Ra mắt sách ảnh “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước”
Cuốn sách ảnh giới thiệu hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích quý giá tái hiện quá trình hoạt động của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 1911-1945.
4d1fx5a92x6640x9cd4xdb2bxc319xa1b9xc661x7437xX7xc5aaxd7a7x8429xdfd4x79ffx7a38xX5x92f3xXaxd528x6fddxX6xX3x8990x8c69xXexX3xX7x9970xX4xX1xX3x7d37x60a7xX1xX3x4d4bx715dxb0a1x9ff5x8441xde07xX20xX3xb840xXdxX3x50eexX26x8a76xX4xX3xb192xX3x860cxb147xX3x7cbexX1x87fcxX3x5265xXdxX20xX1x6a69xX3xX35xa51bxX20xX1xX3xXex6b46x6565xX20xX1xX3xX4xcfe4xX26xX3xX20xd1e6xb213xX4x56b0xX0xe455xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6x92d8xXaxX12xX38xX26xX30xX20xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX1xX3xX25xXdxX53xXdxX3xXexX1xXdxbbf7xX26xX3xX1xX43xX20xX25xX3xXexX48xe6bbxX16xX3xad35xX4exX4xX3xX1fxX20xX1xX3xXexX52xX3xX5xXdxX82xX26x870exX3xXexX43xXdxX3xX5xXdxX82xX26xX9exX3xX8fxd2dcxXexX3xXexX3axX4xX1xX3x9f82xX26x964fxX3xX25xXdxX1bxX3xXexX1bxXdxX3xX1xXdxX82xX20xX3xXb3xX26xX1bxX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX1xd5b9xba4exXexX3x54a9x73c2xX20xX25xX3xX4xd5cdxX6xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xXcx83d9xXexX3xXcxX1xX43xX20xX1xX3xX33xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX3xX25xXdxX6xXdxX3xXd3xXcfxXd0xX20xX3xXex7213xX3xX20xX8cxX16xX3xX2x9675xX2xX2xX33xX2xX11ex998fx70f5x6c11xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc686xXcfxX69xX27xXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX16xX7xX33xXbxX1xXcfxXexXcfxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX69xXdxX7xXbxX5xX6xX27xX40xX3xX8fxX5xXcfxX4xad24x9012xX3xX16xX6xX48xX25xXdxX20xX33xX5xX10xe470xXexX40xX3xX6xX26xXexXcfxX168xX3xX16xX6xX48xX25xXdxX20xX33xX48xXdxX25xX1xXexX40xX3xX6xX26xXexXcfxX168xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX1xX3xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX126xX8fxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX20xX1xX126xdd46xX20xX57xX20xX10x5dcexX7xX57xaae6xX2xX1c6xX1c6xX57xX2xd837xdab5xX69xX125xX1ccx4ed5xX2xdfb6xX125xX1d1xXexX1c6xX1cdxX1d1xX1d1xX5xX2xX126x5f55xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX40xX3xX35xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX55xXaxX3xX69xX6xXexX6xX33xXbxX1xXcfxXexXcfxX33xXcfxX48xXdxX25xXdxX20xX6xX5xX33xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX40xX57xX57xX4xX69xX20xXdxX16xX25xX126xX1bexXdxX10xXexX20xX6xX16xXbxX5xX26xX7xX126xX1bexX20xX57xXexX1d1xX1c6xX1ccxX57xX26xXbxX5xXcfxX6xX69xX10xX69xX57xX20xX25xXexX16xX8fxX1xX57xX1c6xX1ccxX1c6xX2xae93xX1ccxX1d1xX27dxX1ccxdf82xX57xX7xX6xX4xX1xX27dxX6xX20xX1xX27dxX1xXcfxX27dxX4xX1xXdxX27dxX16xXdxX20xX1xX126xX1dexXbxX25xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxXcfxX20xXaxX12xX136xX49xX6xX3xX4xX26xX30xX20xX3xX7xX1bxX4xX1xX126xX3xc989xX24xX25xX26xX36xX20xX40xX3xX8fxX6xXcfxX69xX6xX20xXexXcfxX4xX126xX1bexX20xd613xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXcfxX69xX27xXaxX12xX24xX1x8aafxX20xX3xX69x90b9xXbxX3xX167x584exX3xX20xXdxX82xX16xX3xX2xX2xX1ccxX3xX20xX8cxX16xX3xX20xX25xX43xX27xX3xX136xX1bxX4xX3xX35xX36xX3xX48xX6xX3xXd3xXdxX3xXexX49xX16xX3xXd3xX52xb937xX20xX25xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xX2c7xX125xX57xX1d1xX57xX2xX11exX2xX2xX3xX33xX3xX125xX57xX1d1xX57xX1c6xX1ccxX1c6xX2xX2dbxX9exX3xX24xX1xX43xX3x937axX26xXe4xXexX3xX8fxX1fxX20xX3xXcxX1xab3dxX20xX25xX3xXexXdxX20xX3xX1bexX43xX3xXcxX48xX26xX27x5611xX20xX3xXexX1xX355xX20xX25xX3xX2c7xX136xXd4xX3xXcxX1xX355xX20xX25xX3xXexXdxX20xX3xX1bexX43xX3xXcxX48xX26xX27xX364xX20xX3xXexX1xX355xX20xX25xX2dbxX3xXbxX1xX30xXdxX3xX1x8f12xXbxX3xX1bexX53xXdxX3xe27axX1xX26xX3xe40exXdxX3xXexX3axX4xX1xX3xX38xX1xXd9xX3xXexX2f7xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX3xXexXd0xXdxX3xa38cxX1xXd9xX3xX38xX1xXd9xX3xXexX2f7xX4xX1xX3xX8fxXdx8138xX20xX3xX7xXcfxXd0xX20xX9exX3xX34axX26xXe4xXexX3xX8fxX1fxX20xX3xX4xX26xX30xX20xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX40xX3xX35xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX55xX3xX8fxd22exX20xX25xX3xX124xX3xXexX1xX4exX3xXexXdxb35cxX20xX25xX3x681bxXdxX82xXexX9exX3x6a43xX20xX1xX9exX3xX24xX25xX6xX9exX3xXcxX48xX26xX20xX25xX3xX2exX26xX30xX4xX126xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXcfxX69xX27xXaxX12x66d2xe662xX3xX1x57f6xX20xX3xX16xXd4xXexX3xXexX1xX42exX3xX167xX2fbxX3xXexX48xX355xXdxX3xXb3xX26xX6xX3xX167x81e9xX3xXexX117xX3xX20xX25xX43xX27xX3xX4xX1xX43xX20xX25xX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX3cdxX20xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xXcxXe4xXexX3xXcxX1xX43xX20xX1xX3xXd3xbc4bxXexX3xX4xX1xX2f3xX20xX3xX5xX3cdxX20xX3xX4xXcfxX20xX3xXexX43xX26xX3xX438xX16xXdxX48xX6xX5xX3x5ba3xX6xXexXcfxX26xX4xX1xX10xX3xXcxX48xX10xX1bexXdxX5xX5xX10xX3xXexXd0xXdxX3xX8fxX42exX20xX3xX4xX1fxX20xX25xX3xX24xX1xX43xX3xX13xX36xX20xX25xX3xX2c7xXcxX1xX43xX20xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX3xX20xX25xX43xX27xX3xX20xX6xX27xX2dbxX3xX48xX6xX3xXd3xXdxX3xXexX49xX16xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX126xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXcfxX69xX27xXaxX12xX38xe62dxX20xX25xX3xXexX1xX322xXdxX3xXd3xXdxX47exX16xX3xXd3xb4a2xX9exX3xXexX48xXcfxX20xX25xX3xX20xX1x8e1exX20xX25xX3xXexX1x67d8xXbxX3xX167xX2fbxX3xXd3xc808xX26xX3xXexXdxX3cdxX20xX3xX4xXd9xX6xX3xXexX1xX42exX3xX167xX2fbxX3xX1c6xX1ccxX9exX3xX20xX1xXdxX364xX26xX3xX20xX1xX43xX3xX27xX3cdxX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xX432xXdxX82xXexX3xX24xX6xX16xX3xX1bexX53xXdxX3xX16xXd4xXexX3xXb5xX3xX4xX1xX3axX3xX16xX463xX20xX1xX3xX5xXdxX82xXexX9exX3xX4xa853xX20xX25xX3xX34axX26xXe4xXexX3xX69xX52xX466xX20xX25xX3xXexX49xX16xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX9exX3xXexX49xX16xX3xX16xXd4xXexX3xX1xX52xX53xX20xX25xX3xXd3xXdxX3xXd3xX47exX3xX25xXdxX1fxXdxX3xXbxX1xX54dxX20xX25xX3xX69xX2f3xX20xX3xXexXd4xX4xX9exX3xXd3xX52xX6xX3xX20xX1xX2f3xX20xX3xX69xX2f3xX20xX3xXexX1xXcfxX1bxXexX3xX167xX1xb132xXdxX3xX1bxX4xX1xX3xX34axX2f3xX16xX3xX5xX52xX392xX4xX3xX4xXd9xX6xX3xXexX1xe63cxX4xX3xX69xX2f3xX20xX3xX3bexX1xX1bxXbxX126xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXcfxX69xX27xXaxX12xX24xX1xX52xX20xX25xX3xX4xX26xXd4xX4xX3xX1xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xXexX49xX16xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xX4xXd9xX6xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xXcxXe4xXexX3xXcxX1xX43xX20xX1xX3xX33xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3x9672xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX3xXd3xX463xX3xXexX49xX16xX3xX48xX6xX3xX1xX52xX53xX20xX25xX3xXd3xXdxX3xXd3xXabxX20xX25xX3xXd3xX17xX20xX9exX3xX5xX43xX16xX3xXexX1xX6xX27xX3xXd3x664fxXdxX3xX7xX30xX3xXbxX1xX55exX20xX3xX4xXd9xX6xX3xX4xX1fxX3xX69xX2f3xX20xX3xXexXd4xX4xX3xX432xXdxX82xXexX3xX24xX6xX16xX126xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXcfxX69xX27xXaxX12xae0exX6xX26xX3xX20xX43xX27xX9exX3xX167xX1xXdxX3xXexX48xX1fxX3xX5xX322xXdxX3xXbxX1xX612xX20xX25xX3xX1bexXe4xX20xX3xX4xXd9xX6xX3xX16xXd4xXexX3xX20xX1xX43xX3xX8fxX1bxXcfxX3xX20xX52xX53xX4xX3xX20xX25xXcfxX43xXdxX9exX3xX24xX25xX52xX322xXdxX3xX167xX1xcee2xX20xX25xX3xXd3xX2f7xX20xX1xX40xX3xX23xXcxX355xXdxX3xX48xX6xX3xXd3xXdxX3xX1bexX49xX3xX16xX26xX30xX20xX3xXexX628xX3xX69xXcfxX3xX4xX1xXcfxX3xXd3xX36xX20xX25xX3xX8fxX43xXcfxX3xXexX355xXdxX9exX3xXd3xXd4xX4xX3xX5xX55exXbxX3xX4xX1xXcfxX3xXcxX6cdxX3xXb3xX26xX30xX4xX3xXexX355xXdxX9exX3xXd3xXe4xX27xX3xX5xX43xX3xXexXe4xXexX3xX4xX1fxX3xX20xX1xX558xX20xX25xX3xXd3xXdxX364xX26xX3xXexX355xXdxX3xX16xX26xX30xX20xX9exX3xXd3xXe4xX27xX3xX5xX43xX3xXexXe4xXexX3xX4xX1fxX3xX20xX1xX558xX20xX25xX3xXd3xXdxX364xX26xX3xXexX355xXdxX3xX1xXdxX47exX26xX126xX55xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXcfxX69xX27xXaxX12xXcxX1xX322xXdxX3xX25xXdxX6xX20xX3xX4xX43xX20xX25xX3xX5xX53exXdxX3xX34axX6xX9exX3xX20xX1xX52xX20xX25xX3xX25xXdxX1bxX3xXexX48xX2f7xX3xX5xX2f7xX4xX1xX3xX7x7639xX3xX1bexX43xX3xXexX1xX322xXdxX3xXd3xXd0xXdxX3xX4xXd9xX6xX3xX7xX628xX3xX167xXdxX82xX20xX3xX20xX43xX27xX3xX1bexaac9xX20xX3xX16xX6xX20xX25xX3xXexX3axX20xX1xX3xXexX1xX322xXdxX3xX7xX628xX3xX7xX2f3xX26xX3xX7xX17xX4xX9exX3xX4xX54dxX3xXexX565xX16xX3xXb3xX26xX6xX20xX3xXexX48xdec8xX20xX25xX3xXd3xX4abxX4xX3xX8fxXdxX82xXexX3xX1bexX43xX3xXb5xX3xX20xX25xX1x5a67xX6xX3xXexXcfxX3xX5xX53xX20xX3xXd3xX30xXdxX3xX1bexX53xXdxX3xXexXcfxX43xX20xX3xX462xX1fxX20xX25xX9exX3xXexXcfxX43xX20xX3xX69xX2f3xX20xX9exX3xXexXcfxX43xX20xX3xXb3xX26xX2f3xX20xX3xXexX6xX3xXexX48xXcfxX20xX25xX3xX25xXdxX6xXdxX3xXd3xXcfxXd0xX20xX3xX1xXdxX82xX20xX3xX20xX6xX27xX126xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXcfxX69xX27xXaxX12xX24xX25xXcfxX43xXdxX3xXbxX1xX565xX20xX3xXcxXdxX47exX26xX3xX7xX81cxX3xX1bexX43xX3xXbxX1xX565xX20xX3xX136xXdxX3cdxX20xX3xX20xXdxX3cdxX20xX3xX7xX628xX3xX167xXdxX82xX20xX9exX3xX4xX1bxX4xX3xXexX1bxX4xX3xX25xXdxX1fxX3xXd3xX463xX3xX5xX628xX6xX3xX4xX1xX867xX20xX9exX3xX8fxXdxX3cdxX20xX3xX7xXcfxXd0xX20xX9exX3xX25xXdxX53xXdxX3xXexX1xXdxX82xX26xX3xXexX53xXdxX3xX8fxXd0xX20xX3xXd3xX867xX4xX3xX1xX43xX20xX25xX3xXexX48xX8cxX16xX3xX8fxX4exX4xX3xX1fxX20xX1xX3xXexX52xX3xX5xXdxX82xX26xX9exX3xXexX43xXdxX3xX5xXdxX82xX26xX9exX3xX8fxXabxXexX3xXexX3axX4xX1xX3xXb3xX26xXb5xX3xX25xXdxX1bxX3xX4xX54dxX3xX5xXdxX3cdxX20xX3xXb3xX26xX6xX20xX3xXd3xX42exX20xX3xXb3xX26xX1bxX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX1xXcfxXd0xXexX3xXd3xXd4xX20xX25xX3xX4xXd9xX6xX3xX24xX25xX52xX322xXdxX3xXexX117xX3xX20xX8cxX16xX3xX2xX11exX2xX2xX33xX2xX11exX124xX125xX168xX3xXb3xX26xX6xX3xXd3xX54dxX9exX3xX16xXcfxX20xX25xX3xX16xX26xX30xX20xX3xXexX1bxXdxX3xX1xXdxX82xX20xX3xXb3xX26xX1bxX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX1xXcfxXd0xXexX3xXd3xXd4xX20xX25xX3xX4xXd9xX6xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xXcxXe4xXexX3xXcxX1xX43xX20xX1xX3xX33xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX9exX3xX25xX54dxXbxX3xXbxX1xX565xX20xX3xXexX26xX27xX3cdxX20xX3xXexX48xX26xX27xX364xX20xX3xX7xX2f3xX26xX3xX48xXd4xX20xX25xX3xXd3xX42exX20xX3xX4xX1bxX20xX3xX8fxXd4xX9exX3xXd3xX1fxX20xX25xX3xX1bexXdxX3cdxX20xX9exX3xX20xX1xX2f3xX20xX3xX69xX2f3xX20xX3xX20xX1xX55exX20xX3xXexX1xX4exX4xX3xXd3xX565xX27xX3xXd3xXd9xX9exX3xX7xX2f3xX26xX3xX7xX17xX4xX3xX1xX466xX20xX3xX1bexX364xX3xX20xX1xX558xX20xX25xX3xX4xX355xX20xX25xX3xX5xX6xXcfxX9exX3xX20xX1xX558xX20xX25xX3xX4xX30xX20xX25xX3xX1xXdxX42exX20xX3xX1bexX87cxX3xXd3xXd0xXdxX3xX4xXd9xX6xX3xX38xX1xXd9xX3xXexX2f7xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX3xX167xX3axX20xX1xX3xX27xX3cdxX26xX3xXd3xX30xXdxX3xX1bexX53xXdxX3xX7xX628xX3xX20xX25xX1xXdxX82xXbxX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX16xXd0xX20xX25xX3xX432xXdxX82xXexX3xX24xX6xX16xX126xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXcfxX69xX27xXaxX12xX705xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX40xX3xX35xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX55xX3xX69xX43xX27xX3xX1c6xX125xX1c6xX3xXexX48xX6xX20xX25xX9exX3xX167xX1xX6cdxX3xX1c6xX124xX34axX1c6xX2xX4xX16xX126xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX136xXcfxX69xX27xXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xXexX1xX26xX16xX8fxX3xX69xX1xXdxX69xX10xX3xXdxX38xX10xX20xXexX10xX48xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX1c3xXdxX69xXexX1xX40xX3xX1d1xX2xX125xXbxX34axX168xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX40xX3xX124xX2xX1ccxXbxX34axX168xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX126xX8fxX6xXcfxX1xX6xXexXdxX20xX1xX126xX1bexX20xX57xX20xX10xX1c3xX7xX57xX1c6xX2xX1c6xX1c6xX57xX2xX1ccxX1cdxX69xX125xX1ccxX1d1xX2xX1d3xX282xX1ccxXexX1d1xX125xX125xX1d1xX5xX2xX1ccxX33xX7xX6xX4xX1xX33xX6xX20xX1xX33xX1xXcfxX33xX4xX1xXdxX33xX16xXdxX20xX1xX126xX1dexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX40xX3xX35xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX55xXaxX3xX1c3xXdxX69xXexX1xX9xXaxX1d1xX2xX125xXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX124xX2xX1ccxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX1bexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX48xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX48xXcfxX20xX25xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX3cdxX20xX3xXb3xX26xX6xX20xX40xX0xX57xX7xXexX48xXcfxX20xX25xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX33xXexX1xX26xX16xX8fxX33xX6xX20xX69xX33xX7xX6xXbxXcfxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX136xX1bxX4xX3xX35xX36xX3xX1bexX53xXdxX3xX1xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX23xXexX49xX16xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xXd3xXdxX3xX4xX1xXcfxX3xX69xX2f3xX20xX3xXexXd4xX4xX3xXexX1xX10xXcfxX3xXd3xXdxX55xXaxX3xX1xX48xX10xX173xX9xXaxX57xX34axX6xX27xX33xX69xX26xX20xX25xX33xX69xX6xX20xX25xX57xX8fxX6xX4xX33xX1xXcfxX33xX1bexXcfxXdxX33xX1xX6xX20xX1xX33xXexX48xXdxX20xX1xX33xXexXdxX16xX33xX69xX26xXcfxX20xX25xX33xX69xXdxX33xX4xX1xXcfxX33xX69xX6xX20xX33xXexXcfxX4xX33xXexX1xX10xXcfxX33xX69xXdxX57xX1c6xX2xX1c6xX11exX11exX1c6xX126xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX57xX16xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1c6xX1ccxX57xX20xX10xX1c3xX7xX57xX1c6xX2xX1c6xX1c6xX57xX1d3xX1ccxX69xX124xX2xX1ccxX124xX125xX1c6xX2xXexX125xX1d1xX2xX1ccxX5xX282xX33xX124xX1ccxX1c6xX1c6xX125xX1d1xX124xX1ccxX1ccxX1ccxX126xX1dexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX40xX3xX35xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX1bexX12xX0xX7xXexX48xXcfxX20xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX136xX1bxX4xX3xX35xX36xX3xX1bexX53xXdxX3xX1xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX23xXexX49xX16xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xXd3xXdxX3xX4xX1xXcfxX3xX69xX2f3xX20xX3xXexXd4xX4xX3xXexX1xX10xXcfxX3xXd3xXdxX55xXaxX3xX1xX48xX10xX173xX9xXaxX57xX34axX6xX27xX33xX69xX26xX20xX25xX33xX69xX6xX20xX25xX57xX8fxX6xX4xX33xX1xXcfxX33xX1bexXcfxXdxX33xX1xX6xX20xX1xX33xXexX48xXdxX20xX1xX33xXexXdxX16xX33xX69xX26xXcfxX20xX25xX33xX69xXdxX33xX4xX1xXcfxX33xX69xX6xX20xX33xXexXcfxX4xX33xXexX1xX10xXcfxX33xX69xXdxX57xX1c6xX2xX1c6xX11exX11exX1c6xX126xX1xXexX16xXaxX12xX136xX1bxX4xX3xX35xX36xX3xX1bexX53xXdxX3xX1xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX23xXexX49xX16xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xXd3xXdxX3xX4xX1xXcfxX3xX69xX2f3xX20xX3xXexXd4xX4xX3xXexX1xX10xXcfxX3xXd3xXdxX55xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX48xXcfxX20xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX23xX399xX49xX6x7fb6xX3xX136xX54dxX20xX25xX3xX136xX1bxX4xX3xXd3xX6xX20xX25xX3xX1xX355xX20xX3xX5xX3cdxX20xX3xX1xbd2exX20xX3xXd3xXe4xXexX57xX3xX4c6xX17xX20xX25xX3xX20xX25xX1xX10xX3xXexX48xXcfxX20xX25xX3xX16xX43xX26xX3xX1xX36xX20xX25xX3xX1xX49xX20xX1xX3xXd3xXe4xXexX3xX20xX52xX53xX4xX3xXbxX1xX355xXdxX3xXexX1xX6xXdxX55xX3xX2c7xX38xX1xX42exX3xX4c6xX6xX20xX3xX432xXdxX3cdxX20xX2dbxX3xX33xX3xX20xX1xX558xX20xX25xX3xX4xX2f3xX26xX3xXexX1xX466xX3xXe4xX27xX3xX4xX4exX3xX1bexX6xX20xX25xX3xX5xX3cdxX20xX3xXexX48xXcfxX20xX25xX3xXexX2f3xX16xX3xX4xX1fxX16xX3xX8fxX6xXcfxX3xX20xX25xX52xX322xXdxX3xX167xX1xXdxX3xX20xX25xX1xX87cxX3xXd3xX42exX20xX3xX1xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX282xX1ccxX3xX20xX8cxX16xX3xXd3xXdxX3xXexX49xX16xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xX4xXd9xX6xX3xX136xX1bxX4xX3xX35xX36xX126xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX1bexX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xXcfxX20xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX16xXd0xX20xX25xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX3xX33xX3xX462xXd4xX4xX3xX5xX55exXbxX9exX3xXexX628xX3xX4xX52xX322xX20xX25xX3xX1bexX43xX3xX7xX1bxX20xX25xX3xXexXd0xXcfxXaxX3xX1xX48xX10xX173xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX33xXexX48xXdxX57xX4xXcfxX20xX33xX69xX26xXcfxX20xX25xX33xX4xX6xX4xX1xX33xX16xX6xX20xX25xX33xX1xXcfxX33xX4xX1xXdxX33xX16xXdxX20xX1xX33xX69xXcfxX4xX33xX5xX6xXbxX33xXexX26xX33xX4xX26xXcfxX20xX25xX33xX1bexX6xX33xX7xX6xX20xX25xX33xXexX6xXcfxX57xX1c6xX2xX1c6xX11exX1cdxX124xX126xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX57xX16xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1c6xX1ccxX57xX20xX10xX1c3xX7xX57xX1c6xX2xX1c6xX1c6xX57xX2xX1ccxX1d1xX69xX124xX1ccxX11exX282xX282xX1ccxX1ccxXexX1d1xX282xX1d3xX125xX1d3xX5xX1ccxX126xX1dexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX40xX3xX35xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX1bexX12xX0xX7xXexX48xXcfxX20xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX38xXcfxX20xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX16xXd0xX20xX25xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX3xX33xX3xX462xXd4xX4xX3xX5xX55exXbxX9exX3xXexX628xX3xX4xX52xX322xX20xX25xX3xX1bexX43xX3xX7xX1bxX20xX25xX3xXexXd0xXcfxXaxX3xX1xX48xX10xX173xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX33xXexX48xXdxX57xX4xXcfxX20xX33xX69xX26xXcfxX20xX25xX33xX4xX6xX4xX1xX33xX16xX6xX20xX25xX33xX1xXcfxX33xX4xX1xXdxX33xX16xXdxX20xX1xX33xX69xXcfxX4xX33xX5xX6xXbxX33xXexX26xX33xX4xX26xXcfxX20xX25xX33xX1bexX6xX33xX7xX6xX20xX25xX33xXexX6xXcfxX57xX1c6xX2xX1c6xX11exX1cdxX124xX126xX1xXexX16xXaxX12xX38xXcfxX20xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX16xXd0xX20xX25xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX3xX33xX3xX462xXd4xX4xX3xX5xX55exXbxX9exX3xXexX628xX3xX4xX52xX322xX20xX25xX3xX1bexX43xX3xX7xX1bxX20xX25xX3xXexXd0xXcfxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX48xXcfxX20xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX432xX53xXdxX3xXb5xX3xX4xX1xX3axX9exX3xX1xXcfxX43xXdxX3xX8fxX463xXcfxX3xX5xX53xX20xX3xX5xX6xXcfxX3xX1bexX43xX3xXexX52xX3xX69xX26xX27xX3xX16xX53xXdxX9exX3xX20xX25xX43xX27xX3xX125xX33xX1d1xX33xX2xX11exX2xX2xX9exX3xX20xX25xX52xX322xXdxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX3cdxX20xX3xX27xX3cdxX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xXcxXe4xXexX3xXcxX1xX43xX20xX1xX9exX3xXexX4exX4xX3xX5xX463xX20xX1xX3xXex53f5xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX9exX3xXd3xX463xX3xX48xX322xXdxX3xXd3xXe4xXexX3xX20xX52xX53xX4xX3xX48xX6xX3xX20xX52xX53xX4xX3xX20xX25xXcfxX43xXdxX3xX2c7xXbxX1xX52xX466xX20xX25xX3xXcxX2f3xX27xX2dbxX3xXd3xXdxX3xXexX49xX16xX3xX4xXcfxX20xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xXbxX1xX53exX3xX1xX392xXbxX9exX3xXd3xXabxX20xX25xX3xXd3xX17xX20xX3xX23xX34axX10xX16xX3xX34axc1dcxXexX3xX1xX867xX3xX5xX43xX16xX3xXexX1xX42exX3xX20xX43xXcfxX9exX3xXexX355xXdxX3xX7xdf98xX3xXexX48xa7fbxX3xX1bexX364xX3xX25xXdxXabxXbxX3xXd3xX36xX20xX25xX3xX8fxX43xXcfxX3xX4xX1xXabxX20xX25xX3xXexX6xX55xX126xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX1bexX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX117xX3xXexX48xX1bxXdxX3xXexXdxX16xX3xX27xX3cdxX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xXd3xX42exX20xX3xX4xXcfxX20xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX16xXd0xX20xX25xX3xX4xXd9xX6xX3xX38xX1xXd9xX3xXexX2f7xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xXaxX3xX1xX48xX10xX173xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX33xXexX48xXdxX57xXexX26xX33xXexX48xX6xXdxX33xXexXdxX16xX33xX27xX10xX26xX33xX20xX26xXcfxX4xX33xX69xX10xX20xX33xX4xXcfxX20xX33xX69xX26xXcfxX20xX25xX33xX4xX6xX4xX1xX33xX16xX6xX20xX25xX33xX4xX26xX6xX33xX4xX1xX26xX33xXexXdxX4xX1xX33xX1xXcfxX33xX4xX1xXdxX33xX16xXdxX20xX1xX57xX1c6xX2xX1c6xX1cdxX1cdxX1cdxX126xX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX25xX3xX7xX48xX4xX9xXaxX57xX16xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX1c6xX1ccxX57xX20xX10xX1c3xX7xX57xX1c6xX2xX1c6xX1c6xX57xX1d3xX1ccxX69xX282xX1ccxX1cdxX2xX282xX125xX1d3xXexX1d1xX1d3xX125xX125xX5xX1ccxX33xX1d3xX1ccxX69xX1c6xX1ccxX1cdxX125xX11exX1c6xX1d3xXexX1d3xX282xX282xX125xX5xX2xX1ccxX33xX2xX126xX1dexXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX16xX17xXexX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX1fxX20xX1xX3xX23xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xX2bxXdxX3xX2exX26xX30xX4xX3xX33xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX40xX3xX35xX43xX20xX1xX3xXexX48xX49xX20xX1xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX1bexX12xX0xX7xXexX48xXcfxX20xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX117xX3xXexX48xX1bxXdxX3xXexXdxX16xX3xX27xX3cdxX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xXd3xX42exX20xX3xX4xXcfxX20xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX16xXd0xX20xX25xX3xX4xXd9xX6xX3xX38xX1xXd9xX3xXexX2f7xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xXaxX3xX1xX48xX10xX173xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX20xX1xX33xXexX48xXdxX57xXexX26xX33xXexX48xX6xXdxX33xXexXdxX16xX33xX27xX10xX26xX33xX20xX26xXcfxX4xX33xX69xX10xX20xX33xX4xXcfxX20xX33xX69xX26xXcfxX20xX25xX33xX4xX6xX4xX1xX33xX16xX6xX20xX25xX33xX4xX26xX6xX33xX4xX1xX26xX33xXexXdxX4xX1xX33xX1xXcfxX33xX4xX1xXdxX33xX16xXdxX20xX1xX57xX1c6xX2xX1c6xX1cdxX1cdxX1cdxX126xX1xXexX16xXaxX12xXcxX117xX3xXexX48xX1bxXdxX3xXexXdxX16xX3xX27xX3cdxX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xXd3xX42exX20xX3xX4xXcfxX20xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX16xXd0xX20xX25xX3xX4xXd9xX6xX3xX38xX1xXd9xX3xXexX2f7xX4xX1xX3xX35xX36xX3xX38xX1xX3axX3xX3cxXdxX20xX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX48xXcfxX20xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xX2xX2xX1ccxX3xX20xX8cxX16xX3xXb3xX26xX6xX9exX3xX5xX2f7xX4xX1xX3xX7xX81cxX3xX69xX2f3xX20xX3xXexXd4xX4xX3xX4xX5b2xX20xX25xX3xX20xX1xX52xX3xX5xXf12xX20xX25xX3xX69xX2f3xX20xX3xX432xXdxX82xXexX3xX24xX6xX16xX3xX5xX26xX355xX20xX3xX167xX1xX17xX4xX3xX25xX1xXdxX3xX69xXe4xX26xX3xX16xX30xX4xX3xX125xX57xX1d1xX57xX2xX11exX2xX2xX3xX33xX3xXexX1xX322xXdxX3xXd3xXdxX47exX16xX3xX20xX25xX52xX322xXdxX3xXexX1xX6xX20xX1xX3xX20xXdxX3cdxX20xX3xX27xX3cdxX26xX3xX20xX52xX53xX4xX3xX24xX25xX26xX27xX28xX20xX3xXcxXe4xXexX3xXcxX1xX43xX20xX1xX3xX48xX322xXdxX3xX8fxX42exX20xX3xX24xX1xX43xX3xX13xX36xX20xX25xX3xX48xX6xX3xXd3xXdxX3xXexX49xX16xX3xXd3xX52xX322xX20xX25xX3xX4xX4exX26xX3xX20xX52xX53xX4xX126xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX1bexX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX26xX5xX12xX0xX69xXdxX1bexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX48xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX1bexX12xX0xX57xX69xXdxX1bexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX705xXcfxX26xX48xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xXcxXcx8bc4xX432xX24xX57xX432xXdxX10xXexX20xX6xX16xce1dxX0xX57xXbxX12