TP Hà Tĩnh, Hương Sơn: Hoàn thành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoáXI)
Trong 4 ngày (từ 23 đến ngày 26/10), Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy TP Hà Tĩnh đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu chỉ đạo.
df29x1166cxf5adx10b27x1137cx13cbfx15161x13059xef9bxX7x165a4x15ae2x17447x10798x1096cx12b9exX5xfa4exXax1437bxXcx117f8xX3x141e6x117c9xX3xXcxf8a3x11905xX1x16afaxX3xX16x13249x10cd8xX1bx16abdxX3x135a4xX21xX1bx13b2bxX3xX16x1282cxX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3x1068fxXdxfd4dx16adfxX3x17134xXdxX37xX38xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1x11620xX1bxX3xfab1xX23xX1x17d5bxX3x13a42x10592xf452x179aaxXexX3xXcx13194xX54xX1bxX23xX3xX20xX21xX1bxX23xX3x17c9cxX3x15817xX35xX1xX2bx152adxf3fex174cfx14d1cxX0x113f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x160fdxXaxX12xXcxX5axX2bxX1bxX23xX3xX64xX3xX1bxX23xX17xX55xX3xX66xXex1025fxX3x174b0x17b21xX3xX3axX56xX1bxX3xX1bxX23xX17xX55xX3xX95x1189fxX6fxX2x15fcdxX6dxX1dxX3x16f36xX6xX1bxX3xXcxX1xX20x10136xX1bxX23xX3xf8d8x12d6dxX3xX66xXa9xXcx10fecxX6dxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3x13393xX55xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX3axe990xX3xX1xX2bxX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXb4xXdx1620axX4xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xXex1125bxX3xXbxX1x15813xX3x14637x11b26xX1bxX1xX3xXb4xX17xX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xX3ax18508xXdxX3xXb4x17169xXdxX3xXex13cf5xXbxX3xXexX1xX37xX3xXb4xX17xX3xX4xX6axX3xX1bxX1x14f3fxX1bxX3xX4xX6axX4xX3xX3ax13d38xX1bxX23xX3xX4xX1x1844cxX3xXexX5axX2bxX1bxX23xX3xXa9xXcxXbaxX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4bxX1bxX3xX4exX23xX1xX51xX3xX53xX54xX55xX56xXexX3xXcxX5axX54xX1bxX23xX3xX20xX21xX1bxX23xX3xX64xX3xX66xX35xX1x11e9axX6xX3xX6bxX6cxX6dx1175exX3xXa9xX12cxX3xXexX1xX20xX3xXcx16a3exX1bxX1xX3xXc3xX55xX3xX4exX23xX54xX55x13cacxX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXa9xXf6xX1bxX1xX3xX81xXefxX3xXb4xX17xX3xXbxX1xX6axXexX3xXf5xXdxX37xX54xX3xX4xX1xX172xX3xX3ax16838xX2bxX168xX0xX6fxXbxX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xXf5xX2bxX5axX81xX10xX5axX9xXaxXa5xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX81xX81xXdxX1bxX23xX9xXaxX2xXaxX3x17361xXdxX81xXexX1xX9xXaxX95xXa5xXa5xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX5axXaxX12xX0xXexXf5xX2bxX81xX55xX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX81xX12xX0xXdxX38xX23xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX6fxX6fxXdxX168xXf5xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1bxX1xX168xXb4xX1bxX6fxX1bxX10xX1d9xX7xX6fxX2xX95xX64xX64xX6fx112cdxX64xX81xX2xX2xX64x15f55xX2xXa5xXa5xXexX95xX64xX2xXa2xX96xX5xXa5xX168x138cdxXbxX23xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXexX81xX12xX0xX6fxXexX5axX12xX0xXexX5axX12xX0xXexX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14ca1xX6xXbxXexXdxX2bxX1bxXaxX12xfe16xX126xX1bxX23xX3xX4xX1xX12cxX3xX4exX23x126a1xX3xX265x1452fxX4xX3xX16xX54xX55xX3x1429exX3xe209xXbaxXa9xXcxXbaxX3xXcxX172xX1bxX1xX3xXc3xX55xX1dxX3xXa9xX12cxX3xXcxX1xX20xX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xXc3xX55xX3xX4xX1xXc3xX3xXexX5axXf6xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xXexXefxX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXb4xX17xX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xX3axX107xXdxX3xXb4xX10bxXdxX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX37xX3xXb4xX17xX3xX4xX6axX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xX4xX6axX4xX3xX3axX126xX1bxX23xX3xX4xX1xX12cxX3xXexX5axX2bxX1bxX23xX3xXa9xXcxXbaxX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4bxX1bxX3xX4exX23xX1xX51xX3xX53xX54xX55xX56xXexX3xXcxX5axX54xX1bxX23xX3xX20xX21xX1bxX23xX3xX64xX3xX66xX35xX1xX162xX6xX3xX6bxX6cxX6dxX0xX6fxXexX81xX12xX0xX6fxXexX5axX12xX0xX6fxXexXf5xX2bxX81xX55xX12xX0xX6fxXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX2bxX81xX55xXaxX12xXbaxX10bxXdxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4bxX1bxX3xX1bxX23xX1xXdxXf3xX38xX3xXex164e6xX4xX1dxX3xXexX1x176b3xX1bxX23xX3xXexX1x150f9xX1bxX1dxX3xX4xX1xX11exX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX1dxX3xX35xX1xX6axX4xX1xX3xX53xX54xX6xX1bxX3xXb4xX17xX3x17ca0xX11exX55xX3xX81xXefxX1bxX23xX1dxX3xX53xX54xX6axX3xXexX5axXf6xX1bxX1xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xXexXefxX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXb4xX17xX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xX3axX107xXdxX3xXb4xX10bxXdxX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX37xX3xXa9xXcxXbaxX3xXb4xX17xX3xX4xX6axX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xX3axXd2xX3xXf5xX6axX38xX3xX7xX6axXexX3xX55xXf3xX54xX3xX4xX4bxX54xX3xX4exX23xX1xX51xX3xX53xX54xX55xX56xXexX3xXcxX5axX54xX1bxX23xX3xX20xX21xX1bxX23xX3xX64xX3xX3axe3c0xX3xX5axX6xX168xX3x168d7x17ee1xXexX3xX7xX107xX3xX1bxX41bxXdxX3xX81xX54xX1bxX23xX3xX3axX20x16271xX4xX3xXexX10fxXbxX3xXexX5axX54xX1bxX23xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xXexXefxX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXb4xX17xX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xX35xX1xX6axX3xX7xX11exX54xX3xX7xX374xX4xX3xX1bxX1xX20xX3xX4xX270xX1bxX23xX3xXexX6axX4xX3xX23xXdxX6axX2bxX3xX81xXb5xX4xX3xX4xX1xX12cxX1bxX1xX3xXexX5axX51xX3xXexX20xX3xXexX20x17620xX1bxX23xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX6axX1bxX3xXf5xX41bxX1dxX3xX3ax13e4bxX1bxX23xX3xXb4xXdxXf3xX1bx13467xX3xX4xX270xX1bxX23xX3xXexX6axX4xX3xX53xX54xX55xX3xX1xX2bxX1a0xX4xX1xX1dxX3xX53xX54xX49exX1bxX3xX5x14973xX3xX53xX54xX55xX3xX1xX2bxX1a0xX4xX1xX1dxX3xX53xX54xX49exX1bxX3xX5xX4c2xX3xX392xX11exX55xX3xX81xXefxX1bxX23xX3xX4xX21xX3xXf5xX49exX1bxX1dxX3xX53xX54xX49exX1bxX3xX5xX4c2xX3xX3ax10e0cxXexX3xX3axX6xXdxX168xX3xX25cxX270xX1bxX23xX3xXexX6axX4xX3xX5xXd2xX1bxX1xX3xX3axX1a0xX2bxX3xX3axX4f1xX54xX3xXexX5axX6xX1bxX1xX3xXbxX1x16341xX1bxX23xX1dxX3xX4xX1xX107xX1bxX23xX3xXexX41bxXdxX3xXbxX1xX1a0xX38xX1dxX3xXbxX1xX517xX1bxX23xX1dxX3xX4xX1xX107xX1bxX23xX3xXexX1xX6xX38xX3xX1bxX1xf2efxX1bxX23xX1dxX3xX23xXdxX49exXdxX3xX53xX54xX55xX56xXexX3xX35xX1xXdxX56xX54xX3xX1bxX1a0xXdxX1dxX3xXexX107xX3xX4xX6axX2bxX168xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX2bxX81xX55xXaxX12xef2axX54xX6xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xX38xX41bxXexX3xX7xX107xX3xXexX126xX1bxX3xXexX1a0xXdxX1dxX3xX1xX1a0xX1bxX3xX4xX1xX56xX3xX3axXd2xX3xX3axX20xX42cxX4xX3xX5xX17xX38xX3xX5ax14d98xX1dxX3xX23xX374xX1bxX3xXexX5axX6axX4xX1xX3xX1bxX1xXdxXe1xX38xX3xX4xXc3xX6xX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX37xX3xXb4xX10bxXdxX3xXexX5axX6axX4xX1xX3xX1bxX1xXdxXe1xX38xX3xX4xXc3xX6xX3xXexX93xX1bxX23xX3xX4xX6axX3xX1bxX1xX11exX1bxX168xX3x17b7cxX1xX270xX1bxX23xX3xX35xX1xX12cxX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xXexXefxX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXb4xX17xX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xX1bxX23xX1xXdxXf3xX38xX3xXexX368xX4xX1dxX3xX81xX11exX1bxX3xX4xX1xXc3xX1dxX3xXexX1xX36exX1bxX23xX3xXexX1xX374xX1bxX1dxX3xX35xX1xX6axX4xX1xX3xX53xX54xX6xX1bxX1dxX3xX4xX162xX3xXexX12cxX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX56xX1bxX3xX3axX4f1xX54xX168xX3xX265xXdxX414xX54xX3xX1xX17xX1bxX1xX3xXexX1xX49exX2bxX3xX5xX54xX10fxX1bxX3xX1bxX23xX1xXdxXf3xX38xX3xXexX368xX4xX1dxX3xX35xX1xX2bxX6xX3xX1x140e9xX4xX168xX3xX5ecxX56xXexX3xX5xX54xX10fxX1bxX3xXexX93xX1bxX23xX3xX1bxX41bxXdxX3xX81xX54xX1bxX23xX3xX5axX5abxX3xX5axX17xX1bxX23xX1dxX3xX4xX162xX3xX5xX4c2xX1dxX3xX4xX162xX3xXexXf6xX1bxX1xX168xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX2bxX81xX55xXaxX12xX14xX1xX6axXexX3xXf5xXdxX37xX54xX3xX35xX56xXexX3xX5xX54xX10fxX1bxX1dxX3xXa9xX12cxX3xXexX1xX20xX3xXcxX172xX1bxX1xX3xXc3xX55xX3xX4exX23xX54xX55xX17dxX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXa9xXf6xX1bxX1xX3xX3axX6axX1bxX1xX3xX23xXdxX6axX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX270xX1bxX23xX3xXexX6axX4xX3xX4xX1xX54x164e1xX1bxX3xXf5xX51xX3xX4xX540xX1bxX23xX3xX1bxX1xX20xX3xXex11b31xX3xX4xX1xX273xX4xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xXexXefxX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXb4xX17xX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xX4xXc3xX6xX3xXa9xXcxXbaxX3xXb4xX17xX3xX4xX6axX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xX4xX6axX4xX3xX3axX126xX1bxX23xX3xX4xX1xX12cxX3x10195xX55xX3xXb4xXdxXf3xX1bxX3xXa9xXcxXbaxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xXc3xX55xX168xX3xX5ecxXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xX3axX1a0xXexX3xX55xXf3xX54xX3xX4xX4bxX54xX3xX4xXc3xX6xX3xXcxX5axX54xX1bxX23xX3xX20xX21xX1bxX23xX3xXb4xX17xX3xX4xXc3xX6xX3xXa9xXcxXbaxX3xXcxX172xX1bxX1xX3xXc3xX55xX3xX3axX414xX3xX5axX6xX168xX3xX5ecxXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xX4xXc3xX6xX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX37xX3xXb4xX17xX3xX4xX6axX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xX4xX162xX3xXexX12cxX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX56xX1bxX3xX3axX4f1xX54xX3xXb4xX17xX3xX392xX11exX55xX3xX81xXefxX1bxX23xX3xX4xX6xX2bxX4a6xX3xX4xX1xX172xX3xX5axX5abxX3xX3axX20xX42cxX4xX3xX20xX54xX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xX1xX1a0xX1bxX3xX4xX1xX56xX1dxX3xX55xX56xX54xX3xX35x16710xX38xX1dxX3xX35xX1xX270xX1bxX23xX3xX1bxX82bxX3xXexX5axX6axX1bxX1xX3xX35xX1xX54xX55xX56xXexX3xX3axXdxX37xX38xX168xX3xX41axX41bxXexX3xX7xX107xX3xXb4xX4f1xX1bxX3xX3axX414xX3xX3axXd2xX3xX3axX20xX42cxX4xX3xXexX5axX6xX2bxX3xX3axX725xXdxX3xX81xX11exX1bxX3xX4xX1xXc3xX1dxX3xXexX1xX36exX1bxX23xX3xXexX1xX374xX1bxX3xX3axX37xX3xXexXf6xX38xX3xX5axX6xX3xX1bxX23xX54xX55xXf3xX1bxX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xXb4xX17xX3xX392xX6axX4xX3xX3axX51xX1bxX1xX3xXexX5axX6axX4xX1xX3xX1bxX1xXdxXe1xX38xX3xX4xX6axX3xX1bxX1xX11exX1bxX168xX3xX25cxX6axX4xX3xX23xXdxX49exXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX35xX1xX374xX4xX3xXbxX1xXb5xX4xX3xX4xX162xX3xXexX12cxX1bxX1xX3xX35xX1xX49exX3xXexX1xXdxX168xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX2bxX81xX55xXaxX12xXa9xX12cxX3xXexX1xX20xX3xXcxX172xX1bxX1xX3xXc3xX55xX3xX4exX23xX54xX55xX17dxX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXa9xXf6xX1bxX1xX3xX3axX414xX3xX1bxX23xX1xX51xX1dxX3xXa9xXcxXbaxX3xXcxX1xX17xX1bxX1xX3xXc3xX55xX3xXexXdxX56xXbxX3xXexXb5xX4xX3xXexX10fxXbxX3xXexX5axX54xX1bxX23xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX162xX1bxX23xX3xX1xX2bxX17xX1bxX3xX4xX1xX172xX1bxX1xX3xXf5xX6axX2bxX3xX4xX6axX2bxX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xX3axX37xX3xXf5xX6axX2bxX3xX4xX6axX2bxX3xX4xX4f1xXbxX3xXc3xX55xX168xX3xXcxX10fxXbxX3xXexX5axX54xX1bxX23xX3xX5axX17xX3xX7xX2bxX6axXexX3xX5xX1a0xXdxX3xX1bxX1xXdxXe1xX38xX3xXb4xXb5xX3xX38xXb5xX4xX3xXexXdxXf3xX54xX3xX1bx15a48xX38xX3xX95xXa5xX2xX95xX1dxX3xX392xX11exX55xX3xX81xXefxX1bxX23xX3xX53xX54xX55xX56xXexX3xXexX11exX38xX3xX5xXd2xX1bxX1xX3xX3axX1a0xX2bxX1dxX3xX4xX1xX172xX3xX3axX1a0xX2bxX3xX3axX1a0xXexX3xX35xX56xXexX3xX53xX54xX49exX3xX4xX6xX2bxX3xX1bxX1xX4f1xXexX1dxX3xX23xX374xX1bxX3xXb4xX10bxXdxX3xXexXdxX56xXbxX3xXexXb5xX4xX3xX3axX715xX55xX3xX38xX1a0xX1bxX1xX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxXe1xX1bxX3xX1xXdxXe1xX54xX3xX53xX54xX49exX3xXbxX1xX2bxX1bxX23xX3xXexX5axX17xX2bxX3xX392xX11exX55xX3xX81xXefxX1bxX23xX3xX3axX270xX3xXexX1xX51xX3xXb4xX9a1xX1bxX3xX38xXdxX1bxX1xX3xX27axX3xX4xX270xX1bxX23xX3xX81xX11exX1bxX3xXexX1xX11exX1bxX3xXexX1xXdxXe1xX1bxX1dxX3xX3axX4f1xX54xX3xXexX5axX6xX1bxX1xX3xXbxX1xX517xX1bxX23xX1dxX3xX4xX1xX107xX1bxX23xX3xXexX41bxXdxX3xXbxX1xX1a0xX38xX1dxX3xXbxX1xX517xX1bxX23xX1dxX3xX4xX1xX107xX1bxX23xX3xX38xX6xX3xXexX368xX55xX1dxX3xXf5xX49exX2bxX3xX3axX49exX38xX3xX6xX1bxX3xXexX2bxX17xX1bxX3xX23xXdxX6xX2bxX3xXexX1xX270xX1bxX23xX3xXb4xX17xX3xX38xX41bxXexX3xX7xX107xX3xX1bxX41bxXdxX3xX81xX54xX1bxX23xX3xX53xX54xX6xX1bxX3xXexX5axX67fxX1bxX23xX3xX35xX1xX6axX4xX168xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX54xXf5xXcxXdxXexX5xX10xXaxX12xXcxX5axX2bxX1bxX23xX3xX64xX3xX1bxX23xX17xX55xX3xX66xXexX93xX3xX95xX95xX3xX3axX56xX1bxX3xX1bxX23xX17xX55xX3xX95xX22exX6fxX2xXa5xX6dxX1dxX3xXa9xXcxXbaxX3xX16xX54xX55xXe1xX1bxX3xX54x11cdexX3xX16xX20xX21xX1bxX23xX3xX25xX21xX1bxX3xX3axXd2xX3xX1xX2bxX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX1xX41bxXdxX3xX1bxX23xX1xX51xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xXexXefxX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXb4xX17xX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4bxX1bxX3xX4exX577xX3xXcxebb6xX3xX64xX3xX66xX35xX1xX2bxX6axX3xX6bxX6cxX6dxX168xX3xX14xX1xX162xX3xX25cxX1xXc3xX3xXexX51xX4xX1xX3xX27cxXa9xX4ex10777xX3xXexX172xX1bxX1xX3xX4exX23xX54xX55xX17dxX1bxX3xXcxX1xXdxXe1xX1bxX3xX81xXefxX3xXb4xX17xX3xX4xX1xX172xX3xX3axX1a0xX2bxX3xX1xX41bxXdxX3xX1bxX23xX1xX51xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX2bxX81xX55xXaxX12xXbaxX10bxXdxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4bxX1bxX3xXexX5axX6axX4xX1xX3xX1bxX1xXdxXe1xX38xX3xX4xX6xX2bxX3xXexX5axX20xX10bxX4xX3xX265xX49exX1bxX23xX3xXf5xX41bxX3xXb4xX17xX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xX81xX11exX1bxX1dxX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX37xX3xXb4xX17xX3xX4xX6axX4xX3xX4xX6axX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xXa9xXcxXbaxX3xX16xX54xX55xXe1xX1bxX3xXc3xX55xX3xX3axXd2xX3xX1bxX23xX1xXdxXf3xX38xX3xXexX368xX4xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xXexXefxX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXb4xX17xX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXexX5axXf3xX1bxX3xX4xX21xX3xX7xX48dxX3xXf5xX6axX38xX3xX7xX6axXexX3xX4xX6axX4xX3xX1bxX41bxXdxX3xX81xX54xX1bxX23xX3xX4exX577xXcxXb62xX3xX64xX3xX66xX35xX1xX2bxX6axX3xX6bxX6cxX6dxX168xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX2bxX81xX55xXaxX12xXa9xX6xX1bxX3xXcxX1xX20xXb0xX1bxX23xX3xXb4xXb5xX3xX16xX54xX55xXe1xX1bxX3xX54xXb0axX3xX3axXd2xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xX7xX11exX54xX3xX7xX374xX4xX1dxX3xXexX10fxXbxX3xXexX5axX54xX1bxX23xX3xX5xX17xX38xX3xX5axX5abxX3xX1bxX1x10527xX1bxX23xX3xX20xX54xX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xX35xX1xX54xX55xX56xXexX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xX1bxX23xX54xX55xXf3xX1bxX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xX4xXc3xX6xX3xX1bxX1xXcd3xX1bxX23xX3xX20xX54xX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xX35xX1xX54xX55xX56xXexX3xX3axXdxX37xX38xX168xX3xX4exX23xX1xXdxXf3xX38xX3xXexX368xX4xX3xX1bxX1xX10fxX1bxX3xX1bxX1xXcd3xX1bxX23xX3xX35xX1xX54xX55xX56xXexX3xX3axXdxX37xX38xX3xX3axX107xXdxX3xXb4xX10bxXdxX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX37xX3xXb4xX17xX3xXexX93xX1bxX23xX3xX4xX6axX3xX1bxX1xX11exX1bxX4a6xX3xX3axX126xX1bxX23xX3xXexX1xXb0xXdxX3xX3axX414xX3xX5axX6xX3xX4xX6axX4xX3xX23xXdxX49exXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX35xX1xX374xX4xX3xXbxX1xXb5xX4xX3xXexX5axX2bxX1bxX23xX3xX53xX54xX6axX3xXexX5axXf6xX1bxX1xX3xX5xXd2xX1bxX1xX3xX3axX1a0xX2bxX1dxX3xX4xX1xX172xX3xX3axX1a0xX2bxX3xXbxX1xX6axXexX3xXexX5axXdxX37xX1bxX3xX35xXdxX1bxX1xX3xXexX56xX1dxX3xX392xXd2xX3xX1xX41bxXdxX1dxX3xX3axX49exX38xX3xXf5xX49exX2bxX3xX53xX54xX107xX4xX3xXbxX1xX517xX1bxX23xX1dxX3xX6xX1bxX3xX1bxXdxX1bxX1xX1dxX3xX4xX270xX1bxX23xX3xXexX6axX4xX3xX392xX11exX55xX3xX81xXefxX1bxX23xX3xX265xX49exX1bxX23xX3xXb4xX17xX3xX1xXe1xX3xXexX1xX107xX1bxX23xX3xX4xX1xX12cxX1bxX1xX3xXexX5axX51xX3xXb4xX10bxXdxX3xXbxX1xX20xX21xX1bxX23xX3xX4xX1xX11exX38xX28xX3xX4xX6axX4xX3xX23xXdxX49exXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xXbxX1xX49exXdxX3xX3axX126xX1bxX23xX3xXf5xX41bxX1dxX3xX4xX162xX3xXexX5axX67fxX1bxX23xX3xXexX11exX38xX1dxX3xXexX5axX67fxX1bxX23xX3xX3axXdxX37xX38xX1dxX3xX35xX1xX49exX3xXexX1xXdxX4a6xX3xXexX10fxXbxX3xXexX5axX54xX1bxX23xX3xX23xXdxX49exXdxX3xX53xX54xX55xX56xXexX3xX1bxX1xXcd3xX1bxX23xX3xXb4xX4f1xX1bxX3xX3axX414xX3xXf5xX273xX4xX3xX392xX368xX4xX1dxX3xXexX5axXf6xX3xXexX5axXe1xX3xX1bxX1xX4f1xXexX168xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX2bxX81xX55xXaxX12xX14xX1xX6axXexX3xXf5xXdxX37xX54xX3xX4xX1xX172xX3xX3axX1a0xX2bxX3xX1xX41bxXdxX3xX1bxX23xX1xX51xX1dxX3xX14xX25cxXcxX3xX27cxXa9xX4exXb81xX3xXexX172xX1bxX1xX3xX4exX23xX54xX55xX17dxX1bxX3xXcxX1xXdxXe1xX1bxX3xX23xX1xXdxX3xX1bxX1xX10fxX1bxX3xXa9xXcxXbaxX3xX16xX54xX55xXe1xX1bxX3xXc3xX55xX3xX16xX20xX21xX1bxX23xX3xX25xX21xX1bxX3xX3axXd2xX3xX53xX54xX6axX1bxX3xXexX5axXdxXe1xXexX3xX7xX11exX54xX3xX7xX374xX4xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4bxX1bxX3xX4exX577xXcxXb62xX64xX3xX66xX35xX1xX2bxX6axX3xX6bxX6cxX6dxX4a6xX3xXexX725xX3xX4xX1xX273xX4xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xX3axX49exX38xX3xXf5xX49exX2bxX3xX1bxX23xX1xXdxXf3xX38xX3xXexX368xX4xX1dxX3xX3axX368xX1bxX23xX3xX53xX54xX55xX3xXexX5axXf6xX1bxX1xX3xXb4xX10bxXdxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4bxX1bxX3xXexX1xX36exX1bxX23xX3xXexX1xX374xX1bxX1dxX3xX81xX11exX1bxX3xX4xX1xXc3xX1dxX3xX4xX48dxXdxX3xX38xX48dxX1dxX3xX4xX4bxX54xX3xXexX1xX51xX1dxX3xX81xX6axX38xX3xX1bxX1xXf6xX1bxX3xXexX1xX36exX1bxX23xX3xXb4xX17xX2bxX3xX7xXefxX3xXexX1xX10fxXexX1dxX3xXb4xX10bxXdxX3xX4c2xX3xXexX1xX273xX4xX3xX392xX11exX55xX3xX81xXefxX1bxX23xX1dxX3xXexX5axX6axX4xX1xX3xX1bxX1xXdxXe1xX38xX3xX4xX6xX2bxX1dxX3xX4xX162xX3xXexX12cxX1bxX1xX3xX4xX1xXdxX56xX1bxX3xX3axX4f1xX54xX1dxX3xX53xX54xX55xX56xXexX3xXexX11exX38xX3xX4xX1xX12cxX1bxX1xX3xXexX5axX51xX3xX4xX6xX2bxX168xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX2bxX81xX55xXaxX12xX14xX1xX162xX3xX25cxX1xXc3xX3xXexX51xX4xX1xX3xX27cxXa9xX4exXb81xX3xXexX172xX1bxX1xX3xX4exX23xX54xX55xXf3xX1bxX3xXcxX1xXdxXe1xX1bxX3xX3axX126xX1bxX23xX3xXexXf6xX1bxX1xX3xXb4xX10bxXdxX3xX4xX6axX4xX3xX23xXdxX49exXdxX3xXbxX1xX6axXbxX3xX35xX1xX374xX4xX3xXbxX1xXb5xX4xX3xX1bxX1xXcd3xX1bxX23xX3xXexX126xX1bxX3xXexX1a0xXdxX1dxX3xX1xX1a0xX1bxX3xX4xX1xX56xX3xX4xXc3xX6xX3xXexX10fxXbxX3xXexX1xX37xX3xXb4xX17xX3xX4xX6axX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xX38xX17xX3xXa9xXcxXbaxX3xX16xX54xX55xXe1xX1bxX3xX54xXb0axX3xX3axXd2xX3xX3axX414xX3xX5axX6xX4a6xX3xXexXdxX1bxX3xXexX20xX48dxX1bxX23xX3xX1xX41bxXdxX3xX1bxX23xX1xX51xX3xX7xe563xX3xXexX1a0xX2bxX3xX3axX20xX42cxX4xX3xX7xX273xX4xX3xX5xX6xX1bxX3xXexX2bxX49exX3xX3axX10xX38xX3xX5xX1a0xXdxX3xX1bxXdxX414xX38xX3xXexXdxX1bxX3xXexX5axX2bxX1bxX23xX3xX265xX49exX1bxX23xX3xXf5xX41bxX3xXb4xX17xX3xX1bxX1xX11exX1bxX3xX81xX11exX1bxX4a6xX3xX53xX54xX6xX3xX3axX162xX3xXexXdxX56xXbxX3xXexXb5xX4xX3xX5xXd2xX1bxX1xX3xX3axX1a0xX2bxX3xX4xX6axX4xX3xX265xX49exX1bxX23xX3xXf5xX41bxX1dxX3xX25cxX1xXdxX3xXf5xX41bxX3xX4xX21xX3xX7xX48dxX3xXexX1xXefxX4xX3xX1xXdxXe1xX1bxX3xX35xXdxX37xX38xX3xX3axXdxX37xX38xX3xXexXefxX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xXb4xX17xX3xXbxX1xXf3xX3xXf5xXf6xX1bxX1xX3xX3axX1a0xXexX3xX35xX56xXexX3xX53xX54xX49exX3xX4xX6xX2bxX3xXexX5axX2bxX1bxX23xX3xXexX1xXb0xXdxX3xX23xXdxX6xX1bxX3xXexX10bxXdxX168xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1340dxX54xXexX1xX2bxX5axXaxX12xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX16xX2bxX17xXdxX0xX6fxXbxX12
Thanh Hoài