Tổng bí thư: “Phải có dũng khí chống tiêu cực, lợi ích nhóm”
“Chúng ta phải có dũng khí, chống cho được tệ bè phái, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sáng 19/1.
b53fxe58axec31x1154dx149b5x10974x105c0xe703x14de0xbe8dxdffdx122dfx11320x12c0dx10ab8x10e3exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax11debxd765x13713xXexX0xba1dxXaxX17xX18xX19xXexX0xdf53x13b3cxX19x117efxXexX0xXaxd887xX9xf992xXdxX18xd7fcxX2fxdf64xd2e4xd682xX5x114a5xXbxXdxX17xX32xXexX5x110a3x12eb2xbd4axX9xX23xcb86xX9xXbxXax14a93x1404bxX9xX32xX7xXaxfcdcxX35xX9xX2cx116a9xX9xX19xbdb2xX3dxX3exX9x10596xXaxX41xX9xX2cxXaxe822xX3dxX3exX9xXbxX35xe5dcxd3d1xX9xX2cxc915xX2cx13f52xX9xXdxbe93xX35xX9xX41xX2cxXaxX9xX3dxXaxX4fxXcxX32xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xfb3dxX17xX18xX19xX32xXexX32xX4xXax13cbaxX3dxX3exX9xXbxX18xX9xX33xXaxX4bxX35xX9xX2cxX4fxX9xX19xX52xX3dxX3exX9xX56xXaxX41xX68xX9xX2cxXaxX5cxX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9x12472xX45xX6bxX2cxX9xXbx117e5xX9xX23xba62xX9xX33xXax14ff6xX35xX68xX9xXdxX6bxX35xX9xX41xX2cxXaxX9xX3dxXaxX4fxXcxX9xXbx14abdxX24xX3dxX3exX9xX2cxcb10xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xc8b8xX9x10411x139a8xX9xX2cxX52xX3dxX3exX9xX56xXaxXd8xX3dxX3exX9xXb3xb6a4xX9xX23xf71bxX9xXdxX6bxX35xX9xX41xX2cxXaxX9xX3dxXe8xX24xX9xX2cxXc0xXcxX9xX19x12717xX32xX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9x113daxX3exX63xX26xdb02xX3dxX9xX7xXaxX90xX9xX5xXd2x11fb5xX3dxX3exX9xX33xXaxXc0xXbxX9xX23xX35xXf6xX63xX9xX2fxXc0xX3dxX3exX9xX2axb569xX1cxX2ax105d8xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x140f1xX24xX19xX26xX32xXex12260xXc0xX3dxX3exX9xX2axX13dxX1cxX2axX68xX9xX150xX18xX3dxX9xX5xX3cxX9xX2cxXaxd2f8xX2cxX9xX5xXd2xX63xX3dxX3exX9xX45xc392xX3dxX3exX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xXaxXe5xX35xX9xX3dxX3exXaxXf9xX9xXbxXd2xX66xX2cxX9xXbxX63xX26x1288dxX3dxX9xXbxX24xXe8xX3dxX9xb77exX63xX5cxX2cxX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xX56xX191xXbxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9x145a5x1043bxX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xec90xX4bxX3dxX3exX9xX3dx1068exXcxX9xba2cxc900xX2axf970xX68xX9xXbxXd2xX35xXf6xX3dxX9xX56xXaxX18xX35xX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7x14cafxX9xX3dxX1c7xXcxX9xX1caxX1cbxX2axfb67xX140xX9xfed1xXaxX24xX4bxX3dxX3exX9x14304xX140xX1cbxX1cbxX1cbxX9xXb3x13d6fxX35xX9xX23xX35xXf6xX63xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xX66xX9xXbxX1fcxX35xX9xX2cxXc0xX2cxX9xXb3x11369xX63xX9xX2cxX215xX63xX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX2cxX4bxX9xX3dxX45x14245xX2cxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXc0xXbxX9xX23xX35xXf6xX63xX9xX2cxXax11a00xX9xXb3xX1fcxX24xX9xXaxXe5xX35xX9xX3dxX3exXaxXf9xX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX11cxX3exX63xX26xX120xX3dxX9xX7xXaxX90xX9xX5xXd2xX129xX3dxX3exX9xXb3xXc0xX3dxXaxX9xX3exX35xXc0xX9xX150xX18xX3dxX9xX5xX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX5xXd2xX63xX3dxX3exX9xX45xX174xX3dxX3exX9xXe7xXe8xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cx1029fxX33xX9xXb3xd9c8xX9xX2cxX4fxX9xX3dxXaxX35x10c97xX63xX9xX2cxX5cxX9xX3ex10c0exX3dxX3exX68xX9xX3dxX10cxX9xXdxX66xX2cxX68xX9xXb3xX4fxX3dxX3exX9xX3exX4fxX33xX9xXbxX24xX9xXdxX227xX3dxX9xXe7xXe8xX24xX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xXe7xXe8xX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xXb3xXe5xX35xX9xX3dxX3exX52xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX68xX9xXb3xX4bxX3dxX3exX9xXe7xX35xX62xX3dxX68xX9xX3exX4fxX33xX9xX33xXaxX215xX3dxX9xX199xX63xX18xX3dxX9xXbxXd2xX129xX3dxX3exX9xXe7xXe8xX24xX9xXbxXaxX2b3xX3dxX3exX9xXdxX6bxX35xX9xX2cx13d0exX18xX9xX2fxX66xX9xX3dxX3exXaxX35xXb9xX33xX9xX2cxXc0xX2cxXaxX9xXcxX1fcxX3dxX3exX140xX9xX87xX18xX35xX9xX3dxX1c7xXcxX9xX199xX63xX18xX9xXe7xXe8xX9xXb3x128c6xX2cxX9xX23xX35xXb9xXbxX9xXdxXe8xX9xX3dxX1c7xXcxX9xX1caxX1cbxX2axX1cdxX68xX9xX3dxX3exXe8xX3dxXaxX9xX5xX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xXb3xX2a4xX9xXaxX24xXe8xX3dxX9xXbxXaxXe8xX3dxXaxX9xXbxX5cxXbxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7xX1e2xX9xXb3xX360xXbxX9xXd2xX18xX68xX9xX3exX4fxX33xX9xX33xXaxX215xX3dxX9xX2cxX338xX3dxX3exX9xX2cxX5cxX9xXe7xXe8xX9xX3dxX1b9xX3dxX3exX9xX2cxX18xX24xX9xX3dxX35xX2acxXcxX9xXbxX35xX3dxX9xX2cxX338xX18xX9xX3dxXaxX1b9xX3dxX9xX19xX1b9xX3dxX9xXe7xX227xX35xX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX68xX9xXb3xX4fxX3dxX3exX9xX3exX4fxX33xX9xX2cxX4fxX9xXaxX35xXb9xX63xX9xX199xX63xX4bxX9xXe7xXe8xX24xX9xXbxXaxXe8xX3dxXaxX9xXbxX66xX63xX9xX2cxXaxX63xX3dxX3exX9xX2cxX338xX18xX9xXb3xX2a0xXbxX9xX3dxX45xX227xX2cxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX32xX5xXaxX18xX26xX9xXcxX360xXbxX9xX5xXd2xX63xX3dxX3exX9xX45xX174xX3dxX3exX68xX9xX150xXe5xX9xX4xXaxX41xX3dxXaxX9xXbxXd2xXf9xX68xX9xX150xX18xX3dxX9xX150xX41xX9xXbxXaxX45xX68xX9xXbxXd8xX35xX9xX3dxXaxX35xXb9xXbxX9xXdxX35xXb9xXbxX9xXaxX24xX18xX3dxX9xX3dxX3exXaxX62xX3dxXaxX68xX9xX2cxXaxX90xX2cxX9xXcx10403xX3dxX3exX68xX9xX2cxX4bxXcxX9xX174xX3dxX9xXe7xXe8xX9xX23xX35xXf6xX63xX9xX19xX45xX174xX3dxX3exX9xX3dxXaxf480xX3dxX3exX9xX56xX191xXbxX9xX199xX63xX4bxX9xXcxXe8xX9xX2cxXc0xX2cxX9xXb3xf313xX3dxX3exX9xX2cxXaxX41xX9xXb3xX2a4xX9xXb3xX1fcxXbxX9xXb3xX45xX6bxX2cxX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX3dxX1c7xXcxX9xX199xX63xX18xb61axX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX3dxX4fxX35xX140xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXd2xX3exX35xX3dxX46xX9xX1caxX33xX1b8xX9xX18xX63xXbxX24xfacfxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXd2xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXd2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX46xX1cxX1cxX35xX140xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX140xXe7xX3dxX1cxX3dxX17x11ec8xX2fxX1cxX2axX1ebxX1cbx11dd2xX1cxX1cdxX1cdxX19xf950xX2axX1f5xX1caxX54exX1f5xX1ebxXbxX2axX553xX553xX1caxXdxX1cbxX140x1070cxX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX24xX3dxX3exX9xX23xX35xX9xXbxXaxX63xX9xX33xXaxX18xX35xX9xX2cxX24xX9xX19xX63xX3dxX3exX9xX56xXaxX35xX9xX2cxXaxX24xX3dxX3exX9xXbxX35xX17xX63xX9xX2cxX63xX2cxX9xXdxX24xX35xX9xX35xX2cxXaxX9xX3dxXaxX24xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXd2xXexX0xXbxXd2xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1b8xXbxee24xX18xXdxX35xX3exX3dxX46xX9xX562xX63xX2fxXbxX35x143daxX26xX514xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX11cxX3exX63xX26xX120xX3dxX9xX7xXaxX90xX9xX5xXd2xX129xX3dxX3exX9xX33xXaxXc0xXbxX9xX23xX35xXf6xX63xX9xX2cxXaxX24bxX9xXb3xX1fcxX24xX9xXaxXe5xX35xX9xX3dxX3exXaxXf9xX140xX9x124d8xX3dxXaxX46xX9xX7xXaxX1fcxXcxX9xX2xX63xX26xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXd2xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXd2xX24xX3dxX3exXexX5xfd6exX3dxXaxX9xXaxX66axX3dxXaxX9xXb3xX4bxX3dxX3exX9xXe7xX35xX62xX3dxX9xXe7xX35xX9xX33xXaxX1fcxXcxX9xX56x11b06xX9xXdxX63xf033xXbxX9xXb3xXc0xX3dxX3exX9xX23xXc0xX24xX9xXb3xXe5xX3dxX3exX0xX1cxX2fxXbxXd2xX24xX3dxX3exXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX150xX62xX3dxX9xX2cxX1fcxX3dxXaxX9xX3dxXaxX4aaxX3dxX3exX9xXbxXaxXe8xX3dxXaxX9xXbxX41xX2cxXaxX9xXb3xX2a4xX9xXb3xX1fcxXbxX9xXb3xX45xX6bxX2cxX9xXd2xX2a0xXbxX9xXb3xXc0xX3dxX3exX9xX3exXaxX35xX9xX3dxXaxX68axX3dxX9xX2cxX338xX18xX9xX3dxX3exXe8xX3dxXaxX9xX5xX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xXb3xX4bxX3dxX3exX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX2cxX52xX3dxX3exX9xX3dxXaxX66axX3dxX9xX3dxXaxX68axX3dxX9x10213xX2cxXaxX90xX3dxX3exX9xXbxX18xX9xX2cxX52xX3dxX3exX9xX2cxX215xX3dxX9xXbxXaxd651xX3dxX3exX9xXbxXaxX2b3xX3dxX68xX9xX3dxX3exXaxX35xX62xXcxX9xXbxX90xX2cxX9xX2cxXaxX24bxX9xXd2xX18xX9xX3dxXaxX4aaxX3dxX3exX9xXaxX1fcxX3dxX9xX2cxXaxX191xX68xX9xX56xXaxX63xX26xX191xXbxX9xXb3xX35xXf6xXcxX9xX2cxX215xX3dxX9xX33xXaxX4bxX35xX9xX56xXaxX2b3xX2cxX9xX33xXaxX1e2xX2cxX4dfxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX2cxXaxX24xX9xXd2x11d8fxX3dxX3exX9xXe7xed74xX3dxX9xX2cx12a88xX3dxX9xXcxXe5xXbxX9xX2fxX5cxX9xX2cxX2a0xX33xX9xX338xX26xX68xX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xXb3xX4bxX3dxX3exX68xX9xX3dxX3exX45xe8b8xX35xX9xXb3xX16axX3dxX3exX9xXb3xX215xX63xX9xX2cxX2a0xX33xX9xX63xX686xX9xX2cxXaxX45xX18xX9xXbxXaxX66xX2cxX9xX2fxX66xX9xX2cxX24xX35xX9xXbxXd2xX129xX3dxX3exX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX140xX9xc6a6xX18xX35xX9xXbxXd2xX7bbxX9xX3dxX62xX63xX9xX3exX45xX174xX3dxX3exX68xX9xX33xXaxX62xX9xX23xX66axX3dxXaxX9xXe7xXe8xX9xXbxX66xX9xX33xXaxX62xX9xX23xX66axX3dxXaxX9xX2cxX7bbxX3dxX9xX2cxXaxX45xX18xX9xX2cxX18xX24xX68xX9xX2cxXc0xX9xX23xX35xXb9xXbxX9xX2cxX4fxX9xX3dxX174xX35xX9xXe7xX35xX9xX33xXaxX1fcxXcxX9xX3dxX3exX63xX26xX62xX3dxX9xXbxX2b3xX2cxX9xXbxX68axX33xX9xXbxXd2xX63xX3dxX3exX9xX19xX1b9xX3dxX9xX2cxXaxX338xX68xX9xXe7xX35xX9xX33xXaxX1fcxXcxX9xX2fxX66xX9xXb3xX24xXe8xX3dxX9xX56xX191xXbxX68xX9xXbxXaxX5cxX3dxX3exX9xX3dxXaxX2a0xXbxX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX68xX9xXe7xX35xX9xX33xXaxX1fcxXcxX9xX2cxXc0xX2cxX9xX3dxX3exX63xX26xX62xX3dxX9xXbxX2b3xX2cxX9xX23xX4bxX24xX9xXe7xXb9xX9xX2cxXaxX41xX3dxXaxX9xXbxXd2xXf9xX9xX3dxXe5xX35xX9xX23xXe5xX140xX140xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX23xXe5xX9xXcxXc0xX26xX9xX2cxX338xX18xX9xXaxXb9xX9xXbxXaxX5cxX3dxX3exX9xX2cxXaxX41xX3dxXaxX9xXbxXd2xXf9xX9xX2cxX7bbxX3dxX9xX2cxX4bexX3dxX3exX9xX56xX2acxX3dxXaxX68xX9xX3dxXaxX35xX2acxX63xX9xXbxX215xX3dxX3exX9xX3dxX2a0xX2cxX68xX9xX3dxXaxX35xX2acxX63xX9xXb3xX215xX63xX9xXcxX5cxX35xX514xX9xXaxX35xXb9xX63xX9xXdxX66xX2cxX68xX9xXaxX35xXb9xX63xX9xX199xX63xX4bxX9xXaxX24xX1fcxXbxX9xXb3xXe5xX3dxX3exX9xX2cxXaxX45xX18xX9xXb3xXc0xX33xX9xX16axX3dxX3exX9xX26xX62xX63xX9xX2cxX215xX63xX140xX9xX4xXaxX16axX2cxX9xX3dxX1c7xX3dxX3exX68xX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7xX1e2xX68xX9xX199xX63xX26xX2acxX3dxX9xXaxX1fcxX3dxX68xX9xXcxX5cxX35xX9xX199xX63xX18xX3dxX9xXaxXb9xX9xX2cxX338xX18xX9xXcxXe5xXbxX9xX2fxX5cxX9xX2cxX174xX9xX199xX63xX18xX3dxX68xX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX2cxXaxX45xX18xX9xXbxXaxX68axXbxX9xXd2x1430axX68xX9xX2cxX7bbxX3dxX9xX2cxXaxX4bexX3dxX3exX9xX2cxXaxe1afxX24xX68xX9xXbxXd2xbdb3xX3dxX3exX9xXdxX2b3xX33xX9xX3exX35xX4aaxX18xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX23xXe5xX68xX9xX3dxX3exXe8xX3dxXaxX140xX140xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX4xXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xX2cxX7bbxX3dxX9xX3dxXaxX35xX2acxX63xX9xX56xXaxX17xX9xXaxbabdxX68xX9xXbxX4bexX3dxX9xXbxX1fcxX35xX9xX3dxXaxX35xX2acxX63xX9xXaxX1fcxX3dxX9xX2cxXaxX191xX68xX9xX26xX191xX63xX9xX56xX9e9xXcxX514xX9xX2cxXaxX45xX18xX9xX2cxX4fxX9xX2cxX174xX9xX2cxXaxX191xX9xXb3xXf6xX9xX56xX35xXf6xXcxX9xX2fxX24xXc0xXbxX9xX199xX63xX26xX2acxX3dxX9xXdxX66xX2cxX68xX9xX2cxXaxX5cxX3dxX3exX9xX2cxXaxX1fcxX26xX9xX2cxXaxX16axX2cxX68xX9xX2cxXaxX1fcxX26xX9xX199xX63xX26xX2acxX3dxX9xXcxXe5xXbxX9xX2cxXc0xX2cxXaxX9xXaxX35xXb9xX63xX9xX199xX63xX4bxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX32xX5xX1fcxX35xX9xX2fxX18xX24xX9xX2cxX4fxX9xXaxX35xXb9xX3dxX9xXbxX45xX6bxX3dxX3exX9xXb3xX2acxX9xX23xX1fcxXbxX68xX9xX2cxX2a0xXbxX9xX3dxXaxX2b3xX2cxX9xX3dxX3exX45xX7dexX35xX9xX3dxXaxXe8xX68xX9xX3dxX3exX45xX7dexX35xX9xXbxXaxX1b9xX3dxX9xX199xX63xX17xX3dxX9xXcxX360xX2cxX9xX19xX9efxX9xX56xXaxXd8xX3dxX3exX9xXb3xX338xX9xXbxX35xX62xX63xX9xX2cxXaxX63x11abcxX3dxd8b9xX9xX820xX66axX9xX2fxX18xX24xX9xX2cxX16axX9xX3dxX4fxX35xX9xX23xX3cxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXb3xX90xX3dxX3exX9xX199xX63xX26xX9xXbxXd2xX66axX3dxXaxX9xX3dxXaxX45xX3dxX3exX9xX56xX191xXbxX9xX199xX63xX4bxX9xXbxXaxX66xX2cxX9xXbxX191xX9xX23xX5cxX9xXbxXd2xX41xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xXdxX1fcxX35xX9xXdxXe8xX9xX2fxX18xX35xXb2axX32xX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX3dxX4fxX35xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX11cxX3exX63xX26xX120xX3dxX9xX7xXaxX90xX9xX5xXd2xX129xX3dxX3exX9xX2cxX52xX3dxX3exX9xX3dxX62xX63xX9xXdxX62xX3dxX9xXbxXaxX66xX2cxX9xXbxXd2xX1fcxX3dxX3exX68xX9xX199xX63xX18xX9xX56xX191xXbxX9xX199xX63xX4bxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX45xX63xX9xX2cxX338xX18xX9xX3dxX3exXe8xX3dxXaxX9xX5xX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX2a0xX26xX9xXaxX66axX3dxXaxX9xX3dxXaxX45xX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xX56xX191xXbxX9xXbxXaxX66xX2cxX9xXbxX35xX120xX3dxX68xX9xX3dxX3exXaxX35xX62xX3dxX9xX2cxX16axX63xX9xXdx1487axX9xXdxX63xX68axX3dxX9xXe7xX2acxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xX2cxXaxX45xX18xX9xXb3xX45xX6bxX2cxX9xX2cxXaxX90xX9xXbxXd2xX129xX3dxX3exX9xXb3xX90xX3dxX3exX9xXcxX16axX2cxX514xX9xX2cxXaxX2a0xXbxX9xXdxX45xX6bxX3dxX3exX9xXb3xXe5xX35xX9xX3dxX3exX52xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xXdxXe8xXcxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX68xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xX2cxXaxX45xX18xX9xXb3xX4bexX3dxX3exX9xXb3xX2acxX63xX68xX9xX2cxX7bbxX3dxX9xXaxX1fcxX3dxX9xX2cxXaxX191xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXd2xX24xX3dxX3exXexX11cxX3exXaxX35xX62xXcxX9xXbxX90xX2cxX9xXdxX2a0xX26xX9xX33xXaxX35xX191xX63xX9xXbxX41xX3dxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xX3exX35xX4aaxX18xX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xX56xd349xX0xX1cxX2fxXbxXd2xX24xX3dxX3exXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX820xX2acxX9xX33xXaxX45xX174xX3dxX3exX9xXaxX45xX227xX3dxX3exX68xX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7xX1e2xX9xX3dxX1c7xXcxX9xX1caxX1cbxX2axX1ebxX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX18xX26xX9xX1caxX1cbxX2axX1ebxX9xXdxXe8xX9xX3dxX1c7xXcxX9xX23xX4bxX3dxX9xXdxX2acxX9xXbxXaxX66xX2cxX9xXaxX35xXb9xX3dxX9xX11cxX3exXaxXf9xX9xX199xX63xX26xX191xXbxX9xX1c1xX1fcxX35xX9xXaxXe5xX35xX9xbec1x1193exXdb0xX9xX2cxX338xX18xX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX140xX9xX5xXd2xX24xX3dxX3exX9xX23xX5cxX35xX9xX2cxX4bxX3dxXaxX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX3dxX45xX227xX2cxX9xXe7xXe8xX9xX199xX63xX5cxX2cxX9xXbxX191xX68xX9xXe7xX18xX35xX9xXbxXd2xX7bbxX68xX9xXbxXd2xXc0xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xX2cxX338xX18xX9xX2cxX2a0xX33xX9xX338xX26xX68xX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xXb3xX4bxX3dxX3exX9xXe7xXe8xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xXdxXe8xXcxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xXa40xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cxX2a0xX33xX9xXdxXe8xX9xXaxX191xXbxX9xX2fxX16axX2cxX9xXdxX227xX3dxX9xXdxX18xX24xX9xXe7xXe8xX9xXd2xX2a0xXbxX9xX3dxX360xX3dxX3exX9xX3dxX2acxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xXdxX45xX63xX9xXc58xX9xXe7xX35xXb9xX2cxX9xXbxX41xX2cxXaxX9xX2cxX66xX2cxX68xX9xX2cxXaxX338xX9xXb3xXe5xX3dxX3exX9xX2cxXaxX63xXb28xX3dxX9xX23xXf9xX9xX3dxXe5xX35xX9xX19xX63xX3dxX3exX9xXbxXd2xX66axX3dxXaxX9xX2cxXc0xX2cxX9xX87xXe5xX35xX9xX3dxX3exXaxXf9xX9xX5xXd2xX63xX3dxX3exX9xX45xX174xX3dxX3exX9xX2fxX2b3xX33xX9xXbxX227xX35xX68xX9xXcxXe8xX9xXbxXd2xX45xX227xX2cxX9xXcxX2b3xXbxX9xXdxXe8xX9xX1c1xX2acxX9xXc0xX3dxX9xX32xXdafxX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xXb3xXe5xX35xX9xX3dxX3exX52xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cxX2a0xX33xX68xX9xX3dxXaxX2a0xXbxX9xXdxXe8xX9xXb3xXe5xX35xX9xX3dxX3exX52xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xX2cxX2a0xX33xX9xX2cxXaxX35xX191xX3dxX9xXdxX45xX6bxX2cxX9xXb3xX338xX9xX3dxX1c7xX3dxX3exX9xXdxX66xX2cxX68xX9xX33xXaxXb28xXcxX9xX2cxXaxX2a0xXbxX9xXe7xXe8xX9xX63xX26xX9xXbxX41xX3dxX68xX9xX3dxX3exX18xX3dxX3exX9xXbxX215xXcxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7xX1e2xX32xX9xXb3xXf6xX9xXbxXd2xX66axX3dxXaxX9xX87xXe5xX35xX9xX3dxX3exXaxXf9xX9xX5xXd2xX63xX3dxX3exX9xX45xX174xX3dxX3exX9xX1cdxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xX3dxXaxX9xXbxXaxX215xX3dxX9xXdxXe8xX9xX2cxXaxX63xXb28xX3dxX9xXaxX24xXc0xX9xXe7xXe8xX9xX2fxX35xX191xXbxX9xX2cxXaxX360xXbxX9xX56xX686xX9xXdxX63xX68axXbxX68xX9xX56xX686xX9xX2cxX45xX174xX3dxX3exX68xX9xXb3xX3cxX35xX9xXcxX227xX35xX9xXcxX1fcxX3dxXaxX9xXcx1372bxX9xXaxX174xX3dxX9xX3dxX4aaxX18xX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX68xX9xX3dxXaxX7b2xXcxX9xXb3xXc0xX33xX9xX16axX3dxX3exX9xX26xX62xX63xX9xX2cxX215xX63xX68xX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7xX1e2xX9xX2cxXaxX41xX3dxXaxX9xXbxXd2xXf9xX9xXe7xXe8xX9xXbxX66axX3dxXaxX9xXaxX66axX3dxXaxX9xXcxX227xX35xX9xXb3xX360xXbxX9xXd2xX18xX68xX9xX3exX35xX4bxX35xX9xX33xXaxX4fxX3dxX3exX9xXb3xX45xX6bxX2cxX9xX3dxX3exX63xX4bexX3dxX9xXdxX66xX2cxX68xX9xX33xXaxXc0xXbxX9xXaxX63xX26xX9xXbxX35xX2acxXcxX9xX3dxX1c7xX3dxX3exX68xX9xXbxXd2xX41xX9xXbxX63xXb9xX9xXe7xXe8xX9xX2fxX16axX2cxX9xX2fxXc0xX3dxX3exX9xXbxX1fcxX24xX9xX2cxX338xX18xX9xXb3xXe5xX35xX9xX3dxX3exX52xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xXa40xX9xXcxX129xX35xX9xX3dxX3exXe8xX3dxXaxX68xX9xXcxX129xX35xX9xX2cxX2a0xX33xX68xX9xXcxX129xX35xX9xXdxfa47xX3dxXaxX9xXe7xX66xX2cxX140xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXd2xX3exX35xX3dxX46xX9xX1caxX33xX1b8xX9xX18xX63xXbxX24xX514xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXd2xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXd2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX46xX1cxX1cxX35xX140xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX140xXe7xX3dxX1cxX3dxX17xX548xX2fxX1cxX2axX1ebxX1cbxX54exX1cxX1cdxX1cdxX19xX553xX2axX1f5xX1caxX54exX1f5xX1ebxXbxX1caxX553xX2axX1f5xXdxX2axX140xX562xX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX24xX3dxX3exX9xX23xX35xX9xXbxXaxX63xX9xX33xXaxX18xX35xX9xX2cxX24xX9xX19xX63xX3dxX3exX9xX56xXaxX35xX9xX2cxXaxX24xX3dxX3exX9xXbxX35xX17xX63xX9xX2cxX63xX2cxX9xXdxX24xX35xX9xX35xX2cxXaxX9xX3dxXaxX24xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXd2xXexX0xXbxXd2xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1b8xXbxX5d9xX18xXdxX35xX3exX3dxX46xX9xX562xX63xX2fxXbxX35xX5e6xX26xX514xX32xXexX87xXe5xX35xX9xX3dxX3exXaxXf9xX9xXbxX24xXe8xX3dxX9xX199xX63xX5cxX2cxX9xXe7xX2acxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xX19xX35xX120xX3dxX9xXd2xX18xX9xX2fxXc0xX3dxX3exX9xX2axX13dxX1cxX2axX140xX9xX624xX3dxXaxX46xX9xX7xXaxX1fcxXcxX9xX2xX63xX26xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXd2xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX11cxX3exX24xXe8xX35xX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7xX1e2xX9xXbxXd2xX129xX3dxX3exX9xXbxX1b9xXcxX9xX3dxXe8xX26xX68xX9xX3dxX3exXe8xX3dxXaxX9xX5xX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xX2cxX215xX3dxX9xX23xX2b3xXbxX9xXbxX18xX26xX9xXe7xXe8xX24xX9xX2cxXaxX63xXb28xX3dxX9xX23xXf9xX9xX1c1xX1fcxX35xX9xXaxXe5xX35xX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xXbxX24xXe8xX3dxX9xX199xX63xX5cxX2cxX9xXdxX215xX3dxX9xXbxXaxX16axX9xXdafxXdb0xXdb0xXdb0xX9xXe7xXe8xX9xXb3xX1fcxX35xX9xXaxXe5xX35xX9xXb3xX4bxX3dxX3exX9xX23xXe5xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cxX2a0xX33xX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xX56xXd28xX9xX1caxX1cbxX1caxX1cbxX5d9xX1caxX1cbxX1caxX553xX9xXe7xX227xX35xX9xX199xX63xX18xX3dxX9xXb3xX35xXf6xXcxX9xX56xX191xX9xXbxXaxX48exX18xX68xX9xX3cxX3dxX9xXb3xXf9xX3dxXaxX68xX9xXb3xX3cxX35xX9xXcxX227xX35xX9xXe7xXe8xX9xX33xXaxXc0xXbxX9xXbxXd2xX35xXf6xX3dxX514xX9xX56xXaxX2b3xX2cxX9xX33xXaxX1e2xX2cxX9xX3dxXaxX4aaxX3dxX3exX9xXaxX1fcxX3dxX9xX2cxXaxX191xX68xX9xX23xX2a0xXbxX9xX2cxX68axX33xX9xXe7xXe8xX9xX33xXaxX9efxX9xXaxX6bxX33xX9xXe7xX227xX35xX9xX19xX66xX9xX23xXc0xX24xX9xX33xXaxXc0xXbxX9xXbxXd2xX35xXf6xX3dxX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xXbxX45xX174xX3dxX3exX9xXdxX18xX35xX9xX2cxX338xX18xX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX68xX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xXaxXb9xX9xXbxXaxX5cxX3dxX3exX9xX2cxXaxX41xX3dxXaxX9xXbxXd2xXf9xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX32xX820xX35xXb9xX2cxX9xX56xX35xXf6xXcxX9xXb3xX35xXf6xXcxX68xX9xXb3xXc0xX3dxXaxX9xX3exX35xXc0xX9xXe7xXe8xX9xXdxX2a0xX26xX9xX33xXaxX35xX191xX63xX9xXbxX41xX3dxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xX3exX35xX4aaxX18xX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xX56xXd28xX9xX33xXaxX4bxX35xX9xXbxX35xX191xX3dxX9xXaxXe8xX3dxXaxX9xXcxXe5xXbxX9xX2cxXc0xX2cxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX62xXcxX9xXbxX90xX2cxX68xX9xX19xX1b9xX3dxX9xX2cxXaxX338xX68xX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xX56xXaxX18xX35xX68xX9xXcxX35xX3dxXaxX9xX23xX1fcxX2cxXaxX68xX9xX2cxXaxX360xXbxX9xX2cxXaxXfefxX9xXe7xXe8xX9xXbxXd2xX63xX3dxX3exX9xXbxXaxX66xX2cxX68xX9xXbxXaxX66xX2cxX9xX2fxX66xX9xXdxXe8xX9xX2cxX174xX9xXaxXe5xX35xX9xX199xX63xXc58xX9xXb3xXf6xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxe1d1xX68xX9xXaxX129xX2cxX9xXbxX68axX33xX9xXdxX7b7xX3dxX9xX3dxXaxX18xX63xX68xX9xXdxXe8xX9xXcxXe5xXbxX9xX19xXf9xX33xX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xX19xX63xX26xXb9xXbxX9xXdxX1fcxX35xX9xXb3xXe5xX35xX9xX3dxX3exX52xX32xX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xXdxX45xX63xX9xXc58xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX150xX62xX3dxX9xX2cxX1fcxX3dxXaxX9xXb3xX4fxX68xX9xX2cxX215xX3dxX9xX2cxXaxX338xX9xXb3xXe5xX3dxX3exX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX45xX63xX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX199xX63xX26xX9xXaxX24xX1fcxX2cxXaxX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXdxX2a4xX3dxXaxX9xXb3xX1fcxX24xX9xX2cxXaxX338xX9xX2cxXaxX5cxXbxX68xX9xXbxXaxX45xX7dexX3dxX3exX9xXe7xX1e2xX9xX2cxX2a0xX33xX9xX338xX26xX68xX9xX23xX18xX3dxX9xX2cxXaxX2a0xX33xX9xXaxXe8xX3dxXaxX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cxX2a0xX33xX68xX9xX3dxXaxX2a0xXbxX9xXdxXe8xX9xX199xX63xX26xX9xXaxX24xX1fcxX2cxXaxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xX2cxX2a0xX33xX9xX2cxXaxX35xX191xX3dxX9xXdxX45xX6bxX2cxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xX56xXd28xX9xX1c1xX1fcxX35xX9xXaxXe5xX35xX9xXdafxXdb0xXdb0xXdb0xX9xX2cxX338xX18xX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xXe7xXe8xX9xX3dxXaxX4aaxX3dxX3exX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xX56xXd28xX9xXbxX35xX191xX33xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXb3xXf6xX9xX2cxX4fxX9xXbxXaxXf6xX9xXdxX66xX18xX9xX2cxXaxX129xX3dxX9xXb3xX45xX6bxX2cxX9xX2cxXc0xX2cxX9xXb3xX4bexX3dxX3exX9xX2cxXaxX41xX9xX1b8xX16axX3dxX3exX9xXb3xXc0xX3dxX3exX9xX3dxXaxX2a0xXbxX68xX9xXbxXaxX66xX2cxX9xX2fxX66xX9xX2cxX4fxX9xXb3xX16axX2cxX68xX9xX2cxX4fxX9xXbxXe8xX35xX68xX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xXb3xX4fxX9xXdxX2a0xX26xX9xXb3xX16axX2cxX9xXdxXe8xXcxX9xX3exX5cxX2cxX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX2cxX52xX3dxX3exX9xX26xX62xX63xX9xX2cxX215xX63xX9xX2cxXaxX90xX9xXbxXd2xX129xX3dxX3exX9xXb3xX191xX3dxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xXbxXaxX45xX7dexX3dxX3exX9xX1b8xX63xX26xX62xX3dxX514xX9xXb3xX4bexX3dxX3exX9xXbxXaxX7dexX35xX9xXbxX35xX191xX33xX9xXbxX1e2xX2cxX9xXaxX24xXe8xX3dxX9xXbxXaxX35xXb9xX3dxX9xX2cxXc0xX2cxX9xX199xX63xX26xX9xXbxXd2xX66axX3dxXaxX68xX9xX199xX63xX26xX9xXb3xXf9xX3dxXaxX68xX9xX199xX63xX26xX9xX2cxXaxX191xX9xXdxX35xX62xX3dxX9xX199xX63xX18xX3dxX9xXb3xX191xX3dxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xXe7xXe8xX9xX199xX63xX4bxX3dxX9xXdxXc58xX9xXb3xXe5xX35xX9xX3dxX3exX52xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xXcxXe5xXbxX9xX2cxXc0xX2cxXaxX9xX19xX1b9xX3dxX9xX2cxXaxX338xX68xX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xX56xXaxX18xX35xX68xX9xXcxX35xX3dxXaxX9xX23xX1fcxX2cxXaxX140xX9xX5xX1c7xX3dxX3exX9xX2cxX45xX7dexX3dxX3exX9xX33xXaxX1b9xX3dxX9xX2cxX2a0xX33xX9xX3exX2b3xX3dxX9xXe7xX227xX35xX9xX56xX35xXf6xXcxX9xXbxXd2xX18xX68xX9xX3exX35xXc0xXcxX9xX2fxXc0xXbxX68xX9xX56xX35xXf6xXcxX9xX2fxX24xXc0xXbxX9xX199xX63xX26xX2acxX3dxX9xXdxX66xX2cxX9xX2cxXaxX360xXbxX9xX2cxXaxXfefxX68xX9xXaxX35xXb9xX63xX9xX199xX63xX4bxX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX68xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX32xX5xXaxX66xX2cxX9xXbxX191xX9xXaxX35xXb9xX3dxX9xX3dxX18xX26xX68xX9xX2cxX174xX9xX2cxXaxX191xX9xX56xX35xXf6xXcxX9xX2fxX24xXc0xXbxX9xX199xX63xX26xX2acxX3dxX9xXdxX66xX2cxX9xXaxX35xXb9xX63xX9xX199xX63xX4bxX9xX2cxXaxX45xX18xX9xX2cxX18xX24xX514xX9xXe7xX35xXb9xX2cxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xX56xXaxX18xX35xX68xX9xXcxX35xX3dxXaxX9xX23xX1fcxX2cxXaxX9xXe7xXe8xX9xXbxXd2xXc0xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xX3exX35xX4bxX35xX9xXbxXd2xX66axX3dxXaxX9xX2cxX7bbxX3dxX9xXaxX1fcxX3dxX9xX2cxXaxX191xX514xX9xXaxX35xXb9xX3dxX9xXbxX45xX6bxX3dxX3exX9xX2cxXaxX1fcxX26xX9xX2cxXaxX16axX2cxX68xX9xX2cxXaxX1fcxX26xX9xX199xX63xX26xX2acxX3dxX9xX2cxX7bbxX3dxX9xX19xX35xX120xX3dxX9xX23xX35xX191xX3dxX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXe7xX35xX68xX9xX33xXaxX16axX2cxX9xXbxX1fcxX33xX32xX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX3dxX4fxX35xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX0xX2fxXbxXd2xX24xX3dxX3exXexX1eexX35xX62xX3dxX9xX199xX63xX26xX191xXbxX9xX2cxXaxX5cxX3dxX3exX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3dxXaxX52xX3dxX3exX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX0xX1cxX2fxXbxXd2xX24xX3dxX3exXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX32xX11cxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7xX1e2xX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xXbxXaxX7dexX35xX9xX3exX35xX18xX3dxX9xXbxX227xX35xX9xXaxX191xXbxX9xX2fxX16axX2cxX9xX3dxX360xX3dxX3exX9xX3dxX2acxX140xX9xX1c1xX45xX7dexX3dxX3exX9xXdxX5cxX35xX9xX2cxX4fxX9xXb3xX90xX3dxX3exX9xXaxX18xX26xX9xX2fxX18xX35xX68xX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xXbxXaxX66xX2cxX9xXaxX35xXb9xX3dxX9xX2cxX4fxX9xXbxX5cxXbxX9xXaxX18xX26xX9xX56xXaxXd8xX3dxX3exX9xXb3xX2acxX63xX9xX33xXaxX1e2xX9xXbxXaxX63xXe5xX2cxX9xXe7xXe8xX24xX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX32xX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX3dxX4fxX35xX9xXe7xXe8xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX147bxX9xXe7xX227xX35xX9xX3dxXaxX4aaxX3dxX3exX9xX56xXaxX4fxX9xX56xXaxX1c7xX3dxX68xX9xXbxXaxXc0xX2cxXaxX9xXbxXaxX16axX2cxX9xXcxXe8xX9xX3dxX3exXe8xX3dxXaxX9xX5xX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xXb3xX4bxX3dxX3exX9xXb3xX18xX3dxX3exX9xX33xXaxX4bxX35xX9xXb3xX5cxX35xX9xXcxX360xXbxX140xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xXd2xX3exX35xX3dxX46xX9xX1caxX33xX1b8xX9xX18xX63xXbxX24xX514xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXd2xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXd2xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX46xX1cxX1cxX35xX140xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX140xXe7xX3dxX1cxX3dxX17xX548xX2fxX1cxX2axX1ebxX1cbxX54exX1cxX1cdxX1cdxX19xX553xX2axX1f5xX1caxX54exX1f5xX1ebxXbxX1ebxX54exX1caxX54exXdxX1caxX140xX562xX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX24xX3dxX3exX9xX23xX35xX9xXbxXaxX63xX9xX33xXaxX18xX35xX9xX2cxX24xX9xX19xX63xX3dxX3exX9xX56xXaxX35xX9xX2cxXaxX24xX3dxX3exX9xXbxX35xX17xX63xX9xX2cxX63xX2cxX9xXdxX24xX35xX9xX35xX2cxXaxX9xX3dxXaxX24xXcxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXd2xXexX0xXbxXd2xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1b8xXbxX5d9xX18xXdxX35xX3exX3dxX46xX9xX562xX63xX2fxXbxX35xX5e6xX26xX514xX32xXexX5xXd2xX45xXa40xX3dxX3exX9xX23xX18xX3dxX9xX5xX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xX5xXd2xX63xX3dxX3exX9xX45xX174xX3dxX3exX9xX7xXaxX1fcxXcxX9xb8c7xX35xX3dxXaxX9xX4xXaxX41xX3dxXaxX9xX33xXaxXc0xXbxX9xX23xX35xXf6xX63xX9xX56xXaxX18xX35xX9xXcxX1fcxX2cxX9xX87xXe5xX35xX9xX3dxX3exXaxXf9xX140xX9xX624xX3dxXaxX46xX9xX7xXaxX1fcxXcxX9xX2xX63xX26xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXd2xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xXdxX45xX63xX9xXc58xX9xXe7xX35xXb9xX2cxX9xX33xXaxX4bxX35xX9xX3dxX2b3xXcxX9xXe7xX4aaxX3dxX3exX9xX3dxX3exX63xX26xX62xX3dxX9xXbxX2b3xX2cxX68xX9xX2cxX174xX9xX2cxXaxX191xX68xX9xX2cxXaxX41xX3dxXaxX9xX2fxXc0xX2cxXaxX68xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX199xX63xX26xX9xXb3xXf9xX3dxXaxX9xX2cxX338xX18xX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX68xX9xX11cxXaxXe8xX9xX3dxX45xX227xX2cxX514xX9xX2cxX4fxX9xX23xX4bxX3dxX9xXdxX10c1xX3dxXaxX9xX2cxXaxX41xX3dxXaxX9xXbxXd2xXf9xX9xXe7xX4aaxX3dxX3exX9xXe7xXe8xX3dxX3exX68xX9xX19xXc0xXcxX9xXaxX26xX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xXe7xX66axX9xXdxX6bxX35xX9xX41xX2cxXaxX9xX2cxXaxX63xX3dxX3exX68xX9xX2cxX4fxX9xXb3xX1fcxX24xX9xXb3xX16axX2cxX9xX2cxXc0xX2cxXaxX9xXcxX1fcxX3dxX3exX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX2fxXc0xX3dxX3exX68xX9xX3exX45xX174xX3dxX3exX9xXcxX7b7xX63xX514xX9xXbxX35xX3dxXaxX9xXbxXaxXd8xX3dxX3exX9xX3dxX3exXaxX35xXb9xX33xX9xXe7xX1e2xX68xX9xX33xXaxX45xX174xX3dxX3exX9xX33xXaxXc0xX33xX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX56xXaxX24xX18xX9xXaxX129xX2cxX68xX9xX3dxX4fxX35xX9xXb3xX35xX9xXb3xXd8xX35xX9xXe7xX227xX35xX9xXdxXe8xXcxX140xX9xX1c1xX360xX2cxX9xX23xX35xXb9xXbxX9xXdxXe8xX9xX33xXaxX4bxX35xX9xXaxX191xXbxX9xX2fxX16axX2cxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxX1b9xXcxX68xX9xX56xXaxXc0xX2cxXaxX9xX199xX63xX18xX3dxX68xX9xXbxX68axX3dxX9xXbxX63xe94fxX9xXe7xX227xX35xX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXe7xX35xXb9xX2cxX514xX9xX56xXaxXd8xX3dxX3exX9xX2cxXaxXf9xX63xX9xX23xX2a0xXbxX9xX2cxX16axX9xX2fxX16axX2cxX9xX9e9xX33xX68xX9xX2fxX66xX9xXbxXc0xX2cxX9xXb3xXe5xX3dxX3exX9xX56xXaxXd8xX3dxX3exX9xXdxXe8xX3dxXaxX9xXcxX1fcxX3dxXaxX9xX3dxXe8xX24xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX32xX4xXaxX90xX3dxX3exX9xXbxX18xX9xX33xXaxX4bxX35xX9xX2cxX4fxX9xX19xX52xX3dxX3exX9xX56xXaxX41xX68xX9xX19xXc0xXcxX9xXbxXaxX741xX3dxX3exX9xXbxXaxX2b3xX3dxX9xX23xX4bxX24xX9xXe7xXb9xX9xX2cxXc0xX35xX9xXb3xX90xX3dxX3exX68xX9xX56xX35xX62xX3dxX9xX199xX63xX26xX191xXbxX9xX2cxX18xX3dxX9xX3dxX3exX1c7xX3dxX9xX2cxXc0xX35xX9xX2fxX18xX35xX68xX9xX2cxXaxX5cxX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xXb3xX45xX6bxX2cxX9xXbxXb9xX9xX23xXbcxX9xX33xXaxXc0xX35xX68xX9xX2cxX1e2xX2cxX9xX23xXe5xX68xX9xX2cxXc0xX9xX3dxXaxX1b9xX3dxX9xX2cxXaxX338xX9xX3dxX3exXaxX10c1xX18xX68xX9xXdxX6bxX35xX9xX41xX2cxXaxX9xX3dxXaxX4fxXcxX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX9xXe7xXe8xX9xX2cxX52xX3dxX3exX9xX56xXaxXd8xX3dxX3exX9xXb3xXf6xX9xX23xXf9xX9xXdxX6bxX35xX9xX41xX2cxXaxX9xX3dxXe8xX24xX9xX2cxXc0xXcxX9xX19xX10cxX68xX9xX56xXaxXd8xX3dxX3exX9xXb3xXf6xX9xX23xXf9xX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX5cxX35xX9xX23xXa40xX35xX9xX199xX63xX18xX3dxX9xXaxXb9xX9xX2cxXc0xX9xX3dxXaxX1b9xX3dxX68xX9xXbxXaxX1b9xX3dxX9xX199xX63xX17xX3dxX9xX3dxXe8xX24xX9xX56xXaxXd8xX3dxX3exX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX2fxXc0xX3dxX3exX140xX9xX1eexX35xX62xX3dxX9xX199xX63xX26xX191xXbxX9xX2cxXaxX5cxX3dxX3exX9xXbxXaxX18xXcxX9xX3dxXaxX52xX3dxX3exX68xX9xXbxX35xX62xX63xX9xX2cxX66xX2cxX9xXbxXd2xX24xX3dxX3exX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX23xXe5xX32xX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX3dxX4fxX35xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX11cxXaxX1b9xX3dxX9xX19xXf9xX33xX9xX3dxXe8xX26xX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX2cxX52xX3dxX3exX9xXb3xX2acxX9xX3dxX3exXaxXf9xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cxX2a0xX33xX9xX338xX26xX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX9xXb3xX4bxX3dxX3exX68xX9xXbxXd2xX45xX227xX2cxX9xXaxX191xXbxX9xXdxXe8xX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX2cxX2a0xX33xX9xX338xX26xX68xX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX23xX18xX3dxX9xX2cxXc0xX3dxX9xX2fxX66xX9xXb3xX4bxX3dxX3exX68xX9xXb3xX4bxX3dxX3exX9xXb3xX24xXe8xX3dxX68xX9xXbxXaxX338xX9xXbxXd2xX45xXa40xX3dxX3exX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cxX174xX9xX199xX63xX18xX3dxX68xX9xXb3xX174xX3dxX9xXe7xXf9xX9xXb3xX2acxX9xX2cxX18xX24xX9xXbxXd2xXc0xX2cxXaxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX68xX9xX33xXaxXc0xXbxX9xXaxX63xX26xX9xXe7xX18xX35xX9xXbxXd2xX7bbxX9xXbxX35xX2acxX3dxX9xX33xXaxX24xX3dxX3exX68xX9xX3exX45xX174xX3dxX3exX9xXcxX7b7xX63xX68xX9xXb3xX4bexX3dxX3exX9xXbxXaxX7dexX35xX68xX9xX199xX63xX18xX3dxX9xXbxX1b9xXcxX68xX9xXbxX1fcxX24xX9xXb3xX35xX2acxX63xX9xX56xX35xXb9xX3dxX9xXbxXaxX63xX68axX3dxX9xXdxX6bxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX174xX9xX199xX63xX18xX3dxX9xXdxXe8xXcxX9xX2cxXd8xX3dxX3exX9xXbxXc0xX2cxX9xXbxX3cxX9xX2cxXaxX16axX2cxX68xX9xX1b8xX1b9xX26xX9xX19xX66xX3dxX3exX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX9xXaxX24xXe8xX3dxX9xXbxXaxXe8xX3dxXaxX9xXbxX5cxXbxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7xX1e2xX9xXb3xX45xX6bxX2cxX9xX3exX35xX18xX24xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX150xX24xX19xX26xX32xXexX72cxX5xXd8xX35xX9xXaxX26xX9xXe7xX129xX3dxX3exX9xXd2xX7b2xX3dxX3exX68xX9xX199xX63xX18xX9xXaxXe5xX35xX9xX3dxX3exXaxXf9xX9xX3dxXe8xX26xX68xX9xX2cxXaxX90xX3dxX3exX9xXbxX18xX9xX2fxXfefxX9xXb3xX90xX2cxX9xXd2xX90xXbxX9xXbxXaxX62xXcxX9xXb3xX45xX6bxX2cxX9xX3dxXaxX35xX2acxX63xX9xX56xX35xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xXb9xXcxX68xX9xX2cxX4fxX9xX199xX63xX26xX191xXbxX9xXbxX1b9xXcxX9xXe7xXe8xX9xX56xXaxX41xX9xXbxXaxX191xX9xXcxX227xX35xX68xX9xXaxX24xXe8xX3dxX9xXbxXaxXe8xX3dxXaxX9xX1b8xX63xX2a0xXbxX9xX2fxX2b3xX2cxX9xX3dxXaxX35xXb9xXcxX9xXe7xX1e2xX9xXb3xX45xX6bxX2cxX9xX3exX35xX18xX24xX68xX9xX1b8xX16axX3dxX3exX9xXb3xXc0xX3dxX3exX9xXe7xX227xX35xX9xXdxX7bbxX3dxX3exX9xXcxX24xX3dxX3exX9xXb3xX6bxX35xX9xX2cxX338xX18xX9xX1c1xX4bxX3dxX3exX68xX9xX3dxXaxX1b9xX3dxX9xX19xX1b9xX3dxX9xXe7xXe8xX9xXb3xX2a0xXbxX9xX3dxX45xX227xX2cxX4dfxX68xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xX23xX41xX9xXbxXaxX45xX9xX3dxX4fxX35xX140xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX156xX24xX63xXd2xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xbcd1xX35xX3dxX3exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe