Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão từ trần
Ngày 30/5, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo, ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đã từ trần.
6c92x117e6xb283xd070x11f0dx12512xe370x97bax73c2xX7x1234axbb2cxec0cxace4x12d08x780bxX5xb1c7xXaxf1a8xa3f4xb361x10e07x1122axb735xf920xX3x97c3xX1xbdcexX3xX18xX1xXdx122f9xa2bexX3x12ee5x13b69xX18xX3xXbxX1xead3xX18xX14xX3x10aa9xX15xac39xX4xX3xX1x11511xXdxX3xX24xabddxX3x109c3xe7aexd83dxX3xXexc12axX3xXex1103dx10067xX18xX0x77eaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe5bxX10xX6x11b64xXaxX12xX13xX14xaf45xX16xX3x8b33x8f7exX46xe2b7x9b4fxX3xbfcdxX6xX18xX3xX66xff06xX3cxX3xf0a3xX21xX64xX3xX4xX1xX25xX22xX3xX7xae30xX4xX3xX7x10c1bxX4xX3xbc9axX1xaffdxX10xX3xX4x11395xX18xX3x12a65xX34xX3xXcxX42xX15xX18xX14xX3x7e72xd74fxX18xX14xX3xXexX1x10c87xX18xX14xX3xX88xX85xX3cxX64xX3xX98xX18xX14xX3xX24xX38xX3xX3axX3bxX3cxX64xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX18xX1xXdxX21xX22xX3x1039cxX16xX3xX88xX6xX18xX3x12db0xX30xXdxX3xX18xX14xX3cx12dcdxXdxX3xX4xX1cxX6xX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX64xX3x103f8xX3bxX3xXexX3fxX3xXexX42xX43xX18x8336xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3cxX58xX16xX3xXbxX1axX10xX18xXexX10xX42xXaxX12xX0xXdxX22xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1axX10xX18xXexX10xX42xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxc504xXdxX58xXexX1x1052exX3x1316bxX2x7edfxXbxe4d5x12968xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX126xX3x12e3dxX61x13846xXbxX12cxX12dxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX126xX46xX46xXdxXe7xX88xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX18xX1xXe7xX6exX18xX46xX18xX10xX121xX7xX46xX12axX61xX12axX2xX46xX2xX61xX63xX58xX128xX2xX137xX137xf01dxX12axX2xXexX63xX2xX128xX2xX5xX139x7905xX15xX18xX18xX6xX22xX10xX58xXe7xc65exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX18xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX18xX3xXbxX1xX2axX18xX14xX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX24xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xXexX42xX43xX18xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX6xXbxXexXdxX3cxX18xXaxX12xXc5xc45fxX18xX14xX3xX4xX1x11a97xX3xX24xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xXexX42xX43xX18xX3xX7xX6xX15xX3xXexX1x104acxXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xX5xd8d4xX22xX3xX88xX21xX18xX1xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3cxX58xX16xXaxX12xXcxX42xX3cxX18xX14xX3xXexX1xX98xX18xX14xX3xX88xX85xX3cxX64xX3xX66xX6xX18xX3xX66xX6bxX3cxX3xX6exX21xX64xX3xX4xX1xX25xX22xX3xX7xX78xX4xX3xX7xX7cxX4xX3xX7fxX1xX81xX10xX3xX4xX85xX18xX3xX88xX34xX3xXcxX42xX15xX18xX14xX3xX91xX92xX18xX14xX64xX3xX98xX18xX14xX3xX24xX38xX3xX3axX3bxX3cxX64xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX25xX22xX3xX2xX139xX60xX139xX64xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXbexX16xX3xX6exXdxX17xX18xX3xXcxX42xX15xX18xX14xX3xX91xX92xX18xX14xX3xXc5xX6bxX18xX14xX64xX3xX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX3xX18xX1xXdxX21xX22xX3xXbexX16xX3xX88xX6xX18xX3xXc5xX30xXdxX3xX18xX14xX3cxXccxXdxX3xX4xX1cxX6xX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX64xX3xX7xX6xX15xX3xX22xX34xXexX3xXexX1xX1f5xXdxX3xX14xXdxX6xX18xX3xX5xX1fexX22xX3xX88xX21xX18xX1xX3xX1xXdxf108xX22xX3xX18xX14xX1x13c15xX3cxX64xX3xX22x770fxX4xX3xX58x8c80xX3xXddxX91x11ce6xX4xX3xXc5xX6bxX18xX14xX64xX3xX13xX1xX5dxX3xX18xX91x924cxX4xX64xX3xXex7c08xXbxX3xXexX1xX2e4xX3xX4xX85xX4xX3xX14xXdxX85xX3cxX3xX7xX91xX64xX3xX88xX85xX4xX3xX7xf9b2xX3xXexX30bxX18xX3xXex1047dxX18xX1xX3xX4xX7cxX15xX3xX4xX1xf09fxX6xX64xX3xX14xXdxX6xX3xXddxX32bxX18xX1xX3xX1x1351fxXexX3xX5xX2axX18xX14xX3xX4xX1xX25xX22xX3xX7xX78xX4xX64xX3xX18xX1xX91xX18xX14xX3xX58xX3cxX3xXexX15x120caxXdxX3xX4xX6xX3cxX3xX7xX7cxX4xX3xX16xX343xX15xX64xX3xX98xX18xX14xX3xXddxX3bxX3xXexX3fxX3xXexX42xX43xX18xX3xX6exX5dxX3cxX3xX1xX1d8xXdxX3xX61xX2xX3xX14xXdxX1f5xX3xX60xX139xX3xXbxX1x9038xXexX64xX3xX18xX14xX5dxX16xX3xX60xX61xX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX63xX3xX18xX25xX22xX3xX12axX61xX12axX61xX3xXexXccxXdxX3xX18xX1xX5dxX3xX42xXdxX17xX18xX14xX3xdd79xX12axX61xX128xX64xX3xX18xX1xX5dxX3xX13xX60xX64xX3xX18xX14x73e6xX3xX60xX128xX64xX3xXbxX1xX30xX3xX24xXccxX18xX3xX66xX6bxX3cxX64xX3xb0b6xX15xX30bxX18xX3xX66xX6xX3xXc5xX32bxX18xX1xX64xX3xXexX1xX5dxX18xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX55xX5dxX3xX13xX34xXdxXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3cxX58xX16xXaxX12xdd76xac93xX3xX6exXdxX343xX18xX14xX3xX64xX3xX5xX416xX3xXexX42xX15xX16xX3xXddxXdxX21xX15xX64xX3xX5xX416xX3xX6xX18xX3xXexX85xX18xX14xX3xX98xX18xX14xX3xX24xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3xX7x10203xX3xXddxX91xX2f7xX4xX3xXexX1xX98xX18xX14xX3xX88xX85xX3cxX3xX7xX6xX15xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3cxX58xX16xXaxX12x13976xX18xX14xX3xX24xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX25xX22xX3xX2xX139xX60xX139xX64xX3xX3e1xX15xX17xX3xX13xX6xX22xX3xXc5xeaebxX18xX1xXe7xX3xX46fxX18xX14xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX1x10314xX4xX3xX18xX14xX5dxX18xX1xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX18xX98xX18xX14xX3xX6exX5dxX3xX3e1xX15xX16xX3xX1xX3cxXccxX4xX1xX3xXexX1xX1cxX16xX3xX5xX2f7xXdxX3xXexXccxXdxX3xX55xX4a1xX4xX3xX6exXdxX21xX18xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX5xX2f7xXdxX3xX176xX3xXc5xXdxX21xX18xX3xX5x8269xX4xX3xb3e0xX18xX6xX16xX3xXcxX42xX91xX1f5xX18xX14xX3xXc5xXccxXdxX3xX1xX4a1xX4xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX5xX2f7xXdxf6efxX3xX6exX5dxX3xXexX30xXexX3xX18xX14xX1xXdxX21xXbxX3x10d48xX324xX3xX7xX91xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX5xX2f7xXdxX3xX18xX25xX22xX3xX2xX139xX128xX137xXe7xX3xX13xX25xX22xX3xX2xX139xbc32xX2xX64xX3xX98xX18xX14xX3xXddxX91xX2f7xX4xX3xXddxXdx12939xX15xX3xX4xX1xX15xX16xX2e4xX18xX3xX6exX545xX3xX4xX98xX18xX14xX3xXexX85xX4xX3xXexXccxXdxX3xXcxX16xX3xXexX1xX1cxX16xX3xX5xX2f7xXdxX3xX2exX15xX6bxX18xX14xX3xX13xXdxX18xX1xX3xX5xX5dxX22xX3xXddxX34xXdxX3xXexX42xX91xda25xX18xX14xX3xXddxX34xXdxX3xX3e1xX15xX16xX3xX1xX3cxXccxX4xX1xXe7xX3xX1axX15xX30xXdxX3xX18xX25xX22xX64xX3xX98xX18xX14xX3xXddxX91xX2f7xX4xX3xX88xX360xX3xX18xX1xXdxX21xX22xX3xX5xX5dxX22xX3xX3bexX1xX78xX3xXcxX16xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX5xX2f7xXdxXe7xX3xX13xX25xX22xX3xX2xX139xX536xX128xX64xX3xX98xX18xX14xX3xXddxX91xX2f7xX4xX3xX88xX360xX3xX18xX1xXdxX21xX22xX3xX5xX5dxX22xX3xXcxX42xX91xX581xX18xX14xX3xXexX16xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX5xX2f7xXdxX3xXex8c68xX18xX1xX3xX2exX15xX6bxX18xX14xX3xX13xXdxX18xX1xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3cxX58xX16xXaxX12xXcxX1xX85xX18xX14xX3xX2xX176xX2xX139xX536xX139xX64xX3xX98xX18xX14xX3xXddxX91xX2f7xX4xX3xXbxX1xX1fexX18xX3xX4xX98xX18xX14xX3xX5xX5dxX22xX3xX66xX1dexX3xXexX1xX91xX3xX55xX15xX16xX21xX18xX3xX1cxX16xX3xXcxXdxX17xX18xX3xf915xX17xX18xX64xX3xXexX5f9xX18xX1xX3xX2exX15xX6bxX18xX14xX3xX13xXdxX18xX1xX3xXddxX343xX18xX3xX18xX25xX22xX3xX2xX139xX16cxX61xX64xX3xX98xX18xX14xX3xXddxX91xX2f7xX4xX3xXddxXdxX545xX15xX3xX7xX6xX18xX14xX3xX5xX5dxX22xX3xX66xX1dexX3xXexX1xX91xX3xXcxX5f9xX18xX1xX3xXddxX3cxX5dxX18xX3xX2exX15xX6bxX18xX14xX3xX13xXdxX18xX1xXe7xX3xXcxX1xX85xX18xX14xX3xX2xX2xX176xX2xX139xX16cxX61xX64xX3xX98xX18xX14xX3xXddxX91xX2f7xX4xX3xXbxX1xX1fexX18xX3xX4xX98xX18xX14xX3xX5xX5dxX22xX3xX66xX1dexX3xXexX1xX91xX3xXcxX42xX15xX18xX14xX3xX91xX92xX18xX14xX3xXc5xX3cxX5dxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX17xX18xX3xX1axX34xX18xX14xX3xX7xX6bxX18xX3xX55xX1d8xX3xX1axX1xX1dexX3xX3axXdxX18xX1xX64xX3xXbxX1x118dfxX3xXexX42xX85xX4xX1xX3xXexX360xX3xX4xX1xX7cxX4xXe7xX3xXcxX1xX85xX18xX14xX3xX137xX176xX2xX139xX16cxX12axX3xXddxX343xX18xX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX2xX2xX176xX2xX139xX16cxX536xX64xX3xX98xX18xX14xX3xXddxX91xX2f7xX4xX3xX88xX43xX15xX3xX5xX5dxX22xX3xX66xX1dexX3xXexX1xX91xX3xXexX1xX7cxX3xX18xX1x96b4xXexX3xXcxX42xX15xX18xX14xX3xX91xX92xX18xX14xX3xXddxX3cxX5dxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX17xX18xX3xX4xX34xX18xX14xX3xX7xX6bxX18xX3xX55xX1d8xX3xX1axX1xX1dexX3xX3axXdxX18xX1xXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3cxX58xX16xXaxX12xX46fxX18xX14xX3xX24xX38xX3xX3axX3bxX3cxX3xX5xX5dxX3xXbexX16xX3xX6exXdxX17xX18xX3xXcxX42xX15xX18xX14xX3xX91xX92xX18xX14xX3xXc5xX6bxX18xX14xX3xX4xX85xX4xX3xX7fxX1xX78xX6xX3xX24xX64xX3xX24x118c7xX64xX3xX24xX7d8xX7d8xX64xX3xX24xX7d8xX7d8xX7d8xX64xX3xX7d8xd67dxX3xX4ebxXexX3fxX3xX18xX25xX22xX3xX2xX139xX16cxX12axX3xXddxX343xX18xX3xX18xX25xX22xX3xX12axX61xX61xX128xX507xX12dxX3xXbexX16xX3xX6exXdxX17xX18xX3xXbexX16xX3xX88xX6xX18xX3xXcxX1xX91xX1f5xX18xX14xX3xX6exX70exX3xX3e1xX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX4xX85xX4xX3xX7fxX1xX78xX6xX3xX7d8xX7e7xX64xX3xX7e7xX64xX3xX7e7xX7d8xX12dxX3xXbexX16xX3xX6exXdxX17xX18xX3xX1cxX16xX3xX88xX6xX18xX3xX7x121faxX6xX3xXddxX360xXdxX3xX55xXdxX343xX18xX3xXbxX1xX85xXbxX3xX2xX139xX139xX12axXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3cxX58xX16xXaxX12xXcxX3fxX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX536xX176xX2xX139xX16cxX536xX3xXddxX343xX18xX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX128xX176xX2xX139xX16cxX16cxX3xX5xX5dxX3xX1axX1xX1cxX3xX18xX1xXdxX21xX22xX3xXbexX16xX3xX88xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX17xX18xX64xX3xXexX1xXdxX343xX15xX3xX18xXdxX17xX18xX3xX6exX5dxX3xX13xX1xXdxX3xXddxX1d8xX18xX14xX3xX4xX1cxX6xX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxXe7xX3xXcxX3fxX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX2xX12axX176xX2xX139xX16cxX536xX3xXddxX343xX18xX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX536xX176xX2xX139xX139xX12axX64xX3xX98xX18xX14xX3xX5xX5dxX3xX1axX1xX1cxX3xX18xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX18xX3xXbxX1xX2axX18xX14xX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX3xX6exX5dxX3xX55xX34xXdxX3xXddxX1d8xX18xX14xX3xX13xX1xX5dxX3xX18xX91xX306xX4xXe7xX3xXcxX3fxX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX536xX176xX2xX139xX139xX12axX3xXddxX343xX18xX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX536xX176xX12axX61xX61xX12axX64xX3xX5xX5dxX3xXc5xXccxXdxX3xX88xXdxX2e4xX15xX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX64xX3xXbexX16xX3xX6exXdxX17xX18xX3xXbexX16xX3xX88xX6xX18xX3xXexX1xX91xX1f5xX18xX14xX3xX6exX70exX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX64xX3xX1axX1xX1cxX3xX18xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xX18xX3xXbxX1xX2axX18xX14xX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX66xX3cxX58xX16xXaxX12xXcxX3fxX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX536xX176xX12axX61xX61xX12axX3xXddxX343xX18xX3xXexX1xX85xX18xX14xX3xX536xX176xX12axX61xX61xX536xX3xX5xX5dxX3xXc5xXccxXdxX3xX88xXdxX2e4xX15xX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX64xX3xXbexX16xX3xX6exXdxX17xX18xX3xXbexX16xX3xX88xX6xX18xX3xXcxX1xX91xX1f5xX18xX14xX3xX6exX70exX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxX64xX3xX1axX1xX1cxX3xX18xX1xXdxX21xX22xX3xXbexX16xX3xX88xX6xX18xX3xXddxX30xXdxX3xX18xX14xX3cxXccxXdxX3xX4xX1cxX6xX3xX2exX15xX30xX4xX3xX1xX34xXdxXe7xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13894xX3cxX15xX42xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3cxX3xXcxXcxX7e7xX24xX13xX46xX24xXdxX10xXexX18xX6xX22x11838xX46xX13xX415xXc5xX0xX46xXbxX12