Hà Tĩnh ra mắt Trạm khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp
(Baohatinh.vn) - Nhằm nâng cao khả năng bảo hộ, khai thác tài sản trí tuệ, sáng 22/11, Sở KH&CN phối hợp với Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (VIPRI) ra mắt Trạm khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPlatform).
65a0x7bcaxeb33xd16cx75dax1090cxe23axa8b4xf224xX7x9163xd367xf715xcf91xdcf6x74b6xX5x7031xXax7697xee61x80bfxX3xXcx8256x8040xX1xX3x7aaexX6xX3x10994xef7fxXexX3xXcxX1bx80b1xX1exX3xc8c5xX1xX6xXdxX3xXexX1x6faaxX4xX3xXexX1xb158xX18xeeccxX3xXexXdxX18xX3x80d7xX14xX3xX7x10231xX3xb746x6aafxX18xX35xX3xX41xd64dxX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7x10297xX3xX1x8d3ex77d6xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdx6df9xXbxX0xcb93xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX41xXaxX12xcbbaxX1xff46xX1exX3xX18xa3fcxX18xX35xX3xX4xX6xc37dxX3xX27xX1xf8fexX3xX18x8e9bxX18xX35xX3xca23xX86xX82xX3xX1x8a48x8837xX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX14xXdxX3xX7xX86xX18xX3xXexX1bxc278xX3xXexX53xX5exX93xX3xX7xX2exX18xX35xX3x8cbfxXb5xX61xX2xX2xX93xX3xd3b2xX4fxX3xa962xX13xc6daxf60bxX76xX3xXbxX1xc8bcxXdxX3xX1xcb94xXbxX3xX3bx6f31xXdxX3xefebxXdxX5exX18xX3xXbfxX1xX82xX6xX3xX1xc00fxX4xX3xXbcxX4fxX3xX1xX52xX53xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX3x811cxXd2x10742xf1d3xd5e8xXf1xb6efxX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX93xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxX3xXefxXf1xXf2xXf2xX5xX6xXexb3fcxX82xX1bxX1exXf5x101ccxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa4abxX82xX41xe2bexX3xXbxXc2xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc2xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXax9f4dxXdxX41xXexX1x71d6xX3x1022cxX2xa603xXbx10646xfd92xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX186xX3xec02xX2x10ac8xXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX61xX61xXdxX147xX8dxX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xX147xX3bxX18xX61xX18xX10xX181xX7xX61xX2x8324xX197xX188xX61xX2xXb5xXb5xX41xX18axX2xX199xX197xa7e3xXb5xX197xXexX1c0xX1c0xee39xX2xX1c0xX5xX199xX147xc87dxXbxX35x6f7exX1bxX9xX1c0xX18axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX14xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX12xe3d2xe7d1xX18xX1xX3xc985xX24xX82xX3xXbcxX4fxX3xXbfxX13xXc1xXc2xX76xX3xX3bxX14xX3xXd2xXf1xXf2xXf3xXf1xX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX14xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxX3xXefxXf1xXf2xXf2xX5xX6xXexX142xX82xX1bxX1exXf5xX147xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX82xX41xX15axXaxX12xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX14xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxX3xX5xX14xX3xX1exX92xXexX3xX18x8efbxX18xX3xXexX86xX18xX35xX3xXbxX1xee34xX18xX3xX1exX31bxX1exX3xXexX1bxX6xX3xX4xed1axX53xX93xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX31bxX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX3xXefxXbcxX13xXcxXcxXf5xX93xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxX147xX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX256x96b7xXcbxX4xX3xX256xff16xXexX3xXexX24xXdxX3xXcxX1bxX53xX18xX35xX3xXexX7cxX1exX3x8a0dxX18xX35xX3xX41xX42xX18xX35xX3xXexXdxdfb3xX18xX3xX8dxX92xX3xXbfxX13xXc1xXc2xX76xX3xXefxX256xX373x9680xX18xX35xX3xX76xX35xX33xX3xf662xX53xX15axX31bxX18xX93xX3xX18cxX252xX3xXcxX1xX24xX4xX1xX3xX13xX24xX93xX3xXcxXf2xX147xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXf5xX147xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX82xX41xX15axX3xXbxXc2xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc2xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXaxX181xXdxX41xXexX1xX186xX3xX188xX2xX18axXbxX18cxX18dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX186xX3xX197xX2xX199xXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX61xX61xXdxX147xX8dxX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xX147xX3bxX18xX61xX18xX10xX181xX7xX61xX2xX1c0xX197xX188xX61xX2xXb5xXb5xX41xX18axX2xX199xX18axX199xXb5xX2xXexX1d2xX1c0xX1d2xX1c0xX199xX5xX199xX147xX1d8xXbxX35xX1dbxX1bxX9xX1d2xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX14xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX12xXd2xXf1xXf2xXf3xXf1xX3xX1xX373xXcfxX18xX35xX3xX41x8fb8xX18xX3xX41xX82xX6xX18xX1xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxX93xX3xX13xXcxf04bxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX1bxX6xX3xX4xX331xX53xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX31bxX3xXbcxX13xXcxXcxX147xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX82xX41xX15axXaxX12xXcxX1bxX24xX1exX3xX4x7f51xX3xX4xX1xX331xX4xX3xX18xX89xX18xX35xX3xXexX24xX82xX3xX5xb197xXbxX93xX3xX8dxX86xX82xX3xX1xX92xX3xXexX14xXdxX3xX7xX86xX18xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX3xX4xc7d3xX18xX35xX3xX18xX1xX373xX3xXexX1xX373xe96fxX18xX35xX3xX1exX24xXdxX3xX1xX533xX6xX3xX3bxX14xX3xcd28xX53xX86xX18xX3xXexX1bxX47xX3xXexX14xXdxX3xX7xX86xX18xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX147xX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX7xd0ebxX3xXbxX1xX42xX4xX3xX3bxX42xX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX1exXdxa24exX18xX3xXbxX1xXa9xX93xX3xX1xe397xX3xXexX1bxXcbxX3xX18xX1xX53xX3xX4xX325xX53xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xXbcxX13xXcxXcxX147xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX82xX41xX15axX3xXbxXc2xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc2xX10xX18xXexX10xX1bxX3xX41xXexX1xX53xX1exX8dxXaxX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXaxX181xXdxX41xXexX1xX186xX3xX188xX2xX18axXbxX18cxX18dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX186xX3xX197xX2xX199xXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX61xX61xXdxX147xX8dxX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xX147xX3bxX18xX61xX18xX10xX181xX7xX61xX2xX1c0xX197xX188xX61xX2xXb5xXb5xX41xX18axX2xX199xX18axX2xX199xX1ccxXexf816xX1ccxX1ccxX2xX1c0xX5xX199xX147xX1d8xXbxX35xX1dbxX1bxX9xX188xX18axX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX14xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX12xX251xX252xX18xX1xX3xX256xX24xX82xX3xXbcxX4fxX3xXbfxX13xXc1xXc2xX76xX3xX3bxX14xX3xXd2xXf1xXf2xXf3xXf1xX3xX27xf487xX3xX27xX394xXexX3xXexX1x10b29xX6xX3xXexX1xX53xX544xX18xX3xX1xXcbxXbxX3xXexX2exX4xX3xX3bxX31bxX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX82xX41xX15axXaxX12xXcxX24xXdxX3xX4xX1xX373xX56bxX18xX35xX3xXexX1bx9eccxX18xX1xX93xX3xX4xX2exX4xX3xX256xX24xXdxX3xX8dxXdxd897xX53xX3xX4xX560xX18xX35xX3xX256xX252xX3xX4xX1xX331xX18xX35xX3xX27xXdxX394xX18xX3xX5xX5baxX3xX27xX70axX3xX27xX394xXexX3xXexX1xX712xX6xX3xXexX1xX53xX544xX18xX3xX1xXcbxXbxX3xXexX2exX4xX3xX3bxX31bxX3xXbcxX13xXcxXcxX3xX35xXdxX52xX6xX3xXd2xXf1xXf2xXf3xXf1xX3xX3bxX14xX3xXbcxX4fxX3xXbfxX13xXc1xXc2xX76xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX147xX3xXcxX1xX10xX82xX3xX8dxXdxe7e3xX18xX3xX8dxX86xX18xX3xX27xX70axX3xX27xX394xXexX93xX3xXd2xXf1xXf2xXf3xXf1xX3xX7xX59axX3xXbxX1xXc7xXdxX3xX1xXcbxXbxX3xXexX373xX3xX3bx7e7exX18xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX70axX93xX3xX27xaa5axX3xXexX1xX53xX544xXexX3xX4xf041xX6xX3xX57axX53xX15axX31bxX18xX3xXbcxX13xXcxXcxX18dxX3xXexX1bxX6xX3xX4xX331xX53xX93xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX31bxX3xXbcxX13xXcxXcxX18dxX3xX1xX53xX7ecxX18xX3xX5xX53xX15axX5exX18xX3xX27xX7f9xX3xX18xX89xX18xX35xX3xX4xX1xX82xX3xX18xX1xX7cxX18xX3xX5x72a2xX4xX3xX3bxX31bxX3xX8dxX86xX82xX3xX3bxX5exX3xX57axX53xX15axX31bxX18xX3xXbcxX13xXcxXcxX18dxX3xX1xX373xXcfxX18xX35xX3xX41xX4e1xX18xX3xXexX1xX802xX3xXexX42xX4xX93xX3xX15axX7c7xX53xX3xX4xX325xX53xX93xX3xXexX1bxX373xX18xX35xX3xX4xX325xX53xX3xX35xXdxX2exX1exX3xX256xX47xX18xX1xX3xX3bxX31bxX3xXbcxX13xXcxXcxX18dxX3xXexea56xX3xX4xX1xX331xX4xX3xX4xX2exX4xX3xX7xX84axX3xX27xXdxX5exX18xX3xX5xXdxX7c7xX18xX3xX57axX53xX6xX18xX3xXexXcfxXdxX3xX8dxX86xX82xX3xX3bxX5exX3xX57axX53xX15axX31bxX18xX3xXbcxX13xXcxXcx9ae5xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX82xX41xX15axX3xXbxXc2xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX12xX0xXdxX1exX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXc2xX10xX18xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXaxX181xXdxX41xXexX1xX186xX3xX188xX2xX18axXbxX18cxX18dxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX186xX3xX197xX2xX199xXbxX18cxX18dxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX61xX61xXdxX147xX8dxX6xX82xX1xX6xXexXdxX18xX1xX147xX3bxX18xX61xX18xX10xX181xX7xX61xX2xX1c0xX197xX188xX61xX2xXb5xXb5xX41xX18axX2xX199xX18axX2xX18axX199xXexX1c0xX66dxX2xX1c0xX18axX5xX199xX147xX1d8xXbxX35xX1dbxX1bxX9xX66dxX188xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX14xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc2xX6xXbxXexXdxX82xX18xXaxX12xXf2xX1xX533xX3xXd2xXdxX5exX18xX3xXexX1bxX373xX4fxX18xX35xX3xXd2xXf1xXf2xXf3xXf1xX3xX76xX35xX53xX15axX5baxX18xX3xX13xX52xX53xX3xXc2xX325xX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf9b9xX3xX1exX92xXexX3xX7xXc7xX3xX18xX92xXdxX3xX41xX53xX18xX35xX3xX3bxX31bxX3xX57axX53xX86xX18xX3xXexX1bxX47xX3xXexX14xXdxX3xX7xX86xX18xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX82xX41xX15axXaxX12xXcxX1bxX373xXcfxX4xX3xX256xX533xX93xX3xX35xX325xX18xX3xX66dxX199xX3xX256xX24xXdxX3xX8dxXdxX765xX53xX3xX256xX24xXdxX3xX41xXdxX5exX18xX3xX4xX1xX82xX3xX1exX92xXexX3xX7xXc7xX3xX3bxXdxX5exX18xX93xX3xXexX1bxX373xX3a3xX18xX35xX93xX3xX41xX82xX6xX18xX1xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxX3xXbfxX13xXc2xX76xX3xXexX1bxX7c7xX18xX3xX256xX47xX6xX3xX8dxX14xX18xX3xX256xX252xX3xX256xX373xXcbxX4xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX1xX53xX15axX7c7xX18xX3xX35xXdxX6xX3xX4xX802xX6xX3xXd2xXf1xXf2xXf3xXf1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xXa03xX93xX3xXexX544xXbxX3xX1xX53xX7ecxX18xX3xX1exX92xXexX3xX7xXc7xX3xX18xX92xXdxX3xX41xX53xX18xX35xX3xX5xXdxX7c7xX18xX3xX57axX53xX6xX18xX3xX256xX394xX18xX3xX57axX53xX86xX18xX3xXexX1bxX47xX3xXexX14xXdxX3xX7xX86xX18xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX18dxX3xX256xX373xXcbxX4xX3xX35xXdxXcfxXdxX3xXexX1xXdxX5exX53xX3xX3bxX31bxX3xX18xX31bxX18xX3xXexX86xX18xX35xX3xX41xX52xX3xX5xXdxX5exX53xX93xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxX3xX3bxX14xX3xXexX1xX84axX4xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX1bxX6xX3xX4xX331xX53xX147xX3x81e4xX7cxX15axX3xX256xX31bxX53xX3xX5xX14xX3xX4xX2exX4xX3xX18xX92xXdxX3xX41xX53xX18xX35xX3xX1xX394xXexX3xX7xX331xX4xX3xX57axX53xX6xX18xX3xXexX1bxXddxX18xX35xX3xX256xXc7xXdxX3xX3bxXcfxXdxX3xX1xX82xX24xXexX3xX256xX92xX18xX35xX3xX57axX53xX86xX18xX3xXexX1bxX47xX3xXexX14xXdxX3xX7xX86xX18xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX147xX0xX61xXbxX12xX0xX41xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xX1bxX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexX1bxX82xX18xX35xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX7c7xX18xX3xX57axX53xX6xX18xX186xX0xX61xX7xXexX1bxX82xX18xX35xX12xX0xX53xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xaa3cxXexX1xX53xX1exX8dxXc0axX6xX18xX41xXc0axX7xX6xXbxX82xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbcxX2exX18xX35xX3xX27xXdxX394xX18xX3xX35xXdx90c3xXbxX3xX13xXcxX4f4xX3xX4xX1xX394xX3xX8dxXdxX394xX18xX3xX18xX373xXcfxX4xX3xX1exX1fxX1exX3xX4fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX2exX82xX3xX256xX86xX82xX3xX8dxX765xX3xX4xX1xX373xXcbxXbxX3xXexX1bxX82xX18xX35xX3xb8e7xX4xX1xXcfxXbxX3xX1exX1fxXexa9f6xXaxX3xX1xX1bxX10xX142xX9xXaxX61xX27xX1xX82xX6xXc0axX1xX82xX4xX61xX7xX6xX18xX35xXc0axX27xXdxX10xX18xXc0axX35xXdxX53xXbxXc0axX1xXexX18cxXc0axX4xX1xX10xXc0axX8dxXdxX10xX18xXc0axX18xX53xX82xX4xXc0axX1exX6xX1exXc0axX82xXc0axX1xX6xXc0axXexXdxX18xX1xXc0axX18xX6xX82xXc0axX41xX6xX82xXc0axX8dxX10xXc0axX4xX1xX53xX82xXbxXc0axXexX1bxX82xX18xX35xXc0axX4xX1xX82xXbxXc0axX1exX6xXexX61xX2xX1ccxXb5xX188xX66dxXb5xX147xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX35xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX61xX1exX10xX41xXdxX6xX61xX2xXb5xX199xX61xX18xX10xX181xX7xX61xX2xX1c0xX197xX188xX61xX2xX18axX2xX41xX197xXb5xX1d2xX1d2xXb5xXb5xX199xXexX1d2xX18axX2xX1c0xX18axX5xX199xX147xX1d8xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX14xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX41xXdxX3bxX12xX0xX7xXexX1bxX82xX18xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbcxX2exX18xX35xX3xX27xXdxX394xX18xX3xX35xXdxXc35xXbxX3xX13xXcxX4f4xX3xX4xX1xX394xX3xX8dxXdxX394xX18xX3xX18xX373xXcfxX4xX3xX1exX1fxX1exX3xX4fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX2exX82xX3xX256xX86xX82xX3xX8dxX765xX3xX4xX1xX373xXcbxXbxX3xXexX1bxX82xX18xX35xX3xXc6fxX4xX1xXcfxXbxX3xX1exX1fxXexXc78xXaxX3xX1xX1bxX10xX142xX9xXaxX61xX27xX1xX82xX6xXc0axX1xX82xX4xX61xX7xX6xX18xX35xXc0axX27xXdxX10xX18xXc0axX35xXdxX53xXbxXc0axX1xXexX18cxXc0axX4xX1xX10xXc0axX8dxXdxX10xX18xXc0axX18xX53xX82xX4xXc0axX1exX6xX1exXc0axX82xXc0axX1xX6xXc0axXexXdxX18xX1xXc0axX18xX6xX82xXc0axX41xX6xX82xXc0axX8dxX10xXc0axX4xX1xX53xX82xXbxXc0axXexX1bxX82xX18xX35xXc0axX4xX1xX82xXbxXc0axX1exX6xXexX61xX2xX1ccxXb5xX188xX66dxXb5xX147xX1xXexX1exXaxX12xXbcxX2exX18xX35xX3xX27xXdxX394xX18xX3xX35xXdxXc35xXbxX3xX13xXcxX4f4xX3xX4xX1xX394xX3xX8dxXdxX394xX18xX3xX18xX373xXcfxX4xX3xX1exX1fxX1exX3xX4fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX2exX82xX3xX256xX86xX82xX3xX8dxX765xX3xX4xX1xX373xXcbxXbxX3xXexX1bxX82xX18xX35xX3xXc6fxX4xX1xXcfxXbxX3xX1exX1fxXexXc78xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX1bxX82xX18xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX157xX78xX18xX35xX3xX3bxXdxX5exX4xX3xX331xX18xX35xX3xX41xX42xX18xX35xX3xX1xX5exX3xXexX1xXc7xX18xX35xX3xX7xX42xX4xX3xX27xX1xXa9xX3xX18xX2exX82xX3xX256xX86xX82xX3xXexX53xX325xX18xX3xX1xX82xX14xX18xX3xXexX1bxX82xX18xX35xX3xX57axX53xX2exX3xXexX1bxX756xX18xX1xX3xX7xX86xX18xX3xX18cxX53xX7ecxXexX3xX18xX373xXcfxX4xX3xX1exX1fxX1exX93xX3xX13xXcbxXbxX3xXexX2exX4xX3xX18cxX252xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX4xX1xX394xX3xX8dxXdxX394xX18xX3xXexX1xX802xX15axX3xX1xX86xXdxX3xX7xX86xX18xX3x887axX18xX1xX3x8d19xX373xX56bxX18xX35xX3xXefxX18cxX533xX1exX3xXcxX7cxX18xX3xX3abxX53xX70axX93xX3xX18cxX252xX3xX13xX92xX3xXb6bxX92xX93xX3xX251xX92xX4xX3xX13xX14xX93xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXf5xX3xX256xX252xX3xXexXdxX394xXexX3xX27xXdxX5exX1exX3xX18xX1xXdxX31bxX53xX3xX18xX1xX7cxX18xX3xX4xX33xX18xX35xX93xX3xXexX89xX18xX35xX3xX7xX86xX18xX3xX5xX373xXcbxX18xX35xX3xX18xX373xXcfxX4xX3xX1exX1fxX1exX147xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX41xXdxX3bxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4f4xX2exX4xX3xX5xX544xXbxX3xX57axX53xX15axX31bxX18xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX93xX3xX18xX7cxX18xX35xX3xX4xX6xX82xX3xX35xXdxX2exX3xXexX1bxX47xX3xX7xX86xX18xX3xXbxX1xab7exX1exX3xf8b5xXc2xXff9xXf2xX3xX4xX802xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX1bxX10xX142xX9xXaxX61xX27xX1xX82xX6xXc0axX1xX82xX4xX61xX18cxX6xX4xXc0axX5xX6xXbxXc0axX57axX53xX15axX10xX18xXc0axX7xX82xXc0axX1xX53xX53xXc0axXexX1bxXdxXc0axXexX53xX10xXc0axX18xX6xX18xX35xXc0axX4xX6xX82xXc0axX35xXdxX6xXc0axXexX1bxXdxXc0axX7xX6xX18xXc0axXbxX1xX6xX1exXc0axX82xX4xX82xXbxXc0axX4xX53xX6xXc0axX1xX6xXc0axXexXdxX18xX1xX61xX2xX66dxX1c0xX188xX1c0xX1d2xX147xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX35xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX61xX1exX10xX41xXdxX6xX61xX2xXb5xX199xX61xX18xX10xX181xX7xX61xX2xX1c0xX1d2xX1ccxX61xX2xX18axX2xX41xX197xX2xX2xX199xX197xXb5xX18axXexX197xX2xX1ccxX2xX1d2xX5xX199xX147xX1d8xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX14xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX41xXdxX3bxX12xX0xX7xXexX1bxX82xX18xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4f4xX2exX4xX3xX5xX544xXbxX3xX57axX53xX15axX31bxX18xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX93xX3xX18xX7cxX18xX35xX3xX4xX6xX82xX3xX35xXdxX2exX3xXexX1bxX47xX3xX7xX86xX18xX3xXbxX1xXff6xX1exX3xXff9xXc2xXff9xXf2xX3xX4xX802xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX1bxX10xX142xX9xXaxX61xX27xX1xX82xX6xXc0axX1xX82xX4xX61xX18cxX6xX4xXc0axX5xX6xXbxXc0axX57axX53xX15axX10xX18xXc0axX7xX82xXc0axX1xX53xX53xXc0axXexX1bxXdxXc0axXexX53xX10xXc0axX18xX6xX18xX35xXc0axX4xX6xX82xXc0axX35xXdxX6xXc0axXexX1bxXdxXc0axX7xX6xX18xXc0axXbxX1xX6xX1exXc0axX82xX4xX82xXbxXc0axX4xX53xX6xXc0axX1xX6xXc0axXexXdxX18xX1xX61xX2xX66dxX1c0xX188xX1c0xX1d2xX147xX1xXexX1exXaxX12xX4f4xX2exX4xX3xX5xX544xXbxX3xX57axX53xX15axX31bxX18xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX93xX3xX18xX7cxX18xX35xX3xX4xX6xX82xX3xX35xXdxX2exX3xXexX1bxX47xX3xX7xX86xX18xX3xXbxX1xXff6xX1exX3xXff9xXc2xXff9xXf2xX3xX4xX802xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX1bxX82xX18xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xX76xX35xX14xX15axX3xXb5xX188xX61xX1c0xX93xX3xXc2xX42xX4xX3xXbcxX4fxX3xX1xX52xX53xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX3xXbxX1xXc7xXdxX3xX1xXcbxXbxX3xX3bxXcfxXdxX3xXbcxX4fxX3xX27xX1xX82xX6xX3xX1xXddxX4xX3xX3bxX14xX3xXc2xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xX5exX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexX89dxX3xX4xX1xX331xX4xX3xX5xXcfxXbxX3xXexX544xXbxX3xX1xX53xX7ecxX18xX3xX1xX373xXcfxX18xX35xX3xX41xX4e1xX18xX3xX18cxX7cxX15axX3xX41xX84axX18xX35xX93xX3xX256xX89xX18xX35xX3xX27xX70axX93xX3xX57axX53xX86xX18xX3xX5xX70axX3xX3bxX14xX3xXbxX1xX2exXexX3xXexX1bxXdxX765xX18xX3xX57axX53xX15axX31bxX18xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xXexX1bxXa9xX3xXexX53xX5exX3xXefxXbcxX13xXcxXcxXf5xX3xXexX1bxX82xX18xX35xX3xX27xX1xX53xX33xX18xX3xX27xX1xX89dxX3xX4xX1xX373xX56bxX18xX35xX3xXexX1bxX756xX18xX1xX3xXff9xXc2xXff9xXf2xX147xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX41xXdxX3bxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX1xX252xX18xX3xX1xXdxX5exX53xX3xXc2xX6xX1exX3xXbfxX1xX10xX3x86a0xX7cxX15axX3xX4xX802xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX1xX3xXexX1xX331xX4xX3xX256xX373xXcbxX4xX3xX8dxX86xX82xX3xX1xX92xXaxX3xX1xX1bxX10xX142xX9xXaxX61xX27xX1xX82xX6xXc0axX1xX82xX4xX61xX18xX1xX6xX18xXc0axX1xXdxX10xX53xXc0axX4xX6xX1exXc0axX27xX1xX10xXc0axX1exX6xX15axXc0axX4xX53xX6xXc0axX1xX6xXc0axXexXdxX18xX1xXc0axX4xX1xXdxX18xX1xXc0axXexX1xX53xX4xXc0axX41xX53xX82xX4xXc0axX8dxX6xX82xXc0axX1xX82xX61xX2xX66dxX1c0xX1d2xX1d2xX66dxX147xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX35xX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX61xX1exX10xX41xXdxX6xX61xX2xXb5xX199xX61xX18xX10xX181xX7xX61xX2xX1c0xX1d2xX66dxX61xX2xXb5xXb5xX41xX197xX2xX2xX199xX1d2xX197xX2xXexX66dxX197xX197xX1c0xXb5xX5xX199xX147xX1d8xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX6xX3xX1exX1fxXexX3xXcxX1bxX24xX1exX3xX27xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xXexX1xX33xX18xX35xX3xXexXdxX18xX3xX3bxX14xX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX18xX35xX3xX41xX47xX4xX1xX3xX3bxX42xX3xX7xX4fxX3xX1xX52xX53xX3xX4xX33xX18xX35xX3xX18xX35xX1xXdxX5exXbxXaxX3xX61xX12xX0xX61xX6xX12xX0xX41xXdxX3bxX12xX0xX7xXexX1bxX82xX18xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX76xX1xX252xX18xX3xX1xXdxX5exX53xX3xXc2xX6xX1exX3xXbfxX1xX10xX3xX132cxX7cxX15axX3xX4xX802xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX1xX3xXexX1xX331xX4xX3xX256xX373xXcbxX4xX3xX8dxX86xX82xX3xX1xX92xXaxX3xX1xX1bxX10xX142xX9xXaxX61xX27xX1xX82xX6xXc0axX1xX82xX4xX61xX18xX1xX6xX18xXc0axX1xXdxX10xX53xXc0axX4xX6xX1exXc0axX27xX1xX10xXc0axX1exX6xX15axXc0axX4xX53xX6xXc0axX1xX6xXc0axXexXdxX18xX1xXc0axX4xX1xXdxX18xX1xXc0axXexX1xX53xX4xXc0axX41xX53xX82xX4xXc0axX8dxX6xX82xXc0axX1xX82xX61xX2xX66dxX1c0xX1d2xX1d2xX66dxX147xX1xXexX1exXaxX12xX76xX1xX252xX18xX3xX1xXdxX5exX53xX3xXc2xX6xX1exX3xXbfxX1xX10xX3xX132cxX7cxX15axX3xX4xX802xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xXa9xX18xX1xX3xXexX1xX331xX4xX3xX256xX373xXcbxX4xX3xX8dxX86xX82xX3xX1xX92xX0xX61xX6xX12xX0xX61xX7xXexX1bxX82xX18xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXbcxX2exX18xX35xX3xX18xX6xX15axX3xXefxX2xX1c0xX61xX1c0xXf5xX93xX3xXbcxX4fxX3xXbfxX13xXc1xXc2xX76xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXbxX1xXc7xXdxX3xX1xXcbxXbxX3xfc31xX157xX76xXf3fxX3xX1xX53xX15axX5exX18xX3xX13xX373xX56bxX18xX35xX3xXbfxX1xX7c7xX3xXexX89dxX3xX4xX1xX331xX4xX3xX5xX5baxX3xX4xX33xX18xX35xX3xX8dxXc7xX3xX57axX53xX15axX394xXexX3xX256xX47xX18xX1xX3xX3bxX14xX3xXexX1bxX6xX82xX3xX3bxX89xX18xX3xX8dxX78xX18xX35xX3xX8dxX86xX82xX3xX1xX92xX3xX18xX1xX252xX18xX3xX1xXdxX5exX53xX3xX4xX1xX331xX18xX35xX3xX18xX1xX544xX18xX3xXc2xX6xX1exX3xXbfxX1xX10xX3xX132cxX7cxX15axX3xX4xX1xX82xX3xX7xX86xX18xX3xXbxX1xXff6xX1exX3xX4xX6xX1exX3xX57axX53xX86xX3xX4xX802xX6xX3xX1xX53xX15axX5exX18xX3xX13xX373xX56bxX18xX35xX3xXbfxX1xX7c7xX93xX3xXexec38xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX147xX0xX61xXbxX12xX0xX61xX41xXdxX3bxX12xX0xX61xX5xXdxX12xX0xX61xX53xX5xX12xX0xX41xXdxX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1bxXaxX12xX0xX61xX41xXdxX3bxX12xX0xX61xX41xXdxX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfc11xX53xXexX1xX82xX1bxXaxX12xXf3fxX373xX56bxX18xX35xX3xXc2xX1xXdxX394xX18xX0xX61xXbxX12
Dương Chiến