Làm dày thêm tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tại Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Sáng 25/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2023.
82aex8732xb3efx9737x1220ex12133x10c07xc2d1xf0cdxX7x93f8xd01ax8cd5xed9ax104cdx1171cxX5x12051xXax9a82xf421xab87x8cb3xX3xac21xX14xac75xX3xXexX1x11f6axX15xX3xXexece0xa817xX1xX3xX1x10c58x8a1bxX3xX22xa8d3xX1xeb83xX3x9a42xXdx9bb2xXexX3xbe9fxX6xX15xX3x8694xX3xd45axX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexb933xXdxX3xc5d2xX14xX3xXcxb205xX22xX1xX0xb1b9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX6xX17xXaxX12xa250xa927xX22xX2axX3x9245xad7fxX4cxX2xX2x9595xX3xX44xd17fxXdxX3xX44xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexe8ebxX22xX1xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xXexe31dxX3xX4xX1xd72cxX4xX3x12254xX41xXdxX3xX1xX6exXdxX3xX5x8fb8xX22xX3xXexX1xX9exX3xc04exXb1xX3xX22xX1xXdxX30xX15xX3xa22cx11d61xX3xX66x1133fxX2x101bbxX3xd58dxX3xX66xXbexX66xff83x11411xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39x8948xX17xX19xX3xXbx121cexX10xX22xXexX10x8fe4xXaxX12xX0xXdxX15xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax10bc6xXdxX17xXexX1x8de9xX3x8937xX2xX67xXbx10103xe99axX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX107xX3x83b8xX2xXbexXbxX10dxX10exXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX4cxX4cxXdxXc8x8cfdxX6xXd9xX1xX6xXexXdxX22xX1xXc8xc618xX22xX4cxX22xX10xX102xX7xX4cxX2xXc0xX118xf6bfxX4cxX2xXbexca5bxX17xXbexX2xX66xX67xXc0xXc7xX2xXexX109xX109xX2xXbexX5xX143xX37xX17xX7xX4xX37xX109xX118xXc7xXbexX17xXexXc8xe977xXbxX2ax10525xXe3xX9xX118xXbexXc0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX41xXdxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxXd9xX22xXaxX12xc849xX1xf1acxX3xXdexX1x11c04xX3xXexX2cxX4xX1xX3xe548xX39xX33xbdc3xX3xXexX8dxX22xX1xX3xXa1xc5dcxX22xX2axX3xX33xX2axc78bxX4xX3xX61x10778xX22xX6bxX3xX1c7xX1xX1c9xX3xXdexX1xX1cdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xXcxX1xf962x10ebdxX22xX2axX3xXexXe3x8ac9xX4xX3xXcxXe3xX27xX22xX2axX3xX1fcxX1e9xX22xX2axX3xX44xX6exXdxX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xXc2xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xX44xac03xX3xXdexX1xba44xX3xX44xX1fcxX22xX2axX3xX17xX203xX3xX138xX14xX3xX4xX1xX8dxX3xbe60xX41xXd9xX3xX246xX41xXdxX3xX1xX6exXdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xXaxX12xX44xX6exXdxX3xX44xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX8dxX22xX1xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xXexX1xX14xX22xX1xX3xX5xb236xXbxX3xX22x8c49xX15xX3xX66xXbexX2xXbexXc8xX3xXa1x100adxX22xX3xX22xX6xX19xX6bxX3xX1xX6exXdxX3xX246xe193xX3xXexX1xX27xX3xX1xe0cdxXexX3xX2axXaaxX22xX3xX2xX67xXbexX3xX1xX6exXdxX3xX138xXdxX1dxX22xX3xXexX1xX6xX15xX3xX2axXdxX6xX3xXexX235xX4xX1xX3xX4xX203xX4xX6bxX3xX5xX14xX3xX22xX1xX26xX22xX2axX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxX3xX246xX2b4xX3xXexa56axX22xX2axX3xX7x11abcxX22xX2axX6bxX3xX1xX1e5xX4xX3xXexX299xXbxX3xX138xX14xX3xX5xX14xX15xX3xX138xXdxX30xX4xX3xXexX41xXdxX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xX3xXbxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX15xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX17xXexX1xX107xX3xX109xX2xX67xXbxX10dxX10exX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX107xX3xX118xX2xXbexXbxX10dxX10exXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX4cxX4cxXdxXc8xX12exX6xXd9xX1xX6xXexXdxX22xX1xXc8xX138xX22xX4cxX22xX10xX102xX7xX4cxX2xXc0xX118xX143xX4cxX2xXbexX147xX17xXbexX2xX66xX67xXc0xX67xXc7xXexXc0xXc7xX66xX109xX5xX66xX37xX17xX7xX4xX37xX109xX118xX2xXc7xX17xXexXc8xX163xXbxX2axX166xXe3xX9xX109xX66xXbexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX41xXdxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xXaxX12xXcxXe3xXd9xX22xX2axX3xX22xX1xXdxX30xX15xX3xXbaxXbbxX3x11946xX27xX6xX6bxX3xX44xX6exXdxX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xXc2xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xX13xX6xX22xX3xXexX8dxX22xX1xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX246xX2b4xX3xX22xd777xX3xX5xX203xX4xX3xXexXe3xXdx10e28xX22xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX4xX62xX4xX3xX1xXd9xX41xXexX3xX246xX6exX22xX2axX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX5xX14xX15xX3xX4xXaaxX27xX3xX22xX2faxXdxX3xX4xX1xXd9xX3xX7xX203xX3xX1xf65cxXbxX3xXexX62xX4xX3xX2axXdxX26xX6xX3xX4xX62xX4xX3xX246xX2faxXdxX3xXexX62xX4xX3xX4xX1cdxX6xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX138xX14xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xXaxX12xX44xX6exXdxX3xX246xX2b4xX3xXexXdxX2a7xX22xX3xX1xX14xX22xX1xX3xXexXe3xXdxX46axX22xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX138xX299xX22xX3xX246xX6exX22xX2axX6bxX3xXbaxX1dxX27xX3xX2axX1e5xXdxX3xX7xX203xX3xX1cdxX22xX2axX3xX1xX6exX3xX4xX1cdxX6xX3xX4xX6exX22xX2axX3xX246xX231xX22xX2axX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxX3xX2exXdxX30xXexX3xX246xX6xX22xX2axX3xX5xX14xX15xX3xX29dxX22xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX7xX2faxX22xX2axX3xbe94xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xX1xX1fcxc422xX22xX2axX3xX138xa722xX3xX10dxa78cxX19xX3xX17xX203xX22xX2axX3xX428xX27xX1dxX3xX1xX1fcxX1e9xX22xX2axX6bxX3xX246x10e43xXexX3xX22xX1fcxX553xX4xX3xX138xX14xX3xX1cdxX22xX2axX3xX1xX6exX3xX4xX62xX4xX3xX1xXd9xX41xXexX3xX246xX6exX22xX2axX3xX6xX22xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX10dxX2b4xX3xX1xX6exXdxX3xXexXe3xX1dxX22xX3xX246xX2cxX6xX3xX12exX14xX22xX3xXexX8dxX22xX1xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xX3xXbxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX15xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX17xXexX1xX107xX3xX109xX2xX67xXbxX10dxX10exX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX107xX3xX118xX2xXbexXbxX10dxX10exXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX4cxX4cxXdxXc8xX12exX6xXd9xX1xX6xXexXdxX22xX1xXc8xX138xX22xX4cxX22xX10xX102xX7xX4cxX2xXc0xX118xX143xX4cxX2xXbexX147xX17xXbexX2xX66xX67xX147xX67xX66xXexX2xX118xXbexX143xX5xX67xX37xX17xX7xX4xX37xX109xX118xX109xX66xX17xXexXc8xX163xXbxX2axX166xXe3xX9xX67xX66xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX41xXdxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xXaxX12xX33xX1xX26xX22xX2axX3xX22xX29dxX15xX3xX2axXaaxX22xX3xX246xX55bxX19xX6bxX3xX4xX62xX4xX3xX17xXd9xX6xX22xX1xX3xX22xX2axX1xXdxX30xXbxX6bxX3xX17xXd9xX6xX22xX1xX3xX22xX1xX55bxX22xX3xX17xXd9xX3xX1xX6exXdxX3xX138xXdxX1dxX22xX3xX44xX6exXdxX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xXc2xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX8dxX22xX1xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX1xX1cdxX3xX4xa03fxX22xX2axX3xX246xX2b4xX3xX4xX1c9xX3xX22xX1xX26xX22xX2axX3xX12exX1fcxX553xX4xX3xXbxX1xX62xXexX3xXexXe3xXdxX46axX22xX3xX246xX62xX22xX2axX3xXbaxX46axX6bxX3xX246xX1c9xX22xX2axX3xX2axX1c9xXbxX3xXexX235xX4xX1xX3xX4xX203xX4xX3xX138xX14xXd9xX3xX7xX203xX3xXbxX1xX62xXexX3xXexXe3xXdxX46axX22xX3xX4xX1cdxX6xX3xXexX8dxX22xX1xX3xX22xX1xX14xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xX3xXbxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX15xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX17xXexX1xX107xX3xX109xX2xX67xXbxX10dxX10exX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX107xX3xX118xX2xXbexXbxX10dxX10exXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX4cxX4cxXdxXc8xX12exX6xXd9xX1xX6xXexXdxX22xX1xXc8xX138xX22xX4cxX22xX10xX102xX7xX4cxX2xXc0xX118xX143xX4cxX2xXbexX147xX17xXbexX2xX66xX67xX147xXc7xX66xXexX66xX143xX109xXc7xX5xX2xX37xX17xX7xX4xX37xX109xX118xX109xX2xX17xXexXc8xX163xXbxX2axX166xXe3xX9xX67xX118xX118xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX41xXdxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xXaxX12xX1c7xX1xX62xXexX3xX12exXdxX46axX27xX3xX4xX1xX8dxX3xX246xX41xXd9xX3xX246xX41xXdxX3xX1xX6exXdxX6bxX3xX1c7xX1xX1c9xX3xXdexX1xX1cdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX1d4xX39xX33xX1d7xX3xXexX8dxX22xX1xX3xXa1xX1dfxX22xX2axX3xX33xX2axX1e5xX4xX3xX61xX1e9xX22xX3xX4xX1xX2bbxX4xX3xX15xX2f5xX22xX2axX3xX138xX14xX3xX12exXdxX46axX27xX3xX17xX1fcxX1e9xX22xX2axX3xX22xX1xX26xX22xX2axX3xXbaxX2a7xXexX3xX428xX27x82faxX3xX246xX41xXexX3xX246xX1fcxX49dxX4xX3xX4xX1cdxX6xX3xX44xX6exXdxX3xX44xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xXc2xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX8dxX22xX1xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xXexXe3xXd9xX22xX2axX3xX22xX1xXdxX30xX15xX3xXbaxXbbxX3xX428xX27xX6xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xX3xXbxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX15xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX17xXexX1xX107xX3xX109xX2xX67xXbxX10dxX10exX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX107xX3xX118xX2xXbexXbxX10dxX10exXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX4cxX4cxXdxXc8xX12exX6xXd9xX1xX6xXexXdxX22xX1xXc8xX138xX22xX4cxX22xX10xX102xX7xX4cxX2xXc0xX118xX143xX4cxX2xXbexX147xX17xXbexX2xXc7xXbexXbexXbexX143xXexX66xX109xX2xX5xXc7xX37xX17xX7xX4xX37xX109xX118xX147xX118xX17xXexXc8xX163xXbxX2axX166xXe3xX9xX143xX147xXc7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX41xXdxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xXaxX12xXcxXe3xXd9xX22xX2axX3xX22xX1xXdxX30xX15xX3xXbaxXbbxX3xX66xXbexX2xXc0xX3xXc2xX3xX66xXbexX66xXc7xX6bxX3xX1c7xX1xX1c9xX3xXdexX1xX1cdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX1d4xX39xX33xX1d7xX3xXexX8dxX22xX1xX3xX246xX558xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX44xX6exXdxX3xXexXdxX2a7xXbxX3xXexb6cdxX4xX3xX428xX27xX62xX22xX3xXexXe3xXdxX30xXexX6bxX3xX22x9dc2xX15xX3xX138xX26xX22xX2axX3xX1xX1e9xX22xX3xX22xX26xX6xX3xX246xX1fcxX1fdxX22xX2axX3xX5xX2faxXdxX3xX246xX2faxXdxX3xX22xX2axXd9xX41xXdxX3xX4xX1cdxX6xX3xXa1xX8d5xX22xX2axX6bxX3xX33xX1xX14xX3xX22xX1fcxX553xX4xX6bxX3xX246xX2faxXdxX3xX22xX2axXd9xX41xXdxX3xX22xX1xX55bxX22xX3xX17xX55bxX22xX3xXexXe3xXd9xX22xX2axX3xXexX1xX1fdxXdxX3xXbaxXbbxX3xX1xX6exXdxX3xX22xX1xX299xXbxX10exX3xXbaxXdxX30xX22xX3xXexXd9xX14xX22xX6bxX3xX4xX1cdxX22xX2axX3xX4xX2faxX3xXexX9axX3xX4xX1xX9exX4xX3xX22xX2axX14xX19xX3xX4xX14xX22xX2axX3xX138xX26xX22xX2axX3xX15xX41xX22xX1xX6bxX3xX4xX1xX2bbxX3xXexXe3xX1e5xX22xX2axX3xX246xX2a7xX22xX3xX4xbeb6xX22xX2axX3xXexX62xX4xX3xX15xX548xX3xXe3xX6exX22xX2axX3xX138xX14xX3xXexX299xXbxX3xX1xX49dxXbxX3xX1xX6exXdxX3xX138xXdxX1dxX22xX10exX3xX246xecd3xX19xX3xX15xX41xX22xX1xX3xXexX27xX19xX1dxX22xX3xXexXe3xX27xX19xX558xX22xX6bxX3xX2axXdxX62xXd9xX3xX17xXa62xX4xX3xX138xX558xX3xXexXe3xX27xX19xX558xX22xX3xXexX1xX2faxX22xX2axX6bxX3xX138xX558xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX21xX22xX1xX3xc37fxXcxX37x8415xX44xX6bxX3xX22xX558xX22xX3xX138xX29dxX22xX3xX1xX1c9xX6xX3xX4xX1cdxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX1fcxX553xX4xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX10exX3xXexXdxX2a7xXbxX3xXexXa62xX4xX3xXexX29dxX22xX2axX3xX4xX1fcxX1fdxX22xX2axX3xX1xXd9xX41xXexX3xX246xX6exX22xX2axX3xX2axXdxX6xXd9xX3xX5xX1fcxX27xX3xX138xX29dxX22xX3xX1xX1c9xX6xX6bxX3xXexX1xXb14xX22xX2axX3xXexXdxX22xX3xXexX27xX19xX1dxX22xX3xXexXe3xX27xX19xX558xX22xX3xX138xX558xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX21xX22xX1xX6bxX3xXbaxX2a7xXexX3xX428xX27xX8d5xX3xX1xX49dxXbxX3xXexX62xX4xX3xX2axXdxX26xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX22xX1fcxX553xX4xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX138xX14xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXbxX1xXa62xX4xX3xX138xXa62xX3xX7xX203xX3xXbxX1xX62xXexX3xXexXe3xXdxX46axX22xX3xX4xX1xX27xX22xX2axX3xX4xX1cdxX6xX3xXexX8dxX22xX1xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xXd9xX17xX19xXaxX12xXa1xX41xXdxX3xX1xX6exXdxX3xX246xX2b4xX3xX12exXaaxX27xX3xX2xX147xX3xX1cdxX19xX3xX138xXdxX1dxX22xX3xX39xXdexX44xX3xX138xX14xX3xX12exXaaxX27xX3xXb14xX22xX2axX3xXcxXe3xXaaxX22xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xXdexX1xX56fxXexX3xX5xX14xX15xX3xXdexX1xX1cdxX3xXexX2cxX4xX1xX3xX44xX6exXdxX3xX44xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX8dxX22xX1xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX22xX1xXdxX30xX15xX3xXbaxXbbxX3xX66xXbexX2xXc0xX37xX3xX66xXbexX66xXc7xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX12xX0xXdxX15xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdexX10xX22xXexX10xXe3xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX102xXdxX17xXexX1xX107xX3xX109xX2xX67xXbxX10dxX10exX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX107xX3xX118xX2xXbexXbxX10dxX10exXaxX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX107xX4cxX4cxXdxXc8xX12exX6xXd9xX1xX6xXexXdxX22xX1xXc8xX138xX22xX4cxX22xX10xX102xX7xX4cxX2xXc0xX118xX143xX4cxX2xXbexX147xX17xXbexX2xXc7xXbexXc7xX2xXc0xXexX2xX143xX67xXc0xX5xX147xX37xX17xX7xX4xX37xX109xX67xX118xX67xX17xXexXc8xX163xXbxX2axX166xXe3xX9xXc0xX2xXc0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX41xXdxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX6xXbxXexXdxXd9xX22xXaxX12xX13xX2b4xX22xX1xX3xX246xX41xXd9xX3xXcxXe3xX27xX22xX2axX3xX1fcxX1e9xX22xX2axX3xX44xX6exXdxX3xX44xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xXc2xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX1dfxX22xX2axX3xX1xXd9xX6xX3xX4xX1xX2bbxX4xX3xX15xX2f5xX22xX2axX3xX39xXdexX44xX3xX44xX6exXdxX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX8dxX22xX1xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX22xX1xXdxX30xX15xX3xXbaxXbbxX3xX66xXbexX2xXc0xX37xX66xXbexX66xXc7xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xX17xXdxX138xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXe3xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexXe3xXd9xX22xX2axX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX1dxX22xX3xX428xX27xX6xX22xX107xX0xX4cxX7xXexXe3xXd9xX22xX2axX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX37xXexX1xX27xX15xX12exX37xX6xX22xX17xX37xX7xX6xXbxXd9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d7xXd9xX6xX22xX1xX3xX22xX1xX55bxX22xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX10dxX6xX3xX428xX27xX1dxX3xXexXe3xX8d5xX3xX22xX2axX1xX48xX6xX3xX428xX27xX1dxX3xX1xX1fcxX1e9xX22xX2axXaxX3xX1xXe3xX10xd7e7xX9xXaxX4cxX10dxX6xX37xX428xX27xX10xX4cxX17xXd9xX6xX22xX1xX37xX22xX1xX6xX22xX37xX1xX6xX37xXexXdxX22xX1xX37xX10dxX6xX37xX428xX27xX10xX37xXexXe3xX6xX37xX22xX2axX1xXdxX6xX37xX428xX27xX10xX37xX1xX27xXd9xX22xX2axX4cxX2xX109xX66xX118xX2xX66xXc8xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX2axX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX4cxX15xX10xX17xXdxX6xX4cxX2xX66xXbexX4cxX22xX10xX102xX7xX4cxX2xXc0xX118xX2xX4cxX2xX66xXc0xX17xX118xX66xX66xX67xX67xX2xXc7xXexX66xX67xX147xXbexX5xXbexX37xX2xXc8xX163xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX41xXdxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX17xXdxX138xX12xX0xX7xXexXe3xXd9xX22xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1d7xXd9xX6xX22xX1xX3xX22xX1xX55bxX22xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX10dxX6xX3xX428xX27xX1dxX3xXexXe3xX8d5xX3xX22xX2axX1xX48xX6xX3xX428xX27xX1dxX3xX1xX1fcxX1e9xX22xX2axXaxX3xX1xXe3xX10xXf0bxX9xXaxX4cxX10dxX6xX37xX428xX27xX10xX4cxX17xXd9xX6xX22xX1xX37xX22xX1xX6xX22xX37xX1xX6xX37xXexXdxX22xX1xX37xX10dxX6xX37xX428xX27xX10xX37xXexXe3xX6xX37xX22xX2axX1xXdxX6xX37xX428xX27xX10xX37xX1xX27xXd9xX22xX2axX4cxX2xX109xX66xX118xX2xX66xXc8xX1xXexX15xXaxX12xX1d7xXd9xX6xX22xX1xX3xX22xX1xX55bxX22xX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX10dxX6xX3xX428xX27xX1dxX3xXexXe3xX8d5xX3xX22xX2axX1xX48xX6xX3xX428xX27xX1dxX3xX1xX1fcxX1e9xX22xX2axX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXe3xXd9xX22xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX44xXd9xX14xX22xX3xXexXd9xX14xX22xX3xXexX203xX3xX22xX2axX27xX19xX30xX22xX3xX138xX14xX3xXbaxX1xXb14xX22xX2axX3xX4xX1c9xX3xXbxX1xX62xXbxX3xX5xX27xX299xXexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX2faxXdxX6bxX3xX4xX1xX8dxX3xX12excce9xX22xX2axX3x11872xX3xXexX1xX9exX4xX3xX1xX1fcxX553xX22xX2axX3xX138xX558xX3xX428xX27xX1dxX3xX1xX1fcxX1e9xX22xX2axX6bxX3xX22xX1xX26xX22xX2axX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxX3xX4xXd9xX22xX3xX10dxX6xX3xX428xX27xX1dxX6bxX3xXexXe3xXd9xX22xX2axX3xX246xX1c9xX3xX4xX1c9xX3xX17xXd9xX6xX22xX1xX3xX22xX1xX55bxX22xX6bxX3xX246xX2b4xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX1xXd9xX3xXexX2f5xX22xX2axX3xX138x10168xX22xX2axX3xX428xX27xX1dxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xXexX1xX6xX19xX3xX17xX6xX3xX246xX9axXdxX3xXexX1xX2cxXexXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX17xXdxX138xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX4xX1c9xX3xX1xX1e9xX22xX3xX67xX66xXc8xXbexXbexXbexX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxX3xX246xX6xX22xX2axX3xX1xX1e5xX4xX3xXexX299xXbxX3xX138xX14xX3xX5xX6xXd9xX3xX246xX6exX22xX2axX3xX548xX3xX22xX1fcxX553xX4xX3xX22xX2axXd9xX14xXdxXaxX3xX1xXe3xX10xXf0bxX9xXaxX4cxX17xX6xX27xX37xXexX27xX4cxX1xX6xX37xXexXdxX22xX1xX37xX4xXd9xX37xX1xXd9xX22xX37xX67xX66xX37xXbexXbexXbexX37xX22xX2axX27xXd9xXdxX37xX17xX6xX22xX2axX37xX1xXd9xX4xX37xXexX6xXbxX37xX138xX6xX37xX5xX6xXd9xX37xX17xXd9xX22xX2axX37xXd9xX37xX22xX27xXd9xX4xX37xX22xX2axXd9xX6xXdxX4cxX2xX67xX147xX143xXc7xX109xXc8xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX2axX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX4cxX15xX10xX17xXdxX6xX4cxX2xX66xXbexX4cxX22xX10xX102xX7xX4cxX2xXc0xXc7xXc7xX4cxX143xX66xX17xX109xX2xXc0xX2xX66xX2xX67xXexX109xX66xX143xX143xX5xXbexX37xX12exX37xX66xXbexX109xX2xXc8xX163xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX41xXdxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX17xXdxX138xX12xX0xX7xXexXe3xXd9xX22xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX4xX1c9xX3xX1xX1e9xX22xX3xX67xX66xXc8xXbexXbexXbexX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxX3xX246xX6xX22xX2axX3xX1xX1e5xX4xX3xXexX299xXbxX3xX138xX14xX3xX5xX6xXd9xX3xX246xX6exX22xX2axX3xX548xX3xX22xX1fcxX553xX4xX3xX22xX2axXd9xX14xXdxXaxX3xX1xXe3xX10xXf0bxX9xXaxX4cxX17xX6xX27xX37xXexX27xX4cxX1xX6xX37xXexXdxX22xX1xX37xX4xXd9xX37xX1xXd9xX22xX37xX67xX66xX37xXbexXbexXbexX37xX22xX2axX27xXd9xXdxX37xX17xX6xX22xX2axX37xX1xXd9xX4xX37xXexX6xXbxX37xX138xX6xX37xX5xX6xXd9xX37xX17xXd9xX22xX2axX37xXd9xX37xX22xX27xXd9xX4xX37xX22xX2axXd9xX6xXdxX4cxX2xX67xX147xX143xXc7xX109xXc8xX1xXexX15xXaxX12xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX4xX1c9xX3xX1xX1e9xX22xX3xX67xX66xXc8xXbexXbexXbexX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxX3xX246xX6xX22xX2axX3xX1xX1e5xX4xX3xXexX299xXbxX3xX138xX14xX3xX5xX6xXd9xX3xX246xX6exX22xX2axX3xX548xX3xX22xX1fcxX553xX4xX3xX22xX2axXd9xX14xXdxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXe3xXd9xX22xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX1xX10xXd9xX3xX7xX2faxX3xX5xXdxX30xX27xX3xX4xX1cdxX6xX3xX61xX548xX3xX33xX2axXd9xX41xXdxX3xX138xXa62xX6bxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xX3xX1xXdxX30xX22xX3xX4xX1c9xX3xX1xX1e9xX22xX3xX67xX66xXc8xXbexXbexXbexX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxX3xX246xX6xX22xX2axX3xX5xX14xX15xX3xX29dxX22xX6bxX3xX7xXdxX22xX1xX3xX7xX2faxX22xX2axX6bxX3xX1xX1e5xX4xX3xXexX299xXbxX3xX138xX14xX3xX5xX6xXd9xX3xX246xX6exX22xX2axX3xX548xX3xX22xX1fcxX553xX4xX3xX22xX2axXd9xX14xXdxX6bxX3xXexXe3xXd9xX22xX2axX3xX246xX1c9xX3xXexX299xXbxX3xXexXe3xX27xX22xX2axX3xX22xX1xXdxX558xX27xX3xX22xX1xX56fxXexX3xX5xX14xX3xX4xX62xX4xX3xX22xX1fcxX553xX4xX107xX3xX13xX14xXd9xX6bxX3xXcxX1xX62xXdxX3xX13xX6xX22xX3xa216xXbaxX1xXd9xX8d5xX22xX2axX3xX147xXc8xXbexXbexXbexX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxc257xX6bxX3xXdexX1xX55bxX27xX3xX1c7xX1xXdxX6bxX3xXcxXe3xX27xX22xX2axX3xXa1xXb14xX22xX2axX3xX1464xX143xXc8xX67xXbexXbexX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxX1477xX6bxX3xXexXdxX2a7xXbxX3xX246xX1c9xX3xX5xX14xX3xX4xX62xX4xX3xX22xX1fcxX553xX4xX3xXa1xX14xXdxX3xX13xXd9xX6xX22xX6bxX3xX44xX14xX22xX3xaf6exX27xX2faxX4xX6bxX3xX33xX1xX299xXexX3xX39xX8d5xX22xXc8xXc8xXc8xXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX17xXdxX138xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xeabexX15xX3xX7xX55bxX27xX3xXexXdxX2a7xX22xX2axX3xX2axX1e5xXdxX3xX4xX6exXdxX3xX22xX2axX27xX231xX22xXaxX3xX1xXe3xX10xXf0bxX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX22xX1xX37xXexXe3xXdxX4cxXexX1xX6xX15xX37xX7xX6xX27xX37xXexXdxX10xX22xX2axX37xX2axXd9xXdxX37xX4xXd9xXdxX37xX22xX2axX27xXd9xX22xX4cxX2xX67xXc7xX66xXc0xXc0xXc8xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX2axX3xX7xXe3xX4xX9xXaxX4cxX15xX10xX17xXdxX6xX4cxX2xX66xXbexX4cxX22xX10xX102xX7xX4cxX2xXc0xX2xX143xX4cxX143xX143xX17xXc7xX2xXbexX2xXbexX67xXc0xXexX109xXbexXbexX109xX5xXbexXc8xX163xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xXexX1xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX1xX3xX1xX26xX27xX3xX22xX2axX1xX2cxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX15xX3xX37xX3xX39xX6xX3xX13xX6xX22xX3xXexX41xXdxX3xX44xX14xX3xXcxX48xX22xX1xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX17xXdxX138xX12xX0xX7xXexXe3xXd9xX22xX2axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX14f1xX15xX3xX7xX55bxX27xX3xXexXdxX2a7xX22xX2axX3xX2axX1e5xXdxX3xX4xX6exXdxX3xX22xX2axX27xX231xX22xXaxX3xX1xXe3xX10xXf0bxX9xXaxX4cxX4xX1xXdxX22xX1xX37xXexXe3xXdxX4cxXexX1xX6xX15xX37xX7xX6xX27xX37xXexXdxX10xX22xX2axX37xX2axXd9xXdxX37xX4xXd9xXdxX37xX22xX2axX27xXd9xX22xX4cxX2xX67xXc7xX66xXc0xXc0xXc8xX1xXexX15xXaxX12xXcxX1xX14f1xX15xX3xX7xX55bxX27xX3xXexXdxX2a7xX22xX2axX3xX2axX1e5xXdxX3xX4xX6exXdxX3xX22xX2axX27xX231xX22xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXe3xXd9xX22xX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xcf18xXdexXd9xX22xX3xX22xX2axX1fcxX1fdxXdxX3xX4xX1c9xX3xXexX9axX6bxX3xX4xX1c9xX3xXexXb14xX22xX2axX4cxX3xX33xX1xX1fcxX3xX4xX55bxX19xX3xX4xX1c9xX3xX4xX6exXdxX6bxX3xX22xX1xX1fcxX3xX7xXb14xX22xX2axX3xX4xX1c9xX3xX22xX2axX27xX231xX22xf41exXc8xX3xXdexX55bxX27xX3xX4xX6xX3xX17xX6xXd9xX3xXexX2f5xX3xXexX1xX27xX548xX3xX22xX14xXd9xX3xX15x113d7xX3xX4xX1xX6xX6bxX3xXb14xX22xX2axX3xX12exX14xX6bxX3xXe3xX231xXdxX3xXexX1xXaaxX19xX3xX4xXb14xX3xXexXe3xX27xX19xX558xX22xX3xX5xX41xXdxX6bxX3xX17xX1fcxX1fdxX22xX2axX3xX22xX1xX1fcxX3xX6xXdxX3xX4xX71cxX22xX2axX3xXexX1xX56fxX15xX6bxX3xX6xXdxX3xX4xX71cxX22xX2axX3xX1xXdxX46axX27xXc8xX3xXa1xX46axX3xX15xX14xX3xXexX1xX6xXd9xX3xXexX1xX9exX4xX3xXexXe3xX29dxX22xX3xXexXe3xX548xXc8xX3xXa1xX46axX3xX15xX14xX3xX22xX1xX553xX3xXexX1xX1fcxX1e9xX22xX2axX3xXbaxX1xXa72xX4xX3xXbaxX1xXd9xX8d5xXdxXc8xX3xXa1xX46axX3xX15xX14xX3xXbaxX1xX6xXd9xX3xXbaxX1xX62xXexX3xXexXe3xX548xX3xX138xX558xX6bxX3xX17xXaaxX27xX3xX138xX1fcxX49dxXexX3xX428xX27xX6xX3xXbaxX1xXb14xX22xX2axX3xX12exXdxX2a7xXexX3xX12exX6xXd9xX3xX22xX1xXdxX1dxX27xX3xXexXe3xX548xX3xX22xX2axX41xXdxXc8xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX17xXdxX138xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX27xX5xX12xX0xX17xXdxX138xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXe3xXaxX12xX0xX4cxX17xXdxX138xX12xX0xX4cxX17xXdxX138xX12xX0xX17xXdxX138xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXe3xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxab4fxX27xXexX1xXd9xXe3xXaxX12xX33xX6xX15xX3xd4ebxXdxX6xX22xX2axX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX17xXdxX138xX12
Nam Giang