1.001 sắc thái “khó đỡ” khi nhận tiền lì xì
Việc nhận tiền lì xì Tết tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng muôn vàn cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
1860x5adex31e1x1a93x62cax7b25x28dcx640cx5c16xX7x66ebx9902x540bx4febx5808x6520xX5x5905xXax77fdxX2x4fc5x79f1xX15xX2xX3xX7x6e46xX4xX3xXexX1xa0c8xXdxX3xXax1ccfxX1x8dc7xX3x1971x3741xXaxX3xX23xX1xXdxX3x7f34xX1x19f0xX2fxX3xXexXdx826cxX2fxX3xX5x7baexX3x601fxX3axX0x82f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9928xX10xX6x18c4xXaxX12x45e3xXdx3525xX4xX3xX2fxX1xX31xX2fxX3xXexXdxX36xX2fxX3xX5xX3axX3xX3cxX3axX3xXcx967exXexX3xXex574dx232bxX2fx21d0xX3xX27x3c23xX2fxX3xX71xXdx2dfaxX2fxX3xX2fxX1xX6exX2fxX71xX3xX5x814bxXdxX3xX4xX1x5062xX6xX3xX27x728cxX2fxX71xX3x30e5x32efx1d58xX2fxX3x6320x9ec5xX2fxX3xX4xX91xX2fxX71xX3x7f28xX31xX4xX3xX4xX79xX90xX3xX3cx78b9xX4xX3xX9exX91x3a36xX2fxX3xX95xX91xXdxX3xX5x6a3exX2fxX3xX5x3537xX2fxX14xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x1aa5xX6xXbxXexXdx40f7xX2fxXaxX3xX9exXd5x762fxX51xX10xXdbxX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXax74efxXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXdbxXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51x2ff0xX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xa05exX7xX3fxX2x9f1dxX15x6ae7xX3fxX2xX15xX175xX51x1c96xX15xX173xXexX2xX15xX15x30b0xX5xX15xX14x8d3exXbxX71xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX51xXexX1x8e0fx8904xX173xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12x3cd2xXdxX36xX90xX3xX90xX74xX3xX6ex565axX4xX3xX4x91a1xX6xX3xXex804exXexX3xX4xX79xX3xX90x7268xXdxX3xX2fxX71xX6ex787exXdxX3xX51x291dxXbxX3xXcxX6axXexX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX9exXd5xXdbxX51xX10xXdbxX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX17bxXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXdbxXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xX16fxX7xX3fxX2xX173xX15xX175xX3fxX2xX15xX175xX51xX17bxX15xX173xXexX101xX175xX17bxX15xX5xX2xX14xX186xXbxX71xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX51xXexX1xX197xX198xX173xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXcx2236xX3xX4xX1x302axXdxX3xX9exX6xX3xX5x5e2exX2fxX3xXexXdbxX6exX1d0xX4xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX31xX2fxX3xXexXdxX36xX2fxX3xX5xX3axX3xX3cxX3axX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX9exXd5xXdbxX51xX10xXdbxX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX17bxXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXdbxXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xX16fxX7xX3fxX2xX173xX15xX175xX3fxX2xX15xX175xX51xX17bxX15xX173xXex9310x1fa0xX449xX5xX17bxX14xX186xXbxX71xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX51xXexX1xX197xX198xX173xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX2fxXdx6495xX2fxX3xX1xXdxX56xX2fxX3xX27xX83xXdxX3xX23xX1xX92xX2fxX71xX3xX2fxX71xX83xXdxX3xX3cxXdxX2fxX3xXexX1xX49cxX90xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX9exXd5xXdbxX51xX10xXdbxX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX17bxXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXdbxXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xX16fxX7xX3fxX2xX173xX15xX175xX3fxX2xX15xX175xX51xX17bxX15xX173xX2xX15xX2xX2xXexX173xX198xX101xX44axX5xX15xX14xX186xXbxX71xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX51xXexX1xX197xX198xX173xX15xXbxX3cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX51xXexX1xX91xX90xX9exXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12x7301xX1d8xXbxX3xX27xX92xXdxX3xXexXdxX36xX2fxX3xX27xXa7xX2fxX71xX3xXexX1xX10xXd5xX3xX118xX49cxX91xX3xX4xX33axX91xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX9exXd5xXdbxX51xX10xXdbxX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX17bxXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXdbxXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xX16fxX7xX3fxX2xX173xX15xX175xX3fxX2xX15xX175xX51xX17bxX15xX173xXexX101xX101xX173xX2xX5xX198xX14xX186xXbxX71xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX51xXexX1xX197xX198xX173xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12x47d1x194dxX3xX23xX76cxXbxX3xX27x6652xX3xX3cxXdxX2fxX3xXexXdxX36xX2fxX3xX5xX3axX3xX3cxX3axX3xX90xXb8xXexX3xX4xX1fxX4xX1xX3xXexX6axX3xX2fxX1xX1e9xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xX16fxX7xX3fxX2xX173xX15xX175xX3fxX2xX15xX175xX51xX17bxX15xX173xXexX17bxX182xX17bxX173xX5xX175xX14xX186xXbxX71xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX51xXexX1xX197xX175xX15xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX9exX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX3xX9exXd5xXdbxX51xX10xXdbxX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX71xX9xXaxX15xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX51xX51xXdxX2fxX71xX9xXaxX101xXaxX3xX6xX5xXdxX71xX2fxX9xXaxX4xX10xX2fxXexX10xXdbxXaxX12xX0xXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xX0xXdxX90xX71xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX3xX15xX15xX2xX3xX7xX6xX4xX3xXexX1xX6xXdxX3xX23xX1xXd5xX3xX51xXd5xX3xX23xX1xXdxX3xX2fxX1xX6xX2fxX3xXexXdxX10xX2fxX3xX5xXdxX3xX3cxXdxXaxX3xX7xXdbxX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX14xX9exX6xXd5xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX14xX95xX2fxX3fxX2fxX10xX16fxX7xX3fxX2xX173xX15xX175xX3fxX2xX15xX175xX51xX17bxX15xX173xXexX182xX182xX17bxX449xX5xX449xX14xX186xXbxX71xXaxX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX16fxXdxX51xXexX1xX197xX198xX173xX15xXbxX3cxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xXexXdbxX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX6xXbxXexXdxXd5xX2fxXaxX12xXcxX1xX92xXdxX3xX4xX1xX1fxX91xX3xX23xX1xX92xX2fxX71xX3xX2fxX1xX31xX2fxX3xX27x416axX91x84f8xX3xX4xX1xX1fxX91xX3xX5xX1d0xX2fxX3xXdbxXacxXdxX3xX9exX1fxX4xX3xX83xX14xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXdbxX12xX0xX3fxXexX9exXd5xX51xX118xX12xX0xX3fxXexX6xX9exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx27c2xXd5xX91xXdbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXd5xX3xX54xX1c7x23b0xX0xX3fxXbxX12