Đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Giao Tác
(Baohatinh.vn) - Chiều 20/2, UBND xã Thuận Lộc (T.X Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với đình Giao Tác.
16f7x3d59xc108xb4c5x2323x286bx6db9x71b2x8fe2xX7xa8c5x4b4dx3383x265ax80c9x2f83xX5x367bxXaxb3d1x2918x784ax4a98xX3x2e70xc436xX15x64abxX3xc31ax2bacxXbxX3xX1x8df0xX15xX1axX3x6eb2xXdxX3xXex5c28xX4xX1xX3xX5x4cd9xX4xX1xX3xX7x18c7xX3x56acxbb9dxX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4x5bc2xXbxX3xXex9620xX15xX1xX3x6f5fx925dxX15xX1xX3x98bfxXdxX6x2877xX3xXcx7c3cxX4xX0x5665xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5cdxX10xX6xX25xXaxX12xaed1xX1xXdx28abx6cc1xX3xbdcfxbcccxX54xX6fx616dxX3x2459x4062x98c6x5b7fxX3xX1cx22e5xX3xXcxX1xX6dx79e8xX15xX3x6a96x51ecxX4xX3x838bxXcxadbbxb7efxX3xX63x4be0xX15xX1axX3xX83x2830xX15xX1xX73xX3xX63x8b4axX3xXcxX92xX15xX1x343dxX3xXex8c22xX3xX4xX1x6b15xX4xX3xX5x23aaxX3xX46xX14xX15xX3xX15xX1xX80xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX46x31c4xXdxX3xX35x9e3axXdxX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xX89xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX4exX25x60b9xX3xXbxX69xX10xX15xXexX10x7fd1xXaxX12xX0xXdx80cdxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xXexX1xX6dxX118xX17xX3xXdxX69xX10xX15xXexX10xX113xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxba10xXdxX25xXexX1x4c66xX3x2238xX2x192exXbxX1cx5c77xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13exX3x7b8fxX2xX70xXbxX1cxX145xXaxX3xX7xX113xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX54xX54xXdxX89xX17xX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xX89xX35xX15xX54xX15xX10xX139xX7xX54xX2xacc5xX70x859cxX54xX2xX70xX178xX25x8a9dxX2x6f87xX70xX178xX14fxX178xXexX182xX178xX17axX142xX142xX5xX70xX89x2d77xXbxX1ax91b0xX113xX9xX17axX6fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXex8f9cxX6xX5xXdxX1axX15xX13exX3xX190xX6dxX7xXexXdx4389xX10bxX145xXaxX12xX83xX7bxX15xX1xX3xX46xX21xX4exX3x1e51x7515xX3xbaf0xX63xX207xXcxXcx2f35xX78xX83xX3xX35xX98xX3xXexX1xX2exX3xX1cxX7bxX3xX63xX8dxX15xX1axX3xX83xX92xX15xX1xX3xXexX113xX6xX4exX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xX3xX4xX1xX4exX3xX46xX21xXdxX3xX25xXdxab33xX15xX3xX4xX3exXbxX3xa44cxX10bxX73xX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3x9eefxX6dxX10bxX6cxX15xX3xX1cxX7bxX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX83xX84xX4xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX4exX25xX10bxXaxX12xXcxX1xX10xX4exX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX13x6acfxX15xX1axX3xX17xX84xX3xX1cxX7bxX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX83xX84xX4xX73xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xX3xX46xbc4ax7014xX4xX3xX1cx19dbxX10bxX3xX25xc375xX15xX1axX3xXexa04cxX3xX46x4decxXdxX3xX35xX6dxX6xX3xXcxX301xX3xX13xXa5xX4xX3xXexX1xXa5xX3xX6fxX182xX3xX87xX15xX36xX118xX3xX2xX182xX17axX182xX9exX73xX3xX46xX2f8xX2f9xX4xX3xX5xX98xX118xX3xX4xX1xX21xX118xX3xXexX113xXa1xX3xX1x8d1bxX6xX3xXexXdxX1dxXexX3xX1xX4exX6xX3xX35xX36xX15xX3xXaxX5xX4exX15xX1axX3xX5xX10bxX3xX29fxX6dxX10bxX3xXbxX1xX2f8xX2f9xX15xX1axXaxX89xX3xX13xX47xX15xX1xX3xX5xX98xX3xX15x9a19xXdxX3xX113xX6xX3xX46xX309xXdxX3xX35xX98xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4exX21xXexX3xX4xX295xX6xX3xX69xX1xXdxX3xX17xX84xX3xX13xX2d4xX15xX1axX3xX5xX98xX15xX1axX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xX3xX207xX3xXexXdxX6cxX15xX3xXexX1xX2fdxX15xX3xX4xX295xX6xX3xX13xX2d4xX15xX1axX3xX17xX84xX3xX1cxX7bxX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX83xX84xX4xX89xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX4exX25xX10bxXaxX12xXcxX1xX309xXdxX3x9be6x9549xX3xX4xX51xX4xX3xX15xX36xX118xX3xX2xX178xX14fxX6fxX3xX207xX3xX2xX178xX14fxX14fxX73xX3xX225xXdxX28exXexX3x6491xXdxX15xX1xX3xX17xX29xX3xX118xX80xXexX3xXexX80xXbxX3xXexX113xX6dxX15xX1axX3xX223xX3xX46xX47xX15xX1xX89xX3xX69xX51xX4xX1xX3xX118xX21xX15xX1axX3xXexX1xX51xX15xX1axX3xX182xX3xXexX1xX98xX15xX1xX3xX4x996cxX15xX1axX73xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX5xX98xX3xX15xX36cxXdxX3xX17x248dxX6dxX3xX4xX33xX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX29fxX6dxX10bxX6cxX15xX3xX1cxX7bxX3xX3fdxXdxX15xX1xX3xXcxX2fdxX15xX3xX4x2b73xX73xX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX29fxX6dxX10bxX6cxX15xX3xX4xX434xX15xX1axX3xXexX51xX4xX3xXexX21xXdxX3xX46xX47xX15xX1xX89xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX4exX25xX10bxX3xXbxX69xX10xX15xXexX10xX113xXaxX12xX0xXdxX118xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX15xXexX10xX113xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxX139xXdxX25xXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX1cxX145xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13exX3xX14fxX2xX70xXbxX1cxX145xXaxX3xX7xX113xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX54xX54xXdxX89xX17xX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xX89xX35xX15xX54xX15xX10xX139xX7xX54xX2xX178xX70xX17axX54xX2xX70xX178xX25xX180xX2xX182xX2xX70xX70xX180xXexX180xX2xX17axX178xX70xX5xX70xX89xX190xXbxX1axX193xX113xX9xX182xX178xX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX4exX25xX10bxXaxX12xX222xX6xX6dxX3xX15xX1xXdxX6cxX6dxX3xX17xXdxX1dxX15xX3xX4xXe4xX3xX4xX295xX6xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX73xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xX3xX46xX2f8xX2f9xX4xX3xX4xX1xX29xX15xX1xX3xX29fxX6dxX10bxX6cxX15xX73xX3xX15xX1xX2fdxX15xX3xX25xX2fdxX15xX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX83xX84xX4xX3xX25xXdxX3xX25xX309xXdxX3xX46xX1dxX15xX3xX15xX1xXdxX6cxX6dxX3xX15xX36cxXdxX3xXexX113xa972xX15xX3xX46xX2exX6xX3xX17xX98xX15xX3xX1cxX7bxX89xX3xX77xX36xX118xX3xX2xX178xX17axX180xX73xX3xX15xX1axX434xXdxX3xX46xX47xX15xX1xX3xX46xX2f8xX2f9xX4xX3xX4xX1xX6dxX10bx2eb3xX15xX3xX46xX1dxX15xX3xXexX113x45ecxX3xX7xX223xX3xX75xX76xX77xX78xX3xX1cxX7bxX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX83xX84xX4xX3xX46xX614xX3xX5xX98xX118xX3xX15xX1xX98xX3xX5xX2f8xX6dxX3xX15xXdxX28exX118xX3xX76xX51xX4xX3xX63xX8dxX3xX35xX98xX3xX15xX1xX98xX3xXexX113xX6dxX10bxX6cxX15xX3xXexX1xXe4xX15xX1axX89xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX4exX25xX10bxX3xXbxX69xX10xX15xXexX10xX113xXaxX12xX0xXdxX118xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX15xXexX10xX113xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxX139xXdxX25xXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX1cxX145xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13exX3xX14fxX2xX70xXbxX1cxX145xXaxX3xX7xX113xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX54xX54xXdxX89xX17xX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xX89xX35xX15xX54xX15xX10xX139xX7xX54xX2xX178xX70xX17axX54xX2xX70xX178xX25xX180xX2xX182xX2xX70xX6fxX70xXexX6fxX142xX14fxX6fxX2xX5xX70xX89xX190xXbxX1axX193xX113xX9xX6fxX6fxX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX12xX13xX434xX15xX1axX3xX46xX2d4xX4exX3xX15xX1xX2fdxX15xX3xX25xX2fdxX15xX73xX3xX4xX4exX15xX3xX10xX118xX3xX1cxX7bxX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX83xX84xX4xX3xXexX1xX6xX118xX3xX25xX301xX3xX17xX6dxXa1xXdxX3xX5xXa9xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX4exX25xX10bxXaxX12xXcxX113xX2d4xXdxX3xX29fxX6dxX6xX3xX1xX36cxX15xX3xX2xX70xX70xX3xX15xX36xX118xX73xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX46xX7bxX3xX1cxX6dxXe4xX15xX1axX3xX4xX3exXbxX3xX15xX1axX1xXdxX5e8xX118xX3xXexX113xX33dxX15xX1axX73xX3xX4xX1xX42xX3xX4x1bedxX15xX3xX118xX84xXexX3xX15xX1axX434xXdxX3xX15xX1xX98xX3xX1ax6901xX3xX113xX5e8xX6dxX3xXbxX1xX4exX15xX1axX89xX3xX77xX36xX118xX3xX6fxX70xX2xX14fxX73xX3xXexX1xX614xX3xXexX1xX10xX4exX3xX15xX1axX6dxX10bxX28exX15xX3xX35xX33dxX15xX1axX3xX4xX295xX6xX3xX13xX2d4xX15xX1axX3xX17xX84xX3xX35xX98xX3xX15xX1xX2fdxX15xX3xX25xX2fdxX15xX3xX1cxX7bxX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX83xX84xX4xX73xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xX3xX46xX2f8xX2f9xX4xX3xXexX113x6b43xX15xX1axX3xXexX6dxX3xXexX434xX15xX3xXexX21xX4exX3xXexX21xXdxX3xX35xX2exX3xXexX113xX29xX3xX4xX465xX13exX3xXexX1xX434xX15xX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX4bxXdxX6xX15xX1axX73xX3xX1cxX7bxX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX83xX84xX4xX3xX35xXe8xXdxX3xXexXa1xX15xX1axX3xX3e0xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX29xX3xX180xX73xX17axX3xXex8e46xX3xX46xX8dxX15xX1axX89xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX15xXexX10xX113xXaxX12xX0xXdxX118xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX15xXexX10xX113xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxX139xXdxX25xXexX1xX13exX3xX140xX2xX142xXbxX1cxX145xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX13exX3xX14fxX2xX70xXbxX1cxX145xXaxX3xX7xX113xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX54xX54xXdxX89xX17xX6xX4exX1xX6xXexXdxX15xX1xX89xX35xX15xX54xX15xX10xX139xX7xX54xX2xX178xX70xX17axX54xX140xX178xX25xX180xX2xX182xX142xX2xX14fxX2xXexX178xX180xX142xX180xX5xX2xX207xX1axXdxX6xX4exX207xXexX6xX4xX207xX4xX4exXbxX10bxX89xX190xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX4exX15xXaxX3xX7xXexX10bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX207xX6xX5xXdxX1axX15xX13exX3xX190xX6dxX7xXexXdxX214xX10bxX145xXaxX12xX13xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xX3xX46xX7bxX3xX46xX2f8xX2f9xX4xX3xXexX113xX85dxX15xX1axX3xXexX6dxX73xX3xXexX434xX15xX3xXexX21xX4exX3xXexX21xXdxX3xX35xX2exX3xXexX113xX29xX3xX4xX465xX3xXexX1xX434xX15xX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX4bxXdxX6xX15xX1axX73xX3xX1cxX7bxX3xXcxX1xX6dxX80xX15xX3xX83xX84xX4xX3xX87x1d81xX15xX1xX3xXexX2f8xX3xX5xXdxX28exX6dxX9exX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX4exX25xX10bxXaxX12xX225xXe8xXdxX3xX15xX1x6313xX15xX1axX3xX1axXdxX51xX3xXexX113xX2exX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xXexX4exX3xX5xXe8xX15xX73xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xX3xX46xX7bxX3xX46xX2f8xX2f9xX4xX3xX75xX76xX77xX78xX3xXexX42xX15xX1xX3xX63xX98xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX4xX434xX15xX1axX3xX15xX1xX80xX15xX3xX5xX98xX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX89xX0xX54xXbxX12xX0xX25xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX113xX10xX5xX6xXexX10xX25xXaxX12xX0xX6dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX207xXexX1xX6dxX118xX17xX207xX6xX15xX25xX207xX7xX6xXbxX4exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6cxX15xX3xXexX1xX309xX3xX63xX4exX6xX3xX77xX2f8xX36cxX15xX1axX3xX69xX434xX15xX1axX3xX69xX1x653exX6xX3xX35xX98xX3xX15xX1xX98xX3xXexX1xX309xX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xX225xX36xX15xX3xX46xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX78xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xXaxX3xX1xX113xX10xX214xX9xXaxX54xX35xX10xX207xX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX54xX25xX10xX15xX207xXexX1xX4exX207xX1xX4exX6xX207xX15xX6dxX4exX15xX1axX207xX4xX4exX15xX1axX207xX4xX1xX6dxX6xX207xX35xX6xX207xX15xX1xX6xX207xXexX1xX4exX207xX15xX1axX6dxX10bxX10xX15xX207xX35xX6xX15xX207xX25xX4exX15xX207xX17xX6xX15xX1axX207xX25xXdxX207xXexXdxX4xX1xX207xX5xXdxX4xX1xX207xX7xX6dxX207xX35xX6xX15xX207xX1xX4exX6xX207xX4xX6xXbxX207xXexXdxX15xX1xX54xX2xX140xX182xX142xX17axX178xX89xX1xXexX118xXaxX12xX0xXdxX118xX1axX3xX7xX113xX4xX9xXaxX54xX118xX10xX25xXdxX6xX54xX2xX6fxX70xX54xX15xX10xX139xX7xX54xX2xX178xX70xX140xX54xX2xX180xX178xX25xX140xX6fxX2xX6fxX17axX180xX6fxXexX6fxX14fxX182xX178xX17axX5xX70xX89xX190xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX25xXdxX35xX12xX0xX7xXexX113xX4exX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6cxX15xX3xXexX1xX309xX3xX63xX4exX6xX3xX77xX2f8xX36cxX15xX1axX3xX69xX434xX15xX1axX3xX69xX1xXb2axX6xX3xX35xX98xX3xX15xX1xX98xX3xXexX1xX309xX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xX225xX36xX15xX3xX46xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX78xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xXaxX3xX1xX113xX10xX214xX9xXaxX54xX35xX10xX207xX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX54xX25xX10xX15xX207xXexX1xX4exX207xX1xX4exX6xX207xX15xX6dxX4exX15xX1axX207xX4xX4exX15xX1axX207xX4xX1xX6dxX6xX207xX35xX6xX207xX15xX1xX6xX207xXexX1xX4exX207xX15xX1axX6dxX10bxX10xX15xX207xX35xX6xX15xX207xX25xX4exX15xX207xX17xX6xX15xX1axX207xX25xXdxX207xXexXdxX4xX1xX207xX5xXdxX4xX1xX207xX7xX6dxX207xX35xX6xX15xX207xX1xX4exX6xX207xX4xX6xXbxX207xXexXdxX15xX1xX54xX2xX140xX182xX142xX17axX178xX89xX1xXexX118xXaxX12xX13xX6cxX15xX3xXexX1xX309xX3xX63xX4exX6xX3xX77xX2f8xX36cxX15xX1axX3xX69xX434xX15xX1axX3xX69xX1xXb2axX6xX3xX35xX98xX3xX15xX1xX98xX3xXexX1xX309xX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xX225xX36xX15xX3xX46xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX78xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX113xX4exX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX13xX6cxX15xX3xXexX1xX309xX3xX63xX4exX6xX3xX77xX2f8xX36cxX15xX1axX3xX69xX434xX15xX1axX3xX69xX1xXb2axX6xX3xX35xX98xX3xX15xX1xX98xX3xXexX1xX309xX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xX225xX36xX15xX3xXexX21xXdxX3xXexX1xX434xX15xX3x1747xX1xXb2axX3xX3fdx5ecbxX6dxX73xX3xX1cxX7bxX3xXcxX1xX21xX4xX1xX3xX76xX18xX15xX1axX73xX3xX1xX6dxX10bxX28exX15xX3xX83xX84xX4xX3xX63xX98xX3xX87xX63xX98xX3xXcxX92xX15xX1xX9exX3xX35xX306xX6xX3xX35xXdxX15xX1xX3xX25xX301xX3xX46xX14xX15xX3xX15xX1xX80xX15xX3xX76xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX78xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX207xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX89xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX25xXdxX35xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xX1xX98xX3xXexX1xX309xX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xX13xX47xX15xX1xX3x295axX6dxX2d4xX3xX46xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX4xX434xX15xX1axX3xX15xX1xX80xX15xX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX83xX222xX225xX63xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xXaxX3xX1xX113xX10xX214xX9xXaxX54xX35xX10xX207xX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX54xX15xX1xX6xX207xXexX1xX4exX207xX15xX1axX6dxX10bxX10xX15xX207xX25xXdxX15xX1xX207xX29fxX6dxX6xX207xX25xX4exX15xX207xX17xX6xX15xX1axX207xX4xX4exX15xX1axX207xX15xX1xX6xX15xX207xX25xXdxX207xXexXdxX4xX1xX207xX5xX7xX35xX1xX207xX4xX6xXbxX207xXexXdxX15xX1xX54xX2xX140xX182xX14fxX182xX182xX89xX1xXexX118xXaxX12xX0xXdxX118xX1axX3xX7xX113xX4xX9xXaxX54xX118xX10xX25xXdxX6xX54xX2xX6fxX70xX54xX15xX10xX139xX7xX54xX2xX178xX70xX140xX54xX2xX180xX14fxX25xX14fxX2xX142xX142xX182xX2xX70xXexX180xX2xX14fxX17axX6fxX5xX70xX89xX190xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX25xXdxX35xX12xX0xX7xXexX113xX4exX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX77xX1xX98xX3xXexX1xX309xX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xX13xX47xX15xX1xX3xXeb4xX6dxX2d4xX3xX46xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX4xX434xX15xX1axX3xX15xX1xX80xX15xX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX83xX222xX225xX63xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xXaxX3xX1xX113xX10xX214xX9xXaxX54xX35xX10xX207xX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX54xX15xX1xX6xX207xXexX1xX4exX207xX15xX1axX6dxX10bxX10xX15xX207xX25xXdxX15xX1xX207xX29fxX6dxX6xX207xX25xX4exX15xX207xX17xX6xX15xX1axX207xX4xX4exX15xX1axX207xX15xX1xX6xX15xX207xX25xXdxX207xXexXdxX4xX1xX207xX5xX7xX35xX1xX207xX4xX6xXbxX207xXexXdxX15xX1xX54xX2xX140xX182xX14fxX182xX182xX89xX1xXexX118xXaxX12xX77xX1xX98xX3xXexX1xX309xX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xX13xX47xX15xX1xX3xXeb4xX6dxX2d4xX3xX46xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX4xX434xX15xX1axX3xX15xX1xX80xX15xX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX83xX222xX225xX63xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX113xX4exX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX222xX51xX15xX1axX3xX2xX14fxX54xX6fxX73xX3xX75xX76xX77xX78xX3xX1cxX7bxX3xXcxX85dxX15xX1axX3xX83xX84xX4xX73xX3xX69xX6xX15xX3xX83xX84xX4xX3xX87xX63xX98xX3xXcxX92xX15xX1xX9exX3xXbxX1xXe4xXdxX3xX1xX2f9xXbxX3xX4xX85dxX15xX1axX3xX25xX7e5xX15xX1axX3xX1xX33dxX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xX13xXa5xX4xX3xXexXa1xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX5xXa9xX3xX46xX14xX15xX3xX15xX1xX80xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX4xX434xX15xX1axX3xX15xX1xX80xX15xX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX207xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX4exX51xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX15xX1xX98xX3xXexX1xX309xX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xX13xX47xX15xX1xX3xXeb4xX6dxX2d4xX89xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX25xXdxX35xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX4xX434xX15xX1axX3xX15xX1xX80xX15xX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX118xX84xX3xX434xX15xX1axX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xXcxX1xX98xX15xX1xX3xX63xX2f8xX36cxX15xX1axXaxX3xX1xX113xX10xX214xX9xXaxX54xX35xX10xX207xX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX54xX25xX4exX15xX207xX17xX6xX15xX1axX207xX4xX4exX15xX1axX207xX15xX1xX6xX15xX207xX25xXdxX207xXexXdxX4xX1xX207xX118xX4exX207xX4exX15xX1axX207xX15xX1axX6dxX10bxX10xX15xX207xXexX1xX6xX15xX1xX207xX1xX6dxX4exX15xX1axX54xX2xX142xX178xX17axX17axX70xX89xX1xXexX118xXaxX12xX0xXdxX118xX1axX3xX7xX113xX4xX9xXaxX54xX118xX10xX25xXdxX6xX54xX2xX6fxX70xX54xX15xX10xX139xX7xX54xX2xX182xX180xX180xX54xX2xX6fxX182xX25xX70xX2xX178xX6fxX14fxX14fxX180xXexX6fxX140xX182xX17axX5xX142xX207xXexX4exX207xX4xX1xX6dxX4xX207xX113xX6dxX4exX4xX207xX17xX6xX15xX1axX207xX4xX4exX89xX190xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX5xX2exX4xX1xX3xX7xX33xX3xX35xX36xX15xX3xX1xX14xX6xX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX46xX47xX15xX1xX3xX4bxXdxX6xX4exX3xXcxX51xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX25xXdxX35xX12xX0xX7xXexX113xX4exX15xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX4xX434xX15xX1axX3xX15xX1xX80xX15xX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX118xX84xX3xX434xX15xX1axX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xXcxX1xX98xX15xX1xX3xX63xX2f8xX36cxX15xX1axXaxX3xX1xX113xX10xX214xX9xXaxX54xX35xX10xX207xX1xX6xX207xXexXdxX15xX1xX54xX25xX4exX15xX207xX17xX6xX15xX1axX207xX4xX4exX15xX1axX207xX15xX1xX6xX15xX207xX25xXdxX207xXexXdxX4xX1xX207xX118xX4exX207xX4exX15xX1axX207xX15xX1axX6dxX10bxX10xX15xX207xXexX1xX6xX15xX1xX207xX1xX6dxX4exX15xX1axX54xX2xX142xX178xX17axX17axX70xX89xX1xXexX118xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX4xX434xX15xX1axX3xX15xX1xX80xX15xX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX118xX84xX3xX434xX15xX1axX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xXcxX1xX98xX15xX1xX3xX63xX2f8xX36cxX15xX1axX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX113xX4exX15xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX222xX51xX15xX1axX3xX2xX178xX54xX182xX73xX3xX1cxX7bxX3xadd8xX3e1xX3xXcxXdxX1dxX15xX73xX3xX1xX6dxX10bxX28exX15xX3xX13c7xX3e1xX3x6e8fxX15xX1xX3xX207xX3xX63xX98xX3xXcxX92xX15xX1xX3xX46xX7bxX3xX5xX4exX15xX1axX3xXexX113xX33dxX15xX1axX3xXexXa1xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xX5xXa9xX3xX46xX14xX15xX3xX15xX1xX80xX15xX3xX17xX18xX15xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX1xX21xX15xX1axX3xX25xXdxX3xXexX29xX4xX1xX3xX3e0xXdxX1dxX15xX3xXexX113xXb2axX4xX3xX15xX1axX1xX28exX3xXexX1xX6dxX80xXexX3xX4xX3exXbxX3xXexX42xX15xX1xX3xX118xX84xX3xX434xX15xX1axX3xX77xX1axX6dxX10bxXa9xX15xX3xXcxX1xX98xX15xX1xX3xX63xX2f8xX36cxX15xX1axX89xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX25xXdxX35xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX6dxX5xX12xX0xX25xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX113xXaxX12xX0xX54xX25xXdxX35xX12xX0xX54xX25xXdxX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13d9xX6dxXexX1xX4exX113xXaxX12xX77xX89xX4bxX0xX54xXbxX12
N.G