Phía sau những bức ảnh lung linh là sự “hy sinh” của các nhiếp ảnh gia
Để có được những bức ảnh lung linh mà các nhiếp ảnh gia đã bất chấp tất cả, kể cả gặp phải nguy hiểm.
2bf6x3e30x6abdx8aadx4ceax5238x4281x5467x4e00xX7x4d04x2cf0xac51x8428x9958xa94exX5x3371xXax80c3x5dcexX1xa6edxX6xX3xX7xX6x8b8fxX3x976dxX1x4c73xX1cx7f85xX3x86fcx38e7xX4xX3x6eaexX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5x7171xX3xX7xa0fdxX3x6483xX1x2c0fxX3xX7xXdxX1cxX1xb311xX3xX4x4cfcxX6xX3xX4xae34xX4xX3xX1cxX1xXdx2f64xXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xX0x2e08xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4a19xX10xX6xa081xXaxX3xX6cxX6xXexX6x5579x9e7ex7b69xX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX75xXaxX12xa235x8bc0xX3xX4x82e3xX3x90acx6cafx4af7xX4xX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3x6a21xX35xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xX3xX86x84f0xX3xX22x7e3bxXexX3xX4xX1xXbcxXbxX3xXexXbcxXexX3xX4xX26x2f16xX3x5b70xX81xX3xX4xX26xX3xX20x720axXbxX3xXbxX1xX26xXdxX3xX1cxX20xX1axX3cxX3xX1xXdxX81xXa3x3da1xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa9acxX75xX6cxX3cxXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx8a42xX5axX5axXdxXe4xX22xX6xX75xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4x8f0fxX1cxX5axX1cxX10x4c14xX7xX5ax8099xX2x6ff6x4207xX5axX2xX11fx51f4xX6cxX121xX11fxX2xX2xX121xX11fx8ecbxXex41cdx7027xX2xX12exX5xX2xXe4x96efxXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb3e9xX6xXbxXexXdxX75xX1cxXaxX12xX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xXa3x49ecxXexX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX86x8847xXbxX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xXe4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX75xX6cxX3cxXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX5axX5axXdxXe4xX22xX6xX75xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX117xX1cxX5axX1cxX10xX11cxX7xX5axX11fxX2xX121xX122xX5axX2xX11fxX126xX6cxX121xX11fxX2xX2xX121xX11fxX12exXexa6b6xX121xX12exX11fxX5xX11fxXe4xX137xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX75xX1cxXaxX12xX19axX1x5007xXbxX3x4f48xX75xX1cxX20xX3xX4xX1xX87xX6xX3x6570xX1cxX20xX3xX6xX1cxX1xXcaxX3xX10xXa3xX3xXex3b2fxX75xX3xX6cxX49xX1cxX20xX3xXa3x7077xXdxX3xX5xa66exXa3xX3xX74xb11cxXdxX3xX86xXbcxX3cxXe4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX75xX6cxX3cxXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX5axX5axXdxXe4xX22xX6xX75xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX117xX1cxX5axX1cxX10xX11cxX7xX5axX11fxX2xX121xX122xX5axX2xX11fxX126xX6cxX121xX11fxX2xX2xX121xX11fxX12exXexX211x2d30xX11fxX211xX5xX122xXe4xX137xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX75xX1cxXaxX12x8315xX293xX1cxX20xX3xXbxX1xX6xX3xX117x75dcxXdxX3xX1cxX20xX1xa715xX3xXexX1xX1ax56d5xXexX3xX22xXbcxXexX3xX4xX23xX3xXa3x9cb7xXdxX3xX5xa143xX4xXe4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX75xX6cxX3cxXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6cxXexX1xX1axXa3xX22xX3xXdxX19axX10xX1cxXexX10xX74xXaxX3xX7xXexX3cxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX6cxXexX1xX108xX3xX211xX12exX121xXbxX289x520fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX108xX3xX304xX11fxX211xXbxX289xX3e2xXaxX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX5axX5axXdxXe4xX22xX6xX75xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX117xX1cxX5axX1cxX10xX11cxX7xX5axX11fxX2xX121xX122xX5axX2xX11fxX126xX6cxX121xX11fxX2xX2xX121xX11fxX12exXexX304xX131xX130xX2xX5xX304xXe4xX137xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX75xX1cxXaxX12x3b8exX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xX3xXccxXdxafc8xXa3xX3xX5xX1axX293xX1cxX3xX4xX26xX3xX1cxX1xX35xX3xX1xX84xX6xX3xXexX74xX6xX1cxX20xXe4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX75xX6cxX3cxXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX5axX5axXdxXe4xX22xX6xX75xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX117xX1cxX5axX1cxX10xX11cxX7xX5axX11fxX2xX121xX122xX5axX2xX11fxX126xX6cxX121xX11fxX2xX2xX121xX11fxX12exXexX130xX121xX122xX126xX5xX12exXe4xX137xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX75xX1cxXaxX12xX13xX1xX26xXdxX3xX22xXdxX4fxXexX3xXexX1xX87x7547xX1cxX20xX3xXexX1xX39axX4xX3xX4xX49xXdxX3xX86xX1b9xXbxX3xX58cxX3xXa3xX396xXdxX3xX5xX39axX4xXe4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX75xX6cxX3cxXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX5axX5axXdxXe4xX22xX6xX75xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX117xX1cxX5axX1cxX10xX11cxX7xX5axX11fxX2xX121xX122xX5axX2xX11fxX126xX6cxX121xX11fxX2xX2xX121xX11fxX12exXexX211xX126xX304xX2xX5xX211xXe4xX137xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX75xX1cxXaxX12x4d5bxXd3xXbxX3xX1cxX20xX1axX3cxX3xX1xXdxX81xXa3xX3xX22xXbcxXexX3xX4xX23xX3xX5xX39axX4xX3xX1cxX35xX75xXe4xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX75xX6cxX3cxXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX5axX5axXdxXe4xX22xX6xX75xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe4xX117xX1cxX5axX1cxX10xX11cxX7xX5axX11fxX2xX121xX122xX5axX2xX11fxX126xX6cxX121xX11fxX2xX2xX121xX11fxX12exXexX122xX211xX211xX131xX5xX131xXe4xX137xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19axX6xXbxXexXdxX75xX1cxXaxX12xX69xb420xX6xX3xXa3xae2exX1cxX1xX3xX4x5dabxX1cxX20xX3xX117xX380xXdxX3xXexX1xXdxX4a8xX1cxX3xX1cxX1xXdxX4a8xX1cxX3xX86xX81xX3xX3axX7x8875xX1cxX42xX3xX26xX1cxX1xXe4xX0xX5axXbxX12xX0xX6cxXdxX117xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6cxX74xX10xX5xX6xXexX10xX6cxXaxX12xX0xX7xXexX74xX75xX1cxX20xX12xXcxXdxX1cxX3xX5xXdxX4a8xX1cxX3x9d62xX1axX6xX1cxX108xX0xX5axX7xXexX74xX75xX1cxX20xX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX73xXexX1xX1axXa3xX22xX73xX6xX1cxX6cxX73xX7xX6xXbxX75xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax5ea7xX75xX2a0xXexX3xX26xX1cxX1xX3xX86xX1adxX1cxX20xX3xX117xX38bxXexX3xXbcxX1cxX3xXexX87xX88xX1cxX20xX3xX4xX45xX6xX3xX1cxX763xXa3xX3xX11fxX121xX11fxX121xXaxX3xX1xX74xX10x2ca0xX9xXaxX5axX20xXdxX6xXdxX73xXexX74xXdxX5axX5xX75xX6xXexX73xX6xX1cxX1xX73xX6cxX75xX1cxX20xX73xX117xX6xXexX73xX6xX1cxX73xXexX1axX75xX1cxX20xX73xX4xX1axX6xX73xX1cxX6xXa3xX73xX11fxX121xX11fxX121xX5axX11fxX121xX304xX211xX211xX2xXe4xX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX5axXa3xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX11fxX121xX5axX1cxX10xX11cxX7xX5axX11fxX2xX121xX2xX5axX2xX121xX126xX6cxX2xX121xX130xX2xX304xX304xX211xXexX2xX131xX304xX126xX5xX121xX73xX131xX131xXe4xX137xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX117xX12xX0xX7xXexX74xX75xX1cxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7d3xX75xX2a0xXexX3xX26xX1cxX1xX3xX86xX1adxX1cxX20xX3xX117xX38bxXexX3xXbcxX1cxX3xXexX87xX88xX1cxX20xX3xX4xX45xX6xX3xX1cxX763xXa3xX3xX11fxX121xX11fxX121xXaxX3xX1xX74xX10xX7ffxX9xXaxX5axX20xXdxX6xXdxX73xXexX74xXdxX5axX5xX75xX6xXexX73xX6xX1cxX1xX73xX6cxX75xX1cxX20xX73xX117xX6xXexX73xX6xX1cxX73xXexX1axX75xX1cxX20xX73xX4xX1axX6xX73xX1cxX6xXa3xX73xX11fxX121xX11fxX121xX5axX11fxX121xX304xX211xX211xX2xXe4xX1xXexXa3xXaxX12xX7d3xX75xX2a0xXexX3xX26xX1cxX1xX3xX86xX1adxX1cxX20xX3xX117xX38bxXexX3xXbcxX1cxX3xXexX87xX88xX1cxX20xX3xX4xX45xX6xX3xX1cxX763xXa3xX3xX11fxX121xX11fxX121xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX74xX75xX1cxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX498xX1xX1exX1cxX20xX3xXccxX1xX75xX26xX1cxX1xX3xXccxX1xX2adxX4xX3xX117xX1axXdxX3xX117xa83exX3xX4xX1xX75xX3xXexX380xXdxX3xX86xX6xX1axX3xXccxX1x7a11xX3xX4xX45xX6xX3xX86xX1adxX1cxX20xX3xX117xX38bxXexX3xX1xX75xX6xX1cxX20xX3xX6cxXb9xX3xX86xXb9xX3xX86xX87xX88xX4xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xX3xX20xX1xXdxX3xX5xX2a0xXdxX3xX4xX1x3453xX1cxX3xXexX1xX38xX4xXe4xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX117xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX4a8xX1cxX3xX1cxX1xXdxX4a8xX1cxX3xXexX1axX3cxX386xXexX3xX86xX1b9xXbxX3xXexX74xX75xX1cxX20xX3xX5xX75xX2a0xXexX3xX26xX1cxX1xX3xX86xX75xX2a0xXexX3xX20xXdxX26xXdxX3xX498xX6xXexX1axX74xX10xX3xX13xX1xX75xXexX75xX20xX74xX6xXbxX1xX10xX74xX3xX75xX7ffxX3xXexX1xX10xX3xb1a2xX10xX6xX74xX3xXe4xXe4xXe4xXaxX3xX1xX74xX10xX7ffxX9xXaxX5axX20xXdxX6xXdxX73xXexX74xXdxX5axXexX1xXdxX10xX1cxX73xX1cxX1xXdxX10xX1cxX73xXexX1axX3cxX10xXexX73xX6cxX10xXbxX73xXexX74xX75xX1cxX20xX73xX5xX75xX6xXexX73xX6xX1cxX1xX73xX6cxX75xX6xXexX73xX20xXdxX6xXdxX73xX1cxX6xXexX1axX74xX10xX73xXbxX1xX75xXexX75xX20xX74xX6xXbxX1xX10xX74xX73xX75xX7ffxX73xXexX1xX10xX73xX3cxX10xX6xX74xX73xX11fxX121xX11fxX121xX5axX11fxX121xX304xX122xX122xX12exXe4xX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX5axXa3xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX11fxX121xX5axX1cxX10xX11cxX7xX5axX11fxX121xX12exX11fxX5axX2xX11fxX304xX6cxX2xX2xX304xX304xX131xX11fxX130xXexX122xX11fxX121xX211xX5xX211xX73xX131xXe4xX137xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX117xX12xX0xX7xXexX74xX75xX1cxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX4a8xX1cxX3xX1cxX1xXdxX4a8xX1cxX3xXexX1axX3cxX386xXexX3xX86xX1b9xXbxX3xXexX74xX75xX1cxX20xX3xX5xX75xX2a0xXexX3xX26xX1cxX1xX3xX86xX75xX2a0xXexX3xX20xXdxX26xXdxX3xX498xX6xXexX1axX74xX10xX3xX13xX1xX75xXexX75xX20xX74xX6xXbxX1xX10xX74xX3xX75xX7ffxX3xXexX1xX10xX3xXa67xX10xX6xX74xX3xXe4xXe4xXe4xXaxX3xX1xX74xX10xX7ffxX9xXaxX5axX20xXdxX6xXdxX73xXexX74xXdxX5axXexX1xXdxX10xX1cxX73xX1cxX1xXdxX10xX1cxX73xXexX1axX3cxX10xXexX73xX6cxX10xXbxX73xXexX74xX75xX1cxX20xX73xX5xX75xX6xXexX73xX6xX1cxX1xX73xX6cxX75xX6xXexX73xX20xXdxX6xXdxX73xX1cxX6xXexX1axX74xX10xX73xXbxX1xX75xXexX75xX20xX74xX6xXbxX1xX10xX74xX73xX75xX7ffxX73xXexX1xX10xX73xX3cxX10xX6xX74xX73xX11fxX121xX11fxX121xX5axX11fxX121xX304xX122xX122xX12exXe4xX1xXexXa3xXaxX12xXcxX1xXdxX4a8xX1cxX3xX1cxX1xXdxX4a8xX1cxX3xXexX1axX3cxX386xXexX3xX86xX1b9xXbxX3xXexX74xX75xX1cxX20xX3xX5xX75xX2a0xXexX3xX26xX1cxX1xX3xX86xX75xX2a0xXexX3xX20xXdxX26xXdxX3xX498xX6xXexX1axX74xX10xX3xX13xX1xX75xXexX75xX20xX74xX6xXbxX1xX10xX74xX3xX75xX7ffxX3xXexX1xX10xX3xXa67xX10xX6xX74xX3xXe4xXe4xXe4xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX74xX75xX1cxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX665xXdxX26xXdxX3xX26xX1cxX1xX3xX796xX1ax98e2xX4xX3xXexX4fxX3xX498xX6xXexX1axX74xX10xX3xX13xX1xX75xXexX75xX20xX74xX6xXbxX1xX10xX74xX3xX75xX7ffxX3xXexX1xX10xX3xXa67xX10xX6xX74xX3xX11fxX121xX11fxX121xX3xX86xXb9xX3xX4xX293xX1cxX20xX3xX22xXcc2xX3xXexX4a8xX1cxX3xX4xX45xX6xX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX1cxX20xX87x5ca3xXdxX3xX4xX1xXdxX4fxX1cxX3xXexX1xX2adxX1cxX20xX3xXexX74xX75xX1cxX20xX3xXa3xX1adxXexX3xX7xX38xX3xXccxXdxX386xX1cxX3xX26xX1cxX1xX3xXexX1xX87xXd09xX1cxX20xX3xX1cxXdxX4a8xX1cxX3xX6cxXdx4eedxX1cxX3xX74xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX20xX35xX3cxX3xX2xX122xX73xX2xX304xX5axX2xX11fxX5axX11fxX121xX11fxX121xX3xX117x6d71xX6xX3xX796xX1axX6xX3xXexX2a0xXdxX3xX69xX35xX3xX7d3xX6xX1cxXe4xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX117xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19axX1xXdxX4a8xXa3xX3xX1cxX20xX87xaa0dxX1cxX20xX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX4xX1xX286xXbxX3xX1xXdxX386xX1cxX3xXexX87xX88xX1cxX20xX3xX4xX38xX4xX3xX796xX1axX6xX1cxX20xX3xX86xX1b9xXbxX3xX1cxX1xXbcxXexX3xX1cxX763xXa3xX3xX11fxX121xX11fxX121xXaxX3xX1xX74xX10xX7ffxX9xXaxX5axX20xXdxX6xXdxX73xXexX74xXdxX5axX4xX1xXdxX10xXa3xX73xX1cxX20xX1axX75xX1cxX20xX73xX1cxX1xX1axX1cxX20xX73xX22xX1axX4xX73xX6xX1cxX1xX73xX4xX1xX1axXbxX73xX1xXdxX10xX1cxX73xXexX1axX75xX1cxX20xX73xX4xX1axX4xX73xX796xX1axX6xX1cxX20xX73xX6cxX10xXbxX73xX1cxX1xX6xXexX73xX1cxX6xXa3xX73xX11fxX121xX11fxX121xX5axX11fxX121xX304xX2xX130xX211xXe4xX1xXexXa3xXaxX12xX0xXdxXa3xX20xX3xX7xX74xX4xX9xXaxX5axXa3xX10xX6cxXdxX6xX5axX2xX11fxX121xX5axX1cxX10xX11cxX7xX5axX11fxX121xX12exX2xX5axX2xX11fxX304xX6cxX12exX2xX121xX11fxX2xX11fxX211xXexX2xX2xX11fxX121xX121xX5xX121xXe4xX137xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX7xX6xX1axX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX5xX1axX1cxX20xX3xX5xXdxX1cxX1xX3xX5xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX3cxX3xX7xXdxX1cxX1xX42xX3xX4xX45xX6xX3xX4xX49xX4xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axX6xX12xX0xX6cxXdxX117xX12xX0xX7xXexX74xX75xX1cxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX19axX1xXdxX4a8xXa3xX3xX1cxX20xX87xXd92xX1cxX20xX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX4xX1xX286xXbxX3xX1xXdxX386xX1cxX3xXexX87xX88xX1cxX20xX3xX4xX38xX4xX3xX796xX1axX6xX1cxX20xX3xX86xX1b9xXbxX3xX1cxX1xXbcxXexX3xX1cxX763xXa3xX3xX11fxX121xX11fxX121xXaxX3xX1xX74xX10xX7ffxX9xXaxX5axX20xXdxX6xXdxX73xXexX74xXdxX5axX4xX1xXdxX10xXa3xX73xX1cxX20xX1axX75xX1cxX20xX73xX1cxX1xX1axX1cxX20xX73xX22xX1axX4xX73xX6xX1cxX1xX73xX4xX1xX1axXbxX73xX1xXdxX10xX1cxX73xXexX1axX75xX1cxX20xX73xX4xX1axX4xX73xX796xX1axX6xX1cxX20xX73xX6cxX10xXbxX73xX1cxX1xX6xXexX73xX1cxX6xXa3xX73xX11fxX121xX11fxX121xX5axX11fxX121xX304xX2xX130xX211xXe4xX1xXexXa3xXaxX12xX19axX1xXdxX4a8xXa3xX3xX1cxX20xX87xXd92xX1cxX20xX3xX1cxX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX4xX1xX286xXbxX3xX1xXdxX386xX1cxX3xXexX87xX88xX1cxX20xX3xX4xX38xX4xX3xX796xX1axX6xX1cxX20xX3xX86xX1b9xXbxX3xX1cxX1xXbcxXexX3xX1cxX763xXa3xX3xX11fxX121xX11fxX121xX0xX5axX6xX12xX0xX5axX7xXexX74xX75xX1cxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6cxXaxX12xX498xX1xX1exX1cxX20xX3xX22xX23xX4xX3xX26xX1cxX1xX3xX1cxa242xXa3xX3xXexX74xX75xX1cxX20xX3xX22xX1adxX3xX7xX87xX1axX3xXexX38bxXbxX3xX498xX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX20xXdxX6xX3xX4xX45xX6xX3xX1cxX763xXa3xX3xX117x610bxX3xX4xX38xX4xX3xX796xX1axX6xX1cxX20xX3xX86xX87xX88xX4xX3xX22xX5xX75xX20xX3xX6cxX1axX3xX5x8c96xX4xX1xX3xX117xX35xX3xX1cxX1xXdxX4fxXbxX3xX26xX1cxX1xX3xX19axX6xXbxXexX1axX74xX10xX3xXexX1xX10xX3x613exXexX5xX6xX7xX3xX20xXdxX380xXdxX3xXexX1xXdxX386xX1axX3xXexX1xX87xXd09xX1cxX20xX3xX1cxXdxX4a8xX1cxXe4xX0xX5axXbxX12xX0xX5axX6cxXdxX117xX12xX0xX5axX5xXdxX12xX0xX5axX1axX5xX12xX0xX6cxXdxX117xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX74xXaxX12xX0xX5axX6cxXdxX117xX12xX0xX5axX6cxXdxX117xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5adxX75xX1axX74xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX75xX3xa5e3xX6xX1cxX117xXdxX10xXexX0xX5axXbxX12