BIDV Hà Tĩnh hỗ trợ 200 triệu đồng động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chung tay cùng Hà Tĩnh đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, BIDV Hà Tĩnh đã hỗ trợ 200 triệu đồng động viên, chia sẻ với các cấp, ngành địa phương và lực lượng tuyến đầu chống dịch...
a475xa9f4x1195dxd27cx12d48x1392cxb43axabbaxde9dxX7x13149x13b6axbd51xe72exc197x138e3xX5x11eccxXax1233cxa8acxbcd3xd2cbx12dc5xX3x12a45x13a23xX3xXcx106c8x10c8axX1xX3xX1xabc9xX3xXexd8e3xbbf9xX3xd07bxc34axX28xX3xXexX24xXdxe998xd706xX3x1046ex14663xX1dx121ddxX3xX31xe0a5xX1dxX34xX3x10935xXdxe40cxX1dxX3xX5xee41xX4xX3xX5xec19xX25xX1dxX34xX3xXexX2fx117c5x10aecxX1dxX3xX31x11a68xX2fxX3xX4xX1xad5dxX1dxX34xX3xc806xad34xX4xX1xX0x12faaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX10xX6xX5axXaxX12xXcxXdxX4dxXbxX3xXexe167xX4xX3xX4xX1xX2fxX1dxX34xX3xXexX6xX4cxX3xX4xf12exX1dxX34xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX31xc8fdxX4cxX3xX5xX88xXdxX3xX5axX5bxX4xX1xX3xb4a6xX2exX1dxX1xX3xb083x11202xX3bxXdxX5ax11d08xX2x104a5x12140xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX31xf5a0xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX31xX37xX1dxX34xX3xX3bxXdxX3dxX1dxXaexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe828xX3xX3bx116efxXdxX3xX4xe276xX4xX3xX4x10eb4xXbxXaexX3xX1dxX34xX19xX1dxX1xX3xX31xX5bxX6xX3xXbxX1xX45xba74xX1dxX34xX3xX3bxX19xX3xX5xX41xX4xX3xX5xX45xX25xX1dxX34xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1x109b9xX128xX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXa1xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xccdfxX1dxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX34xX9xXaxX28xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX1dxX34xX9xXaxcd50xXaxX12xX0xXexXa1xXa7xX5axX4cxX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX5axX4cxXaxX12xXcxX24xX45xX6xX3xX2xX2xX5fxda0exXaexX3xba29xX34x12f4bxX1dxX3xX1xX19xX1dxX34xX3xXcx120a4xXa6x126daxX3x12c93xX51xX2fxX3xXexX45xX3xX3bxX19xX3xX19exX1xXeexXexX3xXexX24xXdxbf2exX1dxX3xX16xXdxX2exXexX3xX191xX6xX13fxXaexX3xXa6xX1xXdxX3xX1dxX1xXeexX1dxX1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xc6cexX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1x10b56xX3xX31xXbexX3xX31xXdxX3xXexX24xX6xXa7xX3xX27xX28xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX4xac86xX1dxX34xX3xXexXeexX4xX3xXbxX1xcf34xX1dxX34xX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xXa6xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxX3xX4xX1xXa7xX3xb1c2xX13xX191xX15xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX56xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xXaexX3xXcxX24xX2fxX1dxX34xX3xXexX193xX13fxX3x11c2exXdxX1b2xX13fxX3xX7xXa7xXeexXexX3xXa1xX2exX1dxX1xX3xXex12c3bxXexX3xXex11094xX1dxX1xXaexX3xX13xX2exX1dxX1xX3xX3bxXdxX2exX1dxX3xX1a0xX6xX3x125ffxX1xXa7xX6xX3xXexX25exX1dxX1xX3xX3bxX19xX3xX13xX2exX1dxX1xX3xX3bxXdxX2exX1dxX3xX1a0xX6xX3xX270xX1xXa7xX6xX3xX270xX1xX2fxX3xX3bxX41xX4xX3xXa6xa521xX6xX3xX270xX1xX95xX2fxX3x13721xX2fxX56xX4xX3xXexX4dxX3xXa6xX51xX2fxX3xXcxX24xX10xXa7xX3xX1d1xX18xX45xX103xX1dxX34xX3x10e9bxX103xX1dxX1dexX128xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX5axX12xX0xX5fxXexX24xX12xX0xX5fxXexXa1xXa7xX5axX4cxX12xX0xX5fxXexX6xXa1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX5axX4cxXaxX12xX0xXdxX13fxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX1dxXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXax14806xXdxX5axXexX1x11c85xX3xX18exX2xX163xXbx11124x11d07xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX30dxX3xf9d1xX2xX28xXbxX313xX314xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX128xXa1xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX128xX3bxX1dxX5fxX1dxX10xX308xX7xX5fxX27xX2xX27x14496xX5fxe3c7xX31exX5axX163xX2xX27xX163xX163xX344xX346xXexX2xXadxX2xX18exX28xX5xX28xX128x11ddfxXbxX34xe440xX24xX9x10eb8xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX31xX37xX1dxX34xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xX5xX41xX4xX3xX5xX45xX25xX1dxX34xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xXaxX3xX308xXdxX5axXexX1xX9xXaxX18exX2xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX31exX2xX28xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxXa7xX1dxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX313xXexXabxX6xX5xXdxX34xX1dxX30dxX3xX359xX2fxX7xXexXdxb9f3xX4cxX314xXaxX12xf7adxXdxXeexX13fxX3xX31xX56xX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX191xX34xX2fxX4cxfaa1xX1dxX3xX1a0xea60xX1dxX1xX3xXcxX1xX5bxX1dxX1xX3xXexX24xX6xXa7xX3xX344xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX13xX2exX1dxX1xX3xX3bxXdxX2exX1dxX3xX1a0xX6xX3xX270xX1xXa7xX6xX3xXexX25exX1dxX1xX3xXexX1xX41xX4xX3xX1xXdxX2exX1dxX3xX4xX202xX1dxX34xX3xXexXeexX4xX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xXa6xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxX128xX128xX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX5axX4cxXaxX12xX0xXdxX13fxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX1dxXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxX308xXdxX5axXexX1xX30dxX3xX18exX2xX163xXbxX313xX314xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX30dxX3xX31exX2xX28xXbxX313xX314xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX128xXa1xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX128xX3bxX1dxX5fxX1dxX10xX308xX7xX5fxX27xX2xX27xX344xX5fxX346xX31exX5axX163xX2xX27xX163xX35fxX2xX346xXexX2xX2xX18exX27xX346xX5xX28xX128xX359xXbxX34xX35cxX24xX9xX2xX31exX344xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX31xX37xX1dxX34xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xX5xX41xX4xX3xX5xX45xX25xX1dxX34xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xXaxX3xX308xXdxX5axXexX1xX9xXaxX18exX2xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX31exX2xX28xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxXa7xX1dxXaxX12xX128xX128xX128xX31exX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xXcxX24xX2fxX1dxX34xX3xXexX193xX13fxX3xX24axXdxX1b2xX13fxX3xX7xXa7xXeexXexX3xXa1xX2exX1dxX1xX3xXexX25axXexX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1d1xXa6xX15xXa6xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX1dexX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX5axX4cxXaxX12xX0xXdxX13fxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa6xX10xX1dxXexX10xX24xX3xX5axXexX1xX2fxX13fxXa1xXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxX308xXdxX5axXexX1xX30dxX3xX18exX2xX163xXbxX313xX314xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX30dxX3xX31exX2xX28xXbxX313xX314xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX5fxX5fxXdxX128xXa1xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX1dxX1xX128xX3bxX1dxX5fxX1dxX10xX308xX7xX5fxX27xX2xX27xX344xX5fxX346xX31exX5axX163xX2xX27xX163xX35fxX163xX18exXexX2xXadxX18exX27xX163xX5xX28xX128xX359xXbxX34xX35cxX24xX9xX35fxX346xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX31xX37xX1dxX34xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xX5xX41xX4xX3xX5xX45xX25xX1dxX34xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xXaxX3xX308xXdxX5axXexX1xX9xXaxX18exX2xX163xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX31exX2xX28xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa6xX6xXbxXexXdxXa7xX1dxXaxX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX313xXexXabxX6xX5xXdxX34xX1dxX30dxX3xX359xX2fxX7xXexXdxX400xX4cxX314xXaxX12xX128xX128xX128xX3bxX19xX3xX2xX28xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX4xX1xXa7xX3xX228xX13xX191xX15xX3xXexX1xX19xX1dxX1xX3xXbxX1xX56xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX128xX3x111ccxXdxX3dxX1dxX34xX3xX344xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX13xX2exX1dxX1xX3xX3bxXdxX2exX1dxX3xX1a0xX6xX3xX270xX1xXa7xX6xX3xX270xX1xX2fxX3xX3bxX41xX4xX3xXa6xX298xX6xX3xX270xX1xX95xX2fxX3xb3cbxX2fxX56xX4xX3xXexX4dxX3xXa6xX51xX2fxX3xXcxX24xX10xXa7xX3xX1d1xX18xX45xX103xX1dxX34xX3xX2b8xX103xX1dxX1dexXaexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX7xaeafxX3xXbxX1xX56xXdxX3xX1xX25xXbxX3xX3bxX19xX3xXexX1xX202xX1dxX34xX3xX2a0xX2fxX6xX3xaa40xX4cxX3xXa1xX6xX1dxX3xX19cxXcxXcxX78exX3xX1xX2fxX4cxX2exX1dxX3xX18xX45xX103xX1dxX34xX3xX2b8xX103xX1dxX3xXexX24xX6xXa7xX3xX31xX4dxX1dxX3xXexX25axX1dxX3xXexX6xX4cxX3xXa1xX2exX1dxX1xX3xX3bxXdxX2exX1dxX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXa1xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX313xX6xX1dxX1xX1dxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX34xX9xXaxX28xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX1dxX34xX9xXaxX163xXaxX12xX0xXexXa1xXa7xX5axX4cxX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX5axX4cxXaxX12xXcx11f9cxXdxX3xX13fxX21xXdxX3xX31xXdxX1b2xX13fxX3xXexX24xX6xXa7xX3xX2a0xX2fxX19xXaexX3xX5xXbexX1dxX1xX3xX31xX866xXa7xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXa1xX19xX4cxX3xXex1121bxX3xX7xX41xX3xX7xXe7xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX3bxXeaxXdxX3xX1dxX1xf541xX1dxX34xX3xX3bxXf2xXexX3xX3bx1429cxX3xX3bxX19xX3xX4xX8b3xX13fxX3xX270x10c16xX4xX1xX3xX1dxX1xX8aaxX1dxX34xX3xX4xX56xX1dxX34xX3xX1xXdxX4dxX1dxXaexX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX1xX51xX1dxX3xX4xf82exX6xX3xX4xXeexX4xX3xX4cxXaexX3xXa1xXeexX4xX3xX7xf3f8xXaexX3xX4xXeexX4xX3xX5xX41xX4xX3xX5xX45xX25xX1dxX34xX3xX3bxX19xX3xX4xX1xX8bdxX1dxX1xX3xX2a0xX2fxX4cxc9e4xX1dxX3xX31xX5bxX6xX3xXbxX1xX45xX103xX1dxX34xX3xX4xXeexX4xX3xX4xXf2xXbxX3xXexX24xXa7xX1dxX34xX3xX3bxXdxX2exX4xX3xX3bxX19xXa7xX3xX4xX2fxX37xX4xX3xX1dxX1xX6xX1dxX1xXaexX3xX2a0xX2fxX4cxX4dxXexX3xX5xXdxX2exXexX3xX270xX1xX56xX1dxX34xX3xX4xX1xX4dxX3xXexX423xX1dxX1xX3xX1xX423xX1dxX1xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xXa1xX2exX1dxX1xX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXa7xX5axX4cxXaxX12xXcx10dc9xX3xX270xX1xXdxX3xX31xX866xXdxX3xX5axX5bxX4xX1xX3xXa6xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxX3xX313xX8b3xX4cxX3xX24xX6xX3xX31xX4dxX1dxX3xX1dxX6xX4cxXaexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX31xXbexX3xX5axX19xX1dxX1xX3xX1dxX1xXdxX909xX2fxX3xX1dxX34xX2fxX32xX1dxX3xX5xX41xX4xX3xX31xX1b2xX3xX8ddxX1dxX34xX3xX1xX37xX3xX4xX202xX1dxX34xX3xXexXeexX4xX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xXexX866xXdxX3xXcxX24xX2fxX1dxX34xX3xX45xX103xX1dxX34xX3xX3bxX19xX3xX4xXeexX4xX3xX31xX5bxX6xX3xXbxX1xX45xX103xX1dxX34xX128xX3xX405xX51xX1dxX3xX31xX193xX4cxXaexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX31xXbexX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX18exX28xX3xXex11388xX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX3bxX19xXa7xX3xX78exX2fxX8ecxX3xX3bxd12fxX4xX3xX313xXdxX1dxX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xXa6xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxX128xX3xXcxX866xXdxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xXaexX3xX4xXeexX1dxX3xXa1xX37xXaexX3xX4xX202xX1dxX34xX3xX1dxX1xX193xX1dxX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xX4x11c3axX1dxX34xX3xX31xXbexX3xX31x12032xX1dxX34xX3xX34xXa7axXbxX3xX27xX3xX1dxX34xX19xX4cxX3xX5xX45xX103xX1dxX34xX3xX8ddxX1dxX34xX3xX1xX37xX3xX78exX2fxX8ecxX3xX3bxXa30xX4xX3xX313xXdxX1dxX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xXa6xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxX314xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX228xX13xX19cxXcxXcxX78exX3xXexX25exX1dxX1xX3xX18exX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX31xX1b2xX3xX13fxX2fxX6xX3xX3bxXa30xX4xX3xX313xXdxX1dxX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xXa6xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxX128xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX5axX12xX0xX5fxXexX24xX12xX0xX5fxXexXa1xXa7xX5axX4cxX12xX0xX5fxXexX6xXa1xX5xX10xX12xX0xX5axXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX24xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX24xXa7xX1dxX34xX12xXcxXdxX1dxX3xX5xXdxX3dxX1dxX3xX2a0xX2fxX6xX1dxX30dxX0xX5fxX7xXexX24xXa7xX1dxX34xX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXabxXexX1xX2fxX13fxXa1xXabxX6xX1dxX5axXabxX7xX6xXbxXa7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX191xX34xX19xX1dxX1xX3xX1dxX34xX193xX1dxX3xX1xX19xX1dxX34xX3xX3bxX19xX3xX16xXdxX2exX1dxX3xX24axXdxX1b2xX13fxX3xX7xXeexXexX3xX191xX1xX193xX1dxX3xX5axX193xX1dxX3xXexX25exX1dxX1xX3xX8ddxX1dxX34xX3xX1xX37xX3xX34xX51xX1dxX3xX35fxX163xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX13fxX2fxX6xX3xX128xX128xX128xXaxX3xX1xX24xX10xX400xX9xXaxX5fxX5axXa7xX6xX1dxXabxXexX1xX10xX5fxX1dxX34xX6xX1dxX1xXabxX1dxX34xX6xX1dxXabxX1xX6xX1dxX34xXabxX3bxX6xXabxX3bxXdxX10xX1dxXabxX270xXdxX10xX13fxXabxX7xX6xXexXabxX1dxX1xX6xX1dxXabxX5axX6xX1dxXabxXexXdxX1dxX1xXabxX2fxX1dxX34xXabxX1xXa7xXabxX34xX6xX1dxXabxX35fxX163xX28xXabxXexX24xXdxX10xX2fxXabxX5axXa7xX1dxX34xXabxX13fxX2fxX6xXabxX3bxX6xX4xXabxX313xXdxX1dxXabxXbxX1xXa7xX1dxX34xXabxX4xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxX5fxX27xX2xX344xX28xX2xX27xX128xX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX34xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX5fxX13fxX10xX5axXdxX6xX5fxX2xX27xX28xX5fxX1dxX10xX308xX7xX5fxX27xX2xX27xX27xX5fxX35fxX28xX5axX31exX2xX35fxX27xX18exX31exX2xXexX27xX346xX163xX28xXadxX5xX28xX128xX359xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX31xX37xX1dxX34xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xX5xX41xX4xX3xX5xX45xX25xX1dxX34xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX5axXdxX3bxX12xX0xX7xXexX24xXa7xX1dxX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX191xX34xX19xX1dxX1xX3xX1dxX34xX193xX1dxX3xX1xX19xX1dxX34xX3xX3bxX19xX3xX16xXdxX2exX1dxX3xX24axXdxX1b2xX13fxX3xX7xXeexXexX3xX191xX1xX193xX1dxX3xX5axX193xX1dxX3xXexX25exX1dxX1xX3xX8ddxX1dxX34xX3xX1xX37xX3xX34xX51xX1dxX3xX35fxX163xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX13fxX2fxX6xX3xX128xX128xX128xXaxX3xX1xX24xX10xX400xX9xXaxX5fxX5axXa7xX6xX1dxXabxXexX1xX10xX5fxX1dxX34xX6xX1dxX1xXabxX1dxX34xX6xX1dxXabxX1xX6xX1dxX34xXabxX3bxX6xXabxX3bxXdxX10xX1dxXabxX270xXdxX10xX13fxXabxX7xX6xXexXabxX1dxX1xX6xX1dxXabxX5axX6xX1dxXabxXexXdxX1dxX1xXabxX2fxX1dxX34xXabxX1xXa7xXabxX34xX6xX1dxXabxX35fxX163xX28xXabxXexX24xXdxX10xX2fxXabxX5axXa7xX1dxX34xXabxX13fxX2fxX6xXabxX3bxX6xX4xXabxX313xXdxX1dxXabxXbxX1xXa7xX1dxX34xXabxX4xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxX5fxX27xX2xX344xX28xX2xX27xX128xX1xXexX13fxXaxX12xX191xX34xX19xX1dxX1xX3xX1dxX34xX193xX1dxX3xX1xX19xX1dxX34xX3xX3bxX19xX3xX16xXdxX2exX1dxX3xX24axXdxX1b2xX13fxX3xX7xXeexXexX3xX191xX1xX193xX1dxX3xX5axX193xX1dxX3xXexX25exX1dxX1xX3xX8ddxX1dxX34xX3xX1xX37xX3xX34xX51xX1dxX3xX35fxX163xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX13fxX2fxX6xX3xX128xX128xX128xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX24xXa7xX1dxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXa6xXeexX1dxX3xXa1xX37xXaexX3xX1dxX1xX193xX1dxX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xX4xXeexX4xX3xX1dxX34xX193xX1dxX3xX1xX19xX1dxX34xX3xXexX24xX3dxX1dxX3xX31xX5bxX6xX3xXa1xX19xX1dxX3xXexX25exX1dxX1xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xXaexX3xX16xXdxX2exX1dxX3xX24axXdxX1b2xX13fxX3xX7xXeexXexX3xX191xX1xX193xX1dxX3xX5axX193xX1dxX3xXexX25exX1dxX1xX3xX31xXbexX3xX2a0xX2fxX4cxX3dxX1dxX3xX34xXa7axXbxX3xX7xX56xX3xXexXdxX909xX1dxX3xX34xX51xX1dxX3xX35fxX163xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX8ddxX1dxX34xX3xX1xX37xX3xX78exX2fxX8ecxX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xXaexX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xXa6xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxX128xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX5axXdxX3bxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX191xX37xXdxX3xXexX24xX6xXa7xX3xX270xX1xX95xX2fxX3xXexX24xX6xX1dxX34xXaexX3xX1dxX45xXeaxX4xX3xX7xXeexXexX3xX270xX1xX2fxX95xX1dxX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xXaxX3xX1xX24xX10xX400xX9xXaxX5fxX313xX6xXabxX1xXa7xXdxX5fxXa1xXdxX5axX3bxXabxX1xX6xXabxX1dxXa7xXdxXabxXexX24xX6xXa7xXabxX270xX1xX6xX2fxXabxXexX24xX6xX1dxX34xXabxX1dxX2fxXa7xX4xXabxX7xX6xXexXabxX270xX1xX2fxX6xX1dxXabxX1xXa7xXabxXexX24xXa7xXabxX1xX6xXabxXexXdxX1dxX1xXabxXbxX1xXa7xX1dxX34xXabxX5axXdxX4xX1xX5fxX27xX2xX2xX346xX28xX346xX128xX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX34xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX5fxX13fxX10xX5axXdxX6xX5fxX2xX27xX28xX5fxX1dxX10xX308xX7xX5fxX27xX2xX2xXadxX5fxX18exXadxX5axX163xX2xX2xX31exX2xX31exX28xXexX344xX2xX28xX31exX27xX5xX28xX128xX359xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX31xX37xX1dxX34xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xX5xX41xX4xX3xX5xX45xX25xX1dxX34xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX5axXdxX3bxX12xX0xX7xXexX24xXa7xX1dxX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX191xX37xXdxX3xXexX24xX6xXa7xX3xX270xX1xX95xX2fxX3xXexX24xX6xX1dxX34xXaexX3xX1dxX45xXeaxX4xX3xX7xXeexXexX3xX270xX1xX2fxX95xX1dxX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xXaxX3xX1xX24xX10xX400xX9xXaxX5fxX313xX6xXabxX1xXa7xXdxX5fxXa1xXdxX5axX3bxXabxX1xX6xXabxX1dxXa7xXdxXabxXexX24xX6xXa7xXabxX270xX1xX6xX2fxXabxXexX24xX6xX1dxX34xXabxX1dxX2fxXa7xX4xXabxX7xX6xXexXabxX270xX1xX2fxX6xX1dxXabxX1xXa7xXabxXexX24xXa7xXabxX1xX6xXabxXexXdxX1dxX1xXabxXbxX1xXa7xX1dxX34xXabxX5axXdxX4xX1xX5fxX27xX2xX2xX346xX28xX346xX128xX1xXexX13fxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX191xX37xXdxX3xXexX24xX6xXa7xX3xX270xX1xX95xX2fxX3xXexX24xX6xX1dxX34xXaexX3xX1dxX45xXeaxX4xX3xX7xXeexXexX3xX270xX1xX2fxX95xX1dxX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX24xXa7xX1dxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXa6xX88xX1dxX34xX3xX1dxX34xX45xbdcdxXdxX3xX5axX193xX1dxX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xXa1xX2exX1dxX1xXaexX3xX191xX34xX193xX1dxX3xX1xX19xX1dxX34xX3xXcxX19cxXa6xX19exX3xX1a0xX51xX2fxX3xXexX45xX3x11369xX3xX19exX1xXeexXexX3xXexX24xXdxX1b2xX1dxX3xX1d1xX13xX14xX15xX16xX1dexX3xXa6xX1xXdxX3xX1dxX1xXeexX1dxX1xX3xX18xX19xX3xX191xX37xXdxX3xX31xXbexX3xXexX24xX6xXa7xX3xX27xX163xX28xX3xX1dxX34xX1xX423xX1dxX3xX4xX1xXdxX4dxX4xX3xX270xX1xX95xX2fxX3xXexX24xX6xX1dxX34xX3xX3bxX19xX3xX1xX103xX1dxX3xX2xX128xX31exX28xX28xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX1dxX45xXeaxX4xX3xX24xX298xX6xX3xXexX6xX4cxX3xX7xXeexXexX3xX270xX1xX2fxX95xX1dxX3xX4xX1xXa7xX3xX7d2xX4cxX3xXa1xX6xX1dxX3xX19cxXcxXcxX78exX3xXexX25exX1dxX1xX128xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX5axXdxX3bxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX163xX128xX28xX28xX28xX3xX4xX1xXdxX4dxX4xX3xX270xX1xX95xX2fxX3xXexX24xX6xX1dxX34xX3xX4cxX3xXexX4dxX3xX4xX1xXa7xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xac64xX3xXcxX1xX866xX4xX1xX3xX18xX19xXaxX3xX1xX24xX10xX400xX9xXaxX5fxX4cxXabxXexX10xX5fxX1xXa7xXabxXexX24xXa7xXabxX27xX163xXabxX28xX28xX28xXabxX4xX1xXdxX10xX4xXabxX270xX1xX6xX2fxXabxXexX24xX6xX1dxX34xXabxX4cxXabxXexX10xXabxX4xX1xXa7xXabxXexX2fxX4cxX10xX1dxXabxX5axX6xX2fxXabxX4xX1xXa7xX1dxX34xXabxX5axXdxX4xX1xXabxXa7xXabxXexX1xX6xX4xX1xXabxX1xX6xX5fxX27xX2xX2xX31exX2xX28xX128xX1xXexX13fxXaxX12xX0xXdxX13fxX34xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX5fxX13fxX10xX5axXdxX6xX5fxX2xX27xX28xX5fxX1dxX10xX308xX7xX5fxX27xX2xX2xX346xX5fxX2xX344xX163xX5axX163xX2xX163xX28xX344xX31exX27xXexX35fxX163xX28xX35fxX163xX5xX28xX128xX359xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX3xX1xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX28xX3xXexX24xXdxX2exX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX31xX37xX1dxX34xX3xX3bxXdxX3dxX1dxX3xX5xX41xX4xX3xX5xX45xX25xX1dxX34xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX5axXdxX3bxX12xX0xX7xXexX24xXa7xX1dxX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX163xX128xX28xX28xX28xX3xX4xX1xXdxX4dxX4xX3xX270xX1xX95xX2fxX3xXexX24xX6xX1dxX34xX3xX4cxX3xXexX4dxX3xX4xX1xXa7xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xX126bxX3xXcxX1xX866xX4xX1xX3xX18xX19xXaxX3xX1xX24xX10xX400xX9xXaxX5fxX4cxXabxXexX10xX5fxX1xXa7xXabxXexX24xXa7xXabxX27xX163xXabxX28xX28xX28xXabxX4xX1xXdxX10xX4xXabxX270xX1xX6xX2fxXabxXexX24xX6xX1dxX34xXabxX4cxXabxXexX10xXabxX4xX1xXa7xXabxXexX2fxX4cxX10xX1dxXabxX5axX6xX2fxXabxX4xX1xXa7xX1dxX34xXabxX5axXdxX4xX1xXabxXa7xXabxXexX1xX6xX4xX1xXabxX1xX6xX5fxX27xX2xX2xX31exX2xX28xX128xX1xXexX13fxXaxX12xX18xX21xX3xXexX24xX25xX3xX27xX163xX128xX28xX28xX28xX3xX4xX1xXdxX4dxX4xX3xX270xX1xX95xX2fxX3xXexX24xX6xX1dxX34xX3xX4cxX3xXexX4dxX3xX4xX1xXa7xX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xX126bxX3xXcxX1xX866xX4xX1xX3xX18xX19xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexX24xXa7xX1dxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXa6xX1xX2fxX1dxX34xX3xXexX6xX4cxX3xXbxX1xX20cxX1dxX34xX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xXa6xXa7xX3bxXdxX5axXabxX2xXadxXaexX3xX18xX2fxX4cxX2exX1dxX3xX31xXa7xX19xX1dxX3xXcxX1xX866xX4xX1xX3xX18xX19xX3xX1d1xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1xX1dexX3xX31xXbexX3xX1xX2fxX4cxX3xX31xX37xX1dxX34xX3xX31xX45xX25xX4xX3xX27xX163xX128xX28xX28xX28xX3xX4xX1xXdxX4dxX4xX3xX270xX1xX95xX2fxX3xXexX24xX6xX1dxX34xX3xX4cxX3xXexX4dxX3xX31xX1b2xX3xXexX24xX6xXa7xX3xXexee80xX1dxX34xX3xX5xX41xX4xX3xX5xX45xX25xX1dxX34xX3xX1dxX103xXdxX3xXexX2fxX4cxX4dxX1dxX3xX31xX51xX2fxX3xX4xX1xX56xX1dxX34xX3xX5axX5bxX4xX1xX3xXexX24xX3dxX1dxX3xX31xX5bxX6xX3xXa1xX19xX1dxX128xX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX5axXdxX3bxX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX2fxX5xX12xX0xX5axXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX5fxX5axXdxX3bxX12xX0xX5fxX5axXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1264fxX2fxXexX1xXa7xX24xXaxX12xX191xX128x127daxX0xX5fxXbxX12
N.O