Samsung tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trên thị trường smartphone toàn cầu
Theo số liệu công bố ngày 1/5 của công ty Strategy Analytics, “gã khổng lồ” điện tử Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) vẫn duy trì vị trí đầu bảng trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu trong quý I/2020, dù doanh số của hãng bị giảm sút do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
80b4xb448xdf0fxec80x102aax910exb7b1x91c7xe01exX7x100c9xbe70xf3c4x1080fxd3c3xdc44xX5xcfe7xXax9c74x10844xX6xe1fcxX7x97d1xa718xb784xX3xXexXdxcdadxXbxX3xXexbea1xX4xX3xX19xXdxf3d1xX3x9bebx106f3xX3xXexa95exe273xX3xfe17xa15axX17xX3x10b74xb3fcxX18xX19xX3xXexX2cxa2e1xX18xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxc75dxcc0dxX18xX19xX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xfb00xX18xX10xX3xXexX4fx1117bxX18xX3xX4xX30xX17xX0xc165xX1xX2xX12xX0xXbxX3xXdxa540xX9xXaxXbxX5xX1xdc88xX6xXdxX18x10c74xdef6xX10xbc57xX7xe3fcxX10xXexX6xXdxX5xX2xX6exX64xXdxX28xX13xX6xXbxX4fxb658xXdxX28xX10xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8613xX10xX6xX64xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX7xd12fxX3xX5xXdx11156xX17xX3xX4xf1aexX18xX19xX3xX33xX9cxX3xX18xX19xX55xe25exX3xX2xX5cx873exX3xX4x94b2xX6xX3xX4xXa4xX18xX19xX3xXexXaexX3xX13xXexX2cxX6xXexX10xX19xXaexX3xba00xX18xX6xX5xXaexXexXdxX4xX7xe4fcxX3x10115xX19xfef9xX3xb5c4xX1x11033xX18xX19xX3xX5x1072ex10e93xX3xX2fxXdxXa0xX18xX3xXexf9f9xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xc1c8xX5xX10xX4xXexX2cxX4fxX18xXdxX4xX7xX3xf997xX4fxdd25xX3xacdbxX90xX55xX18xX3xcadexX17xX9cxX4xa3eexX3xX28xc73bxX18xX3xX64xX17xXaexX3xXexX2cx9a80xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2fxX30xX17xX3xX33xX34xX18xX19xX3xXexX2cxX3axX18xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX43xX44xX18xX19xX3xX2fxXdxXa0xX18xX3xXexX1xX4fxea35xXdxX3xXexX1xXa4xX18xX19xX3xX15xXdxX18xX1xX3xX102xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX10bxX3xXexX4fxX55xX18xX3xX4xX30xX17xX3xXexX2cxX4fxX18xX19xX3xef19xX17x9ddfxX3xe0a5xX5cxbb6fxaf39xX171xX172xXd2xX3xX64x82e9xX3xX64xX4fxX6xX18xX1xX3xX7xX9cxX3xX4xXb5xX6xX3xX1xXd6xX18xX19xX3xX33xX29xX3xX19xXdxX34xX15xX3xX7xce28xXexX3xX64xX4fxX3xXexbcbfxX4xX3xX2fxdd3fxX18xX19xX3xX4xXb5xX6xX3xX64xX29xX4xX1xX3xX28xXdxX3axX15xX3xX2fxX43xX44xX18xX19xX3xX1xXa4xX3xX1xf1d0xXbxX3xX4xX1bcxXbxX3xXfexe4b9x10fe6xX16fxX73xd7f1xX2xd811xX100xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8eb9xX4fxX64xXaexXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxX71xXdxX64xXexX1xea0fxX3xe26cxX1f4xXb2xXbxcefexb1b3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1f2xX3xe8b1xX203xX171xXbxX1f8xX1f9xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX100xX33xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX18xX1xX100xX28xX18xX5cxX18xX10xX71xX7xX5cxX171xX172xX2x10d48xX5cxX2xX171xaa74xX64xX1f4xX2xX22dxX171xX171xbbd8xX1caxXexX203xXb2xX1caxXb2xX171xX5xX172xX100xec64xXbxX19xc275xX2cxX9xX1caxX171xX172xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX19xXdxX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2fxX30xX17xX3xX33xX34xX18xX19xX3xXexX2cxX3axX18xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX43xX44xX18xX19xX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xXexX4fxX55xX18xX3xX4xX30xX17xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX6xXbxXexXdxX4fxX18xXaxX12xX6axX1a0xXexX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX55xX18xX19xX3xX4xXb5xX6xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexX141xXdxX3xXexX1xXb5xX3xX2fxXa4xX3xX13xX10xX4fxX17xX5xXd2xX3xX90xX55xX18xX3xX107xX17xX9cxX4xX3xX18xX19xX55xXaexX3xX229xX5cxX203xX5cxX171xX172xX171xX172xX100xX3xe06exX18xX1xX1f2xX3x94b7xX4fxX18xX1xX6xXbxX5cxXcxXcx8ce4xX1c5xX6fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX4fxX64xXaexXaxX12xXcxX2cxX4fxX18xX19xX3xX33xX6xX3xXexX1xX19cxX18xX19xX3xX2fxX30xX17xX3xX18xec5bxX15xX3xX18xX6xXaexXd2xX3xX64xX4fxX6xX18xX1xX3xX7xX9cxX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX4xXb5xX6xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX2fxX141xXexX3xXb2xX22dxXd2xX234xX3xXexX2cxXdxXa0xX17xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xXd2xX3xX4xX1xXdxX1dxX15xX3xX171xX2xXd2xX171x10596xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX43xX44xX18xX19xX3xXexX4fxX55xX18xX3xX4xX30xX17xXd2xX3xX18xX1xX43xX18xX19xX3xX28xX10exX18xX3xX19xXdxX34xX15xX3xX2xX1caxX379xX3xX7xX4fxX3xX28xa8aaxXdxX3xX229xX2xXd2xX22dxX3xXexX2cxXdxXa0xX17xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX2fxX43xe5adxX4xX3xX33xX19cxX18xX3xX2cxX6xX3xXexX2cxX4fxX18xX19xX3xX4xX178xX18xX19xX3xXd8xaba1xX3xX18xX331xX15xX3xX18xX19xX4fxX19cxXdxX100xX3xXcxXdaxX18xX19xX3xX64xX4fxX6xX18xX1xX3xX7xX9cxX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xXexX2cxX3axX18xX3xXexX4fxX55xX18xX3xX4xX30xX17xX3xX4xcc5axX18xX19xX3xX19xXdxX34xX15xX3xX2xX229xX379xX3xXexX2cxX4fxX18xX19xX3xX16bxX17xX16dxX3xX16fxX3xX1f8xX17xX9cxX18xX19xX3xX171xX229xX203xX3xXexX2cxXdxXa0xX17xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX100xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX4fxX64xXaexXaxX12xX13xXexX2cxX6xXexX10xX19xXaexX3xXc9xX18xX6xX5xXaexXexXdxX4xX7xX3xX18xX1x8debxX18xX3xX2fxX29xX18xX1xX3xX18xX1xX17xX3xX4xX30xX17xX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX2fxXd6xX3xX4xX1xX26xX18xX19xX3xX5xX141xXdxX3xXexX2cxX4fxX18xX19xX3xX16bxX17xX16dxX3xX16fxXd2xX3xX64xX4fxX3xX64xX29xX4xX1xX3xXfexX1c4xX1c5xX16fxX73xX1c8xX2xX1caxX3xXd8xX1xXdxX1dxX18xX3xX18xX1xXdx10d16xX17xX3xX18xX4b0xX18xX3xXd8xXdxX18xX1xX3xXexX1dxX3xX5xX3a7xX18xX3xX18xX1xX43xX3xXcxX2cxX17xX18xX19xX3xX107xX17xX9cxX4xX3xXbxX1xX34xXdxX3xX2fxbeacxX18xX19xX3xX4xXe8xX6xX3xX28xX55xX3xX18xX19xX43xX44xXdxX3xXexXdxX3axX17xX3xX64xX178xX18xX19xX3xXexX2cxX117xX3xX1xX4fxXd6xX18xX3xX4xX19cxX4xX3xXd8xX1dxX3xX1xX4fxX141xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3axX17xXd2xX3xX28xX55xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX4xX408xX18xX19xX3xXd8xX1xXa4xX18xX19xX3xX18x1108cxX15xX3xX18xX19xX4fxX55xXdxX3xX1f8xX17xX3xX1xX43xX3a7xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX18xX19xX3xX18xX55xXaexX100xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX4fxX64xXaexXaxX12xX73xX178xX3xX5xX43xX3bdxX18xX19xX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX1f8xX17xX1bcxXexX3xXd8xX1x91a0xX17xX3xX19xXdxX34xX15xX3xXexX2cxX4fxX18xX19xX3xX33xX6xX3xXexX1xX19cxX18xX19xX3xX2fxX30xX17xX3xX18xX331xX15xXd2xX3xX5xX3bdxXdxX3xX18xX1xX17xX461xX18xX3xX4xX178xX18xX19xX3xXd8xX3d3xX3xXex10772xX3xX15xX34xX18xX19xX3xX64xXdxX3xX2fxX1a0xX18xX19xX3xX4xXb5xX6xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX28xX10exX18xX3xXexX9cxXexX3xX1x10483xX18xX3xX64xefc2xX3xX2fxX4fxX19cxX18xXd2xX3xX28xX3a7xXdxX3xX64xX4fxX6xX18xX1xX3xXexX1xX17xX3xX2fxX141xXexX3xX171xX1f4xX100xX172xX172xX172xX3xXex83edxX3xX71xX4fxX18xX3xX102xX171xX2xXd2xX234xX3xXexX5f3xX3xcfb2xX13xX73xX10bxXd2xX3xX19xXdxX34xX15xX3xX203xXd2xX203xX379xX3xX7xX4fxX3xX28xX3a7xXdxX3xX4xX178xX18xX19xX3xXd8xX3d3xX3xX18xX331xX15xX3xX18xX19xX4fxX19cxXdxXd2xX3xX18xX1xX43xX18xX19xX3xX5xX3bdxXdxX3xX18xX1xX17xX461xX18xX3xX1xX4fxX141xXexX3xX2fxX1a0xX18xX19xX3xX5xX141xXdxX3xXexX331xX18xX19xX3xX2xX1f4xXd2xX229xX379xX3xX5xX3axX18xX3xX171xX100xX1f4xXb2xX172xX3xXexX5f3xX3xX71xX4fxX18xX100xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX4fxX64xXaexXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX18xX19xX6xXaexX3xX7xX6xX17xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX5xX55xX3xX90xX17xX6xX71xX10xXdxX3xXcxX10xX4xX1xX18xX4fxX5xX4fxX19xXdxX10xX7xX3xXfexX4fxX100xX3xX4xXb5xX6xX3xXcxX2cxX17xX18xX19xX3xX107xX17xX9cxX4xX3xX28xX3a7xXdxX3xX203xX22dxXd2xXb2xX3xXexX2cxXdxXa0xX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX2fxX43xX3bdxX4xX3xX33xX19cxX18xX3xX2cxX6xX3xXexX2cxX4fxX18xX19xX3xX16bxX17xX16dxX3xX16fxXd2xX3xX19xXdxX34xX15xX3xX2xX22dxX379xX3xX7xX4fxX3xX28xX3a7xXdxX3xX4xX178xX18xX19xX3xXd8xX3d3xX3xX18xX331xX15xX3xX18xX19xX4fxX19cxXdxXd2xX3xXexX2cxX4fxX18xX19xX3xXd8xX1xXdxX3xXc9xXbxXbxX5xX10xX3xX16fxX18xX4xX100xX3xX4xXb5xX6xX3xX6axbe91xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX461xX18xX3xX64xX4fxX6xX18xX1xX3xX7xX9cxX3xX19xXdxX34xX15xX3xX1caxX379xX3xX1f8xX17xX9cxX18xX19xX3xX234xX1caxXd2xX171xX3xXexX2cxXdxXa0xX17xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX100xX0xX5cxXbxX12xX0xX64xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX2cxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX4fxX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX3axX18xX3xX16bxX17xX6xX18xX1f2xX0xX5cxX7xXexX2cxX4fxX18xX19xX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1c8xXexX1xX17xX15xX33xX1c8xX6xX18xX64xX1c8xX7xX6xXbxX4fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX2cxX6xX3xX15xbf14xXexX3x10ec0xX6xX5xX6xX1f8xXaexX3xX13xX171xX172xec5exX3xX33xX34xX18xX3xX1c4xX5xXaexX15xXbxXdxX4xXaxX3xX1xX2cxX10xed75xX9xXaxX5cxXexX1xXdxX10xXexX1c8xX33xXdxX1c8xX7xX4fxX5cxX7xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX1c8xX2cxX6xX1c8xX15xX6xXexX1c8xX19xX6xX5xX6xX1f8xXaexX1c8xX7xX171xX172xX1c8xX33xX6xX18xX1c8xX4fxX5xXaexX15xXbxXdxX4xX5cxX2xX22dxX1caxX172xX203xX234xX100xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX5cxX15xX10xX64xXdxX6xX5cxX2xX171xX172xX5cxX18xX10xX71xX7xX5cxX171xX172xX2xX2xX5cxX2xX234xX203xX64xXb2xX171xX171xX203xX172xXb2xX203xXexX229xX2xX229xX1caxX229xX5xX172xX100xX23fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX19xXdxX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2fxX30xX17xX3xX33xX34xX18xX19xX3xXexX2cxX3axX18xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX43xX44xX18xX19xX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xXexX4fxX55xX18xX3xX4xX30xX17xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX64xXdxX28xX12xX0xX7xXexX2cxX4fxX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX2cxX6xX3xX15xX7d8xXexX3xX7dbxX6xX5xX6xX1f8xXaexX3xX13xX171xX172xX7e5xX3xX33xX34xX18xX3xX1c4xX5xXaexX15xXbxXdxX4xXaxX3xX1xX2cxX10xX7f7xX9xXaxX5cxXexX1xXdxX10xXexX1c8xX33xXdxX1c8xX7xX4fxX5cxX7xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX1c8xX2cxX6xX1c8xX15xX6xXexX1c8xX19xX6xX5xX6xX1f8xXaexX1c8xX7xX171xX172xX1c8xX33xX6xX18xX1c8xX4fxX5xXaexX15xXbxXdxX4xX5cxX2xX22dxX1caxX172xX203xX234xX100xX1xXexX15xXaxX12xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX2cxX6xX3xX15xX7d8xXexX3xX7dbxX6xX5xX6xX1f8xXaexX3xX13xX171xX172xX7e5xX3xX33xX34xX18xX3xX1c4xX5xXaexX15xXbxXdxX4xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX2cxX4fxX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xX28xX5a9xX6xX3xX1xb5fexX3xX5xX1a0xX3xXexX1xXa4xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX28xX4b0xX3xXbxX1xXdxX3axX18xX3xX33xX34xX18xX3xX2fx96c8xX4xX3xX33xXdxXa0xXexX3xX18xX1xbd1axX18xX3xX64xX29xXbxX3xXcxX1xX1dxX3xX28xX461xX18xX3xX1xX1a0xXdxX3xX15xX178xX6xX3xX1xc018xX3xX171xX172xX171xX172xX3xX4xX1xX4fxX3xX7dbxX6xX5xX6xX1f8xXaexX3xX13xX171xX172xX7e5xX100xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX64xXdxX28xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX1dxXexX3xX7xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX1xXd2xX3xXdxf94bxX1xX4fxX18xX10xX3xX2fxX6xX18xX19xX3xX1xX43xX3a7xX18xX19xX3xXexX3a7xXdxX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX33xX117xX18xX1xX3xX64xX9c1xX18xXaxX3xX1xX2cxX10xX7f7xX9xXaxX5cxXexX1xXdxX10xXexX1c8xX33xXdxX1c8xX7xX4fxX5cxX1xX10xXexX1c8xX7xX6xX18xX19xX1c8xX4xX1xX6xX18xX1xX1c8xXdxXbxX1xX4fxX18xX10xX1c8xX64xX6xX18xX19xX1c8xX1xX17xX4fxX18xX19xX1c8xXexX4fxXdxX1c8xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX1c8xX33xXdxX18xX1xX1c8xX64xX6xX18xX5cxX2xX22dxX229xX234xX172xX203xX100xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX5cxX15xX10xX64xXdxX6xX5cxX2xX171xX172xX5cxX18xX10xX71xX7xX5cxX171xX172xX172xX229xX5cxX2xX172xX22dxX64xX2xX172xX22dxXb2xX1caxX171xX2xXexX203xX203xX22dxX22dxX172xX5xX172xX100xX23fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX19xXdxX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2fxX30xX17xX3xX33xX34xX18xX19xX3xXexX2cxX3axX18xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX43xX44xX18xX19xX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xXexX4fxX55xX18xX3xX4xX30xX17xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX64xXdxX28xX12xX0xX7xXexX2cxX4fxX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX1dxXexX3xX7xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX1xXd2xX3xXdxXa1exX1xX4fxX18xX10xX3xX2fxX6xX18xX19xX3xX1xX43xX3a7xX18xX19xX3xXexX3a7xXdxX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX33xX117xX18xX1xX3xX64xX9c1xX18xXaxX3xX1xX2cxX10xX7f7xX9xXaxX5cxXexX1xXdxX10xXexX1c8xX33xXdxX1c8xX7xX4fxX5cxX1xX10xXexX1c8xX7xX6xX18xX19xX1c8xX4xX1xX6xX18xX1xX1c8xXdxXbxX1xX4fxX18xX10xX1c8xX64xX6xX18xX19xX1c8xX1xX17xX4fxX18xX19xX1c8xXexX4fxXdxX1c8xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX1c8xX33xXdxX18xX1xX1c8xX64xX6xX18xX5cxX2xX22dxX229xX234xX172xX203xX100xX1xXexX15xXaxX12xX90xX1dxXexX3xX7xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX34xX18xX1xXd2xX3xXdxXa1exX1xX4fxX18xX10xX3xX2fxX6xX18xX19xX3xX1xX43xX3a7xX18xX19xX3xXexX3a7xXdxX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX33xX117xX18xX1xX3xX64xX9c1xX18xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX2cxX4fxX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xe8bdxX1xXa4xX18xX19xX3xX4xX1xd355xX3xX19xXdxX19cxX3xX33xX19cxX18xXd2xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xX5xX43xX3bdxX4xX3xXbxX1xX2dxX6xX3xX7xX6xX17xX3xX4xXb5xX6xX3xXc9xXbxXbxX5xX10xX3xX15xX3a7xXdxX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX1bcxXaexX3xX1x10c29xX3xX2fxX6xX18xX19xX3xX15xX17xX9cxX18xX3xXdxXa1exX1xX4fxX18xX10xX3xXbxX1xXdaxX3xX33xXdxX1dxX18xX3xX1xX5cdxX18xX3xX33xX6xX4fxX3xX19xXdxX44xX3xX1xX1dxXexX100xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX64xXdxX28xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfexX17xX1a0xX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xXc9xXbxXbxX5xX10xX3xX1c8xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXd8xX1xXdxX1dxX18xX3xX19xXdxX19cxX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX4xX6xX4fxX3xXd8xX1xXa4xX18xX19xX3xXexX43x9a49xX18xX19xXaxX3xX1xX2cxX10xX7f7xX9xXaxX5cxXexX1xXdxX10xXexX1c8xX33xXdxX1c8xX7xX4fxX5cxX4xX17xX4fxX4xX1c8xX4xX1xXdxX10xX18xX1c8xX6xXbxXbxX5xX10xX1c8xX7xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX1c8xXd8xX1xXdxX10xX18xX1c8xX19xXdxX6xX1c8xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX1c8xX4xX6xX4fxX1c8xXd8xX1xX4fxX18xX19xX1c8xXexX17xX4fxX18xX19xX5cxX2xX22dxX229xX171xX203xX1caxX100xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX19xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX5cxX15xX10xX64xXdxX6xX5cxX2xX171xX172xX5cxX18xX10xX71xX7xX5cxX171xX172xX172xX1f4xX5cxX2xX172xX22dxX64xX1f4xX171xX2xX172xX203xX171xX2xXexXb2xX2xX22dxXb2xX2xX5xX172xX100xX23fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX19xXdxX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX2dxX3xX2fxX30xX17xX3xX33xX34xX18xX19xX3xXexX2cxX3axX18xX3xXexX1xX29xX3xXexX2cxX43xX44xX18xX19xX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xXexX4fxX55xX18xX3xX4xX30xX17xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX64xXdxX28xX12xX0xX7xXexX2cxX4fxX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfexX17xX1a0xX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xXc9xXbxXbxX5xX10xX3xX1c8xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXd8xX1xXdxX1dxX18xX3xX19xXdxX19cxX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX4xX6xX4fxX3xXd8xX1xXa4xX18xX19xX3xXexX43xXcf1xX18xX19xXaxX3xX1xX2cxX10xX7f7xX9xXaxX5cxXexX1xXdxX10xXexX1c8xX33xXdxX1c8xX7xX4fxX5cxX4xX17xX4fxX4xX1c8xX4xX1xXdxX10xX18xX1c8xX6xXbxXbxX5xX10xX1c8xX7xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX1c8xXd8xX1xXdxX10xX18xX1c8xX19xXdxX6xX1c8xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX1c8xX4xX6xX4fxX1c8xXd8xX1xX4fxX18xX19xX1c8xXexX17xX4fxX18xX19xX5cxX2xX22dxX229xX171xX203xX1caxX100xX1xXexX15xXaxX12xXfexX17xX1a0xX4xX3xX4xX1xXdxX1dxX18xX3xXc9xXbxXbxX5xX10xX3xX1c8xX3xX13xX6xX15xX7xX17xX18xX19xX3xXd8xX1xXdxX1dxX18xX3xX19xXdxX19cxX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX4xX6xX4fxX3xXd8xX1xXa4xX18xX19xX3xXexX43xXcf1xX18xX19xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX2cxX4fxX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX1dbxX1a0xX3xX234xX3xX7dbxX6xX5xX6xX1f8xXaexX3xX13xX171xX172xX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX1bcxXaexX3xX19xXdxX19cxX3xX33xX19cxX18xX3xX7xX15xX6xX2cxXexXbxX1xX4fxX18xX10xX3xX4xX6xX4fxX3xX4xX1bcxXbxX3xX2fxX6xX18xX19xX3xX33xX29xX3xX2fxX576xXaexX3xX5xX3axX18xX3xX15x84ccxX4xX3xX4xX6xX4fxX3xXd8xX1xXa4xX18xX19xX3xXexX43xXcf1xX18xX19xX100xX3xXcxX1xX461xX15xX3xX4xX1xX2dxXd2xX3xX15xX4fxX64xX10xX5xX3xX13xX171xX172xX3xX602xX5xXexX2cxX6xX3xX4xX4d8xX3xX19xXdxX19cxX3xX4xX6xX4fxX3xX1xX5cdxX18xX3xX4xX34xX3xX4xX1xXdxX1dxX4xX3xX2fxXdxXa0xX18xX3xXexX1xX4fxX141xXdxX3xX19xX461xXbxX3xX7dbxX6xX5xX6xX1f8xXaexX3xb625xX3x8f58xX5xXdxXbxX100xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX64xXdxX28xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX17xX5xX12xX0xX64xXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2cxXaxX12xX0xX5cxX64xXdxX28xX12xX0xX5cxX64xXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dbxX4fxX64xXaexXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXaxXexX10xX1f8xXexX1c8xX6xX5xXdxX19xX18xX1f2xX3xX2cxXdxX19xX1xXexX1f9xXaxX12xX0xX10xX15xX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX1dbxX6xX4fxXexXdxX18xXexX17xX4xX0xX5cxX10xX15xX12xX0xX5cxXbxX12