Tin bão gần Biển Đông, cơn bão Saudel
(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, sáng nay (20/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (có tên quốc tế là Saudel).
5f6cxe657x118f6xfb43x100c2xfdf1xe9c0x8225x129b5xX7x12037x9746xb8fex10dffx107c8xad42xX5xb28bxXaxf4c0xXcxXdx11ec4xX3x127f1x11c71x10bb9xX3xc83dxa168xX15xX3xbae6xXdx7b20xX15xX3xb298xc4a2xX15xX1bxdb3cxX3xX4x11055xX15xX3xX17xX18xX19xX3xe6fcxX6xe74axf3bexX10xX5xX0xdce7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx93dbxX10xX6xX35xXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xXexX1xX25xX15xX1bxX3xXexXdxX15xX3xXex9f92xX3xX24x9504xXdxX3xd532xX1x8461xX3xXexa41fxe5bbxX15xX1bxX3xXexX1xdf44x6100xX3x9eeaxd6d7xX15xX3xX48xX61xX3xXcx11af8xX15xX1xX28xX3xX7xdf1exX15xX1bxX3xX15xX6xX71xX3x119bex8786xaf47xX39xX2xX8bxc748xX28xX3xX81xXbxX3xXexX1x11334xXbxX3xX15xX1xXdxf5f0xXexX3x110c6xd2e1xXdxX3xXa0xX18xX3xd064xccd9xX15xX1xX3xX5xdfb9xX15xX3xXexX1xX61xX15xX1xX3xX17xX18xX19xX3xX89xX4x11211xX3xXexXadxX15xX3xbd26xX34xf293xX4xX3xXexd68exX3xX5xX61xX3xX32xX6xX34xX35xX10xX5xX8fx89dcxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX19xX35xX71xXaxX12xX48x12c7exXdxX3xX8bxf0e7xX3xX1bxXdxc348xX28xX3xX73xf074xX3xXex7b57xX66xX3xXexa98cxXa7xX3xX17xX18xX19xX3x6c42xX3xX64xX1xX19x659axX15xX1bxX3xX2x7f74xX28xX10fxX3xXa0xf3daxX3xeda3xX7bxX3xX1fx8a30xX4x10afaxX3xX2xX8ax82c7xX28xX120xX3xXa0xX114xX3x118d6xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX15xX1bxX28xX3xX4xX81xX4xX1xX3xXa0xX10axX19xX3x7a97xX34xb89fxX35xX25xX15xX1bxX3xX89x7015xX1xXdxX13dxX5xX66xXbxX13dxXbxXdxX15xX8fxX3xX64xX1xX19xX10axX15xX1bxX3x1151fxX158xX8bxX64xXa7xX3xX73x87ccxX3xXbxX1xX66xX6xX3xX24xX25xX15xX1bxXd4xX3xX32xc495xX4xX3xX1bxXdxXbcxX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xX15xX1xX97xXexX3xX73x82f7xX15xX1bxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexXfexXa7xX3xX17xX18xX19xX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xX4xX97xXbxX3x12ce9xX3xX89xfa02xX8bxX13dxXefxX10fxX64xXa7xX39xX1bxXdxXf3xX8fxX28xX3xX1bxXdxeb1exXexX3xX4xX97xXbxX3xX2xX8bxXd4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX19xX35xX71xXaxX12xX0xXdxXa7xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxa749xX10xX15xXexX10xXfaxXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxd6dexXdxX35xXexX1xccb3xX3xX2xX10fxX2xcc5bxXbx6b0axX11cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1ebxX3xX1f0xX2xX1f0xXbxX1f2xX11cxXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX39xX39xXdxXd4xX17xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX73xX15xX39xX15xX10xX1e6xX7xX39xX8axX8bxX120xX8axX39xX2xX8axX198xX35xX8axX8bxX1f0xX120xX158xX10fxX1f0xXexX1f0xXefxX158xX10fxXefxX5xX8bxXd4xX1bxXdx6f08xa614xXfaxX9xX1f0xX1f0xX8bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xX25xX15xX1bxX28xX3xX4xX2bxX15xX3xX17xX18xX19xX3xX32xX6xX34xX35xX10xX5xXaxX3xX1e6xXdxX35xXexX1xX9xXaxX2xX10fxX2xX1f0xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1f0xX2xX1f0xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX19xX35xX71xXaxX12xb3ffx10d3axX3xX17xX81xX19xX3xXexXfaxX19xX15xX1bxX3xX8axX120xX3xX1bxXdxXf3xX3xXexXa1xXdxX28xX3xX17xX18xX19xX3xX35xXdxX3xX4xX1xX34xX71xX21xX15xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX69xXa1xX15xX1bxX3xXcxXfexX71xX3xXcxXfexX71xX3xX1fxX11axX4xX28xX3xXa7x9cadxXdxX3xX1bxXdxXf3xX3xXa0xXdxX3xXa0xX69xX6axX4xX3xX8axX8bxX13dxX8axX10fxX64xXa7xX28xX3xXa0xXdxX3xX73xX61xX19xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xX25xX15xX1bxXd4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX19xX35xX71xXaxX12xX24xXc8xX15xX3xX8bxXefxX3xX1bxXdxXf3xX3xX15xX1bxX61xX71xX3xX8axX2xX39xX2xX8bxX28xX3xX73xXf7xX3xXexXfaxX66xX3xXexXfexXa7xX3xX17xX18xX19xX3xX105xX3xX64xX1xX19xX10axX15xX1bxX3xX2xX19bxX28xX8axX3xXa0xX114xX3xX116xX7bxX3xX1fxX11axX4xX11cxX3xX2xX2xX1f0xX28xX8bxX3xXa0xX114xX3xX127xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX15xX1bxX28xX3xX4xX81xX4xX1xX3xXc2xX34xX1cxX15xX3xXa0xX10axX19xX3xX48xX19xX61xX15xX1bxX3xX32xX6xX3xX64xX1xX19xX10axX15xX1bxX3xXefxX120xX8bxX64xXa7xX3xX73xX15fxX3xXbxX1xX66xX6xX3xX24xX25xX15xX1bxX3xX24xX25xX15xX1bxX3x9480xX6xXa7xXd4xX3xX32xX16dxX4xX3xX1bxXdxXbcxX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xX15xX1xX97xXexX3xX73xX17fxX15xX1bxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexXfexXa7xX3xX17xX18xX19xX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xX4xX97xXbxX3xX198xX3xX89xX19bxX8bxX13dxXefxX10fxX64xXa7xX39xX1bxXdxXf3xX8fxX28xX3xX1bxXdxX1abxXexX3xX4xX97xXbxX3xX2xX8bxXd4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX19xX35xX71xXaxX12xXcxXfaxX19xX15xX1bxX3xX8axX120xX3xXa0xXc8xX15xX3xX120xX198xX3xX1bxXdxXf3xX3xXexXdxXc8xXbxX3xXexX1xX10xX19xX28xX3xX17xX18xX19xX3xX35xXdxX3xX4xX1xX34xX71xX21xX15xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX69xXa1xX15xX1bxX3xXcxXfexX71xX28xX3xXa7xX2e1xXdxX3xX1bxXdxXf3xX3xXa0xXdxX3xXa0xX69xX6axX4xX3xX2xX10fxX13dxX8axX8bxX64xXa7xX3xX73xX61xX3xX4xXbcxX3xX64xX1xX10axX3xX15xX74xX15xX1bxX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xXexX1xXadxXa7xXd4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX19xX35xX71xXaxX12xX24xXc8xX15xX3xX8bxXefxX3xX1bxXdxXf3xX3xX15xX1bxX61xX71xX3xX8axX8axX39xX2xX8bxX28xX3xX73xXf7xX3xXexXfaxX66xX3xXexXfexXa7xX3xX17xX18xX19xX3xX105xX3xX64xX1xX19xX10axX15xX1bxX3xX2xX19bxX28xX10fxX3xXa0xX114xX3xX116xX7bxX3xX1fxX11axX4xX11cxX3xX2xX2xX10fxX28xX10fxX3xXa0xX114xX3xX127xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX15xX1bxX28xX3xX4xX81xX4xX1xX3xXc2xX34xX1cxX15xX3xXa0xX10axX19xX3xX48xX19xX61xX15xX1bxX3xX32xX6xX3xX64xX1xX19xX10axX15xX1bxX3xX158xX10fxX8bxX64xXa7xX3xX73xX15fxX3xXbxX1xX66xX6xX3xX24xX25xX15xX1bxX3xX24xX25xX15xX1bxX3xX3a8xX6xXa7xXd4xX3xX32xX16dxX4xX3xX1bxXdxXbcxX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xX15xX1xX97xXexX3xX73xX17fxX15xX1bxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexXfexXa7xX3xX17xX18xX19xX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xX4xX97xXbxX3xX2xX8bxX3xX89xX1f0xX8bxX13dxX2xX8bxX8bxX64xXa7xX39xX1bxXdxXf3xX8fxX28xX3xX1bxXdxX1abxXexX3xX4xX97xXbxX3xX2xX8axXd4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX19xX35xX71xXaxX12xXcxXfaxX19xX15xX1bxX3xX120xX198xX3xXa0xXc8xX15xX3xXefxX8axX3xX1bxXdxXf3xX3xXexXdxXc8xXbxX3xXexX1xX10xX19xX28xX3xX17xX18xX19xX3xX35xXdxX3xX4xX1xX34xX71xX21xX15xX3xXexX1xX10xX19xX3xX1xX69xXa1xX15xX1bxX3xXcxXfexX71xX28xX3xXa7xX2e1xXdxX3xX1bxXdxXf3xX3xXa0xXdxX3xXa0xX69xX6axX4xX3xX64xX1xX19xX10axX15xX1bxX3xX2xX8bxX13dxX2xX10fxX64xXa7xX3xX73xX61xX3xX4xXbcxX3xX64xX1xX10axX3xX15xX74xX15xX1bxX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xXexX1xXadxXa7xXd4xX3xX24xXc8xX15xX3xX8bxXefxX3xX1bxXdxXf3xX3xX15xX1bxX61xX71xX3xX8axX158xX39xX2xX8bxX28xX3xX73xXf7xX3xXexXfaxX66xX3xXexXfexXa7xX3xX17xX18xX19xX3xX105xX3xX64xX1xX19xX10axX15xX1bxX3xX2xX19bxX28xXefxX3xXa0xX114xX3xX116xX7bxX3xX1fxX11axX4xX11cxX3xX2xX2xX158xX28xX8bxX3xXa0xX114xX3xX127xXdxX15xX1xX3xX24xX25xX15xX1bxX28xX3xX15xX1bxX6xX71xX3xXexXfaxXadxX15xX3xX64xX1xX34xX3xX73xX2a2xX4xX3xXc2xX34xX1cxX15xX3xXa0xX10axX19xX3xX48xX19xX61xX15xX1bxX3xX32xX6xXd4xX3xX32xX16dxX4xX3xX1bxXdxXbcxX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xX15xX1xX97xXexX3xX73xX17fxX15xX1bxX3xX1bxX1cxX15xX3xXexXfexXa7xX3xX17xX18xX19xX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xX4xX97xXbxX3xX2xX2xX3xX89xX2xX8bxX8bxX13dxX2xX2xX10fxX64xXa7xX39xX1bxXdxXf3xX8fxX28xX3xX1bxXdxX1abxXexX3xX4xX97xXbxX3xX2xX120xXd4xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX19xX35xX71xXaxX12xX0xXdxXa7xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1d7xX10xX15xXexX10xXfaxX3xX35xXexX1xX34xXa7xX17xX3xX35xX1xXdxX35xX10xXaxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX1e6xXdxX35xXexX1xX1ebxX3xX19bxX2xX10fxXbxX1f2xX11cxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX1ebxX3xX120xX2xX8bxXbxX1f2xX11cxXaxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX39xX39xXdxXd4xX17xX6xX19xX1xX6xXexXdxX15xX1xXd4xX73xX15xX39xX15xX10xX1e6xX7xX39xX8axX8bxX120xX8axX39xX2xX8axX198xX35xX8axX8bxX1f0xX120xX120xX8axX2xXexX2xX19bxX120xX1f0xX8axX5xX8bxXd4xX1bxXdxX23bxX23cxXfaxX9xX10fxXefxX10fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xX25xX15xX1bxX28xX3xX4xX2bxX15xX3xX17xX18xX19xX3xX32xX6xX34xX35xX10xX5xXaxX3xX1e6xXdxX35xXexX1xX9xXaxX19bxX2xX10fxXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX120xX2xX8bxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xX35xXdxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xXfaxX10xX5xX6xXexX10xX35xXaxX12xX0xX7xXexXfaxX19xX15xX1bxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXadxX15xX3xXc2xX34xX6xX15xX1ebxX0xX39xX7xXexXfaxX19xX15xX1bxX12xX0xX34xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX13dxXexX1xX34xXa7xX17xX13dxX6xX15xX35xX13dxX7xX6xXbxX19xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX61xX3xXcxX7bxX15xX1xX3xXa7xX69xX6xX3xX73xec8bxX15xX3xXa0xX6xX15xX1bxX3xXfaxX97xXexX3xXexX19xX28xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xX25xX15xX1bxX3xX5xXa8xXdxX3xX7xX11axXbxX3xX1xX16dxX15xX1bxX3xX17xX18xX19xXaxX3xX1xXfaxX10xX23bxX9xXaxX39xX1f2xX6xX13dxX1xX19xXdxX39xX1xX6xX13dxXexXdxX15xX1xX13dxXa7xX34xX6xX13dxX73xX6xX15xX13dxX35xX6xX15xX1bxX13dxXfaxX6xXexX13dxXexX19xX13dxX17xXdxX10xX15xX13dxX35xX19xX15xX1bxX13dxX5xX6xXdxX13dxX7xX6xXbxX13dxX1xX34xX15xX1bxX13dxX17xX6xX19xX39xX8axX8bxX8bxX158xX198xX120xXd4xX1xXexXa7xXaxX12xX0xXdxXa7xX1bxX3xX7xXfaxX4xX9xXaxX39xXa7xX10xX35xXdxX6xX39xX2xX8axX8bxX39xX15xX10xX1e6xX7xX39xX8axX8bxX120xX8axX39xX2xX8bxX10fxX35xX2xX2xX120xX120xXefxX10fxX19bxXexX1f0xX8bxX2xX198xX10fxX5xX8bxXd4xX1bxXdxX23bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xX25xX15xX1bxX28xX3xX4xX2bxX15xX3xX17xX18xX19xX3xX32xX6xX34xX35xX10xX5xXaxX3xX39xX12xX0xX39xX6xX12xX0xX35xXdxX73xX12xX0xX7xXexXfaxX19xX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX48xX61xX3xXcxX7bxX15xX1xX3xXa7xX69xX6xX3xX73xX80dxX15xX3xXa0xX6xX15xX1bxX3xXfaxX97xXexX3xXexX19xX28xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xX25xX15xX1bxX3xX5xXa8xXdxX3xX7xX11axXbxX3xX1xX16dxX15xX1bxX3xX17xX18xX19xXaxX3xX1xXfaxX10xX23bxX9xXaxX39xX1f2xX6xX13dxX1xX19xXdxX39xX1xX6xX13dxXexXdxX15xX1xX13dxXa7xX34xX6xX13dxX73xX6xX15xX13dxX35xX6xX15xX1bxX13dxXfaxX6xXexX13dxXexX19xX13dxX17xXdxX10xX15xX13dxX35xX19xX15xX1bxX13dxX5xX6xXdxX13dxX7xX6xXbxX13dxX1xX34xX15xX1bxX13dxX17xX6xX19xX39xX8axX8bxX8bxX158xX198xX120xXd4xX1xXexXa7xXaxX12xX48xX61xX3xXcxX7bxX15xX1xX3xXa7xX69xX6xX3xX73xX80dxX15xX3xXa0xX6xX15xX1bxX3xXfaxX97xXexX3xXexX19xX28xX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xX25xX15xX1bxX3xX5xXa8xXdxX3xX7xX11axXbxX3xX1xX16dxX15xX1bxX3xX17xX18xX19xX0xX39xX6xX12xX0xX39xX7xXexXfaxX19xX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX35xXaxX12xXcxXfaxX19xX15xX1bxX3xX64xX1xXdxX3xXexXa8xXdxX3xX48xX61xX3xXcxX7bxX15xX1xX3xXa7xX69xX6xX3xXa0xX6xX15xX1bxX3xXfaxX97xXexX3xXexX19xX3xXexX1xf5bdxX3xX15xX1bxX19xX61xXdxX3xX1fxXdxX21xX15xX3xX24xX25xX15xX1bxX3xXa0xX18xX3xX1xXa11xX15xX1xX3xXexX1xX61xX15xX1xX3xXa7xX114xXexX3xX64xX1xXc4xXdxX3xX81xXbxX3xXexX1xX97xXbxX3xX15xX1xXdxX9dxXexX3xXa0xXa1xXdxX3xX64xX1xX10axX3xX15xX74xX15xX1bxX3xXa7xXa8xX15xX1xX3xX5xXadxX15xX3xXexX1xX61xX15xX1xX3xX17xX18xX19xX3xXexXfaxX19xX15xX1bxX3xX15xX1x60cdxX15xX1bxX3xX15xX1bxX61xX71xX3xXexXa1xXdxXd4xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX35xXdxX73xX12xX0xX39xX5xXdxX12xX0xX39xX34xX5xX12xX0xX35xXdxX73xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXfaxXaxX12xX0xX39xX35xXdxX73xX12xX0xX39xX35xXdxX73xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101a1xX34xXexX1xX19xXfaxXaxX12xXcxXfexXa7xX3xX24xX6xX15xX0xX39xXbxX12
Tâm Đan