Gắn việc học Bác với triển khai nghị quyết quan trọng của BCH Đảng bộ tỉnh
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình quán triệt, học tập các nghị quyết, chiều 18/1, đội ngũ cán bộ cốt cán tỉnh Hà Tĩnh đã được nghe truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
c903xf5d4xe549x135f5x1413cx135bcxe404x13a38x15621xe70fx11bedx13e48xd909x15ceexec25x12d55xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxf3d3x129dexe9d9xXexX0x1083cxXaxX17xX18xX19xXexX0xcb58xe009xX19xf849xXexX0xXaxd66axX9x1482cxXdxX18x1353axX2fx14f7ex1368fx11afbxX5x15681xXbxXdxX17xX32xXex17019xcd26x1418bxX9xd6c2xX35x16a7bxX2cxX9xXax11a59xX2cxX9x12acexca60xX2cxX9xX3fx115e0xX35xX9xXbx1713bxX35x1594exX3dxX9x11f6axXaxX18xX35xX9xX3dx14e9fxXax11464xX9x16742xc95fxX26xcc0fxXbxX9xX60xX61xX18xX3dxX9xXbxX51xX45xX3dxX5cxX9xX2cx10ac6xX18xX9xX48xX4x104f4xX9x11ce9xdc0bxX3dxX5cxX9xX23xe9e5xX9xXbxcad0xX3dxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX77xX17xX18xX19xX32xXexX5xX35xX63xX33xX9xXbx15830xX2cxX9xX2cxXax10206xf238xX3dxX5cxX9xXbxX51x13283xX3dxXaxX9xX60xX61xX49xX3dxX9xXbxX51xX35xX41xXbx12c8axX9xXaxX45xX2cxX9xXbx105fbxX33xX9xX2cxX49xX2cxX9xX3dxX5cxXaxX5exX9xX60xX61xX26xX63xXbxXbbxX9xX2cxXaxX35xe57axX61xX9xX2axd1afxX1cxX2axXbbxX9x14f1exX7fxX35xX9xX3dxX5cx15ddcxX9xX2cxX49xX3dxX9xX23xX7fxX9xX2cxdb28xXbxX9xX2cxX49xX3dxX9xXbxX82xX3dxXaxX9xX77x12277xX9xX5x11d6exX3dxXaxX9xXe1x15cb2xX9xXe1xXa6x15ef2xX2cxX9xX3dxX5cxXaxX17xX9xXbxX51xX61xX26xXd8xX3dxX9xXe1x12193xXbxX9xX3dxX7fxX35xX9xX19xX61xX3dxX5cxX9xX2cxXaxX61xX26xddf3xX3dxX9xXe1xXd8xX9xX3dx13bedxXcxX9x15f49x12c8exX2axXdcxe061xX9xf363x14350xd69dxX26xX9xX19x15c74xX3dxX5cxX9xX33xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxX49xX2cxXaxXbbxX9xXbxX49xX2cxX9xX33xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxcd55xX3dxX5cxX9xXbxX49xX2cxX9xX2cxX72xX18xX9xX3dxX5cxXa6xdfdfxX35xX9xXe1xdb79xX3dxX5cxX9xXe1x11064xX61xXbbxX9xX2cxX72xX18xX9xX2cxX49xX3dxX9xX23xX7fxXbbxX9xXe1xX7axX3dxX5cxX9xX3fxX35xX12axX3dxX9xXbxX51xX24xX3dxX5cxX9xXaxX45xX2cxX9xXbxXc2xX33xX9xX3fxXfexX9xXdxXfexXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXa6xX9xXbxXa6x15588xX3dxX5cxXbbxX9xXe1xX11axX24xX9xXe1xX16exX2cxXbbxX9xX33xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxX49xX2cxXaxX9xX77xe031xX9xX4xXaxfb40xX9x11f36xX35xX3dxXax13d02x13aabxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x14b53xX35xX19xXbxXaxX138xf150xX135xX135xX33x11f99x11f00xXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX138x103faxX135xX135xX33xX1fdxX32xX9xX2fxX51xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX138xX1cxX1cxX35xX1d1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1d1xX3fxX3dxX1cxX3dxX17xX1f3xX2fxX1cxX2axXdcxX135x11526xX1cx15ce6xX232xX19xX206xX2axXdcxX2ax140faxX135xX2axXbxX230xXdcxX230xX135xXdxX135xX1d1x174b9xX33xX5cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX5cxX18xX3dxX9xX3fxX35xX17xX2cxX9xXaxX24xX2cxX9xX23xX18xX2cxX9xX3fxX24xX35xX9xXbxX51xX35xX17xX3dxX9xX56xXaxX18xX35xX9xX3dxX5cxXaxX35xX9xX60xX61xX26xX17xXbxX9xX60xX61xX18xX3dxX9xXbxX51xX24xX3dxX5cxX9xX2cxX61xX18xX9xX23xX2cxXaxX9xX19xX18xX3dxX5cxX9xX23xX24xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexd8f2xX4dxX35xX9xX230xX9xX33xXaxX173xX3dxX9xX2cxXaxX1caxX3dxXaxX9xX2cxX72xX18xX9xX2cxXaxX61xX26xX12axX3dxX9xXe1xXd8xX9xX134xX135xX2axXdcxXbbxX9xX7xX3bx10620xX1d1xX5xX2d8xX9xX48xc9ffxX35xX9xX79xXadxX3dxXaxX9xX7xXaxX24xX3dxX5cxX9xed20xX9xX3bxX35xX7axX3dxX5cxX9xX3fxX35xX12axX3dxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cx13b0cxX33xX9xX2b1xX35xX41xX3dxX9xX77xX1c6xX9xX4xXaxX1caxX9xX1ccxX35xX3dxXaxX9xX3fxXfexX9xX2cxX49xX2cxX9xXdxX106xX3dxXaxX9xXbxXa1xX9xX2cxX72xX18xX9xX79xX7axX3dxX5cxX9x14c63xX77xX45xX2cxX9xX3fxX35xX41xX3dxX9x16548xX61xXf1xX2cxX9xX5cxX35xX18xX9xX77xX1c6xX9xX4xXaxX1caxX9xX1ccxX35xX3dxXax17424xX9xXe1xX106xX9xXbxX51xXadxX3dxXaxX9xX23xXfexX26xXbbxX9xXdxXfexXcxX9xX2fxX13cxX61xX9xX2fxX3cxX2cxX9xXbxXaxX12axXcxX9xX2cxX49xX2cxX9xX3dxX7fxX35xX9xX19xX61xX3dxX5cxX9xX3fxXd8xX9xX1fdxX13cxX26xX9xX19xX140xX3dxX5cxX9xX33xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxX49xX2cxXaxX9xXdxXfexXcxX9xX3fxX35xX41xX2cxX9xX2cxX72xX18xX9xX2cxX49xX3dxX9xX23xX7fxXbbxX9xXe1xX7axX3dxX5cxX9xX3fxX35xX12axX3dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXa6xX9xXbxXa6xX1acxX3dxX5cxXbbxX9xXe1xX11axX24xX9xXe1xX16exX2cxXbbxX9xX33xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxX49xX2cxXaxX9xX77xX1c6xX9xX4xXaxX1caxX9xX1ccxX35xX3dxXaxXbbxX9xX5cxX1c6xXcxX138xX9xX19xX13cxX3dxX9xX2cxXaxX72xXbbxX9xX60xX61xX173xX3dxX9xX2cxXax1391dxX3dxX5cxXbbxX9xX56xXaxX24xX18xX9xXaxX45xX2cxXbbxX9xX3dxX12axX61xX9xX5cxXa6xXa7xX3dxX5cxX1fexX9xX1fdxX13cxX26xX9xX19xX140xX3dxX5cxX9xX33xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxX49xX2cxXaxX9xXdxX106xX3dxXaxX9xXe1xX11axX24xX9xX2cxX72xX18xX9xX3dxX5cxXa6xX16axX35xX9xXe1xX16exX3dxX5cxX9xXe1xX173xX61xX9xX19xX13cxX3dxX9xX2cxXaxX72xX9xX3dxXaxXa6xX3dxX5cxX9xX60xX61xX26xX63xXbxX9xXe1xX24xX49xX3dxXbbxX9xX2fxX13cxX61xX9xX2fxX49xXbxXbbxX9xX56xXax11001xX24xX9xX19xX2dexX3dxX5cxX9xX3dxX5cxXa6xX16axX35xXbbxX9xXbxX51xX45xX3dxX5cxX9xX19xXa1xX3dxX5cxX9xX3dxX5cxXa6xX16axX35xX9xXbxXfexX35xXbbxX9xX3dxX131xX3dxX5cxX9xXe1xX7fxX3dxX5cxXbbxX9xX2fxX49xX3dxX5cxX9xXbxX11axX24xX1d1xX1d1xX1d1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f3xX35xX19xXbxXaxX138xX1f9xX135xX135xX33xX1fdxX1fexXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX138xX206xX135xX134xX33xX1fdxX32xX9xX2fxX51xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX138xX1cxX1cxX35xX1d1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1d1xX3fxX3dxX1cxX3dxX17xX1f3xX2fxX1cxX2axXdcxX135xX230xX1cxX232xX232xX19xX206xX2axXdcxX2axX239xX135xX2axXbxX230xX239xX134xX206xXdxX2axX1d1xX244xX33xX5cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX5cxX18xX3dxX9xX3fxX35xX17xX2cxX9xXaxX24xX2cxX9xX23xX18xX2cxX9xX3fxX24xX35xX9xXbxX51xX35xX17xX3dxX9xX56xXaxX18xX35xX9xX3dxX5cxXaxX35xX9xX60xX61xX26xX17xXbxX9xX60xX61xX18xX3dxX9xXbxX51xX24xX3dxX5cxX9xX2cxX61xX18xX9xX23xX2cxXaxX9xX19xX18xX3dxX5cxX9xX23xX24xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX7xX3bxX2d8xX1d1xX5xX2d8xX9xX48xX2dexX35xX9xX79xXadxX3dxXaxX9xX7xXaxX24xX3dxX5cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX79xe7c5xX26xX9xXcxX11axX3dxXaxX9xXaxX45xX2cxX9xXbxXc2xX33xX9xX3fxXfexX9xXdxXfexXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX33xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxX49xX2cxXaxX9xXdxXfexXcxX9xX3fxX35xX41xX2cxXbbxX9xX33xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxX49xX2cxXaxX9xXdxX106xX3dxXaxX9xXe1xX11axX24xX9xX2cxX72xX18xX9xX4xXaxX72xX9xXbxX5exX2cxXaxX9xX77xX1c6xX9xX4xXaxX1caxX9xX1ccxX35xX3dxXaxXbbxX9xXbxX51xX24xX3dxX5cxX9xXe1xe9ddxX9xX2cxX60exX9xX2cxX49xX2cxX9xX3dxX7fxX35xX9xX19xX61xX3dxX5cxX9xX3dxXaxXa6xX138xX9xX5xX131xX3dxX5cxX9xX2cxXa6xX16axX3dxX5cxX9xX5cxX35xX49xX24xX9xX19xXa1xX2cxXbbxX9xX51x110e9xX3dxX9xXdxX61xX26xX41xX3dxXbbxX9xX5cxX35xe54exX9xX3fxX647xX3dxX5cxX9xX2cxX49xX2cxX9xX3dxX5cxX61xX26xX12axX3dxX9xXbxX3cxX2cxX9xX13axXbxXc2xX33xX9xXbxX51xX61xX3dxX5cxX9xX19xX13cxX3dxX9xX2cxXaxX72xX1d0xX9xX3fxXfexX9xX13axXbxXc2xX33xX9xXbxXaxX53xX9xXdxX106xX3dxXaxX9xXe1xX11axX24xXbbxX9xX2cxX49xX9xX3dxXaxX13cxX3dxX9xX33xXaxXa1xX9xXbxX51xX49xX2cxXaxX1d0xX1fexX9xXbxX131xX3dxX5cxX9xX2cxXa6xX16axX3dxX5cxX9xX2cxX15bxX3dxX5cxX9xXbxX49xX2cxX9xX56xX35xX53xXcxX9xXbxX51xX18xXbbxX9xX5cxX35xX49xXcxX9xX2fxX49xXbxX1d1xX1d1xX1d1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX61xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f3xX35xX19xXbxXaxX138xX1f9xX135xX135xX33xX1fdxX1fexXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX138xX206xX135xX135xX33xX1fdxX32xX9xX2fxX51xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX138xX1cxX1cxX35xX1d1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1d1xX3fxX3dxX1cxX3dxX17xX1f3xX2fxX1cxX2axXdcxX135xX230xX1cxX232xX232xX19xX206xX2axXdcxX2axX239xX135xX2axXbxX2axX230xX1f9xX134xXdxX134xX1d1xX244xX33xX5cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX5cxX18xX3dxX9xX3fxX35xX17xX2cxX9xXaxX24xX2cxX9xX23xX18xX2cxX9xX3fxX24xX35xX9xXbxX51xX35xX17xX3dxX9xX56xXaxX18xX35xX9xX3dxX5cxXaxX35xX9xX60xX61xX26xX17xXbxX9xX60xX61xX18xX3dxX9xXbxX51xX24xX3dxX5cxX9xX2cxX61xX18xX9xX23xX2cxXaxX9xX19xX18xX3dxX5cxX9xX23xX24xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX5xX11axX35xX9xX23xX61x11daaxX35xX9xX3dxX60exX35xX9xX2cxXaxX61xX26xX41xX3dxXbbxX9xX7xX3bxX2d8xX1d1xX5xX2d8xX9xX48xX2dexX35xX9xX79xXadxX3dxXaxX9xX7xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxXe7xX3dxX5cxX9xXe1xX106xX9xX19xXfexX3dxXaxX9xXbxXaxX16axX35xX9xX5cxX35xX18xX3dxX9xXcxX1acxX9xX51xX7fxX3dxX5cxX9xXbxXaxX12axXcxX9xX3fxXd8xX9xX2cxX49xX2cxX9xX5cxX35xX7axX35xX9xX33xXaxX49xX33xXbbxX9xX2cxXaxXa6xXa7xX3dxX5cxX9xXbxX51xXadxX3dxXaxX9xXaxX45xX2cxX9xXbxXc2xX33xX9xX3fxXfexX9xXdxXfexXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXa6xX9xXbxXa6xX1acxX3dxX5cxXbbxX9xXe1xX11axX24xX9xXe1xX16exX2cxXbbxX9xX33xXaxX24xX3dxX5cxX9xX2cxX49xX2cxXaxX9xX77xX1c6xX9xX4xXaxX1caxX9xX1ccxX35xX3dxXaxX9xX3dxX131xXcxX9xX134xX135xX2axXdcxX1d1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f3xX35xX19xXbxXaxX138xX1f9xX135xX135xX33xX1fdxX1fexXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX138xX206xX135xX135xX33xX1fdxX32xX9xX2fxX51xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX138xX1cxX1cxX35xX1d1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1d1xX3fxX3dxX1cxX3dxX17xX1f3xX2fxX1cxX2axXdcxX135xX230xX1cxX232xX232xX19xX206xX2axXdcxX2axX239xX135xX2axXbxX206xX232xX206xX135xXdxX230xX1d1xX244xX33xX5cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX5cxX18xX3dxX9xX3fxX35xX17xX2cxX9xXaxX24xX2cxX9xX23xX18xX2cxX9xX3fxX24xX35xX9xXbxX51xX35xX17xX3dxX9xX56xXaxX18xX35xX9xX3dxX5cxXaxX35xX9xX60xX61xX26xX17xXbxX9xX60xX61xX18xX3dxX9xXbxX51xX24xX3dxX5cxX9xX2cxX61xX18xX9xX23xX2cxXaxX9xX19xX18xX3dxX5cxX9xX23xX24xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xX63xX33xX9xXe1xX60exXbbxX9xX5xX51xXa6xX1acxX3dxX5cxX9xX23xX18xX3dxX9xX5xX61xX26xX12axX3dxX9xX5cxX35xX49xX24xX9xX5xX82xX3dxXaxX9xX72xX26xX9xX77xX24xXfexX3dxX5cxX9xX5xX51xX61xX3dxX5cxX9xX2xXe7xX3dxX5cxX9xX60xX61xX49xX3dxX9xXbxX51xX35xX41xXbxXbbxX9xXaxXa6xX4dxX3dxX5cxX9xX19xedcdxX3dxX9xXaxX45xX2cxX9xXbxXc2xX33xX9xX2cxXaxX61xX26xX12axX3dxX9xXe1xXd8xX9xX3dxX131xXcxX9xX134xX135xX2axXdcxX9xX3fxXfexX9xXaxXa6xX4dxX3dxX5cxX9xX19xX997xX3dxX9xXcxX7fxXbxX9xX2fxXf1xX9xX3dxX7fxX35xX9xX19xX61xX3dxX5cxX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX4xXaxX82xX9xXbxXaxX5exX9xX2fxXf1xX9xX135xX239xX9xX2cxX72xX18xX9xX48xX7fxX9xX4xXaxX1caxX3dxXaxX9xXbxX51xX5exX9xX5cxX3cxX3dxX9xX3fxX4dxX35xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xX41xX3dxX9x155f3xX5cxXaxX5exX9xX60xX61xX26xX63xXbxX9xX5xX51xX61xX3dxX5cxX9xXa6xXa7xX3dxX5cxX9xX206xX9xX32axX56xXaxX60exX18xX9xX13bx14efexXa2cxX348xX1d1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXe1xX60exXbbxX9xX2fxX18xX61xX9xXaxX7fxX35xX9xX3dxX5cxXaxX5exX9xX2cxX2fexX33xX9xXbxX82xX3dxXaxXbbxX9xX2cxX49xX2cxX9xXe1xX5exX18xX9xX33xXaxXa6xXa7xX3dxX5cxXbbxX9xX79xX7axX3dxX5cxX9xX72xX26xX9xXbxX51xX140xX2cxX9xXbxXaxX61xX7fxX2cxX9xXbxX7bexX9xX2cxXaxX16exX2cxX9xX60xX61xX49xX3dxX9xXbxX51xX35xX41xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xXe1xX7fxX35xX9xX3dxX5cxXe7xX9xX2cxX49xX3dxX9xX23xX7fxX9xX2cxXf1xXbxX9xX2cxX49xX3dxX1fexX9xXbxXaxX16axX35xX9xX5cxX35xX18xX3dxX9xXaxX24xXfexX3dxX9xXbxXaxXfexX3dxXaxX9xXbxX51xX24xX3dxX5cxX9xXbxXaxX49xX3dxX5cxX9xX134xX1cxX134xX135xX2axXdcxXbbxX9xX2cxX2fexX33xX9xX2cxXa7xX9xX2fxX1acxXbbxX9xXaxX24xXfexX3dxX9xXbxXaxXfexX3dxXaxX9xXbxX51xXa6xX4dxX2cxX9xXbxXaxX49xX3dxX5cxX9xX230xX1cxX134xX135xX2axXdcxX1d1xX9xX4xX2dexX3dxX5cxX9xX3fxX4dxX35xX9xX3fxX35xX41xX2cxX9xXaxX45xX2cxX9xXbxXc2xX33xXbbxX9xX60xX61xX49xX3dxX9xXbxX51xX35xX41xXbxXbbxX9xX2cxX49xX2cxX9xXe1xX7axX3dxX5cxX9xX3fxX35xX12axX3dxXbbxX9xXe1xX24xXfexX3dxX9xX3fxX35xX12axX3dxXbbxX9xXaxX7fxX35xX9xX3fxX35xX12axX3dxX9xX2cxXaxX72xX9xXe1xX7fxX3dxX5cxX9xXbxX61xX26xX12axX3dxX9xXbxX51xX61xX26xXd8xX3dxX9xX51xX7fxX3dxX5cxX9xX51xX106xX35xX9xXbxX51xX24xX3dxX5cxX9xX3dxXaxX13cxX3dxX9xX19xX13cxX3dxXbbxX9xX3fxXc2xX3dxX9xXe1xX7fxX3dxX5cxX9xX60xX61xX173xX3dxX9xX2cxXaxX3f1xX3dxX5cxX9xXbxX1caxX2cxXaxX9xX2cxX140xX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX5cxX35xX18xX9xX5cxX35xX49xXcxX9xX2fxX49xXbxX9xX3fxX35xX41xX2cxX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX2cxX72xX18xX9xX2cxX49xX3dxX9xX23xX7fxXbbxX9xXe1xX7axX3dxX5cxX9xX3fxX35xX12axX3dxX1d1xX9xX4xX49xX2cxX9xX2cxXa7xX9xX60xX61xX18xX3dxX9xX23xX49xX24xX9xX2cxXaxX1caxXbbxX9xXbxX51xX61xX26xXd8xX3dxX9xXbxXaxX15bxX3dxX5cxX9xXbxX35xX63xX33xX9xXbxXa1xX2cxX9xXbxX61xX26xX12axX3dxX9xXbxX51xX61xX26xXd8xX3dxXbbxX9xXbxXc2xX33xX9xXbxX51xX61xX3dxX5cxX9xX3fxXfexX24xX9xX3dxXaxX647xX3dxX5cxX9xX3dxX7fxX35xX9xX19xX61xX3dxX5cxX9xXbxXaxX35xX63xXbxX9xXbxXaxX140xX2cxX9xX5cxX3cxX3dxX9xX3fxX4dxX35xX9xX2cxXa7xX9xX2fxX1acxX1d1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX5cxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1f3xX35xX19xXbxXaxX138xX1f9xX135xX135xX33xX1fdxX1fexXaxX17xX35xX5cxXaxXbxX138xX206xX135xX135xX33xX1fdxX32xX9xX2fxX51xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX138xX1cxX1cxX35xX1d1xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX1d1xX3fxX3dxX1cxX3dxX17xX1f3xX2fxX1cxX2axXdcxX135xX230xX1cxX232xX232xX19xX206xX2axXdcxX2axX239xX135xX2axXbxX230xX239xX239xX134xXdxX206xX1d1xX244xX33xX5cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX5cxX18xX3dxX9xX3fxX35xX17xX2cxX9xXaxX24xX2cxX9xX23xX18xX2cxX9xX3fxX24xX35xX9xXbxX51xX35xX17xX3dxX9xX56xXaxX18xX35xX9xX3dxX5cxXaxX35xX9xX60xX61xX26xX17xXbxX9xX60xX61xX18xX3dxX9xXbxX51xX24xX3dxX5cxX9xX2cxX61xX18xX9xX23xX2cxXaxX9xX19xX18xX3dxX5cxX9xX23xX24xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX5xX51xXa6xX1acxX3dxX5cxX9xX23xX18xX3dxX9xX5xX61xX26xX12axX3dxX9xX5cxX35xX49xX24xX9xX5xX82xX3dxXaxX9xX72xX26xX9xX77xX24xXfexX3dxX5cxX9xX5xX51xX61xX3dxX5cxX9xX2xXe7xX3dxX5cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX48xX24xX19xX26xX32xXexX2b1xXd8xX9xX3fxX35xX41xX2cxX9xXe1xXa6xX18xX9xXa0dxX5cxXaxX5exX9xX60xX61xX26xX63xXbxX9xX2fxXf1xX9xX135xX206xX2ecxXa0dxX334xX1cxX5x17303xXbbxX9xX135xX239xX2ecxXa0dxX334xX1cxX5xXd89xXbbxX9xX135xX1f9xX2ecxXa0dxX334xX1cxX5xXd89xX9xX2cxX72xX18xX9xX48xX4xX77xX9xX79xX7axX3dxX5cxX9xX23xX7fxX9xXbxX82xX3dxXaxX9xXe1xX35xX9xX3fxXfexX24xX9xX2cxX61xX7fxX2cxX9xX2fxXf1xX3dxX5cxXbbxX9xX5xX51xXa6xX1acxX3dxX5cxX9xX23xX18xX3dxX9xX5xX61xX26xX12axX3dxX9xX5cxX35xX49xX24xX9xX5xX82xX3dxXaxX9xX72xX26xX9xXe1xXd8xX9xX3dxX5cxXaxX5exX9xX2cxX49xX2cxX9xX2cxX2fexX33xX9xX72xX26xX9xX79xX7axX3dxX5cxX9xX2cxX173xX3dxX9xX2cxXaxX82xX9xXe1xX11axX24xX9xXbxX7bexX9xX2cxXaxX16exX2cxX9xXaxX45xX2cxX9xXbxXc2xX33xXbbxX9xX60xX61xX49xX3dxX9xXbxX51xX35xX41xXbxX9xX3dxX5cxXaxX35xX12axXcxX9xXbxX3f1xX2cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX56xX63xX9xXaxX24xX11axX2cxXaxXbbxX9xXaxXa6xX4dxX3dxX5cxX9xX19xX997xX3dxX9xX2cxX72xX18xX9xX48xX18xX3dxX9xX5xX61xX26xX12axX3dxX9xX5cxX35xX49xX24xX9xX5xX82xX3dxXaxX9xX72xX26xX1d1xX9xXd89xX48xX1ccxX5xX5xX334xXbbxX9xX2cxX49xX2cxX9xXe1xX24xXfexX3dxX9xXbxXaxX53xX9xX2cxXaxX1caxX3dxXaxX9xXbxX51xX5exX9xX1fdxX106xX9xXaxX7fxX35xX9xX1fdxX13cxX26xX9xX19xX140xX3dxX5cxX9xX56xX63xX9xXaxX24xX11axX2cxXaxXbbxX9xXdxX1c6xX3dxX5cxX9xX5cxXaxX460xX33xX9xXbxX61xX26xX12axX3dxX9xXbxX51xX61xX26xXd8xX3dxXbbxX9xX33xXaxX7bexX9xX23xX35xX63xX3dxX9xXe1xX63xX3dxX9xXe1xX24xXfexX3dxX9xX3fxX35xX12axX3dxXbbxX9xXaxX7fxX35xX9xX3fxX35xX12axX3dxXbbxX9xX2cxX49xX2cxX9xXbxX173xX3dxX5cxX9xXdxX4dxX33xX9xX3dxXaxX13cxX3dxX9xX19xX13cxX3dxX9xX3dxXaxXc2xX3dxX9xXbxXaxX16exX2cxX9xX2fxX13cxX61xX9xX2fxX3cxX2cxXbbxX9xXbxX1caxX2cxXaxX9xX2cxX140xX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX5cxX35xX18xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX3fxXfexX9xX5cxX35xX49xXcxX9xX2fxX49xXbxX9xX3fxX35xX41xX2cxX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xX2cxX49xX2cxX9xX3dxX5cxXaxX5exX9xX60xX61xX26xX63xXbxX1d1xX9xX4xX49xX2cxX9xXe1xX5exX18xX9xX33xXaxXa6xXa7xX3dxX5cxX9xX2cxX131xX3dxX9xX2cxX16exX9xXbxXadxX3dxXaxX9xXaxXadxX3dxXaxXbbxX9xXe1x10dc0xX2cxX9xXe1xX35xX53xXcxX9xX1fdxX13cxX26xX9xX19xX140xX3dxX5cxX9xX2cxXaxXa6xXa7xX3dxX5cxX9xXbxX51xXadxX3dxXaxXbbxX9xX56xX63xX9xXaxX24xX11axX2cxXaxXbbxX9xXdxX106xX3dxXaxX9xXe1xX11axX24xXbbxX9xX2cxXaxX82xX9xXe1xX11axX24xX9xXbxX7bexX9xX2cxXaxX16exX2cxX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xX41xX3dxX9xXe1xX7axXcxX9xX23xX7axX24xX9xXaxX35xX41xX61xX9xX60xX61xX7axX1d1xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xce12xX61xXbxXaxX24xX51xX32xXexX5xXaxX131xX3dxX5cxX9xe9cfxX24xX3dxX5cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thăng Long