Sớm hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Viết Hậu đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý, sớm hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để phục vụ tốt Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Chiều nay (26/11), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với các Sở NN&PTNT, TN&MT, Khoa học và Công nghệ về các nội dung trình Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Sớm hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện Sở TN&MT trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021.

Về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất thực hiện năm 2020 thì tổng số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại 3 các Nghị quyết 171/NQ-HĐND, Nghị quyết 220/NQ-HĐND và Nghị quyết 232/NQ-HĐND là 1.076 công trình, dự án với tổng diện tích 2.970,42 ha.

Sớm hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Trần Hữu Khanh lý giải về các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất, giao đất trong năm 2020 đạt tỷ lệ thấp.

Tính đến ngày 20/11, số dự án đã thực hiện là 301 (đạt tỷ lệ 27,97%) với diện tích 426,66 ha; số công trình, dự án không có khả năng thực hiện đề xuất đưa ra khỏi các nghị quyết là 185 dự án chiếm 17,19%.

Số công trình, dự án chưa thực hiện đề xuất chuyển sang thực hiện trong năm 2021 là 590 với diện tích 2.256,17 ha, chiếm 54,83%.

Về các công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thì trong số 748 công trình, dự án với tổng diện tích 1.240,85 ha được thông qua, tới nay đã thực hiện là 212 dự án (đạt 28,34%) với diện tích 246,62 ha.

Số công trình, dự án không có khả năng thực hiện đề xuất đưa ra khỏi các nghị quyết là 122 dự án, chiếm 16,31% với diện tích 163,47 ha. Số công trình, dự án chưa thực hiện đề xuất chuyển sang thực hiện trong năm 2021 là 414 dự án ,chiếm 55,35%, với diện tích 830,76 ha.

Sớm hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Cần đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan của việc thực hiện đạt tỷ lệ thấp đối với các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020. Đối với danh mục của năm 2021, chỉ đưa vào các danh mục có đầy đủ căn cứ pháp lý và đảm bảo tính khả thi.

Sở TN&MT đề nghị HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh với 1.285 công trình, dự án, tổng diện tích 9.167,39 ha; thông qua danh mục các công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh với 916 công trình, dự án có tổng diện tích 1.438,28 ha.

Với 185 công trình, dự án cần thu hồi đất với diện tích 287,59 ha và 122 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có diện tích 163,47 ha đã được HĐND tỉnh chấp thuận thực hiện năm 2020, nay không có khả năng thực hiện, đề nghị HĐND tỉnh cho phép được loại bỏ.

Sớm hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh Trần Đức Thịnh trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Sở NN&PTNT trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý; Sở KH&CN trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

Sớm hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh Nguyễn Huy Trọng trình bày tờ tình và dự thảo nghị quyết về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình với các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết, đồng thời tập trung thảo luận, trao đổi, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành làm rõ một số vấn đề trong các tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Sớm hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu đánh giá cao các đơn vị đã có báo cáo đầy đủ về những nội dung được giao, đồng thời yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các tờ trình và dự thảo nghị quyết, phục vụ tốt cho kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast