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Israel cảnh báo khả năng tiến hành cuộc chiến mới ở Gaza; Mỹ hoãn tăng thuế 250 tỷ USD với hàng hóa Trung Quốc là những thông tin thế giới nổi bật trong ngày 12/9 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
e497xf2e9x175eex15645x16592x13898x113bcx1a626x1100axX7x130b5x1620ex121bax1a2dax17f39x17bf6xX5x12610xXax16845xXcxX1x13968xX3x18355xXdx12bedxXdxX3x1b981xX17xf6e3x19d84xX3x122f1x16598xX6x1a921xX3xXcxX1x184caxX3xXex1932exX19xX1cxX17xX3x1787fxX7x1723exX6xX10xX5xX3xX4x1b6b5xX1cxX1xX3x1968fx183a9x1b044xX3x1896dxX1xX38xX3xX1cx15df8xX1cxX17xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX22x1326dxX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xfd51xX19xXdxX3x16b01xX3xeb55xX6x1a5d5xX6x17309xX0x1a4bexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx150e9xX10xX6x19e2bxXaxX12xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX19xX1cxX17xX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX3xX4xX38xX1cxX1xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX1xX38xX3xX1cxX45xX1cxX17xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX22xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5exX19xXdxX3xX62xX3xX64xX6xX66xX6xfb1dxX3x15502x174d0xX3xX1xX3ex14b54xX1cxX3xXexX45xX1cxX17xX3xXexX1xX22xX15xX3x101e8xf7e0x13c4axX3xXex10053xX3x128ccx1a01ex19845xX3xf214xX19xXdxX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX1x19546xX6xX3xXcxX32xX22xX1cxX17xX3x11157xX22x16422xX4xX3xX5xX1exX3xX1cxX1x11ce0xX1cxX17xX3xXexX1x12972xX1cxX17xX3xXexXdxX1cxX3xXexX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cx10064xXdxX3xX3cxfd92xXexX3xXexX32xX3exX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xXd5xX6ax16231xX3x12144xX2bx1960axX4xX3x11bcaxX3dxX3exX3xX79xX1exX3xXcx14203xX1cxX1xX3xX12cxXdx13097xX1cxX3xXex126f4xX3xXexX115xX1cxX17xX3xX1xX12exXbxX68xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17bdfxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX5exX17xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXax192f1xXdxX7cxXexX1xX24xX3x18319xX2xXd6xXbx15146xXc1xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3x147adxX2xXd7xXbxX17cxXc1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX68xX3cxX6xX3exX1xX6xXexXdxX1cxX1xX68xXe0xX1cxX6axX1cxX10xX171xX7xX6axX2xX12ax1579exX178xX6axX2xX1acxX187xX7cxXd6xXd7x19f40xXd6xX1b5xXd7xX1b5xXexX2xX1b5xX178xX178xX5xX2xX68x18925xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX19xX1cxX17xX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX3xX4xX38xX1cxX1xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX1xX38xX3xX1cxX45xX1cxX17xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX22xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5exX19xXdxX3xX62xX3xX64xX6xX66xX6xX68xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX3exX1cxXaxX12x17bb0xX1xXeaxXdxX3xX3cxXf5xX4xX3xX5x18830xX1cxX3xX7xX6xX22xX3xX5exX55xXexX3xX4xX22xX55xX4xX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xX40x131bfxX4xX1xX3xX4xX28xX6xX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX3xX1cxX1x169a6xX5exX3xXe0xX1exX3exX3xX5exX55xXexX3xXe0x15f12xX3xXexX32xX25fxX3xX4xX28xX6xX3xXbxX1xX3exX1cxX17xX3xXexX32xX1exX3exX3xX79x140e8xXdxX3xX17xXdxX3dxX3exX3xX79xX6xX5exX6xX7xX3xX62xX3xXdexX38xXdxX3xX64xX6xX66xX6xX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xXd6xX6axXd6xX6axXd5xXd7xX2xX12axX68xX3x10f5fxX1cxX1xX24xX3x17912x13fb5x19220xX6axXcxXcx14614x139f0x16d02xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX3exX7cxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX32xX3exX1cxX17xX12xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX19xX1cxX17xX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX3xX4xX38xX1cxX1xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX1xX38xX3xX1cxX45xX1cxX17xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX22xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5exX19xXdxX3xX62xX3xX64xX6xX66xX6xX68xX3xX0xX6axX7xXexX32xX3exX1cxX17xX12xX2c7xX17xX1exX1fxX3xX2xXd5xX6axX12ax15b80xX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX19xX1cxX17xX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX3xX131xX10xX1cxX1c2xX6xX5exXdxX1cxX3xX2c7xX10xXexX6xX1cxX1fxX6xX1xX22xX3xX4xX38xX1cxX1xX3xX3cxX3dxX3exX3xX4xX3dxX4xX3xXe0x1303exX3xXbxX1xXeaxX1cxX17xX3xX32xX3exX4xX40xX10xXexX3xXex159afxX3xXdexX38xXdxX3xX64xX6xX66xX6xX3xX7x128aaxX3xX5xX1exX5exX3xX40xX1xX38xX3xX1cxX45xX1cxX17xX3xX17cxX38xX1fxX3xX32xX6xX3xX5exX55xXexX3xX4xX22xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5exX19xXdxX3xX4xX1xXf5xX1cxX17xX3xX5x120fexXdxX3xXbxX1xX3exX1cxX17xX3xXexX32xX1exX3exX3xX79xX292xXdxX3xX17xXdxX3dxX3exX3xX79xX6xX5exX6xX7xX3xX62xX3xX40xX1xX22xX3xXe0x18c83xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX5xX1exX3xXaxX40xX1xX103xX1cxX17xX3xXexX1x1549dxX3xXexX32xX3dxX1cxX1xX3xX40xX1x161edxXdxXaxX68xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX3exX7cxX1fxXaxX12xXcxX32xX38xX3xX5xf617xXdxX3xXbxX1xX3fcxX1cxX17xX3xXe0x12e7bxX1cxX3xX12cxX1exXdxX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xX23exX6xX1cxX3x13d57xX10xX7xX1xX10xXexX3xX131xX10xXexX33bxX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX19xX1cxX17xX3xX2c7xX10xXexX6xX1cxX1fxX6xX1xX22xX3xXexX22xX1fxX248xX1cxX3xX3cxXf5xX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX3xX7xX38bxX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX5exX55xXexX3xX4xX22xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xXexX32xX37fxX3xX40xX1xXdxX3xX12cxXeaxX3xX5xX1exX3xX3cxXdxX13fxX1cxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX4xX22xXf5xXdxX3xX4x13637xX1cxX17xX68xX3x1763bxX1cxX17xX3xX1cxX1xX424xX1cxX3xX5exX3bbxX1cxX1xX3xX1cxX2bxX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX4xXeaxX3xX5xX38bxX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xX4xXeaxX3xX5xX3dfxX6xX3xX4xX1x1692fxX1cxX3xX1cxX1exX3exX3xX40xX1xX3dxX4xX3xX1cxX17xX3exX1exXdxX3xXe0xXdxX13fxX4xX3xXexX1xX3dfxX4xX3xX1xXdxX13fxX1cxX3xX5exX55xXexX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX7cxX27cxX4xX1xX3xX5xX19xX1cxX3xX4xX1xXf5xX1cxX17xX3xX5xX3bbxXdxX3x105ddxX4xX3dxX4xX3xX5xX3dfxX4xX3xX5xX2bxX12exX1cxX17xX3xX40xX1xX28xX1cxX17xX3xX3cxXf5x163c1xX3xX62xX3xXdexX38xXdxX3xX64xX6xX66xX6xX68xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX3exX7cxX1fxXaxX12xX15dx10fe2xX1cxX17xX3xXexX1xX10xX3exX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX19xX1cxX17xX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX33bxX3xX1cxX2bxX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX12cxXc8xX3xX4xX1xX22x182b3xX1cxX3xX3cxX27cxX3xX7x136f1xX1cxX3xX7xX1exX1cxX17xX3xX4xX3dxX4xX3xX40xX15xX3xX1xX3exX3bbxX4xX1xX3xX12cxX3f2xX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xX40xX25fxX4xX1xX3xXdexX38xXdxX3xX64xX6xX66xX6xX3xXe0xX1exX3xX7xX38bxX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX12cxX27cxX1cxX1xX3xXexX1xX41axXdxX3xX12cxXdxX3f2xX5exX3xXexXf5xXexX3xX1cxX1xX424xXexX3xX12cxX3f2xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xXexX424xX1cxX3xX4xX103xX1cxX17xX33bxX3xX7cxX3exX3xX79xX6xX5exX6xX7xX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xX7xX584xX1cxX3xX7xX1exX1cxX17xX3xX4xX1xX424xX5exX3xX7cx13a10xXexX3xX4xX3dxX4xX3xXe0xX36fxX3xXbxX1xXeaxX1cxX17xX3xX32xX3exX4xX40xX10xXexX3xXexX37fxX3xX64xX6xX66xX6xX3xX7xX6xX1cxX17xX3xX5ex11cf1xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX68xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX3exX7cxX1fxXaxX12xXc3xX19xXdxX3xX12cx1b7fbxX1fxX3xX1cxX1xX424xXexX33bxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xXd7xX6axX12axX33bxX3xX21xX22xX650xX1cxX3xX12cxX55xXdxX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX3xX12cxXc8xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xX40xX25fxX4xX1xX3xX4xX3dxX4xX3xXe0xX27cxX3xXexX32xX25fxX3xX4xX28xX6xX3xX79xX6xX5exX6xX7xX3xX62xX3xXdexX38xXdxX3xX64xX6xX66xX6xX3xX1cxX1xX270xX5exX3xX12cxX3dxXbxX3xXexX32xX38xX3xX5exX55xXexX3xXe0xX36fxX3xXbxX1xXeaxX1cxX17xX3xX32xX3exX4xX40xX10xXexX3xXexX37fxX3xXe0xX4aaxX1cxX17xX3xX5xXc8xX1cxX1xX3xXexX1xX115xX3xX2c1xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1cxX10xX3xX1cxX1exX1fxX3xX17xX650xX1fxX3xX17xXdxX3dxX1cxX3xX12cxX3exX3bbxX1cxX3xX4xX22xX55xX4xX3xXe0xX119xX1cxX3xX12cxX55xX1cxX17xX3xXexX32xX6xX1cxX1xX3xX4xX143xX3xX4xX28xX6xX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX19xX1cxX17xX3xX2c7xX10xXexX6xX1cxX1fxX6xX1xX22xX68xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX5exX17xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX171xXdxX7cxXexX1xX24xX3xX178xX2xXd6xXbxX17cxXc1xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1acxX178xX187xXbxX17cxXc1xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX68xX3cxX6xX3exX1xX6xXexXdxX1cxX1xX68xXe0xX1cxX6axX1cxX10xX171xX7xX6axX2xX12axX1acxX178xX6axX2xX1acxX187xX7cxXd6xXd7xX1b5xXd6xX1b5xXd7xX1b5xXexXd6xf3dexX1acxX2xX5xXd5xX68xX1c2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX19xX1cxX17xX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX3xX4xX38xX1cxX1xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX1xX38xX3xX1cxX45xX1cxX17xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX22xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5exX19xXdxX3xX62xX3xX64xX6xX66xX6xX68xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX3exX1cxXaxX12xX79xX1exX1cxX17xX3xX1xXeaxX6xX3xX12cxX2bxX12exX4xX3xX17cxX15xXbxX3xXexX3bbxXdxX3xX4xX38xX1cxX17xX3xX62xX3xXcxX1xX2bxX12exX1cxX17xX3xX79xX38xXdxX33bxX3xXcxX32xX22xX1cxX17xX3xXf3xX22xXf5xX4xX33bxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xXd5xXd6xX6axX1b5xX6axXd5xXd7xX2xX12axX68xX3xX2baxX1cxX1xX24xX3xXcxX79xX2c5xX6axXcxXcxX2c5xX2c6xX2c7xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX3exX7cxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX32xX3exX1cxX17xX12xXc3xXc4xX3xX1xX3exXc8xX1cxX3xXexX45xX1cxX17xX3xXexX1xX22xX15xX3xXd5xXd6xXd7xX3xXexXdaxX3xXdcxXddxXdexX3xXe0xX19xXdxX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX1xXeaxX6xX3xXcxX32xX22xX1cxX17xX3xXf3xX22xXf5xX4xX68xX0xX6axX7xXexX32xX3exX1cxX17xX12xX3xX2c7xX17xX1exX1fxX3xX2xX2xX6axX12axX33bxX3xXcxX115xX1cxX17xX3xXexX1xXf5xX1cxX17xX3xXc3xXc4xX3xXdexX3exX1cxX6xX5xX7cxX3xXcxX32xX22xX5exXbxX3xXexX1xX103xX1cxX17xX3xX3cxX3dxX3exX3xXexX1xX10xX3exX3xX1fxX248xX22xX3xX4xfa74xX22xX3xX4xX28xX6xX3xX131x1793fxX4xX3xX23exXdxX1cxX1xX33bxX3xX103xX1cxX17xX3xX12cxXc8xX3xX1cxX1xX424xXexX3xXexX32xX25fxX3xX1xX3exXc8xX1cxX3xXd5xX3xXexX22xX902xX1cxX3xX40xX15xX3xX1xX3exX3bbxX4xX1xX3xXexX45xX1cxX17xX3xXexX1xX22xX15xX3xX5xX248xX1cxX3xX1acxXd7x10090xX3xX12cxXf5xXdxX3xXe0xX19xXdxX3xXd5xXd6xXd7xX3xXexXdaxX3xXdcxXddxXdexX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX1xXeaxX6xX3xXe0xXf5xX1cxX3xX12cxXc8xX3xX3cxX27cxX3xX3dxXbxX3xX5exX609xX4xX3xXexX1xX22xX15xX3xXd5xXd6xX948xX68xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX3exX7cxX1fxXaxX12xXcxX32xX2bxX19xX4xX3xX12cxXeaxX3xX4xX4aaxX1cxX17xX3xX1cxX17xX1exX1fxX33bxX3xX131xX55xX3xXcxX1exXdxX3xX4xX1xX25fxX1cxX1xX3xXcxX32xX22xX1cxX17xX3xXf3xX22xXf5xX4xX3xXexX1xX103xX1cxX17xX3xX3cxX3dxX3exX3xX7xX38bxX3xX5exXdx193fcxX1cxX3xX3dxXbxX3xXexX1xX22xX15xX3xX3cxX115xX3xX7xX22xX1cxX17xX3xX12cxXf5xXdxX3xXe0xX19xXdxX3xX2xX178xX3xX5ex12bb1xXexX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX4xX28xX6xX3xXc3xXc4xX68xX3x15efbxX650xX1fxX3xX5xX1exX3xX5xX902xX1cxX3xX12cxX902xX22xX3xXexXdxX248xX1cxX3xXcxX32xX22xX1cxX17xX3xXf3xX22xXf5xX4xX3xX32x11f6axXexX3xX5exX55xXexX3xX7xXf5xX3xX5exX9efxXexX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX4xX28xX6xX3xXc3xXc4xX3xX32xX6xX3xX40xX1xX3fcxXdxX3xX7cxX6xX1cxX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX3dxXbxX3xXexX1xX22xX15xX3xX3cxX115xX3xX7xX22xX1cxX17xX3xX5exX1exX3xX131xX90axX4xX3xX23exXdxX1cxX1xX3xX1cxX1xX270xX5exX3xXexX32xX38xX3xX12cxX553xX6xX3x1679cxX6xX7xX1xXdxX1cxX17xXexX3exX1cxX3xXexX32xX3exX1cxX17xX3xX3cxXf5xXdxX3xX4xX38xX1cxX1xX3xX4xX45xX1cxX17xX3xXexX1x15093xX1cxX17xX3xXexX1xX2bx17139xX1cxX17xX3xX5exX3bbxXdxX3xX5xX10xX3exX3xXexX1xX6xX1cxX17xX68xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX3exX7cxX1fxXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXexX1xX103xX1cxX17xX3xX3cxX3dxX3exX3xX12cxX2bxX12exX4xX3xX131xX55xX3xXcxX1exXdxX3xX4xX1xX25fxX1cxX1xX3xXcxX32xX22xX1cxX17xX3xXf3xX22xXf5xX4xX3xX12cxX2bxX6xX3xX32xX6xX3xXexX32xX2bxX19xX4xX3xXexX1x15a6cxX5exX3xXe0x188eaxX1cxX17xX3xX12cxX1exX5exX3xXbxX1xX3dxX1cxX3xXexX1xX2bxXa9cxX1cxX17xX3xX5exX3bbxXdxX3xX5exX19xXdxX3xX17xXdxXfdxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX2bxX19xX4xX33bxX3xX7cxX6xX1cxX1xX3xX5exX36fxX4xX3xXexX1xX609xX3xX1cxX1xX424xXexX3xX7xX38bxX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xX3cxX27cxX3xX3dxXbxX3xXexX1xX22xX15xX3xX3cxX115xX3xX7xX22xX1cxX17xX3xX3cxX6xX3exX3xX17xX292xX5exX3xX2xXd5xX3xX7cxXb02xX1cxX17xX3xX1xX1exX1cxX17xX3xXexX32xX3exX1cxX17xX3xX12cxXeaxX3xXexX1xX28xX1fxX3xX7xX38xX1cxX3xXe0xX1exX3xXexX1xX22xXf5xX4xX3xX4xX1xXf5xX1cxX17xX3xX22xX1cxX17xX3xXexX1xX2bxX33bxX3xX4xX3dxX4xX3xX7cxXb02xX1cxX17xX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX1cxX1exX1fxX3xX7xX38bxX3xX12cxX2bxX12exX4xX3xX1xX3exX1exX1cxX3xXexX1xX22xX15xX3xX12cxXc8xX3xX3dxXbxX3xXexX32xX3exX1cxX17xX3xXe0xXb02xX1cxX17xX3xX178xX3xXexX1xX3dxX1cxX17xX3xX40xX3f2xX3xXexX37fxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX12cxX27cxX1cxX1xX3xX4xXeaxX3xX1xXdxX13fxX22xX3xX5xX3dfxX4xX68xX3xXdexX6xX1cxX1xX3xX5exX36fxX4xX3xXexX1xX609xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX292xX5exX3xX187xX3xX7cxXb02xX1cxX17xX3xX1xX1exX1cxX17xX3xXexX1xX609xX4xX3xX45xX1cxX3xX4xX1xX3exX3xX4xX3dxX33bxX3xX5exX3dxX1fxX3xX1fxX3xXexX15xX3xXe0xX68xXe0xX68xX33bxX3xX4xX3dxX4xX3xX5exX9efxXexX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX1cxX1exX1fxX3xX7xX38bxX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xX3cxX27cxX3xX3dxXbxX3xXexX1xX22xX15xX3xX3cxX115xX3xX7xX22xX1cxX17xX3xX7xX3exX1cxX17xX3xX7xX38bxX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xX12cxX2bxX12exX4xX3xX1xX3exX1exX1cxX3xXexX1xX22xX15xX3xX12cxXc8xX3xX12cxXeaxX1cxX17xX68xX3xXdexX3dfxX3xX40xXdxX15xX1cxX33bxX3xX21xX22xX1fxX15xXexX3xX12cxX27cxX1cxX1xX3xX1cxX1exX1fxX3xX7xX38bxX3xX4xXeaxX3xX1xXdxX13fxX22xX3xX5xX3dfxX4xX3xXexX32xX3exX1cxX17xX3xX5exX55xXexX3xX1cxX45xX5exX33bxX3xX3cxX90axXexX3xX12cxX902xX22xX3xXexX37fxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX2xX1b5xX6axX12axX3xX12cxX15xX1cxX3xX2xX178xX6axX12axX6axXd5xXd7xXd5xXd7xX68xX0xX6axXbxX12xX0xXexX6xX3cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3exX1cxXexX10xX1cxXexXdxX5exX17xXaxX12xX0xXexX3cxX3exX7cxX1fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX7cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX10xX1cxXexX10xX32xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX171xXdxXbxX10xX3cxX3exX17cxXaxX3xX1xX32xX10x138d5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX6axX6axXdxX5exX6xX17xX10xX7xX68xXe0xX3exXe0xX68xXe0xX1cxX6axX171xX12axX12axXd7xX6axX22xXbxX5xX3exX6xX7cxX10xX7cxX6axX22xXdxX22xX1acxX1cxXexX17cxX171xXbxX1xX3cxXd6xX1xX66xX7cxX5exX3exX5xX5exX17cxX6xX6axXd5xXd7xX2xX12ax10e4bxXd7xX12axXd7exX2xXd5xX6axXexX10xX1cxXd7exX5xX22xX6xXd7exX6xX1cxXd7exX7cxX3exXd7exX17cxX1fxX1fxX5xX68xX1c2xXbxX17xXaxX12xX0xXdxX5exX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5exX7x18367xXbxX1xX3exXexX3exXaxX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX171xXdxX7cxXexX1xX24xX3xX178xX2xXd6xXbxX17cxXc1xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX24xX3xX1acxX187xX178xXbxX17cxXc1xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX424xX1cxX3xX12cxX55xX3xXexX1xX143xX3xX1cxX17xX1xXdxX13fxX5exX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX103xX1cxX17xX3xX1xX13fxX3xXexX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX248xX1cxX3xX5xX143xX6xX3xX4xX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX45xX1cxX17xX3xX4xXeaxX3xX12cxXdxXafexX22xX3xX40xX1xXdxX3f2xX1cxX3xX1x10059xX1cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX68xX3cxX6xX3exX1xX6xXexXdxX1cxX1xX68xXe0xX1cxX6axX1cxX10xX171xX7xX6axX2xX12axX1acxX178xX6axX2xX1acxX187xX7cxXd6xXd7xX1b5xXd6xX1b5xXd7xX1b5xXexX1acxX1acxX178xXd7xX5xX1acxX68xX1c2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xX17xXdxX19xXdxX3xX1cxX17xX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX24xX3xXcxX1xX28xX3xXexX2bxX19xX1cxX17xX3xX30xX7xX32xX6xX10xX5xX3xX4xX38xX1cxX1xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xX1xX38xX3xX1cxX45xX1cxX17xX3xXexXdxX15xX1cxX3xX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX22xX55xX4xX3xX4xX1xXdxX15xX1cxX3xX5exX19xXdxX3xX62xX3xX64xX6xX66xX6xX68xXaxX3xX7cxX6xXexX6xXdacxXbxX1xX3exXexX3exXdacxX3exX32xXdxX17xXdxX1cxX6xX5xXdacxX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX6axX6axXdxX5exX6xX17xX10xX7xX68xXe0xX3exXe0xX68xXe0xX1cxX6axX22xXbxX5xX3exX6xX7cxX10xX7cxX6axX22xXdxX22xX1acxX1cxXexX17cxX171xXbxX1xX3cxXd6xX1xX66xX7cxX5exX3exX5xX5exX17cxX6xX6axXd5xXd7xX2xX12axXd7exXd7xX12axXd7exX2xXd5xX6axXexX10xX1cxXd7exX5xX22xX6xXd7exX6xX1cxXd7exX7cxX3exXd7exX17cxX1fxX1fxX5xX68xX1c2xXbxX17xXaxX3xX7cxX6xXexX6xXdacxX7cxX10xX7xX4xX9xXaxX12cxXc8xX3xXexX1xX143xX3xX1cxX17xX1xXdxX13fxX5exX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX103xX1cxX17xX3xX1xX13fxX3xXexX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX248xX1cxX3xX5xX143xX6xX3xX4xX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX45xX1cxX17xX3xXe0xX3dxX4xX3xXe0xX6xXdxX3xX4xXeaxX3xX12cxXdxXafexX22xX3xX40xX1xXdxX3f2xX1cxX3x12941xX2baxX1cxX1xX24xX3xX7cxX7cxXdxX1cxX10xX171xX7xX68xX17xX3exXe0xX68xXdxX1cx13cc3xXaxX3xX6axX12xX0xX6axX6xX12xX0xX6axXbxX12xX0xX6axXexX7cxX12xX0xX6axXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX7cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15dxX6xXbxXexXdxX3exX1cxXaxX12xX12cxXc8xX3xXexX1xX143xX3xX1cxX17xX1xXdxX13fxX5exX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX103xX1cxX17xX3xX1xX13fxX3xXexX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX248xX1cxX3xX5xX143xX6xX3xX4xX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX45xX1cxX17xX3xXe0xX3dxX4xX3xXe0xX6xXdxX3xX4xXeaxX3xX12cxXdxXafexX22xX3xX40xX1xXdxX3f2xX1cxX3xXf8axX2baxX1cxX1xX24xX3xX7cxX7cxXdxX1cxX10xX171xX7xX68xX17xX3exXe0xX68xXdxX1cxXf9exX0xX6axXbxX12xX0xX6axXexX7cxX12xX0xX6axXexX32xX12xX0xX6axXexX3cxX3exX7cxX1fxX12xX0xX6axXexX6xX3cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX3exX7cxX1fxXaxX12xX0xX7xXexX32xX3exX1cxX17xX12x1bd56xX1cxX3xX9ffxX55xX3xXexX1xX143xX3xX1cxX17xX1xXdxX13fxX5exX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX103xX1cxX17xX3xX1xX13fxX3xXexX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX248xX1cxX3xX5xX143xX6xX3xX4xX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX45xX1cxX17xX3xX4xXeaxX3xX12cxXdxXafexX22xX3xX40xX1xXdxX3f2xX1cxX68xX0xX6axX7xXexX32xX3exX1cxX17xX12xX3xX131xX55xX3xX21xX22xXf5xX4xX3xXbxX1xXb02xX1cxX17xX3xX1068xX1cxX3xX9ffxX55xX3xX1xX103xX5exX3xX21xX22xX6xX3xXf8axX2xX2xX6axX12axXf9exX3xX4xX1xX3exX3xX3cxXdxX15xXexX33bxX3xX21xX22xX650xX1cxX3xX12cxX55xXdxX3xX1cxX2bxX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX3xX12cxXc8xX3xXexX1xX143xX3xX1cxX17xX1xXdxX13fxX5exX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX103xX1cxX17xX3xX1xX13fxX3xXexX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX248xX1cxX3xX5xX143xX6xX3xX4xX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX45xX1cxX17xX3xXe0xX3dxX4xX3xXe0xX6xXdxX3xX4xXeaxX3xX12cxXdxXafexX22xX3xX40xX1xXdxX3f2xX1cxX3xXf8axXc3xX2c1xX2bfxXcxX64xXc3xXf9exX3xX7cxX3exX3xX4xX1xX25fxX1cxX1xX3xX1068xX1cxX3xX9ffxX55xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX32xXdxX3f2xX1cxX68xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX131xX3exX7cxX1fxXaxX12xXcxX115xX3xX4xX1xX609xX4xX3xX2c7xX17xX1xXdxX248xX1cxX3xX4xX609xX22xX3xXe0xX1exX3xX2c1xX1xX3dxXexX3xXexX32xXdxX3f2xX1cxX3xXf3xX22xXf5xX4xX3xXbxX1xXb02xX1cxX17xX3xXf8axXdexX43axXdex12e23xXf9exX3xX1068xX1cxX3xX9ffxX55xX33bxX3xX12cxXa9cxX1cxX3xXe0xX27cxX3xXexX1xX3dfxX4xX3xX1xXdxX13fxX1cxX3xXe0xX36fxX3xXexX1xX143xX3xX1cxX17xX1xXdxX13fxX5exX3xX4xX1xX3exX3xX3cxXdxX15xXexX33bxX3xX12cxX650xX1fxX3xX5xX1exX3xX1xX13fxX3xXexX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX248xX1cxX3xX5xX143xX6xX3xX12cxX2bxX12exX4xX3xX1068xX1cxX3xX9ffxX55xX3xX12cxXc8xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX32xXdxX3f2xX1cxX3xX3cxX270xX1cxX17xX3xX4xX3dxX4xX1xX3xX4xX1xX3exX3xXexX25fxX4xX1xX3xX1xX12exXbxX3xX1xX13fxX3xXexX1xXf5xX1cxX17xX3xXexX248xX1cxX3xX5xX143xX6xX3xXe0xX19xXdxX3xX4xX103xX1cxX17xX3xX4xX36fxX3xXexXe27xX5exX3xX40xXdxX15xX5exX3xX1xXe27xX1cxX1xX3xX38xX1cxX1xX3xX1xX292xX1cxX17xX3xX1cxX17xX3exX3bbxXdxX3xX4xX4aaxX1cxX17xX3xXe0xX19xXdxX3xX1xX13fxX3xXexX1xXf5xX1cxX17xX3xX12cxXdxX13fxX1cxX3xXexX143xX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX40xX1xX103xX1cxX17xX3xXexXdxX248xX1cxX3xXexXdxX15xX1cxX68xX3xXcxX248xX1cxX3xX5xX143xX6xX3xX12cxX2bxX12exX4xX3xXbxX1xXeaxX1cxX17xX3xXexX37fxX3xX5exX55xXexX3xX3cxX13fxX3xXbxX1xXeaxX1cxX17xX3xX4xXa9cxX3xX12cxX55xX1cxX17xX33bxX3xX4xXeaxX3xXexX1xX3f2xX3xX7cxX9d0xX3xX7cxX1exX1cxX17xX3xXexX1xX3dxX3exX33bxX3xX5xX90axXbxX3xX12cxXc8xX3xX3cxX90axX1cxX3xXexX32xXa1fxX1cxX17xX3xXe0xX1exX3xXbxX1xX3dxX3xX1xX28xX1fxX3xX5exX36fxX4xX3xXexXdxX248xX22xX3xX5xX1exX3xX5exX55xXexX3xX4xX1xXdxX15xX4xX3xX17cxX10xX3xXexX45xX1cxX17xX3xX5exX103xX3xXbxX1xX3fcxX1cxX17xX3xX62xX3xX4xX1xX15xX3xX12cxX55xX3xXexX424xX1cxX3xX4xX103xX1cxX17xX3xX1xX1exX1cxX17xX3xX12cxX902xX22xX68xX9ffxX650xX1fxX3xX5xX1exX3xX5xX902xX1cxX3xXexX1xX143xX3xX1cxX17xX1xXdxX13fxX5exX3xXexX1xX1exX1cxX1xX3xX4xX103xX1cxX17xX3xXexX1xX609xX3xX3cxX6xX3xX4xX28xX6xX3xX5xX3exX3bbxXdxX3xXexX248xX1cxX3xX5xX143xX6xX3xX12cxX6xX1cxX17xX3xX12cxX2bxX12exX4xX3xXbxX1xX3dxXexX3xXexX32xXdxX3f2xX1cxX3xX4xX1xX3exX3xX1cxX1xX22xX3xX4xX902xX22xX3xX4xX28xX6xX3xXf3xX22xX650xX1cxX3xX12cxX55xXdxX3xX1068xX1cxX3xX9ffxX55xX68xX3xX2c6xX36fxX3xXexX1xX143xX3xX1cxX17xX1xXdxX13fxX5exX3xX12cxX2bxX12exX4xX3xXexX1xX3dfxX4xX3xX1xXdxX13fxX1cxX3xXexX37fxX3xX5exX55xXexX3xXexX32xX2bxX41axX1cxX17xX3xX3cxX90axX1cxX3xX62xX3xX2bfxX1cxX7cxX1xX32xX6xX3xX2c1xX32xX6xX7cxX10xX7xX1xX33bxX3xX5exX55xXexX3xX3cxX6xX1cxX17xX3xXexX1xX22xX55xX4xX3xX5exXdxXafexX1cxX3xX1cxX6xX5exX3xX1cxX2bxX19xX4xX3xX1cxX1exX1fxX68xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bfxX22xXexX1xX3exX32xXaxX12xX2c1xX68xX2c6xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxX3exX22xX32xX4xX10xXaxX12xXf8axXexX115xX1cxX17xX3xX1xX12exXbxXf9exX0xX6axXbxX12
P.V