Sôi nổi ngày hội “Sống khỏe cùng Prudential”
(Baohatinh.vn) - Ngày 21/9, tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Công ty BHNT Prudential Việt Nam tổ chức ngày hội “Sống khỏe cùng Prudential” cho khách hàng và người dân địa phương.
82dexc119xfcb0x9915x12e88x12bc1x12f25x113b9xa6b0x10230xcd3exb8e7xX5xX8xde21xX5xc558xd32fxX7x129b2xfde5x920bxb431xX3xc181x1217dxX4xX5xX12xeb25xX6xXaxX3x833fxX7xX10xX4xX4xX9xXax105b1x912bxX12xX5xX7xX8xXax120aex1384cx1286axX12xX3xX14x1426fxX12xX3xX14xX13xcea8xX6xX3xX1xaa60xX12xX3x10aeexX2fx136adxX14xX13xX3xbbb0xX1x9c07xX8xX3xX20xa811xX14xX13xX3x1015dx122d0xX18xdd7fxX8xX14xX5xX12xX10xX7x1451bxX0xc13axX1xX2xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27x104f7xX8xX10xX53xXaxX2exa8daxX13xX39xX6xX3x10fafxX2xX5cxd24dx10896xX3xX5x13af7xX12xX3xXdx1144axX3x14888xX18x138a4xX14xX3xf74dxX12x94fexX14xX96xX3xX1xX18xX6xc9a4xX14xX3xX8dxX13xX1xX12xX3xX9fxX18xXa1xX14xX96xX3x116aaxX30xX14xX13xX3xX5xX6xX3x8be6xX87xX8dxX28xX3xX50xX51xX18xX53xX8xX14xX5xX12xX10xX7xX3xea82xX12xXadxX5xX3xX8dxX10xe069xX3xX5xX34xX3xX20xX1x1091fxX20xX3xX14xX13xX39xX6xX3xX1xX3dxX12xX3xX40xX2fxX42xX14xX13xX3xX46xX1xX48xX8xX3xX20xX4cxX14xX13xX3xX50xX51xX18xX53xX8xX14xX5xX12xX10xX7xX5axX3xX20xX1x87efxX3xX46xX1x11242xX20xX1xX3xX1xX39xX14xX13xX3xb333xX39xX3xX14xX13x9588x111cexX12xX3xX53xXa1xX14xX3x9779xd0ecxX10xX3xX27xX1xX11dxc812xX14xX13x12559xX0xX5cxX27xX2exX0xX5xX10xab34xX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX53xX53xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3x9e01xX12xX53xX5xX1xX9xXaxX92xf137xX163xXaxX3xX137xX10bxX51xX53xX8xX51xX9xXaxX163xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX51xXaxX2exX0xX5xX137xX10bxX53xX6xX2exX0xX5xX51xX2exX0xX5xX53xX2exX0xX10xX3xX1xX51xX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xXdaxX13xX3xX4xX51xX20xX9xXaxX5cxX5cxX12xX12fxX137xX10xX10bxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12fxX118xX14xX5cxX14xX8xX15bxX4xX5cxX2xa9d9x13121xf573xX5cxX2xX163xdf2cxX53xX2xX163xX1c2xX2xX1bdxX163xX163xX5xX1c2xX2xX2xX92xc9acxX7xX163xX12fxX17xX27xX13xXaxX3xX5cxX2exX0xX5cxX10xX2exX0xX5cxX5xX53xX2exX0xX5cxX5xX51xX2exX0xX5xX51xX2exX0xX5xX53xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbbxX10xX27xX5xX12xX10bxX14xXaxX2ex10dc5xX1xX10fxXdaxX3xX4xXe1xX20xX3xX46xX1xX48xX8xX3xXdaxX12xf38bxX14xX3xX27xX1xc137xX12fxX12fxX12fxX0xX5cxX27xX2exX0xX5cxX5xX53xX2exX0xX5cxX5xX51xX2exX0xX5cxX5xX137xX10bxX53xX6xX2exX0xX5cxX5xX10xX137xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXc3xX10bxX53xX6xXaxX2ex13186xXa1xX6xX3xX7xX39xX3xX1xX10bxX99xX5xX3xX125xX3dxX14xX13xX3xX14xa3c0xXdaxX3xX5xX51xX10bxX14xX13xX3xX20xX1xX18xfe4bxX12xX3xX2xX92xX163xX3xX4xb610xX3xX46xX12xXadxX14xX3xX40xX2fxX42xX14xX13xX3xX46xX1xX48xX8xX3xX20xX4cxX14xX13xX3xX50xX51xX18xX53xX8xX14xX5xX12xX10xX7xX5axX3xX125xX11dxbf97xX20xX3xX5xX34xX3xX20xX1xXe1xX20xX3xX5xX51xXa6xX14xX3xX5xX10bxX39xX14xX3x1467fxX18xX42xX20xX3xX5xX51xX10bxX14xX13xX3xX4xX18xX42xX5xX3xX1d0xX3xX5xX1xX10fxX14xX13xX96xX3xX125xX10fxX14xX1xX3xX53x8475xX18xX3xX2xefe0xX3xX14xa7c0xXdaxX3xX1xX10bxX99xX5xX3xX125xX3dxX14xX13xX3xX5xX1xX39xX14xX1xX3xX20xX30xX14xX13xX3xX20xac99xX10xX3xX50xX51xX18xX53xX8xX14xX5xX12xX10xX7xX3xX5xX99xX12xX3xXd3xX12xXadxX5xX3xX8dxX10xXdaxX96xX3xX14xX1xX11dxX3xXdaxX3dxX5xX3xX7xX11exX12xX3xX5xX51xX12xX3xXa1xX14xX3xX4xXa1xX18xX3xX4x1045cxX20xX3xX125x12decxX14xX3xX46xX1xX10fxX20xX1xX3xX1xX39xX14xX13xX3xX118xX39xX3xX20xX3dxX14xX13xX3xX125xb7fcxX14xX13xX12fxX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXc3xX10bxX53xX6xXaxX2ex93a7xX126xX27xX3xX14xX39xX6xX96xX3xXbbxX30xX14xX13xX3xX5xX6xX3xXc3xX87xX8dxX28xX3xX50xX51xX18xX53xX8xX14xX5xX12xX10xX7xX3xX125xX9dxX3xX27xX1xX42xX12xX3xX1xX2b4xX27xX3xX118xec2dxX12xX3xX20xX10fxX20xX3xX137xX10fxX20xX3xX4x13a4axX3xX20xX308xX10xX3xXc3xXadxX14xX1xX3xX118xX12xXadxX14xX3xc397xX14xX13xX3xX137xX11dxX3baxX18xX3xX8dxX13xX1xXadxX3xb866xX14xX3xX46xX1xX10fxXdaxX3xX4xXe1xX20xX3xX46xX1xX48xX8xX3xXdaxX12xX215xX14xX3xX27xX1xX21axX3xX20xX1xX10bxX3xX13xd15axX14xX3xX92xX163xX163xX3xX46xX1xX10fxX20xX1xX3xX1xX39xX14xX13xX3xX118xX39xX3xX14xX13xX11dxX11exX12xX3xX53xXa1xX14xX3xX125xX126xX10xX3xX27xX1xX11dxX12cxX14xX13xX3xX118x147f8xX3xX20xX1xX12xX42exX18xX3xX20xX10xX10bxX96xX3xX20xXa1xX14xX3xX14xb273xX14xX13xX96xX3xX46xX1xX10fxXdaxX3xX5xX1xdfbaxX3xX7xX28fxX20xX96xX3xX1xX18xX6xX340xX5xX3xX10fxX27xX96xX3xX5xX12xXdaxX3xXdaxX99xX20xX1xX96xX3xX14xX3dxX12xX3xX46xX1xX10bxX10xX3xf850xX1xX30xX3xX1xX2e8xX27xX96xX3xX5xX12xXa6xX18xX3xX1xa4b1xX10xX96xX3xX5xX18xX403xX14xX3xX1xX10bxX39xX14xX96xX3xX5xX1x129d6xX14xX3xX5xX12xX340xX5xX3xX14xX12xXadxX18xX96xX3xX20xX12cxX3xXdxX11dxX12cxX14xX13xX3xX46xX1xX3baxX27xe81bxX96xX3xX5xX10xX12xX3xXdax144dcxX12xX3xX1xc7dfxX14xX13xX96xX3xX4xX12xXa6xX18xX3xXa1xXdaxX96x12777xX0xX5cxX27xX2exX0xX5xX10xX137xX7xX8xX3xX20xX8xX7xX7xX4xX27xX10xX20xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX20xX8xX7xX7xX27xX10xX53xX53xX12xX14xX13xX9xXaxX2xXaxX3xX15bxX12xX53xX5xX1xX9xXaxX92xX163xX163xXaxX3xX137xX10bxX51xX53xX8xX51xX9xXaxX163xXaxX3xX10xX7xX12xX13xX14xX9xXaxX20xX8xX14xX5xX8xX51xXaxX2exX0xX5xX137xX10bxX53xX6xX2exX0xX5xX51xX2exX0xX5xX53xX2exX0xX10xX3xX1xX51xX8xX1cxX9xXaxXaxX2exX0xX12xXdaxX13xX3xX4xX51xX20xX9xXaxX5cxX5cxX12xX12fxX137xX10xX10bxX1xX10xX5xX12xX14xX1xX12fxX118xX14xX5cxX14xX8xX15bxX4xX5cxX2xX1bcxX1bdxX1bexX5cxX2xX163xX1c2xX53xX2xX163xX1c2xX2xX1bdxX163xX163xX5xX1c2xX2xX2xX92xX1bexX7xX2xX12fxX17xX27xX13xXaxX3xX5cxX2exX0xX5cxX10xX2exX0xX5cxX5xX53xX2exX0xX5cxX5xX51xX2exX0xX5xX51xX2exX0xX5xX53xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXbbxX10xX27xX5xX12xX10bxX14xXaxX2exX12fxX12fxX12fxX3xX118xX39xX3xX5xX11dxX3xX118xX2e8xX14xX3xX20xX10fxX20xX3xX27xX1x13eb6xX14xX13xX3xX20xX1xX42xX14xX13xX3xX137xXadxX14xX1xX3xX20xX1xX10bxX3xX46xX1xX10fxX20xX1xX3xX1xX39xX14xX13xX3xX118xX39xX3xX14xX13xX11dxX11exX12xX3xX53xXa1xX14xX3xXdxX9dxX3xX9fxX18xXa1xX14xX3xXa4xX12xXa6xX14xX0xX5cxX27xX2exX0xX5cxX5xX53xX2exX0xX5cxX5xX51xX2exX0xX5cxX5xX137xX10bxX53xX6xX2exX0xX5cxX5xX10xX137xX7xX8xX2exX0xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX9xXaxX5xX8xXdxX5xXfxX10xX7xX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX5xX12xX1cxX6xXaxX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xXc3xX10bxX53xX6xXaxX2exX8dxX13xX10bxX39xX12xX3xX51xX10xX96xX3xX14xX13xX11dxX11exX12xX3xX53xXa1xX14xX3xX118xX39xX3xX46xX1xX10fxX20xX1xX3xX1xX39xX14xX13xX3xX20xX5aexX14xX3xX125xX11dxX2b4xX20xX3xX28xX1xX4xX96xX3xXc3xX2fxX3xX8dxX13xX18xX6xX215xX14xX3xX269xfaf6xX14xX1xX3xX28xX99xX10bxX3xX20xX1xX12xX10xX3xX4x8303xX3xX125xX42exX3xX5xX39xX12xX3xX118xX42exX3xX20xX10fxX20xX3xX14xX13xX18xX6xXa6xX14xX3xX14xX1xXa1xX14xX3xX53x11927xX14xX3xX125xX340xX14xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX11dxX3xX118xX39xX3xX5xX11dxX3xX118xX2e8xX14xX3xX20xX10fxX20xX1xX3xX27xX1xX5aexX14xX13xX3xX20xX1xX42xX14xX13xX96xX3xX1xX99xX14xX3xX20xX1xX340xX3xX20xX10fxX20xX3xX5xX10fxX20xX3xX14xX1xXa1xX14xX3xX13xXa1xX6xX3xX18xX14xX13xX3xX5xX1xX11dxX3xX5xX51xX10bxX14xX13xX3xX20xX18xX3dxX20xX3xX4xX42xX14xX13xX3xX5xX1xX11dxX11exX14xX13xX3xX14xX13xX39xX6xX12fxX0xX5cxX27xX2exX0xX27xX3xX20xX7xX10xX4xX4xX9xXaxX27xX3e4xX18xX5xX1xX10bxX51xXaxX2exX28xX18xX2e8xX14xX3xX50xX1xX11dxX12cxX14xX13xX0xX5cxX27xX2e
Tuấn Phương