Mỹ trừng phạt mạng lưới quốc tế thu mua nguyên liệu hạt nhân cho Iran
Bộ Tài chính Mỹ đang nỗ lực xóa sổ mạng lưới các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Bỉ thu mua nguyên liệu hạt nhân cho Iran.
16bbx242ex2fdcx6670xa4c7x8cb5x6b55x8ffdx3dd3xX7x8f46xa143x4dc5xa970x439bx43d4xX5x5c8fxXax9ec4x1c01x93caxX3xXex34e2x3bafx2a43x7a3dxX3xXbxX1x83eaxXexX3x532cxX1exX19xX1axX3xX5x9b82x7bafxXdxX3x691ex6991x5412xX4xX3xXex7cf8xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX2cxX6xX3xX19xX1axX2cx4dddx4ad4xX19xX3xX5xXdx8593xX2cxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1x544bxX19xX3xX4xX1x9f55xX3x72e3xX17xX6xX19xX0xadf1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4fa8xX10xX6x5c74xXaxX12x9022x3d5exX3xXcx6eb7xXdxX3xX4xX1x5198xX19xX1xX3xX13xX14xX3x1e45xX6xX19xX1axX3xX19x481dxX3xX5xafd8xX4xX3x5d16x7e3exX6xX3xX7x2febxX3xX21xX1exX19xX1axX3xX5xX27xX28xXdxX3xX4x630cxX4xX3xX4x74d9xX19xX1axX3xXexX3exX3xX4xX8bxX3xXexX17x1d91xX3xX7x7197xX3xXexX1exXdxX3xXcxX17xX2cxX19xX1axX3x1a8axX2cxX2dxX4xX3xa6e2xX72xX3xX6ex4feexX3xXexX1xX2cxX3xX21xX2cxX6xX3xX19xX1axX2cxX3exX3fxX19xX3xX5xXdxX44xX2cxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX4xX1xX52xX3xX54xX17xX6xX19x35adxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX52xX6bxX3exXaxX12xX13xX14xX3xX19xX1axX72xX3exX3xX2xa451xX59xa952xX3xX7exaffexX3xX9cxXbxX3xX7ex85e7xXexX3xX4xX9cxX4xX3xX5xX44xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX7exX2dxXdxX3xXc0xX28xXdxX3xX21xX6fxXexX3xX21xX1exX19xX1axX3xX5xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX3xX4xX9cxX4xX3xX4xXa0xX19xX1axX3xXexX3exX3xXc0xX72xX3xX7exX1exXdxX3xX6bxXdxX44xX19xX3xX4x9f69xX6xX3xX4xX9cxX4xX3xX4xXa0xX19xX1axX3xXexX3exX3xX19xX72xX3exX3xXc0xX28xXdxX3xX4xX9cxX52xX3x76d1xX2cxX6fxX4xX3xXexX1xX6xX21xX3xX1axXdxX6xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX2cxX6xX3xX19xX1axX2cxX3exX3fxX19xX3xX5xXdxX44xX2cxX3xX4xX1xX52xX3xX4xX1xX27x2192xX19xX1axX3xXexX17x2f01xX19xX1xX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX4xX163xX6xX3xX54xX17xX6xX19xXebxX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX17exX5xX10xX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX21xX6xX17xX1axXdxX19x3405xX3x7482xXbxX8axX3xX6xX2cxXexX52x59aexXaxX12xX0xXexX17exX52xX6bxX3exX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx465axX10xX19xXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX21xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX21xX7x7b2exXbxX1xX52xXexX52xX3xXdxX202xX10xX19xXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXax276axXdxX6bxXexX1xX1dbxX3x1871xX2x3a91xXbxX8axX1e5xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX1dbxX3x632bxX2xa1d3xXbxX8axX1e5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX21xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX1exX19xX1axX3xX5xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX2cxX6xX3xX19xX1axX2cxX3exX3fxX19xX3xX5xXdxX44xX2cxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX4xX1xX52xX3xXdxX17xX6xX19xX3xX1xX1adxX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXebxX17exX6xX52xX1xX6xXexXdxX19xX1xXebxXc0xX19xX59xX19xX10xX230xX7xX59xX2x6011xX1ddxX10axX59xX2xX248xX10axX6bxX239xX248xX2bfxX246xX239xX246xX2bfxXexX1ddxX2xX239xX2xX239xX5xX248xXebx28f1xXbxX1ax79ccxX17xX9xX2bfxa91exX248xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX1exX19xX1axX3xX5xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX2cxX6xX3xX19xX1axX2cxX3exX3fxX19xX3xX5xXdxX44xX2cxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX4xX1xX52xX3xX54xX17xX6xX19xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX219xXbxX1xX52xXexX52xX219xX52xX17xXdxX1axXdxX19xX6xX5xX219xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1dbxX59xX59xXdxX21xX6xX1axX10xX7xXebxXc0xX52xXc0xXebxXc0xX19xX59xX2cxXbxX5xX52xX6xX6bxX10xX6bxX59xX2bxX5xX248xX17xXbxX246xX237xXbxX3exX230xX4xX59xX1ddxX248xX2xX2bfx782fxX248xX10cxX376xX2xX2bfxX59xX4xX52xX376xX7xX52xX376xX1xX6xXexX376xX19xX1xX6xX19xX376xXdxX17xX6xX19xX376xX4xX17x76c0xX6bxXebxX2d7xXbxX1axXaxX3xX6bxX6xXexX6xX219xX6bxX10xX7xX4xX9xXaxX13xX6fxXexX3xX4xX1a7xX3xX7xXafxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX54xX17xX6xX19xXebxX3x2069xX19xX1xX1dbxX3x33dfxa61dx6d28xXebxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX202xX6xXbxXexXdxX52xX19xXaxX12xX13xX6fxXexX3xX4xX1a7xX3xX7xXafxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX54xX17xX6xX19xXebxX3xX3bfxX19xX1xX1dbxX3xX3c4xX3c5xX3c6xXebxX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX17xX12xX0xX59xXexX17exX52xX6bxX3exX12xX0xX59xXexX6xX17exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX52xX6bxX3exXaxX12xXcxX17xX52xX19xX1axX3xXexX2cxX3exX3fxX19xX3xX17exX2dxX3xX19xX1axX72xX3exX3xX2xX10axX59xX10cx50aaxX3xX6exX6fxX3xXexX17xX27xXafxX19xX1axX3xXcxX72xXdxX3xX4xX1xX77xX19xX1xX3xX13xX14xX3x77aaxXexX10xXc0xX10xX19xX3xX13xX19xX2cxX4xX1xXdxX19xX3xX4xX1xX52xX3xX17exXdxX31xXexX3xX17exX6fxX3xX19xX72xX3exX3xX7exX6xX19xX1axX3xX1xX72xX19xX1xX3xX7exX6fxX19xX1axX3xX19xX1x9bcaxX21xX3xX8axX8bxX6xX3xX8axX8fxX3xX21xX1exX19xX1axX3xX5xX27xX28xXdxX3xXc0xX28xXdxX3xX4xX9cxX4xX3xX4xXa0xX19xX1axX3xXexX3exX3xX4xX8bxX3xXexX17xXacxX3xX7xXafxX3xXexX1exXdxX3xXcxX17xX2cxX19xX1axX3xXbbxX2cxX2dxX4xX3xXc0xX72xX3xX6exXc4xX3xX19xX1xX4a8xX21xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX2cxX6xX3xX19xX1axX2cxX3exX3fxX19xX3xX5xXdxX44xX2cxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX4xX1xX52xX3xX54xX17xX6xX19xX3xXc0xX72xX3xXbxX1xXacxX4xX3xXc0xXacxX3x16e7xXexX1xX6xX21xX3xXc0xa864xX19xX1axX3xX8ax4d75xX2cx204cxX3xX4xX163xX6xX3xX19xX27xX28xX4xX3xX19xX72xX3exXebxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX52xX6bxX3exXaxX12x575cxX19xX1axX3xX13xX19xX2cxX4xX1xXdxX19xX3xX4xX1xX52xX3xX17xX4a8xX19xX1axX3xX54xX17xX6xX19xX3xX393xX1xXa0xX19xX1axX3xXexX1x4b85xX3xXexX2cxX3exX3fxX19xX3xX17exX2dxX3xXc0xX28xXdxX3xXexX1xX31xX3xX1axXdxX28xXdxX3xX17xX4a8xX19xX1axX3xX21xXacxX4xX3xX7exX77xX4xX1xX3xX4xX163xX6xX3xX19xX27xX28xX4xX3xX19xX72xX3exX3xX5xX72xX3xXexX77xX4xX1xX3xX4xX87xX4xX3xXexX17xX52xX19xX1axX3xX393xX1xXdxX3xXexXdxX31xXbxX3xXexXacxX4xX3xX21xX2cxX6xX3xXc0xX72xX3xX6bxX87xX3xXexX17x57baxX3xX4xX9cxX4xX3xXexX1xXdxX31xXexX3xX17ex5a55xX3xX4xX1xX52xX3xX21xX9cxX3exX3xX5xXdxX3xXexX4dxX21xXebxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX52xX6bxX3exXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xX6exX6fxX3xXcxX72xXdxX3xX4xX1xX77xX19xX1xX3xX13xX14xX45fxX3xX21xX1exX19xX1axX3xX5xX27xX28xXdxX3xX4xX9cxX4xX3xX4xXa0xX19xX1axX3xXexX3exX3xX19xX72xX3exX3xX5xX72xX21xX3xXc0xXdxX44xX4xX3xX4xX1xX52xX3xX4xXa0xX19xX1axX3xXexX3exX3xX202xXa0xX19xX1axX3xX19xX1axX1xX44xX3xX21xX9cxX3exX3xX5xXdxX3xXexX4dxX21xX3xX4xX163xX6xX3xX54xX17xX6xX19xXebxX3xX202xXa0xX19xX1axX3xXexX3exX3xX19xX72xX3exX3xX7exX8bxX19xX1axX3xXc0xX6xXdxX3xXexX17x86caxX3xX2bxX2cxX6xX19xX3xXexX17xX528xX19xX1axX3xXexX17xX52xX19xX1axX3xX4xX1xX27xX1a7xX19xX1axX3xXexX17xX1adxX19xX1xX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX5xX72xX21xX3xX1axXdxX72xX2cxX3xX2cxX17xX6xX19xXdxX3xX4xX163xX6xX3xX54xX17xX6xX19xX3xXexX1xXa0xX19xX1axX3xX2bxX2cxX6xX3xXc0xXdxX44xX4xX3xX7x46d3xX19xX3xX8axX2cxX52dxXexX3xX4xX9cxX4xX3xX21xX9cxX3exX3xX5xXdxX3xXexX4dxX21xX3xX7exX27x58aexX4xX3xX7xX6d2xX19xX3xX8axX2cxX52dxXexX3xXexX17xX52xX19xX1axX3xXbxX1xX681xX19xX1axX3xXexX1xX77xX3xX19xX1axX1xXdxX44xX21xX3xXexX1xX2cxX6fxX4xX3xXcxX8fxX3xX4xX1x9980xX4xX3xX19xb057xX19xX1axX3xX5xX27xX6ebxX19xX1axX3xX19xX1axX2cxX3exX3fxX19xX3xXex3fd5xX3xX4xX163xX6xX3xX54xX17xX6xX19xXebxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX52xX6bxX3exXaxX12x306exX4dxX3exX3xX5xX72xX3xX19xX1xX5d3xX19xX1axX3xX17exXdxX44xX19xX3xXbxX1xX9cxXbxX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX7ex91a4xX2cxX3xXexXdxX3fxX19xX3xX4xX163xX6xX3xX13xX14xX3xX393xX575xX3xXexX18xX3xX393xX1xXdxX3xX54xX17xX6xX19xX3xXexX1xXa0xX19xX1axX3xX17exX9cxX52xX3xX1x7ae3xXdxX3xX7exX772xX2cxX3xXexX1xX9cxX19xX1axX3xX7xa934xX3xXexX71dxX19xX1axX3xX5xX72xX21xX3xX1axXdxX72xX2cxX3xX2cxX17xX6xX19xXdxX3xX5xX3fxX19xX3xX21xX719xX4xX3xX4xX8bxX3xXexX1xX575xX3xX7exX27xX6ebxX4xX3xX7xX72fxX3xX6bxXacxX19xX1axX3xX5xX72xX21xX3xX19xX1xXdxX3fxX19xX3xX5xXdxX44xX2cxX3xX4xX1xX52xX3xX21xX6fxXexX3xX2bxX2cxX6d2xX3xX17exX52xX21xXebxX3xX54xX17xX6xX19xX3xX1xX79bxXdxX3xX7exX772xX2cxX3xXexX1xX9cxX19xX1axX3xX10cxX3xXexX2cxX3exX3fxX19xX3xX17exX2dxX3xX7exX10fxX3xXc0xX27xX6ebxXexX3xX19xX1axX27x5f11xX19xX1axX3xX4xX1xX52xX3xXbxX1x8b78xXbxX3xXc0x1fadxX3xX6bxX87xX3xXexX17xX5d3xX3xX2cxX17xX6xX19xXdxX3xX5xX72xX21xX3xX1axXdxX72xX2cxX3xXafxX3xX21xX719xX4xX3xXexX1xX52dxXbxX3xXexX1xX10xX52xX3xXexX1x7acexX6xX3xXexX1xX2cx3174xX19xX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX54xX17xX6xX19xX3xX393x5febxX3xX19xX71dxX21xX3xX1ddxX248xX2xX239xXebxX3xX74fxX4dxX3exX3xX7exX27xX6ebxX4xX3xX4xX52xXdxX3xX5xX72xX3xX21xX6fxXexX3xXexX17xX52xX19xX1axX3xX4xX9cxX4xX3xXc0xXdxX3xXbxX1xX1exX21xX3xX7exX772xX2cxX3xXexXdxX3fxX19xX3xX4xX163xX6xX3xX54xX17xX6xX19xX3xX7xX6xX2cxX3xX393xX1xXdxX3xX13xX14xX3xX17x9c78xXexX3xX393xX1xX85cxXdxX3xXexX1xX85cxX6xX3xXexX1xX2cxX862xX19xX3xX19xX72xX3exX3xX19xX71dxX21xX3xX1ddxX248xX2xX10axXebxX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxXc0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX17xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX17xX52xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX3fxX19xX3xX2bxX2cxX6xX19xX1dbxX0xX59xX7xXexX17xX52xX19xX1axX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX219xXexX1xX2cxX21xX17exX219xX6xX19xX6bxX219xX7xX6xXbxX52xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX8fxX19xX1axX3xXexX1xX2dxX19xX1axX3xadaaxXebxXcxX17xX2cxX21xXbxX3xX4xXa0xX19xX1axX3xX17exX2dxX3xXexX1x82d3xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX9cxXbxX3xX5xX44xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX17exX8fxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xXc0xX28xXdxX3xX54xX17xX6xX19xXaxX3xX1xX17xX10xae0cxX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX21xX219xX19xX52xX19xX1axX59xXexX52xX19xX1axX219xXexX1xX52xX19xX1axX219xX6bxX219xXexX17xX2cxX21xXbxX219xX4xX52xX19xX1axX219xX17exX52xX219xXexX1xX52xXdxX219xX1axXdxX6xX19xX219xX6xXbxX219xX5xX10xX19xX1xX219xXexX17xX2cxX19xX1axX219xXbxX1xX6xXexX219xX17exX52xX219xX7xX2cxX19xX1axX219xXc0xX52xXdxX219xXdxX17xX6xX19xX59xX2xX10cxX246xX10cxX2xX2dexXebxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX59xX21xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1ddxX248xX59xX19xX10xX230xX7xX59xX2xX2bfxX1ddxX246xX59xX2xX248xX10axX6bxX248xX2xX248xX1ddxX2bfxX2dexX10cxXexX2dexX2dexX2bfxX248xX5xX10axX219xX17exX17exX17x6b16xX2dexX6xX8axX219xX10axX2bfxX239xX239xX219xX2xX239xX237xX2xX1ddxX246xX237xXebxX2d7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX1exX19xX1axX3xX5xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX2cxX6xX3xX19xX1axX2cxX3exX3fxX19xX3xX5xXdxX44xX2cxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX4xX1xX52xX3xX54xX17xX6xX19xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXc0xX12xX0xX7xXexX17xX52xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX8fxX19xX1axX3xXexX1xX2dxX19xX1axX3xX957xXebxXcxX17xX2cxX21xXbxX3xX4xXa0xX19xX1axX3xX17exX2dxX3xXexX1xX969xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX9cxXbxX3xX5xX44xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX17exX8fxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xXc0xX28xXdxX3xX54xX17xX6xX19xXaxX3xX1xX17xX10xX999xX9xXaxX59xX6bxXdxX10xX21xX219xX19xX52xX19xX1axX59xXexX52xX19xX1axX219xXexX1xX52xX19xX1axX219xX6bxX219xXexX17xX2cxX21xXbxX219xX4xX52xX19xX1axX219xX17exX52xX219xXexX1xX52xXdxX219xX1axXdxX6xX19xX219xX6xXbxX219xX5xX10xX19xX1xX219xXexX17xX2cxX19xX1axX219xXbxX1xX6xXexX219xX17exX52xX219xX7xX2cxX19xX1axX219xXc0xX52xXdxX219xXdxX17xX6xX19xX59xX2xX10cxX246xX10cxX2xX2dexXebxX1xXexX21xXaxX12xXcxX8fxX19xX1axX3xXexX1xX2dxX19xX1axX3xX957xXebxXcxX17xX2cxX21xXbxX3xX4xXa0xX19xX1axX3xX17exX2dxX3xXexX1xX969xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX9cxXbxX3xX5xX44xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX17exX8fxX3xX7xX2cxX19xX1axX3xXc0xX28xXdxX3xX54xX17xX6xX19xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX17xX52xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXcxX8fxX19xX1axX3xXexX1xX2dxX19xX1axX3xX13xX14xX3xX21xX2cxX2dxX19xX3xX54xX17xX6xX19xX3xX7xX28xX21xX3xXexX18xX3xX17exX85cxX3xXc0x71efxX3xX393xX1xX77xX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX7exX575xX3xX1xX6xXdxX3xX17exX3fxX19xX3xX4xX8bxX3xXexX1xX575xX3xX1xX6ebxXbxX3xXexX9cxX4xX3xXc0xX72xX3xX1axXdxX8c4xXbxX3xX4xX9cxX4xX3xX5xX44xX19xX1xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX7exX27xX6ebxX4xX3xX1axX824xX3xX17exX85cxXebxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXc0xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX17xX6xX19xX3xX17xX6xX3xXexX2dxXdxX3xX1xX862xX2cxX3xXexX1xX27xX3xXc0xX832xX3xXc0xXdxX44xX4xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX44xX19xX3xXexX1xX85cxX6xX3xXexX1xX2cxX862xX19xX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xXaxX3xX1xX17xX10xX999xX9xXaxX59xX2bxX2cxX52xX4xX219xXexX10xX59xXdxX17xX6xX19xX219xX17xX6xX219xXexX52xXdxX219xX1xX6xX2cxX219xXexX1xX2cxX219xXc0xX10xX219xXc0xXdxX10xX4xX219xXexX1xX2cxX4xX219xX1xXdxX10xX19xX219xXexX1xX52xX6xX219xXexX1xX2cxX6xX19xX219xX1xX6xXexX219xX19xX1xX6xX19xX59xX2xX10cxX1ddxX2dexX239xX2bfxXebxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX59xX21xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1ddxX248xX59xX19xX10xX230xX7xX59xX2xX2bfxX2xX10axX59xX2xX2dexX246xX6bxX2dexX2xX246xX246xX2dexX2dexX248xXexX2bfxX10cxX248xX239xX248xX5xX248xXebxX2d7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX1exX19xX1axX3xX5xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX2cxX6xX3xX19xX1axX2cxX3exX3fxX19xX3xX5xXdxX44xX2cxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX4xX1xX52xX3xX54xX17xX6xX19xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXc0xX12xX0xX7xXexX17xX52xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX17xX6xX19xX3xX17xX6xX3xXexX2dxXdxX3xX1xX862xX2cxX3xXexX1xX27xX3xXc0xX832xX3xXc0xXdxX44xX4xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX44xX19xX3xXexX1xX85cxX6xX3xXexX1xX2cxX862xX19xX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xXaxX3xX1xX17xX10xX999xX9xXaxX59xX2bxX2cxX52xX4xX219xXexX10xX59xXdxX17xX6xX19xX219xX17xX6xX219xXexX52xXdxX219xX1xX6xX2cxX219xXexX1xX2cxX219xXc0xX10xX219xXc0xXdxX10xX4xX219xXexX1xX2cxX4xX219xX1xXdxX10xX19xX219xXexX1xX52xX6xX219xXexX1xX2cxX6xX19xX219xX1xX6xXexX219xX19xX1xX6xX19xX59xX2xX10cxX1ddxX2dexX239xX2bfxXebxX1xXexX21xXaxX12xX54xX17xX6xX19xX3xX17xX6xX3xXexX2dxXdxX3xX1xX862xX2cxX3xXexX1xX27xX3xXc0xX832xX3xXc0xXdxX44xX4xX3xXexX1xX87xX4xX3xX1xXdxX44xX19xX3xXexX1xX85cxX6xX3xXexX1xX2cxX862xX19xX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX17xX52xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX478xX87xX3xX7xXacxXbxX3xX7exX8fxX3xX4xX163xX6xX3xXexX1xX85cxX6xX3xXexX1xX2cxX862xX19xX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX19xX71dxX21xX3xX1ddxX248xX2xX239xX3xX1axXdxX5d3xX6xX3xX54xX17xX6xX19xX3xXc0xX72xX3x3af9xX1xX8bxX21xX3xX3c6xX239x97b9xX2xX3xX1xX6xX3exX3xX4xX681xX19xX3xX1axX528xXdxX3xX5xX72xX3xac16xX31xX3xX1xX52xX1exX4xX1xX3xX1xX72xX19xX1xX3xX7exX6fxX19xX1axX3xX4xX1xX2cxX19xX1axX3xXexX52xX72xX19xX3xX6bxXdxX44xX19xX3x9325x3490xX202xX3c6x7a69xX3c4x9fafxX3xX5xX72xX3xX21xX2dxXdxX3xX1xXdxX575xX21xX3xX19xX1axX2cxX3exX3xX7exX2dxXdxX3xXc0xX28xXdxX3xX54xX17xX6xX19xX3xXc0xX72xX3xX4xX6d2xX3xXexX1xX31xX3xX1axXdxX28xXdxXebxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXc0xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX202xX2cxX6fxX4xX3xX4xX1xXdxX31xX19xX3xX521xX393xX1xX163xX19xX1axX3xX17exX2dxX52fxX3xX1axXdxX5d3xX6xX3xX13xX14xX3xXc0xX72xX3xX54xX17xX6xX19xX3xX7xX7a9xX3xX7exXdxX3xX7exX31xX19xX3xX7exX4dxX2cxX2daxXaxX3xX1xX17xX10xX999xX9xXaxX59xX2bxX2cxX52xX4xX219xXexX10xX59xX4xX2cxX52xX4xX219xX4xX1xXdxX10xX19xX219xX393xX1xX2cxX19xX1axX219xX17exX52xX219xX1axXdxX2cxX6xX219xX21xX3exX219xXc0xX6xX219xXdxX17xX6xX19xX219xX7xX10xX219xX6bxXdxX219xX6bxX10xX19xX219xX6bxX6xX2cxX59xX2xX10cxX2xX248xX1ddxX10axXebxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX59xX21xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1ddxX248xX59xX19xX10xX230xX7xX59xX2xX2bfxX2xX246xX59xX2xX248xX239xX6bxX2dexX248xX10axX246xX239xX239xX239xXexX2xX2bfxX2xX10cxX5xX2xXebxX2d7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX1exXexX3xX21xX1exX19xX1axX3xX5xX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX4xX3xXexX31xX3xXexX1xX2cxX3xX21xX2cxX6xX3xX19xX1axX2cxX3exX3fxX19xX3xX5xXdxX44xX2cxX3xX1xX1exXexX3xX19xX1xX4dxX19xX3xX4xX1xX52xX3xX54xX17xX6xX19xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXc0xX12xX0xX7xXexX17xX52xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX202xX2cxX6fxX4xX3xX4xX1xXdxX31xX19xX3xX521xX393xX1xX163xX19xX1axX3xX17exX2dxX52fxX3xX1axXdxX5d3xX6xX3xX13xX14xX3xXc0xX72xX3xX54xX17xX6xX19xX3xX7xX7a9xX3xX7exXdxX3xX7exX31xX19xX3xX7exX4dxX2cxX2daxXaxX3xX1xX17xX10xX999xX9xXaxX59xX2bxX2cxX52xX4xX219xXexX10xX59xX4xX2cxX52xX4xX219xX4xX1xXdxX10xX19xX219xX393xX1xX2cxX19xX1axX219xX17exX52xX219xX1axXdxX2cxX6xX219xX21xX3exX219xXc0xX6xX219xXdxX17xX6xX19xX219xX7xX10xX219xX6bxXdxX219xX6bxX10xX19xX219xX6bxX6xX2cxX59xX2xX10cxX2xX248xX1ddxX10axXebxX1xXexX21xXaxX12xX202xX2cxX6fxX4xX3xX4xX1xXdxX31xX19xX3xX521xX393xX1xX163xX19xX1axX3xX17exX2dxX52fxX3xX1axXdxX5d3xX6xX3xX13xX14xX3xXc0xX72xX3xX54xX17xX6xX19xX3xX7xX7a9xX3xX7exXdxX3xX7exX31xX19xX3xX7exX4dxX2cxX2daxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX17xX52xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12x253fxXdxX44xXexX3xX54x3979x191exX202xX3xXc0xX72xX52xX3xX6bxX6xX19xX1xX3xX7xX9cxX4xX1xX3xX393xX1xX163xX19xX1axX3xX17exX2dxX3xX5xX72xX3xX7exX6fxX19xX1axX3xXexX1xX9cxXdxX3xX21xX28xXdxX3xX19xX1xX52dxXexX3xX4xX163xX6xX3xX4xX1xX77xX19xX1xX3xX2bxX2cxX3exX832xX19xX3xXcxX8fxX19xX1axX3xXexX1xX2dxX19xX1axX3xX13xX14xX3xX957xX52xX19xX6xX5xX6bxX3xXcxX17xX2cxX21xXbxX3xXexX17xX52xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX31xX19xX3xX6bxX5e0xX4xX1xX3xX1axX4dxX3exX3xX7xX719xX4xX3xX82exXbxX3xX5xX4dxX2cxX3xX6bxX72xXdxX3xX19xX1xX4a8xX21xX3xXc0xX72xX52xX3xX54xX17xX6xX19xXebxX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXc0xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX2cxX5xX12xX0xX6bxXdxXc0xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxXc0xX12xX0xX59xX6bxXdxXc0xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX478xX52xX2cxX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3x31b7xXee5xX1207xX0xX59xXbxX12