Chính thức: Thiết lập vùng cách ly y tế 4.061 hộ dân 2 xã, thị trấn ở Lộc Hà
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định thời gian thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ xã Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) bắt đầu từ 12h ngày 12/6/2021 cho đến khi có quyết định tiếp theo.
6aeex75c4x93bdx76b1xbc00x7a1exa02cxe430xcf00xX7x6de0xe786x80dex7cb7x7ccdxc395xX5x96a0xXaxX3xX7xXex8ee6xX5xX10xX9xXaxXexX10x8f50xXex80fbxX6xX5xXdx986ex97b9xd85cxX3xc2d4xda83xX7xXexXdxa18exX15x85cfxXax7d5exb9e9xX1xd851xX23xX1xX3xXexX1x915dxX4xX24xX3xXcxX1xXdxb9a6xXexX3xX5xbba9xXbxX3xe46fxaf7dxX23xX22xX3xX4xaccbxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xe20dxe2bax822bx78d6xX2xX3xX1x7314xX3xb0a7xa87exX23xX3x7eaaxX3xX1cxe3f6xe395xX3xXexX1xada9xX3xXex7967xd34fxX23xX3x6c11xX3xc1bfxX5fxX4xX3xb7e4xaee1xX0xa78cxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7axX10xX6xX61xXaxX2fxX30xX1x6d76xX3xXexX6dxX4xX1xX3xa74cxe376xe2ccxbfa9xX3xXex727axX23xX1xX3xX7axX7bxX3xXcxccb5xX23xX1xX3x9df5xX27xX15xX3fxXexX3x7891xX6dxX23xX1xX3xXexX1x992dxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xXexX70xead0xX23xX3xXbxX1xa9f2xdc82xX3xX46xXdxX3xXex85c6xX7bxX23xX3x7c9exX5fxX3xX1cxX68xX3xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xdd71xXdxXe6xX69xX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xcd36xX1xX27xX15xcbd6xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxba64xX3xXf0xbc83xXexX3xXb3x78f4xX27xX3xXex8c66xX3xX2xX65xX1xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX2xX65xX7dxX5bxX7dxX65xX5axX65xX2xX3xX4xX1xXecxX3xXb3xX3fxX23xX3x986dxX1xXdxX3xX4xb236xX3xXadxX27xX15xX3fxXexX3xXb3xX6dxX23xX1xX3xXexXdxX3fxXbxX3xXexX1xX10xXecxX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xX61xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX10xX6xX70xX2bxXdxX1cxXaxX2fxX0xX61xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXecxX5xX2bxX27xX5xX5xXaxX2fxX0xX61xXdxX46xX3xXdxX61xX9xXaxX61xX4xXecxX23xXexX10xX23xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXf0xXecxX61xX15xXbxX4xX3xX61xX23xX10xafe1xX7xXexX15xXbxX10xX5axXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fxX0xXdxXe6xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX70xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX61xXexX1xX24xX3xX2xX2xX58xX5axXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xd118xX5bxX5axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX7dxX7dxXdxX59xXf0xX6xXecxX1xX6xXexXdxX23xX1xX59xX46xX23xX7dxX23xX10xX1b6xX7xX7dxX65xX2xX65xe32fxX7dxX2xX5axX5bxX61xX5bxX2xX2xX229xX229xe5e0xX2xXexX2x7e90xX2xX238xX65xX5xX5axX59xX26xXbxX22x892exX70xX9xX2xX65x9a22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX4xX24xX3xXcxX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xX58xX59xX5axX5bxX2xX3xX1xX5fxX3xX61xX62xX23xX3xX65xX3xX1cxX68xX69xX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX74xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxXaxX3xX1b6xXdxX61xXexX1xX9xXaxX2xX2xX58xX5axXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX203xX5bxX5axXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fxX30xX1xX94xX3xXexX6dxX4xX1xX3xX9bxX9cxX9dxX9exX3xXexXa1xX23xX1xX3xX7axX7bxX3xXcxXa9xX23xX1xX3xdd06xd265xX3xXcxX70xa3bdxX23xX22xX3xX7axa11fxXdxX3xX46xX129xX6xX3xX146xd617xX3xXadxX27xX15xX3fxXexX3xXb3xX6dxX23xX1xX3xX7xc5e3xX3xX2xX58xX229xX7dx8e19x6c3dxX1exX9cxX30xX310xX3xX46xa12cxX3xX46xXdxX115xX4xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xXexXecxX7bxX23xX3xXf0xX5fxX3xX1cxX68xX3xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xXfcxXdxXe6xX69xX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX69xX3xX1xX27xX15xX115xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xXb3x999fxX3xX23xX22x784bxX23xX3xX4xX1x6b79xX23xX3xX7xc632xX3xX5xX62xX15xX3xX5xX6xX23xX3xX4xX94xX6xX3xX61xX6dxX4xX1xX69xX3xXf0xX115xX23xX1xX3xX30xb8d5xX2e9xc637xX9exX1exX2xX247xX3xX111xXexX1xX10xXecxX3xX30xX1xXa1xX3xXexX1xX6dxX3xX2xX5bxX7dxX30xXcxX1exXcxXcxX22xX3xX23xX22xX7bxX15xX3xX229xX2xX7dxX229xX7dxX65xX5axX65xX5axX3xX4xX94xX6xX3xXcxX1xX94xX3xXexa847x99e0xX23xX22xX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXbxX1xX94xX11exX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xX7dxX61xXdxX46xX2fxX0xX7dxX61xXdxX46xX2fxX0xX7dxX61xXdxX46xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xXecxX3xXb3xX14bxX69xX3xXbxX1xXe5xXe6xX3xX46xXdxX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX5xX7bxX3xXexXecxX7bxX23xX3xXf0xX5fxX3xX1cxX68xX3xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xXfcxXdxXe6xX69xX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xX111xXexX70xX129xX3xXcxX9ex8df6xX3xdb3axX27xX62xX23xX3xXfcxX1xX4cxX23xX1xX69xX3xXcxX9exX44exX3xX44exX1xa403xX3xX310xe24fxX23xX22xX69xX3xXcxX9exX44exX3xXfcxX1xX4cxX23xX1xX3xbc0exXe0xX23xX69xX3xXcxX9exX44exX3xX474xXe0xX23xX3xX9cxe682xX23xX1xX11exX3xX1xX27xX15xX115xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX2dxX3xXexc039xX23xX22xX3xX7xX309xX3xX58xX59xX5axX5bxX2xX3xX1xX5fxX3xX22xXdxX6xX3xXb3xX482xX23xX1xX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fxX474xXe0xX27xX3xX4xX125xX27xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX5xX7bxX3xXexX1xX37cxX4xX3xX1xXdxX115xX23xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX1xX10xXecxX3xX23xX22xX27xX15xXe0xX23xX3xXexX121xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXb3xX482xX23xX1xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX46xX3cfxXdxX3xX22xXdxX6xX3xXb3xX482xX23xX1xX69xX3xXexX1xX465xX23xX7dxXexX496xX3xX61xX62xX23xX3xXbxX1xX309xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX46xX3cfxXdxX3xXexX1xX465xX23xX7dxXexX496xX3xX61xX62xX23xX3xXbxX1xX309xX69xX3xX1cxX68xX7dxXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX46xX3cfxXdxX3xX1cxX68xX7dxXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fxX0xXdxXe6xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX23xXexX10xX70xX3xX61xXexX1xX27xXe6xXf0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX61xXexX1xX24xX3xX5bxX238xX58xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX58xX234xX5bxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX7dxX7dxXdxX59xXf0xX6xXecxX1xX6xXexXdxX23xX1xX59xX46xX23xX7dxX23xX10xX1b6xX7xX7dxX65xX2xX65xX229xX7dxX2xX5axX5bxX61xX5bxX2xX2xX229xX234xX5axX2xXexX58xX247xX203xX247xX5xX247xX1exX2xX229xX5axX61xX65xX2xX5axX234xX5bxX2xX58xXexX65xX2xX238xX65xX5xX229xX1exX2xX59xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX4xX24xX3xXcxX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xX58xX59xX5axX5bxX2xX3xX1xX5fxX3xX61xX62xX23xX3xX65xX3xX1cxX68xX69xX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX74xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxXaxX3xX1b6xXdxX61xXexX1xX9xXaxX5bxX238xX58xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX58xX234xX5bxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxXecxX23xXaxX2fxXfcxX1xX27xX3xX46xX37cxX4xX3xXexX70xX27xX23xX22xX3xXexX62xXe6xX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xX111xX1xX27xX15xX115xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX11exX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fxX474xXe0xX27xX3xX4xX125xX27xX3xXe6xX2eexXdxX3xX23xX22xX3cexXbaxXdxX3xX61xX62xX23xX3xX74xX3xXexXe5xXdxX3xX23xX1xX7bxX69xX3xX4xX1xXa1xX3xX70xX6xX3xX23xX22xXecxX7bxXdxX3xXexX70xXecxX23xX22xX3xXexX70xX3cexXbaxX23xX22xX3xX1x7f95xXbxX3xXexX1xX43xXexX3xX7xX37cxX3xX4xX125xX23xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX23xX1xX3cexX24xX3xXe6xX27xX6xX3xX5xX3cex9f95xX23xX22xX3xXexX1xX37cxX4xX69xX3xXexX1xX37cxX4xX3xXbxX1x9b48xXe6xX69xX3xXexX1xX27xX309xX4xX3xXe6xX10xX23xX69xX3xX4xX71xXbxX3xX4xX38xX27xX3xX1xXecxX378xX4xX3xX5xX7bxXe6xX3xX46xXdxX115xX4xX3xXexXe5xXdxX3xX4xX733xX3xXadxX27xX6xX23xX69xX3xX4xX465xX23xX22xX3xX7xX74xX69xX3xX23xX1xX7bxX3xXe6xX4cxX15xX69xX3xX4xX733xX3xX7xX74xX3xX7xX2f3xX23xX3xX1cxX27xX71xXexX69xX3xX4xX733xX3xX7xX74xX3xX146xXdxX23xX1xX3xX61xXecxX6xX23xX1xX3xX61xX6dxX4xX1xX3xX46xcc5cxX69xX3xX1xX7bxX23xX22xX3xX1xX14bxX6xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX15xX3fxX27xX3xX146xX1xX465xX23xX22xX3xXf0xX6dxX3xXb3xX14bxX23xX22xX3xX4xd7faxX6xX69xX3xX61xX129xX23xX22xX3xX1xXecxXe5xXexX3xXb3xX5fxX23xX22xX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fxXcxX1xX37cxX4xX3xX1xXdxX115xX23xX3xX23xX22xX1xXdxXe0xXe6xX3xX46xXdxX115xX4xX3xX22xXdx900dxX3xX146xX1xXecxX2f3xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xXexX309xXdxX3xXexX1xXdxX36fxX27xX3xX65xXe6xX3xX146xX1xXdxX3xX22xXdxX6xXecxX3xXexXdxX3fxXbxX69xX3xX146xX1xX465xX23xX22xX3xXexX43xXbxX3xXexX70xX27xX23xX22xX3xXadxX27xX4cxX3xX65xX3xX23xX22xX3cexXbaxXdxX3xX23xX22xXecxX7bxXdxX3xXbxX1xXe5xXe6xX3xX46xXdxX3xX4xX465xX23xX22xX3xX7xX74xX69xX3xXexX70xX3cexXbaxX23xX22xX3xX1xX2eexX4xX69xX3xXf0xX115xX23xX1xX3xX46xXdxX115xX23xX3xX46xX7bxX3xXexXe5xXdxX3xX23xX733xXdxX3xX4xX465xX23xX22xX3xX4xX5fxX23xX22xX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fxXcxXecxX7bxX23xX3xXexX1xX36fxX3xX23xX1xX62xX23xX3xX61xX62xX23xX3xXexX37cxX3xX22xXdxX4cxX4xX3xX4xX1xX71xXbxX3xX1xX7bxX23xX1xX3xX4xX4cxX4xX3xXf0xXdxX115xX23xX3xXbxX1xX4cxXbxX3xXbxX1x9d24xX23xX22xX3xX4xX1xX309xX23xX22xX3xX61xX6dxX4xX1xX69xX3xXexX1xX37cxX4xX3xX1xXdxX115xX23xX3xXb3xX125xX15xX3xXb3xX94xX3xX4xX4cxX4xX3xXf0xXdxX115xX23xX3xXbxX1xX4cxXbxX3xXexX37cxX3xXf0xX2f3xXecxX3xX46xX115xX3xXe6xX482xX23xX1xX69xX3xX22xXdxX6xX3xXb3xX482xX23xX1xX3xXe6xX482xX23xX1xX3xX46xX7bxX3xXexX1xX6xXe6xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX14bxX3xXexX70xX4cxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX115xXe6xX3xX46xX3cfxXdxX3xX4xX4cxX4xX3xX1xXecxXe5xXexX3xXb3xX5fxX23xX22xX3xXbxX1xX8e5xX23xX22xX69xX3xX4xX1xX309xX23xX22xX3xX61xX6dxX4xX1xX3xX4xX94xX6xX3xX4xX4cxX4xX3xX4xX733xX3xXadxX27xX6xX23xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX23xX373xX23xX22xX3xX46xX7bxX3xX4xX5fxX23xX22xX3xXb3xd7ccxX23xX22xX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fx7983xXdxX6xXecxX3xX9bxX9cxX9dxX9exX3xX1xX27xX15xX115xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xX4xX1xX94xX3xXexX70xX482xX69xX3xXbxX1xX309xXdxX3xX1xX713xXbxX3xX46xX3cfxXdxX3xX9cxX5fxX3xX30xX1xXa1xX3xX1xX27xX15xX3xX30fxX27xX62xX23xX3xX7xX37cxX3xXexXa1xX23xX1xX69xX3xX30xX465xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexXa1xX23xX1xX69xX3xX474xX3xXexX3fxX69xX3xX9adxXdxX6xXecxX3xXexX1xX465xX23xX22xX3xX46xX43xX23xX3xXexX2f3xXdxX69xX3xX9cxX5fxX3xX4xX1xXa1xX3xX1xX27xX15xX3xX9cxX5fxX3xXb3xX5fxXdxX3xXf0xXdxXe0xX23xX3xXbxX1xX8e5xX23xX22xX3xX46xX7bxX3xXb3xX733xX23xX3xX46xX6dxX3xX5xXdxXe0xX23xX3xXadxX27xX6xX23xX3xX4xX1xXa1xX3xXb3xXe5xXecxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX4cxX4xX3xX4xX1xX309xXexX3xX146xXdxX36fxXe6xX3xX7xXecxX4cxXexX69xX3xXexX1xX37cxX4xX3xX1xXdxX115xX23xX3xX146xXdxX36fxXe6xX3xX7xXecxX4cxXexX3xX65xX58xX7dxX65xX58xX3xXexXecxX7bxX23xX3xXf0xX5fxX3xXbxX1xXe5xXe6xX3xX46xXdxX3xX1cxX68xX3xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xXfcxXdxXe6xX69xX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xX111xXexX70xX129xX3xXcxX9exX44exX3xX450xX27xX62xX23xX3xXfcxX1xX4cxX23xX1xX69xX3xXcxX9exX44exX3xX44exX1xX462xX3xX310xX465xX23xX22xX69xX3xXcxX9exX44exX3xXfcxX1xX4cxX23xX1xX3xX474xXe0xX23xX69xX3xXcxX9exX44exX3xX474xXe0xX23xX3xX9cxX482xX23xX1xX11exX3xX46xX7bxX3xXexX1xX37cxX4xX3xX1xXdxX115xX23xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xXexX1xX10xXecxX3xXb3xX462xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX3xXadxX27xX15xX3xXb3xX6dxX23xX1xX3xX1xXdxX115xX23xX3xX1xX7bxX23xX1xX69xX3xXf0xX2f3xXecxX3xXb3xX2f3xXe6xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX69xX3xX6xX23xX3xXexXecxX7bxX23xX69xX3xXexX70xX43xXexX3xXexX37cxX3xX46xX7bxX3xX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1cxX68xX3xX1xX5fxXdxX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxXecxX61xX15xXaxX2fx6c0bxX74xX3xX474xX3xXexX3fxX3xXbxX1xX309xXdxX3xX1xX713xXbxX3xX46xX3cfxXdxX3xX9bxX9cxX9dxX9exX3xX1xX27xX15xX115xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xXexX496xX3xX4xX1xX38xX4xX3xXexX70xXdxX36fxX23xX3xX146xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xXbxX1xXecxX23xX22xX3xXexbaf8xX6xX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xXb3xX2f3xXe6xX3xXf0xX2f3xXecxX3xXb3xX462xX23xX22xX3xXadxX27xX15xX3xXb3xX6dxX23xX1xX3xX4xX94xX6xX3xXbxX1xX4cxXbxX3xX5xX27xX43xXexX3xX46xX7bxX3xXexX70xXdxX36fxX23xX3xX146xX1xX6xXdxX69xX3xX4xX1xXa1xX3xXb3xXe5xXecxX3xXexX1xX37cxX4xX3xX1xXdxX115xX23xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX465xX23xX22xX3xXexX4cxX4xX3xXbxX1xX8e5xX23xX22xX69xX3xX4xX1xX309xX23xX22xX3xX61xX6dxX4xX1xX3xX30xX396xX2e9xX398xX9exX1exX2xX247xX3xXexX1xX10xXecxX3xXadxX27xX15xX3xXexX70xX482xX23xX1xX69xX3xXadxX27xX15xX3xXb3xX6dxX23xX1xX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xX61xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX70xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX2fxX0xX7xXexX70xXecxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxXe0xX23xX3xXadxX27xX6xX23xX24xX0xX7dxX7xXexX70xXecxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXe6xXf0xX1exX6xX23xX61xX1exX7xX6xXbxXecxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xXexXecxX7bxX23xX3xX1cxX68xX3xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xXfcxXdxXe6xX3xX46xX7bxX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xXexX129xX3xX2xX65xX3xX22xXdxXbaxX3xXexX70xX3cexX6xX3xX59xX59xX59xXaxX3xX1xX70xX10xX2bxX9xXaxX7dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXadxX27xX15xX10xX23xX7dxXexX1xXdxX10xXexX1exX5xX6xXbxX1exX46xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX1exX15xX1exXexX10xX1exXexXecxX6xX23xX1exX1cxX6xX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX146xXdxXe6xX1exX46xX6xX1exXexX1xXdxX1exXexX70xX6xX23xX1exX5xXecxX4xX1exX1xX6xX1exXexX27xX1exX2xX65xX1exX22xXdxXecxX1exXexX70xX27xX6xX1exX23xX6xX15xX7dxX65xX2xX229xX5bxX65xX203xX59xX1xXexXe6xXaxX2fxX0xXdxXe6xX22xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX7dxXe6xX10xX61xXdxX6xX7dxX2xX65xX5axX7dxX23xX10xX1b6xX7xX7dxX65xX2xX65xX229xX7dxX2xX5axX5bxX61xX5bxX2xX2xX2xX234xX2xX238xXexX238xX203xX203xX247xX65xX5xX5axX59xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX4xX24xX3xXcxX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xX58xX59xX5axX5bxX2xX3xX1xX5fxX3xX61xX62xX23xX3xX65xX3xX1cxX68xX69xX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX74xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxXaxX3xX7dxX2fxX0xX7dxX6xX2fxX0xX61xXdxX46xX2fxX0xX7xXexX70xXecxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xXexXecxX7bxX23xX3xX1cxX68xX3xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xXfcxXdxXe6xX3xX46xX7bxX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xXexX129xX3xX2xX65xX3xX22xXdxXbaxX3xXexX70xX3cexX6xX3xX59xX59xX59xXaxX3xX1xX70xX10xX2bxX9xXaxX7dxX4xX1xXdxX23xX1xX1exXadxX27xX15xX10xX23xX7dxXexX1xXdxX10xXexX1exX5xX6xXbxX1exX46xX27xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX1exX15xX1exXexX10xX1exXexXecxX6xX23xX1exX1cxX6xX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX146xXdxXe6xX1exX46xX6xX1exXexX1xXdxX1exXexX70xX6xX23xX1exX5xXecxX4xX1exX1xX6xX1exXexX27xX1exX2xX65xX1exX22xXdxXecxX1exXexX70xX27xX6xX1exX23xX6xX15xX7dxX65xX2xX229xX5bxX65xX203xX59xX1xXexXe6xXaxX2fxXcxX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xXexXecxX7bxX23xX3xX1cxX68xX3xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xXfcxXdxXe6xX3xX46xX7bxX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xXexX129xX3xX2xX65xX3xX22xXdxXbaxX3xXexX70xX3cexX6xX3xX59xX59xX59xX0xX7dxX6xX2fxX0xX7dxX7xXexX70xXecxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX2fxXcxX70xX3cexX3cfxX4xX3xX61xXdxcdabxX23xX3xXf0xXdxX3fxX23xX3xXe6xX3cfxXdxX3xX4xX94xX6xX3xX61xX6dxX4xX1xX3xXf0xX115xX23xX1xX3xX30xXecxX46xXdxX61xX1exX2xX247xX3xX74xX3xX1xX27xX15xX115xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX69xX3xX30xX1xX94xX3xXexX6dxX4xX1xX3xX9bxX9cxX9dxX9exX3xXexXa1xX23xX1xX3xX7axX7bxX3xXcxXa9xX23xX1xX3xX2e9xX2eaxX3xXcxX70xX2eexX23xX22xX3xX7axX2f3xXdxX3xX15xXe0xX27xX3xX4xX125xX27xX3xXexX1xX37cxX4xX3xX1xXdxX115xX23xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX5xX43xXbxX3xX46xX47xX23xX22xX3xX4xX4cxX4xX1xX3xX5xX15xX3xX15xX3xXexX3fxX3xXexXecxX7bxX23xX3xX1cxX68xX3xXcxX1xXe5xX4xX1xX3xXfcxXdxXe6xX3xX46xX7bxX3xXexX1xX6dxX3xXexX70xX71xX23xX3xX76xX5fxX4xX3xX7axX7bxX3xX111xXexX70xX129xX3xXcxX9exX44exX3xX450xX27xX62xX23xX3xXfcxX1xX4cxX23xX1xX69xX3xXcxX9exX44exX3xX44exX1xX462xX3xX310xX465xX23xX22xX69xX3xXcxX9exX44exX3xXfcxX1xX4cxX23xX1xX3xX474xXe0xX23xX69xX3xXcxX9exX44exX3xX474xXe0xX23xX3xX9cxX482xX23xX1xX11exX3xXexX129xX3xX2xX65xX3xX22xXdxXbaxX3xXexX70xX3cexX6xX3xX23xX6xX15xX3xX111xX2xX65xX7dxX5bxX11exX59xX0xX7dxXbxX2fxX0xX7dxX61xXdxX46xX2fxX0xX7dxX5xXdxX2fxX0xX7dxX27xX5xX2fxX0xX61xXdxX46xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX70xXaxX2fxX0xX7dxX61xXdxX46xX2fxX0xX7dxX61xXdxX46xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa84dxX27xXexX1xXecxX70xXaxX2fxX44exX59xX2e9xX0xX7dxXbxX2f
P.V