Tây Nguyên - người anh hùng, đất kiên trung
(Baohatinh.vn) - Tây Nguyên được ví như “mái nhà của Đông Dương”, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, KT-XH, QPAN. Chính vì vậy, một nhà quân sự tài năng đã nói: “Nếu ai chiếm được Tây Nguyên thì có quyền làm chủ miền Nam Việt Nam”.
170axb7b4x48dax1fcfxab81x2357x6221x198cxX6x9153x26bfxX1x7a96x2430x5369x3dbbx193bx8499xX4xbe6exX9x180exX0xX6xX10xb53exb1efx4f28xb865xX14x4f71x67c5xX2xX1ax7030xa63cxX2xX1bxXfx9825xXfxX2xX1xb572x3fd5xX1axX1bxX2xX22xXfxa622xX1axX2x9e96xX5xX22xX2xX10xX2ax1bc2xX1axX1bxX2xX1axX2ax98aexX10xX2xa599xX40xX10xX2xX1ax9776x2403xX3xX2x3560x7a63xX1ex3986xX1dxX4fx908fx3a0cx3bdfx5db8xX2xb0a0xX2xX4dxX1exX4fxX1dxX4fx5aafxX1exX52xX55x57b1xX0xX4fxX6xX10xX18xX19xX1axX1bxX14xX0xX4fxX1xX14xX0xX2axX52xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xXex7238x7025xX2xX34xX1bxXcxX85xbaa3xX1axX2xX57xX2xX1axX1bxX48x9033xXfxX2xX5xX1axX2axX2xX2ax7e71xX1axX1bx422axX2xX43xX40xX10xX2x9ac6xXfxX8bxX1axX2xX10xX18xXcxX1axX1bxX0xX4fxX2axX52xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x1d71xX12xX5x1e0bxX9xX14xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX43xX48x8d41xX3xX2x758ax4239xX2xX1axX2axX48xX2x99e0xX22xb998xXfxX2xX1axX2axbd6cxX2xX3xa5d1xX5xX2xb367x5be5xX1axX1bxX2x7020xX48x969bxX1axX1bx209bxX9exX2xX4xXe2xX2xX43x4d93xX5xX2xXdxXe2xX1axX2xX3xX2axXfxa638xX1axX2xX4xX48xXd1xX3xX2xX43x398exX3xX2xXdxXfx27cexX10xX2x3b42xXcxX5xX1axX2xX10xX18x28a6xX1axX1bxX2xXd4xX31xX2xX3xX2axXd5xX1axX2axX2xX10xX18xXf9xX9exX2x8295xXexX57x821cxXbexX9exX2x2d24x4486x3270xX34x4d81xX2xc33axX2axXd5xX1axX2axX2xXd4x9fafxX2xXd4x2baaxX85xX9exX2xX22x748exX10xX2xX1axX2axXe2xX2xX114xXcxX84xX1axX2xX6x45e1xX2xX10xXe2xXfxX2xX1axX21xX1axX1bxX2xX43x77aexX2xX1axX2bxXfx6f90xX2xXdbxX34xX103xXcxX2xX5xXfxX2xX3xX2axXfxX103xX22xX2xX43xX48xXd1xX3xX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX10xX2axX141xX2xX3xX2bxX2xX114xXcxX85xX31xX1axX2xX4xXe2xX22xX2xX3xX2axXe5xX2xX22xXfxX31xX1axX2xX34xX5xX22xX2xb90bxXfxX111xX10xX2xX34xX5xX22xXf2xX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x9d82xX19xXc1xX85xX9xX14xX0xX5xX2xX2axX18xX12x96d6xX8xX9xX2axX10xX10xX1xX167xX4fxX4fxXdxX5xX19xX2axX5xX10xXfxX1axX2axX138xXd4xX1axX4fxX1axX12x85cdxX6xX4fxX4xXcxX3xX57xX4xXcxX19xX1axX1bxX57xXd4xXcxX57xX10xX18xX5xX1axX1bxX4fxX10xX2axX5xX1axX1bxX57xX10xXcxX57xXd4xX12xX57xX1axX19xXfxX57xX18xX5xX57xX1axX1bxX19xX57xX1bxX5xX1xX57xX5xX1axX2axX57xX2axXcxX1axX1bxX4fxX53xX1dxX55xX4dxX1exX9xX14xX14xX14xX0xX4fxX5xX14xX0xX5xX2xX2axX18xX12xX1caxX8xX9xX2axX10xX10xX1xX167xX4fxX4fxXdxX5xX19xX2axX5xX10xXfxX1axX2axX138xXd4xX1axX4fxX1axX12xX1e3xX6xX4fxX4xXcxX3xX57xX4xXcxX19xX1axX1bxX57xXd4xXcxX57xX10xX18xX5xX1axX1bxX4fxX10xX2axX5xX1axX1bxX57xX10xXcxX57xXd4xX12xX57xX1axX19xXfxX57xX18xX5xX57xX1axX1bxX19xX57xX1bxX5xX1xX57xX5xX1axX2axX57xX2axXcxX1axX1bxX4fxX53xX1dxX55xX4dxX1exX9xX14xXexX2axXddxX1axX1bxX2xX10xX48xX9exX2xXd4xX31xX2xX1axXefxXfxX2xX9xX18xX5xX2xX1axX1bx8579xX2xX1bxX10cxX1xX2xX5xX1axX2axX2xX2axX9bxX1axX1bxX9xX138xX138xX138xX0xX4fxX5xX14xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12x1b31xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2x2248xXcxX6xX10xXfxX1caxX85xa24axX9xX14xX0xX6xX10xX18xX19xX1axX1bxX14xX136xX1axX2axX2xXc1xb9acxX1axX1bxX9exX2xXa4xXfxX8bxX1axX2xX3xX48xX93xX1axX1bxX2xX10xX18xX19xX1axX1bxX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX43xX40xXcxX0xX4fxX6xX10xX18xX19xX1axX1bxX14xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xXexX18xX19xX1axX1bxX2xX3xXddxX3xX2xX3xXcxX149xX3xX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX10xX18xX5xX1axX2axX9exX2xX43xX10cxX3xX2xXdxXfxX111xX10xX2xX4xXe2xX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX10xX18xX5xX1axX2axX2xX3xX2axX3axX1axX1bxX2x736cx4850xX9exX2xX10xX18xX8bxX1axX2xX43xXf9xX5xX2xXdxXe2xX1axX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xXc1xXfx3f6axX1axX2xX18xX5xX2xX1axX2axXfxX31xXcxX2xX10xX18xX144xX1axX2xX43xX11bxX2xX6xab3bxX3xX2xX114xXcxX85xX103xX10xX2xX4xXfxX111xX10xX2xX1bxXfxa90cxX5xX2xX10xX5xX2xXd4xXe2xX2xX43xXf9xX3xX2axX2xXd4xX49xXfxX2xX22x9458xX3xX2xX10xXfxX8bxXcxX2xX1bxXfxXe2xX1axX2axX2xX4xX40xX85xX2xX3xX5xX19xX2xX1axX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX1axXe2xX85xX138xX2xXexX2axXcxX144xX1axX2xX4xXd1xXfxX2xX3xXe5xX5xX2xX10xX5xX2xX4xXe2xX2xX1axX1bxX48xX93xXfxX2xXc1xX84xX1axX2xX3xXddxX3xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX22xX149xX10xX2xX4x67bdxX1axX1bxX2xX43xXfxX2xX10xX2axX12xX19xX2xXe8xX26xX1axX1bxX138xX2xXexX18xX19xX1axX1bxX2xX2axX5xXfxX2xX3xXcxX149xX3xX2xXa4xX2axXddxX1axX1bxX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX3xX2axX3axX1axX1bxX2xX1bxXfxX10cxX3xX2xX1axX1bxX19x6082xXfxX2xX2d5xX84xX22xX9exX2xX43x5cb5xX1axX1bxX2xXdxXe2xX19xX2xX1axXefxXfxX2xX43xX84xX85xX2xX43xX162xX2xX1xX2axXddxX10xX2xX2axXcxX85xX2xX10xX18xXcxX85xX31xX1axX2xX10xX2axX3axX1axX1bxX2xX85xX8bxXcxX2xX1axX48xX49xX3xX2xXd4xXe2xX2xX3xXddxX3xX2axX2xX22xX477xX1axX1bxX9exX2xX1axX8bxXcxX2xX3xX5xX19xX2xX10xXfxX1axX2axX2xX10xX2axa280xX1axX2xX43xX19xXe2xX1axX2xXa4xX103xX10xX9exX2xX5xX1axX2axX2xXc1xX2f6xX1axX1bxX9exX2xXa4xXfxX8bxX1axX2xX3xX48xX93xX1axX1bxX9exX2xXdxX40xX10xX2xXa4xX2axXcxX40xX10xX2xX10xX18xX19xX1axX1bxX2xX3xXcxX149xX3xX2xX43xX40xXcxX2xX10xX18xX5xX1axX2axX2xX3xX2axX3axX1axX1bxX2xXa4xbf4exX2xX10xX2axX9bxX138xX2xXexXfxX8bxXcxX2xXdxXfx1da9xXcxX2xX1axX2axX48xX2xX5xX1axX2axX2xX2axX9bxX1axX1bxX2xX34x9b09xX1xX9exX2xX3xX19xX1axX2xX1axX1bxX48xX93xXfxX2xX3xXe5xX5xX2xX1axX537xXfxX2xX18xb5f2xX1axX1bxX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX2axX9bxX1axX1bxX2xXd4x77f2xX2xX43xX162xX2xX4xXe2xX22xX2xX1axX8bxX1axX2xX22xX149xX10xX2xX2axXcxX85xX31xX1axX2xX10xX2axX19xX477xXfxX2xXd4xX31xX2xX1axX1bxX48xX93xXfxX2xXc1xX84xX1axX2xX43xXddxX1axX2axX2xX1bxXfxX10cxX3xX2xX1bxXfxX3cdxX2xX1axX48xX49xX3xX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX1e3xXfxXc1xX10xX2axX8xX9xX5exX1exX1exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1axX1bxX8xX9xX52xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXc1xXc1xXfxX1axX1bxX8xX9xX52xX9xX2xXdxX19xX18xXc1xX12xX18xX8xX9xX1exX9xX2xX5xX4xXfxX1bxX1axX8xX9xX3xX12xX1axX10xX12xX18xX9xX14xX0xX10xXdxX19xXc1xX85xX14xX0xX10xX18xX14xX0xX10xXc1xX14xX0xX5xX2xX2axX18xX12xX1caxX8xX9xX9xX14xX0xXfxX22xX1bxX2xX6xX18xX3xX8xX9xX4fxX4fxXfxX138xXdxX5xX19xX2axX5xX10xXfxX1axX2axX138xXd4xX1axX4fxX1axX12xX1e3xX6xX4fxX52xX55xX52xX55xX4fxX52xX1exX55xXc1xX52xX52xX1exX4dxX1dxX1exX1exX10xX54xX55x2334xX1dxX53xX4xX1exX138xX2dfxX1xX1bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX19xaa13xX22xX5xX1bxX12xX9xX2xX4fxX14xX0xX4fxX5xX14xX0xX4fxX10xXc1xX14xX0xX4fxX10xX18xX14xX0xX10xX18xX14xX0xX10xXc1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13axX5xX1xX10xXfxX19xX1axX9xX14xX134xXcxX84xX1axX2xX10xX5xX2xX10xXfxX103xX1axX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xX1bxXfxX26xXfxX2xX1xX2axX2bxX1axX1bxX2xX1bexX5xX1axX2xX38axX8bxX2xXexX2axXcxX149xX10xX9exX2xX22xac43xX2xX43xX4cfxXcxX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xXc1xXf9xX3xX2axX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX4cxX52xX52xX4fxX4dxX4fxX52xX53xX54xX55xX62xX138xX2xX0xX12xX22xX14x3d77xX1axX2axX2xX10xX48xX2xX4xXfxX111xXcxX0xX4fxX12xX22xX14xX0xX4fxX1xX14xX0xX4fxX10xXc1xX14xX0xX4fxX10xX18xX14xX0xX4fxX10xXdxX19xXc1xX85xX14xX0xX4fxX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xX34xX19xXfxX2xX1bxX48xXefxX1axX1bxX2xX5xX1axX2axX2xX2axX9bxX1axX1bxX2xX34xX537xX1xX9exX2xX43xX480xX1axX1bxX2xXdxXe2xX19xX2xX3xXddxX3xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX43xX162xX2xX1bxX2bxX1xX2xX6xX3bdxX3xX2xX1axX1bxX48xX93xXfxX9exX2xX6xX3bdxX3xX2xX3xXe5xX5xX2xX3xX9bxX1axX1bxX2xXdxX149xX2xX43xX149xXfxX2xX4xXe2xX22xX2xX1axX8bxX1axX2xX1axX2axXfxX31xXcxX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xXd4xX5xX1axX1bxX2xXc1xX149xXfxX138xX2xXe8xXfxX526xX1axX2xX2axX141xX1axX2axX2xX1axX2axX48xX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xXc1xXf9xX3xX2axX2xX135xX4xX84xX85xX38axX12xX9exX2xX10xX2axXddxX1axX1bxX2xX53xX4fxX52xX53xX63exX55xX9exX2xX43xXf9xX3xX2axX2xX43xX48xX5xX2xXbxX48xX2xX43xX19xXe2xX1axX2xX52xX2xXa4x566dxX2xXdxXfxX1axX2axX2xX43xX103xX1axX2xX43xX2bxX1axX1bxX2xX6b0xX2xX136xX1axX2xX12dxX2axX8bxX2xX4cx354dxXfxX5xX2x29e9xX5xXfxX62xX138xX2xX1bexX149xX2xX43xX149xXfxX2xX3xX2axXe5xX2xX4xX156xX3xX2xX10xX5xX2xX43xX48xXd1xX3xX2xX6xX156xX2xX1xX2axX3axXfxX2xX2axXd1xX1xX2xX3xXe5xX5xX2xXdxX149xX2xX43xX149xXfxX2xX43xXf9xX5xX2xX1xX2axX48xXefxX1axX1bxX2xXd4xXe2xX2xX6xX156xX2xX1bxXfxX537xX1xX2xX43x9d39xX2xX3xXe5xX5xX2xX1axX2axX84xX1axX2xXc1xX84xX1axX2xX43xX162xX2xX3xX2axXe5xX2xX43xX149xX1axX1bxX2xX10xXfxX103xX1axX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xX43xXf9xX3xX2axX138xX2xX13axX2axXfxX103xX1axX2xXc1xXf9xX3xX2axX2xXc1xXfxX3a8xX1axX2xX18xX5xX2xX6b0xX2xX135xX4xX84xX85xX38axX12xX9exX2xX38axXefxX2xXe8xXefxX2x67f3xXe9xX1axX1bxX9exX2xXe8xX3bdxX3xX2xX13axXefxX9exX2xX135xX4xX84xX85xX57xX3xXcxX2xX4cxX817xXfxX5xX2xX81bxX5xXfxX62xX9exX2xX10xX54exX2xX52xX53xX4fxX52xX1exX2xX57xX2xX5exX63exX4fxX52xX52xX4fxX52xX53xX63exX55xX9exX2xX114xXcxX84xX1axX2xX10xX5xX2xX10xX144xX1xX2xXa4xXd5xX3xX2axX2xX43xXddxX1axX2axX2xX1xX2axXe5xX2xX43xX4cfxXcxX2xX10xXfxX8bxXcxX2xXc1xXfxX111xX10xX2xX1bxX4cfxX1axX2xX4dxX138xX1exX1exX1exX2xX10xX8bxX1axX2xX38axX38bxX2xX57xX2xX1axX1bxX3e0xX85xX9exX2xXdx2210xX1axX2xX18xXefxXfxX2xX55xX55xX2xX22xXddxX85xX2xXdxX5xX85xX2xX4xX8bxX1axX2xX10xX2ax38fbxX1axX1bxX9exX2xX1xX2axXddxX2xX2axXe5xX85xX2x87e1xX53xX2xX2d5xX12xX2xX114xXcxX84xX1axX2xX6xX156x33bfxX2xXbxX48xX2xX43xX19xXe2xX1axX2xXa4xX7fdxX2xXdxXfxX1axX2axX2xXdxX5xX85xX2xX6xX3axX2xX52xX2xX38axX38bxX2xX3xXefxX2xX43xX149xX1axX1bxX2xXdxb39exX1axX1bxX2xX22xXddxX85xX2xXdxX5xX85xX2xX4xX8bxX1axX2xX10xX2axX946xX1axX1bxX2xX4xX4cfxX1axX2xX43xX4cfxXcxX2xX10xXfxX8bxX1axX2xX2d5xXcxX40xX10xX2xX2axXfxX111xX1axX2xX6b0xX2xX22xXfxX31xX1axX2xX34xX5xX22xX2xX43xX162xX2xXdxXf9xX2xX10xX5xX2xX43xXddxX1axX2axX2xXdxX477xXfxX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xXexX18xX19xX1axX1bxX2xX3xXcxX149xX3xX2xX10xXfxX103xX1axX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX4xX48xXd1xX3xX2xX10xX18xX8bxX1axX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX10xX18xX48xX93xX1axX1bxX2xX22xXfxX31xX1axX2xX34xX5xX22xX2xX1axX21xX22xX2xX52xX53xX54xX5exX9exX2xX1axX1bxXe2xX85xX2xX4dxX1exX4fxX4dxX9exX2xX6b0xX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX9exX2xX10xX5xX2xX1axb2e4xX2xX6xX537xX1axX1bxX2xXd4xXe2xX19xX2xX10xXcxX85xX103xX1axX2xX1xX2axX43cxX1axX1bxX2xX10xX2axXe5xX2xX3xXe5xX5xX2xX43xXf9xX3xX2axX2xX6b0xX2xX10xX84xX85xX2xX6xXe9xX1axX1bxX2xX135xXe9xX2xX13axXe9xX9exX2xX43xXddxX1axX2axX2xX10xX2axXfxX111xX10xX2xX2axX477xXfxX2xX1axX10cxX1axX1bxX2xX4xX3cdxX2xX43xX19xXe2xX1axX2xXc1xX9bxX2xX5exX9exX2xXcxX85xX2xX2axXfxX103xX1xX2xX43xXf9xX3xX2axX2xX6b0xX2xXd4xX9bxX1axX1bxX2xXdxX92exX3xX2xX12dxX19xX1axX2xXexXcxX22xX138xX2xX13axXcxX3axXfxX2xX10xX2axXddxX1axX1bxX2xX1dxX9exX2xX10xX5xX2xX10xXfxX103xX1axX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xX43xXf9xX3xX2axX2xX6b0xX2xXe8xX92exX3xX2xXexXe9xX2xX57xX2xXexX84xX1axX2xX13axX26xX1axX2axX9exX2xX10xXfxX8bxXcxX2xXc1xXfxX111xX10xX2xX1xX2axX4cfxX1axX2xX4xX49xX1axX2xX6xXfxX1axX2axX2xX4xX156xX3xX2xX43xXf9xX3xX2axX2xX6b0xX2xX43xX84xX85xX9exX2xX1bxXfxX26xXfxX2xX1xX2axX2bxX1axX1bxX2xXd4xX9bxX1axX1bxX2xXdxX92exX3xX2xX10x4e7fxX1axX2axX2xX12dxX19xX1axX2xXexXcxX22xX138xX2xX34xX2axX3cdxX1axX1bxX2xX1ax3463xX2xX4xX156xX3xX2xX1bxXfxXe2xX1axX2axX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX10xX2axX92exX1axX1bxX2xX3xXe5xX5xX2xX114xXcxX84xX1axX2xXd4xXe2xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX5xX2xX10xX18xX8bxX1axX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX10xX18xX48xX93xX1axX1bxX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX43xX162xX2xX10xX477xX19xX2xX43xXfxX31xXcxX2xXa4xXfxX111xX1axX2xX10xX2axXcxX144xX1axX2xX4xXd1xXfxX2xX43xX526xX2xX1axX1bxXe2xX85xX2xX52xX1exX2xXd4xXe2xX2xX52xX52xX4fxX4dxX4fxX52xX53xX54xX55xX2xX22xX6b0xX2xX43xX4cfxXcxX2xX3xXcxX149xX3xX2xXexXa65xX1axX1bxX2xX10xXfxX103xX1axX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xXd4xXe2xX2xX1axXa65xXfxX2xXc1xX144xX85xX2xX22xX9bxX5xX2xX130xXcxX84xX1axX2xa93axX10xX2xX38axX162xX19xX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX1e3xXfxXc1xX10xX2axX8xX9xX5exX1exX1exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1axX1bxX8xX9xX52xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXc1xXc1xXfxX1axX1bxX8xX9xX52xX9xX2xXdxX19xX18xXc1xX12xX18xX8xX9xX1exX9xX2xX5xX4xXfxX1bxX1axX8xX9xX3xX12xX1axX10xX12xX18xX9xX14xX0xX10xXdxX19xXc1xX85xX14xX0xX10xX18xX14xX0xX10xXc1xX14xX0xXfxX22xX1bxX2xX6xX18xX3xX8xX9xX4fxX4fxXfxX138xXdxX5xX19xX2axX5xX10xXfxX1axX2axX138xXd4xX1axX4fxX1axX12xX1e3xX6xX4fxX52xX55xX52xX55xX4fxX52xX1exX55xXc1xX52xX52xX1exX4dxX1dxX1exX1exX10xX54xX55xX63exX54xX1dxX4xX52xX138xX2dfxX1xX1bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX19xX651xX22xX5xX1bxX12xX2xXc1xX10xX2axXcxX22xXdxX9xX2xX4fxX14xX0xX4fxX10xXc1xX14xX0xX4fxX10xX18xX14xX0xX10xX18xX14xX0xX10xXc1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13axX5xX1xX10xXfxX19xX1axX9xX14xX34xX2axX3cdxX1axX1bxX2xX43xX19xXe2xX1axX2xX2d5xX12xX2xX3xX2axX6b0xX2xX114xXcxX84xX1axX2xX4xX48xXefxX1axX1bxX9exX2xXd4xX2f6xX2xXa4xX2axXd5xX2xX3xX2axX19xX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xXc1xXf9xX3xX2axX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX138xX2xX0xX12xX22xX14xX4cxX6ddxX1axX2axX167xX2xXexXexX130xX1a5xX34xX62xX0xX4fxX12xX22xX14xX0xX4fxX1xX14xX0xX4fxX10xXc1xX14xX0xX4fxX10xX18xX14xX0xX4fxX10xXdxX19xXc1xX85xX14xX0xX4fxX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xX134xXcxX84xX1axX2xX10xX5xX2xX10xXfxX103xX1axX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xXdxX987xX1axX1bxX2xX6xX3bdxX3xX2xX22xX477xX1axX2axX2xXdxXfxX1axX2axX2xX3xX2axXe5xX1axX1bxX2xX2axXd1xX1xX2xX10xX2axXe2xX1axX2axX9exX2xX1bxXfxX26xXfxX2xX1xX2axX2bxX1axX1bxX2xX10xX2axXf9xX2xX2d5xX162xX2xX1bexXcxXe9xX1axX2xX38axX8bxX2xXexX2axXcxX149xX10xX2xX4cxXe8xX92exXa4xX2xX81bxX92exXa4xX62xX138xX2xXe8xX84xX85xX2xX4xXe2xX2xX10xX18xX144xX1axX2xX10xX2axX12xX1axX2xX3xX2axX3axX10xX9exX2xX43xXfxX526xX22xX2xX43xX537xX1axX1bxX2xX2axXcxX85xX111xX10xX9exX2xX10xXfxX8bxXcxX2xXc1xXfxX111xX10xX2xX1axX2axXfxX31xXcxX2xX4xX156xX3xX2xX4xX48xXd1xX1axX1bxX2xX10xXfxX1axX2axX2xX1axX2axXcxX111xX2xXd4xXe2xX2xXa4xX2axXd5xX2xX10xXe2xXfxX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX10xX18xX5xX1axX2axX2xX3xXe5xX5xX2xX43xXf9xX3xX2axX138xX2xX13axX2axXfxX103xX1axX2xX10xX2axX92exX1axX1bxX2xX1bexXcxXe9xX1axX2xX38axX8bxX2xXexX2axXcxX149xX10xX2xX43xX162xX2xX4xXe2xX22xX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX2axXcxX85xX526xX1axX2xXd4xXe2xX2xXa4xX2axX6b0xXfxX2xX43xX4cfxXcxX2xX114xXcxXddxX2xX10xX18xX141xX1axX2axX2xX6xX3e0xX1xX2xX43xXa65xX2xX3xXe5xX5xX2xX1axX1bxX3e0xX85xX2xX114xXcxX84xX1axX9exX2xX1axX1bxX3e0xX85xX2xX114xXcxX85xX31xX1axX2xXbxXe2xXfxX2xX817xX43cxX1axX2xXd4xXe2xX19xX2xX1axX1bxXe2xX85xX2xX4dxX1exX4fxX1dxX138xX2xX13axX2axXfxX103xX1axX2xX10xX2axX92exX1axX1bxX2xX4dxX1exX4fxX1dxX2xX4xXf9xX3xX2axX2xX6x33f2xX2xX43xX162xX2xXa4xX103xX10xX2xX10xX2axX537xX3xX2xX3xXcxX149xX3xX2xXa4xX2axXddxX1axX1bxX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX3xX2axX3axX1axX1bxX2xX38axX38bxX2xX10xX18xX48xX93xX1axX1bxX2xXa4xbb3axX2xX1bxXfxX5xX1axX2xXa4xX2axXa65xX2xX3xXe5xX5xX2xX1axX2axX84xX1axX2xXc1xX84xX1axX2xX1a5xXfxX111xX10xX2xX34xX5xX22xX9exX2xX22xX5xX1axX1bxX2xX4xX477xXfxX2xX1axX31xX1axX2xX43xX149xX3xX2xX4xX144xX1xX9exX2xX22xX6b0xX2xX18xX5xX2xX3xX19xX1axX2xX43xX48xX93xX1axX1bxX2xX3xX2axX19xX2xX3xX26xX2xX1axX48xX49xX3xX2xX43xXfxX2xX4xX8bxX1axX2xX13axX34xX130xXbexX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xX0xX6xX10xX18xX19xX1axX1bxX14xX34xX21xX1axX1bxX2xX43xX149xX1axX1bxX9exX2xX6xXddxX1axX1bxX2xX10xX477xX19xX2xX10xX18xX19xX1axX1bxX2xX43xXa65xXfxX2xX22xX49xXfxX0xX4fxX6xX10xX18xX19xX1axX1bxX14xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX4xXe2xX2xXd4xX9bxX1axX1bxX2xX43xX40xX10xX2xX1bxXfxXe2xXcxX2xX10xXfxX31xX22xX2xX1axX21xX1axX1bxX2xXd4xXe2xX2xX3xX2bxX2xX4xXd1xXfxX2xX10xX2axX103xX2xX43xX526xX2xX1xX2axXddxX10xX2xX10xX18xXfxX526xX1axX2xX12dxXexX57xX130xXbexX9exX2xX10xX2axX103xX2xX1axX2axX48xX1axX1bxX9exX2xX2axX5xXfxX2xX3xXcxX149xX3xX2xXa4xX2axXddxX1axX1bxX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xXa4xb755xX19xX2xXc1xXe2xXfxX2xX4dxX1exX2xX1axX21xX22xX2xX4cxX52xX53xX1dxX55xX57xX52xX53xX54xX55xX62xX2xX43xX162xX2xX43xX526xX2xX4xX477xXfxX2xX2axX144xXcxX2xX114xXcxX26xX2xX1axX10cxX1axX1bxX2xX1axX31xX138xX2xXbexX477xX2xX10xX4cfxX1axX1bxX2xXa4xXfxX1axX2axX2xX10xX103xX2xXd4xXe2xX2xX2axX477xX2xX10xX4cfxX1axX1bxX2xX2d5xX162xX2xX2axX149xXfxX2xXd4xX3axX1axX2xX43xX162xX2xX1axX1bxX2ax1ecaxX19xX2xX1axXe2xX1axX9exX2xX4xX477xX3xX2xX2axX144xXcxX2xX4xX477xXfxX2xXdxXf9xX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX10xX18xX5xX1axX2axX2xX10xXe2xX1axX2xX1xX2axXddxX2xX1axX8bxX1axX2xX2axX4cfxXcxX2xX1axX2axX48xX2xXa4xX2axXe9xX1axX1bxX2xX3xX43cxX1axX2xX1bxX141xX138xX2xXedxX48xX49xXfxX2xX3xX2axX103xX2xX43xX149xX2xX3xX2f6xX9exX2xX10xX18xX8bxX1axX2xX55xX1exa520xX2xX43xX480xX1axX1bxX2xXdxXe2xX19xX2xX3xXddxX3xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX2xXd5xX10xX2xX1axX1bxX48xX93xXfxX2xX43xX2bxXfxX2xXa4xXfxX1axX2axX2xX1axXfxX8bxX1axX960xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xXbxX5xXcxX2xX1axX1bxXe2xX85xX2xX1bxXfxX26xXfxX2xX1xX2axX2bxX1axX1bxX9exX2xXe8xX26xX1axX1bxX2xXd4xXe2xX2xX34xX2axXe2xX2xX1axX48xX49xX3xX2xX10xX5xX2xX43xX162xX2xX114xXcxX5xX1axX2xX10xX84xX22xX2xX4xX162xX1axX2axX2xX43xX477xX19xX9exX2xX3xX2axX21xX22xX2xX4xX19xX2xX43xX4cfxXcxX2xX10xX48xX2xX2d5xX84xX85xX2xXc1xX156xX1axX1bxX9exX2xX1xX2axXddxX10xX2xX10xX18xXfxX526xX1axX2xX12dxXexX57xX130xXbexX9exX2xX43xX26xX22xX2xXdxX26xX19xX2xX134xX135xX136xX34xX2xXd4xX9bxX1axX1bxX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX138xX2xXexX18xX8bxX1axX2xX4xX563xX1axX2axX2xXd4xX156xX3xX2xX3xX2axXd5xX1axX2axX2xX10xX18xXf9xX2xX57xX2xX2d5xX162xX2xX2axX149xXfxX9exX2xX10xX54exX2xX22xX149xX10xX2xX2d5xX162xX2xX2axX149xXfxX2xX1xX2axX3e0xX2xX10xX2axXcxX149xX3xX2xX1axX2axXfxX31xXcxX2xXd4xXe2xX19xX2xX3xXefxX2xX3xX40xXcxX2xX1bxXfxX5xX2xX43xX141xX1axX2axX9exX2xXdxXcxXe9xX1axX2xXdxX26xX1axX9exX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX10xX54exX1axX1bxX2xXdxX48xX49xX3xX2xX2d5xX84xX85xX2xXc1xX156xX1axX1bxX2xX2d5xX162xX2xX2axX149xXfxX2xX22xX49xXfxX2e6xX2xX2axX19xXe2xX1axX2xX3xX2axXb50xX1axX2axX2xX2axX111xX2xX10xX2axX3axX1axX1bxX2xX3xX2axXd5xX1axX2axX2xX10xX18xXf9xX2xX10xX54exX2xX10xXb50xX1axX2axX2xX43xX103xX1axX2xX2d5xX162xX2xX4cxX1xX2axX48xX93xX1axX1bxX9exX2xX10xX2axXf9xX2xX10xX18xX40xX1axX62xX2e6xX2xX5xX1axX2xX1axXfxX1axX2axX2xX3xX2axXd5xX1axX2axX2xX10xX18xXf9xX2xXa65xX1axX2xX43xXf9xX1axX2axX2e6xX2xXc1xX84xX1axX2xX3xX2axXe5xX2xX2d5xX162xX2xX2axX149xXfxX2xX3xX2axXe5xX2xX1axX1bxX2axX563xX5xX2xX43xX48xXd1xX3xX2xX22xX6b0xX2xX18xX149xX1axX1bxX9exX2xX1xX2axXddxX1xX2xX4xXcxX144xX10xX9exX2xXa4x9a6fxX2xX3xX48xXefxX1axX1bxX2xX43xX48xXd1xX3xX2xX10xX21xX1axX1bxX2xX3xX48xX93xX1axX1bxX9exX2xX10xX2axX5xX85xX2xX10xX2axX103xX2xXc1xX4cfxX1axX2xX3xXddxX3xX2xX10xX144xX1xX2xX10xX3e0xX3xX2xX4xX477xX3xX2xX2axX144xXcxX138xX2xX13axX2axX103xX2xX43xX149xX2xX2d5xX162xX2xX2axX149xXfxX2xX22xX49xXfxX2xX2d5xX2bxX5xX2xXdx33afxX2xXdxX40xX10xX2xXdxX141xX1axX2axX2xX43xX946xX1axX1bxX2xXd4xX31xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX2xXd4xXe2xX2xX1bxXfxX5xXfxX2xX3xX40xX1xX9exX2xXc1xX4cfxX1axX2xXc1xX4cfxX1axX2xX2d5xX84xX85xX2xXc1xX156xX1axX1bxX2xX22xX3axXfxX2xX114xXcxX5xX1axX2xX2axX111xX2xX43xX19xXe2xX1axX2xXa4xX103xX10xX9exX2xXdxX141xX1axX2axX2xX43xX946xX1axX1bxX9exX2xX10xX48xXefxX1axX1bxX2xX10xX18xXd1xX2xXd4xXe2xX2xX2d5xXd5xX3xX2axX2xX4xX477xXfxX2xX1bxX4cfxX1axX2xX1axX2axX5xXcxX2xX1bxXfxX3cdxX5xX2xX3xXddxX3xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX1e3xXfxXc1xX10xX2axX8xX9xX5exX1exX1exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1axX1bxX8xX9xX52xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXc1xXc1xXfxX1axX1bxX8xX9xX52xX9xX2xXdxX19xX18xXc1xX12xX18xX8xX9xX1exX9xX2xX5xX4xXfxX1bxX1axX8xX9xX3xX12xX1axX10xX12xX18xX9xX14xX0xX10xXdxX19xXc1xX85xX14xX0xX10xX18xX14xX0xX10xXc1xX14xX0xX5xX2xX2axX18xX12xX1caxX8xX9xX9xX14xX0xXfxX22xX1bxX2xX6xX18xX3xX8xX9xX4fxX4fxXfxX138xXdxX5xX19xX2axX5xX10xXfxX1axX2axX138xXd4xX1axX4fxX1axX12xX1e3xX6xX4fxX52xX55xX52xX55xX4fxX52xX1exX55xXc1xX52xX52xX1exX4dxX1dxX1exX1exX10xX54xX55xX63exX55xX52xX4xX5exX138xX2dfxX1xX1bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX19xX651xX22xX5xX1bxX12xX9xX2xX4fxX14xX0xX4fxX5xX14xX0xX4fxX10xXc1xX14xX0xX4fxX10xX18xX14xX0xX10xX18xX14xX0xX10xXc1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13axX5xX1xX10xXfxX19xX1axX9xX14xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX2axXe9xX22xX2xX1axX5xX85xX2xX0xX12xX22xX14xX4cxX6ddxX1axX2axX167xX2xX135xX1a5xX62xX0xX4fxX12xX22xX14xX0xX4fxX1xX14xX0xX4fxX10xXc1xX14xX0xX4fxX10xX18xX14xX0xX4fxX10xXdxX19xXc1xX85xX14xX0xX4fxX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xXexX2axXe2xX1axX2axX2xX10xX156xXcxX2xX3xX2bxX2x797dxX2xX1axX1bxX2axX563xX5xX2xX114xXcxX5xX1axX2xX10xX18xX11bxX1axX1bxX2xX43xX48xX5xX2xX43xX480xX1axX1bxX2xXdxXe2xX19xX2xX3xXddxX3xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX10xXfxX103xX1axX2xXa4xXf9xX1xX2xX22xXfxX31xX1axX2xX2d5xXcxXe9xXfxX2xX4xXe2xX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xX10xXddxX3xX2xX43xXf9xX1axX2axX2xX3xX5xX1axX2axX9exX2xX43xXf9xX1axX2axX2xX3xX48xX2xXd4xXe2xX2xX4xX144xX1xX2xX3xXddxX3xX2xXd4xX9bxX1axX1bxX2xXa4xXfxX1axX2axX2xX10xX103xX2xX22xX49xXfxX138xX2xXexXcxX85xX2xX3xX2bxX2xX22xX149xX10xX2xXdxX149xX2xX1xX2axX144xX1axX2xX3xX2axX48xX5xX2xXa65xX1axX2xX43xXf9xX1axX2axX9exX2xX1axX2axX48xX1axX1bxX2xX43xX162xX2xX3xX2bxX2xX10xX18xX8bxX1axX2xX53xX55xX114axX2xX2axX149xX2xX10xX2axX156xX3xX2xX2axXfxX111xX1axX2xX43xXf9xX1axX2axX2xX3xX5xX1axX2axX9exX2xX43xXf9xX1axX2axX2xX3xX48xX2xXd4xXe2xX2xX1axX2axXfxX31xXcxX2xX43xXd1xX10xX2xXc1xXfxX2xXc1xX84xX1axX2xX2d5xX84xX85xX2xXc1xX156xX1axX1bxX2xXd4xX9bxX1axX1bxX2xXa4xXfxX1axX2axX2xX10xX103xX2xX22xX49xXfxX138xX2xXexX54exX2xX1axX1bxX48xX93xXfxX2xX1axXe9xX1axX1bxX2xXc1xX84xX1axX2xX4xXe2xX22xX2xX1axX48xXefxX1axX1bxX2xX18x52bbxX85xX2xXc1xXcxX2xX3xX5xX1axX2axX9exX2xX10xX156xX2xX3xX40xX1xX9exX2xX10xX156xX2xX10xX537xX3xX9exX2xX1axX5xX85xX2xX2axX11bxX2xX43xX162xX2xX10xX18xX6b0xX2xX10xX2axXe2xX1axX2axX2xX1axX1bxX48xX93xXfxX2xX1axXe9xX1axX1bxX2xXc1xX84xX1axX2xX6xX26xX1axX2xX2d5xXcxX40xX10xX2xX2axXe2xX1axX1bxX2xX2axX2bxX5xX2xX57xX2xX43xX2bxX2xX4xXe2xX2xX6xX156xX2xX10xX18xX48xX6b0xX1axX1bxX2xX10xX2axXe2xX1axX2axX2xX22xX5xX1axX1bxX2xX10xXd5xX1axX2axX2xX3xXddxX3xX2axX2xX22xX477xX1axX1bxX2xX6xX84xXcxX2xX6xX92exX3xX138xX2xX13axX2axXd5xX1axX2axX2xX43xXfxX31xXcxX2xX43xX2bxX2xX10xX477xX19xX2xX1axX8bxX1axX2xX1axX2axX3cdxX1axX1bxX2xX10xX2axX5xX85xX2xX43xXa65xXfxX2xX10xX19xX2xX4xX49xX1axX9exX2xX3xX2axXcxX85xX526xX1axX2xX22xX149xX10xX2xX2d5xX162xX2xX2axX149xXfxX2xX22xX5xX1axX1bxX2xX1axX10cxX1axX1bxX2xX10xXd5xX1axX2axX2xXdxX149xX2xX10xX149xX3xX2xX6xX5xX1axX1bxX2xX3xX2axX103xX2xX43xX149xX2xX2d5xX162xX2xX2axX149xXfxX2xX22xX49xXfxX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xXe8xXfxX2xX4xXfxX31xX1axX2xXd4xX49xXfxX2xX43xXf9xX1axX2axX2xX3xX5xX1axX2axX9exX2xX43xXf9xX1axX2axX2xX3xX48xX9exX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX43xX162xX2xX3xX2bxX2xX1axX2axX3cdxX1axX1bxX2xX10xXfxX103xX1axX2xXdxX149xX2xXd4xX31xX2xX4xX156xX3xX2xX4xX48xXd1xX1axX1bxX2xX6xX26xX1axX2xX2d5xXcxX40xX10xX138xX2xX1a5xXfxX111xX3xX2xX10xX2axX156xX3xX2xX2axXfxX111xX1axX2xX3xX2axX48xXefxX1axX1bxX2xX10xX18xX141xX1axX2axX2xX2d5xX84xX85xX2xXc1xX156xX1axX1bxX2xX1axXe9xX1axX1bxX2xX10xX2axXe9xX1axX2xX22xX49xXfxX9exX2xX10xX18xX480xX1axX1bxX2xXd4xXe2xX2xX3xX2axX21xX22xX2xX6xX2bxX3xX2xX18xX54exX1axX1bxX9exX2xX1xX2axXddxX10xX2xX10xX18xXfxX526xX1axX2xX3xXddxX3xX2xX1axX1bxXe2xX1axX2axX2xX1axX1bxX2axX31xX960xX2xX43xX162xX2xX10xX2axXcxX2xX2ax5a7fxX1xX2xXc1xXfxX111xX1axX2xX10xXd5xX3xX2axX2xX4xXe2xX22xX2xX1axX48xXefxX1axX1bxX2xX18xX16b0xX85xX9exX2xX10xX54exX1axX1bxX2xXdxX48xX49xX3xX2xXa4xX2axX92exX3xX2xX1xX2axX3e0xX3xX2xX1axX477xX1axX2xX1xX2axXddxX2xX18xX54exX1axX1bxX138xX2xX1a5xXfxX111xX3xX2xX10xX2axX156xX3xX2xX2axXfxX111xX1axX2xX43xXf9xX1axX2axX2xX3xX5xX1axX2axX9exX2xX43xXf9xX1axX2axX2xX3xX48xX2xX1bxX92exX1axX2xXd4xX49xXfxX2xX2axXd1xX1xX2xX10xXddxX3xX2xX2d5xX162xX2xX1axXe9xX1axX1bxX2xX1axX1bxX2axXfxX111xX1xX2xX43xX162xX2xX4xXe2xX22xX2xX3xX2axXcxX85xX526xX1axX2xX2axX2bxX5xX2xX22xX149xX10xX2xXdxX48xX49xX3xX2xX43xXddxX1axX1bxX2xXa4xX526xX2xX1axX31xX1axX2xX6xX26xX1axX2xX2d5xXcxX40xX10xX2xX10xX156xX2xX1axX2axXfxX8bxX1axX2xX6xX5xX1axX1bxX2xX6xX26xX1axX2xX2d5xXcxX40xX10xX2xX3xX2bxX2xX10xXa65xX2xX3xX2axX3bdxX3xX9exX2xX10xX2axX12xX19xX2xX114xXcxX85xX2xX2axX19xX477xX3xX2axX2xXd4xXe2xX2xX3xXefxX2xX3xX40xXcxX2xXa4xXfxX1axX2axX2xX10xX103xX2xX43xX162xX2xX2d5xXddxX3xX2xX43xXf9xX1axX2axX138xX2xXexX18xX19xX1axX1bxX2xX1axX2axX3cdxX1axX1bxX2xX1axX21xX22xX2xX10xX2axX156xX3xX2xX2axXfxX111xX1axX2xX43xX48xX93xX1axX1bxX2xX4xX3axXfxX2xX43xXa65xXfxX2xX22xX49xXfxX9exX2xX12dxXexX57xX130xXbexX2xX3xXddxX3xX2xX10xXb50xX1axX2axX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX3xX2bxX2xXdxX48xX49xX3xX2xX1xX2axXddxX10xX2xX10xX18xXfxX526xX1axX2xXa4xX2axXddxX9exX2xXdxX48xX49xX3xX2xX43xX4cfxXcxX2xX1xX2axXddxX10xX2xX2axXcxX85xX2xX2axXfxX111xXcxX2xX114xXcxX26xX2xX10xXfxX31xX22xX2xX1axX21xX1axX1bxX9exX2xX4xXd1xXfxX2xX10xX2axX103xX9exX2xX22xX6b0xX2xX18xX149xX1axX1bxX2xX6xX26xX1axX2xX2d5xXcxX40xX10xX2xX2axXe2xX1axX1bxX2xX2axX2bxX5xX9exX2xX10xX3axX3xX2xX43xX149xX2xX10xX21xX1axX1bxX2xX10xX18xX48xX6b0xX1axX1bxX2xXa4xXfxX1axX2axX2xX10xX103xX2xXa4xX2axXddxX2xX3xX5xX19xX138xX2xX13axXefxX2xX6xX6b0xX2xXd4xX144xX10xX2xX3xX2axX40xX10xX2xXa4xX38bxX2xX10xX2axXcxX144xX10xX2xXd4xXe2xX2xX2axX477xX2xX10xX4cfxX1axX1bxX2xX12dxXexX57xX130xXbexX2xX3xX2bxX2xX1axX2axXfxX31xXcxX2xX10xX2axX5xX85xX2xX43xXa65xXfxX9exX2xX1axX2axXfxX31xXcxX2xXa4xX2axXcxX2xX57xX2xX3xX3e0xX22xX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xX1axX1bxX2axXfxX111xX1xX2xX18xX5xX2xX43xX93xXfxX2e6xX2xX1axX2axXfxX31xXcxX2xX10xX2axXe2xX1axX2axX2xX1xX2axX3axX2xX1axX2axX48xX2xXe8xXe2xX2xX81bxX477xX10xX9exX2xX1bexXcxXe9xX1axX2xX38axX8bxX2xXexX2axXcxX149xX10xX960xX2xX1xX2axXddxX10xX2xX10xX18xXfxX526xX1axX2xX10xX2axX12xX19xX2xX2axX48xX49xX1axX1bxX2xX2axXfxX111xX1axX2xX43xX477xXfxX9exX2xX10xX2axX48xXefxX1axX1bxX2xX22xX477xXfxX2xX57xX2xXc1xXcxX2xX4xXf9xX3xX2axX2xX43xX48xXd1xX3xX2xX3xX2axX537xX2xX10xX18xX11bxX1axX1bxX2xX1xX2axXddxX10xX2xX10xX18xXfxX526xX1axX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX1e3xXfxXc1xX10xX2axX8xX9xX5exX1exX1exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX1axX1bxX8xX9xX52xX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXc1xXc1xXfxX1axX1bxX8xX9xX52xX9xX2xXdxX19xX18xXc1xX12xX18xX8xX9xX1exX9xX2xX5xX4xXfxX1bxX1axX8xX9xX3xX12xX1axX10xX12xX18xX9xX14xX0xX10xXdxX19xXc1xX85xX14xX0xX10xX18xX14xX0xX10xXc1xX14xX0xX5xX2xX2axX18xX12xX1caxX8xX9xX9xX14xX0xXfxX22xX1bxX2xX6xX18xX3xX8xX9xX4fxX4fxXfxX138xXdxX5xX19xX2axX5xX10xXfxX1axX2axX138xXd4xX1axX4fxX1axX12xX1e3xX6xX4fxX52xX55xX52xX55xX4fxX52xX1exX55xXc1xX52xX52xX1exX4dxX1dxX1exX1exX10xX54xX55xX63exX55xX5exX4xX4dxX138xX2dfxX1xX1bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX19xX651xX22xX5xX1bxX12xX9xX2xX4fxX14xX0xX4fxX5xX14xX0xX4fxX10xXc1xX14xX0xX4fxX10xX18xX14xX0xX10xX18xX14xX0xX10xXc1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX13axX5xX1xX10xXfxX19xX1axX9xX14xX1bexXfxX526xXcxX2xXc1xXfxX3a8xX1axX2xX3xX480xX1axX1bxX2xX3xX2axXfxX8bxX1axX1bxX138xX2xX0xX12xX22xX14xX4cxX6ddxX1axX2axX167xX2xX135xX1a5xX62xX0xX4fxX12xX22xX14xX0xX4fxX1xX14xX0xX4fxX10xXc1xX14xX0xX4fxX10xX18xX14xX0xX4fxX10xXdxX19xXc1xX85xX14xX0xX4fxX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xX13axX9bxX1axX1bxX2xXd4xX49xXfxX2xX3xX2axXd5xX1axX2axX2xX10xX18xXf9xX2xXd4xXe2xX2xXa4xXfxX1axX2axX2xX10xX103xX9exX2xXd4xX21xX1axX2xX2axX2bxX5xX2xX57xX2xX1bxXfxXddxX19xX2xXc1xX3e0xX3xX2xX3xX2axXcxX85xX526xX1axX2xXdxXfxX103xX1axX2xX10xXd5xX3xX2axX2xX3xX156xX3xX138xX2xXbexXfxX111xX1axX2xX1axX5xX85xX9exX2xX4xXe2xX1axX1bxX9exX2xXdxXcxXe9xX1axX2xX1axXe2xX19xX2xX3xX2f6xX1axX1bxX2xX3xX2bxX2xX10xX18xX48xX93xX1axX1bxX9exX2xX4xX49xX1xX2xX43xX526xX2xX3xXddxX3xX2xX12xX22xX2xX43xX103xX1axX2xX10xXcxXa65xXfxX2xX43xXfxX2xX2axX11bxX3xX2e6xX2xX10xX134axX2xX4xX111xX2xX1axX1bxX48xX93xXfxX2xX22xX9bxX2xX3xX2axX3cdxX2xX1bxXfxX26xX22xX9exX2xX10xXfxX103xX1axX1bxX2xX1axX2bxXfxX2xXd4xXe2xX2xX3xX2axX3cdxX2xXd4xXfxX103xX10xX2xX1xX2axXa65xX2xX10xX2axXe9xX1axX1bxX2xX43xX48xXd1xX3xX2xXc1xX9bxX1axX1bxX2xX18xX149xX1axX1bxX2xX18xX162xXfxX2xX3xX9bxX1axX1bxX2xXd4xX49xXfxX2xXd4xXfxX111xX3xX2xX1xX2axXddxX10xX2xX10xX18xXfxX526xX1axX2xX10xXfxX103xX1axX1bxX2xX1axX2bxXfxX2xXd4xXe2xX2xX3xX2axX3cdxX2xXd4xXfxX103xX10xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX138xX2xX38axX3bdxX3xX2xX2axX48xX6b0xX1axX1bxX2xX10xX2axX3e0xX2xXd4xXe2xX2xX1bxXfxX5xX19xX2xX4xX48xXcxX2xXd4xX21xX1axX2xX2axX2bxX5xX2xX10xX21xX1axX1bxX9exX2xX1axX2axX40xX10xX2xX4xXe2xX2xX114xXcxX5xX2xX3xXddxX3xX2xX1xX2axX48xXefxX1axX1bxX2xX10xXfxX111xX1axX2xX1axX1bxX2axX12xX2xX1axX2axX141xX1axX9exX2xXdxXddxX19xX2xX3xX2axXd5xX138xX2xX1a5xX21xX1axX2xX2axX2bxX5xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX2xX43xX5xX1axX1bxX2xX43xX48xXd1xX3xX2xX3xX2axX537xX2xX10xX84xX22xX2xX1axX1bxX2axXfxX8bxX1axX2xX3xX3bdxXcxX9exX2xX6xX48xXcxX2xX10xX4cfxX22xX9exX2xXa4xX2axX5xXfxX2xX10xX2axXddxX3xX2xXd4xXe2xX2xX1xX2axXddxX10xX2xX2axXcxX85xX2xX3xX9bxX1axX1bxX2xXd4xX49xXfxX2xXd4xXfxX111xX3xX2xX43xX48xX5xX2xX1axX2axX3cdxX1axX1bxX2xX1axX2axX84xX1axX2xX10xX3axX2xXd4xX21xX1axX2xX2axX2bxX5xX2xX22xX49xXfxX2xXd4xXe2xX19xX2xX43xX93xXfxX2xX6xX3axX1axX1bxX2xX3xX149xX1axX1bxX2xX43xX480xX1axX1bxX2xX3xXddxX3xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1bexX19xXc1xX85xX9xX2xX6xX10xX85xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX2d5xX10xX57xX5xX4xXfxX1bxX1axX167xX2xX2dfxXcxX6xX10xXfxX1caxX85xX2e6xX9xX14xX1bexX987xX1axX1bxX2xX6xX156xX2xX1axXb64xX2xX4xX156xX3xX2xXa4xX2axXe9xX1axX1bxX2xX1axX1bxX54exX1axX1bxX2xX1axX1bxX2axXb50xX9exX2xXe8xX26xX1axX1bxX2xXdxX149xX2xXd4xXe2xX2xX1axX2axX84xX1axX2xXc1xX84xX1axX2xX3xXddxX3xX2xX10xXb50xX1axX2axX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX43xX162xX2xX43xX477xX10xX2xX43xX48xXd1xX3xX2xX1axX2axX3cdxX1axX1bxX2xX10xX2axXe2xX1axX2axX2xX10xX156xXcxX2xXd4xX48xXd1xX10xX2xXdxX144xX3xX2xX10xX18xX8bxX1axX2xX3xXddxX3xX2xX4xX563xX1axX2axX2xXd4xX156xX3xX138xX2xXexX54exX2xX22xX149xX10xX2xX1axX31xX1axX2xXa4xXfxX1axX2axX2xX10xX103xX2xX3xX2bxX2xX43xXfxX526xX22xX2xX2d5xXcxX40xX10xX2xX1xX2axXddxX10xX2xX10xX2axX40xX1xX9exX2xXa4xX103xX10xX2xX3xX40xXcxX2xX2axX477xX2xX10xX4cfxX1axX1bxX2xX85xX103xXcxX2xXa4xX108dxX22xX9exX2xX43xX103xX1axX2xX1axX5xX85xX9exX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX43xX162xX2xX3xX2bxX2xXdxX48xX49xX3xX2xX3xX2axXcxX85xX526xX1axX2xX22xX141xX1axX2axX2xX22xX477xX1axX2axX2xX22xa528xX9exX2xX3xXefxX2xX6xX6b0xX2xX2axX477xX2xX10xX4cfxX1axX1bxX2xX12dxXexX57xX130xXbexX2xX43xX48xXd1xX3xX2xX10xX21xX1axX1bxX2xX3xX48xX93xX1axX1bxX9exX2xX43xX93xXfxX2xX6xX3axX1axX1bxX2xX1axX2axX84xX1axX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX54exX1axX1bxX2xXdxX48xX49xX3xX2xX43xX48xXd1xX3xX2xX3xX26xXfxX2xX10xX2axXfxX111xX1axX138xX2xXexX2axXe2xX1axX2axX2xX10xX156xXcxX2xX40xX85xX2xX4xXe2xX2xXa4xX103xX10xX2xX10xXfxX1axX2axX2xX3xXe5xX5xX2xX6xX156xX2xXa4xX103xX2xX10xX2axX54exX5xX2xX10xX18xXcxX85xX31xX1axX2xX10xX2axX3axX1axX1bxX2xX5xX1axX2axX2xXc1xX2f6xX1axX1bxX9exX2xXa4xXfxX8bxX1axX2xX3xX48xX93xX1axX1bxX2xX10xX18xX19xX1axX1bxX2xX3xX2axXfxX103xX1axX2xX43xX40xXcxX9exX2xX1axX21xX1axX1bxX2xX43xX149xX1axX1bxX2xXd4xXe2xX2xX6xXddxX1axX1bxX2xX10xX477xX19xX2xX10xX18xX19xX1axX1bxX2xX3xXe9xX1axX1bxX2xX3xXcxX149xX3xX2xX2d5xX84xX85xX2xXc1xX156xX1axX1bxX2xX114xXcxX8bxX2xX2axX48xXefxX1axX1bxX9exX2xX4xXe2xX2xX2axXe2xX1axX2axX2xX10xX18xX5xX1axX1bxX2xX114xXcxX1588xX2xXdxXddxXcxX2xX43xX526xX2xXe8xX26xX1axX1bxX2xXdxX149xX2xXd4xXe2xX2xX1axX2axX84xX1axX2xXc1xX84xX1axX2xX3xXddxX3xX2xXc1xX84xX1axX2xX10xX149xX3xX2xXd4xX9bxX1axX1bxX2xXexX84xX85xX2xX34xX1bxXcxX85xX8bxX1axX2xX10xXfxX103xX1xX2xX10xX3e0xX3xX2xXd4xX48xXd1xX10xX2xX114xXcxX5xX2xXa4xX2axX2bxX2xXa4xX2axX21xX1axX9exX2xX10xX2axXddxX3xX2axX2xX10xX2axX3bdxX3xX9exX2xX2d5xX84xX85xX2xXc1xX156xX1axX1bxX2xX114xXcxX8bxX2xX2axX48xXefxX1axX1bxX2xX1bxXfxXe2xXcxX2xX22xX477xX1axX2axX9exX2xX1xX2axX480xX1axX2xXd4xXfxX1axX2axX138xX0xX4fxX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX136xXcxX10xX2axX19xX18xX9xX14xXex7640xXc0exX34xX2xXbexX651xb54dxX34xX0xX4fxX1xX14
TUẤN HIỂN