Hội nghị Cấp cao APEC 2018: “Nóng” căng thẳng Mỹ - Trung
Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo, bóng tối của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương đang đe dọa sự tăng trưởng toàn cầu.
ea5exf686x14977x162dex17601x149dax181b9x17500xfe13xX7x179bax12f83x134d4x1295bx15c92x1749cxX5x14f56xXax1300axfa92x10f29xXdxX3x15900xfa3axX1x17638xX3x1568exf7e1xXbxX3xX4xX6x141d5xX3x144a9x12d6dx130b2xX1cxX3x115f9x11d56xX2x12690x1631dxX3x12e81x13268x14ab7xX17xX18xf91dxX3xX4x16a67xX17xX18xX3xXexX1x102d7xX17xX18xX3x16725x10411xX3x1480bxX3xXcxf8dax17bf6xX17xX18xX0x11d3bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1424cxXaxX12xXcxX47x153b3x12617xX4xX3xf3c3xX31x147c4xX3xX1cxX1x16f54xX3xXexX1axX4xX1xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3x14782xX48x167aexX4xX3xXcx16df2xXbxX3xX1cxX80xX17xX3x109bdx12db9xX17xX1xX3xX4xf766xX17xX1xX3x14d2ex10604xX22xX69xX3xX91xX31xX17xX18xX3xXexX7cxXdxX3xX4xX6dxX6xX3xX4xX1xX6dxX3xX17xX18xX1xfc6bxX6xX3xX91xX8dxX22xX3xX1xX14xX3x1572bx126f4xX3xX4xX1xX6dxX3xX17xX18xX1xXaaxX6xX3xX67x132abxX17xX3xXbxX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX67xX6xX17xX18xX3xX67xX10xX3xX5ex15941xX6xX3xX7x12bc7xX3xXexX37xX17xX18xX3xXexX47xX63x17f68xX17xX18xX3xXexX22xXb5xX17xX3xX4x166d5xX48x164d5xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX22xX5ex176d6xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3x1534bxXdx117bbxX17xX3xX67xXb5xX17xX3xX13x1759bxXbxX3xXexX92xX4xX3x11a6axXdxX17xX1xX3xXex14f88xX3xX4xX1x1196cxX48xX3x14a5dxX44xX3xXcxX1xX92xXdxX3xX87xX88xX17xX1xX3xX116xX63xXc2xX17xX18xX3xfdadxX24xX25xX26xX1cx10a31xX3xX5xXedxX17xX3xXexX1x11b34xX3xX29x16383xX3xX67xX6xX17xX18xX3xX5exXdxX118xX17xX3xXex15c1axXdxX3xX25xX6xXbxX48xX6xX3xX30xX10x12f55xX3x17174xX48xXdxX17xX10xX6xX3xX17xX18xXb5xX102xX3xX2xf9d5xX4cxX2xX2xX3x17d48xX14xXexX3xX5xXedxX17xX3xX17x125b7xX6xX3xX4xX1xX154xX17xX18xX3xX127xXdxX12dxX17xX3xX183xXb5xX17xX3xX67xX7cxXdxX3xX67xXedxX48xX3xX4xX37xX17xX18xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xX18xXdxX18cxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX17x15dc6xX17xX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xX1xXb5xX17xX18xX3xX67xXedxX48xX3xXexX1xX12dxX3xX18xXdxX64xXdxX3xX41xX42xX3xXb4xXb5xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xXefxX3xXcxX47xX6xX17xX1xX3xX4xf866xXdxX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xX18xXdxX18cxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX63xX64xX4xX3xXexX1x177b3xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXb4xede7xX6xX3x10a88xX48xX6xX3xX67xX1f1xX3xX5xXb5xX183xX3xX47xX48xX17xX18xX3xX4xX1xX48xX102x16690xX17xX3xX4xX92xX4xX3xXexX1xX1axX3xXexX47xX63xX20fxX17xX18xX3xXexXb5xXdxX3xX4xX1x13983xX17xX1xX3xXb4xXb5xX3xXbxX1xX6dxX3xX91xX31xX17xX18xX3xX67xX10xX17xX3xX5x17c47xX17xX3xX17xX1bbxX17xX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xXexX22xXb5xX17xX3xX4xXedxX48xXefxX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX183xX6xX47xX18xXdxX17xX2dxX3xX29xXbx1530dxX3xX6xX48xXexX22x12e45xXaxX12xX0xXexX91xX22xX5exX102xX12xX0xXexX47xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX183xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX183xX7xX44xXbxX1xX22xXexX22xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX6xXbxX10xX4xX3xX29xX2axX2xX2cxX2dxX3xXaxX3xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2dxX4cxX4cxXdxXefxX91xX6xX22xX1xX6xXexXdxX17xX1xXefxXb4xX17xX4cxX17xX10xX16fxX7xX4cxX2xX2cx12041xX157xX4cxX2xX2ax14307xX5exX157xX29xX29xX2axX2cxX29xf2aexXexX2cxX313x12badxX2axX5xX2xXefx162fbxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX24xX25xX26xX1cxX3xX29xX2axX2xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX17xX18xX34xX3xX4xX37xX17xX18xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xX41xX42xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX17xX18xXaxX3xX5exX6xXexX6xX44xXbxX1xX22xXexX22xX44xX22xX47xXdxX18xXdxX17xX6xX5xX44xX7xX47xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2dxX4cxX4cxXdxX183xX6xX18xX10xX7xXefxXb4xX22xXb4xXefxXb4xX17xX4cxX48xXbxX5xX22xX6xX5exX10xX5exX4cxX47x17ea0xXexX16fxX102xX91xX47xX290xX399xX183xX5xX102xX2cxX48x16873xXb4xX10xX48xX127xX18xX4cxX29xX2axX2xX2cx12142xX2xX2xX3b1xX2xX17exX4cxXexX47xX48xX183xXbxX3b1xXexX6xXbxX3b1xX91xX290xX6xX22xXefxX31cxXbxX18xXaxX3xX5exX6xXexX6xX44xX5exX10xX7xX4xX9xXaxXcx10b21xX17xX18xX3xXexX1xX7cxX17xX18xX3xX41xX42xX3xX116xX22xX17xX6xX5xX5exX3xXcxX47xX48xX183xXbxX3xX147xXexX47xX92xXdxX14cxX3xXb4xXb5xX3xX1cxX1xX6dxX3xXexX1axX4xX1xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXcxX80xXbxX3xX1cxX80xX17xX3xX87xX88xX17xX1xXefxX3x1547bxX17xX1xX2dxX3xX30xXdxX127xX127xX10xXdxX3xX24xX7xXdxX6xX17xX3x1486cxX10xXb4xXdxX10xX16fxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX47xX12xX0xXexX47xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX22xX17xXaxX12xXcxX3d8xX17xX18xX3xXexX1xX7cxX17xX18xX3xX41xX42xX3xX116xX22xX17xX6xX5xX5exX3xXcxX47xX48xX183xXbxX3xX147xXexX47xX92xXdxX14cxX3xXb4xXb5xX3xX1cxX1xX6dxX3xXexX1axX4xX1xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXcxX80xXbxX3xX1cxX80xX17xX3xX87xX88xX17xX1xXefxX3xX41exX17xX1xX2dxX3xX30xXdxX127xX127xX10xXdxX3xX24xX7xXdxX6xX17xX3xX430xX10xXb4xXdxX10xX16fxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX47xX12xX0xX4cxXexX91xX22xX5exX102xX12xX0xX4cxXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX22xX5exX102xXaxX12xX25xX1xX92xXexX3xX91xXdxX22fxX48xX3xXexX164xXdxX3xX25xX6xXbxX48xX6xX3xX30xX10xX16fxX3xX171xX48xXdxX17xX10xX6xX69xX3xX25xX1xX31xX3xXcxX3d8xX17xX18xX3xXexX1xX7cxX17xX18xX3xX41xX42xX3xX41xXdxX127xX10xX3xX25xX10xX17xX4xX10xX3xXexX48xX102xX25cxX17xX3xX91xX7cxX69xX3xX17xX63xX64xX4xX3xX17xXb5xX102xX3xX7xf02dxX3xX127xX1x12995xX17xX18xX3xX4xX1xX1dxX183xX3xX5exX154xXexX3xX4xX92xX4xX3xX91xXdxf6a6xX17xX3xXbxX1xX92xXbxX3xXexX1xX48xX12dxX3xX21bxX48xX6xX17xX3xX4xX1xX218xX17xX18xX3xX17xXb5xX22xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXb4x1323bxX17xX3xX127xXdxX25cxX17xX3xX21bxX48xX102xX12dxXexX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xX4xX1xX1axX48xX3xXexX1xX6xX102xX3xX67xX3d8xXdxX3xX1xX63xX64xX17xX18xX3xX67xXdxX3xX4xX6dxX6xX3xX183xX88xX17xX1xXefxX3xXcxX47xX63xX64xX4xX3xX67xX31xX69xX3xX1cxX1xX6dxX3xXexX1axX4xX1xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXcxX80xXbxX3xX1cxX80xX17xX3xX87xX88xX17xX1xX3xX4xX8dxX17xX1xX3xX91xX92xX22xX69xX3xX91xX31xX17xX18xX3xXexX7cxXdxX3xX4xX6dxX6xX3xX4xX1xX6dxX3xX17xX18xX1xXaaxX6xX3xX91xX8dxX22xX3xX1xX14xX3xXb4xXb5xX3xX4xX1xX6dxX3xX17xX18xX1xXaaxX6xX3xX67xXc2xX17xX3xXbxX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX67xX6xX17xX18xX3xX67xX10xX3xX5exXd5xX6xX3xX7xXd9xX3xXexX37xX17xX18xX3xXexX47xX63xXe3xX17xX18xX3xXexX22xXb5xX17xX3xX4xXedxX48xXefxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX22xX5exX102xXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX1cxX1xX6dxX3xXexX1axX4xX1xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXcxX80xXbxX3xX1cxX80xX17xX3xX87xX88xX17xX1xX69xX3xX5xX1axX4xX1xX3xX7x12f20xX3xX67xX1f1xX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xX1dxX102xX69xX3xXexX1xX6xX183xX3xXb4xXd5xX17xX18xX3xX5exXd9xX17xX18xX3xX5xX25cxX17xX3xX17xX1xX18cxX17xX18xX3xX47xXb5xX22xX3xX4xX8dxX17xX3xXb4xXb5xX3xXbxX1xX92xX3xXb4x17188xX3xX4xX92xX4xX3xX183xX7cxXdxX3xX21bxX48xX6xX17xX3xX1xX556xX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xX4xX1x10240xXexX3xX4xX1xX53fxX3xX5xXb5xX3xX67xXdxX3xX17xX18xX63xX120xX4xX3xX5xX164xXdxX3xXb4xX64xXdxX3xX4xX92xX4xX3xX21bxX48xX102xX3xXex140a9xX4xX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xXb4xXb5xX3xX290xX48xX3xX1xX63xX64xX17xX18xX3xX5xX1axX4xX1xX3xX7xX684xXefxX3x16ea3xX131xX102xX3xX5xXb5xX3xX183xX14xXexX3xX4xX92xX4xX1xX3xXexXdxX12dxXbxX3xX4xX80xX17xX3xX17xX18xX6fcxX17xX3xX1xX164xX17xX3xXb4xXb5xX3xX4xX48xX7cxXdxX3xX4x13fb5xX17xX18xX3xX7xX53fxX3xXexX1xX1dxXexX3xX91xX164xXdxXefxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX22xX5exX102xXaxX12xXcxX47xX22xX17xX18xX3xX183xX14xXexX3xXbxX1xX92xXexX3xX91xXdxX22fxX48xX3xX67xX63xX120xX4xX3xX290xX10xX183xX3xX5xXb5xX3xXexX1dxX17xX3xX4xX543xX17xX18xX3xXexX47xXd9xX4xX3xX5exXdxX556xX17xX3xXb4xXb5xX22xX3xX4xX1xX247xX17xX1xX3xX7xX92xX4xX1xX3xX4xX6dxX6xX3xX41xX42xX69xX3xX543xX17xX18xX3xXcxX80xXbxX3xX1cxX80xX17xX3xX87xX88xX17xX1xX3xX127xX25cxX48xX3xX18xXd5xXdxX3xX4xX92xX4xX3xX17xX1bbxX17xX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xXexX47xX25cxX17xX3xXexX1xX12dxX3xX18xXdxX64xXdxX3xX2fxX17xX31xXdxX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xXb4xX64xXdxX3xX4xX1xX6dxX3xX17xX18xX1xXaaxX6xX3xX91xX8dxX22xX3xX1xX14xX3xXb4xXb5xX3xX4xX1xX6dxX3xX17xX18xX1xXaaxX6xX3xX67xXc2xX17xX3xXbxX1xX63xXc2xX17xX18xX34xX2dxX3xX2fxXcxX1xX12dxX3xX18xXdxX64xXdxX3xX1xXdxX556xX17xX3xX67xX6xX17xX18xX3xXexX47xX8dxXdxX3xX21bxX48xX6xX3xX17xX1xXdxX1bbxX48xX3xXexX1xX6xX102xX3xX67xX3d8xXdxX3xX5xX64xX17xX69xX3xX290xX48xX3xX1xX63xX64xX17xX18xX3xXexX22xXb5xX17xX3xX4xXedxX48xX3xX1xX31xX6xX3xXbxX1xX8dxXdxX3xXexXdxX12dxXbxX3xXex14d9bxX4xX69xX3xX17xX1xX63xX17xX18xX3xX4xX1xX6dxX3xX17xX18xX1xXaaxX6xX3xX67xXc2xX17xX3xXbxX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX4xX747xX17xX18xX3xX4xX1xX6dxX3xX17xX18xX1xXaaxX6xX3xX91xX8dxX22xX3xX1xX14xX3xX67xX6xX17xX18xX3xXbxX1xX6dxX3xX91xX31xX17xX18xX3xX67xX10xX17xX3xX5xX25cxX17xX3xXexX37xX17xX18xX3xXexX47xX63xXe3xX17xX18xX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxXefxX3xX1cxX1xX6dxX3xX17xX18xX1xXaaxX6xX3xX91xX8dxX22xX3xX1xX14xX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xX18xXdx113a4xXbxX3xX18xXdxX8dxXdxX3xX21bxX48xX102xX12dxXexX3xX91xX1dxXexX3xX4xX154xX3xXb4xX1dxX17xX3xX67xX1bbxX3xX18xX88xXefxX3xX116xX747xX3xX5xXb5xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX47xX6xX17xX1xX3xX5xX164xX17xX1xX69xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX47xX6xX17xX1xX3xX17xX31xX17xX18xX3xX1xX6xX102xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX47xX6xX17xX1xX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xX67xX1bbxX48xX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xX4xX31xX3xX91xX25cxX17xX3xX17xXb5xX22xX3xX18xXdxXb5xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX1xX6fcxX17xX18xX34xXefxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX22xX5exX102xXaxX12xX1cxX1x129c4xX3xXb4xXb5xXdxX3xXbxX1xX8f2xXexX3xX7xX6xX48xX3xX67xX31xX3xX4x1413dxX17xX18xX3xXexX164xXdxX3xX5exXdxX118xX17xX3xX67xXb5xX17xX3xX17xXb5xX102xX69xX3xXbxX1xX31xX3xXcxX3d8xX17xX18xX3xXexX1xX7cxX17xX18xX3xX41xX42xX3xX41xXdxX127xX10xX3xX25xX10xX17xX4xX10xX3xX67xX1f1xX3xX4xX31xX3xX183xXb5xX17xX3xX67xX92xXbxX3xXexX47xX8dxX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xX127x162b7xX183xX3xXbxX1xXedxX17xX3xX18xX6xX102xX3xX18xX6fcxXexX3xX127xX1xXdxX3xX127xX1xX3dxX17xX18xX3xX67xX1axX17xX1xX69xX3xX41xX42xX3xX7xX53fxX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xX17xX1xX63xX120xX17xX18xX3xX91xX14xX3xXexX47xX22xX17xX18xX3xXb4xX1dxX17xX3xX67xX1bbxX3xXexX1xX48xX12dxX3xX21bxX48xX6xX17xXefxX3xXcxX1xX10xX22xX3xX543xX17xX18xX69xX3xX41xX42xX3xX67xX1f1xX3xX92xXbxX3xXexX1xX48xX12dxX3xX67xX7cxXdxX3xXb4xX64xXdxX3xX29xX30bxX2axX3xXex124e3xX3xX67xX543xX5xX6xX3xX1xXb5xX17xX18xX3xX1xX31xX6xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXb4xXb5xX3xX4xX22xX17xX3xX7xX7cxX3xX17xXb5xX102xX3xX4xX31xX3xXexX1xX22fxX3xX4x150edxX17xX3xXexX37xX17xX18xX3xX5xX25cxX17xX3xX18xX1dxXbxX3xX67xX543xXdxXefxX3xX1cxX1xX247xX17xX1xX3xXbxX1xX6dxX3xX41xX42xX3xX1xXdxX3xXb4xXd5xX17xX18xX3xX183xX14xXexX3xX7xXd9xX3xX4xX8dxXdxX3xXexX1xXdxX556xX17xX69xX3xX7xX22xX17xX18xX3xX7xX53fxX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xXexX1xX6xX102xX3xX67xX3d8xXdxX3xX5xX80xXbxX3xXexX47xX63xX20fxX17xX18xX3xX4xX1xX218xX17xX18xX3xX17xXb5xX22xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xXexX1xX6xX102xX3xX67xX3d8xXdxXefxX0xX4cxXbxX12xX0xX6xX47xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17xX17xX10xX47xX44xX6xX47xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xX3a6xX22xX5xX44xX4xX5xX10xX6xX47xX3xX7xXexX22xX47xX102xX3xXb4xXdxX5exX10xX22xX3xX4xX5xX10xX6xX47xX399xXdxX290xX3xX4xX183xX7xX44xX47xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX4cxX6xX47xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX22xX5exX102xXaxX12xX30xX1xX18cxX17xX18xX3xXexX1xX92xX17xX18xX3xX18xXedxX17xX3xX67xX131xX102xX69xX3xX41xX42xX3xXb4xXb5xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXexX47xX8dxX3xX67xX9a8xX6xX3xX5xX57exX17xX3xX17xX1xX6xX48xX3xX91x18101xX17xX18xX3xX4xX92xX4xX1xX3xX5xXdxX25cxX17xX3xXexXdxX12dxXbxX3xX92xXbxX3xXexX1xX48xX12dxX3xX67xX7cxXdxX3xXb4xX64xXdxX3xX1xXb5xX17xX18xX3xX1xX31xX6xX3xX17xX1xX80xXbxX3xX127xX1x149b0xX48xX3xX4xX6dxX6xX3xX91xX25cxX17xX3xX127xXdxX6xXefxX3x11071xX1xX543xX17xX18xX3xX91xX25cxX17xX3xX17xXb5xX22xX3xX4xX1xX1axX48xX3xX2fxX290xX48xX7cxX17xX18xX3xX17xX63xX64xX4xX34xX69xX3xX127xX1xXdxX12dxX17xX3xX4xX92xX4xX3xXexX47xX6xX17xX1xX3xX4xX1f1xXdxX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xX17xXb5xX102xX3xX5xXb5xX183xX3xX47xX48xX17xX18xX3xX4xX1xX48xX102xX22fxX17xX3xX4xX92xX4xX3xXexX1xX1axX3xXexX47xX63xX20fxX17xX18xX3xXexXb5xXdxX3xX4xX1xX247xX17xX1xX3xXb4xXb5xX3xXbxX1xX6dxX3xX91xX31xX17xX18xX3xX67xX10xX17xX3xX5xX25cxX17xX3xX17xX1bbxX17xX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xXexX22xXb5xX17xX3xX4xXedxX48xXefxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xXexX1xX63xX120xX17xX18xX3xX67xX995xX17xX1xX3xX24xX25xX26xX1cxX3xXexX164xXdxX3xX25xX6xXbxX48xX6xX3xX30xX10xX16fxX3xX171xX48xXdxX17xX10xX6xX3xX4xX9a8xX17xX18xX3xX5exXdxX118xX17xX3xX47xX6xX3xXexX47xX22xX17xX18xX3xX91xX7cxXdxX3xX4xX8dxX17xX1xX3xX4xX48xX14xX4xX3xXexX47xX6xX17xX1xX3xX18xXdxXb5xX17xX1xX3xX8dxX17xX1xX3xX1xX63xXe3xX17xX18xX3xX18xXdxX18cxX6xX3xX183xX14xXexX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xX67xX6xX17xX18xX3xX17xX18xXb5xX102xX3xX4xXb5xX17xX18xX3xX1xXdxX556xX17xX3xX5exXdxX556xX17xX3xX17xX1xXdxX1bbxX48xX3xXexX164xXdxX3xX127xX1xX48xX3xXb4xXd9xX4xX3xXb4xX64xXdxX3xX183xX14xXexX3xX17xX63xX64xX4xX3xX41xX42xX3xX183xXb5xX3xXb4xX6xXdxX3xXexX47xXa98xX3xX67xX1f1xX3xXbxX1xXedxX17xX3xX17xXb5xX22xX3xX7xX48xX102xX3xX18xXdxX8dxX183xXefxX3xX71cxXdxX1bbxX48xX3xX17xXb5xX102xX3xX67xX63xX120xX4xX3xXexX1xX22fxX3xX1xXdxX556xX17xX3xX47x111aaxX3xXexX47xX22xX17xX18xX3xX91xX154xX4xX3xX8dxX17xX1xX3xX4xX1xX48xX17xX18xX3xX67xXedxX48xX3xXexXdxX25cxX17xX3xX18xXdxX18cxX6xX3xX4xX92xX4xX3xX17xX1xXb5xX3xX5xX1f1xX17xX1xX3xX67xX164xX22xX3xXexX1xX6xX183xX3xX5exXd9xX2dxX3xX1cxX1xX6dxX3xXexX1axX4xX1xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXcxX80xXbxX3xX1cxX80xX17xX3xX87xX88xX17xX1xX3xX67xX154xX17xX18xX3xXe3xX3xXb4xX1axX3xXexX47xX247xX3xXexX47xX48xX17xX18xX3xXexX131xX183xX69xX3xXexX47xX22xX17xX18xX3xX127xX1xXdxX3xX25xX1xX31xX3xXcxX3d8xX17xX18xX3xXexX1xX7cxX17xX18xX3xX41xX42xX3xX41xXdxX127xX10xX3xX25xX10xX17xX4xX10xX3xX5xX164xXdxX3xXb4xX6fcxX17xX18xX3xX183xX6d8xXexXefxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX22xX5exX102xXaxX12xX30xX1xXbbbxX183xX3xX91xX92xX4xX3xX91x13241xX3xX17xX1xX18cxX17xX18xX3xX7xX48xX102xX3xX67xX22xX92xX17xX3xXb4xX1bbxX3xX183xX14xXexX3xX7xXd9xX3xX18xXdxX8dxX183xX3xX4xX6xX183xX3xX127xX12dxXexX3xX4xX6dxX6xX3xX41xX42xX3xXexX164xXdxX3xX127xX1xX48xX3xXb4xXd9xX4xX69xX3xX25xX1xX31xX3xXcxX3d8xX17xX18xX3xXexX1xX7cxX17xX18xX3xX41xXdxX127xX10xX3xX25xX10xX17xX4xX10xX3xX17xX18xXb5xX102xX3xX2xX157xX4cxX2xX2xX3xXexX1xX543xX17xX18xX3xX91xX92xX22xX69xX3xX41xX42xX3xX7xX53fxX3xXexX1xX6xX183xX3xX18xXdxX6xX3xXb4xXb5xX22xX3xX127xX12dxX3xX1xX22xX164xX4xX1xX3xXbxX1xX92xXexX3xXexX47xXdxX22fxX17xX3xX183xX14xXexX3xX4xX37xX17xX3xX4xX154xX3xX1xX8dxXdxX3xX21bxX48xX131xX17xX3xX4xX6dxX6xX3xX24xX48xX7xXexX47xX6xX5xXdxX6xX3xXexX164xXdxX3xX25xX6xXbxX48xX6xX3xX30xX10xX16fxX3xX171xX48xXdxX17xX10xX6xX2dxX3xX2fxX41xX42xX3xX7xX53fxX3xX1xX120xXbxX3xXexX92xX4xX3xXb4xX64xXdxX3xX25xX6xXbxX48xX6xX3xX30xX10xX16fxX3xX171xX48xXdxX17xX10xX6xX3xXb4xXb5xX3xX24xX48xX7xXexX47xX6xX5xXdxX6xX3xXexX1xX10xX22xX3xX7xX92xX17xX18xX3xX127xXdxX12dxX17xX3xX4xX1xX48xX17xX18xX3xX4xX6dxX6xX3xX1xXd5xX3xXexX164xXdxX3xX4xX37xX17xX3xX4xX154xX3xX1xX8dxXdxX3xX21bxX48xX131xX17xX3xef93xX22xX183xX91xX47xX48xX183xX3xXexX47xX25cxX17xX3xX67xX8dxX22xX3xX41xX6xX17xX48xX7xXefxX3xX1cxX1xX8f2xX17xX18xX3xXexX543xXdxX3xX7xX53fxX3xX5xXb5xX183xX3xXb4xXdxX556xX4xX3xXb4xX64xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX21bxX48xX7cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX17xXb5xX102xX3xX67xX22fxX3xX91xX8dxX22xX3xXb4xX556xX3xX21bxX48xX102xX1bbxX17xX3xX4xX1xX6dxX3xX21bxX48xX102xX1bbxX17xX3xXb4xXb5xX3xX21bxX48xX102xX1bbxX17xX3xX91xXdxX22fxX17xX3xXexX47xX25cxX17xX3xX21bxX48xXedxX17xX3xX67xX8dxX22xX3xXcxX1xX92xXdxX3xX87xX88xX17xX1xX3xX116xX63xXc2xX17xX18xX34xXefxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX22xX5exX102xXaxX12xXcxX47xX25cxX17xX3xXexX1xXd9xX4xX3xXexX12dxX69xX3xX7xX6xX48xX3xX7xXd9xX3xXb4xX6fcxX17xX18xX3xX183xX6d8xXexX3xX4xX6dxX6xX3xXcxX3d8xX17xX18xX3xXexX1xX7cxX17xX18xX3xX116xX22xX17xX6xX5xX5exX3xXcxX47xX48xX183xXbxX3xXexX164xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX5xX64xX17xX3xXexX164xXdxX3xX4xX1xX131xX48xX3xX134xX69xX3xXexX1xX88xX3xX4xX1xX48xX102xX12dxX17xX3xX4xX543xX17xX18xX3xX5exX48xX3xX4xX1xX131xX48xX3xX134xX3xX5xXedxX17xX3xX17xXb5xX102xX3xX4xX6dxX6xX3xX25xX1xX31xX3xXcxX3d8xX17xX18xX3xXexX1xX7cxX17xX18xX3xX41xXdxX127xX10xX3xX25xX10xX17xX4xX10xX3xX4xX9a8xX17xX18xX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xX17xXbbbxX183xX3xX17xX18xX22xXb5xXdxX3xX183xX879xX4xX3xX67xX247xX4xX1xX3xXexX47xX1dxX17xX3xX6xX17xX3xX4xX92xX4xX3xX67x155ebxX17xX18xX3xX183xXdxX17xX1xX3xXb4xXb5xX3xX67xX7cxXdxX3xXexX92xX4xX3xX4xX1xX131xX48xX3xX134xX3xX4xX6dxX6xX3xX41xX42xX3xXb4xX1bbxX3xXb4xXdxX556xX4xX3xX41xX42xX3xXexXdxX12dxXbxX3xXexX879xX4xX3xX5exX48xX102xX3xXexX47xX88xX3xX1xXdxX556xX17xX3xX5exXdxX556xX17xX3xXexX47xX22xX17xX18xX3xX127xX1xX48xX3xXb4xXd9xX4xX69xX3xX67xX10dfxX17xX18xX3xXexX1xX20fxXdxX3xXexX88xX183xX3xX127xXdxX12dxX183xX3xX4xXc2xX3xX1xX14xXdxX3xX67xX1bbxX3xX290xX48xX1dxXexX3xX18xXdxX8dxXdxX3xXbxX1xX92xXbxX3xXexX1xX6xX102xX3xXexX1xX12dxX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xX6xX183xX3xXb4xXd5xX17xX18xX3xXb4xX1bbxX3xX4xXc2xX3xX7xXe3xX3xX1xX164xX3xXexXedxX17xX18xX3xX4xX6dxX6xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXexX47xX25cxX17xX3xXexX22xXb5xX17xX3xX4xXedxX48xXefxX3xX1cxX1xX247xX17xX1xX3xXb4xX88xX3xXexX1xX12dxX69xX3xX17xX1xX18cxX17xX18xX3xXbxX1xX92xXexX3xX91xXdxX22fxX48xX3xX4xX6dxX6xX3xX4xX92xX4xX3xX17xX1xXb5xX3xX5xX1f1xX17xX1xX3xX67xX164xX22xX3xX41xX42xX3xXb4xXb5xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xXexX164xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX24xX25xX26xX1cxX3xX67xX1f1xX3xXbxX1xXedxX17xX3xX17xXb5xX22xX3xX4xX1xX22xX3xXexX1xX1dxX102xX3xX47xXd83xX3xX4xX48xX14xX4xX3xX67xX7cxXdxX3xX67xXedxX48xX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xX127xX1xX22xX6xX17xX3xX17xX1xX63xX120xX17xX18xX3xXb4xXb5xX3xX4xX48xX14xX4xX3xX67xX48xX6xX3xX18xXdxXb5xX17xX1xX3xX8dxX17xX1xX3xX1xX63xXe3xX17xX18xX3xX4xX6dxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX1bbxX17xX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xX1xXb5xX17xX18xX3xX67xXedxX48xX3xXexX1xX12dxX3xX18xXdxX64xXdxX3xX17xXb5xX102xXefxX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX47xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX47xX22xX17xX18xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX25cxX17xX3xX21bxX48xX6xX17xX2dxX0xX4cxX7xXexX47xX22xX17xX18xX12xX0xX48xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX44xXexX1xX48xX183xX91xX44xX6xX17xX5exX44xX7xX6xXbxX22xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax12d3exX9a8xX3xX127xX1xX247xX3xX183xX64xXdxX3xXcxX47xX48xX183xXbxX3xX4xX31xX3xXexX1xX22fxX3xXexX48xX17xX18xX3xX47xX6xX3xXexX47xX22xX17xX18xX3xX4xX48xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xXb4xX64xXdxX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xXaxX3xX1xX47xX10xX399xX9xXaxX4cxX21bxX48xX22xX4xX44xXexX10xX4cxXb4xX48xX44xX127xX1xXdxX44xX183xX22xXdxX44xXexX47xX48xX183xXbxX44xX4xX22xX44xXexX1xX10xX44xXexX48xX17xX18xX44xX47xX6xX44xXexX47xX22xX17xX18xX44xX4xX48xX22xX4xX44xX4xX1xXdxX10xX17xX44xXexX1xX48xX22xX17xX18xX44xX183xX6xXdxX44xXb4xX22xXdxX44xXexX47xX48xX17xX18xX44xX21bxX48xX22xX4xX4cxX2xX157xX29xX17exX2axX17exXefxX1xXexX183xXaxX12xX0xXdxX183xX18xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4cxX183xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX29xX2axX4cxX17xX10xX16fxX7xX4cxX2xX2cxX306xX29xX4cxX2xX2axX30bxX5exX306xX2xX29xX2xX2axX2axX2axXexX17exX17exX2cxX5xX2xXefxX31cxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX24xX25xX26xX1cxX3xX29xX2axX2xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX17xX18xX34xX3xX4xX37xX17xX18xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xX41xX42xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX17xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxXb4xX12xX0xX7xXexX47xX22xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX12f7xX9a8xX3xX127xX1xX247xX3xX183xX64xXdxX3xXcxX47xX48xX183xXbxX3xX4xX31xX3xXexX1xX22fxX3xXexX48xX17xX18xX3xX47xX6xX3xXexX47xX22xX17xX18xX3xX4xX48xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xXb4xX64xXdxX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xXaxX3xX1xX47xX10xX399xX9xXaxX4cxX21bxX48xX22xX4xX44xXexX10xX4cxXb4xX48xX44xX127xX1xXdxX44xX183xX22xXdxX44xXexX47xX48xX183xXbxX44xX4xX22xX44xXexX1xX10xX44xXexX48xX17xX18xX44xX47xX6xX44xXexX47xX22xX17xX18xX44xX4xX48xX22xX4xX44xX4xX1xXdxX10xX17xX44xXexX1xX48xX22xX17xX18xX44xX183xX6xXdxX44xXb4xX22xXdxX44xXexX47xX48xX17xX18xX44xX21bxX48xX22xX4xX4cxX2xX157xX29xX17exX2axX17exXefxX1xXexX183xXaxX12xX12f7xX9a8xX3xX127xX1xX247xX3xX183xX64xXdxX3xXcxX47xX48xX183xXbxX3xX4xX31xX3xXexX1xX22fxX3xXexX48xX17xX18xX3xX47xX6xX3xXexX47xX22xX17xX18xX3xX4xX48xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xXb4xX64xXdxX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX47xX22xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXf7axX543xXdxX3xX127xX9f4xX22xX3xX67xX10dfxX17xX18xX3xX183xXdxX17xX1xX3xX91xXbbbxX17xX18xX3xX4xX92xX4xX3xXexX1xXe4exX6xX3xXexX1xX48xX80xX17xX3xXaxX4xX131xX102xX3xX18xX80xX102xX3xXb4xXb5xX3xX4xX6dxX3xX4xXb5xX3xX47xX7cxXexXaxX3xX183xX64xXdxX3xX67xX63xX120xX4xX3xX4xX22xXdxX3xX5xXb5xX3xX18xXdxX8dxXdxX3xXbxX1xX92xXbxX3xX67xX22fxX3xX41xX42xX3xXexX37xX17xX18xX3xX7xX154xX4xX3xX9f4xXbxX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xXb4xX64xXdxX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xXefxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxXb4xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xX91xX92xX17xX3xXexX1xX92xX22xX3xX1xXb5xX17xX18xX3xXexXa67xX3x152b3x17784xX116xX3xXexX47xX92xXdxX3xXbxX1xXdxX12dxX48xX3xX17xX63xX64xX4xX3xX17xX18xX22xXb5xXdxXaxX3xX1xX47xX10xX399xX9xXaxX4cxX21bxX48xX22xX4xX44xXexX10xX4cxXexX47xX48xX17xX18xX44xX21bxX48xX22xX4xX44xX91xX6xX17xX44xXexX1xX6xX22xX44xX1xX6xX17xX18xX44xXexX102xX44xX48xX7xX5exX44xXexX47xX6xXdxX44xXbxX1xXdxX10xX48xX44xX17xX48xX22xX4xX44xX17xX18xX22xX6xXdxX4cxX2xX157xX29xX30bxX306xX2cxXefxX1xXexX183xXaxX12xX0xXdxX183xX18xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4cxX183xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX29xX2axX4cxX17xX10xX16fxX7xX4cxX2xX2cxX306xX29xX4cxX2xX313xX306xX5exX2xX2axX317xX29xX317xX29xX29xXexX157xX306xX157xX5xX2cxXefxX31cxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX24xX25xX26xX1cxX3xX29xX2axX2xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX17xX18xX34xX3xX4xX37xX17xX18xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xX41xX42xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX17xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxXb4xX12xX0xX7xXexX47xX22xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xX91xX92xX17xX3xXexX1xX92xX22xX3xX1xXb5xX17xX18xX3xXexXa67xX3xX1610xX1611xX116xX3xXexX47xX92xXdxX3xXbxX1xXdxX12dxX48xX3xX17xX63xX64xX4xX3xX17xX18xX22xXb5xXdxXaxX3xX1xX47xX10xX399xX9xXaxX4cxX21bxX48xX22xX4xX44xXexX10xX4cxXexX47xX48xX17xX18xX44xX21bxX48xX22xX4xX44xX91xX6xX17xX44xXexX1xX6xX22xX44xX1xX6xX17xX18xX44xXexX102xX44xX48xX7xX5exX44xXexX47xX6xXdxX44xXbxX1xXdxX10xX48xX44xX17xX48xX22xX4xX44xX17xX18xX22xX6xXdxX4cxX2xX157xX29xX30bxX306xX2cxXefxX1xXexX183xXaxX12xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xX91xX92xX17xX3xXexX1xX92xX22xX3xX1xXb5xX17xX18xX3xXexXa67xX3xX1610xX1611xX116xX3xXexX47xX92xXdxX3xXbxX1xXdxX12dxX48xX3xX17xX63xX64xX4xX3xX17xX18xX22xXb5xXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX47xX22xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX13xX1f1xX17xX18xX3xXexX1xX543xX17xX18xX3xXexX1dxX17xX3xX430xX10xX48xXexX10xX47xX7xX3xX147xX24xX17xX1xX14cxX3xX5exX57exX17xX3xXexX1xX543xX17xX18xX3xX91xX92xX22xX3xXexX218xX3xX87xX14xX3xXcxXb5xXdxX3xX4xX1xX247xX17xX1xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xX7axX48xX7cxX4xX3xX17xX18xXb5xX102xX3xX2xX313xX4cxX2xX2axX3xX4xX1xX22xX3xX91xXdxX12dxXexX3xX4xX1xX247xX17xX1xX3xXbxX1xX6dxX3xX21bxX48xX7cxX4xX3xX18xXdxX6xX3xX17xXb5xX102xX3xX67xX1f1xX3xX91xX92xX17xX3xX2xX69xX30bxX3xXexXa67xX3xX1610xX1611xX116xX3xXexX47xX92xXdxX3xXbxX1xXdxX12dxX48xX3xX30bxX3xX17xX37xX183xX3xX183xX154xX4xX3xX5xX1f1xXdxX3xX7xX48xX1dxXexX3xX313xX69xX29xX30bxX3x13310xX296xX3xX2xX3xXexXa67xX3xX1610xX1611xX116xX3xXexX47xX92xXdxX3xXbxX1xXdxX12dxX48xX3xX2xX2axX3xX17xX37xX183xX3xX183xX154xX4xX3xX5xX120xXdxX3xXexX154xX4xX3xX313xX69xX30bxX188exX3xXb4xXb5xX3xX30bxX2axX2axX3xXexX47xXdxX556xX48xX3xX1610xX1611xX116xX3xXexX47xX92xXdxX3xXbxX1xXdxX12dxX48xX3xX313xX2axX3xX17xX37xX183xX3xX5xX1f1xXdxX3xX7xX48xX1dxXexX3xX306xX188exXefxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxXb4xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX157xX3xX47xX6dxXdxX3xX47xX22xX3xXexX218xX3xX4xX48xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xX41xX42xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xXexX64xXdxX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xX12f7xXdxX556xXexX3xX30xX6xX183xXaxX3xX1xX47xX10xX399xX9xXaxX4cxXexX1xX48xX22xX17xX18xX44xX183xX6xXdxX44xX5exXdxX4xX1xX44xXb4xX48xX4cxX157xX44xX47xX48xXdxX44xX47xX22xX44xXexX48xX44xX4xX48xX22xX4xX44xX4xX1xXdxX10xX17xX44xXexX1xX48xX22xX17xX18xX44xX183xX6xXdxX44xX183xX102xX44xXexX47xX48xX17xX18xX44xXexX22xXdxX44xX127xXdxX17xX1xX44xXexX10xX44xXb4xXdxX10xXexX44xX17xX6xX183xX4cxX2xX157xX29xX2xX2xX2xXefxX1xXexX183xXaxX12xX0xXdxX183xX18xX3xX7xX47xX4xX9xXaxX4cxX183xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX29xX2axX4cxX17xX10xX16fxX7xX4cxX2xX2cxX306xX2axX4cxX2xX2axX157xX5exX157xX2xX29xX29xX17exX30bxX29xXexX306xX2cxX29xX17exX5xX2xXefxX31cxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX1xX1axX3xX1cxX1dxXbxX3xX4xX6xX22xX3xX24xX25xX26xX1cxX3xX29xX2axX2xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX17xX18xX34xX3xX4xX37xX17xX18xX3xXexX1xX3dxX17xX18xX3xX41xX42xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX17xX18xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxXb4xX12xX0xX7xXexX47xX22xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX157xX3xX47xX6dxXdxX3xX47xX22xX3xXexX218xX3xX4xX48xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xX41xX42xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xXexX64xXdxX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xX12f7xXdxX556xXexX3xX30xX6xX183xXaxX3xX1xX47xX10xX399xX9xXaxX4cxXexX1xX48xX22xX17xX18xX44xX183xX6xXdxX44xX5exXdxX4xX1xX44xXb4xX48xX4cxX157xX44xX47xX48xXdxX44xX47xX22xX44xXexX48xX44xX4xX48xX22xX4xX44xX4xX1xXdxX10xX17xX44xXexX1xX48xX22xX17xX18xX44xX183xX6xXdxX44xX183xX102xX44xXexX47xX48xX17xX18xX44xXexX22xXdxX44xX127xXdxX17xX1xX44xXexX10xX44xXb4xXdxX10xXexX44xX17xX6xX183xX4cxX2xX157xX29xX2xX2xX2xXefxX1xXexX183xXaxX12xX157xX3xX47xX6dxXdxX3xX47xX22xX3xXexX218xX3xX4xX48xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xX41xX42xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xXexX64xXdxX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xX12f7xXdxX556xXexX3xX30xX6xX183xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX47xX22xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX543xX17xX18xX3xX30xX18xX48xX102xX118xX17xX3xX87xX247xX4xX1xX3xXf7axX131xX183xX69xX3xXcxX3d8xX17xX18xX3xX4xX879xX4xX3xXexX47xX63xXe3xX17xX18xX3xXcxX3d8xX17xX18xX3xX4xX879xX4xX3xXcxX1xX7cxX17xX18xX3xX127xX25cxX69xX3xX4xX1xXdxX12dxX17xX3xXexX47xX6xX17xX1xX3xXexX1xX63xXc2xX17xX18xX3xX183xX164xXdxX3xX41xX42xX3xX44xX3xXcxX47xX48xX17xX18xX3xXexX92xX4xX3xX67xX14xX17xX18xX3xXexX64xXdxX3xX127xXdxX17xX1xX3xXexX12dxX3xX12f7xXdxX556xXexX3xX30xX6xX183xX3xXexX1xX10xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX63xX64xX17xX18xX69xX3xXexX1xX48xX80xX17xX3xX5xX120xXdxX3xXb4xXb5xX3xX127xX1xX543xX17xX18xX3xXexX1xX48xX80xX17xX3xX5xX120xXdxXefxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxXb4xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX48xX5xX12xX0xX5exXdxXb4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX47xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxXb4xX12xX0xX4cxX5exXdxXb4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1611xX22xX48xX47xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX12f7x1541cxX12f7xX0xX4cxXbxX12