Một tài xế hành hung khách đón xe buýt giữa trung tâm TP Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chỉ vì nhắc bạn học không nên đi xe khách mình không thích, em Hoàng Văn T. (SN 2001, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị tài xế nhảy xuống hành hung.
942cxa6e0x12a45xf99dxedcdxc43fx11c07xa177xa0e3xX7x10504xfb01xccc6xa6f8xaec4xeb13xX5xbfbbxXax12bf9xdcf1xb390xXexX3xXex1093bxXdxX3xe28dx11e43xX3xX1xX18x11d1exX1xX3xX1xc08dxX20xea08xX3x101b4xX1x1210exX4xX1xX3xc000x966fxX20xX3xX1bxX10xX3x110ddxX24x11e8bxXexX3xX26xXdxc55bxX6xX3xXexb855xX24xX20xX26xX3xXexa640xb531xX3xXcx1214axX3x10812xX18xX3xXcx116d9xX20xX1xX0xe6cbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xd399xXaxX12xa81cxX1x12835xX3xc67axa424xX3xX20xX1xf7cfxX4xX3xX35x11980xX20xX3xX1xe7bfxX4xX3xX28xX1xcb3axX20xX26xX3xX20xce6axX20xX3xX2exXdxX3xX1bxX10xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX47xX6exX20xX1xX3xX28xX1xX7fxX20xX26xX3xXexX1xa7d2xX4xX1xe44dxX3xX10xX47xX3xX4cxc9c9xX18xX20xX26xX3x1187fxf3b0xX20xX3xXcxd9cfxX3x11253xc6d7xf695xX3xd91fx1164exXbaxX2xXa3xX3xX1bxe7b1xX3xX69xf555xX47xX3xXcxX40xX24xX20xX26xXa3xX3xX1xX24xaf4dxe155xX20xX3xX69xXc3xX47xX3xa0ccxX24xXcfxX84xX20xXa3xX3xXexX6bxX20xX1xX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xf570xX3xX35xc3f2xX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX20xX1xd339xXcfxX3xX1bxX24xf0edxX20xX26xX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xXb3xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX40xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xX69xc534xXbxX3xX20xX1xX12exXexX3xX47xab51xXdxX3xX20xX1x10fe8xXexa1d7xX0xX54xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xe44exXexX1xX24xX47xX35xX158xX6xX20xX66xX158xX7xX6xXbxXa9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX20xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3x11047xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX26xX6exX3xXexX40xbc06xX137xX4xX3xX4x98d2xX3xedc7xX24xX6xX20xX3xX4xX7fxX20xX26xX3xX6xX20xa39bxXaxX3xX1xX40xX10x114b3xX9xXaxX54xXbxX1xX6xXbxX158xX5xX24xX6xXexX158xX66xXa9xXdxX158xX7xXa9xX20xX26xX54xXexX6xXdxX158xX1bxX10xX158xX1xX6xX20xX1xX158xX1xX24xX20xX26xX158xX28xX1xX6xX4xX1xX158xX66xXa9xX20xX158xX1bxX10xX158xX35xX24xXcfxXexX158xXa9xX158xXexXbxX158xX1xX6xX158xXexXdxX20xX1xX158xX28xX1xX6xXdxX158xX26xXdxX158xXexX40xX24xXa9xX4xX158xX4xXa9xX158xX1b8xX24xX6xX20xX158xX4xXa9xX20xX26xX158xX6xX20xX54xXb9xXbaxf3b2xXb9xXb9x9b7axXb3xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX26xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX54xX47xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXb9xXbaxX54xX20xX10xd119xX7xX54xXb9xXbaxX234xX2xX54xX2xXb9xX234xX66xX234xX2x11c6dxc03axXbaxX234xXbaxXexX261xXb9xX261xX2xX231xX5xXbaxXb3x1155bxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX20xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX26xXdxX3cxX6xX3xXexX40xX24xX20xX26xX3xXexX46xX47xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX20xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX19axX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX26xX6exX3xXexX40xX1b1xX137xX4xX3xX4xX1b6xX3xX1b8xX24xX6xX20xX3xX4xX7fxX20xX26xX3xX6xX20xX1c4xXaxX3xX1xX40xX10xX1caxX9xXaxX54xXbxX1xX6xXbxX158xX5xX24xX6xXexX158xX66xXa9xXdxX158xX7xXa9xX20xX26xX54xXexX6xXdxX158xX1bxX10xX158xX1xX6xX20xX1xX158xX1xX24xX20xX26xX158xX28xX1xX6xX4xX1xX158xX66xXa9xX20xX158xX1bxX10xX158xX35xX24xXcfxXexX158xXa9xX158xXexXbxX158xX1xX6xX158xXexXdxX20xX1xX158xX28xX1xX6xXdxX158xX26xXdxX158xXexX40xX24xXa9xX4xX158xX4xXa9xX158xX1b8xX24xX6xX20xX158xX4xXa9xX20xX26xX158xX6xX20xX54xXb9xXbaxX231xXb9xXb9xX234xXb3xX1xXexX47xXaxX12xXcxX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX20xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX19axX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX28xX1xX6xXdxX3xX26xX6exX3xXexX40xX1b1xX137xX4xX3xX4xX1b6xX3xX1b8xX24xX6xX20xX3xX4xX7fxX20xX26xX3xX6xX20xX1c4xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX69xX1xXdxd473xX24xX3xXb9xX234xX54xX2xXb9xXa3xX3xX20xX26xX6xXcfxX3xX7xX6xX24xX3xX28xX1xXdxX3xX20xX1xX12exX20xX3xX2exX1b1x121e6xX4xX3xXbxX1xXf8xX20xX3xX2axX20xX1xX3xX47xX14xXexX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX4xX1x9fd7xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexXa3xX3xX69xX7fxX20xX26xX3xX6xX20xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX2exXc0xX3xXexX40xXdxXd0xX24xX3xXexX12exXbxX3xX4axX1xX6xX20xX3xXaexXafxX20xX3x13191xX50xX20xX1xX3xXb5xXb6xXb7xX3xX2xa9bdxc119xXb9xXa3xX3xXexX40xe72dxX3xX28xX1xXfdxXdxX3xXbxX1xXfdxX3xXb9xXa3xX3xXbxX1xX1b1xX450xX20xX26xX3xX4cxX18xX3xX4cxX24xXcfxX3xXcxX12exXbxXa3xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xXeaxX3xX158xX3xX20xX26xX1b1xX450xXdxX3xX2exXdxX409xX24xX3xX28xX1xXdxaa1bxX20xX3xX1bxX10xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xfb30xa080xXb6xX3xX261xX260xX4dexX158xXbaxX2xX2xXb3xX2xfe21xX3xX5xX84xX20xX3xX5xX18xX47xX3xX6dxXdxXd0xX4xXb3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX6dxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX24xX5xX12xX0xX66xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX6dxX12xX0xX54xX66xXdxX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dexXa9xX66xXcfxXaxX12xX0xXdxX47xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX4xX10xX158xXa9xX35xX26exX10xX4xXexX3xX66xX26xX47xX10xX66xXdxX6xX3xX6dxXdxX66xX10xXa9xX3xX47xXbxX231xX3xXdxX69xX10xX20xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX252xXdxX66xXexX1xX13exX3xX2xXbaxXbax9b9dxa4c6xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13exX3xX261xXb9xXbaxXbxX1bxX580xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX54xX6xXbxXbxX7xX54xXa9xXbxX10xX20xX54xX47xX10xX66xXdxX6xX54xXexX1xX24xX47xX35xX1c4xXbxX9xX20xX10xX252xX7xX54xXb9xXbaxX234xX2xX54xX2xXbaxX4ebxX66xX234xX2xX231xX261xX231xXb9xX2xXexX48fxX2xX234xX2xX5xX4ebxXb3xX26exXbxX26xXaxX3xX66xX6xXexX6xX158xXexXcfxXbxX10xX9xXaxX6dxXdxX66xX10xXa9xX54xX47xXbxX231xXaxX3xX66xX6xXexX6xX158xX10xX20xX4xXa9xX66xX10xX9xXaxX24x107c7xc501xX4xX4axX10xXb6xX47xX231xX66xX57fxXb9xX4dexX261xX40xX5f7x985dxX1xX2xXb7xX261xX66xX7xXdxd4f3xX4ax981bxb4cdx9daex12c44xXd7xX20xXcfxX4cxX24xe0b4xX5f7xX4cxX5f7xX48fxX5f6xX28xX60dxX5f6xX26exXdxX612xX7xX35xX26x12908xX610xXd7xX4dexX610xX5f6xX24xX13xX6dxXaexXbaxX484xX48fxXb7xXb7xX260xX69xX60fxXa9xX627xX48fxX5f7xX6dxXd7xXcxX612xX1b8xX605xX231x10598xX5f6xXa9x1316fxX4cxb3fcxX4xX612xX1b8xX4ebxXb7xX231xX1b8xX40xX66xX4cxXb7xX69xX647xX7xX54xX5xX24xX644xX47xX618xX5xX60dxX618xX54xXb6xX54xXdxX69xXexX260xXcxX484xX60fxX627xd5a0xX484xX26xX4dexX26exXa9xX35xX6dxX66cxX2xX48exXaxX3xX66xX6xXexX6xX158xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX66xX6xXexX6xX158xX6xX40xX26xX7xX9xXaxX48exXb3xX260xX13exXbaxX13exX2xX4ebxX48exX13exXbaxX13exX2xX13exX2xX13exX2xXbaxXbaxX57fxX13exXbaxX13exX2xXb9xX260xXbaxX13exX48fxXb9xXbaxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dexXa9xX66xXcfxXaxX12xXcxXb3xX3xX4xX1xXa9xX3xX35xXdxX1cxXexXa3xX3xX6dxX18xXa9xX3xX28xX1xXa9xXf8xX20xX26xX3xX1xX1b6xX20xX3xX2xXb9xX1xX3xXexX40xX1b1xX6xX3xX20xX6xXcfxX3xXb5xXb9xX234xX54xX2xXb9xXeaxXa3xX3xX10xX47xX3xX2exabdbxX20xX26xX3xX4xX1xX450xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX6dxX137xXdxX3xX47xX14xXexX3xX4xX7fxX3xX35xX76xX20xX3xXexX76xXdxX3xX2exXdxX4d2xX47xX3xX4xX1xX450xX3xXexX40xX1b1xX137xX4xX3xX7xXdxX84xX24xX3xXexX1xXedxX3xX69xXa9xXa9xXbxX47xX6xX40xXexX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX2exX4d2xX3xX35xX72xXexX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX6dxX409xX3xX20xX1xX18xX3xX19axX3xX1bxXc0xX3xX69xXc3xX47xX3xXcxX40xX24xX20xX26xXb3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dexXa9xX66xXcfxXaxX12xX4dfxX1xXdxX3xXexX1xX13cxXcfxX3xX35xX76xX20xX3xX2exXedxX20xX1xX3xX5xX84xX20xX3xX47xX14xXexX3xX4xX1xXdxX1cxX4xX3xX1bxX10xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX47xX6xX20xX26xX3xX4dexX4dfxXb6xX3xX261xX260xX4dexX158xXbaxX2xX2xXb3xX2xX4ebxX3xXb5xX4xX1xX1b1xX6xX3xX40x11bf9xX3xX66xX6xX20xX1xX3xXexXa0xX20xX1xXeaxXa3xX3xX10xX47xX3xX20xX1xX72xX4xX3xX35xX76xX20xX3xX1bxX10xX3xX20xX18xXcfxX3xX4x1125exX6xX3xXexX1b1xX3xX20xX1xX46xX20xX3xX1xX6xXcfxX3xX4xX1xX76xXcfxX3xX5x128aexX20xX26xX3xX6dxX801xX20xX26xXb3xXb3xXb3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dexXa9xX66xXcfxXaxX12xX0xXdxX47xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX20xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX252xXdxX66xXexX1xX13exX3xX4ebxX2xX234xXbxX1bxX580xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13exX3xX231xX2xXbaxXbxX1bxX580xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX54xX54xXdxXb3xX35xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb3xX6dxX20xX54xX20xX10xX252xX7xX54xXb9xXbaxX234xX2xX54xX2xXbaxX4ebxX66xX234xX2xX231xX261xX234xX231xXbaxXexX4ebxX4ebxXbaxX234xX2xX5xXbaxXb3xX26exXbxX26xX1c4xX40xX9xX261xXb9xX260xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX20xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX26xXdxX3cxX6xX3xXexX40xX24xX20xX26xX3xXexX46xX47xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xXaxX3xX252xXdxX66xXexX1xX9xXaxX4ebxX2xX234xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX231xX2xXbaxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxXa9xX20xXaxX12xXd7xX10xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX47xX6xX20xX26xX3xX4dexX4dfxXb6xX3xX261xX260xX4dexX158xXbaxX2xX2xXb3xX2xX4ebxX3xXexX40xX10xXa9xX3xX35xXdxX4d2xX20xX3xX4xX1xX76xXcfxX3xXexX24xXcfxX1cxX20xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX158xX3xX4dfxb4adxX3xX647xX20xX1xXb3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dexXa9xX66xXcfxXaxX12xdde2xXb7xX26xX6xXcfxX3xX5xX495xX4xX3xX10xX47xX3xX6dx11cdaxX6xX3xX20xX1xX72xX4xX3xX35xX76xX20xX3xX1bxXa9xX20xX26xX3xXexX1xX6exX3xX20xX26xX1b1xX450xXdxX3xX5xX2axXdxX3xX1bxX10xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX3xX20xX1xXf8xXcfxX3xX1bxX24xXfdxX20xX26xX3xX66x10bc9xX20xX26xX3xXexX6xXcfxXa3xX3xX4xX1xX46xX20xX3xX2exX13cxX47xX3xX2exX2axX3xX6dxX18xXa9xX3xX20xX26xX1b1xX450xXdxX3xX10xX47xf1c9xXa3xX3xXcxXb3xX3xX4xX1xXa9xX3xX35xXdxX1cxXexXb3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dexXa9xX66xXcfxXaxX12xX0xXdxX47xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX20xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX252xXdxX66xXexX1xX13exX3xX4ebxX2xX234xXbxX1bxX580xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13exX3xX260xXb9xXbaxXbxX1bxX580xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX54xX54xXdxXb3xX35xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb3xX6dxX20xX54xX20xX10xX252xX7xX54xXb9xXbaxX234xX2xX54xX2xXbaxX4ebxX66xX234xX2xX231xX261xX234xX2xX4ebxXexX48exX4ebxX48exX234xXb9xX5xXbaxXb3xX26exXbxX26xX1c4xX40xX9xX260xX260xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX20xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX26xXdxX3cxX6xX3xXexX40xX24xX20xX26xX3xXexX46xX47xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xXaxX3xX252xXdxX66xXexX1xX9xXaxX4ebxX2xX234xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX260xXb9xXbaxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxXa9xX20xXaxX12xX4dexXedxX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xXa3xX3xX6xX20xX1xX3xXcxXb3xX3xX35xXedxX3xX4xX1xXf8xXcfxX3xX47xX2axX24xX3xX47xfdbfxXdxXa3xX3xX40xX2axX4xX1xX3xX47xXa0xX3xX47xX72xXexXb3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dexXa9xX66xXcfxXaxX12xXb6xX6xX24xX3xX28xX1xXdxX3xX35xXedxX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xXa3xX3xXcxXb3xX3xX35xXedxX3xX4xX1xXf8xXcfxX3xX47xX2axX24xX3xX47xXb1exXdxXa3xX3xX40xX2axX4xX1xX3xX47xXa0xX3xX47xX72xXexXb3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dexXa9xX66xXcfxXaxX12xXcxX1xXdxX1cxX24xX3xXexX2axX3xXb7xX26xX24xXcfxa1daxX20xX3xX5f7xX24xXfdxX4xX3xX4cxX9b9xX20xX26xX3x105cexX3xXcxX40xX1b1xX19axX20xX26xX3xX69xX7fxX20xX26xX3xX6xX20xX3xXexX1xX18xX20xX1xX3xXbxX1xXfdxX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX4xX1xXa9xX3xX35xXdxX1cxXexXa3xX3xX7xX6xX24xX3xX28xX1xXdxX3xX20xX72xX47xX3xX2exX1b1xX427xX4xX3xXexX1xX7fxX20xX26xX3xXexXdxX20xXa3xX3xX4xX1xX495xX20xX26xX3xXexX7fxXdxX3xX2exXc0xX3xX4xX1xXa9xX3xX20xX26xX1b1xX450xXdxX3xXexX40xXdxXd0xX24xX3xXexX12exXbxX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX2exX2fxX3xX2exX1cxX20xX3xXexX40xc31axX3xX7xX19axX3xX4xX7fxX20xX26xX3xX6xX20xX3xX2exX4d2xX3xX5xX18xX47xX3xX40xX7caxX3xX6dxXc29xX3xX6dxXdxXd0xX4xXb3xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dexXa9xX66xXcfxXaxX12xX0xXdxX47xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX24xX47xX35xX3xX66xX1xXdxX66xX10xX3xXdxX69xX10xX20xXexX10xX40xXaxX3xX7xXexXcfxX5xX10xX9xXaxX252xXdxX66xXexX1xX13exX3xX4ebxX2xX234xXbxX1bxX580xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX13exX3xX231xX2xXbaxXbxX1bxX580xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX54xX54xXdxXb3xX35xX6xXa9xX1xX6xXexXdxX20xX1xXb3xX6dxX20xX54xX20xX10xX252xX7xX54xXb9xXbaxX234xX2xX54xX2xXbaxX4ebxX66xX234xX2xX231xX261xX48exXbaxX260xXexX261xX2xX260xX234xX260xX5xXbaxXb3xX26exXbxX26xX1c4xX40xX9xXb9xXbaxX48exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX20xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX26xXdxX3cxX6xX3xXexX40xX24xX20xX26xX3xXexX46xX47xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xXaxX3xX252xXdxX66xXexX1xX9xXaxX4ebxX2xX234xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX231xX2xXbaxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX40xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxX84xX20xX3xX1b8xX24xX6xX20xX13exX0xX54xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX158xXexX1xX24xX47xX35xX158xX6xX20xX66xX158xX7xX6xXbxXa9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaexX982xX6xX3xX2exX1b1xX427xX4xX3xXexX1xXf8xX3xXa0xXexX3xX20xX26xX18xXcfxXa3xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX974xX20xX1xX2axXdxX9daxX3xX5xX76xXdxX3xX35xXedxX3xX35xX72xXexX3xX26xXdxX3cxXaxX3xX1xX40xX10xX1caxX9xXaxX54xX6xX20xX158xX20xXdxX20xX1xX158xXexX40xX6xXexX158xXexX24xX54xX6dxX24xX6xX158xX66xX24xXa9xX4xX158xXexX1xX6xX158xXdxXexX158xX20xX26xX6xXcfxX158xX1bxX10xX158xX35xX24xXcfxXexX158xX20xX1xX6xXdxX158xX5xX6xXdxX158xX35xXdxX158xX35xX6xXexX158xX26xXdxX24xX54xX2xX48fxXbaxX261xX231xXb9xXb3xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX26xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX54xX47xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXb9xXbaxX54xX20xX10xX252xX7xX54xX2xX48exX2xXb9xX54xX2xXb9xX234xX66xXb9xX2xX231xXb9xX231xX234xX48exXexX260xX231xX231xX2xX231xX5xXbaxXb3xX26exXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX20xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX26xXdxX3cxX6xX3xXexX40xX24xX20xX26xX3xXexX46xX47xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaexX982xX6xX3xX2exX1b1xX427xX4xX3xXexX1xXf8xX3xXa0xXexX3xX20xX26xX18xXcfxXa3xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX974xX20xX1xX2axXdxX9daxX3xX5xX76xXdxX3xX35xXedxX3xX35xX72xXexX3xX26xXdxX3cxXaxX3xX1xX40xX10xX1caxX9xXaxX54xX6xX20xX158xX20xXdxX20xX1xX158xXexX40xX6xXexX158xXexX24xX54xX6dxX24xX6xX158xX66xX24xXa9xX4xX158xXexX1xX6xX158xXdxXexX158xX20xX26xX6xXcfxX158xX1bxX10xX158xX35xX24xXcfxXexX158xX20xX1xX6xXdxX158xX5xX6xXdxX158xX35xXdxX158xX35xX6xXexX158xX26xXdxX24xX54xX2xX48fxXbaxX261xX231xXb9xXb3xX1xXexX47xXaxX12xXaexX982xX6xX3xX2exX1b1xX427xX4xX3xXexX1xXf8xX3xXa0xXexX3xX20xX26xX18xXcfxXa3xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX974xX20xX1xX2axXdxX9daxX3xX5xX76xXdxX3xX35xXedxX3xX35xX72xXexX3xX26xXdxX3cxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX69xX1xXdxX1cxX4xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX974xX20xX1xX2axXdxX9daxX3xX47xX6xX20xX26xX3xX4dexX4dfxXb6xX3xX261xX260xX4dexX158xXbaxX2xXb9xXb3xX4ebxX261xX3xX35xXedxX3xX5xc166xX4xX3xX5xX1b1xX427xX20xX26xX3xX4xX1xX700xX4xX3xX20xXafxX20xX26xX3xX35xX72xXexX3xX26xXdxX3cxX3xX20xX26xX18xXcfxX3xX2xX234xX54xX261xXa3xX3xX7xX6xX24xX3xX2exX2fxX3xX35xXedxX3xXbxX1xX76xXexX3xX1xX18xX20xX1xX3xX4xX1xXa0xX20xX1xX3xX6dxX18xX3xX974xXexX1xXf8xX3xX40xX6xX9daxXb3xX3xX69xX1xX1b1xX6xX3xX28xX1xX72xX4xX3xXbxX1xXc29xX4xX3xX4xX2axX4xX3xX5x12a71xXdxX3xX6dxXdxX3xXbxX1xX76xX47xXa3xX3xX20xX1xX18xX3xX1bxX10xX3xX5xX76xXdxX3xXexXdxX1cxXbxX3xXexXc29xX4xX3xX4xX1xXa9xX3xX1bxX10xX3xX5xX1b1xX24xX3xXexX1xX7fxX20xX26xX3xX2exX2fxX20xX3xX28xX1xX2axX4xX1xXa3xX3xX35xXedxX3xX4axX1xX801xX20xX26xX3xX69xXb6xX5f6xXcxX3xX69xX7fxX20xX26xX3xX6xX20xX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX35xX72xXexX3xX26xXdxX3cxX3xX1xX7fxX47xX3xX1b8xX24xX6xX3xXb5xXb9xX234xX54xX261xXeaxXb3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX6dxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX28xX1xX19axXdxX3xXexXfdxX3xX6dxX427xX3xX4xX1xc577xX20xX26xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xXaxX3xX1xX40xX10xX1caxX9xXaxX54xX6xX20xX158xX20xXdxX20xX1xX158xXexX40xX6xXexX158xXexX24xX54xX1xX6xX158xXexXdxX20xX1xX158xX28xX1xXa9xXdxX158xXexXa9xX158xX6dxXa9xX158xX4xX1xXa9xX20xX26xX158xX1bxX10xX158xX35xX24xXcfxXexX158xX20xX1xX6xXdxX158xX1xX6xX20xX1xX158xX1xX24xX20xX26xX158xX1xX6xX20xX1xX158xX28xX1xX6xX4xX1xX54xX2xX48fxXbaxXb9xX234xX48fxXb3xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX26xX3xX7xX40xX4xX9xXaxX54xX47xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXb9xXbaxX54xX20xX10xX252xX7xX54xX2xX48exX2xX2xX54xX48exX4ebxX66xXbaxX2xX4ebxX234xX234xX2xX48fxXexX48fxX231xX260xX48fxX5xXb9xX158xXb9xX158xX4xXa9xXbxXcfxXb3xX26exXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xXexX18xXdxX3xX1bxX1cxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX2exX2fxX20xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xX26xXdxX3cxX6xX3xXexX40xX24xX20xX26xX3xXexX46xX47xX3xXcxX4axX3xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX6dxX12xX0xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX28xX1xX19axXdxX3xXexXfdxX3xX6dxX427xX3xX4xX1xX10e1xX20xX26xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xXaxX3xX1xX40xX10xX1caxX9xXaxX54xX6xX20xX158xX20xXdxX20xX1xX158xXexX40xX6xXexX158xXexX24xX54xX1xX6xX158xXexXdxX20xX1xX158xX28xX1xXa9xXdxX158xXexXa9xX158xX6dxXa9xX158xX4xX1xXa9xX20xX26xX158xX1bxX10xX158xX35xX24xXcfxXexX158xX20xX1xX6xXdxX158xX1xX6xX20xX1xX158xX1xX24xX20xX26xX158xX1xX6xX20xX1xX158xX28xX1xX6xX4xX1xX54xX2xX48fxXbaxXb9xX234xX48fxXb3xX1xXexX47xXaxX12xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xX3xX28xX1xX19axXdxX3xXexXfdxX3xX6dxX427xX3xX4xX1xX10e1xX20xX26xX3xX1bxX10xX3xX35xX24xX37xXexX3xXaxX20xX1xX2axXdxX9daxX3xX1xX18xX20xX1xX3xX1xX24xX20xX26xX3xX1xX18xX20xX1xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX40xXa9xX20xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX69xX7fxX20xX26xX3xX6xX20xX3xX1xX24xXcfxXd0xX20xX3xX69xXc3xX47xX3xXd7xX24xXcfxX84xX20xX3xXb5xX4cxX18xX3xXcxX50xX20xX1xXeaxX3xX6dxX982xX6xX3xX40xX6xX3xX1b8xX24xXcfxX1cxXexX3xX2exXedxX20xX1xX3xX28xX1xX19axXdxX3xXexXfdxX3xX6dxXc29xX3xX2axX20xXa3xX3xX28xX1xX19axXdxX3xXexXfdxX3xX35xXedxX3xX4xX6xX20xX3xX2exXfdxXdxX3xX6dxX137xXdxX3xX4axX1xX6xX20xX3xXaexXafxX20xX3xX484xX50xX20xX1xX3xXb5xXb6xXb7xX3xX2xX48exX48fxXb9xXeaxXa3xX3xX4axX1xX76xX47xX3xXcxX1xXedxX3xXcxX1xX24xX3xX4cxXdxX409xX20xX3xXb5xXb6xXb7xX3xX2xX48exX260xXb9xXeaxX3xX6dxX409xX3xXexX14xXdxX3xX974xX69xXfdxX3xX37xX3xX26xX46xXcfxX3xXexX1xX1b1xX1b6xX20xX26xX3xXexXa0xX4xX1xX9daxX3xXexX1xX10xXa9xX3xbfc8xXdxX409xX24xX3xX2xX261xX231xX3xX4dexX14xX3xX5xX24xX12exXexX3xX4cxX6exX20xX1xX3xX7xXfddxXb3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX6dxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX24xX5xX12xX0xX66xXdxX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX40xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX6dxX12xX0xX54xX66xXdxX6dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX647xX24xXexX1xXa9xX40xXaxX12xXaexXb1exX3xX4cxX1b1xX1b6xX20xX26xX0xX54xXbxX12
Vũ Hương