Thống nhất trình Thủ tướng phê duyệt Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
(Baohatinh.vn) - Hội đồng thẩm định Trung ương nhấn mạnh, việc phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là cơ sở để tỉnh triển khai thực hiện, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí để áp dụng thực hiện trong cả nước.
c659xe3b2xfdf8xf3b7xdb8ex14136x13d3bx1170ax12c31xX7x1400fx16216xf7faxf9e0xfdf9x1141axX5xd9d1xXaxX3xX7xXex1000bxX5xX10xX9xXaxXexX10x1111bxXex16827xX6xX5xXdx14d46x15e5ex132ffxX3x1403cx10e15xX7xXexXdxf0e9xX15x13300xXax15727xXcxX1x1185dxX23xX22xX3xX23xX1x14861xXexX3xXex13d41xec6axX23xX1xX3xXcxX1x13792xX3xXex14182x10a59xX23xX22xX3xXbxX1xe460xX3x107fexX27xX15x1124dxXexX3xef91x11247xX3x157caxX23xX3xXexX1x168e7xX3x15f01xXdx1578exeeeexX3xXex10f4cxX23xX1xX3x1502ax140b2xX3xXcxf5b0xX23xX1xX3xX5fx12d42xXexX3xX4xX1xX27x14e6bxX23xX3xX23x126acxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxX0x11cdexX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX6xX4fxXaxX2fxX69x10a57xXdxX3xX5fxd81fxX23xX22xX3xXexX1xX78xX62xX3xX5fx15190xX23xX1xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xe214xX23xX22xX3xX23xX1xX38xX23xX3xX62xX72xX23xX1xdf9exX3xc8d1xXdxX52xX4xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xX1cx1299dxX15xX3xX4fx1359axX23xX22xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxX3x15e18x14525xXcxd3b3xc985xX3xX5xX6axX3xX4xXb8xX3xX7x155a8xX3xX5fxX61xX3xXexX65xX23xX1xX3xXexX3cxXdxX61xX23xX3xd7d5xX1xX6xXdxX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX52xX23xXc5xX3xX5fxXa3xX23xX22xX3xXexX1xf243xXdxX3xXbxX1x10a63xX4xX3xXc7xX147xX3xX4xX7cxX23xX22xX3xXexX58xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX4dxX23xX3xX4xe744xX27xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3x119eexX9fxX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX5dxX3xX5fxX61xX3xX58xXbxX3xX4fxX147xX23xX22xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xXexX3cxdcdexX23xX22xX3xX4xd5edxX3xX23xX46xX47xX4x122e3xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx15d32xX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1515axXdxX4fxXexX1xX24xX3x15923x103c8x104c7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xd29ax1541axf3bdxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX198x1372bxX6xX18dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX198xXc7xX23xX89xX23xX10xX1caxX7xX89xX1d2xX1d3x138fexf0bcxX89xX2xX1d3x1420axX4fxX2xX2xX1e2xX1d2xX20axX1e0xX20axXexX2xX1e0xX1e2xX20bxX20axX5xX1d3xX198xX26xXbxX22x128faxX3cxX9xX1e0xX1e1xX1e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxXaxX3xX1caxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e0xX1e1xX1e2xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXexX6xX1f6xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX62xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX1d3xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4fxX4fxXdxX23xX22xX9xXaxX1e0xXaxX2fxX0xXexX1f6xX18dxX4fxX15xX2fxX0xXexX3cxX2fxX0xXexX4fxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX1bbxX1xXdxX56xX27xX3xX1d2xX1d1xX89xX20bxXc5xX3xXexX72xXdxX3xX69xX6axX3xX10fxX9fxXdxXc5xX3xXcxX1xX15exX3xXexX3cxX46xX11bxX23xX22xX3xX16axX9fxX3xX10fxX10fx15109x112f5xXcxX10fxXcxX3xXcxX3cx10a25xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX10fxX6xX62xX3xX4xX1xX43xX3xXexX3cxX3dxX3xX4xX27xX9fxX4xX3xX1x15e9fxXbxX3xX4xX43xX6xX3xX69xX9fxXdxX3xX5fxXa3xX23xX22xX3xXcxX1xX78xX62xX3xX5fxXadxX23xX1xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xXb8xX23xX22xX3xXc7xX56xX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xcd5cx1452fxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxX3xX10exX10fxXcxX111xX112xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX18dxX72xX23xX3xX1d2xX1d3xX1d2xX2xX3xX1exX3xX1d2xX1d3xX1d2xX1e0x10393xX3xXc7xX6axX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xX383xX384xXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX10fxX22xX1xXdxX3xX384xX27xXe6xX23xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX12bxXdxX61xX27xX3xX62xc6e6xX27xXc5xX3xX5fxXdxX61xX23xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xXc7xX56xX3xXc7xd469xX23xX3xX1x11398xX6xX3xX22x10a2dxX23xX3xXc7xX47xXdxX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX3cxXdxX61xX23xX3xX4fxX27xX3xX5xXadxX4xX1xXc5xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX18dxX72xX23xX3xX1d2xX1d3xX1d2xX2xX1exX1d2xX1d3xX1d2xX1e0xX3cdxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX1bbx15de8xX23xX22xX3xX4fxXeaxX3xX4xX41cxX3xX5xf065xX23xX1xX3xX5fxX72xX18dxX3x15d45xX418xX23xX3xXbxX1x137bbxX23xX22xX3xX55xXdxX56xX27xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX10fxXcxX111xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xXb8xX23xX22xX3xXc7xX6axX3xX5fxX72xXdxX3xX4fxXdxX52xX23xX3xX4xX58xX4xX3xX1f6xX9fxXc5xX3xX23xX22xX6axX23xX1xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xXb8xX23xX22xX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX479xX56xX3xXbxX1xX5dxX6xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xXc5xX3xX4xX41cxX3xX16axX5dxX3xXexX1xX46xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX43xX15xX3x117f6xX4dxX3xX55xX3dxX23xX1xX3x11e03xXb8xX23xXc5xX3xX32axX1xX41cxX3xX16axX5dxX3xXexX1xX46xX3xXcxX1xX46xX142xX23xX22xX3xXcxX3cxXeaxX4xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX43xX15xX3xX69xX18dxX6axX23xX22xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xf2c9xf1ecxX23xX22xXc5xX3xX1bbxX1xX43xX3xXexXadxX4xX1xX3xebd3xX16axX10fxX53fxX3xXexX65xX23xX1xX3xXcxX3cxX331xX23xX3xXcxXdx13b6exX23xX3xX69xX46xX23xX22xXc5xX3xX1bbxX1xX43xX3xXexXadxX4xX1xX3xX54exX16axX111xXcxXcx12609xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xX479xX418xX23xX3xX69xX466xX23xX22xXc5xX3xX32axX1xX41cxX3xX1bbxX1xX43xX3xXexXadxX4xX1xX3xX54exX16axX10fxX53fxX3xXexX65xX23xX1xX3xX55xe20dxX23xX22xX3xX10fxX22xX34cxX4xX3xX50fxXb8xX23xX2dxX3xX5xX471xX23xX1xX3xX5fxX72xX18dxX3xX479xX418xX23xX3xXbxX1xX47fxX23xX22xX3xX55xXdxX56xX27xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX10fxXcxX111xX3xXexX65xX23xX1xXc5xX3xX5xX471xX23xX1xX3xX5fxX72xX18dxX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX10fxX22xX1xXdxX3xX384xX27xXe6xX23xX198xX0xX89xXbxX2fxX0xX89xXexX4fxX2fxX0xX89xXexX3cxX2fxX0xX89xXexX1f6xX18dxX4fxX15xX2fxX0xX89xXexX6xX1f6xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxXcxX72xXdxX3xX4xX27xX9fxX4xX3xX1xX34cxXbxXc5xX3xX32axX1xX41cxX3xX1bbxX1xX43xX3xXexXadxX4xX1xX3xX54exX16axX10fxX53fxX3xXexX65xX23xX1xX3xX55xX5a2xX23xX22xX3xX10fxX22xX34cxX4xX3xX50fxXb8xX23xX3xX1exX3xXcxX3cxX46xX11bxX23xX22xX3xX16axX6xX23xX3xX7xX18dxX72xX23xX3xXexX1xX192xX18dxX3xX383xX384xXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xXc5xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX18dxX72xX23xX3xX1d2xX1d3xX1d2xX2xX3xX1exX3xX1d2xX1d3xX1d2xX1e0xX3cdxX3xX1f6xX58xX18dxX3xX4xX58xX18dxX3xXexX41cxX62xX3xXexX420xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xX384xXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bbxX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX4fxXexX1xX24xX3xX1d1xX1d2xX1d3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e0xX1e1xX1e2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX198xX1f6xX6xX18dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX198xXc7xX23xX89xX23xX10xX1caxX7xX89xX1d2xX1d3xX20axX20bxX89xX2xX1d3xX20fxX4fxX2xX2xX1e2xX1d2xX1e0xX1d3xX1e1xXexX20bxX20fxX20fxX1e0xX1d3xX5xX1d3xX198xX26xXbxX22xX224xX3cxX9xX1e1xX2xX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxXaxX3xX1caxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e0xX1e1xX1e2xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX6xXbxXexXdxX18dxX23xXaxX2fxX32axX1xX41cxX3xX1bbxX1xX43xX3xXexXadxX4xX1xX3xX54exX16axX10fxX53fxX3xXexX65xX23xX1xX3xX55xX5a2xX23xX22xX3xX10fxX22xX34cxX4xX3xX50fxXb8xX23xX3xX1f6xX58xX18dxX3xX4xX58xX18dxX3xXexX72xXdxX3xX4xX27xX9fxX4xX3xX1xX34cxXbxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX55xX56xX3xX58xX23xX3xX384xXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX5xX6axX3xX5fxXdxX56xX27xX3xX12bxXdxX52xX23xX3xX5fxX61xX3xX23xXe6xX23xX22xX3xX4xX6xX18dxX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX46x13c93xX23xX22xX3xXexX18dxX6axX23xX3xX4fxXdxX52xX23xX3xXc7xX6axX3xX1f6xX56xX23xX3xXc7x15cbfxX23xX22xX3xX1bbxX1xX46xXb8xX23xX22xX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xX111xXcxX576xe3bdxX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX10fxXcxX111xXc5xX3xX5fxX5a2xX4xX3xX1f6xXdxX52xXexX3xX5xX6axX3xX12bxX1xX420xX4xX3xXbxX1xX147xX4xX3xX23xX1xX8bdxX23xX22xX3xX1xX72xX23xX3xX4xX1xX55fxXc5xX3xX4xX147xX4xX3xX1f6xX9fxX3xX4xX43xX6xX3xX1f6xX9fxX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX5dxX3xX4xX38xXbxX3xX1xX27xX15xX52xX23xXc5xX3xX1cxX471xXc5xX3xX5fxX192xX62xX3xX1f6xX192xX18dxX3xX12bxX55fxXexX3xX23xX32xXdxX3xX5fxXa3xX23xX22xX3xX1f6xX9fxX3xXc7xX56xX3x12d30xX27xX15xX3xX1xX18dxX72xX4xX1xXc5xX3xX4xXb8xX3xX7xX11bxX3xX1xX72xX3xXexX331xX23xX22xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3x15fe5xX3xX5fxX7cxX3xXexX1xXadxXc5xX3xX4xX1xX27xX15xX61xX23xX3xX4fxXadxX4xX1xX3xX4xXb8xX3xX4xX38xX27xXc5xX3xX947xX27xX15xX3xX62xX7cxX3xX12bxXdxX23xX1xX3xXexX55fxXc5xX3xX4xXb8xX3xX4xX38xX27xX3xX5xX6xX18dxX3xX5fxX9fxX23xX22xX3xX22xXdxX8bdxX6xX3xX4xX58xX4xX3xX23xX22xX6axX23xX1xXc5xX3xX5fxXadxX6xX3xXbxX1xX46xXb8xX23xX22xX3xX11bxX3xX947xX27xX15xX3xX62xX7cxX3xX4xX38xXbxX3xXexX65xX23xX1xX198xX3xX55xXa3xX23xX22xX3xXexX1xX142xXdxXc5xX3xX12bxX1x10f36xX23xX22xX3xX5fxXadxX23xX1xX3xX7xXeaxX3xX4xX1xX43xX3xX5fxX9fxX23xX22xXc5xX3xX5fxX18dxX6axX23xX3xX12bxX55fxXexXc5xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xX4xX43xX6xX3xX1xX52xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xXexX3cxXadxXc5xX3xX10fxX1xXe6xX23xX3xX4fxXe6xX23xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xXc5xX3xXbxX1xX58xXexX3xX1xX27xX15xX3xX4xX58xX4xX3xX22xXdxX58xX3xXexX3cxXadxXc5xX3xX4xX32xXexX3xX4xX58xX4xX1xX3xXc7xX6axX3x145d4xX3xX4xX1xX5dxXc5xX3xX12bxX1xX58xXexX3xXc7xX34cxX23xX22xX3xXc7xX46xXb8xX23xX3xX5xX4dxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX4xX18dxX23xX3xX23xX22xX46xX142xXdxX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX479xXdxX52xX4xX3xX5xXeaxX6xX3xX4xX1xX34cxX23xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5xX6axX3xX1f6xX11bxXdxXc5xX3xXexX27xX15xX3xXexX65xX23xX1xX3xX4xX41cxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xX1cxX27xX38xXexX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX1xX38xXbxXc5xX3xXc7xX47xXdxX3xX23xX1xXdxX56xX27xX3xX12bxX1xX41cxX3xX12bxX1xX418xX23xXc5xX3xX23xX1xX46xX23xX22xX3xX5fxX471xX3xX4xX41cxX3xX7xXeaxX3xX23x1024dxX3xX5xXeaxX4xX3xXc7xX46xX8a7xXexX3xX1f6x15a7bxX4xX3xXc7xX6axX3xX5fxX471xX3xX5fxX72xXexX3xX5fxX46xX8a7xX4xX3xX23xX1xX8bdxX23xX22xX3xXexX1xX6axX23xX1xX3xXexXeaxX27xX3xX23x1064fxXdxX3xX1f6xXb0exXexX3xXexX3cxX18dxX23xX22xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxX3xX2xX1d3xX3xX23xX418xX62xX3xX947xX27xX6xX2dxX3xXexX65xX23xX1xX3xX4xX41cxX3xX5fxXdxX56xX27xX3xX12bxXdxX52xX23xX3xXexXeaxX3xX23xX1xXdxX4dxX23xXc5xX3xX12bxXdxX23xX1xX3xXexX55fxXc5xX3xX1cxX471xX3xX1xX9fxXdxX3xX4xX41cxX3xX23xX1xXdxX56xX27xX3xX5fxXdxX56xX27xX3xX12bxXdxX52xX23xX3xXexX46xXb8xX23xX22xX3xX5fxXa3xX23xX22xX3xX7xX18dxX3xXc7xX47xXdxX3xX4xX58xX4xX3xX5fxXadxX6xX3xXbxX1xX46xXb8xX23xX22xX3xXexX3cxX18dxX23xX22xX3xX4xX192xX3xX23xX46xX47xX4xX3xXc7xX6axX3xX23xX1xX38xXexX3xX5xX6axX3xX12bxX1xX27xX3xXc7xXeaxX4xX3xX1f6xX420xX4xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX16axX9fxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bbxX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX4fxXexX1xX24xX3xX1d1xX1d2xX1d3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e0xX1e1xX1e2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX198xX1f6xX6xX18dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX198xXc7xX23xX89xX23xX10xX1caxX7xX89xX1d2xX1d3xX20axX20bxX89xX2xX1d3xX20fxX4fxX2xX2xX1e2xX1d2xX20fxX1e0xX2xXexX1e0xX1d2xX1d1xX1d3xX5xX20bxX1exX1e2xX1d2xX4fxX2xX2xX1d1xX1e1xX1e1xX20axX1d1xXexX1d1xX1e2xX1d2xX2xX1e2xX5xX1d3xX198xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxXaxX3xX1caxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e0xX1e1xX1e2xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX6xXbxXexXdxX18dxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX15exX3xXexX3cxX46xX11bxX23xX22xX3xX16axX9fxX3xX10fxX10fxX329xX32axXcxX10fxXcxX3xXcxX3cxX331xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX10fxX6xX62xX3xX4xX466xX23xX22xX3xX5fxX18dxX6axX23xX3xXexX1xX6xX62xX3xX947xX27xX6xX23xX3xX12bxX1xX27xX3xX4fxXe6xX23xX3xX4xX46xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxX3xX12bxXdxX61xX27xX3xX62xX406xX27xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX1bbxX1xXe6xX27xX3xX10fxX9fxXdxXc5xX3xX1cxX471xX3xXcxX466xX23xX22xX3xX23xX1xX3cxXc5xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX55xX15exX4xX3xXcxX1xX34cxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxXcxX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX65xX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX5xX6axX3xX4xX147xX3xXexX1xX61xX3xX1xX41cxX6xX3xX12bxX55fxXexX3xX5xX27xXb0exX23xX3xX4xX43xX6xX3xXcxX3cxX46xX11bxX23xX22xX3xX16axX6xX23xX3xX1bbxX1xX65xX3xX5fxX72xX18dxX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xXb8xX23xX22xX3xX4xX58xX4xX3xX1bbxX1xX46xXb8xX23xX22xX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xX111xXcxX576xX8d1xX3xXexX72xXdxX3xX69xX9fxXdxX3xX23xX22xX1xXadxX3xXexXb31xX23xX22xX3xX12bxX55fxXexX3xX2xX1d3xX3xX23xX418xX62xX3xX12bxX1xX27xX3xXc7xXeaxX4xX3xX5fxXa3xX23xX22xX3xX1f6xf71cxX23xX22xX3xX7xX7cxX23xX22xX3xX69xXa3xX23xX22xX3xXc7xX6axX3xX16axX420xX4xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX16axX9fxXc5xX3xX5fxX5a2xX4xX3xX1f6xXdxX52xXexX3xX5xX6axX3xXa5axX3xX12bxXdxX55fxX23xX3xX4xX1xX65xX3xX5fxX72xX18dxXc5xX3xX22xXdxX6xX18dxX3xX23xX1xXdxX52xX62xX3xXc7xX147xX3xX4xX43xX6xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xX1bbxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX10fxX22xX27xX15xf12axX23xX3xX384xX27xXe6xX23xX3xX32axX1x119a5xX4xX3xXexX3cxX18dxX23xX22xX3xX4xX27xX9fxX4xX3xX5xX6axX62xX3xXc7xXdxX52xX4xX3xXc7xX47xXdxX3xXexXb0exXbxX3xXexX1xX61xX3xX5xX471xX23xX1xX3xX5fxX72xX18dxX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX10exXexX72xXdxX3xXcxX1xX7cxX23xX22xX3xX1f6xX58xX18dxX3xX20bxX1d2xX89xXcxX16axX1exX479xX32axX1bbxX32axX112xXc5xX3xX5xX6axX62xX3xX4xXb8xX3xX7xX11bxX3xXexX1xXeaxX4xX3xXexXdxXee1xX23xX3xX5fxX61xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xXb8xX23xX22xX3xXexXb31xX23xX22xX3xX12bxX55fxXexXc5xX3xX5fxX58xX23xX1xX3xX22xXdxX58xXc5xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX16axX9fxX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX5dxX3xX576xX27xX32xX4xX3xX22xXdxX6xX3xXexX65xX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xXc5xX3xX58xXbxX3xX4fxX147xX23xX22xX3xX4xX1xX18dxX3xX4xX192xX3xX23xX46xX47xX4xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX18dxX72xX23xX3xX1d2xX1d3xX1d2xX2xX3xX96axX3xX1d2xX1d3xX1d2xX1e0xX3xXc7xX6axX3xX23xX1xX8bdxX23xX22xX3xX23xX418xX62xX3xXexXdxX55fxXbxX3xXexX1xX10xX18dxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX111xX147xX4xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX5fxX55fxX23xX3xX23xX418xX62xX3xX1d2xX1d3xX1d2xX1e0xXc5xX3xXexX65xX23xX1xX3xX4xX41cxX3xX2xX1d3xX1d3x10dc5xX3xX7xX32xX3xX1cxX471xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xXc5xX3xX5dxXexX3xX23xX1xX38xXexX3xX1e0xX1d3xX1020xX3xX7xX32xX3xX1cxX471xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX23xXe6xX23xX22xX3xX4xX6xX18dxX3xXc7xX6axX3xX5dxXexX3xX23xX1xX38xXexX3xX2xX1d3xX1020xX3xX7xX32xX3xX1cxX471xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX12bxXdxX61xX27xX3xX62xX406xX27xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX18dxX72xX23xX3xX1d2xX1d3xX1d2xX2xX3xX1exX3xX1d2xX1d3xX1d2xX1e0xX2dxX3xX1e2xX1d3xX1020xX3xX7xX32xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX12bxX1xX27xX3xX4fxXe6xX23xX3xX4xX46xX3xX10fxXcxX111xX3xX12bxXdxX61xX27xX3xX62xX406xX27xX3xXc7xX6axX3xX1xXb8xX23xX3xX2xX1d2xX198xX1d3xX1d3xX1d3xX3xXc7xX46xX142xX23xX3xX62xX406xX27xX2dxX3xX2xX20axX89xX2xX20axX3xX5fxXb8xX23xX3xXc7xXadxX3xX4xX38xXbxX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX89xX1xX18dxX6axX23xX3xXexX1xX6axX23xX1xX3xX23xX1xXdxX52xX62xX3xXc7xX147xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX10fxXcxX111xX2dxX3xX4xX41cxX3xX5dxXexX3xX23xX1xX38xXexX3xX20axX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX23xXe6xX23xX22xX3xX4xX6xX18dxX2dxX3xX1xX27xX15xX52xX23xX3xX10fxX22xX1xXdxX3xX384xX27xXe6xX23xX3xX5fxX72xXexX3xX10fxXcxX111xX3xX12bxXdxX61xX27xX3xX62xX406xX27xXc5xX3xX5fxXdxX61xX23xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xXc7xX56xX3xXc7xX418xX23xX3xX1xX41cxX6xX3xX22xX420xX23xX3xXc7xX47xXdxX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX3cxXdxX61xX23xX3xX4fxX27xX3xX5xXadxX4xX1xX2dxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xXexX3cxX11bxX3xXexX1xX6axX23xX1xX3xXexX65xX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX62xX15exX4xX3xX12bxX1xX58xX3xX11bxX3xX12bxX1xX27xX3xXc7xXeaxX4xX3xX16axX420xX4xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX16axX9fxX3xX10exXexX1xX27xX3xX23xX1xXb0exXbxX3xX1f6xX3dxX23xX1xX3xX947xX27xXe6xX23xX3xX5fxX331xX27xX3xX23xX22xX46xX142xXdxX3xX12bxX1xX27xX3xXc7xXeaxX4xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX5fxX72xXexX3xXexX32xXdxX3xXexX1xXdxX61xX27xX3xX20fxX1d3xX3xXexX3cxXdxX52xX27xX3xX5fxXa3xX23xX22xX112xX2dxX3xX4xX41cxX3xXexX32xXdxX3xXexX1xXdxX61xX27xX3xX20axX1d3xX1d3xX3xX7xX192xX23xX3xXbxX1xX78xX62xXc5xX3xX4fxXadxX4xX1xX3xXc7xX147xX3xX5fxX46xX8a7xX4xX3xX4xX1xX15exX23xX22xX3xX23xX1xXb0exX23xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3x13718xX1bbxX1289xX32axXc5xX3xXexX3cxX18dxX23xX22xX3xX5fxX41cxX3xX4xX41cxX3xX1d2xX1d3xX1020xX3xX7xX192xX23xX3xXbxX1xX78xX62xX3xX1e1xX3xX7xX6xX18dxXc5xX3xX1e0xX1020xX3xX7xX192xX23xX3xXbxX1xX78xX62xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX1e0xX3xX7xX6xX18dxX2dxX3xX2xX1d3xX1d3xX1020xX3xX4fxXdxX3xX7xX192xX23xX3xXc7xX418xX23xX3xX1xX41cxX6xX3xX1exX3xX5xXadxX4xX1xX3xX7xfe5fxX3xX4xX43xX6xX3xXexX65xX23xX1xX3xX5fxX46xX8a7xX4xX3xX1f6xX192xX18dxX3xXexXa3xX23xX3xXc7xX6axX3xXbxX1xX58xXexX3xX1xX27xX15xX3xX1xXdxX52xX27xX3xX947xX27xX192xX2dxX3xX2xX1d3xX1d3xX1020xX3xX4fxXdxX3xX7xX192xX23xX3xXc7xX418xX23xX3xX1xX41cxX6xX3xXbxX1xXdxX3xXc7xXb0exXexX3xXexX1xX61xX3xX4xX38xXbxX3xX947xX27xX32xX4xX3xX22xXdxX6xXc5xX3xX4xX38xXbxX3xXexX65xX23xX1xX3xX5fxX46xX8a7xX4xX3xX1f6xX192xX18dxX3xXexXa3xX23xX3xXc7xX6axX3xXbxX1xXb31xX3xX1f6xXdxX55fxX23xX3xXexX3cxX18dxX23xX22xX3xX4xX9fxX23xX22xX3xX5fxXa3xX23xX22xX2dxX3xX4xX41cxX3xX5dxXexX3xX23xX1xX38xXexX3xX2xX3xX4fxXdxX3xX7xX192xX23xX3xXexX3cxX11bxX3xXexX1xX6axX23xX1xX3xX7xX192xX23xX3xXbxX1xX78xX62xX3xX4fxX27xX3xX5xXadxX4xX1xX3xXbxX1xXb31xX3xX1f6xXdxX55fxX23xX3xXexX3cxX4dxX23xX3xX5fxXadxX6xX3xX1f6xX6axX23xX3xXexX65xX23xX1xX2dxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxXcxc833xX3xX5xX52xX3xX23xX22xX46xX142xXdxX3xX4fxXe6xX23xX3xXexX1xX6xX62xX3xX22xXdxX6xX3xX1f6xX192xX18dxX3xX1xXdxX61xX62xX3xX15xX3xXexX55fxX3xX5fxX72xXexX3xXexX3cxX4dxX23xX3xX20bxX1e0xX1020xXc5xX3xXexX13d7xX3xX5xX52xX3xX1xX9fxX3xX23xX22xX1xe862xX18dxX3xX5fxX6xX3xX4xX1xXdxX56xX27xX3xXexX1xX38xXbxX3xX1xXb8xX23xX3xX1f6xX3dxX23xX1xX3xX947xX27xXe6xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX43xX6xX3xXc7xX466xX23xX22xX3xX16axX420xX4xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX16axX9fxX3xXexX1xX10xX18dxX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX22xX1xX1417xX18dxX3xX5fxX6xX3xX4xX1xXdxX56xX27xX3xX5fxX46xX8a7xX4xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xX1bbxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX947xX27xX15xX3xX5fxXadxX23xX1xX3xX4xX1xX18dxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX18dxX72xX23xX3xX1d2xX1d3xX1d2xX2xX3xX1exX3xX1d2xX1d3xX1d2xX1e0xX2dxX3xX20bxX1e0xX1020xX3xX4xX1xX38xXexX3xXexX1xX192xXdxX3xX3cxX420xX23xX3xXexX3cxX4dxX23xX3xX5fxXadxX6xX3xX1f6xX6axX23xX3xXexX65xX23xX1xX3xX5fxX46xX8a7xX4xX3xXbxX1xXe6xX23xX3xX5xX18dxX72xXdxXc5xX3xXexX1xX27xX3xX22xX18dxX62xX3xXc7xX6axX3xX1cxX12e8xX3xX5xXa5axX3xX5fxXeebxX23xX22xX3xX947xX27xX15xX3xX5fxXadxX23xX1xX2dxX3xX20axX1e0xX1020xX3xX1xX9fxX3xX22xXdxX6xX3xX5fxX3dxX23xX1xX3xX4xX41cxX3xX23xX46xX47xX4xX3xXexX1xX192xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX18dxX72xXexX3xX5fxX46xX8a7xX4xX3xXexX1xX27xX3xX22xX18dxX62xXc5xX3xX4xX41cxX3xX1f6xXdxX52xX23xX3xXbxX1xX58xXbxX3xX1cxX12e8xX3xX5xXa5axX3xXbxX1xX466xX3xX1xX8a7xXbxX2dxX3xX1e0xX1e0xX1020xX3xX23xX22xX46xX142xXdxX3xX4fxXe6xX23xX3xX7xX12e8xX3xX4fxX147xX23xX22xX3xX23xX46xX47xX4xX3xX7xX72xX4xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX947xX27xX15xX3xX4xX1xX27xX78xX23xX2dxX3xX4xX41cxX3xX4fxXadxX4xX1xX3xXc7xX147xX3xX4xX7cxX23xX22xX3xXexX3cxXeaxX4xX3xXexX27xX15xX55fxX23xX3xX62xX15exX4xX3xX5fxX9fxX3xX1e1xX3xXexX18dxX6axX23xX3xX1xX52xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX20axX3xX4xX38xXbxX3xX10exXexX65xX23xX1xXc5xX3xX1xX27xX15xX52xX23xXc5xX3xX1cxX471xX112xX2dxX3xXexX13d7xX3xX5xX52xX3xXexX1xX43xX3xXexX147xX4xX3xX1xX6axX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX22xXdxX192xXdxX3xX947xX27xX15xX55fxXexX3xX947xX27xX6xX3xX4fxXadxX4xX1xX3xXc7xX147xX3xX4xX7cxX23xX22xX3xXexX3cxXeaxX4xX3xXexX27xX15xX55fxX23xX3xX5fxX72xXexX3xXexX32xXdxX3xXexX1xXdxX61xX27xX3xX1e2xX1e0xX1020xX2dxX3xX4xX1xX65xX3xX7xX32xX3xX4xX72xX23xX1xX3xXexX3cxX6xX23xX1xX3xX4xX38xXbxX3xXexX65xX23xX1xX3xX10exX32axX1bbxebc7xX112xX3xX5fxX72xXexX3xX5xX18dxX72xXdxX3xX12bxX1xX58xX2dxX3xX4xX1xX65xX3xX7xX32xX3xX1xX6axXdxX3xX5xX47fxX23xX22xX3xX4xX43xX6xX3xX23xX22xX46xX142xXdxX3xX4fxXe6xX23xXc5xX3xXexXb31xX3xX4xX1xX15exX4xX3xX5fxX32xXdxX3xXc7xX47xXdxX3xX7xXeaxX3xXbxX1xX147xX4xX3xXc7xX147xX3xX4xX43xX6xX3xX4xXb8xX3xX947xX27xX6xX23xX3xX1xX6axX23xX1xX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX23xX1xX6axX3xX23xX46xX47xX4xX3xX5fxX72xXexX3xXexX32xXdxX3xXexX1xXdxX61xX27xX3xX1d1xX1e0xX1020xX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bbxX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX4fxXexX1xX24xX3xX1d1xX1d2xX1d3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e0xX1e1xX20fxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX198xX1f6xX6xX18dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX198xXc7xX23xX89xX23xX10xX1caxX7xX89xX1d2xX1d3xX20axX20bxX89xX2xX1d3xX20fxX4fxX2xX2xX1e2xX1d2xX20bxX1d2xX20fxXexX1e0xX1e0xX1e0xX1d3xX20axX5xX1d3xX198xX26xXbxX22xX224xX3cxX9xX20fxX1d1xX20bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxXaxX3xX1caxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e0xX1e1xX20fxXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX6xXbxXexXdxX18dxX23xXaxX2fxX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX23xX1xXdxX56xX27xX3xXexX1xX6axX23xX1xX3xXexXeaxX27xX3xX947xX27xX6xX23xX3xXexX3cxX34cxX23xX22xX3xXexX3cxX18dxX23xX22xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX10fxXcxX111xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX18dxX72xX23xX3xX1d2xX1d3xX2xX1d3xX3xX1exX3xX1d2xX1d3xX1d2xX1d3xX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX55xX56xX3xX58xX23xX3xX1cxX58xX4xX3xX5fxXadxX23xX1xX3xX4xX58xX4xX3xX23xX1xXdxX52xX62xX3xXc7xX147xX3xX4xX147xX3xXexX1xX61xX3xX22xX420xX23xX3xXc7xX47xXdxX3xX15xX4dxX27xX3xX4xX331xX27xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xXc5xX3xX10fxXcxX111xX3xX23xXe6xX23xX22xX3xX4xX6xX18dxXc5xX3xX10fxXcxX111xX3xX12bxXdxX61xX27xX3xX62xX406xX27xX3xX4xX1xX18dxX3xX4xX38xXbxX3xX1cxX471xXc5xX3xX1xX27xX15xX52xX23xX2dxX3xX4xX58xX4xX3xX23xX1xXdxX52xX62xX3xXc7xX147xX3xXexX3cxX34cxX23xX22xX3xXexXe6xX62xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX5fxX61xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX5dxX3xX10fxXcxX111xX3xX4xX38xXbxX3xXexX65xX23xX1xX198xX3xXcxX3cxX18dxX23xX22xX3xX4xX58xX4xX3xX23xX1xX41cxX62xX3xX23xX1xXdxX52xX62xX3xXc7xX147xXc5xX3xX1cxX58xX4xX3xX5fxXadxX23xX1xX3xX23xX1xX8bdxX23xX22xX3xX23xX9fxXdxX3xX4fxX27xX23xX22xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xXc5xX3xX23xX9fxXdxX3xX4fxX27xX23xX22xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX55fxXexXc5xX3xX4xX41cxX3xX12bxX1xX27xX23xX22xX3xX12bxX55fxX3xX1xX18dxX72xX4xX1xX3xX1cxX58xX4xX3xX5fxXadxX23xX1xX3xX3cx10b92xX3xXexff5exX23xX22xX3xX1xX18dxX72xXexX3xX5fxX9fxX23xX22xX3xX4xX147xX3xXexX1xX61xXc5xX3xXexX1973xX23xX22xX3xX4xX7cxX23xX22xX3xXexX3cxX3dxX23xX1xXc5xX3xX4fxXeaxX3xX58xX23xX3xX5fxX61xX3xX5fxX58xXbxX3xX15exX23xX22xX3xX15xX4dxX27xX3xX4xX331xX27xX3xX4xX43xX6xX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX5dxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxXcxX72xXdxX3xX4xX27xX9fxX4xX3xX1xX34cxXbxXc5xX3xX69xX9fxXdxX3xX5fxXa3xX23xX22xX3xXexX1xX78xX62xX3xX5fxXadxX23xX1xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xXb8xX23xX22xX3xX5fxX58xX23xX1xX3xX22xXdxX58xX3xX4xX6xX18dxX3xX7xXeaxX3xX4xX1xX43xX3xX5fxX9fxX23xX22xX3xX4xX43xX6xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xXexX3cxX18dxX23xX22xX3xXexX1xX142xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX947xX27xX6xXc5xX3xX5fxX471xX3xX4xX1xX65xX3xX5fxX72xX18dxX3xX479xX418xX23xX3xXbxX1xX47fxX23xX22xX3xX55xXdxX56xX27xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxX3xXexX65xX23xX1xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xX8a7xXbxX3xX4xX58xX4xX3xX1f6xX9fxXc5xX3xX23xX22xX6axX23xX1xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xXb8xX23xX22xX3xX1xX18dxX6axX23xX3xXexX1xXdxX52xX23xX3xX5fxX56xX3xX58xX23xXc5xX3xXexX1xX61xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX7xXeaxX3xX947xX27xX15xX55fxXexX3xXexXe6xX62xX3xX4xX43xX6xX3xXexX65xX23xX1xX3xX5fxX32xXdxX3xXc7xX47xXdxX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX10fxXcxX111xX3xXexX3cxX18dxX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX18dxX72xX23xX3xXexX47xXdxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX69xX9fxXdxX3xX5fxXa3xX23xX22xX3xXexX1xX78xX62xX3xX5fxXadxX23xX1xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xXb8xX23xX22xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXc7xX47xXdxX3xX7xXeaxX3xX4xX331xX23xX3xXexX1xXdxX55fxXexX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xX1bbxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX43xX3xX1cxX10xX62xX3xX1cx151ccxXexXc5xX3xX1f6xX6xX23xX3xX1xX6axX23xX1xX3xX5fxX56xX3xX58xX23xXc5xX3xX5xX6axX62xX3xX4xXb8xX3xX7xX11bxX3xX5fxX61xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xXexX3cxXdxX61xX23xX3xX12bxX1xX6xXdxX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX52xX23xXc5xX3xXbxX1xX147xX4xX3xXc7xX147xX3xX4xX1xX18dxX3xX4xX7cxX23xX22xX3xXexX58xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX4dxX23xX3xX4xX15exX27xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX16axX9fxX3xXexXdxX4dxX27xX3xX4xX1xX5dxX3xXexX65xX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX5fxX61xX3xX58xXbxX3xX4fxX147xX23xX22xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX4xX192xX3xX23xX46xX47xX4xX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bbxX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX4fxXexX1xX24xX3xX1d1xX1d2xX1d3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e0xX1d3xX1d2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX89xX89xXdxX198xX1f6xX6xX18dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX198xXc7xX23xX89xX23xX10xX1caxX7xX89xX1d2xX1d3xX20axX20bxX89xX2xX1d3xX20fxX4fxX1d2xX1d3xX1d1xX20axX20bxX1e1xX1e0xXexX1d1xX20bxX20bxX1e1xX2xX5xX1d3xX198xX26xXbxX22xX224xX3cxX9xX1e1xX2xX1d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxXaxX3xX1caxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e0xX1d3xX1d2xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX6xXbxXexXdxX18dxX23xXaxX2fxX16axX5dxX3xXexX1xX46xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX43xX15xX3xX507xX4dxX3xX55xX3dxX23xX1xX3xX50fxXb8xX23xX3xXexXdxX55fxXbxX3xXexX1xX27xX3xXa5axX3xX12bxXdxX55fxX23xX3xX22xX41cxXbxX3xXa5axX3xXexX72xXdxX3xX4xX27xX9fxX4xX3xX1xX34cxXbxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX32axX1xX58xXexX3xX1f6xXdxX61xX27xX3xXexX72xXdxX3xX4xX27xX9fxX4xX3xX1xX34cxXbxXc5xX3xX16axX5dxX3xXexX1xX46xX3xXcxX65xX23xX1xX3xX43xX15xX3xX507xX4dxX3xX55xX3dxX23xX1xX3xX50fxXb8xX23xX3xXexXdxX55fxXbxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX8bdxX23xX22xX3xXa5axX3xX12bxXdxX55fxX23xX3xX22xX41cxXbxX3xXa5axX3xX4xX43xX6xX3xX4xX58xX4xX3xXexX1xX6axX23xX1xX3xXc7xXdxX4dxX23xX3xX69xX9fxXdxX3xX5fxXa3xX23xX22xX3xXexX1xX78xX62xX3xX5fxXadxX23xX1xXc5xX3xX22xXdxX6xX18dxX3xXexX3cxX58xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX52xX62xX3xX4xX1xX18dxX3xX54exX16axX10fxX53fxX3xXexX65xX23xX1xX3xXc7xX6axX3xX479xX418xX23xX3xXbxX1xX47fxX23xX22xX3xX55xXdxX56xX27xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxX3xXexX65xX23xX1xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xX8a7xXbxX3xXc7xX47xXdxX3xX479xX418xX23xX3xXbxX1xX47fxX23xX22xX3xX55xXdxX56xX27xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX10fxXcxX111xX3xXcxX3cxX27xX23xX22xX3xX46xXb8xX23xX22xX3xXc7xX6axX3xX4xX58xX4xX3xX1f6xX9fxXc5xX3xX23xX22xX6axX23xX1xX3xX5fxX61xX3xXexXdxX55fxXbxX3xXexX147xX4xX3xX1xX18dxX6axX23xX3xXexX1xXdxX52xX23xX3xX5fxX56xX3xX58xX23xXc5xX3xX7xX47xX62xX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xX1bbxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX43xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxebc9xX55fxXexX3xX5xX27xXb0exX23xX3xX4xX27xX9fxX4xX3xX1xX34cxXbxXc5xX3xXcxX1xX15exX3xXexX3cxX46xX11bxX23xX22xX3xX16axX9fxX3xX10fxX10fxX329xX32axXcxX10fxXcxX3xXcxX3cxX331xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX10fxX6xX62xX3xX1exX3xX1bbxX1xX43xX3xXexXadxX4xX1xX3xX69xX9fxXdxX3xX5fxXa3xX23xX22xX3xXexX1xX78xX62xX3xX5fxXadxX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xX4xX6xX18dxX3xX7xXeaxX3xX4xX331xX23xX3xXexX1xXdxX55fxXexX3xXbxX1xX192xXdxX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xX1bbxX1xX5dxX23xX1xX3xXbxX1xX43xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xX383xX384xXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxXc5xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX5fxX18dxX72xX23xX3xX1d2xX1d3xX1d2xX2xX1exX1d2xX1d3xX1d2xX1e0xX3cdxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxXexX1xX27xX62xX1f6xX3xXdxX1bbxX10xX23xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1caxXdxX4fxXexX1xX24xX3xX1d1xX1d2xX1d3xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1e0xX1e1xX1e2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX198xX1f6xX6xX18dxX1xX6xXexXdxX23xX1xX198xXc7xX23xX89xX23xX10xX1caxX7xX89xX1d2xX1d3xX20axX20bxX89xX2xX1d3xX20fxX4fxX2xX2xX1d1xX1d2xX1e1xX1d2xX1d2xXexX20axX1e1xX1d1xX1e0xX2xX5xX1d3xX198xX26xXbxX22xX224xX3cxX9xX1e2xX1d1xX20fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxXaxX3xX1caxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX1d1xX1d2xX1d3xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1e0xX1e1xX1e2xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX6xXbxXexXdxX18dxX23xXaxX2fxXcxX1xX15exX3xXexX3cxX46xX11bxX23xX22xX3xX16axX9fxX3xX10fxX10fxX329xX32axXcxX10fxXcxX3xXcxX3cxX331xX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX10fxX6xX62xX3xX12bxX55fxXexX3xX5xX27xXb0exX23xX3xX4xX27xX9fxX4xX3xX1xX34cxXbxX198xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX18dxX4fxX15xXaxX2fxX479xX56xX3xX4xXb8xX3xX4xX1xX55fxX3xXbxX1xXe6xX23xX3xX1f6xXb31xX3xX23xX22xX27xXa3xX23xX3xXc7xX32xX23xXc5xX3xX5fxX56xX3xX23xX22xX1xXadxX3xX54exX16axX10fxX53fxX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xXbxX1xX32xXdxX3xX1xX8a7xXbxX3xX16axX9fxX3xX10fxX10fxX329xX32axXcxX10fxXcxXc5xX3xX16axX9fxX3xX1ed2xX69xX329xX55xXcxXc5xX3xX16axX9fxX3xXcxX6axXdxX3xX4xX1xX5dxX23xX1xX3xX5fxX61xX3xXexX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xX4xXb8xX3xX4xX1xX55fxX3xXbxX1xXe6xX23xX3xX1f6xXb31xX3xXc7xX32xX23xX3xXexX1xX27xX9fxX4xX3xX1bbxX1xX46xXb8xX23xX22xX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xX111xXcxX576xX8d1xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX10fxXcxX111xX3xXc7xX6axX3xX4xX58xX4xX3xX23xX22xX27xXa3xX23xX3xXc7xX32xX23xX3xX12bxX1xX58xX4xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX5fxX56xX3xX58xX23xX198xX0xX89xXbxX2fxX0xX4fxXdxXc7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4fxX3cxX10xX5xX6xXexX10xX4fxXaxX2fxX0xX7xXexX3cxX18dxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX4dxX23xX3xX947xX27xX6xX23xX24xX0xX89xX7xXexX3cxX18dxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX62xX1f6xX1exX6xX23xX4fxX1exX7xX6xXbxX18dxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX384xXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX5xX6axX3xX4xX331xX23xX3xXexX1xXdxX55fxXexXc5xX3xXbxX1xX466xX3xX1xX8a7xXbxX3xXc7xX47xXdxX3xXexX3dxX23xX1xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX62xX47xXdxXaxX3xX1xX3cxX10xX2bxX9xXaxX89xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX3cxXdxX89xX1cxX6xX15xX1exX4fxX27xX23xX22xX1exXexX1xXdxX1exX4fxXdxX10xX62xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4fxX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xXexX62xX1exX5xX6xX1exX4xX6xX23xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exXbxX1xX27xX1exX1xX18dxXbxX1exXc7xX18dxXdxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xXdxX23xX1xX1exX62xX18dxXdxX89xX2xX20bxX1d1xX1d2xX1e0xX1e1xX198xX1xXexX62xXaxX2fxX0xXdxX62xX22xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX89xX62xX10xX4fxXdxX6xX89xX2xX1d2xX1d3xX89xX23xX10xX1caxX7xX89xX1d2xX1d3xX20axX20fxX89xX1e2xX1d2xX4fxX1d2xX2xX1d2xX1e0xX1d3xX2xX1e2xXexX2xX1e1xX1d2xX1e0xX1e1xX5xX1d3xX198xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX32xX23xX22xX3xX23xX1xX38xXexX3xXexX3cxX3dxX23xX1xX3xXcxX1xX43xX3xXexX46xX47xX23xX22xX3xXbxX1xX4dxX3xX4fxX27xX15xX52xXexX3xX55xX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX23xX7cxX23xX22xX3xXexX1xX7cxX23xX3xX62xX47xXdxXaxX3xX89xX2fxX0xX89xX6xX2fxX0xX4fxXdxXc7xX2fxX0xX7xXexX3cxX18dxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX384xXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX5xX6axX3xX4xX331xX23xX3xXexX1xXdxX55fxXexXc5xX3xXbxX1xX466xX3xX1xX8a7xXbxX3xXc7xX47xXdxX3xXexX3dxX23xX1xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX62xX47xXdxXaxX3xX1xX3cxX10xX2bxX9xXaxX89xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX3cxXdxX89xX1cxX6xX15xX1exX4fxX27xX23xX22xX1exXexX1xXdxX1exX4fxXdxX10xX62xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX4fxX6xXexX1exX4xX1xX27xX6xX23xX1exX23xXexX62xX1exX5xX6xX1exX4xX6xX23xX1exXexX1xXdxX10xXexX1exXbxX1xX27xX1exX1xX18dxXbxX1exXc7xX18dxXdxX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xXdxX23xX1xX1exX62xX18dxXdxX89xX2xX20bxX1d1xX1d2xX1e0xX1e1xX198xX1xXexX62xXaxX2fxX384xXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xXexX65xX23xX1xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX5xX6axX3xX4xX331xX23xX3xXexX1xXdxX55fxXexXc5xX3xXbxX1xX466xX3xX1xX8a7xXbxX3xXc7xX47xXdxX3xXexX3dxX23xX1xX3xX1xX3dxX23xX1xX3xX62xX47xXdxX0xX89xX6xX2fxX0xX89xX7xXexX3cxX18dxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4fxXaxX2fxX479xXdxX52xX4xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xX5fxX56xX3xX58xX23xX3xXexX1xX5dxX3xX5fxXdxX61xX62xX3xX1cxXe6xX15xX3xX4fxXeaxX23xX22xX3xXexX65xX23xX1xX3xX5fxX72xXexX3xX4xX1xX27xX78xX23xX3xX10fxXcxX111xX3xX5fxX471xX3xX62xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX15exX23xX22xX3xX3cxX1970xX3xX4xX1xX18dxX3xX12bxX1xX58xXexX3xXc7xX34cxX23xX22xX3xXc7xX46xXb8xX23xX3xX5xX4dxX23xX3xX4xX43xX6xX3xX69xX6axX3xXcxX6dxX23xX1xX198xX0xX89xXbxX2fxX0xX89xX4fxXdxXc7xX2fxX0xX89xX5xXdxX2fxX0xX89xX27xX5xX2fxX0xX4fxXdxXc7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX2fxX0xX89xX4fxXdxXc7xX2fxX0xX89xX4fxXdxXc7xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9cdxX27xXexX1xX18dxX3cxXaxX2fxXcxX3cxX46xX142xX23xX22xX3xX8d1xXdxX6xX23xX22xX0xX89xXbxX2f
Trường Giang