Tổng cục Đường bộ phân bổ 2,5 tỷ đồng sửa chữa cầu Lộc Yên
(Baohatinh.vn) - Cầu Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện. Trước tình hình đó, Tổng cục Đường bộ đã quyết định hỗ trợ Hà Tĩnh 2,5 tỷ đồng để tiến hành sửa chữa cây cầu này.
f555x1002bx11e24x10118x14667x10485x12a93x16e97x15967xX7xf847x171edx10b45x1071ex10734x14dfcxX5x12107xXax107c5xXcx14aa0x12220x122d5xX3xX4x156c3xX4xX3xf6a4x132aex12394xX15xX16xX3x10705xfd7bxX3xXbxX1x132e5xX15xX3xX22xX14xX3x10911x16dfcx17047xX3xXex12eafxX3x102f8x16233xX15xX16xX3xX7x16261xX6xX3xX4xX1x11a74xX6xX3xX4x1035bx164eaxX3x14c26xX23xX4xX3x14675x17537xX15xX0x131f3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1424bxX10xX6x13b0exXaxX12x14450xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX3x1579dxX5dxX1dx129fcxX15xX16xX3x167d8xX1xX4bxX2exX3xX5dx13948xX3xXcx1571cxX15xX1x144cbxX3x119b7xX44x1504axX15xX16xX3xX4x15db6xXbxX3xX15xX16xX1xXdxX4bx166e9xX3xXex103cex12e24xX15xX16xX2exX3xX16xX27x1194dxX3x122d4xX1x13c9dxX3xXa0xX1x102b2xX15xX3x16ed6xX7cxX3xX15xX16xX44xX9exX3xX1xXdx12406xX93xX3xX4xX1x1102dxX3xX15xX16xX1dxX1exXdxX3xXa9xX7cxX3xXbxX1xX1dxX72xX15xX16xX3xXexXdx1563dxX15x16d21xX3xXcxX96xX1dx12447xX4xX3xXex170e9xX15xX1xX3xX1xXd7xX15xX1xX3xX34xXa2xX2exX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX3xX34x16e5dxX3x1285cxX44xX9ex1440dxXexX3xX34x13810xX15xX1xX3xX1x12796xX3xXexX96x109fcxX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX34xXb3xX3xXexXdxXfcxX15xX3xX1xX7cxX15xX1xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX27xX9exX3xX4xX43xX44xX3xX15xX7cxX9exXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16dddxXb8xX60xX9exX3xXbxX63xX10xX15xXexX10xX96xXaxX12xX0xXdxX93xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXax13a48xXdxX60xXexX1x162c3xX3x1033dxX2xX2fxXbxX84x11036xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX17fxX3x16c74xX2x10c92xXbxX84xX186xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17fxX4exX4exXdxXcexX22xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexXa9xX15xX4exX15xX10xX17axX7xX4exX2x108f7x16d96xX2xX4exX2xX1baxX1baxX60xX1baxX2dxX192xX192xX1baxX2fxX190xXexX2x15b7fxX1b9xX1baxX5xX2xX192x10b62xX2xX6xXcex14d3bxXbxX16x11395xX96xX9xX190xX2dxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX3xXbxX1xX27xX15xX3xX22xX14xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXb8xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX3xX34xXf7xX3xXf9xX44xX9exXfcxXexX3xX34xX100xX15xX1xX3xX1xX105xX3xXexX96xX109xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX34xXb3xX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xXb8xX60xX9exXaxX12xXcxX1xX10xXb8xX3xX34x13459xXdxX3xX60xXdxXccxX15xX3xf672xf678xX3x103eaxXdxX6xXb8xX3xXexX1x16cb6xX15xX16xX3xXa9x14610xX15xX3xXex12b86xXdxX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX2exX3xX7xX6xX44xX3xXa0xX1xXdxX3xXa0xXdxXb3xX93xX3xXexX96xX6xX2exX3xX34x13732xX15xX1xX3xX16xXdxX2e1xX3xX1xXdxXccxX15xX3xXexX96xX2a7xX15xX16xX3xX84xX44xX86xX15xX16xX3xX4xX8bxXbxX3xX4xf7ddxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX2exX3xX7xX2b0xX3xX34xXf7xX3xX4xXa2xX3xXa9xXa6xX15xX3xX22xX2c2xX15xX3xX16xX3axXdxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX3xX34x12b93xX3xX15xX16xX1xX100xX3xX1xX105xX3xXexX96xX109xX3xXa0xXdxX15xX1xX3xXbxX1x162b8xX3xX34xXb3xX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xXexXdxXfcxX15xX3xX1xX7cxX15xX1xX3xX15xX27xX15xX16xX3xX4xX8bxXbxX2exX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX43xX44xX2exX3xXbxX1xX19xX4xX3xXa9xX19xX3xX15xX1xX44xX3xX4xX43xX44xX3xX34xXdxX3xX5xX2a7xXdxX3xX4xX2ffxX6xX3xX15xX16xX1dxX1exXdxX3xX60xX27xX15xX3xX4xX2e1xX4xX3xX34xX100xX6xX3xXbxX1xX1dxX72xX15xX16xX17fxX3xXexX1xX100xX3xXexX96xX8bxX15xX3xX5dxX1dxX72xX15xX16xX3xX76xX1xX4bxX2exX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX2exX3xX5dxX1dxX72xX15xX16xX3xX1cxX2b9xX2exX3x1185dxX1x12e6axX4xX3xXcxX96xX2a7xX4xX1xX2exX3xX5dxX1dxX72xX15xX16xX3xXcxX96xX2a7xX4xX1xX3xXa9xX7cxX3xX4xX2e1xX4xX3xXa9x139e4xX15xX16xX3xX5xX27xX15xX3xX4xX2bexX15xXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xXb8xX60xX9exXaxX12xX2afxX6xX44xX3xXa0xX1xXdxX3xX84xX10xX93xX3xX84x16d8exXexX3xXa9xXa6xX15xX3xX22xX2c2xX15xX3xX34xX337xX3xX15xX16xX1xX100xX3xX4xX2ffxX6xX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX2exX3xXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX3xX34xXf7xX3xXf9xX44xX9exXfcxXexX3xX34xX100xX15xX1xX3xX1xX105xX3xXexX96xX109xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX34xXb3xX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xXexXdxXfcxX15xX3xX1xX7cxX15xX1xX3xXa9xXdxXccxX4xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xXb8xX60xX9exXaxX12xX1cxX1dxX109xX4xX3xX22xXdxXfcxXexX2exX3xX1xXdxXccxX15xX3xX15xX6xX9exX2exX3xX2afxX2b0xX3xX2b2xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX2b9xX15xX16xX3xXa9xX2bexX15xX3xXexX2c2xXdxX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX34xX6xX15xX16xX3xX4xX1xX44x125afxX15xX3xX22xX100xX3xX1xXb8xX7cxX15xX3xXexX1xXdxXccxX15xX3xX4xX2e1xX4xX3xXexX1xX2ffxX3xXexX19xX4xX3xX4xX43xX15xX3xXexX1xXdxXfcxXexX3xX34xXb3xX3xXexX14xX3xX4xX1x11bc4xX4xX3xX34xX8bxX44xX3xXexX1xX43xX44xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xXcexX3x14a10x15099xX3xXa0xXdxXfcxX15xX2exX3xXf9xX44xX2e1xX3xXexX96xXd7xX15xX1xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX7x16338xX3xX22x146eaxXexX3xXex116cdxX3xXexX1xX2e1xX15xX16xX3x12489xX4exX2dxX192xX2xX1b9xXcexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xXb8xX60xX9exX3xXbxX63xX10xX15xXexX10xX96xXaxX12xX0xXdxX93xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX63xX10xX15xXexX10xX96xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX17axXdxX60xXexX1xX17fxX3xX181xX2xX2fxXbxX84xX186xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX17fxX3xX190xX2xX192xXbxX84xX186xXaxX3xX7xX96xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17fxX4exX4exXdxXcexX22xX6xXb8xX1xX6xXexXdxX15xX1xXcexXa9xX15xX4exX15xX10xX17axX7xX4exX2xX1b9xX1baxX2xX4exX2xX1baxX1baxX60xX1baxX2dxX192xX192xX2fxX192xX1caxXexX1baxX1caxX2fxX192xX5xX2xX1d0xX2dxX6xXcexX1d4xXbxX16xX1d7xX96xX9xX2xX2xX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX3xXbxX1xX27xX15xX3xX22xX14xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX6xXbxXexXdxXb8xX15xXaxX12x1676dxXdxXccxX4xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX7xX565xX3xXexXdxXfcxX15xX3xX1xX7cxX15xX1xX3xXexX56cxX3xXexX1xX2e1xX15xX16xX3xX574xX4exX2dxX192xX2xX1b9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX150xXb8xX60xX9exXaxX12xXcxX96xX1dxXd3xX4xX3xX34xXa2xX2exX3xX150xX2e1xXb8xX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX3xX34xXf7xX3xX5xXdxX4bxX15xX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX2c2xX15xX3xX2e1xX15xX1xX3xXexXd7xX15xX1xX3xXexX96xX2a7xX15xX16xX3xX1xX1dxX3xX1x1455fxX15xX16xX2exX3xX84xX44xX86xX15xX16xX3xX4xX8bxXbxX3xX4xX2ffxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xXcexX3xX5dxXccxX3xXexX1xX86xX15xX16xX3xX5xX6xX15xX3xX4xX6xX15xX3xX4xX43xX44xX3xX34xXf7xX3xX1xXb8xX10xX15xX3xX96xfce1xX3xX15xX16xX1xXdxX4bxX93xX3xXexX96xX97xX15xX16xX2exX3xX1xX7cxX15xX1xX3xX5xX6xX15xX16xX3xX4xX43xX44xX3xX34xX1dxX109xX4xX3xX5xX7cxX93xX3xX22x1728dxX15xX16xX3xX15xX1xX3fxX15xX16xX3xXexX8bxX93xX3xX22xX4bxX3xXexX2b9xX15xX16xX3xX16xX1xX425xXbxX3xX5xX2a7xXdxX3xX34xXf7xX3xX84xX44xX86xX15xX16xX3xX4xX8bxXbxX2exX3xXexX96xX2b9xXdxX3xXexX96xX1dxX109xXexX2exX3xX4x1278bxX15xX3xX15xX1xX3fxX15xX16xX3xXexX8bxX93xX3xXa9xX2e1xX15xX3xX5xX2e1xXexX3xXexX96xX4bxX15xX3xX22xX337xX3xX93xf5e0xXexX3xX4xX43xX44xX3xX34xXf7xX3xX22xX100xX3xX93xX19xX4xX3xX16xXf7xX9exX3xXexX2a7xXb8xX3xXexX1xX7cxX15xX1xX3xX93xX23xXexX3xX7xX86xX3xX1xX86xX3xX7xX27xX44xXcexX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX96xX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX44xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d0xXexX1xX44xX93xX22xX1d0xX6xX15xX60xX1d0xX7xX6xXbxXb8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xXdxX4bxX15xX3xXexX19xX4xX3x12fdexXa0xX4bxX44xX3xX4xX526xX44x12ecfxX2exX3xX63xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX3xXa9x11289xX15xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX34xX1dxX109xX4xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6x164e6xXaxX3xX1xX96xX10x12bf5xX9xXaxX4exX22xX6xX15xX1d0xX60xXb8xX4xX1d0xXa9xXdxX10xXexX4exX5xXdxX10xX15xX1d0xXexX44xX4xX1d0xXa0xX10xX44xX1d0xX4xX44xX44xX1d0xX4xX6xX44xX1d0xX5xXb8xX4xX1d0xX9exX10xX15xX1d0xXa9xX6xX15xX1d0xX4xX1xX44xX6xX1d0xX60xX44xXb8xX4xX1d0xX7xX44xX6xX1d0xX4xX1xX44xX6xX4exX2xX2fxX1b9xX1b9xX190xX2dxXcexX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX16xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX4exX93xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX2dxX192xX4exX15xX10xX17axX7xX4exX2xX1b9xX1baxX2xX4exX2xX1baxX1baxX60xX2xX2dxX2xX1baxX192xX1baxX1b9xXexX190xX1caxX2fxX2xX5xX574xX1d0xX2dxX6xXcexX1d4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX3xXbxX1xX27xX15xX3xX22xX14xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXa9xX12xX0xX7xXexX96xXb8xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xXdxX4bxX15xX3xXexX19xX4xX3xX82dxXa0xX4bxX44xX3xX4xX526xX44xX835xX2exX3xX63xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX3xXa9xX845xX15xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX34xX1dxX109xX4xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX85axXaxX3xX1xX96xX10xX860xX9xXaxX4exX22xX6xX15xX1d0xX60xXb8xX4xX1d0xXa9xXdxX10xXexX4exX5xXdxX10xX15xX1d0xXexX44xX4xX1d0xXa0xX10xX44xX1d0xX4xX44xX44xX1d0xX4xX6xX44xX1d0xX5xXb8xX4xX1d0xX9exX10xX15xX1d0xXa9xX6xX15xX1d0xX4xX1xX44xX6xX1d0xX60xX44xXb8xX4xX1d0xX7xX44xX6xX1d0xX4xX1xX44xX6xX4exX2xX2fxX1b9xX1b9xX190xX2dxXcexX1xXexX93xXaxX12xX46xXdxX4bxX15xX3xXexX19xX4xX3xX82dxXa0xX4bxX44xX3xX4xX526xX44xX835xX2exX3xX63xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX3xXa9xX845xX15xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX34xX1dxX109xX4xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX85axX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX96xXb8xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xXcxXd7xX15xX1xX3xXexX96xX2a7xX15xX16xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX3xX6fxX5dxX1dxX72xX15xX16xX3xX76xX1xX4bxX2exX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xX82xX3xX22xX100xX3xX1xX1dxX3xX1xX6f0xX15xX16xX2exX3xX84xX44xX86xX15xX16xX3xX4xX8bxXbxX2exX3xXexXdxX337xX93xX3xX4f7xX15xX3xX15xX16xX44xX9exX3xX1xXdxXb3xX93xX3xX4xX1xXb8xX3xX15xX16xX1dxX1exXdxX3xXexX1xX6xX93xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX6xXb8xX3xXexX1xX2b9xX15xX16xX3xX34xXf7xX3xX34xX1dxX109xX4xX3xX4xX2e1xX4xX3xX4xX72xX3xXf9xX44xX6xX15xX3xXexX96xX44xX9exX337xX15xX3xXexX1xX2b9xX15xX16xX3xX5xXdxX4bxX15xX3xXexX19xX4xX3xXbxX1xX2c2xX15xX3xX2e1xX15xX1xXcexX3xXcxX44xX9exX3xX15xX1xXdxX4bxX15xX2exX3xX34xXfcxX15xX3xX15xX6xX9exX3xX34xX72xX15xX3xXa9xX100xX3xXf9xX44xX2c2xX15xX3xX5x1607exX3xX4x1091bxX15xX16xX3xX15xX1xX1dxX3xX4xX8bxXbxX3xX2ffxX9exX2exX3xX4xX1xX34cxX15xX1xX3xXf9xX44xX9exX337xX15xX3xX1xX44xX9exXccxX15xX3xX5dxX1dxX72xX15xX16xX3xX76xX1xX4bxX3xXa9xX845xX15xX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX4xXa2xX3xX16xXdxX2c2xXdxX3xXbxX1xX2e1xXbxX3xX15xX7cxXb8xX3xX34xXb3xX3xXa0xX1xX568xX4xX3xXbxX1xX19xX4xX2exX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xXcexX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXa9xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX673xXdxX60xX10xXb8xX17fxX3x16d33xX34cxX15xX3xXexX1xX2b0xX3xXf9xX44xX6xXcexXcexXcexX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX1xX96xX10xX860xX9xXaxX4exX84xX6xX1d0xX1xXb8xXdxX4exXa9xXdxX60xX10xXb8xX1d0xX15xXdxX15xX1d0xXexX1xXb8xX1d0xXf9xX44xX6xX1d0xX4xX6xX44xX1d0xX5xXb8xX4xX1d0xX9exX10xX15xX4exX2xX2fxX2dxX2dxX1baxX192xXcexX1xXexX93xXaxX12xX0xXdxX93xX16xX3xX7xX96xX4xX9xXaxX4exX93xX10xX60xXdxX6xX4exX2xX2dxX192xX4exX15xX10xX17axX7xX4exX2xX1b9xX2xX1b9xX4exX2xX192xX2fxX60xX2fxX2xX192xX192xX574xX2dxX2fxXexX1b9xX1baxX574xX190xX5xX192xXcexX1d4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX4xX3xX1cxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX23xX3xXbxX1xX27xX15xX3xX22xX14xX3xX2dxX2exX2fxX3xXexX32xX3xX34xX35xX15xX16xX3xX7xX3axX6xX3xX4xX1xX3fxX6xX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxXa9xX12xX0xX7xXexX96xXb8xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX673xXdxX60xX10xXb8xX17fxX3xXb75xX34cxX15xX3xXexX1xX2b0xX3xXf9xX44xX6xXcexXcexXcexX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xXaxX3xX1xX96xX10xX860xX9xXaxX4exX84xX6xX1d0xX1xXb8xXdxX4exXa9xXdxX60xX10xXb8xX1d0xX15xXdxX15xX1d0xXexX1xXb8xX1d0xXf9xX44xX6xX1d0xX4xX6xX44xX1d0xX5xXb8xX4xX1d0xX9exX10xX15xX4exX2xX2fxX2dxX2dxX1baxX192xXcexX1xXexX93xXaxX12xX673xXdxX60xX10xXb8xX17fxX3xXb75xX34cxX15xX3xXexX1xX2b0xX3xXf9xX44xX6xXcexXcexXcexX3xX4xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX96xXb8xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX63xX43xX44xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX3xX6fxX4xX790xX15xX3xX16xX97xXdxX3xX5xX7cxX3xX4xX43xX44xX3xX1cxX2e1xX3xX46xX2bexX44xX82xX3xX15xX756xX93xX3xXexX96xX4bxX15xX3xXf9xX44xX86xX4xX3xX5xX23xX3xX2xX2fx132b4xX3xXf9xX44xX6xX3xX7xX2b9xX15xX16xX3xXcxXdxX4bxX93xX2exX3xX16xXdxX2e1xXbxX3xX96xX6xX15xX1xX3xX16xXdxX3fxX6xX3xX84xXf7xX3xX46xX23xX4xX3xX4axX4bxX15xX3xXa9xX7cxX3xX84xXf7xX3xX3d7xX1xX3d9xX3xX3d7xX1xXb8xX15xX16xX2exX3xX1xX44xX9exXccxX15xX3xX5dxX1dxX72xX15xX16xX3xX76xX1xX4bxX3xX1d0xX3xX5dxX7cxX3xXcxX7fxX15xX1xXcexX3xX2afxX6xX44xX3xX15xX1xXdxX337xX44xX3xX15xXa6xX93xX3xX7xX3axX3xX60xX19xX15xX16xX2exX3xX34xXfcxX15xX3xX15xX6xX9exX3xX4xX43xX44xX3xX34xXf7xX3xX1xX1dxX3xX1xX6f0xX15xX16xX3xX15xX7aexX15xX16xXcexXcexXcexX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxXa9xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX44xX5xX12xX0xX60xXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX96xXaxX12xX0xX4exX60xXdxXa9xX12xX0xX4exX60xXdxXa9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2exX44xXexX1xXb8xX96xXaxX12xX3d7xX1xX3d9xX4xX3x11880xX44xX6xX15xX16xX3xX1d0xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX5dxXb8xX7cxXdxX0xX4exXbxX12
Phúc Quang - Thanh Hoài