Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề, Phó Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm
Bão số 5 gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, Phó Thủ tướng chỉ ra công tác điều hành, kiểm tra còn lúng túng và yêu cầu rút kinh nghiệm.
f9c1x15bcdx16052x11b6exfe05x179eax134afx172a6x11f33xX7x1119dx1821ex15505x13502xfcdcx187bbxX5x12e2dxXax13ca0x15035x11030x156d2xX3xX7x12e3fxX3x16f5bxX3x1455dx1773bx15f03xX3xXexX1xXdx10d81xXexX3xX1x16a8exXdxX3x1163bx13ab7xX2axX1cxX3xX2ax15038x114dexX3x18691xX1x1378fxX3xXcxX1x10559xX3xXex1699fx18a6fxX2axX1cxX3xX1ex18abbx11884xX3xX4x13122xX43xX3xfa3cx10705xXexX3x189f6xXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23x12b93xX0x10835xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx126e6xX10xX6x1609fxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX1x14369xX2axX1cxX3xXexX49x15afbxX57xX3xXex10c57xX3x15ea4x116e2xX2axX1cxX31xX3xX33xX1xX35xX3xXcxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xX4xX1xX90xX3xX49xX6xX3xX4x1326fxX2axX1cxX3xXex181b3xX4xX3xX92xXdxX30xX43xX3xX1xX86xX2axX1xX31xX3xX4dxXdx107c9xX57xX3xXexX49xX6xX3xX4xfe49xX2axX3xX5xX4axX2axX1cxX3xXexX4axX2axX1cxX3x1668exX86xX3xX1exX42xX43xX3xX4xX46xX43xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57x122ffxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12x15928xXb3xX2axX1cxX3x1356axX2xX59xX2x13342xX31xX3xXexX27xXdxX3xX68xX86xX3x1024fx1755fxXdxX31xX3xX13xX6xX2axX3xX4xX1xX90xX3xX92xX27xX15xX3xXcxX49xX43xX2axX1cxX3xX3cxfed6xX2axX1cxX3xXd8xX30xX3xXbxX1xXcbxX2axX1cxX3xX4xX1xX18xX2axX1cxX3xXexX1xXdxX42xX2axX3xXexX6xXdxX3xXex17aadxX3xX4xX1x13c54xX4xX3xX1x1229fxXbxX3xXexX49x13df7xX4xX3xXexX43xX1ex138a4xX2axX3xXd8xX3dxXdxX3x15c74xX3xX92x14f75xX6xX3xXbxX1xX3cxX133xX2axX1cxX3x11c00x13db0xX43x13ecdxX2axX1cxX3xX11bxX1cxX14xXdxX31xX3xX33xX1xX4axX3x11765xX42xX2axX31xX3x1630cxX1xXb3xX2axX1xX3xX68xXcbxX6xX31xX3xX13x14672xX2axX1xX3x12555xX16exX2axX1x15cccxX3x122afxX16exX3xX17bxX2axX1xX3xX1xX3cx1450axX2axX1cxX3xX2axX1x16fd4xXexX3xXex11590xX3xX1a4xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX178x10b2bxX6xXexX57xX15xX1a2xXf2xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX1a4xX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX57xX6xX49xX1cxXdxX2ax1398dxX3x1451axXbx16e93xX3xX6xX43xXexX15x11583xXaxX12xX0xXexX1a4xX15xX6bxX1exX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxX57xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX57xX7x11614xXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a4xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX2axX1cxX3xX2axX30xX31xX3xXbxX1xX35xX3xXexX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xX1exX42xX43xX3xX4xX46xX43xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xX3xX1xX19axX2axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXf2xX1a4xX6xX15xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf2xXd8xX2axX59xX2axX10x15c98xX7xX59xX2x131baxX16bxX10dxX59xX2xX111x17a5exX6bxX16bxX2xX1e4xX10dx13d80xX1axX111xXexX2xX2xX111xX28cxX5xX2xXf2x135afxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX2axX1cxX3xX2axX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xXcxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xX1exX42xX43xX3xX4xX46xX43xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX20dxXbxX1xX15xXexX15xX20dxX15xX49xXdxX1cxXdxX2axX6xX5xX20dxX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1e2xX59xX59xXdxX57xX6xX1cxX10xX7xXf2xXd8xX15xXd8xXf2xXd8xX2axX59xX43xXbxX5xX15xX6xX6bxX10xX6bxX59xX282xX1e6xX286x16e80xXd8xXdxXexX1xX4dxX1xX292xX1e6xX7xX1exX43xX10xX2xX29dxX6xX6xX282xX59xX1e4xX111xX2xX286x158caxX2xX111xX340xX10dxX2xX59xXd8xX15xXd8xX340xX2xX1e4xX340xX15xX1xX329xX1e6xXf2xX29dxXbxX1cxXaxX3xX6bxX6xXexX6xX20dxX6bxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX15xX86xX2axX3xX4xX17bxX2axX1xX3xX4xX43xX11cxX4xX3xX1xX159xXbxX3xXexX49xX15exX4xX3xXexXdxX164xXbxXf2xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX49xX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a52xX6xXbxXexXdxX15xX2axXaxX12xXcxX15xX86xX2axX3xX4xX17bxX2axX1xX3xX4xX43xX11cxX4xX3xX1xX159xXbxX3xXexX49xX15exX4xX3xXexXdxX164xXbxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX49xX12xX0xX59xXexX1a4xX15xX6bxX1exX12xX0xX59xXexX6xX1a4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12xXcxX49xX15xX2axX1cxX3xX4xX43xX11cxX4xX3xX1xX159xXbxX3xXexX49xX15exX4xX3xXexX43xX1exX164xX2axX31xX3xXaexX2axX1cxX3xX68xX93xX3xX179xX43xX18xX4xX3x17af4x10e57xX2axX1cxX3x174c2xX3xX3a1xX1xX39xX3xXexX16exX4xX1xX3xXexX90xX2axX1xX3xX13xX19axX2axX1xX3xX19exX16exX2axX1xX3xX4xX1xX15xX3xX1a4xXdxX164xXexX1e2xX3x1259exX3a1xX133xX2axX3xX1a4xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX49xX6xX3xX1cxXdxX35xX3xX5xX3dxX2axX3xX4dx11e14xX15xX3xX6bxX86xXdxX3xX92xX164xX2axX3xX1xX133xX2axX3xX16bxX3xXexXdxX164xX2axX1cxX3xX1cxX1dxX1exX3xX49xX6xX3xX2axX1xXdxX30xX43xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX2axX1xX3cxX3xX4xX1dxX1exX3xX92xX151xX31xX3xX6bxX15xX3xX7xX35xX2axX1cxX3x11362xX43xXb3xX3xX5xX3dxX2axX3xX92xX14xX3xX1e6xX17bxX1exX3xX49xX6xX3xX1e4xX3xX7xX15exX3xX4xX18xX3xX5xX86xX3xX292xX3xXexX86xX43xX3xXd8x159dbxX2axX3xXexX17bxXdxX3xX2axX10xX15xX3xX92xX4caxX43xX3xX178xX28cxX3xXexX86xX43xX3x1316dxXdxX23xXexX3xX11bxX6xX57xX31xX3xX2xX3xXexX86xX43xX3xX33xX6xX2axX6xX57xX6xX1a2xX31xX3xX92xX164xX2axX3xX1xXdxX23xX2axX3xXexX27xXdxX3xX4xXcbxX2axX3xX10dxX3xXexX86xX43xX3xX57x1313dxX4xX3xX4xX27xX2axXf2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12xX41dxX15xX3xX4dxX1xX43xX3xX2axX10xX15xX3xX92xX4caxX43xX3xX4a6xX43xXb3xX3xX4xX1xX4caxXexX3xX6bxfb99xX2axX3xX92xX164xX2axX3xX1xX133xX2axX3xX292xX111xX3xX1a4xX16exX3xX92xX155xXexX3xX2axX10xX15xX3xXd8xX86xX3xXexX49xXaexXdxX31xX3xXexX43xX1exX3xX2axX1xXdxX42xX2axX31xX3xX4dxX1xXaexX2axX1cxX3xX4xX35xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xXd8xX30xX3xX2axX1cxX3cx14111xXdxXf2xX3xX3a1xXb3xX4xX3xX4dxX1xX43xX3xX2axX10xX15xX3xX92xX4caxX43xX3xX1adxX3xX13xX19axX2axX1xX3xX19exX16exX2axX1xX3xX92xX14xX3xX4a6xX43xXb3xX3xXexX17bxXdxX31xX3xX4xX35xX3xX2xX16bxX16bxX3xX2axX1xX86xX3xX7xX4caxXbxX31xX3xX4xX35xX3xX1e4xX111xX111xX111xX57xX3xX4dx1661dxX3xX1a4xXdxXc3xX2axX3xX1a4xX16exX3xX7xX4caxXbxX3xX2ax109f4xX57xX3xX7xXb3xXexX3xX2axX1xX86xX3xX6bxX1dxX2axX3xXd8xX86xX3xX4xX43xX18xX2axX3xX92xXdxX3xX2xX10dxX3xX2axX1xX86xX3xX6bxX1dxX2axX31xX3xXexX90xX2axX1xX3xX92xX14xX3xX1a4xX6xX2axX3xX1a4xX18xX3xXexX19axX2axX1xX3xXexX49xX27xX2axX1cxX3xX4dxX1x15be0xX2axX3xX4xX1b3xXbxX3xX2axX164xX43xX3xX4dxX1xXaexX2axX1cxX3xX4xX35xX3xX1a4xXdxX23xX2axX3xXbxX1xXb3xXbxX3xXexX1xX19axX3xX4xXcbxX2axX3xX286xX28cxX3xX2axX1xX86xX3xX6bxX1dxX2axX3xX7x131faxX3xX1a4xX16exX3xX4xX43xX18xX2axXf2xX3xX3a1xX35xX3xX2xX3xX7xX18xX3xX4xX46xX43xX3xX1a4xX16exX3xX7xX4caxXbxX31xXf2xXf2xXf2xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX3cxX3dxX4xX3xXex1363axX2axX1xX3xX1a4xX6xX2axX3xX92xX46xX43xX3xX5xX86xX3xX1cxX46xX2axX3xX16bxX111xX111xX3xXex10954x111d6xXf2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12xX33xX1xXb3xXexX3xX1a4xXdxXc3xX43xX3xXexX27xXdxX3xX4xX43xX11cxX4xX3xX1xX159xXbxX31xX3xXaexX2axX1cxX3xXcxX49xX46xX2axX3xX68x181a8xX43xX3xXcxX1xX164xX3xX20dxX3xX33xX1xX35xX3xX3a1xX1xX39xX3xXexX16exX4xX1xX3xXexX90xX2axX1xX3xX33xX1xX4axX3xX189xX42xX2axX3xX4xX1xX15xX3xX1a4xXdxX164xXexX1e2xX3xX446xXcxX49xX42xX2axX3xX92xX16exX6xX3xX1a4xX86xX2axX3xX4xX35xX3xX1e4xX3xXexX1xX43xX1exX30xX2axX3xX2axX10xX15xX3xX92xX4caxX43xX3xX1a4xX16exX3xX4xX1xX19axX57xX31xX3xX4xX35xX3xX2xX16bxX3xX2axX1xX86xX3xX7xX4caxXbxX3xX1xX15xX86xX2axX3xXexX15xX86xX2axX31xX3xX4xXcbxX2axX3xX2x15a5cxX3xX2axX1xX86xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xXexX1b7xX3xX10dxX111xX3xX422xX3xX1axX111x16b87xX31xX3xX292xX111xX3xX1xX6xX3xX1a4xX16exX3xX2axX1cxX4caxXbxX3xX4axX2axX1cxX31xX3xX4xX35xX3xX292xX1e4xX3xX1e6xX14xX3xX92xX14xX3xX57xX1b3xXexX3xX92xXdxX23xX2axX31xX3xX5xX3cx14fc7xX2axX1cxX3xX57xX3cxX6xX3xX1xX133xX2axX3xX2xX111xX111xX57xX57xX3xX4xX35xX3xX2xX3xX7xX18xX3xXd8x1791bxX2axX1cxX3xX1a4xX16exX3xX2axX1cxX4caxXbxX3xX4x16faaxX4xX3xX1a4xX11cxX3xX2axX1xX3cxX3xXcxX43xX1exX3x182baxX2axX69fxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12xX19exX27xXdxX3xXexXb3xX3xX11bxX1cxX43xX1ex16ff0xX2axX3xX68xX6d8xX43xX3xX68xX7b1xX2axX1cxX3xX422xX3xX33xX1xX35xX3xX3a1xX1xXb3xX2axX1xX3xXd8xX8cxX2axX3xXbxX1xXcbxX2axX1cxX3x1171dxX1exX3xX1a4xX6xX2axX3xXexX19axX57xX3xX4dxXdxX164xX57xX3xX4xX155xX43xX3xX2axX27xX2axX3xX4xX1xX15xX3xX1a4xXdxX164xXexX31xX3xX1e4xX1axX16bxX3xX2axX1cxX1xX19axX2axX3xX4xXb3xX2axX3xX1a4xX11cxX3xX4xX1xXdxX164xX2axX3xX7x17f92xX31xX3xX6bxX1dxX2axX3xX4a6xX43xX1dxX2axX3xXexX15exX3xXd8xX23xX31xX3xX16bxX3xX57xXb3xX1exX3xX1a4xX6xX1exX3xXexX49xX15exX4xX3xXexX1xX8cxX2axX1cxX3xX4xX7b1xX2axX1cxX3xX2axX1xXdxX30xX43xX3xXbxX1xX3cxX133xX2axX1cxX3xXexXdxX23xX2axX3xX1xXdxX23xX2axX3xX92xX27xXdxX3xX7x10b34xX2axX3xX7xX86xX2axX1cxX3xX155xX2axX1cxX3xXbxX1xX35xX3xX1adxX3xX2axX1xX6d8xX2axX1cxX3xX2axX133xXdxX3xX2axX1cxX43xX1exX3xX1xXdxXc3xX57xXf2xX3xX3a1xX35xX3xX2xX3xXexX86xX43xX3xX4xX1xX1adxX3xX2xX111xXf2xX111xX111xX111xX3xXexX1b3xX2axX3xX6bxX46xX43xX3xX1a4xX16exX3xX57xX511xX4xX3xX4xX27xX2axX31xX3xXexX86xX43xX3xX11bxX1cxX1xX23xX3xX7ccxX2axX3xX1a4xX16exX3xX1x1393dxX2axX1cxX3xX57xXb3xX1exX3xXexX49xXaexXdxX3xX6bxX27xXexX3xXexX49xX42xX2axX3xX1a4xXdxXc3xX2axX3xX92xX6xX2axX1cxX3xX92xX3cxX796xX4xX3xX92xX3cxX6xX3xXd8xX86xX15xX3xX1a4xX58cxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX1a4xX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX57xX6xX49xX1cxXdxX2axX1e2xX3xX1e4xXbxX1e6xX3xX6xX43xXexX15xX1ecxXaxX12xX0xXexX1a4xX15xX6bxX1exX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxX57xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX57xX7xX20dxXbxX1xX15xXexX15xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX282xXdxX6bxXexX1xX1e2xX3xX28cxX2xX1axXbxX1e6xX1ecxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1e2xX3xX16bxX10dxX286xXbxX1e6xX1ecxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a4xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX2axX1cxX3xX2axX30xX31xX3xXbxX1xX35xX3xXexX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xX1exX42xX43xX3xX4xX46xX43xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xX3xX1xX19axX2axX1xX3xX1e4xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXf2xX1a4xX6xX15xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf2xXd8xX2axX59xX2axX10xX282xX7xX59xX2xX286xX16bxX10dxX59xX2xX111xX28cxX6bxX16bxX2xX1e4xX10dxX292xX1axX111xXexX28cxX1e4xX1axX111xX5xX1e4xXf2xX29dxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX2axX1cxX3xX2axX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xXcxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xX1exX42xX43xX3xX4xX46xX43xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX20dxXbxX1xX15xXexX15xX20dxX15xX49xXdxX1cxXdxX2axX6xX5xX20dxX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1e2xX59xX59xXdxX57xX6xX1cxX10xX7xXf2xXd8xX15xXd8xXf2xXd8xX2axX59xX43xXbxX5xX15xX6xX6bxX10xX6bxX59xX282xX1e6xX286xX329xXd8xXdxXexX1xX4dxX1xX292xX1e6xX7xX1exX43xX10xX2xX29dxX6xX6xX282xX59xX1e4xX111xX2xX286xX340xX2xX111xX340xX10dxX2xX59xX4dxX340xXdxXexXd8xX4xXf2xX29dxXbxX1cxXaxX3xX6bxX6xXexX6xX20dxX6bxX10xX7xX4xX9xXax18718xX2axX1cxX3xXcxX49xX46xX2axX3xX179xX43xX6xX2axX1cxX3xX68xX15xX86xXdxX3xX20dxX3xX33xX1xX35xX3xXexX49xX3cxX1adxX2axX1cxX3xX13xX6xX2axX3xX4xX1xX90xX3xX92xX27xX15xX3xXcxX49xX43xX2axX1cxX3xX3cxX133xX2axX1cxX3xXd8xX30xX3xXbxX1xXcbxX2axX1cxX3xX4xX1xX18xX2axX1cxX3xXexX1xXdxX42xX2axX3xXexX6xXdxXf2xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX49xX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a1xX6xXbxXexXdxX15xX2axXaxX12xXaddxX2axX1cxX3xXcxX49xX46xX2axX3xX179xX43xX6xX2axX1cxX3xX68xX15xX86xXdxX3xX20dxX3xX33xX1xX35xX3xXexX49xX3cxX1adxX2axX1cxX3xX13xX6xX2axX3xX4xX1xX90xX3xX92xX27xX15xX3xXcxX49xX43xX2axX1cxX3xX3cxX133xX2axX1cxX3xXd8xX30xX3xXbxX1xXcbxX2axX1cxX3xX4xX1xX18xX2axX1cxX3xXexX1xXdxX42xX2axX3xXexX6xXdxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX49xX12xX0xX59xXexX1a4xX15xX6bxX1exX12xX0xX59xXexX6xX1a4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12xXcxX27xXdxX3xX4xX43xX11cxX4xX3xX1xX159xXbxX3xXaexX2axX1cxX3xXcxX49xX46xX2axX3xX179xX43xX6xX2axX1cxX3xX68xX15xX86xXdxX3xX20dxX3xX33xX1xX35xX3xXexX49xX3cxX1adxX2axX1cxX3xX13xX6xX2axX3xX4xX1xX90xX3xX92xX27xX15xX3xXcxX49xX43xX2axX1cxX3xX3cxX133xX2axX1cxX3xXd8xX30xX3xXbxX1xXcbxX2axX1cxX3xX4xX1xX18xX2axX1cxX3xXexX1xXdxX42xX2axX3xXexX6xXdxX3xXexX1xXaexX2axX1cxX3xXexXdxX2axX1e2xX3xX446xXcxX1xX18xX2axX1cxX3xX4dxX42xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX1a4xX6xX2axX3xX92xX46xX43xX3xX4xX35xX3xX1e4xX3xX2axX1cxX3cxX58cxXdxX3xX1a4xX16exX3xXexX1xX3cxX133xX2axX1cxX3xX178xX179xX43xX17bxX2axX1cxX3xX11bxX1cxX14xXdxX1a2xXf2xX3xX1c3xX3cxX6xX3xX5xX41exX3xX1cxX1dxX1exX3xX7xX27xXexX3xX5xX1adxX3xX92xX1b3xXexX3xXbxX1xX17bxXdxX3xX6bxXdxX3xX6bxX58cxXdxX3xX4dxX1xX623xX2axX3xX4xX1b3xXbxX3xX1e4xX286xX3xX1xX11cxX3xXexX27xXdxX3xX1xX43xX1exX23xX2axX3xX13xX6xX3xXcxX133xX3xX178xX179xX43xX17bxX2axX1cxX3xX11bxX1cxX14xXdxX1a2xXf2xX3xX11bxX1xXdxX30xX43xX3xX92xX16exX6xX3xXbxX1xX3cxX133xX2axX1cxX3xXexX1xX43xX11cxX4xX3xX179xX43xX17bxX2axX1cxX3xX11bxX1cxX14xXdxX31xX3xX13xX19axX2axX1xX3xX19exX16exX2axX1xX31xX3xX33xX1xX4axX3xX189xX42xX2axX3xX1a4xX16exX3xX7xX15exX3xX4xX18xX3xXd8xX86xX3xX57xX1b3xXexX3xX92xXdxX23xX2axXf2xX3xX108xX6xX43xX3xX4xX133xX2axX3xX1a4xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX4xX46xX2axX3xX2axX1cxX1xXdxX42xX57xX3xXexX4axX4xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xX3xXexX49xX15xX2axX1cxX3xX4xXaexX2axX1cxX3xXexXb3xX4xX3xX4a6xX43xX17bxX2axX3xX5x17826xX3xXexX86xX43xX3xXexX1xX43xX1exX30xX2axX3xXexX27xXdxX3xX4xXb3xX4xX3xX4xX17bxX2axX1cxX3xX4xXb3xX31xX3xX4dxX1xX43xX3xX2axX10xX15xX3xX92xX4caxX43xX3xX4xXcbxX2axX3xX1xX27xX2axX3xX4xX1xX164xX3xX6bxX546xX2axX3xXexX3dxXdxX3xX4xXb3xX4xX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xXd8xX546xX2axX3xX4xXcbxX2axX3xX1e6xX17bxX1exX3xX49xX6xX3xXexX27xXdxX3xX4dxX1xX43xX3xXd8xX15exX4xX3xX2axX86xX1exXf2xX3xX13xX14xX15xX3xX4dxX1xXaexX2axX1cxX3xX57xX27xX2axX1xX3xX2axX1xX3cxX2axX1cxX3xXd8xX546xX2axX3xX4xXcbxX2axX3xX1a4xX1b3xXexX3xX4xX4caxXbxX31xX3xX4xXaexX2axX1cxX3xXexXb3xX4xX3xXexX49xX15exX4xX3xX1a4xX6xX2axX3xX4xXcbxX2axX3xX49xX1b3xXexX3xX1xX27xX2axX3xX4xX1xX164xX69fxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12xXaddxX2axX1cxX3xX1c3xX6xXdxX3xX4e0xX8cxX2axX3xX18exX1xXdxX42xX57xX3xX20dxX3x17ef9xXdxXb3xX57xX3xX92xX18xX4xX3xXcxX49xX43xX2axX1cxX3xXexX1dxX57xX3xX41dxX15exX3xX1a4xXb3xX15xX3xX4dxX1xX686xX3xXexX3cxX796xX2axX1cxX3xXexX1xX39xX1exX3xXd8xX8cxX2axX3xX179xX43xX18xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX4xX1xX15xX3xX1a4xXdxX164xXexX31xX3xX1xX15xX86xX2axX3xX5xX3cxX43xX3xX4xX39xX6xX3xX4xX133xX2axX3xX1a4xX14xX15xX3xX2axX86xX1exX3xX4dxX164xXexX3xX1xX796xXbxX3xXd8xX3dxXdxX3xX2axX1xXdxX7f0xX43xX3xX92xX11cxX2axX1cxX3xX1cxXdxX35xX3xX92xXaexX2axX1cxX3xX7xX655xX3xX1cxX1dxX1exX3xX57xX3cxX6xX3xX4dxX464xX15xX3xX6bxX86xXdxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xXexX6xX1a4xX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX57xX6xX49xX1cxXdxX2axX1e2xX3xX1e4xXbxX1e6xX3xX6xX43xXexX15xX1ecxXaxX12xX0xXexX1a4xX15xX6bxX1exX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXdxX57xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX57xX7xX20dxXbxX1xX15xXexX15xX3xX6bxXexX1xX43xX57xX1a4xXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX282xXdxX6bxXexX1xX1e2xX3xX74exX111xX111xXbxX1e6xX1ecxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX1e2xX3xX1axX10dxX10dxXbxX1e6xX1ecxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a4xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX2axX1cxX3xX2axX30xX31xX3xXbxX1xX35xX3xXexX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xX1exX42xX43xX3xX4xX46xX43xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xX3xX1xX19axX2axX1xX3xX10dxXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXf2xX1a4xX6xX15xX1xX6xXexXdxX2axX1xXf2xXd8xX2axX59xX2axX10xX282xX7xX59xX2xX286xX16bxX10dxX59xX2xX111xX28cxX6bxX16bxX2xX1e4xX10dxX28cxX1e4xX10dxXexX28cxX292xX1axX16bxX2xX5xX111xXf2xX29dxXbxX1cxfc8cxX49xX9xX16bxX74exX74exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX2axX1cxX3xX2axX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xXcxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xX1exX42xX43xX3xX4xX46xX43xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX20dxXbxX1xX15xXexX15xX20dxX15xX49xXdxX1cxXdxX2axX6xX5xX20dxX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1e2xX59xX59xXdxX57xX6xX1cxX10xX7xXf2xXd8xX15xXd8xXf2xXd8xX2axX59xX43xXbxX5xX15xX6xX6bxX10xX6bxX59xX282xX1e6xX286xX329xXd8xXdxXexX1xX4dxX1xX292xX1e6xX7xX1exX43xX10xX2xX29dxX6xX6xX282xX59xX1e4xX111xX2xX286xX340xX2xX111xX340xX10dxX2xX59xXd8xX15xXd8xX340xX10dxX1e4xX340xX6bxX1cxX57xX1e6xXf2xX29dxXbxX1cxXaxX3xX6bxX6xXexX6xX20dxX6bxX10xX7xX4xX9xXaxX33xX1xX35xX3xXexX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xXcxX49xX16exX2axX1xX3xX19exX19axX2axX1xX3xX41dxX41exX2axX1cxX3xX422xX3xXcxX49xX3cxX1adxX2axX1cxX3xX13xX6xX2axX3xX3a1xX1xX90xX3xX92xX27xX15xX3xXcxX49xX43xX2axX1cxX3xX3cxX133xX2axX1cxX3xXd8xX30xX3xX33xX1xXcbxX2axX1cxX3xX4xX1xX18xX2axX1cxX3xXcxX1xXdxX42xX2axX3xXexX6xXdxXf2xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX49xX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a1xX6xXbxXexXdxX15xX2axXaxX12xX33xX1xX35xX3xXexX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xXcxX49xX16exX2axX1xX3xX19exX19axX2axX1xX3xX41dxX41exX2axX1cxX3xX422xX3xXcxX49xX3cxX1adxX2axX1cxX3xX13xX6xX2axX3xX3a1xX1xX90xX3xX92xX27xX15xX3xXcxX49xX43xX2axX1cxX3xX3cxX133xX2axX1cxX3xXd8xX30xX3xX33xX1xXcbxX2axX1cxX3xX4xX1xX18xX2axX1cxX3xXcxX1xXdxX42xX2axX3xXexX6xXdxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX6bxX12xX0xX59xXexX49xX12xX0xX59xXexX1a4xX15xX6bxX1exX12xX0xX59xXexX6xX1a4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12xX33xX1xX35xX3xXcxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xXcxX49xX16exX2axX1xX3xX19exX19axX2axX1xX3xX41dxX41exX2axX1cxX3xX422xX3xXcxX49xX3cxX1adxX2axX1cxX3xX13xX6xX2axX3xX3a1xX1xX90xX3xX92xX27xX15xX3xXcxX49xX43xX2axX1cxX3xX3cxX133xX2axX1cxX3xXd8xX30xX3xX33xX1xXcbxX2axX1cxX3xX4xX1xX18xX2axX1cxX3xXcxX1xXdxX42xX2axX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xX15xX3xX1a4xXdxX164xXexX1e2xX3xX446xX1c3xX2bxX4xX3xX6bxX7b1xX3xX4xX133xX2axX3xX1a4xX14xX15xX3xX4dxX1xXaexX2axX1cxX3xX4a6xX43xXb3xX3xX57xX27xX2axX1xX3xX2axX1xX3cxX2axX1cxX3xX5xX27xXdxX3xX92xXdxX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xXexX43xX1exX3xX2axX1xXdxX42xX2axX3xXexX49xX15xX2axX1cxX3xX4xXaexX2axX1cxX3xXexXb3xX4xX3xX4xX1xX90xX3xX92xX27xX15xX31xX3xX4dxXdxXc3xX57xX3xXexX49xX6xX3xX4xXcbxX2axX3xX5xX4axX2axX1cxX3xXexX4axX2axX1cxX3xX2axX1xX1b3xXexX3xX5xX86xX3xXexX27xXdxX3xX4dxX1xX43xX3xXd8xX15exX4xX3xX2axX10xX15xX3xX92xX4caxX43xX3xX1adxX3xX13xX19axX2axX1xX3xX19exX16exX2axX1xX3xX4xX35xX3xX2axX1xXdxX30xX43xX3xXexX86xX43xX3xX1a4xX16exX3xX7xX15exX3xX4xX18xX31xX3xX4xX46xX2axX3xX1e6xX10xX57xX3xX1e6xX464xXexX3xX2axX1cxX1xXdxX42xX57xX3xXexX4axX4xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xX31xX3xXexX19axX57xX3xX2axX1cxX43xX1exX42xX2axX3xX2axX1xX1dxX2axX3xX4dxX1xX511xX4xX3xXbxX1xX7bexX4xX3xXexX49xX15xX2axX1cxX3xXexX1xX58cxXdxX3xX1cxXdxX6xX2axX3xXexX3dxXdxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12xX189xX42xX43xX3xX4xX46xX43xX3xX4xXb3xX4xX3xX92xX16exX6xX3xXbxX1xX3cxX133xX2axX1cxX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xX4xX1xX35xX2axX1cxX3xX4dxX1xX511xX4xX3xXbxX1xX7bexX4xX3xX1xX4caxX43xX3xX4a6xX43xX17bxX3xX1a4xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX31xX3xX92xX11cxX2axX1cxX3xXd8xXdxX42xX2axX3xX1cxXdxX4axXbxX3xX92x11b28xX3xX1a4xX86xX3xX4xX15xX2axX3xXexX49xX15xX2axX1cxX3xX92xX17bxX57xX3xX1a4xX17bxX15xX3xX4xX1x173e9xX3xX1adxX31xX3xX1xX159xX4xX3xX1xX86xX2axX1xX31xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX1xX15xX27xXexX31xXf2xXf2xXf2xX3xX179xX43xX6xX3xX92xX35xX31xX3xX4xX46xX2axX3xX2axX1cxX1xXdxX42xX57xX3xXexX4axX4xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xX3xX92xXc3xX3xX155xX2axX1cxX3xXbxX1xX35xX3xX1xXdxX23xX43xX3xX4a6xX43xX17bxX3xX1xX133xX2axX3xXexX49xX15xX2axX1cxX3xXexX1xX58cxXdxX3xX1cxXdxX6xX2axX3xXexX3dxXdxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX6bxX1exXaxX12xXcxX49xX15xX2axX1cxX3xXexX1xX58cxXdxX3xX1cxXdxX6xX2axX3xXexX3dxXdxX3xX4xX46xX2axX3xXexX19axX57xX3xXd8xX16exX3xXexX49xX686xX3xX57xX1adxX3xX49xX11cxX2axX1cxX3xX4dxX1xX43xX3xX2axX10xX15xX3xX92xX4caxX43xX31xX3xXexX49xXb3xX2axX1xX3xXexX19axX2axX1xX3xXexX49xX27xX2axX1cxX3xXd8xX86xX15xX3xX2axX10xX15xX3xX92xX4caxX43xX3xX49xX93xXdxX3xX4xXcbxX2axX3xX1cxX2bxXbxX3xX2axX27xX2axXf2xX3xX3a1xX46xX2axX3xX4a6xX43xX17bxX2axX3xX5xXd60xX3xX4xX1xX2bxXexX3xX4xX1xX655xX31xX3xX92xX17bxX57xX3xX1a4xX17bxX15xX3xX6xX2axX3xXexX15xX86xX2axX3xX4xXb3xX4xX3xX1xX93xX3xX4xX1xX155xX6xXf2xX3xX3a1xX1xX4axX3xXd60xX3xX4dxX1xXaexX2axX1cxX3xX92xX3cxX796xX4xX3xX4xX1xX39xX3xX4a6xX43xX6xX2axX31xX3xX49xX1b3xXexX3xX6bxX7f0xX3xX1a4xX16exX3xX5xX41exX3xX4a6xX43xX464xXexX3xXd8xX86xX3xX7xX27xXexX3xX5xX1adxX3xX92xX1b3xXexX31xX3xX7xX133xX3xXexXb3xX2axX3xX6bxX1dxX2axX3xX4dxX16exXbxX3xXexX1xX58cxXdxX3xX49xX6xX3xX4dxX1xX43xX3xXd8xX15exX4xX3xX2axX1cxX43xX1exX3xX1xXdxXc3xX57xXf2xX3xXcxX49xX15xX2axX1cxX3xX2axX1cxX86xX1exX3xX10dxX3xX20dxX3xX292xX59xX2xX2xX3xX49xX1b3xXexX3xX4xX35xX3xX4dxX1xX17bxX3xX2axX8cxX2axX1cxX3xX1e6xX43xX1b3xXexX3xX1xXdxX23xX2axX3xX1a4xX14xX15xX3xX57xX3dxXdxX3xX7xX655xX3xX1cxX1dxX1exX3xX57xX3cxX6xX3xXexX15xX3xX4xX46xX2axX3xX1xX164xXexX3xX7xX155xX4xX3xXexX1xX10xX15xX3xX6bx14398xXdxX3xXd8xX86xX3xX4xX35xX3xX1a4xXdxX23xX2axX3xXbxX1xXb3xXbxX3xXbxX1xXcbxX2axX1cxX3xX4xX1xX18xX2axX1cxX3xX4dxX16exXbxX3xXexX1xX58cxXdxX69fxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX49xX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX49xX15xX2axX1cxX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX42xX2axX3xX4a6xX43xX6xX2axX1e2xX0xX59xX7xXexX49xX15xX2axX1cxX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX20dxXexX1xX43xX57xX1a4xX20dxX6xX2axX6bxX20dxX7xX6xXbxX15xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18exX1xX623xX2axX3xXexX49xX3cxX133xX2axX1cxX3xXexX49xXdxXc3xX2axX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX155xX2axX1cxX3xXbxX1xX35xX3xX92xX796xXexX3xX57xX3cxX6xX3xX49xX1b3xXexX3xXexX15xX3xX1adxX3xX68xX86xX3xXcxX84cxX2axX1xXaxX3xX1xX49xX10x10793xX9xXaxX59xX4xX1xXdxX2axX1xX20dxXexX49xXdxX59xX4dxX1xX6xX2axX20dxXexX49xX43xX15xX2axX1cxX20dxXexX49xXdxX10xX2axX20dxX4dxX1xX6xXdxX20dxX43xX2axX1cxX20dxXbxX1xX15xX20dxX6bxX15xXexX20dxX57xX43xX6xX20dxX49xX6xXexX20dxXexX15xX20dxX15xX20dxX1xX6xX20dxXexXdxX2axX1xX59xX2xX74exX2xX1axX111xX74exXf2xX1xXexX57xXaxX12xX0xXdxX57xX1cxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX59xX57xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1e4xX111xX59xX2axX10xX282xX7xX59xX2xX286xX10dxX1axX59xX2xX16bxX16bxX6bxX1axX111xX2xX10dxX28cxX111xX16bxXexX1axX286xX286xX74exX74exX5xX111xXf2xX29dxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX1xX27xXdxX3xX2axX2bxX2axX1cxX3xX2axX30xX31xX3xX33xX1xX35xX3xXcxX1xX39xX3xXexX3cxX3dxX2axX1cxX3xX1exX42xX43xX3xX4xX46xX43xX3xX49xX4axXexX3xX4dxXdxX2axX1xX3xX2axX1cxX1xXdxX23xX57xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxXd8xX12xX0xX7xXexX49xX15xX2axX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18exX1xX623xX2axX3xXexX49xX3cxX133xX2axX1cxX3xXexX49xXdxXc3xX2axX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX155xX2axX1cxX3xXbxX1xX35xX3xX92xX796xXexX3xX57xX3cxX6xX3xX49xX1b3xXexX3xXexX15xX3xX1adxX3xX68xX86xX3xXcxX84cxX2axX1xXaxX3xX1xX49xX10xX1622xX9xXaxX59xX4xX1xXdxX2axX1xX20dxXexX49xXdxX59xX4dxX1xX6xX2axX20dxXexX49xX43xX15xX2axX1cxX20dxXexX49xXdxX10xX2axX20dxX4dxX1xX6xXdxX20dxX43xX2axX1cxX20dxXbxX1xX15xX20dxX6bxX15xXexX20dxX57xX43xX6xX20dxX49xX6xXexX20dxXexX15xX20dxX15xX20dxX1xX6xX20dxXexXdxX2axX1xX59xX2xX74exX2xX1axX111xX74exXf2xX1xXexX57xXaxX12xX18exX1xX623xX2axX3xXexX49xX3cxX133xX2axX1cxX3xXexX49xXdxXc3xX2axX3xX4dxX1xX6xXdxX3xX155xX2axX1cxX3xXbxX1xX35xX3xX92xX796xXexX3xX57xX3cxX6xX3xX49xX1b3xXexX3xXexX15xX3xX1adxX3xX68xX86xX3xXcxX84cxX2axX1xX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX49xX15xX2axX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX41dxX15xX3xX17bxX2axX1xX3xX1xX3cxX1adxX2axX1cxX3xX4xX39xX6xX3xX1a4xX14xX15xX3xXd8xX86xX3xX1xX15xX86xX2axX3xX5xX3cxX43xX3xX7xX6xX43xX3xX1a4xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX31xX3xXexX1b7xX3xX1xXaexX57xX3xX2axX6xX1exX3xX92xX164xX2axX3xX2axX1cxX86xX1exX3xX1e4xX59xX2xX2xX31xX3xX68xX86xX3xXcxX84cxX2axX1xX3xX2axX5e1xX57xX3xXexX49xX15xX2axX1cxX3xXd8xX7b1xX2axX1cxX3xX6bxX15exX3xX1a4xXb3xX15xX3xX1e6xX17bxX1exX3xX49xX6xX3xX57xX3cxX6xX3xX49xX1b3xXexX3xXexX15xX3xXd8xX86xX3xX4dxX1xX17bxX3xX2axX8cxX2axX1cxX3xX1e6xX43xX1b3xXexX3xX1xXdxX23xX2axX3xX57xX11cxXexX3xX92xX796xXexX3xX5xX41exX3xX57xX3dxXdxX3xXexX49xX42xX2axX3xX4xXb3xX4xX3xX7xXaexX2axX1cxXf2xX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxXd8xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX43xX5xX12xX0xX6bxXdxXd8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX49xXaxX12xX0xX59xX6bxXdxXd8xX12xX0xX59xX6bxXdxXd8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX15xX43xX49xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX4e0x13f16xX4e0xX0xX59xXbxX12