Cần sớm lật tẩy đường dây vận chuyển gỗ lậu bằng xe chuyên dùng biển Lào
Thời gian qua, một số đầu nậu ở Diễn Châu (Nghệ An) và một số địa phương khác đã dùng xe đông lạnh (loại nhỏ), xe đầu đạn… biển số Lào cải hoán thành thùng hai đáy, chuyên vận chuyển trái pháp luật các loại gỗ quý (nhất là gỗ Trắc) nhằm qua mặt các ngành chức năng.
d9c1x10874x138dax158caxe39fx10317x18e0dx1016dxfd55xX7xdfe0x166c9x14306x131f3x13949x111d7xX5x17123xXaxX3xX7xXex15749xX5xX10xX9xXaxXexX10x10027xXex1385dxX6xX5xXdx13cb4x131fbxe367xX3x11f05x15135xX7xXexXdxfd0cxX15xXax14e1bx10497x14b04xX23xX3xX7xde65xe45dxX3xX5x190aexXexX3xXex172f5xX15xX3x14ac7x136f3x19119xX23xX22xX3x14cc2x10335xX15xX3x1299dxX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15x1867fxX23xX3xX22x14c71xX3xX5xX38xX27xX3xed36x10b90xX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX27xX15x18034xX23xX3xX45x17c95xX23xX22xX3xX5bxXdxX51xX23xX3x13b63x1218bxe955xX0x136a1xX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14662xX10xX6xX45xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX41xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3x123eexX27xX6x14bb1xX3xX35x14de7xXexX3xX7x12596xX3xX3fxX30xX27xX3xX23xX38xX27xX3x119d6xX3xf442xXdx18c9fxX23xX3xX2fxX1xX46xX27xX3x17380xde93xX22xX1x104d8xX3x14985xX23xf3faxX3xX49xX75xX3xX35xXb9xXexX3xX7xXbdxX3xX3fx10483xX6xX3xXbxX1xX40x17f6axX23xX22xX3xe386xX1x152c3xX4xX3xX3fx182c3xX3xX45xX6bxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX3fx1313exX23xX22xX3xX5x1588fxX23xX1xX3xXd3xX5xX76xX108xXdxX3xX23xX1x105a2xXdbxXb6xX3xX1cxX10xX3xX3fxX30xX27xX3xX3fxX108xX23x1360dxX3xX5bxXdxX51xX23xX3xX7xXbdxX3xX74xX75xX76xX3xX4x171e4xXdxX3xX1xX76xXf4xX23xX3xXexX1xX75xX23xX1xX3xXexX1xX6bxX23xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX3fxXf4xX15xXb6xX3xX4xX1xX27xX15xX67xX23xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xXex15a23xXf4xXdxX3xXbxX1xXf4xXbxX3xX5xX27xX38xXexX3xX4xXf4xX4xX3xX5xX76xX108xXdxX3xX22xX55xX3xXb3xX27xef96xX3xXd3xX23xX1x12a7cxXexX3xX5xX75xX3xX22xX55xX3xXcxX161xea07xX4xXdbxX3xX23xX1xX5cxX35xX3xXb3xX27xX6xX3xX35x18f6axXexX3xX4xXf4xX4xX3xX23xX22xX75xX23xX1xX3xX4xX1x186c2xX4xX3xX23x13eb7xX23xX22x13925xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12323xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXd4xX22xX75xX15xX3x18372xX78xX2x1160fxXb6xX3xXexX161xX67xX23xX3x12e7exX27xXbdxX4xX3xX5xXb9xX3x11237xXb6xX3xX1xX108xXexX3x11ae7xXdxX51xX35xX3xX5xX46xX35xX3xX1xX27xX15xXd7xX23xX3xX87xX40xXeexX23xX22xX3x10e36xXeexX23xX3xXd3xX87xX75xX3xXcx131d3xX23xX1xXdbxX3xX3fxXf8xX3xX5bxX18dxXexX3xX49xX75xX3xX1cx10cc6xX3xX5xX17dxX3xX49x18b6axX3xX1cxX10xX3x18b1fxX3fxX30xX27xX3xX3fxX108xX23x17668xX3xX5bxXdxX51xX23xX3xXf2xXdxX51xX35xX3xX7xX76xXf4xXexX3xXd3xX74xX75xX76xXdbxX3xX45xX76xX3xXd4xX22xX27xX15xXcbxX23xX3x1205dxX1aexX23xX3xX1c1x131a6xX23xX1xX3xXc7xX3xX1cxXf8xX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX87x157faxX23xX22xXb6xX3xX1xX27xX15xXd7xX23xX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX2fxX1xX46xX27xX3xXd3xXd4xX22xX1xXd7xX3xXd9xX23xXdbxX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xX5xX38xX27xX3x16c4cxX3xXbxX1xXdx105f8xX23xX3xX22xX55xX3xXexX161xX18dxX4xX3xX1ebxXb6x111aexX2b8xX3xX35xX0xX7xX27xXbxX2exX2b8xX3xX0xX78xX7xX27xXbxX2exX5xX38xX27xX3xXd3xXf2xX1xX103xX23xX22xX3xX4x1534fxX3xX22xXdxX182xX15xX3xXexX41xXdbxX3xX4xX2d5xX3xXf2xde36xX4xX1xX3xXexX1xX40xX34xX4xX3xX45xX75xX15xX3xX2xX1ebxX3xX4xX35xXb6xX3xX161xXb9xX23xX22xX3x162b8xX1ebxX1exX2b8xX2a6xX3xX4xX35xXb6xX3xX45xX75xXdxX3xX2fexX1exX2fexXb6xX2fexX3xX35x18484xXexX1b1xX3xeb31xX46xX15xX3xX5xX75xX3xX5xX76xX108xXdxX3xX22xX55xX3xXb3xX27xX17dxXb6xX3xXexX161xX67xX23xX3xXexX1xXe8xX3xXexX161xX40xX41xX23xX22xX3xX5bxXf4xX23xX3xXexX2e4xX23xX1xX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXf2xX22x16947xX3xXexX161xXe8xX3xX22xXdxXf4xX3xX35xX55xXdxX3xXbxX1xXdxX2abxX23xX3xX22xX55xX3xXf2xX1xX76xX131xX23xX22xX3xX2b8xX1ebxX1exX2a6xX1ebxX3xXexX161xXdxXd7xX27xX3xX3fxX278xX23xX22xX1b1xX3xXcxX76xX75xX23xX3xX5bxXb9xX3xX7xXbdxX3xXexX6xX23xX22xX3xX49xX38xXexX3xXexX161xX67xX23xX3xX3fxXf8xX3xX5bxXe8xX3xXexXe8xX4xX1xX3xXexX1xX27xX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXexX6xX5bxX5xX10xX3xX5bxX76xX161xX45xX10xX161xX9xXaxX1ebxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX45xX45xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3x13520xXdxX45xXexX1xX9xXaxX2fexX1ebxX1ebxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX161xXaxX2exX0xXexX5bxX76xX45xX15xX2exX0xXexX161xX2exX0xXexX45xX2exX0xXdxX35xX22xX3xX7xX161xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX1b1xX5bxX6xX76xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1b1xX49xX23xX78xX23xX10xX3d9xX7xX78xX2xX2x18cbexX2xX78xX2xX1ebxX1e8xX45xX2a6xX1ebxX1e8xX2b8xX1ebxX1ebxX1ebxXexX2xX1e8xX2fexX2fex14d7axX5xX1ebxX1b1xX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2exX0xX78xXexX45xX2exX0xX78xXexX161xX2exX0xXexX161xX2exX0xXexX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX76xX23xXaxX2exX2fxX103xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX317xX1aaxX4xX3xXcxX1x14a82xX3xXexX1xX27xX3xX22xXdxffa1xX3xXexX6xX23xX22xX3xX49xX38xXexX3xXexX161xX67xX23xX3xX1cxX10xX3xX3fxX103xX23xX22xX3xX5xX108xX23xX1xX3xX5bxXdxX51xX23xX3xX74xX75xX76xX3xX45xX76xX3xXcxX161xX30xX23xX3xX264xX1aexX23xX3xXc9xX30xX23xX3xX3fxXdx10724xX27xX3xXf2xX1xXdxX51xX23xX0xX78xXexX45xX2exX0xX78xXexX161xX2exX0xX78xXexX5bxX76xX45xX15xX2exX0xX78xXexX6xX5bxX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX161xX40xX34xX4xX3xX3fxX2d5xXb6xX3xX49xX75xX76xX3xX1xX278xXdxX3xX2fexX1ebxX3xX22xXdxX41xX3xX23xX22xX75xX15xX3xX2fexX1e8xX78xX1fbxXb6xX3xXexX108xXdxX3xX1f3xX27xXbdxX4xX3xX5xXb9xX3xX1fbxXb6xX3xX2fxX103xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXd7xX23xX3xX317xX1aaxX4xX3xXcxX1xX474xX3xXd3xX87xX75xX3xXcxX220xX23xX1xXdbxX3xXbxX1xXf4xXexX3xX1xXdxXd7xX23xX3xX49xX75xX3xX5bxX18dxXexX3xX22xXdxX47cxX3xX1cxX10xX3xX3fxX103xX23xX22xX3xX5xX108xX23xX1xX3xXd3xX5xX76xX108xXdxX3xX2xXb6xX2fexX2a6xX3xXexX182xX23xXdbxX3xX5bxXdxX51xX23xX3xXf2xXdxX51xX35xX3xX7xX76xXf4xXexX3xX74xX75xX76xX3xXd4xXd4xX3xX425xX2xX1fbxX1ebxX3xX45xX76xX3xXcxX161xX30xX23xX3xX264xX1aexX23xX3xXc9xX30xX23xX3xXd3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1aexX35xX3xX2xX438xX1fbxX1fbxXdbxX3xXc7xX3xX1cxXf8xX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX87xX278xX23xX22xXb6xX3xX1xX27xX15xXd7xX23xX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX2fxX1xX46xX27xX3xXd3xXd4xX22xX1xXd7xX3xXd9xX23xXdbxX3xX3fxXdxX4b4xX27xX3xXf2xX1xXdxX51xX23xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xX2a6xX1fbxX3xXbxX1xXdxX2abxX23xX3xX22xX55xX3xXexX161xX18dxX4xX3xXd3xXf2xX1xXbdxXdxX3xX5xX40xf04bxX23xX22xX3xX2fexXb6xX1e8xX2a6xX3xX35xX0xX7xX27xXbxX2exX2b8xX0xX78xX7xX27xXbxX2exX3xX1exX3xXexX40xXeexX23xX22xX3xX3fxX40xXeexX23xX22xX3xX425xXb6xX2fexX425xX3xX35xX0xX7xX27xXbxX2exX2b8xX0xX78xX7xX27xXbxX2exX3xX22xX55xX3xXexX161x128f9xX23xXdbxXb6xX3xXf2xX1xX103xX23xX22xX3xX4xX2d5xX3xX22xXdxX182xX15xX3xXexX41xX3xX1xX61cxXbxX3xXbxX1xXf4xXbxX3xX3fxX6xX23xX22xX3xXexX161xX67xX23xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xXex11cc6xX3xX2fxX230xX6xX3xXf2xX1xX3cxX27xX3xX2fxX1xX6xX3xX74xX76xX3xXd3xX1f3xX27xX131xX23xX22xX3xX1c1xX269xX23xX1xXdbxX3xX3fxXdxX3xX161xX6xX3xX4xXf4xX4xX3xXexf013xX23xX1xX3xXbxX1xX2e4xX6xX3xX1c1xX18dxX4xX3xXexXdxX67xX27xX3xXexX1xX236xX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX317xXdxX4b4xX27xX3xX3fxXf4xX23xX22xX3xX23xX2d5xXdxX3xX5xX75xX3xXexX76xX75xX23xX3xX5bxXb9xX3xX7xXbdxX3xX22xX55xX3xXexX161xX67xX23xX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX4xX182xXexX3xX22xXdxX182xX27xX3xX161xX182xXexX3xXexXdxX23xX1xX3xX49xXdxX3xXc7xX3xX3fxXf4xX15xX3xX1cxX10xXb6xX3xX1xX6xXdxX3xX5bxX67xX23xX23xX3xXexX1xX6bxX23xX22xX3xX1cxX10xXb6xX3xXexX161xX67xX23xX3xX23xX2d5xX4xX3xX1cxX10xX3xXd3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX103xX23xX22xX3xXexX1xX75xX23xX1xX3xX23xX1xXdxX4b4xX27xX3xX23xX22xX1aexX23xXdbxX3xX35xXb9xXexX3xX4xXf4xX4xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX49xXdxX3xX3fxX51xX3xX4xX182xXexX3xX22xXdxX182xX27xX1b1xX3xX202xX1xXdxX3xXf2xXdxX51xX35xX3xXexX161xX6xX3xX4xXf4xX4xX3xX23xX22xX1aexX23xX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX5bxXe8xXexX3xXf2xX2e4xX23xX3xX5bxX5cxX23xX22xX3xXexX103xX23xX3xX5bxX18dxX23xX3xX3fxXdxX23xX1xX3xX23xX67xX23xX3xX4xXf4xX4xX3xX23xX22xX75xX23xX1xX3xX4xX1xX1aaxX4xX3xX23xX1aexX23xX22xX3xXbxX1xX131xXdxX3xX45xX6bxX23xX22xX3xX3fxX236xX4xX3xX7xX18dxXexXb6xX3xX5bx173fexX6xX3xX7xX18dxXexX3xX4xX1xX19bxXexX3xXbxX1xXf4xX3xX3fxXdxX23xX1xXb6xX3xX4xX108xX15xX3xXexX103xX23xX3xX35xX34xXdxX3xXbxX1xXf4xXexX3xX1xXdxXd7xX23xX3xX7xXbdxX3xX22xX55xX3xX4xX182xXexX3xX22xXdxX182xX27xX122xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xX76xX3xX317xX108xXdxX3xXexXf4xX3xXcxX161xX40xXc7xX23xX22xX3xX4xX103xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXd7xX23xX3xX317xX1aaxX4xX3xXcxX1xX474xX3xXd4xX22xX27xX15xXcbxX23xX3x16e70xX27xX46xX23xX3xX2fxX1xX2e4xX23xX1xXb6xX3xXexX108xXdxX3xXexX1xX41xXdxX3xX3fxXdxX51xX35xX3xXf2xXdxX51xX35xX3xXexX161xX6xX3xX1cxX10xX3xX103xX3xXexX103xX3xXexX161xX67xX23xXb6xX3xX5xXf4xXdxX3xX1cxX10xX3xXcxX161xX30xX23xX3xX264xX1aexX23xX3xXc9xX30xX23xX3xX49xX75xX3xX23xX22xX40xX41xXdxX3xXf4xXbxX3xXexX131xXdxX3xX1xX75xX23xX22xX3xX1xX76xXf4xX3xX5xX75xX3xXd4xX22xX27xX15xXcbxX23xX3xX264xX1aexX23xX3xX2fxX103xX23xX22xXb6xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1aexX35xX3xX2xX438x15495xX1fbxXb6xX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX87xX278xX23xX22xX3xX1exX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX2fxX1xX46xX27xX3xXd3xXd4xX22xX1xXd7xX3xXd9xX23xXdbxX3xXf2xX1xX103xX23xX22xX3xX1cxX27xX182xXexX3xXexX161xX269xX23xX1xX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX1xX76xXf4xX3xX3fxXeexX23xX3xX4xX1xX1aaxX23xX22xX3xXexX694xX3xX4xX1xX1aaxX23xX22xX3xX35xXdxX23xX1xX3xXexX2e4xX23xX1xX3xX1xX61cxXbxX3xXbxX1xXf4xXbxX3xX4x1680dxX6xX3xX5xX103xX3xX1xX75xX23xX22xX3xX23xX75xX15xX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXd4xX22xX75xX15xX3xX1xX103xX35xX3xX7xX6xX27xXb6xX3xX4xX1xX98axX3xX1xX75xX23xX22xX3xX5xX75xX3xX5bxX75xX3xXd4xX22xX27xX15xXcbxX23xX3xXcxX1xXe8xX3xX87xX76xX6xX23xX3xXd3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX1aexX35xX3xX2xX438xX1e8xX1fbxXdbxX34bxX3xXb3xX27xX67xX3xXc7xX3xX1cxXf8xX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX202x15006xXb6xX3xX1xX27xX15xXd7xX23xX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX2fxX1xX46xX27xX3xXd3xXd4xX22xX1xXd7xX3xXd9xX23xXdbxX3xX1exX3x16493xXdxXf4xX35xX3xX3fxXbdxX4xX3xX4xX103xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXd4xX87xX87xX3xX35xXb9xXexX3xXexX1xX75xX23xX1xX3xX49xXdxX67xX23xX3xXd9xX23xX1xX3x165a2xX1xXf4xXbxX3xX264xXdxXd7xXexX3xX3fxX2d5xX23xX22xX3xXexX108xXdxX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX202xXa17xX3xX1exXc9xXdxXcbxX23xX3xX2fxX1xX46xX27xX3xXd3xXd4xX22xX1xXd7xX3xXd9xX23xXdbxXb6xX3xX35xX34xXdxX3xX4xX2d5xX3xX35xX19bxXexXb6xX3xX1cxX27xX182xXexX3xXexX161xX269xX23xX1xX3xX5bxXb9xX3xX22xXdxX182xX15xX3xXexX41xX3xX1xX131xXdxX3xXb3xX27xX6xX23xX3xX23xX1xX38xXbxX3xXf2xX1xX3cxX27xX3xXexX1xX10xX76xX3xXf2xXdxX51xX27xX3xX23bxX161xX46xX27xX3xX103xX23xX22xX3xX23xX474xXb6xX3xX4xX18dxX35xX3xX4xX5cxX35xX3xX5bxX75xX3xXf2xXdxX6xX243xX1b1xX3xX1c1xXb9xX3xX1xX278xX3xX7xXeexX3xX87xX131xXdxX3xXb3xX27xX6xX23xX3xX49xX75xX3xXf2xXdxX51xX35xX3xX45xXe8xX4xX1xX3xXexX1xd9d0xX4xX3xX49xX38xXexX3xX45xX76xX3xX5bxX75xX3xX87xX76xX6xX23xX3xX1cxX27xX182xXexX3xXexX161xX269xX23xX1xX3xX4xX1xX76xX3xX2fxX103xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX1xX27xX15xXd7xX23xX3xX317xX1aaxX4xX3xXcxX1xX474xX3xX49xX75xX76xX3xX23xX22xX75xX15xX3xX2fexX925xX78xX438xX3xX3fxX4b4xX27xX3xXbxX1xX131xX23xX3xXf4xX23xX1xXb6xX3xX4xX1xX98axX23xX22xX3xX5xX76xX108xXdxX3xX5xX75xX24xX3xX22xX55xX3xXexX161xX18dxX4xX3xX3fxe16exX76xXb6xX3xX7xXbdxX3xX5xX40xX61cxX23xX22xX3xX2fexX2a6xX1ebxX3xXexX1xX6xX23xX1xXb6xX3xXf2xX1xXbdxXdxX3xX5xX40xX61cxX23xX22xX3xX2fexXb6xX1e8xX2xX425xX35xX0xX7xX27xXbxX2exX2b8xX0xX78xX7xX27xXbxX2exX1b1xX3xXd4xX1xX40xX23xX22xX3xXexX1xXb0exX4xX3xXexX2abxX3xX1xX75xX23xX22xX3xX1xX76xXf4xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xXexX161xX67xX23xX3xX1cxX10xX3xX23xX23xX3xX425xX2xX1fbxX1ebxXb6xX3xX4xX1xX98axX23xX22xX3xX5xX76xX108xXdxX3xX22xX55xX3xXcxX161xX18dxX4xX3xX1cxfb3bxXb6xX3xX7xXbdxX3xX5xX40xX61cxX23xX22xX3xX2a6xX1fbxX3xXexX1xX6xX23xX1xXb6xX3xXf2xX1xXbdxXdxX3xX5xX40xX61cxX23xX22xX3xX2fexXb6xX1e8xX2a6xX2xX35xX0xX7xX27xXbxX2exX2b8xX0xX78xX7xX27xXbxX2exX3xXd3xXb3xX27xX15xX3xXexX161xX659xX23xX3xX5xX75xX3xX425xX1b1xX2fexX425xX35xX0xX7xX27xXbxX2exX2b8xX0xX78xX7xX27xXbxX2exXdbxX1b1xX3xX1f3xX27xX6xX3xX3fxXbdxXdxX3xX4xX1xXdxX2abxX27xX3xX2a6xX1fbxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX22xX55xX3xXexX161xX18dxX4xX3xX1cxXbf7xX3xX5bxXe8xX3xX5bxX18dxXexX3xXexX161xX67xX23xX3xX49xX34xXdxX3xX5bxXb9xX3xX1xX278xX3xX7xXeexX3xX49xX75xX3xX5xX17dxX3xX5xXe8xX4xX1xX3xX22xX55xX3xX45xX76xX3xXbxX1xX2e4xX6xX3xX74xX75xX76xX3xX5xX38xXbxX3xX35xX75xX3xX1c1xX75xX3xX87xX76xX6xX23xX3xX1cxX27xX182xXexX3xXexX161xX269xX23xX1xX3xXexX1xX269xX3xXf2xX1xX103xX23xX22xX3xX4xX2d5xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX22xX55xX3xX23xX75xX76xX3xXexX161xX6bxX23xX22xX3xXf2xX1xX34xXbxX3xX49xX34xXdxX3xX5bxX131xX23xX3xX5xX17dxX3xX5xXe8xX4xX1xX3xX22xX55xX3xX3fxXf8xX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX5xX38xXbxX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXd4xX22xX75xX15xX3xX2xX1ebxX78xX438xXb6xX3xX317xX108xXdxX3xXexXf4xX3xXd4xX22xX27xX15xXcbxX23xX3xX8a8xX27xX46xX23xX3xX2fxX1xX2e4xX23xX1xX3xX4xX659xX23xX3xX4xX1xX76xX3xX5bxXdxX2abxXexX24xX3xX1c1xX75xX3xX87xX76xX6xX23xX3xX4xX659xX23xX3xX49xXdxX2abxXexX3xX3fxXeexX23xX3xX3fxX4b4xX3xX23xX22xX1xXe8xX3xXa36xXdxXf4xX35xX3xX3fxXbdxX4xX3xX2fxX103xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX6bexX23xX1xX3xX87xX75xX3xXcxX220xX23xX1xX3xX49xX75xX3xX2fxX103xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX317xX1aaxX4xX3xXcxX1xX474xX3xXbxX1xX131xXdxX3xXexX161xX131xX3xX5xX108xXdxX3xXexX76xX75xX23xX3xX5bxXb9xX3xX7xXbdxX3xX22xX55xX3xXexX6xX23xX22xX3xX49xX38xXexX3xXexX161xX67xX23xXb6xX3xX49xX269xX3xX7xXbdxX3xX22xX55xX3xXexX161xX67xX23xX3xX4xX2d5xX3xX1xX278xX3xX7xXeexX3xX49xX75xX3xXexX1xX98axX3xXexX236xX4xX3xX23xX1xX38xXbxX3xXf2xX1xX3cxX27xX3xX3fxX30xX15xX3xX3fxX98ax1595bxX1b1xX3x17dbexXb9xXexX3xX3fxX4b4xX3xX23xX22xX1xXe8xX3xX49xX103xX3xX5xX17dxXb6xX3xX23xX2abxX27xX3xX7xXbdxX3xX22xX55xX3xXexX161xX67xX23xX3xX23xX1xX38xXbxX3xXf2xX1xX3cxX27xX3xX1xX61cxXbxX3xXbxX1xXf4xXbxX3xX7xX6xX76xX3xX5xX108xXdxX3xX4xX182xXexX3xX45xX182xX27xX3xX5xX38xX27xX3xX35xXb9xXexX3xX4xXf4xX4xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX49xXdxX3xX23xX1xX40xX3xX49xX38xX15xX3xX3fxX51xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xXb6xX3xXexX161xX76xX23xX22xX3xX5xX80cxX4xX3xX1xX278xX3xX7xXeexX3xX35xXb9xXexX3xX3fxX40xX41xX23xX22xXb6xX3xX7xXbdxX3xX22xX55xX3xX5xX108xXdxX3xX35xXb9xXexX3xX23xXbf7xX76xX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXexX6xX5bxX5xX10xX3xX5bxX76xX161xX45xX10xX161xX9xXaxX1ebxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX45xX45xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX3d9xXdxX45xXexX1xX9xXaxX2fexX1ebxX1ebxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX161xXaxX2exX0xXexX5bxX76xX45xX15xX2exX0xXexX161xX2exX0xXexX45xX2exX0xXdxX35xX22xX3xX7xX161xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX1b1xX5bxX6xX76xX1xX6xXexXdxX23xX1xX1b1xX49xX23xX78xX23xX10xX3d9xX7xX78xX2xX2xX425xX2xX78xX2xX1ebxX1e8xX45xX2a6xX1ebxX1e8xX2b8xX1ebxX1ebxX1ebxXexX2xX1e8xX2fexX2b8xX1ebxX5xX2xX1b1xX26xXbxX22xXaxX3xX78xX2exX0xX78xXexX45xX2exX0xX78xXexX161xX2exX0xXexX161xX2exX0xXexX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX6xXbxXexXdxX76xX23xXaxX2exXcxX1xX6bxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX3fxX103xX23xX22xX3xX5xX108xX23xX1xX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX23xX22xX236xX15xX3xXexX161xX6xX23xX22xX3xX2fexX3xX5xX34xXbxX3xX3fxX51xX3xX4xX1xXc7xX3xX22xX55xX3xX5xX38xX27xX0xX78xXexX45xX2exX0xX78xXexX161xX2exX0xX78xXexX5bxX76xX45xX15xX2exX0xX78xXexX6xX5bxX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xX76xX3xX3fxXdxX4b4xX27xX3xXexX161xX6xX3xX4xX98axX6xX3xX2fxX103xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX317xX1aaxX4xX3xXcxX1xX474xXb6xX3xXexX694xX3xXexX1xXf4xX23xX22xX3xX2b8xX78xX2fexX1ebxX2xX2xX3xX3fxX2abxX23xX3xX23xX22xX75xX15xX3xX5bxXe8xX3xX5bxX18dxXexXb6xX3xX4xX1xXdxX2abxX4xX3xX1cxX10xX3xXexX161xX67xX23xX3xXexX694xX3xX74xX75xX76xX3xX3fxXf8xX3xX23xX1xX38xXbxX3xX4xX131xX23xX1xX3xX49xX4b4xX3xX264xXdxXd7xXexX3xXd4xX6xX35xX3xXexX182xXexX3xX4xX131xX3xX2xX2xX3xX5xX30xX23xX1b1xX3xXe0fxXb9xXexX3xX4xX46xX27xX3xX1xX114xXdxX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX3fxX19bxXexX3xX161xX6xX24xX3xX264xX38xX15xX3xXexX161xX76xX23xX22xX3xX2xX2xX3xX23xX1xX38xXbxX3xX4xX131xX23xX1xX3xX49xX4b4xX3xX264xXdxXd7xXexX3xXd4xX6xX35xXb6xX3xX4xX1xXdxX2abxX4xX3xX1cxX10xX3xX23xX75xX15xX3xX4xX2d5xX3xX4xX182xXexX3xX45xX182xX27xX3xX22xX55xX3xX5xX38xX27xX3xXexX161xX76xX23xX22xX3xXexX1xX6bxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX34xXbxX3xXd3xX23xX1xX40xX3xXbxX1xXf4xXexX3xX1xXdxXd7xX23xX3xX4xX98axX6xX3xX2fxX103xX23xX22xX3xXd9xX23xX3xX317xX1aaxX4xX3xXcxX1xX474xXdbxX3xX3fxX51xX3xXb3xX27xX6xX3xX35xX19bxXexX3xX4xXf4xX4xX3xX23xX22xX75xX23xX1xX3xX4xX1xX1aaxX4xX3xX23xX1aexX23xX22xX3xXexX108xXdxX3xX2fxX230xX6xX3xXf2xX1xX3cxX27xX3xX2fxX1xX6xX3xX74xX76xX3xX49xX75xX3xX4xXf4xX4xX3xX5xXb0exX4xX3xX5xX40xX61cxX23xX22xX3xXf2xX1xXf4xX4xX3xXexX161xX67xX23xX3xXb3xX27xXf4xX3xXexX161xX269xX23xX1xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xX3fxXdxX3xXexXdxX67xX27xX3xXexX1xX236xX3xXc7xX3xX23xXb9xXdxX3xX3fxXe8xX6xX3xX264xXdxXd7xXexX3xXd4xX6xX35xX3xXd3xf4d2xXdbxX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX202xXdxX51xX35xX3xX5xX46xX35xX3xX87xX75xX3xXcxX220xX23xX1xX3xX4xX659xX23xX3xX4xX1xX76xX3xX5bxXdxX2abxXexX24xX3xX2fx12928xX23xX22xX3xX49xX34xXdxX3xX1xX269xX23xX1xX3xXexX1xX1aaxX4xX3xXexXdxX23xX1xX3xX49xXdxXb6xX3xXexX161xX67xX23xX3xX23xX22xX75xX15xX3xX2b8xX1ebxX78xX2b8xX78xX2fexX1ebxX2xX2xXb6xX3xX87xX108xXexX3xX202xXdxX51xX35xX3xX74xX46xX35xX3xX87xX40xXeexX23xX22xX3xX217xXeexX23xX3xX4xX659xX23xX3xX5bxX18dxXexX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX1cxX10xX3xX3fxX103xX23xX22xX3xX5xX108xX23xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX34xXbxX3xXd3xX5bxXdxX51xX23xX3xXf2xXdxX51xX35xX3xX7xX76xXf4xXexX3xX74xX75xX76xX24xX3xXd4xXd4xX3xX2b8xX925xX2xX925xXb6xX3xX45xX76xX3xX317xX19bxX23xX22xX3xXd4xX6xX35xX3xXc7xX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX87xX278xX23xX22xXb6xX3xXc9xXdxXcbxX23xX3xX2fxX1xX46xX27xX3xXd3xXd4xX22xX1xXd7xX3xXd9xX23xXdbxX3xX3fxXdxX4b4xX27xX3xXf2xX1xXdxX51xX23xXdbxX3xX3fxX51xX3xX4xX182xXexX3xX45xX182xX27xX3xX2fexX1ebxX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX22xX55xX3xXexX161xX18dxX4xX3xXexX40xXeexX23xX22xX3xX3fxX40xXeexX23xX22xX3xX1ebxX425xX3xX35xX0xX7xX27xXbxX2exX2b8xX0xX78xX7xX27xXbxX2exX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xXexX694xX3xX1f3xX27xX131xX23xX22xX3xX1c1xX269xX23xX1xX3xX49xX4b4xX3xX4xX1xX76xX3xX5bxX75xX3xX87xX76xX6xX23xX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX161xX76xX23xX22xX3xX5xX80cxX4xX3xX3fxX2d5xXb6xX3xX4xX103xX23xX22xX3xXexX15xX3xXcxXd4xX87xX87xX3xX35xXb9xXexX3xXexX1xX75xX23xX1xX3xX49xXdxX67xX23xX3xXd9xX23xX1xX3xXa5fxX1xXf4xXbxX3xX264xXdxXd7xXexX3xX45xX76xX3xX5bxX75xX3xX87xX76xX6xX23xX3xX5xX75xX35xX3xX22xXdxXf4xX35xX3xX3fxXbdxX4xX3xX5xX75xX3xX45xX76xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXd7xXbxX3xX4xX1xX27xX15xX67xX23xX3xX23xX1xX38xXbxX3xXf2xX1xX3cxX27xX3xX22xX55xX3xXexX694xX3xX74xX75xX76xX3xX49xX4b4xX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX87xX131xXdxX3xXb3xX27xX6xX23xX3xX1f3xX27xX131xX23xX22xX3xX1c1xX269xX23xX1xX3xX3fxX40xX6xX3xXexX1xX27xXb9xX4xX3xX45xXdxXd7xX23xX3xX45xX76xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXd7xXbxX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX35xXdxXcbxX23xX3xXf2xXdxX51xX35xX3xXexX161xX6xX3xXexX1xXb0exX4xX3xXexX2abxX3xX1xX75xX23xX22xX3xX1xX76xXf4xX3xXf2xX1xXdxX3xX23xX1xX38xXbxX3xXf2xX1xX3cxX27xX1b1xX3xXd4xX1xX40xX23xX22xX3xX49xX34xXdxX3xXexX1xX98axX3xX3fxX76xX108xX23xX3xX45xX6bxX23xX22xX3xX1cxX10xX3xX5bxXdxX51xX23xX3xX7xXbdxX3xX74xX75xX76xXb6xX3xX4xX131xXdxX3xXexX108xX76xX3xX5xX108xXdxX3xXexX1xX6bxX23xX22xXb6xX3xX49xXf4xX4xX1xX3xX3fxX51xX3xX4xX182xXexX3xX45xX182xX27xX3xX22xX55xX3xX35xXb9xXexX3xX4xXf4xX4xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX49xXdxX3xX23xX1xX40xX3xX49xX38xX15xX3xX3fxX51xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xX22xX55xX3xXexX161xXf4xXdxX3xXbxX1xXf4xXbxX3xX5xX27xX38xXexXb6xX3xX5bxX75xX3xX87xX76xX6xX23xX3xX4xX2d5xX3xX1cxX1aaxX23xX22xX3xX3fxXf4xX23xX22xX3xX3fxX40xX61cxX4xX3xX87xX131xXdxX3xXb3xX27xX6xX23xX3xX2fxX1xX6xX3xX74xX76xX3xX40xX27xX3xXf4xXdxX3xX4xX1xX76xX3xX45xX76xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXd7xXbxX3xX23xX75xX15xX3xX23xX47cxX6xX3xX1xX6xX15xX3xXf2xX1xX103xX23xX22xX3xX1188xXe0cxX3xX74xXdxXd7xX27xX3xX5bxX75xX3xX87xX76xX6xX23xX3xX45xX6bxX23xX22xX3xX49xX114xX3xX5bxX474xX4xX3xX23bxX5xX27xX278xX23xX22xX3xX1cxX6xX23xX1xX243xX3xX35xX75xX3xX87xX131xXdxX3xXb3xX27xX6xX23xX3xX45xX75xX23xX1xX3xX4xX1xX76xX3xX3fxX51xX3xX4xX1xX10xX3xX45xX182xX27xX3xXb3xX27xX6xX3xX35xX19bxXexX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xX22xX55xX3xXexX161xXf4xXdxX3xXbxX1xX313xXbxX3xX1188xX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX694xX3xX4xX230xX6xX3xXf2xX1xX3cxX27xX3xX2fxX1xX6xX3xX74xX76xX3xXd3xX1f3xX27xX131xX23xX22xX3xX1c1xX269xX23xX1xXdbxX3xX161xX6xX3xXbxX1xX2e4xX6xX3xX1c1xX18dxX4xX3xXf2xX1xX103xX23xX22xX3xX4xX1xX6bexX3xX4xX2d5xX3xXexX27xX15xX2abxX23xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX87xX278xX3xX2fxX1xX2e4xX3xXe0fxXdxX23xX1xX3x161d4xX3xX1f3xX27xXbdxX4xX3xX5xXb9xX3xX1fbxX3xX15dcxX3xX1f3xX27xXbdxX4xX3xX5xXb9xX3xX2xX3xX35xX75xX3xX3fxX38xX27xX3xX5xX38xX27xX3xX4xX2d5xX3xXexX1xX51xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xX22xX55xX3xX5xX38xX27xX3xXexX161xX67xX23xX3xX23xX1xXdxX4b4xX27xX3xXexX27xX15xX2abxX23xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xXexX1xX103xX23xX22xX3xXexX1xX40xXeexX23xX22xX3xXexX1xX27xX38xX23xX3xX5xX61cxXdxX3xXf2xX1xXf4xX4xX1b1xX3xXd4xX1xX40xX23xX22xX3xX4xX2d5xX3xX3fxXdxX4b4xX27xX3xX4xXf4xX4xX3xX23xX22xX75xX23xX1xX3xX4xX1xX1aaxX4xX3xX23xX1aexX23xX22xX3xX4xX1xX40xX6xX3xX3fxXdxX4b4xX27xX3xXexX161xX6xXb6xX3xXbxX1xXf4xXexX3xX1xXdxXd7xX23xX3xX49xX75xX3xX5bxX18dxXexX3xX22xXdxX47cxX3xXf2xXe8xXbxX3xXexX1xX41xXdxX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c1xX76xX45xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX1f3xX27xX6xX3xX1xX269xX23xX1xX3xXexX1xX1aaxX4xX3xX49xX75xX3xXexX1xX98axX3xX3fxX76xX108xX23xX3xX4xX1xX10xX3xX45xX182xX27xXb6xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xX22xX55xX3xX5xX38xX27xX3xXexXdxX23xX1xX3xX49xXdxX3xXexX1xX10xX76xX3xXf2xXdxX51xX27xX3xX23bxXf2xXdxX2abxX23xX3xXexX1xX6xX3xX5xX46xX27xX3xX3fxX30xX15xX3xXex13bdexX243xX3xX23xX1xX40xX3xX49xX38xX15xXb6xX3xXexX1xX269xX3xX23xX1xX47cxX23xX22xX3xX49xX236xX3xX35xX75xX3xX4xX103xX23xX22xX3xX6xX23xX3xX317xX1aaxX4xX3xXcxX1xX474xX3xX49xX75xX3xX1xX108xXexX3xXf2xXdxX51xX35xX3xX5xX46xX35xX3xX87xX40xXeexX23xX22xX3xX217xXeexX23xX3xXd3xX87xX75xX3xXcxX220xX23xX1xXdbxX3xXbxX1xXf4xXexX3xX1xXdxXd7xX23xXb6xX3xX5bxX18dxXexX3xX22xXdxX47cxX3xXexX161xX67xX23xX3xXb3xX27xXbdxX4xX3xX5xXb9xX3xX1fbxXb6xX3xX49xX694xX6xX3xXb3xX27xX6xX3xX4xX1xX6bexX3xX35xX34xXdxX3xX5xX75xX3xXbxX1xX30xX23xX3xX23xX1726xXdxX3xX4xX98axX6xX3xXexX131xX23xX22xX3xX5bxX1aexX23xX22xX3xX4xX1xX269xX35xX3xXexX161xX76xX23xX22xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xX22xX55xX3xXexX161xXf4xXdxX3xXbxX1xXf4xXbxX3xX5xX27xX38xXexX3xXexX694xX3xX74xX75xX76xX3xX49xX4b4xX3xX264xXdxXd7xXexX3xXd4xX6xX35xX1b1xX3xXcxX1xXdxX2abxXexX3xX23xX22xX1xX220xXb6xX3xX4xXf4xX4xX3xX23xX22xX75xX23xX1xX3xX4xX1xX1aaxX4xX3xX23xX1aexX23xX22xX3xX4xX98axX6xX3xXexX6bexX23xX1xX3xX1f3xX27xX131xX23xX22xX3xX1c1xX269xX23xX1xXb6xX3xX87xX75xX3xXcxX220xX23xX1xXb6xX3xXd4xX22xX1xXd7xX3xXd9xX23xX3xXexXdxX2abxXbxX3xXexX236xX4xX3xX1cxXf4xX4xX3xX35xXdxX23xX1xXb6xX3xX3fxXdxX4b4xX27xX3xXexX161xX6xX3xX5xX38xXexX3xXexX3cxX15xX3xX4xXf4xX4xX3xX3fxX40xX41xX23xX22xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX38xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX51xX23xX3xXexX161xX67xX23xX1b1xX0xX78xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX27xXexX1xX76xX161xXaxX2exXcxX27xX182xX23xX3xXe0fxXdxX23xX1xX0xX78xXbxX2e
Tuấn Minh