"Siêu" bán tải Ford F-150 Raptor 2019 sẽ được nâng cấp những gì?
Ford vừa công bố mẫu bán tải hiệu năng cao F-150 Raptor 2019 với một số nâng cấp về khả năng vận hành của xe, nổi bật là hệ thống treo mới.
1f3x5b88xa3fcxa9cbxbecfx4da1x9af7xc011x268axX7xbbe9x899cx3495x5ba0x257fx9c00xX5xb60bxXax5f8exXax296dxXdx10ebx9c01xXaxX3x86d9x8a5bx6dccxX3xXex7bf1xXdxX3xbcf3x3494x9bfex97ecxX3xX22x2b49xX2x2c52x2b4cxX3x377axX6xXbxXexX23xX24xX3x4568xX2bxX2x4f79xX3xX7x2cbcxX3x3839x46e6xbc71xX4xX3xX1cx7446xX1cx80d8xX3xX4x5fd7xXbxX3xX1cxX1x6223xX1cxX44xX3xX44x2c08x71a1xX0xf2fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbef7xX10xX6xX25xXaxX12xX22xX23xX24xX25xX3x44abx7a37xX6xX3xX4x2d11xX1cxX44xX3xX1ax6aaxX3x8ceax4ccaxX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX1xXdx49e3xX17xX3xX1cx7063xX1cxX44xX3xX4xX6xX23xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX6ex8e3bxXdxX3xX7ax25d1xXexX3xX7xX78xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX6ex51e5xX3x68c4xX1xX1fxX3xX1cxX8cxX1cxX44xX3xX6ex36b6xX1cxX3xX1x9060xX1cxX1xX3xX4xae67xX6xX3x40a9xX10x2b48xX3xX1cx7e25xXdxX3xX1axXc7xXexX3xX5xXcbxX3xX1xX88xX3xXexX1xX78xX1cxX44xX3xXexX24xX10xX23xX3xX7axXa7xXdx2544xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx578bxX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xX3xXdxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX3xX7xXex771xX5xX10xX9xXax56dxXdxX25xXexX1xa7d2xX3x3e65xX2xX2axXbxXd3xa1cdxX3xX1xX10xXdxX44xX1xXexX136xX3x92b7xX2xX2bxXbxXd3xX13dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2x1d46xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axafd3xX2axX34xX138xXexX37xX147xX2xbbe3xX5xX2xXf3x69c4xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexae18xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179x95e5xX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bx3e95xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX2xX138xX22bx8fcfx9ddaxX2dx438cxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12xX63xXdxX88xX1cxX3xX1cxX6xX12cxXd5xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX3cx5c2fxX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX7axX7bxX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xXbxX1xXdxX16xX1cxX3xX1axX1fxX1cxX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX6exXa7xXdxX3xX24xX47xXexX3xX1cxX1xXdxXbbxX17xX3xX3cxXdx49dfxX7axX3xX4xX1xa28cxX3x604dxXd5xX3xX3cx1da7xX4xX3xX1axXdxX88xXexX3xX5xXcbxX3xX6exXbbxX3xX1xX88xX3xXexX1xX78xX1cxX44xX3xXexX24xX10xX23xX3xX7axXa7xXdxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX179xX179xX37xX37xX5xX34xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX2xX22bxX103xX24fxX24fx8fd0xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12xX103xX1bxX4xX3xXbdxa570xX3xX7xX3dxX3xX4xXd0xX6xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX3cxX29dxX3xX4xa891xX1cxX44xX3xX6exXa7xXdxX3xX22xX24cxX24fxX3xX3cxX2e0xX3xXbxX1xX1bxXexX3xXexX24xXdxX2e0xX1cxX3xX4xX73xX1cxX44xX3xX1cxX44xX1xX88xX3xX3cxXdxXbbxX17xX3xXbdxX1xXdxX2e0xX1cxX3xX6exX6xX1cxX3xX3cxXdxX88xX1cxX3xXexbd7cxX3xb29fxX24dxXdxX6exX10xX3x9ee5xX6xX5xX6exX10x9785xX3xX1xX23xXcbxX1cxX3xXexX23xXcbxX1cxX3xX7axXa7xXdxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX34xX34xX2bxX34xX5xX184xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX34xX22bx85cfxX2dx2068xX24cxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12x5757xXdxXbbxX17xX3xX1cxXcbxX12cxX3xX44xXdxX2e5xXbxX3xXd3xX10xX3xXexX1xX3dx1bcbxX1cxX44xX3xXd3xX17xX12cxX16xX1cxX3xX3cxXdxXbbxX17xX3xX4xX1x63ffxX1cxX1xX3xX3cxXabxX3xX24xX17xX1cxX44xX3xX3cxXabxX1cxX44xX3xXexX1xX10xX23xX3xXexX1xX662xXdxX3xX44xXdxX6xX1cxX3xXexX1x2cf0xX4xX3xX1axb235xX1cxX44xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xX7xX4c6xX3xX25x2de5xX1cxX44xX3xX4xX1fxX7axX3xX1axXdx31c3xX1cxX3xXexX24xX23xX1cxX44xX3xX1xX88xX3xXexX1xX78xX1cxX44xX3xXexX24xX10xX23xX3xX6exXcbxX3xXexX1xX42xX1cxX3xXd3xX10xXd5xX3xXexX6fxX3xX3cx9376xX3xXexX78xXdxX3xX3cxX6xX3xX1xX6d7xX6xX3xX7xX695xX3xXexX1xX23xX1fxXdxX3xX7axX1bxXdxXd5xX3xXbdxX1xX1fxX3xX1cxX8cxX1cxX44xX3xXd3xX4c6xX3xX5xX2e7xX3xX6exXcbxX3xX7ax5611xX4xX3xX3cxXabxX3xX4xX1xb14exX17xX3xXexX1fxXdxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX2xX18cxX5xX147xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX184xX22bx73ax2658xX22x6fa4xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12xX103xX73xX1cxX44xX3xX1cxX44xX1xX88xX3xXaxX24dxXdxX6exX10xX3xX4cexX6xX5xX6exX10xXaxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbdxX6b0xXexX3xX1xX3exXbxX3xX6exXa7xXdxX3xX1xX88xX3xXexX1xX78xX1cxX44xX3xb516xX17xX1fxX1cxX3xX5xX2e7xX3xX3cxX70dxX6xX3xX1xX51xX1cxX1xX3xXcx2866xX14xX3xX4xXd0xX6xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xXf3xX3xf4exX1xX4cxX1cxX44xX3xX4xX1fxXdxX3xXexXdxX6b0xX1cxX3xX1cxXcbxX12cxX3xX4xX1xX23xX3xXbxX1x340dxXbxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX44xXdxX6xX3xXexX8cxX1cxX44xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXex2603xX1cxX1xX3xXd8xX1cxX3xX3cxX70dxX1cxX1xX3xXbdxX1xXdxX3xX23xX237xX237xX28xX24xX23xX6xX25xX3xX6exXcbxX3xX3cxXabxX3xX16xX7axX3xX1bxXdxX3xXbdxX1xXdxX3xX25xXdxX3xX4xX1xX17xX12cxX2e0xX1cxX3x1dcfxX3xXexX78xX4xX3xX3cxXabxX3xX4xX6xX23xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX2axX2axX2bxX18cxX5xX2axXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX147xX22bxe59xX22x2863x164cxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12x2864xX1xX73xX1cxX44xX3xX4xX6d7xX3xX1cxX1xXdxXbbxX17xX3xX7axX7bxX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX4x50caxX1cxX3xXexXa7xXdxX3xX1xX88xX3xXexX1xX78xX1cxX44xX3xX4xX1fxX7axX3xX1axXdxX6b0xX1cxX3xX3cxX2e0xX3xX1cxX1xXc7xX1cxX3xX1axXdxX6b0xXexX3xX3cxX70dxX6xX3xX1xX51xX1cxX1xXf3xX3xX8daxX1xX3dxX1cxX44xXd5xX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX3cxX29dxX3xXexX1xXdxX6b0xXexX3xX5xXc7xXbxX3xX1axXabxX3xX44xXdxX1fxX7axX3xX4xX1xX47xX1cxX3xX3cxX6b0xX1cxX3xX3cxXabxX3xX4xX705xX1cxX44xX3xX1xX23xXcbxX1cxX3xXexX23xXcbxX1cxX3xX3cxX2e0xX3xXexX78xXdxX3xXexX1xXdxX2e0xX17xX3xX1xX6d7xX6xX3xX24xX17xX1cxX44xX3xX4xX1xX47xX1cxX3xXbdxX1xXdxX3xXd3xX10xX3xXexX1fxXdxX3xXaxX1xa81bxX3xX4xX1bxX1cxX1xXaxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX138xX2bxX2bxX179xX5xX138xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX138xX22bxX24cxX22xX8daxX438xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12x83bbxXdxX1bxX7axX3xX3cxX78xX4xX3xX3cxXdxXbbxX17xX3xX1xXcbxX1cxX1xX3xX4xX1xX3dx7505xX1cxX44xX3xXexX24xX51xX1cxX1xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX438xX10xX24xX237xX23xX24xX7axX6xX1cxX4xX10xXd5xX3xX63xX10xX24xX7axX6xX1cxX1cxX3xX14xX6xX5xX10xX1cxX1axX6xX17xX4xX1xX3xX4xX1xX23xX3xX1axXdxX6b0xXexX136xX3xXaxX83cxX699xX1cxX44xX3xX4xX1bxX4xX1xX3xXexX695xX3xX3cxXabxX1cxX44xX3xXexX1xX6xX12cxX3xX3cxXd8xXdxX3xXex4d16xX3xX5xX88xX3xX1cxX8f3xX1cxXd5xX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX1axX42xX12cxX3xX44xXdxX662xX3xX4xX6d7xX3xXexX1xX2e0xX3xXexXc7xX1cxX3xX25xX6a6xX1cxX44xX3xXexX78xXdxX3xX3cxX6xX3xXbdxX1xX1fxX3xX1cxX8cxX1cxX44xX3xX4xXd0xX6xX3xX1xX88xX3xXexX1xX78xX1cxX44xX3xXexX24xX10xX23xX3xXexX24xX3dxXa7xX4xX3xX2xX184xX3xXdxX1cxX4xX1xX3xX6exXcbxX3xX7xX6xX17xX3xX2xX184xXd5xX37xX3xXdxX1cxX4xX1xXaxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX184xX147xX138xX2axX5xX18cxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX2xX2axX22bxX83fxX438xX60fxX24fxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12xX8daxX1xX3dxX1cxX44xX3xXbdxX1xX73xX1cxX44xX3xX4xX1xX673xX3xX93fxX3xXexX78xX4xX3xX3cxXabxX3xX4xX6xX23xXd5xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX4x87e0xX1cxX44xX3xX1cxX1xXc7xX1cxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX7axXabxXexX3xX1xX88xX3xXexX1xX78xX1cxX44xX3xX8aexX17xX1fxX1cxX3xX5xX90cxX3xXcxX24xX6xXdxX5xX3xX103xX23xX1cxXexX24xX23xX5xX3xX7axXa7xXdxXf3xX3xX103xX1xX705xX4xX3xX1cxX8cxX1cxX44xX3xX1cxXcbxX12cxX3xX1xX23xXb69xXexX3xX3cxXabxX1cxX44xX3xXbdxX1xX1bxX3xX44xXdxX78xX1cxX44xX3xX6exXa7xXdxX3xX1xX88xX3xXexX1xX78xX1cxX44xX3xX8aexX17xX1fxX1cxX3xX5xX90cxX3xX1xXcbxX1cxX1xX3xXexX24xX51xX1cxX1xX3xX6exXa7xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX3cxX70dxX6xX3xX1xX51xX1cxX1xX3xX44x7a1fxX3xX44xX1xXbbxX3xX6exXcbxX3xX25xXdxX3xX4xX1xX17xX12cxX2e0xX1cxX3xXexX78xX4xX3xX3cxXabxX3xXexX1xX47xXbxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX2axX37xX184xX147xX5xX179xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX2xX184xX22bx5aa0xX83cxX24fxXab7xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12xX8daxX6d7xX3xX4xb092xX1cxX3xX3cxXdxXbbxX17xX3xX4xX1xX673xX1cxX1xX3xX4xX73xX1cxX44xX3xX7xX17xX47xXexX3xX6exXcbxX3xX4xX6d7xX3xXexX1xX2e0xX3xXbxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX23xX3xXexX6fxX1cxX44xX3xX1axX1bxX1cxX1xX3xXd3xX10xX3xX24xXdxX16xX1cxX44xX3xX5x7a07xX13dxX3xX44xXdxX2e5xXbxX3xX1cxX44xX3dxX662xXdxX3xX5xX1bxXdxX3xXexXc7xXbxX3xXexX24xX17xX1cxX44xX3xX6exXcbxX23xX3xX6exXdxX88xX4xX3xX3cxXdxXbbxX17xX3xXbdxX1xXdxX2e0xX1cxX3xXd3xX10xXf3xX3xX63xX88xX3xXexX1xX78xX1cxX44xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXbdxX90cxX4xX1xX3xX1xX23xXb69xXexX3xX93fxX3xXexX78xX4xX3xX3cxXabxX3xXexX6fxX3xX34xX28xX184xX34xX3xXbdxX7axX54xX1xX3xXbxX1xX6a6xX3xXexX1xX17xXabxX4xX3xX6exXcbxX23xX3xX25xX24xXdxX6exX10xX5xXdxX1cxX10xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX138xX34xX2axX184xX5xX37xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX2xX179xX22bxX8c0x5698xX83dxX22xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12xX4cexXbbxX3xX1cxXabxXdxX3xXexX1xX47xXexXd5xX3xX4xX6xX28xX1axXdxX1cxX3xXd3xX10xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xXexX1xXdxX6b0xXexX3xXbdxX6b0xX3xX3cxX2e0xX3xX3cxX1fxX7axX3xX1axX1fxX23xX3xXexX90cxX1cxX1xX3xX6xX1cxX3xXexX23xXcbxX1cxX3xX4xX1xX23xX3xX4xX1fxX3xX1cxX44xX3dxX662xXdxX3xX5xX1bxXdxX3xX6exXcbxX3xX1xXcbxX1cxX1xX3xXbdxX1xX1bxX4xX1xX3xX6exXa7xXdxX3xX44xX1xX6b0xX3xXexX1xX2e0xX3xXexX1xX6xX23xX3xX4xX1fxXdxX3xXexXdxX6b0xX1cxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX184xX184xX2bxX2xX5xX2xX2bxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX34xX2xX22bxXcdcxX438xXa79xX8c0xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12xX64exX3dxX3exX4xX3xXexX1xX695xX4xX3xX1xXdxX88xX1cxX3xX1axX93fxXdxX3xX2dxX10xX4xX6xX24xX23xXd5xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xXcbxX1cxX44xX3xX44xX1xX6b0xX3xX7xX4c6xX3xX25xX6a6xX1cxX44xX3xX6exXc7xXexX3xX5xXdxX88xX17xX3xX83dxX5xX4xX6xX1cxXexX6xX24xX6xX3xX7axXcbxX17xX3xXd3xX6xX1cxX1xX3xXbdxX6b0xXexX3xX1xX3exXbxX3xX6exXa7xXdxX3xX1ax5cfcxX4xX3xX25xX6xX3xX7axXcbxX17xX3xX3cxX10xX1cxX3xX6exXcbxX3xX1cxXd8xXdxX3xX1axXc7xXexX3xX1xXcf2xX1cxX3xX93fxX3xX4xX1bxX4xX3xX3cxX3dxX662xX1cxX44xX3xX4xX1xX673xX3xXbdxX1xX42xX17xX3xXexX3dxXcf2xX1cxX44xX3xXbxX1xX1fxX1cxX3xX5xX47xX12cxX3xX4xX1fxX7axX3xX1xX705xX1cxX44xX3xXexX6fxX3xX1cxXabxXdxX3xXexX1xX47xXexX3xX4xXd0xX6xX3xX7xXdxX16xX17xX3xXd3xX10xX3xX22xX23xX24xX25xX3xXcdcxXcxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX138xX34xX2bxX37xX5xX2xX2xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX34xX34xX22bxX83dxXcxXa79xX24dxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12xX83cxX16xX1cxX3xX4xXb69xX1cxX1xX3xX3cxX6d7xXd5xX3xX1cxX1xXcbxX3xX7xX1fxX1cxX3xXd3xX17xX47xXexX3xX73xX3xXexX73xX3xXexXb69xXdxX3xX8c0xXdxX4xX1xXdxX44xX6xX1cxX3xX4xXf55xX1cxX44xX3xX4xX17xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX7axXcbxX17xX3xX7axXa7xXdxX3xX4xX1xX23xX3xX4xX1xXdxX6b0xX4xX3xX22xX37xX3xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX5xXcbxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX438xX10xX24xX237xX23xX24xX7axX6xX1cxX4xX10xX3xX83cxX5xX17xX10xXd5xX3xX4cexX10xX5xX23xX4xXdxXexX12cxX3xX83cxX5xX17xX10xX3xX6exXcbxX3xX83dxX44xX6xXexX10xX3xX83cxX5xX6xX4xXbdxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX10xX1cxXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7axX7xX28xXbxX1xX23xXexX23xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX136xX54xX54xXdxXf3xX1axX6xX23xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXf3xX6exX1cxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX34xX2xX54xX2xX2bxX179xX25xX2bxX2xX2axX184xX2axX34xX138xXexX18cxX34xX138xX184xX5xX2xX34xXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX25xX6xXexX6xX28xXbxX1xX23xXexX23xX28xX23xX24xXdxX44xXdxX1cxX6xX5xX28xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX136xX54xX54xXdxX7axX6xX44xX10xX7xXf3xX6exX23xX6exXf3xX6exX1cxX54xX17xXbxX5xX23xX6xX25xX10xX25xX54xX7axX44xX10xXd3xX7xX37xX12cxX147xX6exX4xX1xX24xX131xX1xX25xXexX222xX6xX6xX44xX54xX34xX2bxX2xX179xX22bxX2bxX2axX22bxX34xX2axX54xX34xX2bxX2xX37xX22bxX237xX23xX24xX25xX22bxX237xX22bxX2xX2axX2bxX22bxX24xX6xXbxXexX23xX24xX22bxX179xX22bxX103xX1354xX1354xX83cxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX3xX7xXexX12cxX5xX10xX9xXaxXexX10xXd3xXexX28xX6xX5xXdxX44xX1cxX136xX3xX190xX17xX7xXexXdxX237xX12cxX13dxXaxX12xX4cexXdxX88xX4xX3xX7xX1fxX1cxX3xXd3xX17xX47xXexX3xX7axX7bxX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX1xXdxX88xX17xX3xX7xX17xX47xXexX3xX4xX6xX23xX3xX1cxXcbxX12cxX3xX7xX3axX3xX1ax27a9xXexX3xX3cxXad3xX17xX3xXexXb69xXdxX3xX1cxX1xXcbxX3xX7axX1bxX12cxX3xX83fxX10xX6xX24xX1axX23xX24xX1cxX3xX6exXcbxX3xX4xX1xXdxX6b0xX4xX3xXd3xX10xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1axX1bxX1cxX3xX6exXcbxX23xX3xX8aexX17xX2e7xX3xX147xX3xX1cxX8cxX7axX3xX1cxX6xX12cxXf3xX3xX63xXdxX88xX1cxX3xX1cxX6xX12cxXd5xX3xX44xXdxX1bxX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xXd0xX6xX3xX1cxX6d7xX3xX6exX7bxX1cxX3xX4xX1xX3dxX6xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX4xX73xX1cxX44xX3xX1axX78xXf3xX0xX54xXbxX12xX0xX25xXdxX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX24xX10xX5xX6xXexX10xX25xXaxX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX28xXexX1xX17xX7axX1axX28xX6xX1cxX25xX28xX7xX6xXbxX23xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX23xX24xX25xX3xXexX17xX12cxX16xX1cxX3xX1axX78xX3xX7xX3axX3xX3cxX1bxX1cxX1xX3xX1axXb69xXdxX3xXcxX23xX12cxX23xXexX6xX3xX6exXa7xXdxX3xX4xX1xXdxX6b0xX1cxX3xX5xX3dxX3exX4xX3xXd3xX10xX3xX1xX12cxX1axX24xXdxX25xX3xX7axXa7xXdxXaxX3xX1xX24xX10xX237xX9xXaxX54xXd3xX10xX54xX237xX23xX24xX25xX28xXexX17xX12cxX10xX1cxX28xX1axX23xX28xX7xX10xX28xX25xX6xX1cxX1xX28xX1axX6xXdxX28xXexX23xX12cxX23xXexX6xX28xX6exX23xXdxX28xX4xX1xXdxX10xX1cxX28xX5xX17xX23xX4xX28xXd3xX10xX28xX1xX12cxX1axX24xXdxX25xX28xX7axX23xXdxX54xX2xX2axX2bxX37xX179xX184xXf3xX1xXexX7axXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX54xX7axX10xX25xXdxX6xX54xX2xX34xX2bxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX2xX34xX54xX18cxX18cxX25xX184xX2xX184xX34xX18cxX2xX2bxXexX37xX2xX179xX184xX5xX2bxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX25xXdxX6exX12xX0xX7xXexX24xX23xX1cxX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX23xX24xX25xX3xXexX17xX12cxX16xX1cxX3xX1axX78xX3xX7xX3axX3xX3cxX1bxX1cxX1xX3xX1axXb69xXdxX3xXcxX23xX12cxX23xXexX6xX3xX6exXa7xXdxX3xX4xX1xXdxX6b0xX1cxX3xX5xX3dxX3exX4xX3xXd3xX10xX3xX1xX12cxX1axX24xXdxX25xX3xX7axXa7xXdxXaxX3xX1xX24xX10xX237xX9xXaxX54xXd3xX10xX54xX237xX23xX24xX25xX28xXexX17xX12cxX10xX1cxX28xX1axX23xX28xX7xX10xX28xX25xX6xX1cxX1xX28xX1axX6xXdxX28xXexX23xX12cxX23xXexX6xX28xX6exX23xXdxX28xX4xX1xXdxX10xX1cxX28xX5xX17xX23xX4xX28xXd3xX10xX28xX1xX12cxX1axX24xXdxX25xX28xX7axX23xXdxX54xX2xX2axX2bxX37xX179xX184xXf3xX1xXexX7axXaxX12xX22xX23xX24xX25xX3xXexX17xX12cxX16xX1cxX3xX1axX78xX3xX7xX3axX3xX3cxX1bxX1cxX1xX3xX1axXb69xXdxX3xXcxX23xX12cxX23xXexX6xX3xX6exXa7xXdxX3xX4xX1xXdxX6b0xX1cxX3xX5xX3dxX3exX4xX3xXd3xX10xX3xX1xX12cxX1axX24xXdxX25xX3xX7axXa7xXdxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX24xX23xX1cxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX22xX23xX24xX25xX3xX7xX3axX3xXexXc7xXbxX3xXexX24xX17xX1cxX44xX3xX1bxXbxX3xX25xX6a6xX1cxX44xX3xX4xX73xX1cxX44xX3xX1cxX44xX1xX88xX3xX1xX12cxX1axX24xXdxX25xX3xX6exXcbxX23xX3xX4xX1bxX4xX3xX5xX23xXb69xXdxX3xXd3xX10xX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xXb69xX12cxX3xX1cxX1xX47xXexX3xX6exXcbxX3xXexX1xX17xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX1xXdxXbbxX17xX3xX5xX3exXdxX3xX1cxX1xX17xXc7xX1cxX3xX1cxX1xX47xXexX3xX4xXd0xX6xX3xX4xX73xX1cxX44xX3xXexX12cxXd5xX3xX8aexX17xX6xX3xX3cxX6d7xX3xXbdxX1xXdxX6b0xX1cxX3xXd3xX10xX3xX1xX12cxX1axX24xXdxX25xX3xX25x43dbxX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX4xX73xX1cxX44xX3xX4xX1xX2e5xX1cxX44xX3xX3cxX6d7xX1cxX3xX1cxX1xXc7xX1cxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX25xXdxX6exX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX23xX24xX25xX3xX2dxX6xX1cxX44xX10xX24xX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX7axXb69xX1cxX1xX3xX7axX3axX3xX4xX1xX90cxX1cxX1xX3xXexX1xX705xX4xX3xX24xX6xX3xX7axX19ddxXexXaxX3xX1xX24xX10xX237xX9xXaxX54xXd3xX10xX54xX237xX23xX24xX25xX28xX24xX6xX1cxX44xX10xX24xX28xX24xX6xXbxXexX23xX24xX28xX7axX6xX1cxX1xX28xX7axX10xX28xX4xX1xXdxX1cxX1xX28xXexX1xX17xX4xX28xX24xX6xX28xX7axX6xXexX54xX2xX147xX179xX18cxX2axX2axXf3xX1xXexX7axXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX54xX7axX10xX25xXdxX6xX54xX2xX34xX2bxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX2bxX138xX54xX18cxX18cxX25xX147xX2bxX179xX2xX2axX2xX2xXexX138xX37xX18cxX138xX5xX2bxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX25xXdxX6exX12xX0xX7xXexX24xX23xX1cxX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX23xX24xX25xX3xX2dxX6xX1cxX44xX10xX24xX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX7axXb69xX1cxX1xX3xX7axX3axX3xX4xX1xX90cxX1cxX1xX3xXexX1xX705xX4xX3xX24xX6xX3xX7axX19ddxXexXaxX3xX1xX24xX10xX237xX9xXaxX54xXd3xX10xX54xX237xX23xX24xX25xX28xX24xX6xX1cxX44xX10xX24xX28xX24xX6xXbxXexX23xX24xX28xX7axX6xX1cxX1xX28xX7axX10xX28xX4xX1xXdxX1cxX1xX28xXexX1xX17xX4xX28xX24xX6xX28xX7axX6xXexX54xX2xX147xX179xX18cxX2axX2axXf3xX1xXexX7axXaxX12xX22xX23xX24xX25xX3xX2dxX6xX1cxX44xX10xX24xX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX7axXb69xX1cxX1xX3xX7axX3axX3xX4xX1xX90cxX1cxX1xX3xXexX1xX705xX4xX3xX24xX6xX3xX7axX19ddxXexX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX24xX23xX1cxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX438xX1xXdxX16xX1cxX3xX1axX1fxX1cxX3xX1xXad3xX7axX3xX1xX78xX3xX7axX6xX1cxX44xX3xX3cxXc7xX7axX3xX4xX1xX47xXexX3xX23xX237xX237xX24xX23xX6xX25xX3xX4xXd0xX6xX3xX2dxX6xX1cxX44xX10xX24xX3xX5xXcbxX3xX2dxX6xX1cxX44xX10xX24xX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX6exX6fxX6xX3xX4xX1xX90cxX1cxX1xX3xXexX1xX705xX4xX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX44xXdxXa7xXdxX3xXexX1xXdxX88xX17xX3xXexXb69xXdxX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX24dxX6xX1cxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX25xXdxX6exX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX23xX24xX25xX3xX7xac33xX1cxX3xX7xXcbxX1cxX44xX3xX24xX6xX3xX7axX19ddxXexX3xXd3xX10xX3xX7axXb69xX1cxX1xX3xX1cxX1xX47xXexX3xX5xX70dxX4xX1xX3xX7xX4c6xXaxX3xX1xX24xX10xX237xX9xXaxX54xXd3xX10xX54xX237xX23xX24xX25xX28xX7xX6xX1cxX28xX7xX6xX1cxX44xX28xX24xX6xX28xX7axX6xXexX28xXd3xX10xX28xX7axX6xX1cxX1xX28xX1cxX1xX6xXexX28xX5xXdxX4xX1xX28xX7xX17xX54xX2xX147xX179xX34xX2axX147xXf3xX1xXexX7axXaxX12xX0xXdxX7axX44xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX54xX7axX10xX25xXdxX6xX54xX2xX34xX2bxX54xX1cxX10xX131xX7xX54xX2xX179xX2bxX2axX54xX2xX2bxX34xX25xX34xX2bxX2axX34xX37xX2xX2bxXexX2axX179xX37xX184xX5xX2bxXf3xX190xXbxX44xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX14xXdxX16xX17xX3xX1axX1bxX1cxX3xXexX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX25xX3xX22xX28xX2xX2axX2bxX3xX2dxX6xXbxXexX23xX24xX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX1cxX42xX1cxX44xX3xX4xX47xXbxX3xX1cxX1xX4cxX1cxX44xX3xX44xX51xX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX25xXdxX6exX12xX0xX7xXexX24xX23xX1cxX44xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX22xX23xX24xX25xX3xX7xX1fd5xX1cxX3xX7xXcbxX1cxX44xX3xX24xX6xX3xX7axX19ddxXexX3xXd3xX10xX3xX7axXb69xX1cxX1xX3xX1cxX1xX47xXexX3xX5xX70dxX4xX1xX3xX7xX4c6xXaxX3xX1xX24xX10xX237xX9xXaxX54xXd3xX10xX54xX237xX23xX24xX25xX28xX7xX6xX1cxX28xX7xX6xX1cxX44xX28xX24xX6xX28xX7axX6xXexX28xXd3xX10xX28xX7axX6xX1cxX1xX28xX1cxX1xX6xXexX28xX5xXdxX4xX1xX28xX7xX17xX54xX2xX147xX179xX34xX2axX147xXf3xX1xXexX7axXaxX12xX22xX23xX24xX25xX3xX7xX1fd5xX1cxX3xX7xXcbxX1cxX44xX3xX24xX6xX3xX7axX19ddxXexX3xXd3xX10xX3xX7axXb69xX1cxX1xX3xX1cxX1xX47xXexX3xX5xX70dxX4xX1xX3xX7xX4c6xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX24xX23xX1cxX44xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX8c0xX17xX7xXexX6xX1cxX44xX3xX14xX1xX10xX5xX1axX12cxX3xXcdcxXcxX2axX2bxX2bxX3xX34xX2bxX2xX37xX3xX7xX3axX3xX3cxX3dxX3exX4xX3xX22xX23xX24xX25xX3xX4xX1xX23xX3xX24xX6xX3xX7axX19ddxXexX3xX4xX73xX1cxX44xX3xX4xX1xX2e5xX1cxX44xX3xXexXb69xXdxX3xXcxX24xXdxX2e0xX1cxX3xX5xX29dxX7axX3xX73xX3xXexX73xX3xX103xX1xXdxX4xX6xX44xX23xX3xX34xX2bxX2xX179xX3xXexXa7xXdxX3xX3cxX42xX12cxXf3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX25xXdxX6exX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX17xX5xX12xX0xX25xXdxX6exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX24xXaxX12xX0xX54xX25xXdxX6exX12xX0xX54xX25xXdxX6exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX23xX17xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX23xX3xX4cexX24cxX4cexXf3xX4cexX8daxX0xX54xXbxX12