Tích cực tham mưu, ban hành các quy định chất lượng về tài nguyên và môi trường

(Baohatinh.vn) - Chiều 22/5, đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015 – 2018.

Tích cực tham mưu, ban hành các quy định chất lượng về tài nguyên và môi trường

Tính đến hết tháng 12/2018, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) Sở TN&MT đã tham mưu, công bố đang có hiệu lực là 147 thủ tục; 100% TTHC đều được niệm yết công khai… Hiện nay, Sở TN&MT đã xây dựng và đưa vào vận hành 15 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Trong 3 năm, Sở TN&MT đã tiếp nhận, giải quyết 4.647 hồ sơ, trong đó trả đúng hạn 4.415 hồ sơ, trả quá hạn 61 hồ sơ.

Tích cực tham mưu, ban hành các quy định chất lượng về tài nguyên và môi trường

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Hồ Huy Thành phát biểu và tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc.

Cùng với đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, giai đoạn 2015 – 2018, Sở TN&MT tỉnh đã chú trọng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong cải cách tài chính công, tình hình triển khai các chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội, nhìn chung được Sở TN&MT thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, chính sách.

Tích cực tham mưu, ban hành các quy định chất lượng về tài nguyên và môi trường

Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh: Công tác CCHC của Sở TN&MT thời gian qua thu được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, ở nhiều nội dung vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Hàng năm, Sở TN&MT đã xây dựng và hoàn thành 100% kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn, nghiệp vụ. Quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 luôn được đơn vị quan tâm, chỉ đạo sát sao…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác CCHC, Sở TN&MT vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, như: Chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&MT còn chưa đầy đủ, thay đổi, điều chỉnh thường xuyên…

Nhiều đại biểu cho rằng, việc kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện CCHC còn có hạn chế; nhiều vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai kéo dài; chất lượng tham mưu, ban hành một số quy chế, quy định về TN&MT chưa cao; việc xử lý tồn đọng về đất đai còn chậm…

Tích cực tham mưu, ban hành các quy định chất lượng về tài nguyên và môi trường

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất

Phát biểu buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng đánh giá cao kết quả trong CCHC tại Sở TN&MT thời gian qua; chia sẻ những khó khăn của ngành, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trình lên HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast