PVF tập huấn nghiệp vụ bóng đá cho cán bộ văn hóa thể thao cơ sở tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong 5 ngày (24 -28/9), Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF phối hợp với Sở VHTT&DL tiếp tục triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ HLV bóng đá cho cán bộ văn hóa thể thao (VHTT) cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

PVF tập huấn nghiệp vụ bóng đá cho cán bộ văn hóa thể thao cơ sở tại Hà Tĩnh

Các chuyên gia HLV bóng đá trẻ PVF trực tiếp thực hiện toàn bộ nội dung đợt tập huấn

PVF tập huấn nghiệp vụ bóng đá cho cán bộ văn hóa thể thao cơ sở tại Hà Tĩnh

78 cán bộ chuyên trách công tác VHTT cơ sở của 13 huyện, thị, thành trên địa bàn toàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ HLV bóng đá. Trong đó, mỗi huyện, thị, thành phố cử các học viên gồm cán bộ chuyên trách, cộng tác viên thể thao đang làm huấn luyện viên các lớp bóng đá phong trào tại cơ sở

PVF tập huấn nghiệp vụ bóng đá cho cán bộ văn hóa thể thao cơ sở tại Hà Tĩnh

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được trang bị kỹ năng huấn luyện, kỹ thuật, phương pháp tổ chức dạy học bóng đá phong trào. Đây là dịp để cán bộ làm công tác thể thao cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng và giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong chuyên môn

PVF tập huấn nghiệp vụ bóng đá cho cán bộ văn hóa thể thao cơ sở tại Hà Tĩnh

Sau phần học lý thuyết, học viên được các chuyên gia PVF trực tiếp hướng dẫn, thị phạm kỹ năng thực hành huấn luyện bóng đá theo các bài tập cơ bản như huấn luyện thể lực, các bài khởi động, tập tâng bóng, tiếp nhận dẫn bóng, trao chuyền bóng theo nhóm và các bài tập thi đấu đối kháng….(Trong ảnh: HLV Pascal Vandequin và các chuyên gia đến từ PVF trực tiếp hướng dẫn các bài tập thực hành HLV bóng đá).

PVF tập huấn nghiệp vụ bóng đá cho cán bộ văn hóa thể thao cơ sở tại Hà Tĩnh

Đợt tập huấn nghiệp vụ HLV bóng đá phong trào cho cán bộ chuyên trách văn hóa thể thao toàn tỉnh nhằm khuyến khích bóng đá phong trào phát triển, tạo nền tảng cung cấp nguồn đào tạo trẻ cho bóng đá Hà Tĩnh. (Ảnh: Các học viên hào hứng với bài tập thi đấu đối kháng)

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast