Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tỉnh Tochighi
Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm tỉnh Tochigi.
5f21xc543xe806xf894xc767xee45xd8f6xc680x7063xX7x98a8xb350xbbd3x764cxa8dax72e4xX5xe3c5xXax7a98xXcxX1xe0a5xX3xXex9c5bxa7a1xb704x6eddxX3xa6a6xX1xa863x921cxX3xa72fxXdxX1axX1xX3xc4d1xX1xfc5bxX1axX1xX3xXexX1x85c9xX20xX3xXex66e3xX1axX1xX3xXcxa796xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxX0xb734xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8176xX10xX6x674bxXaxX12xXcxf552xX38xX1axX1bxX3xX4xX1xadf2x6851x6c59xX1axX3xXexX1xX2fxX20xX3xX4xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1x83d8xX4xX3x77d0xX1xd637xXexX3x92b9xc901xX1axa6c7xX3xX7xebdcxX1axX1bxX3x6d25x9775xX40xX2xX2xX7axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xfd2dxcd15xX3xXa2xX5fxX1axX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdx9ac0xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6x6ea3xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xdebfxXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxb923xX1axX40xX1axX10x740fxX7xX40xX81xX2x61c1xcb2dxX40xX2xe2c2x98b5xX52xX81xX2xX11axX119x98daxX2xX115xXexX81xX82xX82xX119xX5xX2xXbaxca1axXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxX7axX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axXbaxX3xb641xX1axX1xX3x9dfbx86d1xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xc605xX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xXd2xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxX10bxX1axX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX81xX2xX11axX119xX120xX2xX115xXexX115xcff0xX11axX11axX5xX81xXbaxX12bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX1xXdxX5fxX5dxX3xX1ax8d9axX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axX3xXexX56xX38xX1axX1bxX3xXexX56xX6xX1axX1bxX3xXbxX1x603cxX4xX3xXexX56xX5dxX5ex6e74xX1axX3xXexX1xcf8cxX1axX1bxX3xXa2xaf10xX1axX3xX4xX1x9d9exX38xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX10bxX30dxX3xe090xX38xX30dxX1axX3xX4xf59axX1axX1bxX3xXexX7dxX4xXbaxX3xX1d0xX1axX1xX3xX1d4xX1d5xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xX1dexX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xXd2xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX52xXexX1xX5dxX20xXc2xXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX110xXdxX52xXexX1x8796xX3xX81xX11axX11axX115xXbxXd2xc20fxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX3afxX3xX2xX116xX119xX120xXbxXd2xX3b7xXaxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxX10bxX1axX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX81xX2xX11axX119xX11axX82xX115xXexX11axX81xc12fxX82xX116xX5xX119xXbaxX12bxXbxX1bxbf70xX56xX9xX264xX3f8xX81xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX110xXdxX52xXexX1xX9xXaxX81xX11axX11axX115xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2xX116xX119xX120xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xX1bx7ec0xXbxX3xX72xX1bxX30dxXdxX3xd8dbxX5dx8637xX5dxX52xX6xX3xXcxX38xX20xXdxX4b1xX6x8d1dxX5dxX7axX3xXcxX1xX303xX1axX1bxX3xXa2xX303xX4xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdxXbaxX3xX1d0xX1axX1xX3xX1d4xX1d5xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xX1dexX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xXd2xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxX10bxX1axX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX81xX2xX11axX119xX120xX2xX115xXexX81xX82xX119xX120xX5xX82xXbaxX12bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xXd2xXex8b70xX6xX5xXdxX1bxX1axX3afxX3xX12bxX5dxX7xXexXdx815bxX5exX3b7xXaxX12xXcxX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdxX3xX1axdd1exX20xX3xc51dxX3xX10bxe08cxX1axX1bxX3xd4c0xX6xX1axXexX38xX3xXexX56x9aeexX1axX3xXa2xX78xX38xX3xX4fxX38xX1axX7xX1xX5dxX7axX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axXbaxX3xX31dx9a89xX5exX3xX5xX30dxX3xXa2xbc42xX6xX3xXbxX1xX18x98cexX1axX1bxX3xX1bxXdxX2dexX3xX10bxX6xXdxX3xXexX56xb174xX3xbdacxX5dxX6xX1axX3xXexX56x6a7fxX1axX1bxX3xXexX56xX38xX1axX1bxX3xX1axX2fexX1axX3xX4b1xXdxX1axX1xX3xXexX5fxX3xXa2x7fc1xXexX3xX1axX18xX19xX4xX3x7b03xX22xX4a7xXexX3xXexX56x710axXdxX3xX20xX65axX4xbc48xX3xX10bxX19xXdxX3xXexX1xX5fxX3xX20xX1fxX1axX1xX3xX10bxX2fexX3xX4xX7dxX4xX3xX1axX1bxX30dxX1axX1xX3xX52xX63dxX4xX1xX3xX10bxX2f7xX7axX3xX52xX5dxX3xX5xX63dxX4xX1xX7axX3xX1axX323xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxf4d2xXbxX7axX3xX1axX643xXdxX3xXexX74xXbxX3xXexX56xX5dxX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX2fexX5dxX3xXexX74xXbxX3xXa2xX38xX30dxX1axX7axX3xX4b1xX1xX5dxX3xX4xX323xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX6bdxXbxX3xX4xX15xX6xX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axXbaxX3xX1d0xX1axX1xX3xX1d4xX1d5xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xX1dexX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xXd2xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxX10bxX1axX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX81xX2xX11axX119xX120xX2xX115xXexX82xX264xX116xX5xX115xXbaxX12bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxXexX10xXd2xXexX5eaxX6xX5xXdxX1bxX1axX3afxX3xX12bxX5dxX7xXexXdxX5f7xX5exX3b7xXaxX12xXcxX1xX303xX1axX1bxX3xXa2xX303xX4xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdxX3xXc2xX7dxX38xX3xX4xX7dxX38xX3xX10bxX19xXdxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xX10bxX2fexX3xXex6862xX1axX1xX3xX1xX861xX1axX1xX3xX1xfd64xXbxX3xXexX7dxX4xX3xX10bxX19xXdxX3xX1d4xXdxX6bdxXexX3xX72xX6xX20xX3xX4xeb08xX1axX1bxX3xX1axX1xX18xX3xX1axX1xX2dexX1axX1bxX3xXexXdxX2fexX20xX3xX1axX2fxX1axX1bxX7axX3xXa2xX2fexX3xXd2xX5dxX671xXexX3xX1xX86bxXbxX3xXexX7dxX4xX3xX1bxXdxX2dexX6xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdxX3xX10bxX30dxX3xX1d4xXdxX6bdxXexX3xX72xX6xX20xXbaxX3xX1d0xX1axX1xX3xX1d4xX1d5xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xX1dexX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xXd2xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxX10bxX1axX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX81xX2xX11axX119xX120xX2xX115xXexX116xX264xX2xX115xX5xX11axXbaxX12bxXbxX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX6fxX1axX1bxX3xX4b1xXdxX5fxX1axX3xX5xa45bxX3xXexX56xX6xX38xX3xXexX1xc100xX6xX3xXexX1xX5dxX74xX1axX3xX1xX86bxXbxX3xXexX7dxX4xX3xX1xX2dexX5dxX3xX1axX1bxX1xX63dxX3xX1bxXdxX2dexX6xX3xXexX33xX1axX1xX3xX1d4xc71fxX1axX1xX3xX1dxX1xc9f1xX4xX3xX10bxX30dxX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdxXbaxX3xX1d0xX1axX1xX3xX1d4xX1d5xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xX1dexX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xXd2xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxX10bxX1axX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX81xX2xX11axX119xX120xX2xX115xXexX120xX120xX115xX3f8xX5xX120xXbaxX12bxXbxX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX1xX303xX1axX1bxX3xXa2xX303xX4xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdxX3xX1bxXdxX19xXdxX3xXexX1xXdxX6bdxX5dxX3xX10bxX19xXdxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX20x66b7xXexX3xX7xX303xX3xX7xX78xX1axX3xXbxX1x6420xX20xX3xX1axX323xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX6bdxXbxX3xX4xX15xX6xX3xXa2xX63dxX6xX3xXbxX1xX18xX643xX1axX1bxXbaxX3xX1d0xX1axX1xX3xX1d4xX1d5xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xX1dexX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xXd2xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxX10bxX1axX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX81xX2xX11axX119xX120xX2xX115xXexX115xX119xX81xX3f8xX5xX116xXbaxX12bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX1xX303xX1axX1bxX3xXa2xX303xX4xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdxX3xX20xX680xXdxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xX10bxX18xX680xX1axX3xXexX56xX5dxX5exX2fexX1axX3xXexX1xX303xX1axX1bxX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axXbaxX3xX1d0xX1axX1xX3xX1d4xX1d5xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xX1dexX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xXd2xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxX10bxX1axX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX81xX2xX11axX119xX120xX2xX115xXexX120xX119xX81xX5xX264xXbaxX12bxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xX10bxX30dxX3xX72xX1bxX30dxXdxX3xX4afxX5dxX4b1xX5dxX52xX6xX3xXcxX38xX20xXdxX4b1xX6xX4bcxX5dxX7axX3xXcxX1xX303xX1axX1bxX3xXa2xX303xX4xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdxX3xX4xX610xX1axX1bxX3xX4xX7dxX4xX3xXa2xX1fxXdxX3xXc2xXdxddafxX5dxX3xX4xX1xX2f7xXbxX3xX78xX1axX1xX3xX4xX1xX5dxX1axX1bxXbaxX3xX1d0xX1axX1xX3xX1d4xX1d5xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xX1dexX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX77xX38xXd2xXaxX3xX6xX5xXdxX1bxX1axX9xXaxX4xX10xX1axXexX10xX56xXaxX12xX0xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXbaxXc2xX6xX38xX1xX6xXexXdxX1axX1xXbaxX10bxX1axX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX81xX2xX11axX119xX120xX2xX115xXexX120xX3f8xX120xX81xX5xX3f8xXbaxX12bxXbxX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX6xXbxXexXdxX38xX1axXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xX1xX9efxXdxX7axX3xXa2xXb67xX1axX1bxX3xX10bxXdxX61cxX1axX3xX10bxX19xXdxX3xX4xXb67xX1axX1bxX3xXa2xb6d4xX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xX680xXdxX3xX1d4xXdxX6bdxXexX3xXa2xX6xX1axX1bxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7xX303xX1axX1bxX3xX10bxX30dxX3xX5xX30dxX20xX3xX10bxXdxX6bdxX4xX3xXexX1fxXdxX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxXdxXbaxX3xX1d0xX1axX1xX3xX1d4xX1d5xX1dxX40xX72xX1xX74xXexX3xX77xX1dexX4xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX56xX12xX0xX40xXexXc2xX38xX52xX5exX12xX0xX40xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xX52xXdxX10bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xX56xX10xX5xX6xXexX10xX52xXaxX12xX0xX7xXexX56xX38xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX61cxX1axX3xX653xX5dxX6xX1axX3afxX0xX40xX7xXexX56xX38xX1axX1bxX12xX0xX5dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5eaxXexX1xX5dxX20xXc2xX5eaxX6xX1axX52xX5eaxX7xX6xXbxX38xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXc2xX1dexXexX3xXa2x6ce2xX5dxX3xX4xX1xX5dxX5exX5fxX1axX3xXexX1xX2fxX20xX3xX4xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axXaxX3xX1xX56xX10xX5f7xX9xXaxX40xX4xX1xXdxX1axX1xX5eaxX653xX5dxX5exX10xX1axX40xXexX1xX5dxX5eaxXexX5dxX38xX1axX1bxX5eaxXbxX1xX6xX20xX5eaxX20xXdxX1axX1xX5eaxX4xX1xXdxX1axX1xX5eaxXc2xX6xXexX5eaxX52xX6xX5dxX5eaxX4xX1xX5dxX5exX10xX1axX5eaxXexX1xX6xX20xX5eaxX4xX1xXdxX1axX1xX5eaxXexX1xX5dxX4xX5eaxX1axX1xX6xXexX5eaxXc2xX6xX1axX40xX81xX81xX81xX3f8xX116xX115xXbaxX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX1bxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX40xX20xX10xX52xXdxX6xX40xX2xX81xX119xX40xX1axX10xX110xX7xX40xX81xX2xX115xX116xX40xX2xX119xX11axX52xX2xX81xX81xX119xX82xX115xX115xXexX115xX116xX119xX116xX3f8xX5xX119xXbaxX12bxXbxX10xX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX2fxX20xX3xXexX33xX1axX1xX3xXcxX38xX4xX1xXdxX1bxX1xXdxXaxX3xX40xX12xX0xX40xX6xX12xX0xX52xXdxX10bxX12xX0xX7xXexX56xX38xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXc2xX1dexXexX3xXa2xX108exX5dxX3xX4xX1xX5dxX5exX5fxX1axX3xXexX1xX2fxX20xX3xX4xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axXaxX3xX1xX56xX10xX5f7xX9xXaxX40xX4xX1xXdxX1axX1xX5eaxX653xX5dxX5exX10xX1axX40xXexX1xX5dxX5eaxXexX5dxX38xX1axX1bxX5eaxXbxX1xX6xX20xX5eaxX20xXdxX1axX1xX5eaxX4xX1xXdxX1axX1xX5eaxXc2xX6xXexX5eaxX52xX6xX5dxX5eaxX4xX1xX5dxX5exX10xX1axX5eaxXexX1xX6xX20xX5eaxX4xX1xXdxX1axX1xX5eaxXexX1xX5dxX4xX5eaxX1axX1xX6xXexX5eaxXc2xX6xX1axX40xX81xX81xX81xX3f8xX116xX115xXbaxX1xXexX20xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXc2xX1dexXexX3xXa2xX108exX5dxX3xX4xX1xX5dxX5exX5fxX1axX3xXexX1xX2fxX20xX3xX4xX1xX29xX1axX1xX3xXexX1xX6fxX4xX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axX0xX40xX6xX12xX0xX40xX7xXexX56xX38xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX52xXaxX12xXcxX56xX38xX1axX1bxX3xX4xX1xX5dxX5exX5fxX1axX3xXexX1xX2fxX20xX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axX3xXexd028xX3xX1axX1bxX30dxX5exX3xX81xX81xX5eaxX81xX11axX40xX2xX2xX7axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX22xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX29xX1axX1xX3xX7xd690xX3xX1xXb67xXdxX3xXa2xX30dxX20xX3xX10bxX19xXdxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axX3xX614xXdxX7xX1xXdxX52xX6xX3xX4afxX5dxX20xXdxX38xX3b7xX3xX1xXb67xXdxX3xX4b1xXdxX5fxX1axX3xX10bxX19xXdxX3xX27xX1xX15xX3xXexX63dxX4xX1xX3xXcxX1xX18xX86bxX1axX1bxX3xX10bxXdxX6bdxX1axX3xX10bxX30dxX3xX27xX1xX15xX3xXexX63dxX4xX1xX3xX4fxX1fxX3xX10bxXdxX6bdxX1axX3xX72xX1xX74xXexX3xX77xX78xX1axXbaxXbaxXbaxX0xX40xXbxX12xX0xX40xX52xXdxX10bxX12xX0xX40xX5xXdxX12xX0xX40xX5dxX5xX12xX0xX52xXdxX10bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX56xXaxX12xX0xX40xX52xXdxX10bxX12xX0xX40xX52xXdxX10bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc3dexX38xX5dxX56xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX1d4xX1d5xX1dxX0xX40xXbxX12