Linh mục Antôn Đậu Quang Hải từ trần
(Baohatinh.vn) - Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông báo tin buồn.
f68bx12dcex10d0fx12289x12adex15421x168c3x147bbx106fdxX7x17d06x17244x18ba9x11efax120cex14300xX5x111b0xXax15addx107acxXdx13067xX1xX3x18241x144cfxX4xX3x14b6fxX15xXex13e03xX15xX3x11578x15457x11cf4xX3x1068cxX24xX6xX15x1821fxX3x15948x155adxXdxX3xXex119c1xX3xXex148f6x12d82xX15xX0x12b52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6x1785fxXaxX12x118f7x10bb4xX3x15d99xX6xX15xX3xX22x13f8ex12f2bxX15xX3x11df1x1910cxXexX3x16403xX1fxX15xX2axX3xX2axXdx16a0fxX55xX3x1274exXdx1796cxXexX3x11213xX6xX18xX3xXex181a0xX15xX1xX3xX2cxX56xX3xXcx11005xX15xX1xX3xXexX1xX1fxX15xX2axX3xX50xX64xX55xX3xXexXdxX15xX3xX50xX24x1549axX15x12ec0xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18698xX55xX4axX4exX3xXbxX5dxX10xX15xXexX10xX34xXaxX12xX0xXdxX18xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5dxX10xX15xXexX10xX34xXaxX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXax18ac3xXdxX4axXexX1x1528dxX3x13001xX2x176b7xXbx19402x14bc9xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexXcexX3x193fexX2x1772fxXbxXd4xXd5xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXcexX38xX38xXdxX8fxX50xX6xX55xX1xX6xXexXdxX15xX1xX8fx1103axX15xX38xX15xX10xXc9xX7xX38xX2x109dfx18c12x1982axX38xX2xXe1xXd2xX4axXdfxX2xXd0xX2xX2x19283xXd2xXexX109xX2xXd2xX5xXd2x11b67xX10axXe1xX4axXdfxX2xX115xXdfxXd0xX115x12a2fxXexXd2xXe1xX115xXdfxX109xX5xXe1xX8fx1502fxXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX15xXexX1fxX15xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX24xX6xX15xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX31xX3xXexX34xX35xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX6xXbxXexXdxX55xX15xXaxX12xX13x1540exX3xXffxXdxX5axX15xX2axX3xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX15xXexX1fxX15xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX24xX6xX15xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX50x1685bxXexX3x18896xX35xX24xX3xXexX31xX3xX2xXdfxX1xX3xX15xX2axX56xX4exX3xX2xX127xX38xX127xX3xX1a5xX5axX15xX3xX15xX2axX56xX4exX3xX2xXdfxX1xX3xX15xX2axX56xX4exX3xX2xX108xX38xX127xX38xX109xXe1xX2xX108xX8fxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX55xX4axX4exXaxX12xX4dxX4exX3xX50xX6xX15xX3xX22xX55xX56xX15xX3xX59xX5axXexX3xX5dxX1fxX15xX2axX3xX2axXdxX64xX55xX3xX67xXdxX69xXexX3xX6cxX6xX18xX3xXexX71xX15xX1xX3xX2cxX56xX3xXcxX79xX15xX1xX3xXffxX1fxX3xX4x19aecxX15xX2axX3xXexX1x149abx1243axX15xX2axX3xXexXdxX5axX4xX3xX50xX64xX55xX3xXexXdxX15xXcexX3xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX15xXexX1fxX15xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX24xX6xX15xX2axX3xX2cxX2dxXdx1825cxX3xX5dxX1x14af5xX3xXex194bdxX4xX1xX3xX4dxX4exX3xX50xX6xX15xX3xX22xX55xX56xX15xX3xX59xX5axXexX3xX5dxX1fxX15xX2axX3xX2axXdxX64xX55xX3xXexX71xX15xX1xX3xX2cxX56xX3xXcxX79xX15xX1xX254xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15x171aaxX18xX3xX2xX108xX115xXdfxX254xX3xXex17f9axXdxX3x14ad0xXdxX64xX55xX3xX1x1584bxX3x147abx16f75xX15xX3x12f5axX1x17c48xX254xX3xXexX1xX24x19643xX4xX3xX29axXdxX64xX55xX3xXd4x15c91xX3xXcxX1xX2a0xX3xX6cxXdxX15xX1xX3x16f79xXd4x100f2xX3xX13xXdxX2a3xX15xX3x18039xXdxX15xX1xX254xX3xX1xX24xX4exX69xX15xX3xX22xX2b7xX4xX3xXcxX1xX2a0xX254xX3xXexX71xX15xX1xX3xX2cxX56xX3xXcxX79xX15xX1x1647exX3xX1a5xX2c4xX3xXexX31xX3xXexX34xX35xX15xX3xXffxX56xX55xX3xX1xX8dxXdxX3xX109xX109xX1xX2xXe1x18b79xX254xX3xXexX1xX2b7xX3xX50xX6xX254xX3xX15xX2axX56xX4exX3xX2xXd0xX38xX127xX38xX109xXe1xX2xX108xX3xX2c2xXexX2b7xX4xX3xX15xX2axX56xX4exX3xX2xXdfxX3xXexX1xX64xX15xX2axX3xXd0xX3xX15xX28dxX18xX3x192dex13440xX3xX2cx179d3xXdxX2ecxX254xX3xX1xX225x18d82xX15xX2axX3xXexX1xX2a0xX3xX10axXd2xX3xXexX24x13293xXdxX254xX3xX109xX108xX3xX15xX28dxX18xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX8fxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX55xX4axX4exXaxX12xX13xX17cxX3xXffxXdxX5axX15xX2axX3xX50xX1a2xXexX3xX1a5xX35xX24xX3xXexX31xX3xX2xXdfxX1xX3xX15xX2axX56xX4exX3xX2xX127xX38xX127xX38xX109xXe1xX2xX108xX3xX1a5xX5axX15xX3xX15xX2axX56xX4exX3xX2xXdfxX1xX3xX15xX2axX56xX4exX3xX2xX108xX38xX127xX38xX109xXe1xX2xX108xX8fxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX55xX4axX4exXaxX12xXcxX1xX64xX15xX1xX3xX5xX17cxX3xX1cxX15xX3xXexX64xX15xX2axX3xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX15xXexX1fxX15xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX24xX6xX15xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX1a5xX225xX33dxX4xX3xX4x183d2xX3xX1xX56xX15xX1xX3xXffxX56xX55xX3xX5xX2a8xX4xX3xX2xXd2xX1xX115xXe1xX254xX3xXexX1xX2b7xX3xX7xX64xX24xX3xX15xX2axX56xX4exX3xX2xX108xX38xX127xX38xX109xXe1xX2xX108xX3xXexX297xXdxX3xX6cxX1xX56xX3xXexX1x11898xX3xX29axXdxX64xX55xX3xX1xX2a0xX3xX2a2xX2a3xX15xX3xX2a6xX1xX2a8xX254xX3xXexX1xX24xX2aexX4xX3xX29axXdxX64xX55xX3xXd4xX2b7xX3xXcxX1xX2a0xX3xX6cxXdxX15xX1xX3xX2c2xXd4xX2c4xX3xX13xXdxX2a3xX15xX3xX2cbxXdxX15xX1xX254xX3xX1xX24xX4exX69xX15xX3xX22xX2b7xX4xX3xXcxX1xX2a0xX254xX3xXexX71xX15xX1xX3xX2cxX56xX3xXcxX79xX15xX1xX2ecxX8fxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9fxX55xX4axX4exXaxX12xXcxX34x166a1xX15xX3xXexX34xX2a0xX15xX2axX3xXexX1xX1fxX15xX2axX3xX50xX64xX55x181fcxX0xX38xXbxX12xX0xX4axXdxXffxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axX34xX10xX5xX6xXexX10xX4axXaxX12xX0xX7xXexX34xX55xX15xX2axX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2a3xX15xX3x151a4xX24xX6xX15xXcexX0xX38xX7xXexX34xX55xX15xX2axX12xX0xX24xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX11dxXexX1xX24xX18xX50xX11dxX6xX15xX4axX11dxX7xX6xXbxX55xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a6xX1x135fcxX3xX9fx19baexX3xXexX1xX225xX3xXcxX1xX225xX43dxX15xX2axX3xXexX34x129bdxX4xX3xXcxX71xX15xX1xX3xX258xX4exX3xXffxXdxX5axX15xX2axX3xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX24xX6xX15xX2axX3xX2cxX2dxXdxXaxX3xX1xX34xX10x1616fxX9xXaxX38xX4xX1xXdxX15xX1xX11dxX4e8xX24xX4exX10xX15xX38xXbxX1xX55xX11dxX50xXdxX11dxXexX1xX24xX11dxXexX1xX24xX55xX15xX2axX11dxXexX34xX24xX4xX11dxXexXdxX15xX1xX11dxX24xX4exX11dxXffxXdxX10xX15xX2axX11dxX5xXdxX15xX1xX11dxX18xX24xX4xX11dxX4axX6xX24xX11dxX4e8xX24xX6xX15xX2axX11dxX1xX6xXdxX38xX2xX127xXd0xXe1xX10axXd2xX8fxX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX2axX3xX7xX34xX4xX9xXaxX38xX18xX10xX4axXdxX6xX38xX2xX109xXe1xX38xX15xX10xXc9xX7xX38xX2xX108xX109xX10axX38xX2xXe1xX10axX4axXdfxX2xXd2xX109xX2xX109xXe1xXexX127xX109xXe1xX10axX109xX5xXe1xX8fxX131xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX1cxX15xXexX1fxX15xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX24xX6xX15xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xXexX31xX3xXexX34xX35xX15xXaxX3xX38xX12xX0xX38xX6xX12xX0xX4axXdxXffxX12xX0xX7xXexX34xX55xX15xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a6xX1xX527xX3xX9fxX52axX3xXexX1xX225xX3xXcxX1xX225xX43dxX15xX2axX3xXexX34xX539xX4xX3xXcxX71xX15xX1xX3xX258xX4exX3xXffxXdxX5axX15xX2axX3xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX24xX6xX15xX2axX3xX2cxX2dxXdxXaxX3xX1xX34xX10xX565xX9xXaxX38xX4xX1xXdxX15xX1xX11dxX4e8xX24xX4exX10xX15xX38xXbxX1xX55xX11dxX50xXdxX11dxXexX1xX24xX11dxXexX1xX24xX55xX15xX2axX11dxXexX34xX24xX4xX11dxXexXdxX15xX1xX11dxX24xX4exX11dxXffxXdxX10xX15xX2axX11dxX5xXdxX15xX1xX11dxX18xX24xX4xX11dxX4axX6xX24xX11dxX4e8xX24xX6xX15xX2axX11dxX1xX6xXdxX38xX2xX127xXd0xXe1xX10axXd2xX8fxX1xXexX18xXaxX12xX2a6xX1xX527xX3xX9fxX52axX3xXexX1xX225xX3xXcxX1xX225xX43dxX15xX2axX3xXexX34xX539xX4xX3xXcxX71xX15xX1xX3xX258xX4exX3xXffxXdxX5axX15xX2axX3xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX24xX6xX15xX2axX3xX2cxX2dxXdxX0xX38xX6xX12xX0xX38xX7xXexX34xX55xX15xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xXcxX34xX225xX6xX3xX15xX6xX4exX3xX2c2xX2xX10axX38xX127xX2ecxX254xX3xXexX297xXdxX3xX29axXdxX64xX55xX3xX1xX2a0xX3xX2a2xX2a3xX15xX3xX2a6xX1xX2a8xX254xX3xXd4xX2c4xX3xX13xXdxX2a3xX15xX3xX2cbxXdxX15xX1xX3xX2c2xX22xX2b7xX4xX3xXcxX1xX2a0xX3xX11dxX3xX2cxX56xX3xXcxX79xX15xX1xX2ecxX254xX3xX2a6xX1xX527xX3xX9fxX52axX3xXexX1xX225xX3xXcxX1xX225xX43dxX15xX2axX3xXexX34xX539xX4xX3xXcxX71xX15xX1xX3xX258xX4exX3xX2cxX56xX3xXcxX79xX15xX1xX3xX2cxX55xX56xX15xX2axX3xXcxX34xX24xX15xX2axX3x11ed9x10a51xX15xX2axX3xX1a5xX2c4xX3xX1a5xX5axX15xX3xXexX1xX1a2xXbxX3xX1xX225xX226xX15xX2axX3xXffxXdxX5axX15xX2axX3xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX26xX24xX6xX15xX2axX3xX2cxX2dxXdxX3xX11dxX3xX5dxX1xX258xX3xXexX25bxX4xX1xX3xX4dxX4exX3xX50xX6xX15xX3xX1a5xX55xX56xX15xX3xX59xX5axXexX3xX5dxX1fxX15xX2axX3xX2axXdxX64xX55xX3xX67xXdxX69xXexX3xX6cxX6xX18xX3xXexX71xX15xX1xX3xX2cxX56xX3xXcxX79xX15xX1xX8fxX0xX38xXbxX12xX0xX38xX4axXdxXffxX12xX0xX38xX5xXdxX12xX0xX38xX24xX5xX12xX0xX4axXdxXffxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX38xX4axXdxXffxX12xX0xX38xX4axXdxXffxX12