UNICEF lên án việc hơn 2.200 trẻ em bị sát hại ở Yemen
Ngày 3/7, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cực lực lên án việc hơn 2.200 trẻ em đã bị sát hại trong cuộc chiến đang diễn ra ở Yemen.
6445xd8fdxd070xc47fx7779x1051bxe26bxce3axed9cxX7x8fbcxdbd4x6f3fxb410x11e5cxe43exX5xccf9xXaxe6a0xadcbxe9edx102d3xc185xa143xa519xX3xX5xeafaxf2a5xX3x1154bxX1cxX3xc133xXdxfe75xX4xX3xX1x137adxX1cxX3x1280dx7da4xX2axed21xX2dxX3xXexdc40x10d1exX3xX10xfaebxX3xa2acx6504xX3xX7xX1exXexX3xX1x12af6xXdxX3xec3dxX3x1307exX10xX35xX10xX1cxX0x118e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ac0xX10xX6xf16axXaxX12xX14xee6ex9696x99eaxX3xa3aaxX4axa9e2x6f83xX3xXexX31xbceaxX62x7c2fxX1cxX3xXexX1xf693xX1cxX60xX3x10637xX1xX6bxX3xX21xaa59xX4xX3xXcxX31xX6bxX1cxX60xX3x12bc2xX72xX1cxX60xX3x123b7x13719xX6xX3xXexXdxX1cxX67xX3xce7bxX6bx776fxX3xX14xX1xXdxX3xX89x9234xX1cxX60xX3x9917xXdxX1bxX1cxX3xX1x12efexXbxX3x10456xX6bxc682xX4xX3x7c3fxX13xX14xX15xX16xX17xX18xaa5fxX3xX89x6cb3xX3xX4xX7bxX4xX3xX5xX7bxX4xX3xX5xX1bxX1cxX3xX1exX1cxX3xX21xXdxX23xX4xX3xX1xX27xX1cxX3xX2axX2bxX2axX2dxX2dxX3xXexX31xX32xX3xX10xX35xX3xX89xXb7xX3xX37xX38xX3xX7xX1exXexX3xX1xX3fxXdxX3xXexX31x7a62xX1cxX60xX3xX4xX6bxeb17xX4xX3xX4xX1xXdx8815xX1cxX3xX89xX6xX1cxX60xX3xX5cxXdx13414xX1cxX3xX31xX6xX3xX42xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX1cxXexX10xX31xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX31xX10xf4cbxX9xXaxX1xXexXexXbxX7x125d6xX4axX4axXdxX35xX60xX2bxX21xXdxX10xXexX1cxX6xX35xXbxX5xX6bxX7xX2bxX21xX1cxX4axXexbf8axX14exX2dxX4axX13xXbxX5xXeexX6xX5cxX10xX5cxX4axX1cxX60xXexX1cxX1cxX1cxX4axX2axX2dxX2xd2e1x7e38xX2dxX66xX166xX2dx11bedxX4axX2dxX16bxX2dxX66xXexX31xX10xX44xX10xX35xX10xX1cxX2bx7541xXbxX60xXaxX12xX0xXdxX35xX60xX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXax6f5axXdxX5cxXexX1xX137xX3xX14exX64xX66xXbx6464xa381xX3xX1xX10xXdxX60xX1xXexX137xX3xX16bxX2axX16bxXbxX196xX197xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX137xX4axX4axXdxX2bxX37xX6xXeexX1xX6xXexXdxX1cxX1xX2bxX21xX1cxX4axX1cxX10xX18bxX7xX4axX2xX165xX2axX66xX4axX2xX64xX16bxX5cxX64xX2dxcbdbxX2dxX2axX2dxX16bxXexX2axX66xX14exX16bxX5xX2dxX2bxX17axXbxX60x1011bxX31xX9xX2ax113c1xX64xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX1bxX1cxX3xX1exX1cxX3xX21xXdxX23xX4xX3xX1xX27xX1cxX3xX2axX2bxX2axX2dxX2dxX3xXexX31xX32xX3xX10xX35xX3xX37xX38xX3xX7xX1exXexX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxXeexX1cxXaxX12xX84xXdxX6dxX6bxX3xXexX31xX38xX3xX4xX1xXeexX3xX35xXf4xXexX3xX10xX35xX3xX1cxX1x11c30xX3xX7xX6bxX62xX3xX5cxXdxX1cxX1xX3xX5cxX8axaec0xX1cxX60xX3xXexX3fxXdxX3xX37xX23xX1cxX1xX3xX21xXdxX23xX1cxX3xX42xX3x86fdxX6xX1cxX6xX6xX67xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX2bxX3xXadxX14xX60xX6bxX9bxX1cxX137xX3x82d0xX18xfd38xX4axXcxXcx8ca8xcc7dxX14xXb4xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa71exXeexX5cxX62xXaxX12xX14xX60xXeexX61xXdxX3xX31xX6xX67xX3xXexX1xX10xXeexX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX67xX3xX4x11495xX1cxX3xX4xf16exX3xX64xX2bxX16bxX2dxX2dxX3xXexX31xX32xX3xX10xX35xX3xX76xX1xX1exX4xX3xX37xX38xX3xXexX1xX8axX27xX1cxX60xX3xXexX31xXeexX1cxX60xX3xX4xX6bxXf4xX4xX3xX196xX6bxX1cxX60xX3xX89xXf4xXexX3xX76xf8a0xXeexX3xX5cxX61xXdxX3xX7xX6bxXaaxXexX3xX64xX3xX1cxb0f5xX35xX3xXa8xX6bxX6xX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXeexX5cxX62xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4x86c6xX1cxX1xX3xX37xX1exXeexX3xX31x8bcfxX1cxX60xX3xX1xX61xX1cxX60xX3xXexX31xXdxX23xX6bxX3xXexX31xX32xX3xX10xX35xX3xX76xX1xX1exX4xX3xX1xXdxX23xX1cxX3xX89xX6xX1cxX60xX3xXbxX1xX335xXdxX3xc19dxX4xX1xX38xX6bxX3xX1cxX1xe3c5xX1cxX60xX3xX89xX6xX6bxX3xX89x106b0xX1cxX3xX21xX6dxX3xXexX1x107adxX3xX196xX1exX4xX3xX1xXeex866cxX4xX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1x11d6bxX1cxe8a6xX3xXexX31xXeexX1cxX60xX3xX4xX6bxXf4xX4xX3xX76xX1x8289xX1cxX60xX3xX1xXeexX335xX1cxX60xX3xX1cxX1x108f5xX1cxX3xX89xX3fxXeexX3xX42xX3xX1cxX8axX379xX4xX3xX1cxX61xX62xX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXeexX5cxX62xXaxX12xXcxX1xX10xXeexX3xXbxX1xX2cfxX1cxX60xX3xX21xXdxX1bxX1cxX3xXcxXcxX29axX29bxX14xX3xXexX3fxXdxX3xX76xX1xX6bxX3xX21xX7bxX4xX3xXcxX31xX6bxX1cxX60xX3xX84xX72xX1cxX60x125d7xX2adx6868xX4xX3xX296xX1xXdxX67xX3xXexX31xXeexX1cxX60xX3xX35xXf4xXexX3xXexX6bxX62xX1bxX1cxX3xX37xXaaxX3xX60xa0a0xXdxX3xX37xX1exXeexX3xX60xXdxX379xXdxX3xX1cxX60xX61xX62xX3xX64xX4axX66xX3xX7xX6xX6bxX3xX4xX1xX6bxX62xXfaxX1cxX3xXexX1xX311xX35xX3xXa8xX6bxXaaxX4xX3xX60xXdxX6xX3xX37xX38xX3xX4xX1xXdxXfaxX1cxX3xXexX31xX6xX1cxX1xX3xXexX61xX1cxX3xXbxX1xX1exX3xX1cxX61xX62xX67xX3x1155exXdxX1exX35xX3xX89xXaaxX4xX3xX89xXdxX6dxX6bxX3xX1xX61xX1cxX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX67xX3xX37xX61xX3xX59xX10xX1cxX31xXdxX10xXexXexX6xX3xX18xXeexX31xX10xX3xX1cxX1xca79xX1cxX3xX35xX3fxX1cxX1xX137xX3xX368xX16xX6bxXf4xX4xX3xX196xX6bxX1cxX60xX3xX89xXf4xXexX3xX76xX302xXeexX3xX5cxX61xXdxX3xX42xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX3xX89xXb7xX3xX89x132b0xX62xX3xXa8xX6bxXaaxX4xX3xX60xXdxX6xX3xX21xXaaxX1cxX3xX89xXb7xX3xX42xX3xX37xX1bxX1cxX3xX37x7ec5xX3xX21xX7bxX4xX3xX196xX6bxXaaxX1cxX60xX3xX21xX7bxX4xX3xX7xX3b0xX6bxX3xXexX1xX311xX35xX3xXexX1x7546xX35xX2bxX395xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXeexX5cxX62xXaxX12xX29bxX6dxX3xX1cxX1xX370xX1cxX60xX3xX4xXeexX1cxX3xX7xXaaxX3xXexX1xX8axX27xX1cxX60xX3xX21xXeexX1cxX60xX3xX4xX3a4xX6xX3xXexX31xX32xX3xX10xX35xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX67xX3xX37xX61xX3xX18xXeexX31xX10xX3xX4xX1xXeexX3xX1xX6xX62xX137xX3xX368xX84xX3b0xX62xX3xX5xX61xX3xX1cxX1xX370xX1cxX60xX3xX4xXeexX1cxX3xX7xXaaxX3xX35xX61xX3xX4xX1x8702xX1cxX60xX3xXexX72xXdxX3xX4xX2cfxX3xXexX1xX381xX3xX196xX1exX4xX3xX35xXdxX1cxX1xX3xX89xX8axXa5xX4xX2bxX3xX14xX1xX370xX1cxX60xX3xX4xXeexX1cxX3xX7xXaaxX3xXexX1xX7bxX4xX3xXexXfaxX3xXexX1x6614xX35xX3xX4xX1x104a3xX3xX4xX2cfxX3xXexX1xX381xX3xX4xX2cbxX1cxX3xX4xX6xXeexX3xX1xX27xX1cxX2bxX3x8102xX1xX72xX1cxX60xX3xX60x1111fxX3xX4xX2cfxX3xXexX1xX381xX3xX37xXdxX23xX1cxX3xX35xXdxX1cxX1xX3xX89xX8axXa5xX4xX3xX4xX1xXeexX3xX7xX7bxX3xX7xX1exXexX3xX1xX3fxXdxX3xX1cxX61xX62xX2bxX395xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXeexX5cxX62xXaxX12xX14xX60xXeexX61xXdxX3xX31xX6xX67xX3xX37xX61xX3xX18xXeexX31xX10xX3xX4xX335xX1cxX1xX3xX37xX1exXeexX3xX31xX33exX1cxX60xX67xX3xX1cxX60xXeexX61xXdxX3xX1cxX1xX370xX1cxX60xX3xXexX1xX8axX27xX1cxX60xX3xX21xXeexX1cxX60xX3xX4xX3a4xX6xX3xXexX31xX32xX3xX10xX35xX3xXexX31xXeexX1cxX60xX3xX4xX6bxXf4xX4xX3xX4xX1xXdxXfaxX1cxX3xX42xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX67xX3xX1xXdxX23xX1cxX3xX4xX2cbxX1cxX3xX4xX2cfxX3xX1xX61xX1cxX60xX3xXexX31xXdxX23xX6bxX3xXexX31xX32xX3xX10xX35xX3xX76xX1xX1exX4xX3xX42xX3xX1cxX8axX379xX4xX3xX1cxX61xX62xX3xX76xX1xX72xX1cxX60xX3xX89xX8axXa5xX4xX3xX89xXfaxX1cxX3xXexX31xX8axX4e0xX1cxX60xX3xXexX31xXeexX1cxX60xX3xX76xX1xXdxX3xX1cxX1xXdxX6dxX6bxX3xX10xX35xX3xX76xX1xX1exX4xX3xX37xX38xX3xX37xX6bxXf4xX4xX3xXbxX1xX335xXdxX3xXexX1xX6xX35xX3xX4xX1xXdxXfaxX1cxX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXeexX5cxX62xXaxX12xX59xX5c4xX1cxX1xX3xX335xX1cxX1xX3xX21xX6dxX3xX1cxX1xX370xX1cxX60xX3xX89xf455xX6xX3xXexX31xX32xX3xX37xX38xX3xX89xX2cfxXdxX3xX76xX1xX1exXexX67xX3xX37xX23xX1cxX1xX3xXexX5a2xXexX3xX1xX6xX62xX3xX89xX6xX1cxX60xX3xX1xX49axXbxX3xX1xXaaxXdxX3xX4xX2cfxX3xXexX1xX381xX3xX37xX405xXexX3xX60xX389xXbxX3xX42xX3xX1cxX1xXdxX6dxX6bxX3xX1cxX27xXdxX3xXexX31xX1bxX1cxX3xX76xX1xX405xXbxX3xXa8xX6bxXaaxX4xX3xX60xXdxX6xX3xXcxX31xX6bxX1cxX60xX3xX84xX72xX1cxX60xX3xX1cxX61xX62xX2bxX3xXcxX31xX32xX3xX10xX35xX3xX1xXdxX23xX1cxX3xX4xX1xXdxXfaxX35xX3xX35xXf4xXexX3xX1cxX421xX6xX3xXexX31xXeexX1cxX60xX3xX7xXaaxX3xX60xX393xX1cxX3xX2axX2axX3xXexX31xXdxX23xX6bxX3xX1cxX60xX8axX4e0xXdxX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX3xX89xX6xX1cxX60xX3xX4xX393xX1cxX3xX1x9a46xX3xXexX31xXa5xX3xX1cxX1xX3b0xX1cxX3xX89xX3fxXeexX3xX76xX1xX4c6xX1cxX3xX4xX49axXbxX3xX89xX381xX3xX4xX2cfxX3xXexX1xX381xX3xX5cxX6bxX62xX3xXexX31xX5c4xX3xX7xX7bxX3xX7xXaaxX1cxX60xX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXeexX5cxX62xXaxX12xX14xX60xX8axX4e0xXdxX3xX89xX6ffxX1cxX60xX3xX89xX393xX6bxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4x760exX1cxX60xX3xX4xX335xX1cxX1xX3xX37xX1exXeexX67xX3xX1cxX1xX370xX1cxX60xX3xXa8xX6bxX6xX1cxX3xX1cxX60xX3fxXdxX3xX4xX3a4xX6xX3xXa8xX6bxXaaxX4xX3xXexXfaxX3xX31xX33exX1cxX60xX3xX4xX1exX4xX3xX1xX23xX3xXexX1xXaaxX1cxX60xX3xX60xXdxX1exXeexX3xX5cx88f5xX4xX3xX21xX61xX3xX62xX3xXexXfaxX3xX4xX3a4xX6xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX3xX7xf440xX3xX7xX851xXbxX3xX89xf243xX3xX21xX6dxX3xX4xX27xX3xX37xX335xX1cxX3xX89xXb7xX3xXexX1xX61xX1cxX1xX3xX1xXdxX23xX1cxX3xXexX1xX7bxX4xX2bxX3xXcxX1xX10xXeexX3xX37xX61xX3xX18xXeexX31xX10xX67xX3xX4xX1xXdxXfaxX1cxX3xXexX31xX6xX1cxX1xX3xX89xXb7xX3xXexX61xX1cxX3xXbxX1xX1exX3xX60xX393xX1cxX3xX2xX2bxX1e8xX2dxX2dxX3xXexX31xX8axX4e0xX1cxX60xX3xX1x9df1xX4xX3xXexX31xX1bxX1cxX3xX76xX1xX405xXbxX3xX89xX49axXexX3xX1cxX8axX379xX4xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX3xXexX31xXeexX1cxX60xX3xX76xX1xXdxX3xX1cxX1xXdxX6dxX6bxX3xX60xXdxX1exXeexX3xX21xXdxX1bxX1cxX3xX21xX61xX3xX1cxX1xX3b0xX1cxX3xX21xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX60xX61xX1cxX1xX3xX62xX3xXexXfaxX3xX89xXb7xX3xX76xX1xX72xX1cxX60xX3xX89xX8axXa5xX4xX3xX1cxX1xX5a2xX1cxX3xX5xX8axX27xX1cxX60xX3xXexX31xXeexX1cxX60xX3xX1xX27xX1cxX3xX2axX3xX1cxX311xX35xX3xXa8xX6bxX6xX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXeexX5cxX62xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4x10da2xX1cxX60xX3xX21xX379xXdxX3xX14xX60xX3b0xX1cxX3xX1xX61xX1cxX60xX3xXcxX1xXfaxX3xX60xXdxX379xXdxX3xXadx1264axX2adxXb4xX3xX89xXb7xX3xX1xX7b1xX3xXexX31xXa5xX3xX76xX1xXeexX335xX1cxX60xX3xX1d4xX3xXexX31xXdxX23xX6bxX3xX1cxX60xX8axX4e0xXdxX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX3xX1cxX1xX370xX1cxX60xX3xX76xX1xXeexX335xX1cxX3xXexXdxX6dxX1cxX3xX1cxX1xX25dxX3xX1cxX1xX33exX35xX3xX60xXdxX56dxXbxX3xX1xX8c5xX3xX35xX6bxX6xX3xX1cxX1xX370xX1cxX60xX3xX1cxX1xX6bxX3xX62xXfaxX6bxX3xXbxX1xX4c6xX35xX3xX1cxX1xX8axX3xXexX1xX7bxX4xX3xXbxX1xX4c6xX35xX3xX21xX61xX3xXexX1xX6bxXaaxX4xX3xX35xX10xX1cxX2bxX3xXcxX1xX10xXeexX3xX37xX61xX3xX18xXeexX31xX10xX67xX3xX1cxX60xX8axX4e0xXdxX3xX5cxX3b0xX1cxX3xX42xX3xXexX1xX61xX1cxX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX4xX335xX1cxX60xX3xX59xX6bxX5cxX6xX62xX5cxX6xX1xX3xX4xX3a4xX6xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX3xX1xXdxX23xX1cxX3xX89xX6xX1cxX60xX3xX4xX393xX1cxX3xX4xX6ffxX6bxX3xXexX31xXa5xX3xX76xX1xX4c6xX1cxX3xX4xX49axXbxX67xX3xX5cxXeexX3xX1cxX27xXdxX3xX1cxX61xX62xX3xX5cxXdxX104xX1cxX3xX31xX6xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX6bxXf4xX4xX3xX60xXdxX6xXeexX3xXexX31xX6xX1cxX1xX3xX76xX302xXeexX3xX5cxX61xXdxX3xX1cxX1xXdxX6dxX6bxX3xXexX6bxX393xX1cxX3xXa8xX6bxX6xX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXeexX5cxX62xXaxX12xX5bdxX381xX3xXexb27exX3xX76xX1xXdxX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xXa8xX6bxX3b0xX1cxX3xX4xX1exX4xX3xX1cxX8axX379xX4xX3xX294xX31xX6xX37xX3xX5cxXeexX3xX27exX6xX6bxX5cxXdxX3xX294xX31xX6xX37xXdxX6xX3xX89xX6ffxX1cxX60xX3xX89xX393xX6bxX3xX4xX6xX1cxX3xXexX1xXdxX23xXbxX3xXa8xX6bxX3b0xX1cxX3xX7xX7bxX3xX21xX61xXeexX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX3xX1cxX1xX33exX35xX3xX76xX1xX72xXdxX3xXbxX1xX851xX4xX3xX4xX1xX5a7xX1cxX1xX3xXa8xX6bxX62xX6dxX1cxX3xX4xX3a4xX6xX3xXcxX86exX1cxX60xX3xXexX1xXaaxX1cxX60xX3xX294xX37xX10xX5cxX31xX6xX37xX37xXeexX3xd30bxX6xX1cxX7xXeexX6bxX31xX3xX59xX6xX5cxXdxX3xX1xX9bxXdxX3xXexX1xX1exX1cxX60xX3xX64xX4axX2axX2dxX2xX1e8xX67xX3xX89xXb7xX3xX4xX2cfxX3xX1xX27xX1cxX3xX2xX2dxX2bxX2dxX2dxX2dxX3xX1cxX60xX8axX4e0xXdxX3xXexX1xXdxX23xXexX3xX35xX3fxX1cxX60xX2bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2adxXeexX5cxX62xXaxX12xX16xX1exX4xX3xX4xX6bxXf4xX4xX3xX60xXdxX6xXeexX3xXexX31xX6xX1cxX1xX3xX1cxX1xX33exX35xX3xX60xXdxX61xX1cxX1xX3xXa8xX6bxX62xX6dxX1cxX3xX76xXdxX381xX35xX3xX7xXeexX1exXexX3xXexX1xX61xX1cxX1xX3xXbxX1xXaaxX3xX59xX6bxX5cxX6xX62xX5cxX6xX1xX3xX4xX80fxX1cxX60xX3xX89xXb7xX3xX4xX8axX379xXbxX3xX89xXdxX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX35xX3fxX1cxX60xX3xX4xX3a4xX6xX3xX1xX27xX1cxX3xX16bxX2dxX2dxX3xX1cxX60xX8axX4e0xXdxX2bxX3xX9fxXdxX1bxX1cxX3xX1xXa5xXbxX3xXa8xX6bxXaaxX4xX3xX89xX1exX1cxX1xX3xX60xXdxX1exX3xX4xX6bxXf4xX4xX3xX76xX1xX3a4xX1cxX60xX3xX1xXeexX335xX1cxX60xX3xX1cxX1xX3b0xX1cxX3xX89xX3fxXeexX3xX1xXdxX23xX1cxX3xX1cxX6xX62xX3xXexX3fxXdxX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX3xX5xX61xX3xXexX9bxXdxX3xXexX23xX3xX1cxX1xX49axXexX3xXexX1xXfaxX3xX60xXdxX379xXdxX67xX3xX76xX1xXdxX3xX4xX2cfxX3xXexX379xXdxX3xX1xX61xX1cxX60xX3xXexX31xXdxX23xX6bxX3xX1cxX60xX8axX4e0xXdxX3xX5xX3b0xX35xX3xX21xX61xXeexX3xX4xX335xX1cxX1xX3xXexX1xXdxXfaxX6bxX3xX89xX2cfxXdxX3xX1cxX60xX1xXdxX1bxX35xX3xXexX31xX8c5xX1cxX60xX2bxX4axX2bxX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX31xX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX6bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX403xXexX1xX6bxX35xX37xX403xX6xX1cxX5cxX403xX7xX6xXbxXeexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX60xX8axX4e0xXdxX3xX5cxX3b0xX1cxX3xX4xX1xX3fxX62xX3xXexX31xXaaxX1cxX3xX76xX1xX25dxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX6bxXf4xX4xX3xX196xX6bxX1cxX60xX3xX89xXf4xXexX3xX42xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxXaxX3xX1xX31xX10xX12fxX9xXaxX4axX5cxXdxX10xX35xX403xX1cxXeexX1cxX60xX4axX1cxX60xX6bxXeexXdxX403xX5cxX6xX1cxX403xX4xX1xX6xX62xX403xXexX31xXeexX1cxX403xX76xX1xXeexXdxX403xX4xX6xX4xX403xX4xX6bxXeexX4xX403xX196xX6bxX1cxX60xX403xX5cxXeexXexX403xXeexX403xX62xX10xX35xX10xX1cxX4axX2xX1e8xX14exX1d4xX14exX66xX2bxX1xXexX35xXaxX12xX0xXdxX35xX60xX3xX7xX31xX4xX9xXaxX4axX35xX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX2axX2dxX4axX1cxX10xX18bxX7xX4axX2xX165xX2axX14exX4axX2xX2axX16bxX5cxX2xX2dxX1d4xX1e8xX2xX64xX165xXexX2axX64xX16bxX5xX2xX403xX2xX16bxX2bxX17axXbxX60xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX1bxX1cxX3xX1exX1cxX3xX21xXdxX23xX4xX3xX1xX27xX1cxX3xX2axX2bxX2axX2dxX2dxX3xXexX31xX32xX3xX10xX35xX3xX37xX38xX3xX7xX1exXexX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX21xX12xX0xX7xXexX31xXeexX1cxX60xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX60xX8axX4e0xXdxX3xX5cxX3b0xX1cxX3xX4xX1xX3fxX62xX3xXexX31xXaaxX1cxX3xX76xX1xX25dxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX6bxXf4xX4xX3xX196xX6bxX1cxX60xX3xX89xXf4xXexX3xX42xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxXaxX3xX1xX31xX10xX12fxX9xXaxX4axX5cxXdxX10xX35xX403xX1cxXeexX1cxX60xX4axX1cxX60xX6bxXeexXdxX403xX5cxX6xX1cxX403xX4xX1xX6xX62xX403xXexX31xXeexX1cxX403xX76xX1xXeexXdxX403xX4xX6xX4xX403xX4xX6bxXeexX4xX403xX196xX6bxX1cxX60xX403xX5cxXeexXexX403xXeexX403xX62xX10xX35xX10xX1cxX4axX2xX1e8xX14exX1d4xX14exX66xX2bxX1xXexX35xXaxX12xX14xX60xX8axX4e0xXdxX3xX5cxX3b0xX1cxX3xX4xX1xX3fxX62xX3xXexX31xXaaxX1cxX3xX76xX1xX25dxXdxX3xX4xX1exX4xX3xX4xX6bxXf4xX4xX3xX196xX6bxX1cxX60xX3xX89xXf4xXexX3xX42xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX31xXeexX1cxX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX14xX1xXdxX6dxX6bxX3xX1cxX60xX8axX4e0xXdxX3xX5cxX3b0xX1cxX3xX37xX6bxXf4xX4xX3xXbxX1xX335xXdxX3xX31xX4e0xXdxX3xX37xX25dxX3xX1cxX1xX61xX3xX4xX421xX6xX3xX76xX1xXdxX3xX5xXdxX1bxX1cxX3xX35xXdxX1cxX1xX3xXa8xX6bxX3b0xX1cxX3xX7xX7bxX3xX5cxXeexX3xX294xX31xX6xX37xX3xX27exX6xX6bxX5cxXdxX3xX5cxbcf0xX1cxX3xX89xX393xX6bxX3xXexX1xX7bxX4xX3xX1xXdxX23xX1cxX3xX4xX1xXdxXfaxX1cxX3xX5cxX38xX4xX1xX3xXa8xX6bxX3b0xX1cxX3xX7xX7bxX3xXa8xX6bxX62xX3xX35xX72xX3xX5xX379xX1cxX3xX1cxX1xX33exX35xX3xX76xXdxX381xX35xX3xX7xXeexX1exXexX3xX4xX335xX1cxX60xX3xX4xX1xXdxXfaxX1cxX3xX5xX8axXa5xX4xX3xX59xXeexX5cxX10xXdxX5cxX6xX1xX3xX4xX3a4xX6xX3xX44xX10xX35xX10xX1cxX3xXexXaaaxX3xXexX6xX62xX3xX1cxX1xX2cfxX35xX3xXbxX1xXdxXfaxX1cxX3xXa8xX6bxX3b0xX1cxX3xX59xXeexX6bxXexX1xXdxX2bxX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX21xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX6bxX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXeexX6bxX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXeexX3xX21xXdxX10xXexX1cxX6xX35xf586xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX21xX12