Thúc đẩy hợp tác, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công được cử công chức, viên chức (người lao động) làm việc tại bệnh viện tư theo nguyên tắc công khai, dân chủ, tự nguyện của người lao động.
6ff7x990dxd7cex9ef1xa14ex9dcdxa442xd789xb6e0xX7xc9aexadc3x8106x9f1dxdb23xcc17xX5xcf01xXaxa6c6xXcxX1x9f28xX4xX3x7085x9c27x8b18xX3xX1x84d3xXbxX3xXexd48fxX4x8b1fxX3xXbxX1xX21xXexX3xXex8a6dxXdx91d6xeff5xX3xX4xX21xX4xX3xX4xefb8xX3xX7xf08cxX3xbe29xX1xX21x8808xX3xX4xX1xe091xX6xX3xa686x9358xX2exX1xX0xd53dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb7d8xX10xX6x841exXaxX12xa935xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xc7d9xX2exf05axX3xX18x7ff1xX1dxX4xX3xX4x80a5xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xX4xX1xc415xX4xX23xX3xa83dxXdxeed9xX2exX3xX4xX1xX8dxX4xX3x90dbxX2exX7cxX7fx98bbxXdxX3xX5xX6xb0c5xX3xX18x8dddxX2exX7cx8521xX3xX5x78d7xX3dxX3xX91xXdxX45xX4xX3xXexc887xXdxX3xX44xX45xX2exX1xX3xX91xXdxX45xX2exX3xXexX7fxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX2exX7cx734fxX1axX93xX2exX3xXex735bxX4xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xX3axX1xX6xXdxX23xX3xX5bxe309xX2exX3xX4xX1xdb82xX23xX3xXexd8e1xX3xX2exX7cxXcdxX1axX45xX2exX3xX4xXe7xX6xX3xX2exX7cxX7fxX9fxXdxX3xX5xX6xXa4xX3xX18xXa7xX2exX7cx7570xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7183xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10x7bf1xXex7f30xX6xX5xXdxX7cxX2exbd0dxX3xbfe8xXcdxX7xXexXdx9feaxX1axd89bxXaxX12xXcxX2bxX93xX2exX3xX18xXe2xX1axX3xX5xXadxX3xX3dxXa7xXexX3xXexX2bxXa4xX2exX7cxX3xX2exX1xX41xX2exX7cxX3xX4xX35xX3xX4xX1xc2d8xX23xX3xX4xX1x85daxX2exX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX91xcd5fxX6xX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX5exX1xX15fxX2exX1xX3xXbxX1xXe7xX3xb869xXcdxX1axX15axXexX3xX2exX7cxX1xa733xX3xX18xX19xX1axX3xX3dxXb6xX2exX1xX3xXexX2bxXdxX2dxX2exX3xX3axX1xX6xXdxX3xX2exX1x94b4xX3dxX3xXexX1xX15xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX3xXexX21xX4xX23xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX2bxXdxX2dxX2exX3xX4xX21xX4xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX106xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3x98bfxXdxX5bxXexX1xX9xXax88e5x9acexX1eexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2exX7cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX2exX7cxX9xXaxX2xXaxX3xX44xXa4xX2bxX5bxX10xX2bxX9xXaxX1eexXaxX3xX6xX5xXdxX7cxX2exX9xXaxX4xX10xX2exXexX10xX2bxXaxX12xX0xXexX44xXa4xX5bxX1axX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX3dxX7cxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX49xX49xXdxX106xX44xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX2exX1xX106xX91xX2exX49xX2exX10xX1e6xX7xX49xX2xbd95xbb2axX1eexX49xX2xX1eexX25dxX5bxX1edxX2x7eecxX2xX25dxX1eexX1eexXexade7xX2xX26cxX266xb394xX5xX1eexX106xX12fxXbxX7cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa4xe706xX3dxX6xX7cxX10xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX5bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxXa4xX2exXaxX12xef31xX1xX21xX3dxX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xXexXb6xXdxX3xX116x792fx882dxX2adxX3xX2c1xc4a6xX3xe0f6xXcdxX6xX2exX7cxX3xX9bxc4e5xX2exX1xX3xX3dxXdxX2exX1xX3xX1xa7efxX6xXaaxX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX2bxX12xX0xX49xXexX44xXa4xX5bxX1axX12xX0xX49xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX5exa65bxX3xXexX1xX2dxX23xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xXexX2bxX7fxX9fxX2exX7cxX3xX18xXb6xXdxX3xX1xX2d9xX4xX3xX1axX3xX5bxX7fxX1dxX4xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xX9bxX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxXaaxX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX1xX1dxXbxX3xXexX21xX4xX23xX3xX18xb39dxXcdxX3xXexX7fxX3xX18xX2dxX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX45xX2exX3xX5bxXebxX3xX21xX2exX3xXexX1xX10xXa4xX3xX2exX1xX41xX2exX7cxX3xXbxX1xX7fxX35xX2exX7cxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX7xX6xXcdxX12dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX2xX127xX3xX2c1xX6xX1axX3xX91x9641xX2exX3xX18xX2dxX3xX18xX394xXcdxX3xXexX7fxX3xX125xXe2xX1axX3xX5bxXebxX2exX7cxX23xX3xXexX1xXadxX2exX1xX3xX5x98caxXbxX3xX3dxbfd0xXdxX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xXexX2bxXa4xX2exX7cxX3xX3axX1xXcdxX7axX2exX3xX91xXdxX93xX2exX3xX18xa1d6xXexX3xX1xXdxX45xX2exX3xX4xdb6dxX3xX91xXadxX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX17bxXcdxX1axX15axXexX3xX18xX184xX2exX1xX3xXex7dbdxX3xX4xX1xX8dxX4xX3xX44xXa7xX3xX3dxX21xX1axX23xX3xXbxX1xX7fxX35xX2exX7cxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX17bxXcdxbbb3xX2exX3xX5x8ca9xX3xXbxX1xa52dxX3xX1xX1dxXbxX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX1edxX127xX3x9241xXdxX93xX2exX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX23xX3xX5xXdxX93xX2exX3xX3axX15axXexX3xX9bxX7cxX45dxXbxX3xX91xX402xX2exX3xX44xX19cxX2exX7cxX12dxX3xXcxXdxbf2axX2exX136xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX91xX420xXexX3xX4xX1xX454xXexX136xX3xX2ex9845xX2exX7cxX3xX5xXebxX4xX23xX3xX4xX1xX454xXexX3xX5xX7fxX1dxX2exX7cxX23xX3xXcdxX1axX3xXexX15fxX2exX3xX4xXe7xX6xX3xX18xX35xX2exX3xX91xX184xXaaxX3xX91xX424xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX2exX1xXadxX3xX18xX394xXcdxX3xXexX7fxX3xX18xX2dxX3xX18xX394xXcdxX3xXexX7fxX3xX125xXe2xX1axX3xX5bxXebxX2exX7cxX23xX3xXexX1xXadxX2exX1xX3xX5xX420xXbxX3xX3dxX424xXdxX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX1xXa4xXb6xXexX3xX18xXa7xX2exX7cxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX3dxX7axX3xX1xb1ecxX2exX1xX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX3xX2exX7cxX1xXdxX45xXbxX106xX3xXcxX1xX9fxXdxX3xX7cxXdxX6xX2exX3xX5xXdxX93xX2exX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX23xX3xX5xXdxX93xX2exX3xX3axX15axXexX3xX5bxXa4xX3xX4xX21xX4xX3xX44xX93xX2exX3xXexX1x8f05xX6xX3xXexX1xXcdxX420xX2exX3xXexX1xX10xXa4xX3xX17bxXcdxX1axX3xX18xX184xX2exX1xX3xX4xXe7xX6xX3xXbxX1xX21xXbxX3xX5xXcdxX420xXexX106xX3xX5exX325xX3xXexX1xX2dxX12dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX127xX3xX2c2xX402xXdxX3xX91xX424xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX5bxXebxX3xX21xX2exX3xX125xXe2xX1axX3xX5bxXebxX2exX7cxX3xXexX2bxX93xX2exX3xX18xX454xXexX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX7cxXdxX6xXa4xX3xX4xXe7xX6xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xXexX1xX599xX3xX17bxXcdxX1axX4f9xX2exX3xX7xX84xX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX18xX454xXexX3xX91xb05cxX2exX3xXexX1xXcdxXa7xX4xX3xX4xX35xX3xX4xX35xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxX106xX3xX58xX15axXexX3xXexX1xX9fxXdxX3xX7cxXdxX6xX2exX3xX5xXdxX93xX2exX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX23xX3xX5xXdxX93xX2exX3xX3axX15axXexX3xXexX1xX599xX3xXexXadxXdxX3xX7xX490xX2exX3xXexX2bxX93xX2exX3xX18xX454xXexX3xXexX1xXcdxXa7xX4xX3xX91xX4f9xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX127xX3xX2c2xX402xXdxX3xX91xX424xXdxX3xX4xX21xX4xX3xX5bxXebxX3xX21xX2exX3xX125xXe2xX1axX3xX5bxXebxX2exX7cxX3xXexX2bxX93xX2exX3xX18xX454xXexX3xX3axX1xX7axX2exX7cxX3xXexX1xXcdxXa7xX4xX3xX17bxXcdxX1axX4f9xX2exX3xX7xX84xX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX4xXe7xX6xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xXexX1xX599xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX3dxX424xXdxX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX3dxX6xX2exX7cxX3xXexX93xX2exX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxX136xX3xXexX93xX2exX3xX7cxX2d9xXdxX3xX4xX325xX3xXexX1xX2dxX3xX5bxXa4xX3xX4xX21xX4xX3xX44xX93xX2exX3xXexX1xX5d7xX6xX3xXexX1xXcdxX420xX2exX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX5exX21xX4xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xXexX2bxX93xX2exX3xX4xX2c6xX2exX7cxX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX21xXbxX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX4xX1xX15axX3xX18xXa7xX3xX3axX1xX454xXcdxX3xX1xX6xXa4xX3xX4xXe7xX6xX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX3xX2exX7cxX1xXdxX45xXbxX136xX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX21xXbxX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX4xX1xX15fxX2exX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX91xXadxX3xX3dxX8dxX4xX3xXexX1xXcdxX15axX3xXexX1xXcdxX3xX2exX1xX420xXbxX3xX7fxXcdxX3xX18xbcc5xXdxX3xX2exX1xX454xXexX3xXexX1xX10xXa4xX3xX17bxXcdxX1axX3xX18xX184xX2exX1xX3xX4xXe7xX6xX3xXbxX1xX21xXbxX3xX5xXcdxX420xXexX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX0xX7xXexX2bxXa4xX2exX7cxX12xX5exX35xX3xX4xX1xX15axX3xX91xX4f9xX3xX91xX402xX2exX23xX3xXexX15fxX2exX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX18xX394xXcdxX3xXexX7fxX0xX49xX7xXexX2bxXa4xX2exX7cxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX2c2xaaf5xX2exX7cxX3xXexX1xX9fxXdxX23xX3xX4xX21xX4xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX91xX6xX1axX3xX91xX402xX2exX3xXexX15fxX2exX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX18xX394xXcdxX3xXexX7fxX3xX4xXe7xX6xX3xb902xX7cxXe2xX2exX3xX1xXadxX2exX7cxX3x961fxX1xX21xXexX3xXexX2bxXdxX2dxX2exX3xX2c1xXdxX45xXexX3xX9fbxX6xX3dxX3xX18xX2dxX3xXexX2bxXdxX2dxX2exX3xX3axX1xX6xXdxX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX45xX2exX3xX4xX21xX4xX3xX5bxXebxX3xX21xX2exX3xX18xX394xXcdxX3xXexX7fxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX4xX21xX4xX3xXbxX1xX7fxX35xX2exX7cxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX17bxXcdxX1axX3xX18xX184xX2exX1xX3xXexX2bxX93xX2exX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xXcxX2bxX7fxX9fxX2exX7cxX3xX1xX1dxXbxX3xX91xX6xX1axX3xX91xX402xX2exX3xX4xXe7xX6xX3xXexX473xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xXexX15fxX2exX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX7xa532xX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX2exX7cxXe2xX2exX3xX7xX21xX4xX1xX3xX2exX1xXadxX3xX2exX7fxX424xX4xX3xX1xb06fxX3xXexX2bxX1dxX3xXbxX1xX394xX2exX3xX4xX1xX93xX2exX1xX3xX5xX45xX4xX1xX3xX7cxXdxX41xX6xX3xX5xX8f4xXdxX3xX7xXcdxX454xXexX3xX4xX1xXa4xX3xX91xX6xX1axX3xX4xXe7xX6xX3xXexX473xX3xX4xX1xX8dxX4xX3xXexX15fxX2exX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX91xXadxX3xX5xX8f4xXdxX3xX7xXcdxX454xXexX3xX4xX1xXa4xX3xX91xX6xX1axX3xX18xX394xXcdxX3xXexX7fxX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX2bxXdxX2dxX2exX3xX4xXe7xX6xX3xX2exX1xXadxX3xX2exX7fxX424xX4xX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX9fbxX7cxXa4xXadxXdxX3xX2bxX6xX23xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX7xX84xX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX91xX402xX2exX3xX7cxX45dxXbxX23xX3xX91xX402xX2exX3xX91xX6xX1axX3xX4xXe7xX6xX3xX4xX21xX4xX3xXexX473xX3xX4xX1xX8dxX4xX23xX3xX4xX21xX3xX2exX1xXe2xX2exX3xX9bxX3axX2dxX3xX4xX490xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xX4xX1xX8dxX4xX23xX3xX91xXdxX93xX2exX3xX4xX1xX8dxX4xX23xX3xX2exX7cxX7fxX9fxXdxX3xX5xX6xXa4xX3xX18xXa7xX2exX7cxX3xXexX2bxXa4xX2exX7cxX3xX18xX35xX2exX3xX91xX184xXaaxX136xX3xX2c8xXcdx7b40xX3xXbxX1xX21xXexX3xXexX2bxXdxX2dxX2exX3xX1xXa4xXb6xXexX3xX18xXa7xX2exX7cxX3xX7xXebxX3xX2exX7cxX1xXdxX45xXbxX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX2c1xX402xX2exX3xX7cxX45dxXbxX3xX44xX19cxX2exX7cxX3xX7cxXdxX21xX3xXexX2bxX184xX3xX2exX50exX2exX7cxX3xX5xXebxX4xX23xX3xX4xX1xX454xXexX3xX5xX7fxX1dxX2exX7cxX3xX91xXadxX3xXcdxX1axX3xXexX15fxX2exX3xX4xXe7xX6xX3xX18xX35xX2exX3xX91xX184xX3xXbxX1xX490xXdxX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX18xX21xX2exX1xX3xX7cxXdxX21xX3xXexX7fxX35xX2exX7cxX3xX125xX8dxX2exX7cxX3xX91xX424xXdxX3xX7cxXdxX21xX3xXexX2bxX184xX23xX3xX5bxXa4xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xX5xX420xXbxX3xX91xXadxX3xX2exX1xXadxX3xX18xX394xXcdxX3xXexX7fxX3xXexX1xX5d7xX6xX3xXexX1xXcdxX420xX2exX3xXexX2bxXa4xX2exX7cxX3xX2c2xX4f9xX3xX21xX2exX3xX5xXdxX93xX2exX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX23xX3xX5xXdxX93xX2exX3xX3axX15axXexX3xX91xXadxX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX4xX454xXbxX3xX4xX45dxX3xXexX1xX19xX3dxX3xX17bxXcdxX1axX4f9xX2exX3xXbxX1xX93xX3xX5bxXcdxX1axX45xXexX106xX3xXcx7d2dxX3xX5xX45xX3xX2exXadxX1axX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX473xX2exX3xX18xX184xX2exX1xX3xXexX2bxXa4xX2exX7cxX3xX7xXcdxX402xXexX3xX17bxXcdxX21xX3xXexX2bxX599xX2exX1xX3xX1xXa4xXb6xXexX3xX18xXa7xX2exX7cxX3xX4xXe7xX6xX3xX5xXdxX93xX2exX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX23xX3xX5xXdxX93xX2exX3xX3axX15axXexX23xX3xX3axX2dxX3xX4xX490xX3xXexX2bxXa4xX2exX7cxX3xXexX2bxX7fxX9fxX2exX7cxX3xX1xX1dxXbxX3xX3dxX38xX3xX2bxXa7xX2exX7cxX3xX17bxXcdxX1axX3xX3dxX7axX3xX1xXa4xd40axX4xX3xXexX50exX2exX7cxX3xX91xX402xX2exX3xX1xXa4xXb6xXexX3xX18xXa7xX2exX7cxX3xX4xXe7xX6xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX5xXdxX93xX2exX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX23xX3xX5xXdxX93xX2exX3xX3axX15axXexX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX0xX7xXexX2bxXa4xX2exX7cxX12xX5exX1xX15fxX2exX1xX3xX7xX21xX4xX1xX3xX91xX4f9xX3xX7cxXdxX21xX3xX5bxX184xX4xX1xX3xX91xX325xX0xX49xX7xXexX2bxXa4xX2exX7cxX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12x70acxXdxX21xX3xX5bxX184xX4xX1xX3xX91xX325xX3xX3axX1xX21xX3dxX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX1axX93xXcdxX3xX4xX394xXcdxX23xX3xX7cxXdxX21xX3xX5bxX184xX4xX1xX3xX91xX325xX3xX3axX1xX21xX3dxX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xXe7xX6xX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX17bxXcdxX1axX3xX18xX184xX2exX1xX3xXexX2bxX93xX2exX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX45xX2exX3xXexX1xX10xXa4xX3xX2exX7cxXcdxX1axX93xX2exX3xXexXd3xX4xX3xXexX15fxX2exX1xX3xX18xXe7xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX15fxX3xX91xXadxX3xX4xX45dxX3xXexX15fxX4xX1xX3xX5xX2c6xX1axX106xX3xXcxX1xXe7xX3xXexX2bxX7fxX38xX2exX7cxX3xX18xX35xX2exX3xX91xX184xX3xX1axX3xXexX15axX3xX4xX7axX2exX7cxX3xX17bxXcdxX1axX15axXexX3xX18xX184xX2exX1xX3xX3dxX8dxX4xX3xX7cxXdxX21xX3xX4xX325xX3xXexX1xX2dxX3xXexX2bxXa4xX2exX7cxX3xXbxX1xXb6xX3dxX3xX91xXdxX3xX3axX1xXcdxX2exX7cxX3xX7cxXdxX21xX3xX5bxXa4xX3xX4d3xXdxX93xX2exX3xX116xXa7xX3xd0c2xX3xXexX15axX3xX127xX3xXcxXadxXdxX3xX4xX1xX15fxX2exX1xX3xX17bxXcdxX1axX3xX18xX184xX2exX1xX106xX3xXcxX2bxX7fxX9fxX2exX7cxX3xX1xX1dxXbxX3xX4xX35xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX1xXa4xXb6xXexX3xX18xXa7xX2exX7cxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX3dxX7axX3xX1xX599xX2exX1xX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX3xX2exX7cxX1xXdxX45xXbxX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX17bxXcdxX1axX4f9xX2exX3xX17bxXcdxX1axX15axXexX3xX18xX184xX2exX1xX3xX3dxX8dxX4xX3xX7cxXdxX21xX106xX3xX5exX21xX4xX3xX18xX35xX2exX3xX91xX184xX3xXbxX1xX490xXdxX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX45xX2exX3xX3axX93xX3xX3axX1xX6xXdxX3xX91xXadxX3xX2exXdxX93xX3dxX3xX1axX15axXexX3xX7cxXdxX21xX3xX5bxX184xX4xX1xX3xX91xX325xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX17bxXcdxX1axX3xX18xX184xX2exX1xX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xXa4xX5bxX1axXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX127xX6xX5xXdxX7cxX2exX12dxX3xX12fxXcdxX7xXexXdxX134xX1axX136xXaxX12xX5exX38xX3xX7xX38xX3xX3axX1xX21xX3dxX3xX44xX45xX2exX1xX23xX3xX4xX1xX41xX6xX3xX44xX45xX2exX1xX3xX4xX7axX2exX7cxX3xX4xX1xX7fxX6xX3xX18xX7fxX1dxX4xX3xX4xX454xXbxX3xX4xX45dxX3xXexX1xX19xX3dxX3xX17bxXcdxX1axX4f9xX2exX3xX125xX21xX4xX3xX18xX184xX2exX1xX3xXexXa4xXadxX2exX3xX44xXa7xX3xX7cxXdxX21xX3xXexX2bxX184xX3xXexXadxXdxX3xX7xX490xX2exX3xX18xX2dxX3xX7cxXdxX6xXa4xX3xX4xX1xXa4xX3xX18xX35xX2exX3xX91xX184xX3xX17bxXcdxX490xX2exX3xX5xX494xX3xX7xX84xX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX2exX1xX7fxX3xX18xX402xXdxX3xX91xX424xXdxX3xX5bxXa4xX6xX2exX1xX3xX2exX7cxX1xXdxX45xXbxX3xX2exX1xXadxX3xX2exX7fxX424xX4xX3xXexX1xX599xX3xXbxX1xX490xXdxX3xX125xX21xX4xX3xX18xX184xX2exX1xX3xX7cxXdxX21xX3xXexX2bxX184xX3xX4xXe7xX6xX3xX4xX21xX4xX3xXexXadxXdxX3xX7xX490xX2exX3xX7xX84xX3xX5bxX325xX2exX7cxX3xX5xXadxX3dxX3xX91xX402xX2exX3xX7cxX45dxXbxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX17bxXcdxX1axX3xX18xX184xX2exX1xX3xXexX2bxX7fxX424xX4xX3xX3axX1xXdxX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX45xX2exX3xX4xX21xX4xX3xX5bxXebxX3xX21xX2exX3xX18xX394xXcdxX3xXexX7fxX3xXexX1xX10xXa4xX3xX17bxXcdxX1axX3xX18xX184xX2exX1xX3xXexXb6xXdxX3xX9fbxX7cxX1xX184xX3xX17bxXcdxX1axX15axXexX3xX2exXadxX1axX106xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7e13xXa4xXcdxX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xX2c1xXe9dxXa05xX0xX49xXbxX12
namthanh