Tìm chủ sở hữu tàu bị chìm đắm
Tàu có tên là chữ nước ngoài, có các số hiệu: 18669; chiều dài khoảng 35 mét; chiều rộng khoảng 07 mét; tàu có 03 khoang chứa hàng.
b0edx11e88xc2fcx1316bxbfb5xfd30xfdc0x10620x13559xX7xc950xc562x1509bx11edexfc34x126d9xX5xeefaxXaxf680xXcxd0fax1379bxX3xX4xX1x1470axX3xX7x1204axX3xX1x14d21x1293cxX3xXexdc5exX20xX3x111b8xc309xX3xX4xX1xX14xX15xX3x14a1dx1450fxX15xX0x1279dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea8fxX10xX6x12af8xXaxX12xXcxX23xX20xX3xX4xcc14xX3xXex102b8xdb15xX3xX5xX23xX3xX4xX1xX1fxX3xX50x14816xefb3xX4xX3xX50xfd1axfa9axX23xXdxf358xX3xX4xX4cxX3xX4x10cccxX4xX3xX7x11b84xX3xX1xXdxf3efxX20x104a8xX3xX2x131c9x149f1xX77xd2abxefa2xX3xX4xX1xXdx10b2exX20xX3xX44xX23xXdxX3xf8e8xX1xX60x11064xX50xX5fxX3x12653xb65cxX3xX15x15235xXexX7axX3xX4xX1xXdxX7fxX20xX3xcad6x13210xX50xX5fxX3xX86xX1xX60xX89xX50xX5fxX3x12291x10d13xX3xX15xX91xXexX7axX3xXexX23xX20xX3xX4xX4cxX3xXa7xX8dxX3xX86xX1xX60xX6xX50xX5fxX3xX4xX1x10ab0xX6xX3xX1xX23xX50xX5fx110ebxX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9e9xX60xX44xf08bxX3xXbxdd03xX10xX50xXexX10xX9bxXaxX12xX0xXdxX15xX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX50xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXax14469xXdxX44xXexX1xX73xX3xX77xe0bfxXa7xXbxf7fdxX7axX3xX1xX10xXdxX5fxX1xXexX73xX3xX2xX2xX76xXbxX10exX7axXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX32xX32xXdxXc9xX26xX6xX60xX1xX6xXexXdxX50xX1xXc9xd37dxX50xX32xX50xX10xX103xX7xX32xX10bxXa7xXa7xX2xX32xXa8xX77xX44xX8dxX2xXa7xXa7xXa8xXa7xX8dxXexX2xX79xX2xX10bxX5xX8exe76bxc2f9xX4xX2xX10bxX8dxXc9x1283exXbxX5fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX20xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX152xX6xX5xXdxX5fxX50xX73xX3xX4xX10xX50xXexX10xX9bxX7axXaxX12xX0xX7xXexX9bxX60xX50xX5fxX12xXcxX41x149efx13c65x10dd0xX3xXd9xdff5x14b0cxX0xX32xX7xXexX9bxX60xX50xX5fxX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX152xX6xX5xXdxX5fxX50xX73xX3xX4xX10xX50xXexX10xX9bxX7axXaxX12xX0xX7xXexX9bxX60xX50xX5fxX12x101a5xX7fxX3xX134xXdxX71xX4xX3xXexX14xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX20xX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xX0xX32xX7xXexX9bxX60xX50xX5fxX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX152xX6xX5xXdxX5fxX50xX73xX3xX4xX10xX50xXexX10xX9bxX7axXaxX12xX0xX7xXexX9bxX60xX50xX5fxX12xX1c1xX1c6xXcx14167xXdfx103c2xX0xX32xX7xXexX9bxX60xX50xX5fxX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10exXexX152xX6xX5xXdxX5fxX50xX73xX3xX4xX10xX50xXexX10xX9bxX7axXaxX12xX0xX7xXexX9bxX60xX50xX5fxX12x1354bxX26xX60xX20xXexX3x13253xXdxX50xX44xXdxX50xX5fxX3xXbxX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxX3xX60xX103xX50xX10xX9bxX0xX32xX7xXexX9bxX60xX50xX5fxX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xXdfxX89xX50xX5fxX3xX134xf491xX3xX41xX23xX50xX5fxX3xX1xX89xXdxX3xX41xX23xX3xXcxb7d8xX50xX1xX3xXexX1x149baxX50xX5fxX3xX26xX69xX60xXc9xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xX0xX10xX15xX12xfd9cxX6xX9bxXdxXexXdxX15xX10xX3xX2baxX44xX15xXdxX50xXdxX7xXexX9bxX6xXexXdxX60xX50xX3xX60xX2c0xX3xX41xX2baxX3xXcxX275xX1c1xX41xX3xX50xX60xXexXdxX4xX10xXc9xX0xX32xX10xX15xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xXcxX4fxX50xX3xX134xX23xX3xX2exe1e1xX4xX3xX2exXdxef9dxX15xX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xX73xX3xXcxX23xX20xX3xX4xX4cxX3xXexX4fxX50xX3xX5xX23xX3xX4xX1xX1fxX3xX50xX5axX5bxX4xX3xX50xX5fxX60xX23xXdxX63xX3xX4xX4cxX3xX4xX69xX4xX3xX7xX6dxX3xX1xXdxX71xX20xX73xX3xX2xX76xX77xX77xX79xX7axX3xX4xX1xXdxX7fxX20xX3xX44xX23xXdxX3xX86xX1xX60xX89xX50xX5fxX3xX8dxX8exX3xX15xX91xXexX7axX3xX4xX1xXdxX7fxX20xX3xX9bxX9cxX50xX5fxX3xX86xX1xX60xX89xX50xX5fxX3xXa7xXa8xX3xX15xX91xXexX7axX3xXexX23xX20xX3xX4xX4cxX3xXa7xX8dxX3xX86xX1xX60xX6xX50xX5fxX3xX4xX1xXc2xX6xX3xX1xX23xX50xX5fxXc9xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xX0xX10xX15xX12xX1c1xX6xX15xX10xX3xX6xX50xX44xX3xX4xX1xX6xX9bxX6xX4xXexX10xX9bxXdxX7xXexXdxX4xX7xX3xX60xX2c0xX3xXbxX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxX73xX3xXcxX1xX10xX3xX7xX1xXdxXbxX3xXdxX7xX3xX50xX6xX15xX10xX44xX3xXdxX50xX3xX2c0xX60xX9bxX10xXdxX5fxX50xX3xX5xX6xX50xX5fxX20xX6xX5fxX10xX63xX3xX103xXdxXexX1xX3xXexX1xX10xX3xX50xX20xX15xX26xX10xX9bxX7xX73xX3xX2xX76xX77xX77xX79xX7axX3xXexX1xX10xX3xX5xX10xX50xX5fxXexX1xX3xX6xX26xX60xX20xXexX3xX8dxX8exX3xX15xX10xXexX10xX9bxX7xX7axX3xXexX1xX10xX3xX26xX9bxX10xX6xX44xXexX1xX3xX6xX26xX60xX20xXexX3xXa8xX3xX15xX10xXexX10xX9bxX7xX7axX3xXcxX1xX10xX3xX7xX1xXdxXbxX3xX1xX6xX134xX10xX3xX8dxX3xX4xX6xX9bxX5fxX60xX3xX1xX60xX5xX44xX7xXc9xX0xX32xX10xX15xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xX209xX27xX3xXexX9bx13a45xX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xX73xX3xX2xX76x1235cxXa7x125aax11141xXa7xX8exd611xX3xX209xX309xX3xX2exX9cxX3xXd9xX2fxX4xX7axX3xX2xXa7xX77xX527xX10bxX77xX52axXa7xXa8xX52dxX3x14e0fxXdxX50xX1xX3xX2exX9cxX3x14387xX30fxX50xX5fxXc9xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xX0xX10xX15xX12x11633xX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxX3xX7xX20xX50xX86xX10xX50xX3xXbxX60xX7xXdxX7xXdxX60xX50xX73xX3xX2xX76xX527xXa7xX529xXaxXa7xX8exXaxX1c1xX7axX3xX2xXa7xX77xX527xX10bxX77xXaxXa7xXa8xXaxX277xXc9xX0xX32xX10xX15xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xeb24xX4fxX20xX3xX4xc05exX20xX3xX4xX1xX19xX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX20xX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xX3xX1xX60xX37cxX4xX3xX50xX5fxX5ax13ab7xXdxX3xX2ex14d7bxXdxX3xX44xXdxX71xX50xX3xX1x12e44xXbxX3xXbxX1xX69xXbxX3xX4xX4cxX3xX15xX37cxXexX3xXexX5eaxXdxX3xX2exX27xX6xX3xX2exXdxX381xX15xX73xX3xXdfxX89xX50xX5fxX3xX134xX2faxX3xX41xX23xX50xX5fxX3xX1xX89xXdxX3xX41xX23xX3xXcxX309xX50xX1xX3xX2exX381xX3xX10ex12edfxX3xX5xe432xX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xXc9xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xX0xX10xX15xX12xd5caxX10xX153xX20xX10xX7xXexX3xXexX60xX3xXexX1xX10xX3xX60xX103xX50xX10xX9bxX3xX60xX2c0xX3xX7xX20xX50xX86xX10xX50xX3xXbxX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxX3xX60xX9bxX3xX9bxX10xX5fxX6xX5xX3xX9bxX10xXbxX9bxX10xX7xX10xX50xXexX6xXexXdxX134xX10xX3xXexX60xX3xX26xX10xX3xXbxX9bxX10xX7xX10xX50xXexX3xX6xXexX3xXexX1xX10xX3xX5xX60xX4xX6xXexXdxX60xX50xX73xX3xX330xX6xX9bxXdxXexXdxX15xX10xX3xX2baxX44xX15xXdxX50xXdxX7xXexX9bxX6xXexXdxX60xX50xX3xX60xX2c0xX3xX41xX2baxX3xXcxX275xX1c1xX41xX3xXexX60xX3xX1xX6xX50xX44xX5xX10xX3xX7xX20xX50xX86xX10xX50xX3xXbxX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxXc9xX0xX32xX10xX15xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xXcxX1xX5e6xXdxX3xX1xX5eaxX50xX3xXexX9bxX14xX50xX1xX3xXbxX1xX5ax13122xX50xX5fxX3xX69xX50xX3xXexX9bxX2faxX4xX3xX134xX5bxXexX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xX73xX3xX8dxXa7xX3xX50xX5fxX23xXdcxX3xX86xX381xX3xXexd1a3xX3xX50xX5fxX23xXdcxX3xXexX1xX30fxX50xX5fxX3xX26xX69xX60xXc9xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xX0xX10xX15xX12xd1c9xX20xX9bxX6xXexXdxX60xX50xX3xX2c0xX60xX9bxX3xX7xX20xX26xX15xXdxX7xX7xXdxX60xX50xX3xX60xX2c0xX3xX7xX20xX50xX86xX10xX50xX3xXbxX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxX3xX7xX6xX5xX134xX6xX5fxX10xX3xXbxX5xX6xX50xX73xX3xX8dxXa7xX3xX44xX6xXdcxX7xX3xX2c0xX9bxX60xX15xX3xXexX1xX10xX3xX44xX6xXexX10xX3xX60xX2c0xX3xX50xX60xXexXdxX4xX10xXc9xX0xX32xX10xX15xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xXcxX1xX5e6xXdxX3xX1xX5eaxX50xX3xXexX9bxX2faxX4xX3xX134xX5bxXexX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xX73xX3xXcxX1xX10xX60xX3xX153xX20xXdcxX3xX2exX27xX50xX1xX3xX4xX19xX6xX3xXbxX1xX69xXbxX3xX5xX20x11479xXexXc9xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xX0xX10xX15xX12xX77fxX20xX9bxX6xXexXdxX60xX50xX3xX2c0xX60xX9bxX3xX7xX20xX50xX86xX10xX50xX3xXbxX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxX3xX7xX6xX5xX134xX6xX5fxX10xX73xX3xX2baxX4xX4xX60xX9bxX44xXdxX50xX5fxX3xXexX60xX3xX9bxX10xX5fxX20xX5xX6xXexXdxX60xX50xX7xX3xX60xX2c0xX3xXexX1xX10xX3xfc3fxX6xX103xXc9xX0xX32xX10xX15xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xXcxX9bxX5axX5e6xX50xX5fxX3xX1xX5f3xXbxX3xX4xX1xX19xX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX20xX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xX3xX1xX60xX37cxX4xX3xX50xX5fxX5axX5e6xXdxX3xX2exX5eaxXdxX3xX44xXdxX71xX50xX3xX1xX5f3xXbxX3xXbxX1xX69xXbxX3xX86xX1xX30fxX50xX5fxX3xX5xXdxX4fxX50xX3xX1xX71xX3xX134xX5bxXdxX3xX4xX727xX3xX153xX20xX6xX50xX3xX9bxX6xX3xXexX1xX30fxX50xX5fxX3xX26xX69xX60xX3xX1xX60xX37cxX4xX3xX86xX1xX30fxX50xX5fxX3xXexX1xee20xX4xX3xX1xXdxX71xX50xX3xX134xXdxX71xX4xX3xXexX9bxX2faxX4xX3xX134xX5bxXexX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xX3xXexX1xX14xX3xXexX23xXdxX3xX7xX89xX50xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xX3xX50xX4cxXdxX3xXexX9bxX4fxX50xX3xX7x11d38xX3xX2exX5axX5f3xX4xX3xX10exX62dxX3xX5xX630xX3xXexX1xX10xX60xX3xX153xX20xXdcxX3xX2exX27xX50xX1xX3xX4xX19xX6xX3xXbxX1xX69xXbxX3xX5xX20xX82fxXexXc9xX32xXc9xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxXaxX12xX0xX10xX15xX12xX275xX50xX3xX4xX6xX7xX10xX3xXexX1xX10xX3xX60xX103xX50xX10xX9bxX3xX60xX2c0xX3xXexX1xX10xX3xXbxX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxX3xX7xX20xX50xX86xX10xX50xX3xX60xX9bxX3xXexX1xX10xX3xX9bxX10xX5fxX6xX5xX3xX9bxX10xXbxX9bxX10xX7xX10xX50xXexX6xXexXdxX134xX10xX3xX44xX60xX3xX50xX60xXexX3xX4xX60xX50xXexX6xX4xXexX3xXexX60xX3xXexX1xX10xX3xX6xX5fxX10xX50xX4xXdcxX3xX60xX9bxX3xX44xX60xX3xX50xX60xXexX3xX7xX6xX5xX134xX6xX5fxX10xX3xX60xX2c0xX3xX7xX20xX50xX86xX10xX50xX3xXbxX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxX3xXexX1xX10xX50xX3xXexX1xX10xX3xX7xX20xX50xX86xX10xX50xX3xXbxX9bxX60xXbxX10xX9bxXexXdcxX3xX7xX1xX6xX5xX5xX3xX26xX10xX3xX1xX6xX50xX44xX5xX10xX44xX3xXdxX50xX3xX6xX4xX4xX60xX9bxX44xX6xX50xX4xX10xX3xX103xXdxXexX1xX3xX5xX6xX103xXc9xX32xXc9xX0xX32xX10xX15xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxX3xXbxXdfxX10xX50xXexX10xX9bxXaxX12xX0xX10xX15xX12xX0xX32xX10xX15xX12xX0xXdxX15xX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX50xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX103xXdxX44xXexX1xX73xX3xX77xX10bxXa7xXbxX10exX7axX3xX1xX10xXdxX5fxX1xXexX73xX3xX10bxX2xX8dxXbxX10exX7axXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX32xX32xXdxXc9xX26xX6xX60xX1xX6xXexXdxX50xX1xXc9xX134xX50xX32xX50xX10xX103xX7xX32xX10bxXa7xXa7xX2xX32xXa8xX77xX44xX8dxX2xXa7xXa7xX77xX529xX2xXexXa8xX529xX10bxXa8xX5xXa8xX152xX153xX4xX8dxX10bxX2xXc9xX159xXbxX5fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX20xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX60xX44xXdcxX3xXbxXdfxX10xX50xXexX10xX9bxXaxX12xX0xXdxX15xX5fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX44xXexX1xX20xX15xX26xX3xX44xX1xXdxX44xX10xX3xXdxXdfxX10xX50xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexXdcxX5xX10xX9xXaxX103xXdxX44xXexX1xX73xX3xX77xX77xXa7xXbxX10exX7axX3xX1xX10xXdxX5fxX1xXexX73xX3xX529xX2xXa7xXbxX10exX7axXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX32xX32xXdxXc9xX26xX6xX60xX1xX6xXexXdxX50xX1xXc9xX134xX50xX32xX50xX10xX103xX7xX32xX10bxXa7xXa7xX2xX32xXa8xX77xX44xX8dxX2xXa7xX2xXa8xX10bxX77xXexX529xX8exX76xX529xX5xX2xXa7xX152xX4xX1xX20xX152xX7xX60xX152xX1xX20xXc9xX159xXbxX5fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX4xX1xX19xX3xX7xX1cxX3xX1xX1fxX20xX3xXexX23xX20xX3xX26xX27xX3xX4xX1xX14xX15xX3xX2exX2fxX15xXaxX3xX32xX12xX0xX32xXbxX12