Đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 mỹ phẩm không đạt chất lượng
(Baohatinh.vn) - Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành các văn bản về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng đối với 3 loại mỹ phẩm đang bán trên thị trường.
a3d2x10400xa58fx10d62x138cbxf191x14394x134fdx132c3xX7xf3b2x14386x1531cx15d1cx13e2bxecb6xX5xf61exXax10a2bx15c5fxf9d9xbd7fxX1xX3xX4xX1x1275fxX3xX5x1505fxd452xX3xX1x15ba4xX15xX1x131c4xX3xXexX1xX1exX3xX1x126b6xXdxX3x14271xX3x12054x152e5xX3xXbxX1xd387xX30xX3x13a90xX1xb27dxX15xba37xX3xced3xdbacxXexX3xX4xX1x118f6xXexX3xX5xX1dx1130dxX15xX3cxX0xda6bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15589xX10xX6x1591cxXaxX12x10f5cxbf7exX3xfe25xX3xXexa517xX3xX5cxX21xX3xXcxd68cxX15xX1xX3xe69cx16213xX6xX3x1096fxX6xX15xX3xX1xX21xX15xX1xX3xX4x139c5xX4xX3xX72xb017xX15xX3xX76xf501xX15xX3xX72xe5bfxX3xX72xXdxca3exX4xX3xX3exX14xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1xX21xX15xX1xX24xX3xXexX1xX1exX3xX1xX2bxXdxX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xX38xX1xX3axX15xX3cxX3xX3exX3fxXexX3xX4xX1xX44xXexX3xX5xX1dxX49xX15xX3cxX3xX3exf363xXdxX3xX72xc0bcxXdxX3xX2exX3xX5x101d2xX3fxXdxX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xX3exX6xX15xX3cxX3xX76xX80xX15xX3xXexe5a7x16469xX15xX3xXexX1x11588xX3xXexXecxX1dx119d0xX15xX3cxe556xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13339xXd6xX5fx1108cxXaxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXaxXexX10x15375xXexcd37xX6xX5xXdxX3cxX15x16385xX3xX4xX10xX15xXexX10xXecx12557xXaxX12xX0xXdxX30xX3cxX3xX7xXexX10dxX5xX10xX9xXax106a9xXdxX5fxXexX1xX121xd456x154f1xX13exXbxX119xX129xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX121xX2ex1442dxX2exXbxX119xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX5fxXexX1xX1exX30xX76xX3xX5fxX1xXdxX5fxX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5fxXdxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX5xX1exX1exX3xX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xX1exX3xX1xXd6xXdxX3xX2exX3xX30xX10dxX3xXbxX1xX6xX30xX3xX38xX1xXd6xX15xX3cxX3xX5fxX6xXexX3xX4xX1xX6xXexX3xX5xX1exXd6xX15xX3cxXaxX3xX7xXecxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXfaxX76xX6xXd6xX1xX6xXexXdxX15xX1xXfaxX72xX15xX4dxX15xX10xX138xX7xX4dxX2xX14cxX2exX2xX4dxX2x155c2xX14cxX5fxX2xX2xX14cxX2exX13fxX2xX13fxXex16867xX2exX13fx11b0cxX5xX2xX1c8xXfax11f3cxXbxX3cxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXd6xX5fxX10dxXaxX12xXcxX1xX10xXd6xX3xX3ex11f3exX24xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1xX21xX15xX1xX3xX5xX3axX3xX7xX88xX15xX3xXbxX1xX35xX30xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xX15xX1xX6xX1exX3xXexX1xX6xXdxX3xX4xX73xX1exX3xXbxX1xX44xX15xX3xX1xXd6xX6xX3x1555bxb27ex16301xX3xc358xX2xX1c8xX3xX2x12f5fxX3cxX3x14f4exX7xXccxX3xX5xX3axX3xX7xX88xX15xX3xX119xX1exX44xXexX121xX3xX1c8xX1c8xX14cxX129xX3xX15xX3cxX21xX10dxX3xX7xX88xX15xX3xX119xX1exX44xXexX121xX3xX1d6xX2exX4dxX2exX4dxX1d6xX1c8xX2xX14cxX129xX3xX1xX3fxX15xX3xX5fx1125exX15xX3cxX121xX3xX1d6xX2exX4dxX2exX4dxX1d6xX1c8xX2xebaaxX129xX3xX7xXccxX3xXexXdxX68xXbxX3xX15xX1x14279xX15xX3xXbxX1xXdxX68xX1exX3xX4xX3axX15xX3cxX3xX76xXccxX121xX3xX1c8xX1c8xX2exX1c8xX2xX241xX4dxX2xX13fxX4dx1168bxX10ax15125x15d72xX11bxX5cxX2afxX2b1xc672xX3xX5fxXd6xX3xX2afxX3axX15xX3cxX3xXexX10dxX3xXcxX238xX5cxX5cxX3xX2b1xXcxdb7exX3xX62xe38cxX11bxXcxX2b1xX3xX2b1xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xc9b4xXedxX3xX5cxXd6xX21xX15xX3cxX3xX5cxX21xX3xX2b1xX10dxX3xX7xX88xX15xX3xX119xX1exX44xXexXfaxX3xX2dbx125f3xX3xX5fxXd6xX3xX3exX14xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1xX21xX15xX1xX3xX72xX21xX3xXexX1xX1exX3xX1xX2bxXdxX3xX5xX21xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xX4xX1fdxX3xX4xX1x11e69xX6xX3xX2afxX5xXd6xX76xX10xXexX6xX7xXd6xX5xX3xXbxXecxXd6xXbxXdxXd6xX15xX6xXexX10xX3xX5xX21xX3xXexX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xda44xX15xX3xX38xX1xX3axX15xX3cxX3xX3exX1dxX49xX4xX3xXbxX1x13dc7xXbxX3xX7x15035xX3xX5fx16649xX15xX3cxX3xXexXecxXd6xX15xX3cxX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xXfaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXd6xX5fxX10dxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1xX21xX15xX1xX3xX38xX10xX30xX3xXexXecxa706xX15xX3cxX3xX5fxX6xX3xX15xX3cxX73xX6xX3xXexXecxXf2xX3xX30xX362xX15xX3xX10axX88xXd6xX3xX2dbx15772xX30xX3xX1d6xX13exX3cxX3xX244xX7xXccxX3xX5xX3axX3xX7xX88xX15xX3xX119xX1exX44xXexX121xX3xX2xX1d6xX129xX3xX15xX3cxX21xX10dxX3xX7xX88xX15xX3xX119xX1exX44xXexX121xX3xX2xX1d3xX4dxX2xX1d6xX4dxX1d6xX1c8xX2xX13exX129xX3xX1xX3fxX15xX3xX5fxX279xX15xX3cxX121xX3xX2xX1d3xX4dxX2xX1d6xX4dxX1d6xX1c8xX2xX241xX129xX3xX7xXccxX3xXexXdxX68xXbxX3xX15xX1xX293xX15xX3xXbxX1xXdxX68xX1exX3xX4xX3axX15xX3cxX3xX76xXccxX121xX3xX1c8xX1d3xX4dxX2xX2xX4dxX2afxX10axX2b1xX2b2xX11bxX5cxX2b2xX2b7xX3xX5fxXd6xX3xX2afxX3axX15xX3cxX3xXexX10dxX3xX4xca2fxX3xXbxX1xX34bxX15xX3xX13xX3axX15xX3cxX3xX10dxX3xX1xb648xX4xX3xX10axX88xXd6xX3xX2dbxX3baxX30xX3xX7xX88xX15xX3xX119xX1exX44xXexXfaxX3xX2dbxX2f5xX3xX5fxXd6xX3xX3exX14xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1xX21xX15xX1xX3xX72xX21xX3xXexX1xX1exX3xX1xX2bxXdxX3xX5xX21xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xX4xX1fdxX3xX4xX1xX327xX6xX3x13217xX10xX119xX6xX30xX10xXexX1xX6xX7xXd6xX15xX3xX6xX4xX10xXexX6xXexX3xX5xX21xX3xXexX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX34bxX15xX3xX38xX1xX3axX15xX3cxX3xX3exX1dxX49xX4xX3xXbxX1xX35bxXbxX3xX7xX35fxX3xX5fxX362xX15xX3cxX3xXexXecxXd6xX15xX3cxX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xXfaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXd6xX5fxX10dxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1xX21xX15xX1xX3xX38xX10xX30xX3xX2exX3xXexXecxXd6xX15xX3cxX3xX2xX3xX244xX15xX80xX30xX3xX11bxX3xX30xX362xX15xX3xX11bxX3xX3cxXdxX88xX30xX3xXexX1xX3baxX30xX2b7xX3xX238xX3cxX44dxX4xX3xc072xX15xX3xX244xX7xXccxX3xX5xX3axX121xX3xX1c8xX2xX13exX129xX3xX15xX3cxX21xX10dxX3xX7xX88xX15xX3xX119xX1exX44xXexX121xX3xX1c8xX1d6xX4dxX1c8xX1d6xX4dxX1d6xX1c8xX2xX14cxX129xX3xX1xX3fxX15xX3xX5fxX279xX15xX3cxX121xX3xX1c8xX1d6xX4dxX1c8xX1d6xX4dxX1d6xX1c8xX2xX286xX129xX3xX7xXccxX3xXexXdxX68xXbxX3xX15xX1xX293xX15xX3xXbxX1xXdxX68xX1exX3xX4xX3axX15xX3cxX3xX76xXccxX121xX3xX1c8xX1c8xX1c8xX13exX13fxX2xX4dxX2xX13exX4dxX2afxX10axX2b1xX2b2xX11bxX5cxX2afxX2b1xX2b7xX3xX5fxXd6xX3xX2afxX3axX15xX3cxX3xXexX10dxX3xXcxX238xX5cxX5cxX3xX2b1xXcxX2cbxX3xX62xX2cexX11bxXcxX2b1xX3xX2cexX1exX44xXexX3xX15xX1xX293xXbxX3xX38xX1xX35xX1exX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xXcxX279xX15xX3cxX3xX532xX15xX3xX7xX88xX15xX3xX119xX1exX44xXexXfaxX3xX2dbxX2f5xX3xX5fxXd6xX3xX3exX14xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1xX21xX15xX1xX3xX72xX21xX3xXexX1xX1exX3xX1xX2bxXdxX3xX5xX21xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xX4xX1fdxX3xX4xX1xX327xX6xX3xX2afxX5xXd6xX76xX10xXexX6xX7xXd6xX5xX3xXbxXecxXd6xXbxXdxXd6xX15xX6xXexX10xX3xX5xX21xX3xXexX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xX34bxX15xX3xX38xX1xX3axX15xX3cxX3xX3exX1dxX49xX4xX3xXbxX1xX35bxXbxX3xX7xX35fxX3xX5fxX362xX15xX3cxX3xXexXecxXd6xX15xX3cxX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xXfaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXd6xX5fxX10dxXaxX12xX62xX63xX3xX65xX3xXexX68xX3xX10dxXedxX1exX3xX4xX34bxX1exX3xX2b2xX1x15600xX15xX3cxX3xX65xX3xXexX68xX3xX4xX80xX4xX3xX1xX1exX10dxX90xX15xX24xX3xXexX1xXf2xX3xX119xd732xX24xX3xXexX1xX21xX15xX1xX3xXbxX1xXccxX3xXexX1xX3axX15xX3cxX3xX76xX80xXd6xX3xX4xX1xXd6xX3xX4xX80xX4xX3xX15xX1xX21xX3xXexX1xX1exXccxX4xX3xXexX1dxX3xX15xX1xX3baxX15xX24xX3xX4xX80xX4xX3xX4x100a9xX3xX7xX63xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX5fxXd6xX6xX15xX1xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX24xX3xX4xX80xX4xX3xX4xX3axX15xX3cxX3xXexX10dxX3xX5fxX1dxX49xX4xX3xXexX1xX3axX15xX3cxX3xX76xX80xXd6xX3xX4xX1xXd6xX3xX4xX80xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX15xX1xX80xX15xX1xX24xX3x163a1xX1exX34bxX10dxX3xXexX1xX1exXccxX4xX24xX3xX3exX3fxXdxX3xX5xX2f5xX3xXexXecxXd6xX15xX3cxX3xX1xX90xX3xXexX1xXccxX15xX3cxX3xXbxX1xX3baxX15xX3xXbxX1xXccxXdxX3xX4xd2e4xX6xX3xX30xX14xX15xX1xX3xX38xXdx1268dxX30xX3xXexXecxX6xX3xXexXecxXd6xX15xX3cxX3xX38xX1xXd6xX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xX4xX751xX6xX3xX3exX6ddxX15xX3xX72xXf2xX3xX4xd559xX15xX3cxX3xX15xX1xX1dxX3xXexXecxXedxX15xX3xX3exXf2xX6xX3xX76xX21xX15xX3xX76xXdxX68xXexX3xX3exX75bxX3xXexX1xX1exX3xX1xX2bxXdxX3xX2exX3xX30xX31xX3xXbxX1xX35xX30xX3xX15xX1fdxXdxX3xXexXecxXedxX15xXfaxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX239xX1exXexX1xXd6xXecxXaxX12xX0xX76xX12xX238xX1xX293xXexX3xXcxX1xX3a1xX15xX3cxX0xX4dxX76xX12xX0xX4dxXbxX12
Nhật Thắng