Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 khác nhau thế nào?
(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở tình hình dịch trên địa bàn TP Hà Tĩnh ổn định, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa có quyết định, từ 12h trưa nay (18/6) sẽ kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và triển khai thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg.
9e92x13f3cx13cfax11817xa757x13309xaadfxe9a9xa114xX7x118dbxae47xd062xc543xa0c3x10c21xX5x145f6xXax9f96xbcd5xXdxff36xd6b0xX3xX4x14120xX4xX1xX3xa2b9xX15xX3xX1xfc16xXdxX3xXexX1xX10x13977xX3x14ac2xX1xd607xX3xXexX1xd51bxX3xX2xe540xX3xfd12x144f4xX3xX2xaabcxX3x1224exX1xX19xX4xX3xX16xX1xX6xabb8xX3xXexX1x12dc0xX3xX16xX35xX27x11928xX0xc10exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa4f9xX10xX6xa593xXaxX12xXcx13cc6x1422bxX16xX3xX4x11e23xX3xX7x133cbxX3xXex12737xX16xX1xX3xX1xX6exX16xX1xX3xX5fxX2fxX4xX1xX3xXexX63xX64xX16xX3x12d21xX2fxX6xX3xdaf1xX35xX16xX3xXcxcc0exX3xX5cxX35xX3xXcxff7axX16xX1xX3x13a6cxX16xX3xX81xX2fxX16xX1xc9b2xX3xX29xX1x12d59xX3xXexX2fxX4xX1xX3xfdc8x1250ax1261exf7a8xX3xXexX2bxX16xX1xX3x14093x10d01xX3xXcxX63xb02exX16x13fedxX3xX5cx11fadxXdxX3xX34x13d7axX6xX3xX4xc75dxX3xc2caxX42xf7adxX46xXexX3xX81xX2fxX16xX1xX9bxX3xXexXbexX3xX2xe237xX1xX3xXexX63x11efexX6xX3xX16xX6xXc6xX3xbce8xX2x10f69xX4dxX38xdf39xX3xX7x12cb0xX3xX3axX46xXexX3xXexX1x12291xX4xX3xXb7xXdxX15xX16xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1dxX15xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX38xX4dxX29xXcx13828xXcxXcxXb7xX3xX34xX35xX3xXexX63xXdxa531xX16xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xcd69xX4xX3xX1xXdxaf56xX16xX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX32xX4dxX29xXcxX116xXcxXcxXb7xd509xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX27xX5fxXc6xXaxX12xXa9xXd9xab8bxXdxX3xX81xf9c0xXc6xX3xX5xX35xX3x12dc4xX21xXexX3xX7xa34axX3xX81xXdxX121xX16bxX3xX3axX1xX19xX4xX3xX16xX1xX6xX42xX3xXb7xXdx13094xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX32xX3xX34xX35xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX38xX3xX34xX35xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xc194xf718xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX27xX5fxXc6xXaxX12xX0xXdxX16bxXb7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX42xX16bxX85xX3xX5fxX1xXdxX5fxX10xX3xXdxX29xX10xX16xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXax10d55xXdxX5fxXexX1xX1abxX3xXe2xXd4xef4dxXbxX1dx129d2xX3xX1xX10xXdxXb7xX1xXexX1abxX3xX32xd6f9xX38xXbxX1dxX1f6xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX149xX85xX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xX149xX34xX16xX4dxX16xX10xX1eaxX7xX4dxXd4xX2xXd4xX201xX4dxX2xXd4xc367xX5fxX32xX2xX201xX2x101ebxX201xX32xXexX38xX1f3xX2xX32xX5xX32xX116xX2xX1f3xX32xX5fxX32xX2xXd4xX1f3xX201xX2xXd4xXexX201xXd4xX38xXe2xX5xX1aaxX116xX2xX149xa9d0xXbxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1dxX15xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX32xX3xX34xX35xX3xX2xX38xX3xX3axX1xX19xX4xX3xX16xX1xX6xX42xX3xXexX1xX46xX3xX16xX35xX27xX4bxXaxX3xX1eaxXdxX5fxXexX1xX9xXaxXe2xXd4xX1f3xXaxX3xX1xX10xXdxXb7xX1xXexX9xXaxX32xX201xX38xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa7xX27xX5fxXc6xXaxX12xX0xXdxX16bxXb7xX3xX7xXexXc6xX5xX10xX9xXaxX1eaxXdxX5fxXexX1xX1abxX3xXe2xXd4xX32xXbxX1dxX1f6xX3xX1xX10xXdxXb7xX1xXexX1abxX3xX2xX38xX1f3xX2xXbxX1dxX1f6xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX149xX85xX6xX27xX1xX6xXexXdxX16xX1xX149xX34xX16xX4dxX16xX10xX1eaxX7xX4dxXd4xX2xXd4xX201xX4dxX2xX1f3xX32xX5fxX32xX2xXd4xX1f3xX201xX2xXd4xXexX201xXd4xX38xXe2xX5xX1aaxX116xX2xX1f3xX38xX5fxXd4xX2xX1f3xX201xX38xX32xX38xXexX230xXe2xX32xXe2xX5xX230xX116xX2xX149xX250xXbxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1dxX15xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX32xX3xX34xX35xX3xX2xX38xX3xX3axX1xX19xX4xX3xX16xX1xX6xX42xX3xXexX1xX46xX3xX16xX35xX27xX4bxXaxX3xX1eaxXdxX5fxXexX1xX9xXaxXe2xXd4xX32xXaxX3xX1xX10xXdxXb7xX1xXexX9xXaxX2xX38xX1f3xX2xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX63xX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX63xX27xX16xXb7xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX64xX16xX3xXc4xX42xX6xX16xX1abxX0xX4dxX7xXexX63xX27xX16xXb7xX12xX0xX42xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX116xXexX1xX42xX16bxX85xX116xX6xX16xX5fxX116xX7xX6xXbxX27xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xXd4xX1xX3xXexX63xXd9xX6xX3xX16xX6xXc6xX9bxX3xXcxX8axX3xX5cxX35xX3xXcxX90xX16xX1xX3xX3axX46xXexX3xXexX1xXf0xX4xX3xXb7xXdxX15xX16xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1dxX15xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX38xX9bxX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX130xX16xX3xX149xX149xX149xXaxX3xX1xX63xX10x11e5exX9xXaxX4dxXc6xX116xXexX10xX4dxX2xXd4xX1xX116xXexX63xX42xX6xX116xX16xX6xXc6xX116xXexXbxX116xX1xX6xX116xXexXdxX16xX1xX116xX3axX10xXexX116xXexX1xX42xX4xX116xXb7xXdxX6xX16xX116xX4xX6xX4xX1xX116xX1dxX6xX116xX1xX27xXdxX116xXexX1xX10xX27xX116xX4xX1xXdxX116xXexX1xXdxX116xX2xX38xX116xXexX1xX42xX4xX116xX1xXdxX10xX16xX116xXexX1xX10xX27xX116xX4xX1xXdxX116xXexX1xXdxX116xX2xX32xX4dxXd4xX2xX201xX1f3xXe2xX230xX149xX1xXexX16bxXaxX12xX0xXdxX16bxXb7xX3xX7xX63xX4xX9xXaxX4dxX16bxX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xXd4xX1f3xX4dxX16xX10xX1eaxX7xX4dxXd4xX2xXd4xX201xX4dxX2xX1f3xX38xX5fxX32xX2xX2xX230xX230xX32xX201xXexXd4xX2xXd4xX32xXe2xX5xX1f3xX149xX250xXbxXb7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1dxX15xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX32xX3xX34xX35xX3xX2xX38xX3xX3axX1xX19xX4xX3xX16xX1xX6xX42xX3xXexX1xX46xX3xX16xX35xX27xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxX34xX12xX0xX7xXexX63xX27xX16xXb7xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xXd4xX1xX3xXexX63xXd9xX6xX3xX16xX6xXc6xX9bxX3xXcxX8axX3xX5cxX35xX3xXcxX90xX16xX1xX3xX3axX46xXexX3xXexX1xXf0xX4xX3xXb7xXdxX15xX16xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1dxX15xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX38xX9bxX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX130xX16xX3xX149xX149xX149xXaxX3xX1xX63xX10xX457xX9xXaxX4dxXc6xX116xXexX10xX4dxX2xXd4xX1xX116xXexX63xX42xX6xX116xX16xX6xXc6xX116xXexXbxX116xX1xX6xX116xXexXdxX16xX1xX116xX3axX10xXexX116xXexX1xX42xX4xX116xXb7xXdxX6xX16xX116xX4xX6xX4xX1xX116xX1dxX6xX116xX1xX27xXdxX116xXexX1xX10xX27xX116xX4xX1xXdxX116xXexX1xXdxX116xX2xX38xX116xXexX1xX42xX4xX116xX1xXdxX10xX16xX116xXexX1xX10xX27xX116xX4xX1xXdxX116xXexX1xXdxX116xX2xX32xX4dxXd4xX2xX201xX1f3xXe2xX230xX149xX1xXexX16bxXaxX12xX2xXd4xX1xX3xXexX63xXd9xX6xX3xX16xX6xXc6xX9bxX3xXcxX8axX3xX5cxX35xX3xXcxX90xX16xX1xX3xX3axX46xXexX3xXexX1xXf0xX4xX3xXb7xXdxX15xX16xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1dxX15xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX38xX9bxX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX130xX16xX3xX149xX149xX149xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX63xX27xX16xXb7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX29xX1xX9fxX3xXexX2fxX4xX1xX3xXa6xXa7xXa8xXa9xX3xXexX2bxX16xX1xX3xXb0xXb1xX3xXcxX63xXb5xX16xXb7xX3xX5cxXbaxXdxX3xX3axX1xc083xX16xXb7xX3xX81xX2fxX16xX1xX9bxX3xXexX63xX64xX16xX3xX4xX68xX3xX7xX6bxX3xXexX6exX16xX1xX3xX1xX6exX16xX1xX3xX5fxX2fxX4xX1xX3xXexX63xX64xX16xX3xX81xX2fxX6xX3xX85xX35xX16xX3xXcxX8axX3xX5cxX35xX3xXcxX90xX16xX1xX3xX94xX16xX3xX81xX2fxX16xX1xX9bxX3xXexXbexX3xX2xXd4xX1xX3xXexX63xXd9xX6xX3xX16xX6xXc6xX9bxX3xX7xXe8xX3xX3axX46xXexX3xXexX1xXf0xX4xX3xXb7xXdxX15xX16xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX1dxX15xX3xX1xX21xXdxX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX38xX4dxX29xXcxX116xXcxXcxXb7xX3xX34xX35xX3xXexX63xXdxX121xX16xX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX130xX16xX3xXexX1xX10xX27xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2xX32xX4dxX29xXcxX116xXcxXcxXb7xX149xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxX34xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX42xX5xX12xX0xX5fxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX63xXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxX34xX12xX0xX4dxX5fxXdxX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9f8xX42xXexX1xX27xX63xXaxX12xXa7xX5cxXcxX0xX4dxXbxX12
BHT