Hình ảnh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức Việt Nam
Lễ đón trọng thể Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã diễn ra sáng nay tại Phủ Chủ tịch.
39bdxcfc1xca9dx50d7x669axd9baxa47fx3f92xdc6bxX7x4997x50bdx94a9xd098xcdf2x7c7fxX5x713cxXaxdbfcx9f76x42fex952cxX1xX3x5678xX15xX1xX3xX5x7370xX3xbfd8x638bxX15xX3xXcx951bxX15x7878xX3xcfc2x89d2xX3xXexX1x998cxb228xX3x5f95xX1xafbaxX3xXex39c3xX4xX1xX3xX15xX2dxdae9xX4xX3xc53ax4e8dxb4bdxX3xXexX1xaca7x62f7xX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xXexX1x44bdxX4xX3x6fb9xXdx45fdxXexX3x8eb8xX6xX45xX0x5c9cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb7d6xXaxX12xX3exX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXex4843xd135xX15xX26xX3xXexX1x5dd9xX3xXcxX24xX15xX26xX3x9ad3xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX3xX28xX40xa40bxX15xX15xX1xX6xX15xX26xX3xX52xX40xX78xX6xX4xX1xXdxXexX1xX3xX1fx3e2cxX3xX6dxXdxX1dxX15xX3xX78xX6xX3xX7xd58bxX15xX26xX3xX15xX6x6d7dxX3xXexc746xXdxX3xd745xX1xX32xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xa1b2xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxb752xX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xb3abxX15xX5bxX15xX10x3eb5xX7xX5bxX2x4991xddb9xX2xX5bxX114xX114xX6dx832axX2xX11bxX11bx668axX2xX11fxXexX114xX2xX114x80a4xX5x802fxXd8xb672xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7x743cxXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10x4d2dxXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdx6bedxXc6xb745xXaxX12xX57xX1xd6f4xX15xX3xX5xc43exXdxX3xX45xX1cbxXdxX3xX4xX32xX6xX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX57xX26xXa2xXc6xX1dxX15xX3xXccxX1xbc7exX3xXcxX78xX79xX15xX26xX3xX10bxX3fxX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xXcxX78x72f1xX15xX3x9eccxXc9xXdxX3xa287xXa2xX6xX15xX26xX2exX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX3xX28xX40xXa2xX15xX15xX1xX6xX15xX26xX3xX52xX40xX78xX6xX4xX1xXdxXexX1xX3xX86xad0bxXexX3xX1fxX206xXa2xX3xXexX1xX44xX45xX3xX1xe0cexXa2xX3xX15xX26xX1xX35xX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX3xX57xX6xX45xX3xXex4691xX3xX15xX26xX3fxXc6xX3xX2xc3b2xX186xX11bxX2xX5bxX2xX11bxXd8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX10bxX15xX5bxX15xX10xX110xX7xX5bxX2xX114xX115xX2xX5bxX114xX114xX6dxX11bxX2xX11bxX11bxX11fxX2xX11fxXexX126xX128x50e1xX2cexX5xX2xXd8xX12axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xX186xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12x3b2axXc0xX15xX26xX3xX15xX6xXc6xX2exX3xX3exX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX78xX79xX15xX26xX3xXexX1xX7fxX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX3xX1fxXb5xX3xX6dxXdxX1dxX15xX3xX78xX6xX3xXexXc9xXdxX3xXccxX1xX32xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xXd8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX10bxX15xX5bxX15xX10xX110xX7xX5bxX2xX114xX115xX2xX5bxX114xX114xX6dxX11bxX2xX11bxX11bxX11fxX2xX11fxXexd6e2xX11fxX2cexX27axX5xX11bxXd8xX12axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xX186xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12xX209x9590xXdxX3xX6dxX6xX15xX1xX3xX6dx6cefxX3xX20dxXa2x652fxX15xX3xX1fxX4b1xXdxX3xX57xX1xX4bexX15xX3xX6dxX4bexX15xX3xX52xXdxX54xXexX3xX57xX6xX45xX3xX10bxX3fxX3xX4xXc0xX4xX3xX4xX1xXc0xXa2xX3xXexX1xXdx77baxXa2xX3xX15xX1xXdxX3xX10bxX3bxXdxX3xd73dxXa2x4a64xX4xX3x4ffax40e0xX3xX52xXdxX54xXexX3xX57xX6xX45xX3xX10bxX3fxX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX1xXa2x9133xX15xX3xX86xX35xX3xX4xX1xX40xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX15xXd8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX10bxX15xX5bxX15xX10xX110xX7xX5bxX2xX114xX115xX2xX5bxX114xX114xX6dxX11bxX2xX11bxX11bxX11fxX2xX11fxXexX126xX2cexX126xX114xX5xX11fxXd8xX12axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xX186xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12xX209xX1ebxX15xX26xX3xX27axX1xX11fxX128xX3xXbxX1xX1ebxXexX2exX3xX1fxX40xX3fxX15xX3xX1b1xX10xX3xX4xX1x7d24xX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX3xX28xX40xXa2xX15xX15xX1xX6xX15xX26xX3xX52xX40xX78xX6xX4xX1xXdxXexX1xX3xXexXdxX4e6xX15xX3xX10bxX3fxX40xX3xXccxX1xX32xX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xXd8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX10bxX15xX5bxX15xX10xX110xX7xX5bxX2xX114xX115xX2xX5bxX114xX114xX6dxX11bxX2xX11bxX11bxX11fxX2xX11fxXexX2cexX11bxX128xX128xX5xX126xXd8xX12axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xX186xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX57xX26xXa2xXc6xX1dxX15xX3xXccxX1xX1ebxX3xXcxX78xX79xX15xX26xX3xX78xX6xX3xXexX1c7xX15xX3xX4xccfcxX6xX3xX1b1xX10xX3xX1fxX20xX15xX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX3xX28xX40xXa2xX15xX15xX1xX6xX15xX26xX3xX52xX40xX78xX6xX4xX1xXdxXexX1xXd8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxX110xXdxX6dxXexX1xXfcxX2cexX2cexX2cexXbxX1b1xX1c2xX1xX10xXdxX26xX1xXexXfcxX126xX126xX126xXbxX1b1xXaxX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX10bxX15xX5bxX15xX10xX110xX7xX5bxX2xX114xX115xX2xX5bxX114xX114xX6dxX11bxX2xX11bxX11bxX11fxX2xX11fxXexX126xX114xX115xX11fxX5xX115xXd8xX12axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xX186xXbxX1xX40xXexX40xX3xX6dxXexX1xXa2xX45xX86xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX57xX26xXa2xXc6xX1dxX15xX3xXccxX1xX1ebxX3xXcxX78xX79xX15xX26xX3xX45xX1cbxXdxX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX28xX40xXa2xX15xX15xX1xX6xX15xX26xX3xX52xX40xX78xX6xX4xX1xXdxXexX1xX3xX86xX2dxX3bxX4xX3xX5x5d99xX15xX3xX86xd35cxX4xX3xX6dxX6xX15xX1xX3xX6dxX4baxX2exX3xX4f1xXa2xX4bexX15xX3xX15xX1xXc9xX4xX3xX4xX77fxX3xX4f1xXa2xX4f3xX4xX3xXexX1xXdx7649xXa2xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX2dxX3bxX4xXd8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX10bxX15xX5bxX15xX10xX110xX7xX5bxX2xX114xX115xX2xX5bxX114xX114xX6dxX11bxX2xX11bxX11bxX11fxX2xX11fxXexX115xX2cexX115xX115xX5xX2cexXd8xX12axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xX186xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12xX209xX4bexXc6xX3xX5xX3fxX3xX5xX206xX15xX3xXexX1xX4fxX3xX11bxX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX3xX28xX40xXa2xX15xX15xX1xX6xX15xX26xX3xX52xX40xX78xX6xX4xX1xXdxXexX1xX3xXexX1xX44xX45xX3xX1xX255xXa2xX3xX15xX26xX1xX35xX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX52xXdxX54xXexX3xX57xX6xX45xX3xXexX272xX3xX1fxX206xXa2xX3xX15xX1xXdxX54xX45xX3xX4f6xX4f7xX3xX11bxX128xX2xX2cexX186xX11bxX128xX11bxX2xX3xX15xX1xb980xX45xX3xXexXdxX4e6xXbxX3xXexX92axX4xX3xX4f6xX1xc6d5xX15xX26xX3xX1fxX35xX15xX1xX3xX1fxX2dxX1cbxX15xX26xX3xX5xX4f3xXdxX3xX1fxX4f3xXdxX3xX15xX26xX40xXc9xXdxX3xX15xX1x517fxXexX3xX4f1xXa2xXc0xX15xX3xX4xX32xX6xX3xX3exX3fxX40xX3xX5xX3fxX3xX1fxc916xX4xX3xX86xXdxX54xXexX3xX4xX40xXdxX3xXexX78xX79xX15xX26xX3xX10bxXdxX54xX4xX3xX26xX14xX15xX3xX26xXdxX255xX3xX10bxX3fxX3xXexX1xX1ebxX4xX3xX1fxX50cxXc6xX3xX4f1xXa2xX6xX15xX3xX1xX54xX3xX1xX255xXa2xX3xX15xX26xX1xX35xX3xX10bx7648xX3xX1fxXc9xXdxX2exX3xXexX14xX15xX1xX3xX1fxX40xX3fxX15xX3xX4f6xX4e6xXexX3xX1fxXb06xX4xX3xX86xXdxX54xXexX3xX10bxX3fxX3xX7xX4baxX3xX1xb64exXbxX3xXexXc0xX4xX3xXexX40xX3fxX15xX3xX6dxXdxX54xX15xX3xX52xXdxX54xXexX3xX57xX6xX45xX186xX3exX3fxX40xXd8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX10bxX15xX5bxX15xX10xX110xX7xX5bxX2xX114xX115xX2xX5bxX114xX114xX6dxX11bxX2xX11bxX11bxX11fxX2xX11fxXexX2cexX40exX27axX27axX5xX114xXd8xX12axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xX186xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX57xX26xXa2xXc6xX1dxX15xX3xXccxX1xX1ebxX3xXcxX78xX79xX15xX26xX3xX10bxX3fxX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX28xX40xXa2xX15xX15xX1xX6xX15xX26xX3xX52xX40xX78xX6xX4xX1xXdxXexX1xX3xX4xX1xX3fxX40xX3xX20dxXa2xX4bexX15xX3xX4f6xX4f7xX3xX20dxXa2xX4bexX15xX3xX1fxX4b1xXdxX3xX57xX1xX4bexX15xX3xX6dxX4bexX15xX3xX52xXdxX54xXexX3xX57xX6xX45xXd8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX10bxX15xX5bxX15xX10xX110xX7xX5bxX2xX114xX115xX2xX5bxX114xX114xX6dxX11bxX2xX11bxX11bxX11fxX2xX11fxXexX2cexX115xX40exX115xX5xX40exXd8xX12axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xX186xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX57xX26xXa2xXc6xX1dxX15xX3xXccxX1xX1ebxX3xXcxX78xX79xX15xX26xX3xX10bxX3fxX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX28xX40xXa2xX15xX15xX1xX6xX15xX26xX3xX52xX40xX78xX6xX4xX1xXdxXexX1xX3xX6dxXa2xXc6xX54xXexX3xX1fxX4b1xXdxX3xX6dxX6xX15xX1xX3xX6dxX4baxX3xX20dxXa2xX4bexX15xX3xX1fxX4b1xXdxX3xX57xX1xX4bexX15xX3xX6dxX4bexX15xX3xX52xXdxX54xXexX3xX57xX6xX45xXd8xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX40xX6dxXc6xXaxX12xX0xXdxX45xX26xX3xX7xX78xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX5bxX5bxXdxXd8xX86xX6xX40xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd8xX10bxX15xX5bxX15xX10xX110xX7xX5bxX2xX114xX115xX2xX5bxX114xX114xX6dxX11bxX2xX11bxX11bxX11fxX2xX11fxXexX2xX11fxX40exX5xX27axXd8xX12axXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xXdxX15xX1xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX10xX3xX6dxX40xX15xX3xXexX40xX15xX26xX3xX86xXdxX3xXexX1xXa2xX3xX4xX1xXa2xX3xXexXdxX4xX1xX3xX15xXa2xX40xX4xX3xX5xX6xX40xX3xXexX1xX6xX45xX3xX4xX1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX10bxXdxX10xXexX3xX15xX6xX45xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xX186xXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX40xX15xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12xX57xX26xX6xXc6xX3xX7xX6xXa2xX3xX3exX1dxX3xX1fxX20xX15xX3xXexX78xX79xX15xX26xX3xXexX1xX7fxX2exX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX3xX57xX26xXa2xXc6xX1dxX15xX3xXccxX1xX1ebxX3xXcxX78xX79xX15xX26xX3xX10bxX3fxX3xXcxX24xX15xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX3xXexX35xX4xX1xX3xX15xX2dxX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX3xX28xX40xXa2xX15xX15xX1xX6xX15xX26xX3xX52xX40xX78xX6xX4xX1xXdxXexX1xX3xX4x3b78xX15xX26xX3xX1fxXdxX3xX86xX4b1xX3xX7xX6xX15xX26xX3xX52xX44xX15xX3xXbxX1x650cxX15xX26xX3xXcxX78xXa2xX15xX26xX3xX2dx69a9xX15xX26xX3xX209xX18xX15xX26xX3xX10bxX3fxX3xX4xX20xX3xX86xXa2xX24xXdxX3xX1xX4b1xXdxX3xX1fxX3fxX45xX3xX4f1xXa2xX6xX15xX3xXexX78xX79xX15xX26xXd8xX3xd7f9xX18xX15xX1xXfcxX3xX30x8ba5xX57x5fcex5b96xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36exX40xXa2xX78xX4xX10xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1b1xXexX186xX6xX5xXdxX26xX15xXfcxX3xX12axXa2xX7xXexXdxX1c0xXc6xX1c2xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xX52x4449xX52xX0xX5bxXbxX12