Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng XII
Ngày 12/10 là ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
8460x1475exa5e9x8996xdbd7x10644xd41bx84c1xea38xX7x10820x10f0cxe22dx87b7x10d51xca19xX5xa7e8xXaxX3xX7xXex11165xX5xX10xX9xXaxXexX10x8adexXex16971xX6xX5xXdxb8fbx97e1x1556axX3x86ccx12979xX7xXexXdx15e9fxX15xadc4xXax97b1x89b3xX22x1550fxX15xX3xX5xX32xfa42xX3x1095axXdxe367xX4xX3xXexX1x892fxX3xbacaxX3xd7fbxaf45xXdxX3xX23xX22xX1xc048xX3xX5x159bdxX23xX3xXexX1xX40xX3xXexe56fxX3x99b7xddfcxX44xX3xXcx13784xX27xX23xX22xX3xX56x16ae5xX23xX22xX3x1523cx91f2xX23xX22xX3x12a5dx1294dxX6dxX0x1404axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6x94d4xXaxX2fxX30xX22xX32xX15xX3xX2x12936xX70xX2x99a5xX3xX5xX32xX3xX23xX22xX32xX15xX3xX5xX32xX37xX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX1xX40xX3xX42xX3xX4x107abxX6xX3xX44xX45xXdxX3xX23xX22xX1xX4bxX3xX5xX4exX23xX3xXexX1xX40xX3xXexX56xX3xX58xX6xX23xX3xX59xX1xed4fxXbxX3xX1xX32xX23xX1xX3xXcxX5dxX27xX23xX22xX3xX56xX63xX23xX22xX3xX67xX68xX23xX22xX3x9ce3xX1xfac8xX6xX3xX6cxX6dxX6dx9ea8xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58x1327cxX82xX15xXaxX2fxX0xX6xX3xX1xX5dxX10xX2bxX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX70xX70xXdxX37xX22xXe5xX39xXdxX10xXexX23xX6xX37xXbxX5xX27xX7xXe5xX39xX23xX70xXexb5c7xX11fxX8exX70xccfdxXbxX5xXf6xX6xX82xX10xX82xX70xX5xX10xXbxc116xX70xX8bxX8exX2xX11fx85c0xX2xX8exX135xX2xX8bxX70x11855xX4xX1xXe5xX26xXbxX22xXaxX2fxX0xXdxX37xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX82xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX13cxX5xXf6xX4xXddxX2dxX37xX6xX5dxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX6xX27xXexXf6xX2dxX37xX6xX5dxX22xXdxX23xX1exX5dxXdxX22xX1xXexX24xX6xX27xXexXf6xXaxX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX70xX70xXdxXe5xX13cxX6xXf6xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe5xX39xX23xX70xX23xX10xbc0exX7xX70xX2xX11fxX42xX2xX70xX2xX8exX11fxX82xf402xX8bxX8bxXexe1f2xX11fxX2xX2xX5xX8exXe5xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX23xX22xX6xX15xX3xX5xX6xX37xX3xX39xXdxX10xX4xX3xXexX1xX27xX3xX42xX3xX1xXf6xXdxX3xX23xX22xX1xXdxX3xX5xX6xX23xX3xXexX1xX27xX3xXexX27xX3xX13cxX4xX1xX3xXexX5dxX27xX23xX22xX3xX27xXf6xX23xX22xX3xX82xX6xX23xX22xX3xX1cxXdxXdxXaxX3xX70xX2fxX0xX70xX6xX2fxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX6xXbxXexXdxXf6xX23xXaxX2fxXcxXf6xX32xX23xX3xX4xX68xX23xX1xX3xXddxX1xX6xXdxX3xX37xf755xX4xX3xX44xX45xXdxX3xX23xX22xX1xX4bxXe5xX3x12225xc322xX23xX1xX24xX3xXcxX5dxc189xX3x12e4dxe72axX23xX22xX70xXcxXcxX6cxd405xX30xf7fcxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xXf6xX82xX15xXaxX2fxX58xX27xae40xXdxX3xX7xb16dxX23xX22x99a1xX3xXcxX5dxX27xX23xX22xX3xX56xX63xX23xX22xX3xX5xX32xX37xX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX22bxXdxX3xX44xX45xXdxX3xXexX5dxX56xa53fxX23xX22xX26bxX3xXexX1xX68xXf6xX3xX5xX27xe04axX23xX3xX39x9e1cxX3xX67xX29cxX3xX268xX23xX3xXax1244cxX45xXexX3xX7xde6cxX3xX4xX1xXa8xX3xXexX5dxX56xX63xX23xX22xX26bxX3xX4xX1xX240xX23xX1xX3xX7xX268xX4xX1xX3xX5xf68exX23xX3xX23xX1xaa18xX37xX3x1230exX264xXdxX3xX37xX2c4xXdxX3xX37x10ad9xX3xX1xc88fxX23xX1xX3xXex15d3axX23xX22xX3xXexX5dxX56xbb57xX23xX22xX26bxX3xX23xbf7cxX23xX22xX3xX4xX6xXf6xX3xX4xX1xXc5xXexX3xX5xX56xe585xX23xX22xX3xXexX2ddxX23xX22xX3xXexX5dxX56xX2e4xX23xX22xX26bxX3xX23xX2ddxX23xX22xX3xX7xX27xXc5xXexX3xX5xX6xXf6xX3xX2ccxX45xX23xX22xX26bxX3xX7xX40xX4xX3xX4xX22bxX23xX1xX3xXexX5dxX6xX23xX1xX3xX4xXa8xX6xX3xX23xX29cxX23xX3xXddxXdxX23xX1xX3xXex11d99xXe5xXaxX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xXf6xX82xX15xXaxX2fxa346xX15xX3xX39xXdx854axX23xX3xX58xX45xX3xX59xX1xX240xX23xX1xX3xXexX5dxX4bxX26bxX3xX59xX1xXa8xX3xXexX4bxX4xX1xX3x11a46xX27xX2aaxX4xX3xX1xX45xXdxX3xX30xX22xX27xX15xa82axX23xX3xXcxX1xX4bxX3xb7dexXdxX37xX3xX30xX22xX2eaxX23xX3xXexX1xX6xX15xX3xX37x163d7xXexX3xX58xX45xX3xX59xX1xX240xX23xX1xX3xXexX5dxX4bxX3xX2ccxXdxX29cxX27xX3xX1xX32xX23xX1xX3xXbxX1xXdxX358xX23xX3xX1x130baxXbxXe5xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xXf6xX82xX15xXaxX2fxX58xX27xX264xXdxX3xX4xX1xXdxX29cxX27xX26bxX3xXcxX5dxX27xX23xX22xX3xX56xX63xX23xX22xX3xX5xX32xX37xX3xX39xXdxX3bxX4xX3xXexX22bxXdxX3xXexX264xX26bxX3xXexX1xX68xXf6xX3xX5xX27xX298xX23xX3xX39xX29cxX3xX67xX29cxX3xX268xX23xX3xXaxXcxX1xa351xX4xX3xX1xXdxX3bxX23xX3xX1xXdxX3bxX27xX3x168b4xX27xX68xX3xXexXdxX33bxX23xX3xXexX5dxX2d8xX23xX1xX3xX1xX45xXdxX3xX23xX1xX298xXbxX3xXddxXdxX23xX1xX3xXexX33bxX3xX419xX27xX2aaxX4xX3xXexX33bxX26bxX3xX22xXdx149f5xX3xX39xX444xX23xX22xX3xX264xX23xX3xX2ccxX4bxX23xX1xX3xX4xX1xX240xX23xX1xX3xXexX5dxX4bxX3xX1exX3xX1cx106c4xX3xX1xX45xXdxX3xXexX5dxXf6xX23xX22xX3xX13cxX2aaxXdxX3xX4xX68xX23xX1xX3xX23xX56xX2c4xX4xX3xXexX6xX3xXexX1xX6xX37xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX268xX4xX3xX1xXdxX3bxXbxX3xX2ccxX4bxX23xX1xX3xXexX1xX56xX63xX23xX22xX3xX37xX22bxXdxX3xXexX40cxX3xX82xXf6xX3xXexX1xX33bxX3xX1xX3bxX3xX37xX2c4xXdxXaxXe5xX70xXe5xX0xX70xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12856xXf6xX27xX5dxX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xXf6xX3xXcxXcxX6cxX24axX30xX0xX70xXbxX2f