Chủ tịch FIFA bị cáo buộc tham nhũng, có thể phải hầu tòa
Báo chí quốc tế đồng loạt đăng tin Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino đang phải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup cho Nga và Qatar.
8e35xa55axe4b8xf033xf1c6x98adx9c04xa239xb7b2xX7xbfdaxc60fx10a18xff03xa284xf393xX5xf5ebxXaxbc96xf95exX1xfe5dxX3xXexcbe6xX4xX1xX3xec44xbc25xX1cxe8d7xX3xb6e9xX18xX3xX4xb4aex1124fxX3xX21xd753x1082axX4xX3xXexX1xX6xd213xX3xfe22xX1x109e6xX32xa0bexd804xX3xX4x10ed9xX3xXexX1x10809xX3xXbxX1xa122xXdxX3xX1xe6bexX29xX3xXex10473xX6xX0xe478xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc49axX10xX6xe4c2xXaxX12xc277xX25xX26xX3xX4xX1xaf3exX3xb7f8xX29xa9bexX4xX3xXexdc29xX3xf606xbd6cxX32xX36xX3xX5xX26xbdddxXexX3xX72xb82bxX32xX36xX3xXexXdxX32xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xc030xX3xd6a4xXdxX6xX32xX32xXdxX3xX1dxX32xe75axX6xX32xXexXdxX32xX26xX3xX72xX6xX32xX36xX3xXbxX1xX42xXdxX3xX72xX6cxXdxX3xX30xa449xXexX3xb049xccb8xXdxX3xX32xX1xde06xX32xX36xX3xX4xX25xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX32xX1xX34xX32xX36xX3xX5xXdx9007xX32xX3xX6axX29xX6xX32xX3xX72xX70xX32xX3xXb8xXdx9b75xX4xX3xXexcc71xX6xX26xX3xX6axX29xd566x8f5dxX32xX3xX72xX7dxX32xX36xX3xX4xX6xXdxX3xa079xX26xXeaxX5xX5fxX3xX13xX29xXbxX3xX4xX1xX26xX3x103ffxX36xX6xX3xXb8xcf91xX3xe423xX6xXexX6xXeax945exX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX30xX6xXeaxX36xXdxX32xda26xX3xeb41xXbx10c8axX3xX6xX29xXexX26xb75cxXaxX12xX0xXexX21xX26xX5fxXf0xX12xX0xXexXeaxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX30xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX30xX7xX93xXbxX1xX26xXexX26xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX9exXdxX9exX6xX3xX21xX18xX3xX4xX25xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX32xX1xX34xX32xX36xX37xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xX29xX3xXexX4axX6xX3xX1x9465xX32xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX117xX21xX6xX26xX1xX6xXexXdxX32xX1xX117xXb8xX32xX4dxX32xX10xc00axX7xX4dxX132x9196xf578xX1c8xX4dxX2xX1c8x9aa1xX5fxX1cexX2xX132xX1c9xX1c8xX1c8xf7c5xXexX1d6xX132xX2xfb9cxX5xX2xX117x104aexXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX21xX18xX3xX4xX25xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX32xX1xX34xX32xX36xX37xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xX29xX3xXexX4axX6xXaxX3xX5fxX6xXexX6xX93xXbxX1xX26xXexX26xX93xX26xXeaxXdxX36xXdxX32xX6xX5xX93xX7xXeaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX130xX4dxX4dxXdxX30xX6xX36xX10xX7xX117xXb8xX26xXb8xX117xXb8xX32xX4dxX29xXbxX5xX26xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX1c9xX6axX6axX7xXeaxX9exX1dbxXdxXb8xX1xXdxX5xXf0xX1dbxX29xd8d0xXb8xX10xX29xdfb4xX36xX4dxX132xX1c8xX132xX1c8xf1c2xX1c8xd431xX276xX1c9xX2xX4dxf537xX276xX36xXdxX6xX32xX32xXdxX276xXdxX32xX9exX6xX32xXexXdxX32xX26xX276xX5fxX26xX1xXb8xX276xX7xX4xX21xXexX117xX1dfxXbxX36xXaxX3xX5fxX6xXexX6xX93xX5fxX10xX7xX4xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX93xX3xX95xXdxX6xX32xX32xXdxX3xX1dxX32xX9exX6xX32xXexXdxX32xX26xX3xXexXeaxX26xX32xX36xX3xX5xX46xX32xX3xX72xX70xX32xX3xXexX1xX7dxX30xX3xb18dxXdxXe6xXexX3xX10bxX6xX30xX3xX32xX7dxX30xX3xX132xX1c8xX2xX1dbxX117xX3xf435x10868xX32xX1xX130xX3xX2dexXf0xX3xX2dexX34xc606xX117xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXeaxX12xX0xXexXeaxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX26xX32xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX93xX3xX95xXdxX6xX32xX32xXdxX3xX1dxX32xX9exX6xX32xXexXdxX32xX26xX3xXexXeaxX26xX32xX36xX3xX5xX46xX32xX3xX72xX70xX32xX3xXexX1xX7dxX30xX3xX2dexXdxXe6xXexX3xX10bxX6xX30xX3xX32xX7dxX30xX3xX132xX1c8xX2xX1dbxX117xX3xX2f1xX2f2xX32xX1xX130xX3xX2dexXf0xX3xX2dexX34xX2fcxX117xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexXeaxX12xX0xX4dxXexX21xX26xX5fxXf0xX12xX0xX4dxXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX26xX5fxXf0xXaxX12xX13xX25xX4xX3xX4xf852xX32xX36xX3xXexX6cxX3xXb8xXdxXd8xX32xX3xXcxX1xc05exXf0xX3xc755x1022exX3xXeaxX6xX3xX6axX29xXf0xX70xXexX3xX72xX18xX32xX1xX3xX72xXdxXf1xX29xX3xXexXeaxX6xX3xXb8xXf1xX3xX32xX1xXbexX32xX36xX3xX4xX29xX2axX4xX3xX36xXb5xXbxX3xX21xX68xX3xX30xf1b4xXexX3xX36xXdxXbexX6xX3xX3b0xX32xX36xX3xX1dxX32xX9exX6xX32xXexXdxX32xX26xX3xXb8xX110xX3xX32xX36xaea1xec2fxXdxX3xX72x112bexX32xX36xX3xX72xX46xX29xX3xX4xX3b0xX32xX36xX3xXexX6cxX3xX5xXdxXd8xX32xX3xX21xX6xX32xX36xX3xXcxX1xX3bexXf0xX3xX3c1xX3c2xX3xX93xX3xeef0xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xc3d9xX6xX29xX21xX10xXeaxX117xX3xX5cxX6xXdxX3xX32xX36xX40cxX40dxXdxX3xX72xX40cxcdecxX4xX3xX4xX1xX26xX3xX5xX110xX3xX72xf5edxX3xX36xXb5xXbxX3xX30xXb5xXexX3xXb8xX110xX26xX3xXexX1xX40dxXdxX3xX72xXdxX3exX30xX3xX32xX7dxX30xX3xX132xX1c8xX2xX1d6xX3xXb8xX110xX3xX132xX1c8xX2xX278xX3xX72xX3exX3xX21xX110xX32xX3xXb8xXf1xX3xX32xX1xXdxXf1xX29xX3xXb8xf488xX32xX3xX72xXf1xX37xX3xXexXeaxX26xX32xX36xX3xX72xX3axX3xX4xX3axX3xXb8xXdxXe6xX4xX3xXexXdxX70xXbxX3xXexX6xXf0xX3xX4xX1xX26xX3xX10bxX36xX6xX3xXb8xX110xX3xX112xX6xXexX6xXeaxX3xX5xX110xX3xX4xX1xX15xX3xX32xX1xX110xX3xX4xX15xX6xX3xXfdxX26xXeaxX5xX5fxX3xX13xX29xXbxX3xX132xX1c8xX2xX1dbxX3xXb8xX110xX3xX132xX1c8xX132xX132xX117xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX26xX5fxXf0xXaxX12xd698xX46xX29xX3xXexX1xX25xX32xX36xX3xX1d6xX37xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1dxX32xX9exX6xX32xXexXdxX32xX26xX3xX26fxX1xb399xX32xX36xX3xX72xX18xX32xX1xX3xX26fxX1xX3b0xX32xX36xX3xX5xX110xX30xX3xX36xX1a5xX3xX7xX6xXdxX3xX26fxX1xXdxX3xX36xXb5xXbxX3xX3b0xX32xX36xX3xX43dxX6xX29xX21xX10xXeaxX37xX3xX72xX73xX32xX36xX3xXexX1xX40dxXdxX3xX4xX1xX26xX3xXeax10976xX32xX36xX3xXb8xXdxXe6xX4xX3xX3b0xX32xX36xX3xX36xXb5xXbxX3xX32xX36xX40cxX40dxXdxX3xX72xX411xX32xX36xX3xX72xX46xX29xX3xX4xX3b0xX32xX36xX3xXexX6cxX3xX5xXdxXd8xX32xX3xX21xX6xX32xX36xX3xX5xX110xX3xX4xX1xX29xXf0xXe6xX32xX3xX21xX1a5xX32xX1xX3xXexX1xX40cxX40dxX32xX36xX117xX3xX2dexXf1xX3xX435xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX43dxX6xX29xX21xX10xXeaxX37xX3xX4xX3b0xX32xX36xX3xXexX6cxX3xXb8xXdxXd8xX32xX3xX32xX110xXf0xX3xX72xX45cxX3xXexc588xX32xX36xX3xX21xX18xX3xX134xeef7xX3xXbxX1xX79xXexX3xXb8xX1a5xX3xX26fxX1xX3b0xX32xX36xX3xXexXeaxX29xX32xX36xX3xXexX1xX110xX32xX1xX37xX3xX32xX3axXdxX3xX5fxX6cxXdxX3xXb8xX110xX3xXb8xXdxX3xXbxX1xX79xX30xX3xX6axX29xXf0xX3xXexefe1xX4xX3xX411xX32xX36xX3xX134xX5e0xX117xX3x10d38xX32xX36xX3xX4xX34xX32xX36xX3xX21xX18xX3xX4xX615xXexX3xX36xXdxX42xX30xX3xX5xX40cxfd6dxX32xX36xX3xXexXeaxX26xX32xX36xX3xX30xX2axXexX3xX32xX7dxX30xX3xX7xX6xX29xX3xX26fxX1xXdxX3xX4xX3axX3xX1xX110xX32xX1xX3xX72xX2axX32xX36xX3xX4xX1xX6cxX32xX36xX3xX32xX36xX40cxX40dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX110xX32xX1xX3xX4xX3b0xX32xX36xX3xXb8xX3bexX117xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX26xX5fxXf0xXaxX12xX5cxXdxXe6xX32xX3xXexX79xXdxX37xX3xX4xX3b0xX32xX36xX3xXexX6cxX3xXb8xXdxXd8xX32xX3xX3c1xXexX10xX9exX6xX32xX3xa4ddxX10xX5xX5xX10xXeaxX3xX5xX110xX3xX32xX36xX40cxX40dxXdxX3xX72xX40cxX451xX4xX3xX4xX1xa507xX3xX72xX18xX32xX1xX3xX72xX3exX3xX134xX10xX30xX3xX134xe5d0xXexX3xX32xX1xXbexX32xX36xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX79xX30xX3xX32xX70xX29xX3xX4xX3axX3xXexXeaxX26xX32xX36xX3xX32xX1xXbexX32xX36xX3xX4xX29xX2axX4xX3xX36xXb5xXbxX3xX30xXb5xXexX3xX36xXdxXbexX6xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX1dxX32xX9exX6xX32xXexXdxX32xX26xX3xXb8xX110xX3xX32xX36xX40cxX40dxXdxX3xX72xX411xX32xX36xX3xX72xX46xX29xX3xX4xX3b0xX32xX36xX3xXexX6cxX3xX5xXdxXd8xX32xX3xX21xX6xX32xX36xX3xXcxX1xX3bexXf0xX3xX3c1xX3c2xX3xX93xX3xX435xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX43dxX6xX29xX21xX10xXeaxX117xX3xX6aexX1xX3b0xX32xX36xX3xX5xX26xX79xXdxX3xXexXeaxX5d8xX3xX26fxX1xX42xX3xX32xX7dxX32xX36xX3xXb8xX3bexX3xXb8xXdxXe6xX4xX3xX32xX110xXf0xX3xX7xaefcxX3xX72xX40cxX451xX4xX3xX72xX40cxX6xX3xXeaxX6xX3xX134xX6d4xXexX3xX134xX5e0xX3xXcxX4axX6xX3xX25xX32xX3xXcxX6cxXdxX3xX4xX6xX26xX3xX5xXdxXd8xX32xX3xX21xX6xX32xX36xX3xXcxX1xX3bexXf0xX3xX3c1xX3c2xX117xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX26xX5fxXf0xXaxX12xX620xX32xX36xX3xX1dxX32xX9exX6xX32xXexXdxX32xX26xX3xX32xX7dxX30xX3xX32xX6xXf0xX3xX1cexX1c8xX3xXexX29xa51bxXdxX37xX3xX5xX110xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xXexX5d8xX3xX32xX7dxX30xX3xX132xX1c8xX2xX1d6xX117xX3xXcxXeaxX40cxXb9xX4xX3xX72xX3axX3xX3b0xX32xX36xX3xXexX5d8xX32xX36xX3xX36xXdxXbexX3xXb8xX18xX3xXexXeaxX68xX3xXcxX7ecxX32xX36xX3xXexX1xX40cxX3xX26fxf1f8xX3x9d78xb4d0xX1cxX1fxX3xXexX5d8xX3xX32xX7dxX30xX3xX132xX1c8xX1c8x10106xX3xX72xX70xX32xX3xX32xX7dxX30xX3xX132xX1c8xX2xX1d6xX117xX4dxX117xX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxXb8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXeaxX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexXeaxX26xX32xX36xX12xXcxXdxX32xX3xX5xXdxXd8xX32xX3xX6axX29xX6xX32xX130xX0xX4dxX7xXexXeaxX26xX32xX36xX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX93xXexX1xX29xX30xX21xX93xX6xX32xX5fxX93xX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX13xX43dxX62xX3xa8acxX3c1xX95xX3xXb8xX110xX3xX4x10ee9xX29xX3xXcxX7ecxX32xX36xX3xXexX1xX40cxX3xX26fxX835xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX21xX18xX3xXexXeaxX29xXf0xX3xXexX6cxX3xX30xX2axXexX3xb658xX32xf13bxXdxe23bxX3xXexX2axXdxX3xX5fxX6xX32xX1xXaxX3xX1xXeaxX10xX9exX9xXaxX4dxX30xX29xX26xX32xX93xX30xX6xX29xX93xXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX26xX4dxX4xX1xX29xX93xXexXdxX4xX1xX93xX4xX5xX21xX93xXbxX7xX36xX93xXb8xX6xX93xX4xX29xX29xX93xXexX26xX32xX36xX93xXexX1xX29xX93xX26fxXf0xX93xX9exXdxX9exX6xX93xX21xXdxX93xXexXeaxX29xXf0xX93xXexX26xX93xX30xX26xXexX93xX32xX29xXdxX93xXexX26xXdxX93xX5fxX6xX32xX1xX4dxX2xX1dbxX278xX1cexX1c9xX1c9xX117xX1xXexX30xXaxX12xX0xXdxX30xX36xX3xX7xXeaxX4xX9xXaxX4dxX30xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX132xX1c8xX4dxX32xX10xX1c4xX7xX4dxX132xX1c8xX1c8xX278xX4dxX2xX1c8xX1dbxX5fxX1cexX1c8xX846xX27dxX1c8xX1c9xX27dxXexX132xX132xX27dxX1c8xX1d6xX5xX1c8xX117xX1dfxXbxX10xX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX21xX18xX3xX4xX25xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX32xX1xX34xX32xX36xX37xX3xX4xX3axX3xXexX1xX3exX3xXbxX1xX42xXdxX3xX1xX46xX29xX3xXexX4axX6xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXb8xX12xX0xX7xXexXeaxX26xX32xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX13xX43dxX62xX3xX8ccxX3c1xX95xX3xXb8xX110xX3xX4xX8d4xX29xX3xXcxX7ecxX32xX36xX3xXexX1xX40cxX3xX26fxX835xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX21xX18xX3xXexXeaxX29xXf0xX3xXexX6cxX3xX30xX2axXexX3xX8f7xX32xX8f9xXdxX8fbxX3xXexX2axXdxX3xX5fxX6xX32xX1xXaxX3xX1xXeaxX10xX9exX9xXaxX4dxX30xX29xX26xX32xX93xX30xX6xX29xX93xXexX1xX10xX93xXexX1xX6xX26xX4dxX4xX1xX29xX93xXexXdxX4xX1xX93xX4xX5xX21xX93xXbxX7xX36xX93xXb8xX6xX93xX4xX29xX29xX93xXexX26xX32xX36xX93xXexX1xX29xX93xX26fxXf0xX93xX9exXdxX9exX6xX93xX21xXdxX93xXexXeaxX29xXf0xX93xXexX26xX93xX30xX26xXexX93xX32xX29xXdxX93xXexX26xXdxX93xX5fxX6xX32xX1xX4dxX2xX1dbxX278xX1cexX1c9xX1c9xX117xX1xXexX30xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX13xX43dxX62xX3xX8ccxX3c1xX95xX3xXb8xX110xX3xX4xX8d4xX29xX3xXcxX7ecxX32xX36xX3xXexX1xX40cxX3xX26fxX835xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX21xX18xX3xXexXeaxX29xXf0xX3xXexX6cxX3xX30xX2axXexX3xX8f7xX32xX8f9xXdxX8fbxX3xXexX2axXdxX3xX5fxX6xX32xX1xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexXeaxX26xX32xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX13xX43dxX62xX3xX8ccxX6xXeaxXdxX7xX3xX3c1xX6xXdxX32xXexX93xX95xX10xXeaxX30xX6xXdxX32xX37xX3xX10bxX6xX7xX7xX10xXeaxX3xX1fxX5xX93xX6aexX1xX10xX5xX6xXdxX9exXdxX3xXb8xX110xX3xX4xX8d4xX29xX3xXcxX7ecxX32xX36xX3xXexX1xX40cxX3xX26fxX835xX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3x9f7bxX10xXeaxX26xX30xX10xX3xX2dexX6xX5xX4xX26fxX10xX3xX72xX45cxX3xX21xX18xX3xXexXeaxX29xXf0xX3xXexX6cxX3xXexX79xXdxX3xXcxX1xX3bexXf0xX3xX3c1xX3c2xX3xXb8xX1a5xX3xX4xX25xX26xX3xX21xX29xX2axX4xX3xXexX1xX6xX30xX3xX32xX1xX34xX32xX36xX3xXexXeaxX26xX32xX36xX3xXb8xXdxXe6xX4xX3xX6axX29xXf0xX3xX26fxX70xXexX3xX6axX29xXf0xXf1xX32xX3xXbxX1xX25xXexX3xX7xX3axX32xX36xX3xX21xX3axX32xX36xX3xX72xX25xX117xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXb8xX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX29xX5xX12xX0xX5fxXdxXb8xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXeaxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxXb8xX12xX0xX4dxX5fxXdxXb8xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c1xX26xX29xXeaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX2dexd9b7xX2dexX0xX4dxXbxX12